แคว้น: สถานที่สุดเพลิดเพลินสำหรับการพักผ่อนและผจญภัยในป่าใหญ่

แคว้นโบราณในดินแดนไทย (ฉบับปรับปรุง) | History

Keywords searched by users: แคว้น: สถานที่สุดเพลิดเพลินสำหรับการพักผ่อนและผจญภัยในป่าใหญ่ แคว้น คือ, แว่นแคว้น, เจ้าแคว้น, แคว้นโกศล, แคว้นฝรั่งเศส, แคว้นกับรัฐ, แคว้นจีนโบราณ, แคว้นจีน

ความหมายของคำว่า แคว้น

แคว้นคันธาระ - วิกิพีเดีย
แคว้นคันธาระ – วิกิพีเดีย

คำว่า แคว้น เป็นคำในภาษาไทยที่มีความหมายหลากหลายและใช้ในบริบทต่างๆ ดังนี้:

 1. แคว้นเป็นคำนามที่ใช้เรียกชื่อสิ่งของหรือสิ่งที่มีลักษณะเป็นแนวโค้งหรือเส้นโค้ง อาทิเช่น แคว้นของฝาผนัง (arch), แคว้นของต้นไม้ (branch), แคว้นของลำคอ (neck) [1].

 2. แคว้นยังสามารถใช้เป็นคำกริยาในรูปแบบของการเคลื่อนที่หรือการโค้งงอ อาทิเช่น แคว้นตัว (bend), แคว้นหลัง (arch), แคว้นคอ (tilt) [1].

 3. นอกจากนี้ แคว้นยังเป็นคำคุณศัพท์ที่ใช้ในการบรรยายลักษณะของสิ่งต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นแนวโค้งหรือเส้นโค้ง อาทิเช่น แคว้นสวยงาม (graceful curve), แคว้นเรียบ (smooth curve), แคว้นโค้ง (curved) [1].

 4. นอกจากนี้ คำว่า แคว้น ยังมีความหมายเฉพาะเจาะจงในบริบททางวรรณกรรม หมายถึงการเคลื่อนไหวหรือการโค้งงอของสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและกระชับ อาทิเช่น แคว้นความคิด (thought-provoking), แคว้นความรู้สึก (emotional impact) [1].

ดังนั้น คำว่า แคว้น มีความหมายที่หลากหลายและสามารถใช้ในบริบทต่างๆ ตามความเหมาะสมของบริบทนั้นๆ อย่างไรก็ตาม ความหมายของคำว่า แคว้น อาจมีการใช้ที่ไม่เหมือนกันในบริบทและประเด็นที่แตกต่างกันไป ดังนั้น การตรวจสอบความหมายของคำว่า แคว้น ในบริบทที่เฉพาะเจาะจงจำเป็นต้องพิจารณาจากบริบทและประเด็นที่เกี่ยวข้อง [1].


Learn more:

 1. แคว้น แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. แคว้น แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. แคว้น คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

ตำแหน่งและการใช้งานของคำว่า แคว้น

13 แคว้นของประเทศฝรั่งเศสแผ่นดินใหญ่ | 13 Régions De France Métropolitaine ⋆ Oh Là Là! กับ แตงโม
13 แคว้นของประเทศฝรั่งเศสแผ่นดินใหญ่ | 13 Régions De France Métropolitaine ⋆ Oh Là Là! กับ แตงโม

ตำแหน่งและการใช้งานของคำว่า แคว้น

คำว่า แคว้น เป็นคำในภาษาไทยที่มีความหมายหลากหลายและใช้ในหลายบริบทต่างๆ ดังนี้:

 1. แคว้นในความหมายของ ดินแดนอันเป็นถิ่นที่อยู่ของมนุษย์ [1]

  • ตัวอย่าง: มนุษย์ได้อพยพมาอยู่ในแคว้นใหม่หลังจากการสงคราม
 2. แคว้นในความหมายของ เขตปกครองที่เป็นส่วนย่อยของประเทศ [1]

  • ตัวอย่าง: แคว้นสิบสองจังหวัดในประเทศไทย
 3. แคว้นในความหมายของ แผ่นดินซึ่งมีขอบเขตเป็นปริมณฑล [1]

  • ตัวอย่าง: แคว้นตะนาวศรีเป็นแว่นแคว้นใหญ่ในชวา
 4. แคว้นในความหมายของ ผ้าอันทอด้วยฝ้าย [1]

  • ตัวอย่าง: ผ้ากรรบาสิกพัสตร์
 5. แคว้นในความหมายของ ชื่อเมืองหนึ่งในแคว้นอัสสัม [1]

  • ตัวอย่าง: กาศิกพัสตร์
 6. แคว้นในความหมายของ ชื่อแคว้นหนึ่งทางตอนเหนือของอินเดีย [1]

  • ตัวอย่าง: กัมพุช
 7. แคว้นในความหมายของ ชื่อคนเชื้อสายชาวอินเดียเมืองมณีปุระ [1]

  • ตัวอย่าง: กรรบาสิกพัสตร์
 8. แคว้นในความหมายของ เครื่องถ้วยปั้นที่ทำมาจากแคว้นเกียงสีในประเทศจีน [1]

  • ตัวอย่าง: กังไส
 9. แคว้นในความหมายของ ที่มาจากแคว้นกาสี [1]

  • ตัวอย่าง: กาศิก
 10. แคว้นในความหมายของ ผ้าเนื้อละเอียดมาจากแคว้นกาสี [1]

  • ตัวอย่าง: กาศิกพัสตร์
 11. แคว้นในความหมายของ ชื่อคนไทใหญ่เผ่าหนึ่งในแคว้นฉาน ปตำแหน่งและการใช้งานของคำว่า แคว้น

คำว่า แคว้น เป็นคำที่มีความหมายหลากหลายและใช้ในหลายบริบทตามความเชื่อมโยงกับประเทศและภูมิภาคต่างๆ ดังนั้นเราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่า แคว้น ในแต่ละบริบทตามที่พบในผลการค้นหา ดังนี้:

 1. แคว้นในความหมายของ ดินแดนอันเป็นถิ่นที่อยู่ของมนุษย์ [1]

  • ในความหมายนี้ แคว้น หมายถึงพื้นที่หรือดินแดนที่มนุษย์อาศัยอยู่ อาจเป็นหมู่บ้าน อำเภอ จังหวัด หรือประเทศ ซึ่งอาจมีความหมายแตกต่างกันไปในแต่ละที่
 2. แคว้นในความหมายของ เขตปกครองที่เป็นส่วนย่อยของประเทศใหญ่กว่าจังหวัด [1]

  • ในปัจจุบัน แคว้น หมายถึงเขตปกครองที่มีขนาดใหญ่กว่าจังหวัด อาจเป็นเขตที่มีรัฐ รัฐบาล หรือเขตที่มีอำนาจในการบริหารจัดการท้องถิ่น
 3. แคว้นในความหมายของ แผ่นดินซึ่งมีขอบเขตเป็นปริมณฑล [1]

  • แคว้น ในความหมายนี้หมายถึงแผ่นดินที่มีขอบเขตเป็นปริมณฑล ซึ่งอาจเป็นเขตที่มีจังหวัดหลายแห่งรวมกันเป็นปริมณฑลหนึ่ง เช่น แว่นแคว้นตะนาวศรีในประเทศไทย
 4. แคว้นในความหมายของ ผ้าอันทอด้วยฝ้าย [1]

  • แคว้น ในความหมายนี้หมายถึงผ้าที่ทอด้วยฝ้าย ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ใช้ในการทำเสื้อผ้าและผ้าป่าน
 5. แคว้นในความหมายของ ชื่อเขตหนึ่งทางตอนเหนือของอินเดีย [1]

  • แคว้น ในควา

Learn more:

 1. แคว้น แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. แคว้น แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. การปกครองแคว้นลาวและเขมรของฝรั่งเศส/ภาคหนึ่ง/บทที่ 1 – วิกิซอร์ซ

คำแปลและความหมายของ แคว้น ในพจนานุกรม Longdo Dictionary

แคว้นโบราณในดินแดนไทย (ฉบับปรับปรุง) | History - Youtube
แคว้นโบราณในดินแดนไทย (ฉบับปรับปรุง) | History – Youtube

คำแปลและความหมายของคำว่า แคว้น ในพจนานุกรม Longdo Dictionary คืออะไร?

ในพจนานุกรม Longdo Dictionary, คำว่า แคว้น มีความหมายเป็นอย่างไร? ตามผลการค้นหาที่ได้จาก Longdo Dictionary, คำว่า แคว้น มีความหมายดังนี้:

แคว้น [แคว้น] คำนาม

 1. ชื่อเรียกของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในวงศ์แคว้น (Macropodidae) ซึ่งมีลักษณะเด่นคือมีกระโหลกหน้าท้องที่ใช้ในการเลี้ยงลูก และมีขาหลังที่ยาวและแข็งแรง สมาชิกในวงศ์นี้มีสายพันธุ์หลากหลาย ได้แก่ กระโหลกหน้าท้องแคง (Kangaroo), กระโหลกหน้าท้องแคงเล็ก (Wallaby), กระโหลกหน้าท้องแคงเล็กเล็ก (Pademelon), กระโหลกหน้าท้องแคงเล็กเล็กเล็ก (Quokka), กระโหลกหน้าท้องแคงเล็กเล็กเล็กเล็ก (Tree kangaroo) เป็นต้น [1]

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า แคว้น ใน Longdo Dictionary:

 • สวนสัตว์ในประเทศออสเตรเลียมีแคว้นมากมาย [1]
 • แคว้นเป็นสัตว์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ [1]

Learn more:

 1. แคว้น แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. แคว้น แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. Longdo Dict พจนานุกรม อังกฤษ ไ – แอปพลิเคชันใน Google Play

คำใกล้เคียงและความหมายที่เกี่ยวข้องกับคำว่า แคว้น

มารู้จักแคว้นคาตาลูญญา ทำไมต้องการแยกตัวจากจากสเปน - Bbc News ไทย
มารู้จักแคว้นคาตาลูญญา ทำไมต้องการแยกตัวจากจากสเปน – Bbc News ไทย

คำว่า แคว้น เป็นคำในภาษาไทยที่มีความหมายหลากหลายและใช้ในบริบทต่างๆ ดังนี้:

 1. ความหมายของคำว่า แคว้น [1]:

  • แคว้น (นาม): หมายถึง สิ่งที่เป็นร่องรอยหรือเส้นที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของสิ่งของ หรือสิ่งที่เกิดจากการกระทำของคน
  • แคว้น (กริยา): หมายถึง การเคลื่อนไหวของสิ่งของหรือคนไปมาในทิศทางหนึ่งๆ โดยเฉพาะในลักษณะที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
 2. คำใกล้เคียงของคำว่า แคว้น [1]:

  • สั่นเบา
  • สั่นสะเทือน
  • สั่นสะเทือนเบาๆ
  • สั่นเบาๆ
  • สั่นเบาๆเป็นจังหวะ
 3. ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า แคว้น [1]:

  • เมื่อเราเดินผ่านทางสะพาน จะรู้สึกถึงแคว้นของสะพานที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของรถยนต์
  • เสียงแคว้นของเสียงดนตรีทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นและสนุกสนาน

Learn more:

 1. แคว้น แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. แคว้น แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. แคว้น คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า แคว้น

แคว้นปกครองตนเองของประเทศสเปน - วิกิพีเดีย
แคว้นปกครองตนเองของประเทศสเปน – วิกิพีเดีย

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า แคว้น ในประโยคภาษาไทยมีดังนี้:

 1. ฉันเห็นแคว้นสีเขียวบนใบไม้ [2].
 2. เด็กๆ กำลังเล่นแคว้นในสวน [1].
 3. พ่อฉันเป็นคนชอบเลี้ยงแคว้นในบ้าน [2].
 4. ในช่วงฤดูร้อน แคว้นจะบินอยู่ที่ไหนกันนะ? [1].
 5. แคว้นเป็นแมลงที่มีลักษณะรูปร่างเล็กๆ และมีปีกสองคู่ [2].

Learn more:

 1. แคว้น แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. แคว้น แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. แคว้น คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

คำแนะนำในการใช้คำว่า แคว้น อย่างถูกต้อง

เรื่องของสเปน : กรณีการแยกตัวของแคว้นกาตาลุญญา โดย:โกวิท วงศ์สุรวัฒน์
เรื่องของสเปน : กรณีการแยกตัวของแคว้นกาตาลุญญา โดย:โกวิท วงศ์สุรวัฒน์

คำแนะนำในการใช้คำว่า แคว้น อย่างถูกต้อง

การใช้คำว่า แคว้น เป็นสิ่งสำคัญในการสื่อสารเป็นภาษาไทย ดังนั้น เพื่อให้การใช้คำนี้ถูกต้องตามมาตรฐาน SEO ของ Google นี่คือคำแนะนำที่คุณสามารถปฏิบัติตามได้:

 1. ความหมายของคำ แคว้น [1]

  • แคว้น หมายถึงการเคลื่อนไหวอย่างเบาบางหรือเข้าใจยาก หรืออาจเป็นการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและไม่มีความมั่นคง
 2. การใช้คำ แคว้น ในประโยค [1]

  • ใช้คำว่า แคว้น เพื่ออธิบายการเคลื่อนไหวที่เบาบางหรือไม่มั่นคง เช่น เขาเดินแคว้นไปมาในห้อง หมายความว่าเขาเคลื่อนไหวอย่างเบาบางหรือไม่มั่นคงเมื่อเดินในห้อง
 3. การใช้คำ แคว้น ในบทความ SEO [1]

  • เพื่อให้บทความของคุณตอบสนองต่อมาตรฐาน SEO ของ Google คุณสามารถใช้คำว่า แคว้น ในเนื้อหาของคุณเพื่อเพิ่มความหลากหลายและคำอธิบายที่ชัดเจน

Learn more:

 1. แคว้น แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. แคว้น แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. แคว้นมคธ – วิกิพีเดีย

คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำว่า แคว้น

แคว้นโบราณในดินแดนไทย | History - Youtube
แคว้นโบราณในดินแดนไทย | History – Youtube

คำว่า แคว้น เป็นคำในภาษาไทยที่มีความหมายหลากหลายและน่าสนใจ ดังนั้นเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของ Google SEO standards ของคุณ จะมาเสนอคำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำว่า แคว้น ให้เป็นไปตามที่ต้องการ

คำว่า แคว้น ในภาษาไทยมีความหมายหลากหลาย และสามารถใช้ในบริบทต่างๆ ดังนี้:

 1. แคว้นเป็นคำนามที่ใช้เรียกชื่อสิ่งของหรือสิ่งที่มีลักษณะเป็นแนวโค้งหรือเส้นโค้ง เช่น แคว้นของฝาผนัง, แคว้นของภูเขา [1].

 2. แคว้นเป็นคำกริยาที่ใช้เรียกการเคลื่อนที่ของสิ่งของหรือบุคคลที่มีลักษณะเป็นแนวโค้งหรือเส้นโค้ง เช่น แคว้นของลำคอ, แคว้นของลำตัว [1].

 3. แคว้นเป็นคำกริยาที่ใช้เรียกการเคลื่อนที่ของสิ่งของหรือบุคคลที่มีลักษณะเป็นแนวโค้งหรือเส้นโค้ง เช่น แคว้นของลำคอ, แคว้นของลำตัว [1].

 4. แคว้นเป็นคำกริยาที่ใช้เรียกการเคลื่อนที่ของสิ่งของหรือบุคคลที่มีลักษณะเป็นแนวโค้งหรือเส้นโค้ง เช่น แคว้นของลำคอ, แคว้นของลำตัว [1].

 5. แคว้นเป็นคำกริยาที่ใช้เรียกการเคลื่อนที่ของสิ่งของหรือบุคคลที่มีลักษณะเป็นแนวโค้งหรือเส้นโค้ง เช่น แคว้นของลำคอ, แคว้นของลำตัว [1].


Learn more:

 1. แคว้น แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. แคว้น แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. แคว้น คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

Categories: สำรวจ 57 แคว้น

แคว้นโบราณในดินแดนไทย (ฉบับปรับปรุง) | History
แคว้นโบราณในดินแดนไทย (ฉบับปรับปรุง) | History

See more: hoicamtrai.com/category/schedule

แคว้น คือ

แคว้น คืออะไร?

แคว้นเป็นคำศัพท์ในภาษาไทยที่มีความหมายว่า ส่วนที่ยื่นออกมาจากพื้นผิวหรือส่วนที่ยื่นออกมาจากสิ่งที่เป็นธรรมชาติ โดยทั่วไปแคว้นจะมีลักษณะเป็นร่องรอยหรือรอยแยกแยะที่เกิดขึ้นจากการแตกหรือการเคลื่อนไหวของสิ่งต่างๆ [1].

ในทางภูมิศาสตร์แคว้นเป็นส่วนที่ยื่นออกมาจากพื้นผิวของแผ่นดิน โดยส่วนที่ยื่นออกมาจะมีความสูงต่ำและความลาดชันต่างกันไป แคว้นสามารถเกิดขึ้นได้จากกระบวนการเช่นการยื่นออกมาจากการเคลื่อนไหวของแผ่นดิน การกดดันของแผ่นดิน หรือการกัดเซาะของน้ำทะเล [1].

แคว้นสามารถพบได้ในทั่วโลก โดยมีลักษณะและลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกันไป ตัวอย่างเช่น แคว้นเขา แคว้นที่เกิดจากกระบวนการยื่นออกมาจากการเคลื่อนไหวของแผ่นดิน แคว้นหุบเขา แคว้นที่เกิดจากกระบวนการกัดเซาะของน้ำทะเล และแคว้นหุบเขาที่เกิดจากกระบวนการเคลื่อนไหวของแผ่นดินและการกัดเซาะของน้ำทะเล [1].

แคว้นมีบทบาทสำคัญในการสร้างสังคมและวัฒนธรรมของมนุษย์ โดยแคว้นสามารถเป็นที่อยู่อาศัยของคน และสร้างพื้นที่เพื่อการเกษตร นอกจากนี้ แคว้นยังมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม การเคลื่อนไหวของแคว้นอาจเกิดเป็นสาเหตุของแผ่นดินไหว และการกัดเซาะของน้ำทะเลอาจเป็นสาเหตุของการเกิดภัยพิบัติเช่น ทะเลสาบ สึนามิ หรือไซคลอน [1].


Learn more:

 1. แคว้น แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. แคว้น แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. แคว้น คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน
รายชื่อเมืองต่างๆ ในซีรี่ย์ฉู่เฉียว ปัจจุบันมันคือตรงไหนคะ - Pantip
รายชื่อเมืองต่างๆ ในซีรี่ย์ฉู่เฉียว ปัจจุบันมันคือตรงไหนคะ – Pantip
แคว้นพะเยา - วิกิพีเดีย
แคว้นพะเยา – วิกิพีเดีย
เรื่องเล่าหลากหลายกับนายฝัน] แว่นแคว้นสมัยพุทธกาล แคว้นทั้ง 16 ที่ปรากฏตามแผนที่อ้างอิงตามอุโปสถสูตรฉบับนี้เป็นบริเวณที่เรียกว่า มหาชนบท (ดินแดนของประเทศใหญ่) หรือ มัชฌิมชนบท (ดินแดนของประเทศส่วนกลาง) เรื่องราวต่าง ๆ ที่ปรากฏในพร
เรื่องเล่าหลากหลายกับนายฝัน] แว่นแคว้นสมัยพุทธกาล แคว้นทั้ง 16 ที่ปรากฏตามแผนที่อ้างอิงตามอุโปสถสูตรฉบับนี้เป็นบริเวณที่เรียกว่า มหาชนบท (ดินแดนของประเทศใหญ่) หรือ มัชฌิมชนบท (ดินแดนของประเทศส่วนกลาง) เรื่องราวต่าง ๆ ที่ปรากฏในพร
แคว้นคาร์กิว - วิกิพีเดีย
แคว้นคาร์กิว – วิกิพีเดีย
Phra​ Kitsakol​ Katakuno] ☀️รู้จัก​ 5​ แคว้น​ที่เจริญ​รุ่งเรือง​ที่สุด​ในยุค​พุทธกาล​☀ . ในบรรดา​มหาชนบท 16 แคว้นในสมัยพุทธกาล หมายถึง แคว้นขนาดใหญ่ ตามที่มีปรากฏ​ใน​
Phra​ Kitsakol​ Katakuno] ☀️รู้จัก​ 5​ แคว้น​ที่เจริญ​รุ่งเรือง​ที่สุด​ในยุค​พุทธกาล​☀ . ในบรรดา​มหาชนบท 16 แคว้นในสมัยพุทธกาล หมายถึง แคว้นขนาดใหญ่ ตามที่มีปรากฏ​ใน​ “อุโบสถสูตร แห่งติกนิบาต อังคุตตรนิกาย พระสุตตันตปิฎก” ดัง
ซิ่นหลิงจวิน
ซิ่นหลิงจวิน” ขโมยตราอาญาสิทธิ์ช่วยแคว้นจ้าวพ้นภัย – Victory Tale
ราชวงศ์จีน #8.5 ห้าชนเผ่า สิบหกแคว้น - Pantip
ราชวงศ์จีน #8.5 ห้าชนเผ่า สิบหกแคว้น – Pantip
มหาชนบท 16 แคว้น สมัยพุทธกาล - Youtube
มหาชนบท 16 แคว้น สมัยพุทธกาล – Youtube
คลังความรู้ By Spokedark] ย้อนเวลาหาจิ๋นซี! ทำความรู้จัก 'แคว้นฉิน' มหาอำนาจแห่งยุคจ้านกว๋อ และฮ่องเต้พระองค์แรกในประวัติศาสตร์จีน ร่วมเป็นผู้สนับสนุนให้เรามีกำลังผลิตงานต่อไปได้ทาง บัญชีกสิกรไทย 0698966939 บริษัท สโป๊คดาร์ค จ
คลังความรู้ By Spokedark] ย้อนเวลาหาจิ๋นซี! ทำความรู้จัก ‘แคว้นฉิน’ มหาอำนาจแห่งยุคจ้านกว๋อ และฮ่องเต้พระองค์แรกในประวัติศาสตร์จีน ร่วมเป็นผู้สนับสนุนให้เรามีกำลังผลิตงานต่อไปได้ทาง บัญชีกสิกรไทย 0698966939 บริษัท สโป๊คดาร์ค จ
มหาชนบท 16 แคว้น สมัยพุทธกาล - Youtube
มหาชนบท 16 แคว้น สมัยพุทธกาล – Youtube
แคว้นโบราณในดินแดนไทย | History - Youtube
แคว้นโบราณในดินแดนไทย | History – Youtube
เรื่องของสเปน : กรณีการแยกตัวของแคว้นกาตาลุญญา โดย:โกวิท วงศ์สุรวัฒน์
เรื่องของสเปน : กรณีการแยกตัวของแคว้นกาตาลุญญา โดย:โกวิท วงศ์สุรวัฒน์
แคว้นปกครองตนเองของประเทศสเปน - วิกิพีเดีย
แคว้นปกครองตนเองของประเทศสเปน – วิกิพีเดีย
มารู้จักแคว้นคาตาลูญญา ทำไมต้องการแยกตัวจากจากสเปน - Bbc News ไทย
มารู้จักแคว้นคาตาลูญญา ทำไมต้องการแยกตัวจากจากสเปน – Bbc News ไทย
แคว้นโบราณในดินแดนไทย (ฉบับปรับปรุง) | History - Youtube
แคว้นโบราณในดินแดนไทย (ฉบับปรับปรุง) | History – Youtube
13 แคว้นของประเทศฝรั่งเศสแผ่นดินใหญ่ | 13 Régions De France Métropolitaine ⋆ Oh Là Là! กับ แตงโม
13 แคว้นของประเทศฝรั่งเศสแผ่นดินใหญ่ | 13 Régions De France Métropolitaine ⋆ Oh Là Là! กับ แตงโม
แคว้นคันธาระ - วิกิพีเดีย
แคว้นคันธาระ – วิกิพีเดีย

See more here: hoicamtrai.com

สารบัญ

ความหมายของคำว่า แคว้น
ตำแหน่งและการใช้งานของคำว่า แคว้น
คำแปลและความหมายของ แคว้น ในพจนานุกรม Longdo Dictionary
คำใกล้เคียงและความหมายที่เกี่ยวข้องกับคำว่า แคว้น
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า แคว้น
คำแนะนำในการใช้คำว่า แคว้น อย่างถูกต้อง
คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำว่า แคว้น

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *