อ้า ปาก ภาษา อังกฤษ: 7 วิธีเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้ทำนองอ้าปาก

ว่าด้วยเรื่องของภาษา] 🟢 Gh มันเคยออกเสียงตรงตัวนะ 🟢 เมื่อพูดถึงภาษาอังกฤษแล้ว สิ่งหนึ่งที่คนเรียนปวดหัวกับมันที่สุดก็คือการสะกดคำที่เอาแน่เอานอนไม่ได้ อักษร 1 ตัวสามารถออกเสียงได้หลายแบบ และทำให้คนที่อ่านอังกฤษไม่คล่องออ

คำศัพท์ ร่างกาย ภาษาอังกฤษ Body Parts

Keywords searched by users: อ้า ปาก ภาษา อังกฤษ: 7 วิธีเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้ทำนองอ้าปาก อ้าปากกว้าง ภาษาอังกฤษ, อ้าปากค้าง ภาษาอังกฤษ, อ้าปากแล้วมีเสียงกึก, Trismus คือ

รายละเอียดเกี่ยวกับคำว่า อ้า ปาก ภาษา อังกฤษ

ว่าด้วยเรื่องของภาษา] 🟢 Gh มันเคยออกเสียงตรงตัวนะ 🟢 เมื่อพูดถึงภาษาอังกฤษแล้ว สิ่งหนึ่งที่คนเรียนปวดหัวกับมันที่สุดก็คือการสะกดคำที่เอาแน่เอานอนไม่ได้ อักษร 1 ตัวสามารถออกเสียงได้หลายแบบ และทำให้คนที่อ่านอังกฤษไม่คล่องออ
ว่าด้วยเรื่องของภาษา] 🟢 Gh มันเคยออกเสียงตรงตัวนะ 🟢 เมื่อพูดถึงภาษาอังกฤษแล้ว สิ่งหนึ่งที่คนเรียนปวดหัวกับมันที่สุดก็คือการสะกดคำที่เอาแน่เอานอนไม่ได้ อักษร 1 ตัวสามารถออกเสียงได้หลายแบบ และทำให้คนที่อ่านอังกฤษไม่คล่องออ

รายละเอียดเกี่ยวกับคำว่า อ้า ปาก ในภาษาอังกฤษ

คำว่า อ้า ปาก ในภาษาไทยมีความหมายว่า การเปิดปากหรือการหาวอย่างกว้างขวาง [1] ซึ่งในภาษาอังกฤษมีคำแปลที่ใกล้เคียงกันคือ agape หรือ gape ซึ่งมีความหมายเดียวกัน [1] [1] ดังนั้นเราสามารถใช้คำว่า agape หรือ gape เพื่อแปลคำว่า อ้า ปาก ในภาษาอังกฤษได้

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า agape หรือ gape ในประโยคภาษาอังกฤษ:

 1. เมื่อฉันได้ยินข่าวนี้ฉันอ้าปากค้าง [1]

  • When I heard this news, I was agape.
 2. เด็กหนุ่มอ้าปากค้างเมื่อเห็นวิวที่สวยงาม [1]

  • The young boy was agape when he saw the beautiful view.

Learn more:

 1. อ้าปาก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. อ้าปาก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. อ้าปาก คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ อ.สอ เสถบุตร

แปลความหมายของ อ้า ปาก ในภาษาอังกฤษ

คำว่า เงียบ หุบปาก ภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรบ้าง | English By Chris
คำว่า เงียบ หุบปาก ภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรบ้าง | English By Chris

หากคุณกำลังมองหาความหมายของคำว่า อ้าปาก ในภาษาอังกฤษ นี่คือคำแปลและความหมายของคำนี้:

คำว่า อ้าปาก ในภาษาไทยมีความหมายว่า เปิดปาก หรือเปิดปากกว้าง [1] ซึ่งใช้ในบางกรณีเพื่อเรียกร้องให้คนอื่นเปิดปากของตนเอง เช่น อ้าปากซะ! หรือ Open your mouth! [1] นอกจากนี้ คำว่า อ้าปาก ยังมีความหมายเสียงเสียดสีหรือเสียดสลด [1] โดยอาจใช้ในบางกรณีเพื่อเสียดสีหรือเยาะเย้ยคนอื่น อย่างไรก็ตาม การใช้คำว่า อ้าปาก เพื่อเสียดสีหรือเยาะเย้ยคนอื่นนั้นไม่เป็นทางการและไม่ควรทำ [1]

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า อ้าปาก ในภาษาอังกฤษได้แก่ Open your mouth, I say! [1] ซึ่งแปลว่า อ้าปากซะ! ในภาพยนตร์ Hocus Pocus (1993) [1]


Learn more:

 1. อ้าปาก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …
 2. อ้าปาก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. อ้าปาก คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ อ.สอ เสถบุตร

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า อ้า ปาก ในภาษาอังกฤษ

Mouth | เรียนคำศัพท์ที่เกี่ยวกับ “ช่องปาก” ของเรา - Youtube
Mouth | เรียนคำศัพท์ที่เกี่ยวกับ “ช่องปาก” ของเรา – Youtube

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า อ้า และ ปาก ในภาษาอังกฤษ:

 1. She stood there with her mouth agape, unable to utter a word. [1]
  (เธอยืนอยู่นั่นโดยอ้าปากไม่สามารถพูดคำใด ๆ ออกมาได้)

 2. The audience was left open-mouthed in astonishment at the magicians trick. [1]
  (ผู้ชมตกตะลึงอยู่โดยอ้าปากเมื่อเห็นการเล่นเวทมนตร์ของมายากล)

 3. He gasped in surprise when he saw the breathtaking view from the mountaintop. [1]
  (เขาหอบหายใจอ้าปากเมื่อเห็นวิวที่สวยงามจากยอดเขา)

 4. The little girl yawned and stretched her arms after waking up from her nap. [1]
  (เด็กสาวเล็กหาวและยืดแขนหลังจากตื่นขึ้นมาจากการงีบหลับ)

 5. The baby gaped at the colorful toys, fascinated by their bright colors. [1]
  (ทารกอ้าปากเมื่อมองไปที่ของเล่นที่สีสันสดใส ที่ทำให้เขาตกหลุมรัก)


Learn more:

 1. อ้าปาก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. อ้าปาก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. อ้าปาก คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ อ.สอ เสถบุตร

คำที่เกี่ยวข้องกับ อ้า ปาก ในภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องกับ อ้า และ ปาก ในภาษาอังกฤษมีหลายคำที่สามารถใช้เพื่ออธิบายความหมายและความสัมพันธ์ของคำเหล่านี้ได้ ดังนี้:

คำที่เกี่ยวข้องกับ อ้า ในภาษาอังกฤษ:

 1. Agape: คำนี้หมายถึงการเปิดปากกว้างอย่างตกใจหรือประหลาดใจ [1].
 2. Gape: คำนี้หมายถึงการเปิดปากกว้างอย่างตกใจหรือหาว [1].
 3. Gasp: คำนี้หมายถึงการหายใจอย่างหอบหายใจหรืออ้าปากค้าง [1].
 4. Yawn: คำนี้หมายถึงการหาวหรืออ้าปากค้าง [1].

คำที่เกี่ยวข้องกับ ปาก ในภาษาอังกฤษ:

 1. Mouth: คำนี้หมายถึงปากของมนุษย์หรือสัตว์ [1].
 2. Lips: คำนี้หมายถึงริมฝีปาก [1].
 3. Oral: คำนี้หมายถึงเกี่ยวกับปากหรือการใช้ปาก [1].
 4. Speak: คำนี้หมายถึงการพูดหรือการใช้ปากในการสื่อสาร [1].

นอกจากนี้ยังมีคำอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ อ้า และ ปาก ในภาษาอังกฤษอีกมากมาย ซึ่งสามารถค้นหาเพิ่มเติมได้จากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ เช่นพจนานุกรมอังกฤษ หรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษอื่น ๆ


Learn more:

 1. อ้าปาก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. อ้าปาก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. นึกคำพูดไม่ออก มันติดอยู่ที่ปาก ภาษาอังกฤษพูดว่ายังไง ?

การใช้คำว่า อ้า ปาก ในบริบททางวรรณกรรมและวาทกรรมภาษาอังกฤษ

การใช้คำว่า อ้า ปาก ในบริบททางวรรณกรรมและวาทกรรมภาษาอังกฤษ

อ้า ปาก เป็นคำที่ใช้ในบริบททางวรรณกรรมและวาทกรรมภาษาอังกฤษเพื่อเสริมความหมายหรือสร้างสมดุลในประโยค ภาษาอังกฤษมีหลายวิธีในการใช้คำเหล่านี้ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับบริบทและวัตถุประสงค์ของผู้เขียนหรือผู้พูดว่าต้องการให้คำนั้นมีความหมายอย่างไร

ในบริบททางวรรณกรรมและวาทกรรมภาษาอังกฤษ การใช้คำว่า อ้า ปาก สามารถแสดงถึงความตื่นเต้น ประหลาดใจ หรือสะดุดตาของตัวละครหรือผู้พูดในเรื่องราว โดยมักใช้ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยความลับ การเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิด หรือเหตุการณ์ที่ไม่ธรรมดา

ตัวอย่างการใช้คำว่า อ้า ปาก ในบริบททางวรรณกรรมและวาทกรรมภาษาอังกฤษ:

 1. As she opened the old dusty book, her eyes widened in astonishment. Oh my! What a treasure trove of secrets! she exclaimed, her mouth agape.

 2. The magician waved his wand and with a puff of smoke, a rabbit appeared out of thin air. The children in the audience gasped, their mouths hanging open in awe.

 3. He stumbled upon a hidden passage in the ancient castle. With a mixture of fear and excitement, he cautiously entered, his mouth agape at the sight that awaited him.

การใช้คำว่า อ้า ปาก ในบริบททางวรรณกรรมและวาทกรรมภาษาอังกฤษช่วยเพิ่มความสนุกสนานและน่าตื่นเต้นให้กับเรื่องราว และช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้กับผู้อ่านหรือผู้ฟัง อย่างไรก็ตาม การใช้คำเหล่านี้ควรมีความเหมาะสมและไม่ควรใช้ในบริบทที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของเรื่องราว

หวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์และช่วยให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับการใช้คำว่า อ้า ปาก ในบริบททการใช้คำว่า อ้า ปาก ในบริบททางวรรณกรรมและวาทกรรมภาษาอังกฤษ

อ้า ปาก เป็นคำที่ใช้ในบริบททางวรรณกรรมและวาทกรรมภาษาอังกฤษเพื่อเสริมความหมายหรือเน้นคำพูดหรือคำเขียนให้มีความสนุกสนาน หรือเพื่อเพิ่มความเข้มข้นให้กับบทสนทนา ซึ่งมักใช้ในบทสนทนาที่มีลักษณะเป็นการพูดหรือเขียนที่มีความเร็ว กระชับ หรือเป็นภาษาพูดที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

คำว่า อ้า มักใช้เพื่อแสดงความประหลาดใจ ตกใจ หรือสะดุดตา โดยเฉพาะเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันหรือไม่คาดคิด ในบริบททางวรรณกรรมและวาทกรรมภาษาอังกฤษ คำว่า อ้า อาจถูกใช้เพื่อเพิ่มความสนุกสนานให้กับบทสนทนา หรือใช้ในการเล่าเรื่องที่มีส่วนของความตลกหรือเรื่องขำขัน

ส่วนคำว่า ปาก มักใช้ในบริบททางวรรณกรรมและวาทกรรมภาษาอังกฤษเพื่อเน้นคำพูดหรือคำเขียนที่มีความกล้าหาญ หรือเพื่อเพิ่มความเข้มข้นให้กับบทสนทนา คำว่า ปาก อาจถูกใช้ในบทสนทนาที่มีลักษณะเป็นการพูดหรือเขียนที่มีความกล้าหาญ หรือใช้ในการเล่าเรื่องที่มีส่วนของการต่อสู้หรือการแข่งขัน

การใช้คำว่า อ้า ปาก ในบริบททางวรรณกรรมและวาทกรรมภาษาอังกฤษมีความสำคัญในการสร้างบทสนทนาที่น่าสนใจและมีความหลากหลาย โดยการใช้คำเหล่านี้จะช่วยให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังสนุกสนาน ตื่นเต้น หรือตกใจตามบทสนทนาที่กำลังเกิดขึ้น นอกจากนี้ การใช้คำว่า อ้า

Categories: อัปเดต 34 อ้า ปาก ภาษา อังกฤษ

คำศัพท์ ร่างกาย ภาษาอังกฤษ Body parts
คำศัพท์ ร่างกาย ภาษาอังกฤษ Body parts

Open your mouth! อ้าปากซะ! Hocus Pocus (1993) Open your mouth, I say!

See more: hoicamtrai.com/category/schedule

อ้าปากกว้าง ภาษาอังกฤษ

อ้าปากกว้าง ภาษาอังกฤษ

อ้าปากกว้างเป็นวลีที่ใช้ในการสอนเด็กๆให้เปิดปากให้กว้างขึ้น เพื่อให้สะดวกในการตรวจสอบสุขภาพช่องปาก และเพื่อให้เด็กๆเข้าใจว่าการเปิดปากกว้างเป็นสิ่งที่สำคัญในการดูแลสุขภาพช่องปาก [1].

การเปิดปากกว้างมีความสำคัญอย่างมากในการตรวจสอบสุขภาพช่องปาก เนื่องจากการเปิดปากกว้างจะช่วยให้สามารถตรวจสอบสภาพฟันและเหงือกได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้สามารถตรวจสอบการเกิดโรคในช่องปากได้ เช่น โรคเหงือกอักเสบ โรคเพิ่มความเป็นกรดในช่องปาก และอื่นๆ [1].

การอ้าปากกว้างในภาษาอังกฤษ

ในภาษาอังกฤษ วลี อ้าปากกว้าง สามารถแปลได้ว่า Open your mouth wide หรือ Open wide ซึ่งใช้ในบทสนทนาระหว่างครูและนักเรียนในชั้นเรียน [1].

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้วลี อ้าปากกว้าง

 • Please open your mouth. อ้าปากกว้างๆ Please open your mouth wider. [1].

FAQs (คำถามที่พบบ่อย)

Q: การอ้าปากกว้างมีประโยชน์อย่างไร?
A: การอ้าปากกว้างมีประโยชน์ในการตรวจสอบสุขภาพช่องปาก เช่น การตรวจสอบสภาพฟันและเหงือก การตรวจสอบการเกิดโรคในช่องปาก เป็นต้น [1].

Q: วลี อ้าปากกว้าง ในภาษาอังกฤษแปลว่าอะไร?
A: วลี อ้าปากกว้าง ในภาษาอังกฤษแปลว่า Open your mouth wide หรือ Open wide [1].


Learn more:

 1. ภาษาอังกฤษวันละหลายคำกับครูนัท
 2. อ้าปากกว้าง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. อ้าปากค้าง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
139 คำศัพท์ส่วนต่างๆของร่างกาย ภาษาอังกฤษ (Body Parts) พร้อมคำอ่าน คำแปล - ภาษาอังกฤษออนไลน์
139 คำศัพท์ส่วนต่างๆของร่างกาย ภาษาอังกฤษ (Body Parts) พร้อมคำอ่าน คำแปล – ภาษาอังกฤษออนไลน์
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดร่างกาย | Vocabulary Body Parts English - Youtube
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดร่างกาย | Vocabulary Body Parts English – Youtube
ลูกอ่านภาษาอังกฤษไม่ออก ปัญหาคืออะไร แก้ยังไงดี | ลูกเราต้องพูดอังกฤษได้ - Youtube
ลูกอ่านภาษาอังกฤษไม่ออก ปัญหาคืออะไร แก้ยังไงดี | ลูกเราต้องพูดอังกฤษได้ – Youtube
แผน On-Site 2/2564_ภาษาอังกฤษ6 อ33102 ม6 - Flip Ebook Pages 1-50 | Anyflip
แผน On-Site 2/2564_ภาษาอังกฤษ6 อ33102 ม6 – Flip Ebook Pages 1-50 | Anyflip
Mouth | เรียนคำศัพท์ที่เกี่ยวกับ “ช่องปาก” ของเรา - Youtube
Mouth | เรียนคำศัพท์ที่เกี่ยวกับ “ช่องปาก” ของเรา – Youtube
คำว่า เงียบ หุบปาก ภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรบ้าง | English By Chris
คำว่า เงียบ หุบปาก ภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรบ้าง | English By Chris
ว่าด้วยเรื่องของภาษา] 🟢 Gh มันเคยออกเสียงตรงตัวนะ 🟢 เมื่อพูดถึงภาษาอังกฤษแล้ว สิ่งหนึ่งที่คนเรียนปวดหัวกับมันที่สุดก็คือการสะกดคำที่เอาแน่เอานอนไม่ได้ อักษร 1 ตัวสามารถออกเสียงได้หลายแบบ และทำให้คนที่อ่านอังกฤษไม่คล่องออ
ว่าด้วยเรื่องของภาษา] 🟢 Gh มันเคยออกเสียงตรงตัวนะ 🟢 เมื่อพูดถึงภาษาอังกฤษแล้ว สิ่งหนึ่งที่คนเรียนปวดหัวกับมันที่สุดก็คือการสะกดคำที่เอาแน่เอานอนไม่ได้ อักษร 1 ตัวสามารถออกเสียงได้หลายแบบ และทำให้คนที่อ่านอังกฤษไม่คล่องออ

See more here: hoicamtrai.com

สารบัญ

รายละเอียดเกี่ยวกับคำว่า อ้า ปาก ภาษา อังกฤษ
แปลความหมายของ อ้า ปาก ในภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า อ้า ปาก ในภาษาอังกฤษ
คำที่เกี่ยวข้องกับ อ้า ปาก ในภาษาอังกฤษ
การใช้คำว่า อ้า ปาก ในบริบททางวรรณกรรมและวาทกรรมภาษาอังกฤษ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *