แข็งแรง หมายถึงความแข็งแกร่งในร่างกาย

Strong ไม่ได้แปลว่าแข็งแรง

Strong ไม่ได้แปลว่าแข็งแรง

Keywords searched by users: แข็งแรง หมายถึงความแข็งแกร่งในร่างกาย ความแข็งแรง, โขดหิน หมายถึง, แข็งขัน หมายถึง, คุณแข็งแรงมาก ภาษาอังกฤษ, แข็งแรงที่สุด ภาษาอังกฤษ, แข็งแรง แต่งประโยค, แข็งแรง สะกดว่า, แข็งแกร่งหมายถึง

ความหมายของแข็งแรง

ความหมายของแข็งแรงในภาษาไทยหมายถึงสภาวะที่มีกำลังและความแข็งแกร่งทั้งกายและจิตใจอย่างมาก ซึ่งสามารถทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความทนทานต่อความเครียดและภาระงานที่ต้องทำในชีวิตประจำวัน [1].

คำว่า แข็งแรง มีความหมายเชิงลักษณะทางกายภาพและจิตใจ โดยมักใช้ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพที่ดีและความแข็งแกร่งทั้งกายและจิตใจ นอกจากนี้ยังหมายถึงความมั่นคงและคงทนในการเผชิญหน้ากับอุปสรรคต่างๆ ในชีวิต [2].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า แข็งแรง:

 1. ลูกชายของเขาดูแข็งแรงขึ้นหลังจากที่ไปเข้าคอร์สเพาะกายมา [1].
 2. เขาเป็นคนที่แข็งแรงทั้งกายและจิตใจ สามารถทำงานหนักได้ตลอดเวลา [2].

คำว่า แข็งแรง ยังมีความหมายเชิงลักษณะทางกายภาพเพื่ออธิบายสภาวะที่มีกล้ามเนื้อแข็งแรงและมีความสามารถในการทำกิจกรรมทางกายภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถทำงานหนักหรือเล่นกีฬาได้โดยไม่รู้สึกเหนื่อยหรืออ่อนเพลีย [2].


Learn more:

 1. แข็งแรง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. แข็งแรง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. แข็งแรง คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่าแข็งแรง

เมื่อค้นหาคำว่า ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่าแข็งแรง จากผลการค้นหาใน Google พบว่ามีผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง 2 รายการ [1][2] ซึ่งจะมาช่วยให้เราเข้าใจความหมายและวิธีการใช้คำว่า แข็งแรง ในประโยค ดังนี้:

หมายความของคำว่า แข็งแรง [2]:

 • ในคำศัพท์ภาษาไทย คำว่า แข็งแรง มีความหมายว่า มีกำลังมาก ทำอย่างเต็มกำลัง มั่นคง คงทน หรืออาจหมายถึงสุขภาพที่ดีและแข็งแรง [2]

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า แข็งแรง [1]:

 • ลูกชายของเขาดูแข็งแรงขึ้นหลังจากที่ไปเข้าคอร์สเพาะกายมา [1]
  • หมายเหตุ: ลูกชายของเขามีกำลังมากและทำอย่างเต็มกำลังหลังจากได้เข้าร่วมคอร์สเพาะกาย

Learn more:

 1. แข็งแรง คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล …
 2. แข็งแรง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. -แข็งแรง- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

แหล่งอ้างอิง Longdo Dictionary

แหล่งอ้างอิง Longdo Dictionary เป็นพจนานุกรมออนไลน์ที่ให้บริการแปลภาษาไทย-อังกฤษและอังกฤษ-ไทย โดยมีความครอบคลุมทั้งคำศัพท์ทั่วไปและคำศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นที่นิยมและได้รับความนิยมสูงในวงกว้าง นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันการอ่านคำศัพท์และตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนั้นๆ เพื่อให้ผู้ใช้เข้าใจและใช้คำศัพท์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม [1].

คุณสมบัติและฟังก์ชันที่น่าสนใจของแหล่งอ้างอิง Longdo Dictionary ได้แก่:

 1. การแปลภาษา: สามารถแปลคำศัพท์และประโยคจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษและจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย [1].
 2. คำศัพท์ทางวิทยาศาสตร์: มีความครอบคลุมทั้งคำศัพท์ทั่วไปและคำศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ เช่น คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ฯลฯ [1].
 3. ตัวอย่างประโยค: ให้ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำศัพท์นั้นๆ เพื่อช่วยในการเข้าใจและใช้คำศัพท์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม [1].
 4. การอ่านคำศัพท์: มีฟังก์ชันที่ช่วยในการอ่านคำศัพท์ให้ถูกต้องและเข้าใจได้ง่าย [1].

การใช้งานแหล่งอ้างอิง Longdo Dictionary ง่ายและสะดวก ผู้ใช้สามารถค้นหาคำศัพท์ที่ต้องการได้โดยพิมพ์คำศัพท์ลงในช่องค้นหา แล้วระบบจะแสดงผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องพร้อมกับคำแปลและตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนั้นๆ อีกทั้งยังมีฟังก์ชันการอ่านคำศัพท์และคำแปลเสียงเพื่อแหล่งอ้างอิง Longdo Dictionary เป็นพจนานุกรมออนไลน์ที่มีความหลากหลายในการให้บริการแปลภาษา และความหมายของคำศัพท์ในหลากหลายภาษา ซึ่งเป็นที่นิยมและได้รับความนิยมสูงในวงกว้าง โดยเฉพาะในชุมชนผู้เรียนรู้ภาษาต่างๆ และผู้ที่สนใจในการเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ

เนื้อหาและคุณสมบัติของแหล่งอ้างอิง Longdo Dictionary:

 1. ความหมายของคำศัพท์: Longdo Dictionary มีความหลากหลายในการให้บริการแปลภาษาและความหมายของคำศัพท์ในหลากหลายภาษา เช่น ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาเกาหลี และอื่นๆ [1].
 2. ตัวอย่างประโยค: Longdo Dictionary ยังมีการให้ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำศัพท์เพื่อช่วยในการเข้าใจและใช้คำศัพท์ได้ถูกต้อง [1].
 3. การอ้างอิง: Longdo Dictionary ยังมีการอ้างอิงคำศัพท์ที่มาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน และเอกสารอื่นๆ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบและเชื่อมโยงข้อมูลได้ [1].

การใช้งานแหล่งอ้างอิง Longdo Dictionary:

 1. การค้นหาคำศัพท์: ผู้ใช้งานสามารถค้นหาคำศัพท์ที่ต้องการแปลหรือเรียนรู้ได้โดยการพิมพ์คำศัพท์ลงในช่องค้นหา และระบบจะแสดงผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง [1].
 2. การแปลภาษา: Longdo Dictionary มีความสามารถในการแปลภาษาที่หลากหลาย ผู้ใช้งานสามารถเลือกภาษาต้นฉบับและภาษาปลายทางเพื่อให้ระบบแปลคำศัพท์หรือประโยคให้ตรงตามความต้องการ [1].
 3. การอ่านและเขียนคำศัพท์: Longdo Dictionary ยังมีการให้ค

Learn more:

 1. อ้างอิง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. Longdo Dict พจนานุกรม อังกฤษ ไ – แอปพลิเคชันใน Google Play
 3. ‎Longdo Dict บน App Store

แหล่งอ้างอิงราชบัณฑิตยสถาน

แหล่งอ้างอิงราชบัณฑิตยสถานคือแหล่งที่นักศึกษาและนักวิจัยสามารถเข้าถึงข้อมูลทางวิชาการและงานวิจัยที่เผยแพร่โดยราชบัณฑิตยสถานหรือมหาวิทยาลัยในประเทศไทยได้ ซึ่งเป็นแหล่งที่สำคัญในการค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการและการวิจัยที่มีคุณภาพสูง นอกจากนี้ แหล่งอ้างอิงราชบัณฑิตยสถานยังเป็นที่รวบรวมงานวิจัยที่เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติเพื่อให้ผู้สนใจสามารถเข้าถึงและนำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาและการวิจัยต่อไปได้ [1][2].

เมื่อนักศึกษาหรือนักวิจัยต้องการค้นหาแหล่งอ้างอิงราชบัณฑิตยสถาน สามารถใช้ระบบตรวจสอบความสอดคล้องทรัพยากรสารสนเทศกับ มคอ.3 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้บริการ ระบบนี้จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาและเข้าถึงข้อมูลทางวิชาการและงานวิจัยที่เผยแพร่โดยราชบัณฑิตยสถานหรือมหาวิทยาลัยในประเทศไทยได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น [1][2].


Learn more:

 1. ระบบตรวจสอบความสอดคล้องทรัพยากรสารสนเทศกับ มคอ.3
 2. ระบบตรวจสอบความสอดคล้องทรัพยากรสารสนเทศกับ มคอ.3

แหล่งอ้างอิงวิกิพจนานุกรม

แหล่งอ้างอิงวิกิพจนานุกรม

วิกิพจนานุกรม (Wiktionary) เป็นโครงการของมูลนิธิวิกิมีเดียที่มีเป้าหมายในการรวบรวมคำศัพท์ วลี หรือประโยคที่เกี่ยวข้องกับภาษาต่าง ๆ พร้อมคำอ่าน ความหมาย คำที่เกี่ยวข้อง และคำแปลในภาษาอื่น ๆ [1]. วิกิพจนานุกรมเปรียบเสมือนพจนานุกรมที่รวบรวมคำศัพท์ของทุกภาษาในที่เดียวกัน และมีให้ใช้งานถึง 182 ภาษา [1].

วิกิพจนานุกรมใช้ซอฟต์แวร์มีเดียวิกิเช่นเดียวกับวิกิพีเดีย [1]. โดยใครก็สามารถเข้าร่วมเพิ่มเติมและแก้ไขเนื้อหาได้ โดยรับรองตัวอักษรของทุกภาษาที่รหัสยูนิโคดรองรับ [1]. วิกิพจนานุกรมไม่มีข้อจำกัดในการพิจารณาพื้นที่พิมพ์ ทำให้มีคำอธิบายและคำแปลของศัพท์จากหลายภาษา และบางรุ่นยังมีข้อมูลเพิ่มเติมที่มักพบในอรรถาภิธานด้วย [1].

การอ้างอิงวิกิพจนานุกรมในสถาบันการศึกษาและการวิจัย
การอ้างอิงวิกิพจนานุกรมไม่ได้รับการยอมรับสำหรับเอกสารวิจัยในสถาบันการศึกษาส่วนใหญ่ [2]. แต่นักวิจัยยังสามารถใช้วิกิพจนานุกรมและสารานุกรมอื่น ๆ เพื่อหาข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัญหาและเพื่อรวบรวมคำสำคัญ แหล่งอ้างอิง แต่ต้องใช้เป็นตัวบ่งชี้ทางบรรณานุกรมเท่านั้น [2]. นอกจากนี้ ควรระมัดระวังเมื่อใช้วิกิพจนานุกรมเป็นแหล่งอ้างอิง เนื่องจากวิกิพจนานุกรมเป็นวิกิ ใครก็สามารถแก้ไขบทความ ลบสารนิเทศที่ไม่แม่นยำหรือเพิ่มสารนิเทศที่แหล่งอ้างอิงวิกิพจนานุกรม

วิกิพจนานุกรม (Wiktionary) เป็นโครงการของมูลนิธิวิกิมีเดียที่มีเป้าหมายในการรวบรวมคำศัพท์ วลี หรือประโยคที่เกี่ยวข้องกับภาษาต่าง ๆ พร้อมคำอ่าน ความหมาย คำที่เกี่ยวข้อง และคำแปลในภาษาอื่น ๆ [1]. วิกิพจนานุกรมเปรียบเสมือนพจนานุกรมที่รวบรวมคำศัพท์ของทุกภาษาไว้ในที่เดียวกัน และมีให้ใช้งานถึง 182 ภาษา [1].

การใช้งานของวิกิพจนานุกรมคล้ายกับวิกิพีเดีย ที่ใครก็สามารถเพิ่มและแก้ไขเนื้อหาได้ โดยรับรองตัวอักษรของทุกภาษาที่รหัสยูนิโคดรองรับ [1]. วิกิพจนานุกรมไม่มีข้อจำกัดในการพิจารณาพื้นที่พิมพ์ ทำให้มีคำอธิบายและคำแปลของศัพท์จากหลายภาษา และบางรุ่นยังมีข้อมูลเพิ่มเติมที่มักพบในอรรถาภิธานด้วย [1].

การอ้างอิงวิกิพจนานุกรมในงานวิจัยและสถาบันการศึกษา
การอ้างอิงวิกิพจนานุกรมไม่ได้รับการยอมรับสำหรับเอกสารวิจัยในสถาบันการศึกษาส่วนใหญ่ เนื่องจากวิกิพจนานุกรมเป็นแหล่งข้อมูลที่เปิดให้ใครก็สามารถแก้ไขได้ ซึ่งอาจทำให้มีความไม่แม่นยำหรือเพิ่มข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเข้ามา [2]. อย่างไรก็ตาม การใช้วิกิพจนานุกรมและสารานุกรมอื่น ๆ ในวงวิชาการเพื่อหาข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัญหาและเพื่อรวบรวมคำสำคัญเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ แต่ควรใช้เป็นแหล่งอ้างอิงเพียงตัวบ่งชี้ทางบรรณานุกรมเท่านั้น [2].

คำแนะนำในการใช้วิกิพจนานุกรมเป็นแหล่ง


Learn more:

 1. วิกิพจนานุกรม – วิกิพีเดีย
 2. วิกิพีเดีย:การอ้างอิงถึงวิกิพีเดีย – วิกิพีเดีย
 3. อ้างอิง – วิกิพจนานุกรม

Categories: อัปเดต 80 แข็งแรง หมาย ถึง

Strong ไม่ได้แปลว่าแข็งแรง
Strong ไม่ได้แปลว่าแข็งแรง

See more: hoicamtrai.com/category/schedule

ความแข็งแรง

ความแข็งแรง เป็นคำที่ใช้ในการบ่งบอกถึงความสามารถในการทำงานหรือการทำกิจกรรมต่างๆ โดยทั่วไปแล้วความแข็งแรงเกี่ยวข้องกับร่างกายและจิตใจของเรา ความแข็งแรงที่ดีจะช่วยให้เรามีสมรรถภาพทางกายและสามารถทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในบทความนี้เราจะพาคุณไปสำรวจความแข็งแรงในแง่ต่างๆ รวมถึงความหมาย ความสำคัญ และวิธีเพิ่มความแข็งแรงให้กับร่างกายและจิตใจของคุณ

เนื้อหา

 1. ความแข็งแรงคืออะไร
 2. ความสำคัญของความแข็งแรง
 3. วิธีเพิ่มความแข็งแรงทางกาย
 4. วิธีเพิ่มความแข็งแรงทางจิตใจ
 5. คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับความแข็งแรง

1. ความแข็งแรงคืออะไร

ความแข็งแรงเป็นคุณลักษณะที่บ่งบอกถึงความสามารถในการทำกิจกรรมต่างๆ โดยทั่วไปแล้วความแข็งแรงเกี่ยวข้องกับร่างกายและจิตใจ ความแข็งแรงที่ดีจะช่วยให้เรามีสมรรถภาพทางกายและสามารถทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ [1]

2. ความสำคัญของความแข็งแรง

ความแข็งแรงมีความสำคัญอย่างมากในการดำเนินชีวิตประจำวันของเรา มีความแข็งแรงทั้งทางกายและจิตใจจะช่วยให้เรามีประสิทธิภาพในการทำงาน และสามารถเผชิญกับอุปสรรคต่างๆ ได้อย่างมั่นคง [1]

3. วิธีเพิ่มความแข็งแรงทางกาย

 • ออกกำลังกาย: การออกกำลังกายเป็นวิธีที่ดีในการเพิ่มความแข็งแรงทางกาย คุณความแข็งแรง เป็นคำที่ใช้ในการบ่งบอกถึงความสามารถในการทำงานหรือการทำกิจกรรมต่างๆ โดยมักใช้ในบริบททางกายภาพและจิตใจ ความแข็งแรงสามารถแสดงถึงความสมบูรณ์และความเข้มแข็งของร่างกาย รวมถึงความมั่นคงและความเข้มแข็งในการเผชิญหน้ากับอุปสรรคต่างๆในชีวิต

ในประเทศไทย ความแข็งแรงเป็นคำที่มักถูกใช้ในบริบททางกายภาพ และสามารถแสดงถึงความสามารถในการทำงานหรือการทำกิจกรรมต่างๆ ดังนั้น ความแข็งแรงสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภท ดังนี้:

 1. ความแข็งแรงทางกายภาพ: เป็นความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อและระบบกระดูกในการทำงาน ความแข็งแรงทางกายภาพสามารถพัฒนาได้ผ่านการออกกำลังกายและการฝึกซ้อม ซึ่งสามารถช่วยเสริมสร้างระบบการทำงานของร่างกายให้แข็งแรงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น [1]

 2. ความแข็งแรงทางจิตใจ: เป็นความสามารถในการเผชิญหน้ากับอุปสรรคและสถานการณ์ที่ท้าทายให้เกิดความเข้มแข็งในจิตใจ ความแข็งแรงทางจิตใจสามารถพัฒนาได้ผ่านการฝึกใจและการพัฒนาทักษะทางจิตใจ เช่น การจัดการกับความเครียดและการแก้ไขปัญหา [1]

 3. ความแข็งแรงทางจิตสำหรับการเผชิญหน้ากับความล้มเหลว: เป็นความสามารถในการยืนหยัดและกลับมาอยู่ในสภาวะที่แข็งแรงหลังจากประสบความล้มเหลว ความแข็งแรงทางจิตสำหรับการเผชิญหน้ากับความล้มเหลวสามารถพัฒนาได้ผ่านการเรียนรู้แล


Learn more:

 1. ความแข็งแรง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. กล้ามเนื้อของคุณแข็งแรงแค่ไหน? ทดสอบด้วยตนเองง่ายๆ ในท่า Push Up – kdms Hospital
 3. ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

โขดหิน หมายถึง

โขดหิน หมายถึงอะไร?

โขดหิน หมายถึงหินที่สูงขึ้นเป็นโคกเป็นเนินหรือหินที่เป็นจอมสูงขึ้นพ้นน้ำบ้าง อยู่ใต้น้ำบ้าง [1]. โขดหินมักเป็นส่วนหนึ่งของป่าปะการังหรือเกาะที่อยู่ใกล้ฝั่ง [2]. โดยทั่วไปแล้ว โขดหินมีลักษณะเป็นเนินหินที่สูงขึ้นจากพื้นดินรอบๆ และมักจะมีพืชที่ปกคลุมบนเนินหินนั้นอยู่ [1].

โขดหินมีความสำคัญในธรรมชาติอย่างมาก เนื่องจากเป็นที่อยู่ของสัตว์ที่อาศัยอยู่ในนิเวศน้ำจืด และเป็นที่อยู่ของพืชที่ปกคลุมบนเนินหินนั้น [2]. นอกจากนี้ โขดหินยังมีบทบาทในการปกป้องชายฝั่งและเกาะจากกระแสน้ำแรง โดยทำหน้าที่เป็นกำแพงกันน้ำและลดความเสียหายจากการกัดเซาะของน้ำทะเล [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า โขดหิน:

 • นกยางทิ้งกองก้างปลาไว้ตามหลืบตามซอกของโขดหิน [1].

Learn more:

 1. โขดหิน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …
 2. โขดหิน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. โขดหิน คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค
รายการความแข็งแรงของวัสดุ ตอนที่ 1 ลักษณะของแรงและความเค้น1 Ep 1/17 - Youtube
รายการความแข็งแรงของวัสดุ ตอนที่ 1 ลักษณะของแรงและความเค้น1 Ep 1/17 – Youtube
กล้ามเนื้อของคุณแข็งแรงแค่ไหน? ทดสอบด้วยตนเองง่ายๆ ในท่า Push Up - Kdms Hospital
กล้ามเนื้อของคุณแข็งแรงแค่ไหน? ทดสอบด้วยตนเองง่ายๆ ในท่า Push Up – Kdms Hospital
หลักการออกกำลังกาย Fitt มีอะไรบ้าง วิธีออกกำลังกายที่ถูกต้อง | Nutrilite™ Thailand
หลักการออกกำลังกาย Fitt มีอะไรบ้าง วิธีออกกำลังกายที่ถูกต้อง | Nutrilite™ Thailand
Lr-ก้อยบัวแหวนนำโชค ปรับเปิด ขั้นตอนการลงสีอีนาเมล ปลาคาร์พกระโดด หมายถึงความโชคดี ความสงบสุข และสุขภาพแข็งแรง แหวนปลา แหวนผู้หญิง | Lazada.Co.Th
Lr-ก้อยบัวแหวนนำโชค ปรับเปิด ขั้นตอนการลงสีอีนาเมล ปลาคาร์พกระโดด หมายถึงความโชคดี ความสงบสุข และสุขภาพแข็งแรง แหวนปลา แหวนผู้หญิง | Lazada.Co.Th

See more here: hoicamtrai.com

สารบัญ

ความหมายของแข็งแรง
แปลว่าอะไร
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่าแข็งแรง
แหล่งอ้างอิง Longdo Dictionary
แหล่งอ้างอิงราชบัณฑิตยสถาน
แหล่งอ้างอิงวิกิพจนานุกรม

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *