แวววาว ภาษาอังกฤษ: ความสำคัญในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษครูแวววาว

ภาษาอังกฤษครูแวววาว

Keywords searched by users: แวววาว ภาษาอังกฤษ: ความสำคัญในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระยิบระยับ ภาษาอังกฤษ, แพรวพราว หมายถึง

การแปลคำว่า แวววาว เป็นภาษาอังกฤษ

การแปลคำว่า แวววาว เป็นภาษาอังกฤษ

คำว่า แวววาว เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่ออธิบายสิ่งที่มีแสงส่องแสงเป็นประกายหรือมีความสว่างแวววาว คำนี้มักใช้ในบรรยากาศที่มีแสงสว่างส่องสว่างเป็นประกายหรือสิ่งของที่มีความสว่างแวววาว เช่น ดาวที่เป็นแวววาวบนท้องฟ้า หรือแสงที่เป็นแวววาวบนผิวน้ำ [1].

การแปลคำว่า แวววาว เป็นภาษาอังกฤษสามารถแปลได้หลายคำ ซึ่งแต่ละคำอาจมีความหมายที่เล็กน้อยต่างกันไป ดังนี้:

 1. Glittering: คำนี้ใช้ในการอธิบายสิ่งที่มีแสงสว่างส่องสว่างเป็นประกายหรือมีความสว่างแวววาว เช่น ดาวที่เป็นแวววาวบนท้องฟ้า [1].

 2. Glistening: คำนี้ใช้ในการอธิบายสิ่งที่มีแสงสว่างส่องสว่างเป็นประกายหรือมีความสว่างแวววาว เช่น แสงที่เป็นแวววาวบนผิวน้ำ [1].

 3. Sparkling: คำนี้ใช้ในการอธิบายสิ่งที่มีแสงสว่างส่องสว่างเป็นประกายหรือมีความสว่างแวววาว เช่น แวววาวบนเงาของเพชร [1].

 4. Twinkling: คำนี้ใช้ในการอธิบายสิ่งที่มีแสงสว่างส่องสว่างเป็นประกายหรือมีความสว่างแวววาว เช่น ดาวที่เป็นแวววาวบนท้องฟ้าในคืนที่มืด [1].

การแปลคำว่า แวววาว เป็นภาษาอังกฤษอาจมีคำอื่นๆ ที่ใกล้เคียงและใช้ในบริบทที่แตกต่างกันได้ เช่น shimmering, shining, sparkling, radiant, เป็นต้น [1].


Learn more:

 1. แวววาว แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. แวววาว แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. แวววาว คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

ความหมายของคำว่า แวววาว ในภาษาอังกฤษ

ความหมายของคำว่า แวววาว ในภาษาอังกฤษ

คำว่า แวววาว เป็นคำที่มีความหมายใกล้เคียงกับคำว่า glittering, glistening, sparkling, twinkling หรือ shining ในภาษาอังกฤษ [2] คำนี้ใช้เพื่ออธิบายสิ่งที่มีแสงส่องแสงเป็นประกายหรือส่องแสงอย่างสวยงามและน่าทึ่ง [2]

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า แวววาว ในภาษาอังกฤษได้แก่ [2]:

 • The stars were twinkling in the night sky.
 • Her eyes were sparkling with joy.
 • The diamond necklace was glittering under the lights.

นอกจากนี้ยังมีคำอื่น ๆ ที่มีความหมายใกล้เคียงกับ แวววาว ในภาษาอังกฤษ เช่น glint, glisten, shine หรือ sparkle [2] ซึ่งเหมาะที่จะใช้ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับแสงแวววาว เช่น แสงแวววาวของแว่นตาหรือแสงแวววาวของเพชร [2]


Learn more:

 1. Sparkling ที่แปลว่าประกายแวววาว สามารถใช้ในประโยคอวยพรได้ …
 2. แวววาว แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. แวววาว แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

การแปลคำว่า แวววาว เป็นภาษาอังกฤษ

การแปลคำว่า แวววาว เป็นภาษาอังกฤษ

คำว่า แวววาว เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยและมีความหมายที่หลากหลาย ดังนั้นการแปลคำว่า แวววาว เป็นภาษาอังกฤษอาจจะมีหลายคำแปลที่เหมาะสมกับบริบทที่ใช้ ดังนี้:

 1. Glittering [1]: คำว่า glittering หมายถึงการส่องแสงหรือเปล่งแสงอย่างสว่างและสดใส ใช้เพื่ออธิบายสิ่งที่มีแสงส่องแสวงแวววาว เช่น The stars were glittering in the night sky (ดาวส่องแสงในท้องฟ้ากลางคืนแวววาว)

 2. Glistening [1]: คำว่า glistening หมายถึงการส่องแสงหรือเปล่งแสงอย่างสว่างและเงามัน ใช้เพื่ออธิบายสิ่งที่มีแสงส่องแสวงแวววาว เช่น The dewdrops on the leaves were glistening in the morning sun (หยดน้ำค้างบนใบไม้ส่องแสงในแสงอาทิตย์เช้าแวววาว)

 3. Sparkling [1]: คำว่า sparkling หมายถึงการส่องแสงหรือเปล่งแสงอย่างสว่างและเป็นจุดๆ ใช้เพื่ออธิบายสิ่งที่มีแสงส่องแสวงแวววาว เช่น The crystal-clear water was sparkling in the sunlight (น้ำใสสะอาดส่องแสงในแสงอาทิตย์แวววาว)

 4. Twinkling [1]: คำว่า twinkling หมายถึงการส่องแสงหรือเปล่งแสงอย่างสว่างและกระจ่างใส ใช้เพื่ออธิบายสิ่งที่มีแสงส่องแสวงแวววาว เช่น The stars were twinkling in the night sky (ดาวส่องแสงในท้องฟ้ากลางคืนแวววาว)

 5. Shimmering [1]: คำว่า shimmering หมายถึงการส่องแสงหรือเปล่งแสงอย่างสว่างและเป็นคลื่นๆ ใช้เพื่ออธิบายสิ่งที่มีแสงส่องแสวงแวววาว เช่น The moonlight was shimmering on the surface of the lake (แสงจันทร์ส่องแสงบนผิวน้ำในทะเลสาบแวววาว)

อย่างไรก็ตาม การแปลคำว่า แวววาว เป็นภาษาอังกฤษอาจจะขึ้นอยูการแปลคำว่า แวววาว เป็นภาษาอังกฤษ

คำว่า แวววาว เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยและมีความหมายที่หลากหลาย ดังนั้นการแปลคำว่า แวววาว เป็นภาษาอังกฤษอาจจะมีหลายคำแปลที่เหมาะสมกับบริบทที่ใช้ ดังนี้:

 1. Glittering [1]

  • คำแปลนี้ใช้เพื่ออธิบายสิ่งที่มีแสงสว่างและส่องแสงอย่างสวยงาม เช่น แวววาวของดาวในท้องฟ้า
 2. Glistening [1]

  • คำแปลนี้ใช้เพื่ออธิบายสิ่งที่มีการสะท้อนแสงอย่างสวยงาม เช่น แวววาวของน้ำในแม่น้ำ
 3. Sparkling [1]

  • คำแปลนี้ใช้เพื่ออธิบายสิ่งที่มีการส่องแสงและเปล่งประกายอย่างสวยงาม เช่น แวววาวของเพชร
 4. Twinkling [1]

  • คำแปลนี้ใช้เพื่ออธิบายสิ่งที่มีการเปล่งประกายแสงอย่างสวยงามและเปลี่ยนแปลงได้ เช่น แวววาวของดาวตก
 5. Shimmering [1]

  • คำแปลนี้ใช้เพื่ออธิบายสิ่งที่มีการส่องแสงและเปล่งประกายอย่างสวยงามและเปลี่ยนแปลงได้ เช่น แวววาวของผ้าในแสงสว่าง

อย่างไรก็ตาม การเลือกคำแปลขึ้นอยู่กับบริบทและความหมายที่ต้องการสื่อสาร ดังนั้นควรพิจารณาใช้คำแปลที่เหมาะสมกับบริบทและความหมายที่ต้องการสื่อสารให้เหมาะสมที่สุด


Learn more:

 1. แวววาว แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. แวววาว แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. แวววาว คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

ความหมายของคำว่า แวววาว ในภาษาอังกฤษ

ความหมายของคำว่า แวววาว ในภาษาอังกฤษ

คำว่า แวววาว เป็นคำที่มีความหมายใกล้เคียงกับคำว่า sparkling, glistening, twinkling หรือ shining ในภาษาอังกฤษ [2] คำนี้ใช้เพื่ออธิบายสิ่งที่มีการสะท้อนแสงหรือเปล่งแสงออกมาอย่างสว่างไสว หรือมีการเปล่งแสงเป็นประกาย [2]

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า แวววาว ในภาษาอังกฤษได้แก่ [2]:

 • The stars were twinkling in the night sky.
 • Her eyes were sparkling with joy.
 • The diamond necklace was glistening under the lights.

คำว่า แวววาว สามารถใช้ในประโยคอวยพรได้เช่นกัน [1] ซึ่งเป็นการใช้คำว่า แวววาว เพื่อให้คำอวยพรดูน่าสนใจและสวยงามมากขึ้น


Learn more:

 1. Sparkling ที่แปลว่าประกายแวววาว สามารถใช้ในประโยคอวยพรได้ …
 2. แวววาว แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. แวววาว แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า แวววาว เป็นภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า แวววาว เป็นภาษาอังกฤษ:

 1. The stars were twinkling in the night sky [1].
 2. Her eyes sparkled with excitement [1].
 3. The diamond necklace glistened under the spotlight [1].
 4. The fireworks lit up the sky, creating a dazzling display [1].
 5. The river shimmered in the sunlight [1].
 6. The disco ball reflected light, creating a shimmering effect on the dance floor [1].
 7. The sequins on her dress glimmered as she walked [1].
 8. The dewdrops on the grass looked like tiny sparkling diamonds [1].
 9. The chandelier in the ballroom was adorned with crystals that glinted in the candlelight [1].
 10. The sunlight danced on the waves, creating a mesmerizing spectacle [1].

Learn more:

 1. แวววาว แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. แวววาว แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. แวววาว คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำว่า แวววาว ในภาษาอังกฤษ

พจนานุกรม Longdo Dictionary เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการแปลภาษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องการแปลคำว่า แวววาว จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ด้วยความสะดวกและรวดเร็ว ในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับคำว่า แวววาว ในภาษาอังกฤษ ผลการค้นหาจาก Longdo Dictionary แสดงให้เห็นถึงความหมายของคำนี้ในหลายแง่มุม รวมถึงตัวอย่างประโยคและคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้:

คำศัพท์ แวววาว ในภาษาอังกฤษมีความหมายดังนี้:

 1. แวววาว (adj) หมายถึงการเปล่งแสงเป็นประกาย มีความสว่างและสดใส อาจใช้คำเหมือนกับ glistening, sparkling, twinkling, shining [1].

  • ตัวอย่างประโยค: ดาวหลายดวงมีประกายแวววาวบนท้องฟ้า (Several stars have a glittering appearance in the sky) [1].
 2. แวววาว (v) หมายถึงการเปล่งแสงเป็นประกาย อาจใช้คำเหมือนกับ glint, glisten, shine, sparkle [1].

  • ตัวอย่างประโยค: ดวงตาของเขาแวววาว แข็งกร้าวเหมือนแววตาของงูจงอาง (His eyes glittered, sharp like a snakes gaze) [1].
 3. แวววาว (adv) หมายถึงการเปล่งแสงเป็นประกายอย่างวับวาว อาจใช้คำเหมือนกับ glisteningly [1].

นอกจากนี้ยังมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ แวววาว ในภาษาอังกฤษดังนี้:

 • glitter with (phrv) หมายถึงการระยิบระยับด้วย อาจใช้คำเหมือนกับ gleam with, glisten with [1].
 • shimmery (adj) หมายถึงการแวบวับ อาจใช้คำเหมือนกับ glistening [1].
 • spangle (vi) หมายถึงการเป็นประกาย อาจใช้คำเหมือนกับ flash, gleam, shimmer, twinkle [1].
 • twinkle with (phrv) หมายถึงการแวววาว อาจใช้คำเหมือนกพจนานุกรม Longdo Dictionary คือเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการแปลภาษา ซึ่งมีความสามารถในการแปลคำว่า แวววาว ในภาษาอังกฤษ โดยให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และครอบคลุมตามมาตรฐาน SEO ของ Google

คำว่า แวววาว ในภาษาอังกฤษมีความหมายเป็น glittering, glistening, sparkling, twinkling, shining [1] ซึ่งเป็นคำที่ใช้บ่อยในการพูดถึงสิ่งที่มีแสงส่องแสงเป็นประกาย หรือสิ่งที่มีความสว่างและสดใส

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า แวววาว ในภาษาอังกฤษ:

 • The stars were glittering in the night sky [1].
 • Her eyes were glistening with tears [1].
 • The diamond necklace was sparkling under the lights [1].
 • The candles on the birthday cake were twinkling [1].
 • The sun was shining brightly on the beach [1].

ดังนั้น คำว่า แวววาว ในภาษาอังกฤษมีความหมายเกี่ยวกับสิ่งที่มีแสงส่องแสงเป็นประกาย หรือสิ่งที่มีความสว่างและสดใส


Learn more:

 1. แวววาว แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. แวววาว แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. แวววาว คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

การใช้คำว่า แวววาว ในบรรยายสถานการณ์หรือคำอธิบายในภาษาอังกฤษ

การใช้คำว่า แวววาว ในบรรยายสถานการณ์หรือคำอธิบายในภาษาอังกฤษ

คำว่า แวววาว เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่ออธิบายสิ่งที่มีแสงส่องประกายหรือเปล่งแสงอย่างสว่างไสว หรือส่องแสงอย่างสวยงาม ซึ่งสามารถนำมาใช้ในบรรยายสถานการณ์หรือคำอธิบายต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษได้ดังนี้:

 1. แวววาว (adj) – glittering, glistening, sparkling, twinkling, shining [1]

  • คำนี้ใช้เพื่ออธิบายสิ่งที่มีแสงส่องประกายหรือเปล่งแสงอย่างสว่างไสว เช่น ดาวหลายดวงมีประกายแวววาวบนท้องฟ้า (Many stars have a glittering appearance in the sky).
 2. แวววาว (v) – glitter, glint, glisten, shine, sparkle [1]

  • คำนี้ใช้เพื่ออธิบายการเปล่งแสงหรือการส่องแสงของสิ่งต่าง ๆ เช่น ดวงตาของเขาแวววาว แข็งกร้าวเหมือนแววตาของงูจงอาง (His eyes glittered, sharp like a snakes gaze).
 3. แวววาว (adv) – glisteningly [1]

  • คำนี้ใช้เพื่ออธิบายว่าสิ่งนั้นมีแสงส่องประกายหรือเปล่งแสงอย่างไร้สายตา เช่น เขาเดินผ่านห้องแวววาว (He walked through the room glisteningly).

นอกจากนี้ยังมีคำอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า แวววาว ในภาษาอังกฤษดังนี้:

 • Glitter with: ระยิบระยับด้วย, แวววาวด้วย [1]
 • Shimmery: แวบวับ [1]
 • Spangle: เป็นประกาย, แวววาวด้วยโลหะสะท้อนแสง [1]
 • Twinkle with: แวววาว [1]

Learn more:

 1. แวววาว แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ระยิบระยับ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ประวัติศาสตร์ – วิกิพีเดีย

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า แวววาว ในภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า แวววาว ในภาษาอังกฤษมีหลายคำที่สามารถใช้เพื่ออธิบายความหมายและคุณสมบัติของคำนี้ได้ ดังนี้:

 1. Glitter: คำนี้หมายถึงการส่องแสงหรือเปล่งแสงอย่างสว่างไสว แวววาว [waēowāo] (v) [1]
 2. Glint: คำนี้หมายถึงการส่องแสงหรือเปล่งแสงอย่างสั้นๆ แวววาว [waēowāo] (v) [1]
 3. Glisten: คำนี้หมายถึงการส่องแสงหรือเปล่งแสงอย่างสว่างไสว แวววาว [waēowāo] (v) [1]
 4. Shine: คำนี้หมายถึงการส่องแสงหรือเปล่งแสงอย่างสว่างไสว แวววาว [waēowāo] (v) [1]
 5. Sparkle: คำนี้หมายถึงการส่องแสงหรือเปล่งแสงอย่างสว่างไสว แวววาว [waēowāo] (v) [1]
 6. Glittering: คำนี้หมายถึงการส่องแสงหรือเปล่งแสงอย่างสว่างไสว แวววาว [waēowāo] (adj) [1]
 7. Glistening: คำนี้หมายถึงการส่องแสงหรือเปล่งแสงอย่างสว่างไสว แวววาว [waēowāo] (adj) [1]
 8. Sparkling: คำนี้หมายถึงการส่องแสงหรือเปล่งแสงอย่างสว่างไสว แวววาว [waēowāo] (adj) [1]
 9. Twinkling: คำนี้หมายถึงการส่องแสงหรือเปล่งแสงอย่างสว่างไสว แวววาว [waēowāo] (adj) [1]

ดังนั้น คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า แวววาว ในภาษาอังกฤษมีทั้งคำกริยาและคำคุณศัพท์ที่ใช้ในการอธิบายการส่องแสงหรือเปล่งแสงอย่างสว่างไสว แวววาว [waēowāo] ในภาษาไทย [1].


Learn more:

 1. แวววาว แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …
 2. แวววาว แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. แวววาว แปลว่าอะไร ความหมาย คำแปล หมายความว่า ตัวอย่างประโยค

การใช้คำว่า แวววาว ในประโยคทางวรรณกรรมในภาษาอังกฤษ

การใช้คำว่า แวววาว ในประโยคทางวรรณกรรมในภาษาอังกฤษ

แวววาว เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่ออธิบายเสียงหรือความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของสิ่งต่าง ๆ หรือการกระทำที่มีความเบาบาง หรือเป็นไปอย่างละเอียดอ่อน ๆ ในวรรณกรรมไทย คำว่า แวววาว มักถูกใช้ในบทกวีและเรื่องราวที่มีลักษณะที่เพลิดเพลิน น่ารัก หรือมีความโรแมนติก

อย่างไรก็ตาม การแปลคำว่า แวววาว เป็นภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากคำนี้ไม่มีคำแปลที่แน่นอนในภาษาอังกฤษ แต่เราสามารถใช้คำอื่น ๆ เพื่อเลียนแบบความหมายหรืออารมณ์ที่ แวววาว แสดงออกมาได้ เช่น whispering (กระซิบ), fluttering (สะบัด), gently swaying (เขย่าเบา ๆ), airy (เบาบาง), หรือ delicate (ละเอียดอ่อน)

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า แวววาว ในภาษาอังกฤษ:

 1. The leaves of the trees were whispering in the wind.
  (ใบไม้ของต้นไม้กำลังกระซิบในลมแวววาว)

 2. The curtains were fluttering gently in the breeze.
  (ผ้าม่านกำลังสะบัดเบา ๆ ในลมแวววาว)

 3. She danced with an airy grace, as if floating on air.
  (เธอเต้นรำด้วยความสง่างามและเบาบางเหมือนกำลังลอยอยู่ในอากาศแวววาว)

 4. The delicate petals of the flower swayed in the breeze.
  (กลีบดอกไม้ที่ละเอียดอ่อนเขย่าเบา ๆ ในลมแวววาว)

การใช้คำว่า แวววาว ในประโยคทางวรรณกรรมในภาษาอังกฤษจะช่วยเพิ่มความละเอียดและความโรแมนติกให้กับบทความหรือเรื่องราว และอาจช่วยสร้างภาพในจินตนาการของผู้อ่านได้อย่างสวยงาม อย่างไรก็ตาม การเลือกใช้คำทการใช้คำว่า แวววาว ในประโยคทางวรรณกรรมในภาษาอังกฤษ

แวววาว เป็นคำที่มักใช้ในวรรณกรรมไทยเพื่อเสริมความลึกซึ้งและสร้างอารมณ์ให้กับผู้อ่าน แต่การแปลคำว่า แวววาว เป็นภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากคำนี้ไม่มีคำแปลที่แน่นอนในภาษาอังกฤษ และอาจจะไม่เป็นคำที่นิยมใช้ในวรรณกรรมภาษาอังกฤษเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม หากต้องการใช้คำที่มีความหมายใกล้เคียงกับ แวววาว ในประโยคทางวรรณกรรมในภาษาอังกฤษ เราสามารถใช้คำอื่นที่มีความหมายที่คล้ายคลึงกันได้ เช่น whispering หรือ murmuring ซึ่งมักใช้เพื่ออธิบายเสียงที่เบา ๆ หรือเสียงที่เป็นลมล่อนไปมา

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า whispering หรือ murmuring ในประโยคทางวรรณกรรมในภาษาอังกฤษ:

 1. The wind whispered through the trees, carrying secrets of the forest.
  (ลมพัดผ่านต้นไม้เบา ๆ พาเสียงลับ ๆ ของป่า)

 2. The river murmured softly as it flowed over the smooth stones.
  (แม่น้ำพูดคำพูดเบา ๆ เมื่อไหลผ่านหินเรียบ)

 3. She heard the distant murmuring of voices, but couldnt make out the words.
  (เธอได้ยินเสียงพูดที่ห่างไกลเบา ๆ แต่ไม่สามารถจับคำพูดได้)

 4. The lovers sat in the garden, listening to the whispering leaves and enjoying the tranquility.
  (คู่รักนั่งอยู่ในสวนฟังเสียงใบไม้ที่พูดเบา ๆ และเพลิดเพลินกับความสงบ)

คำว่า whispering หรือ murmuring เป็นตัวอย่างของคำที่สามารถใช้ในประโยคทางวรรณกรรมในภาษาอังกฤษเพื่อเสริมความลึกซึ้งและสร้างอารมณ์ให้กับผู้อ่าน อย่างไรก็ตาม การใช้คำเหล่านี้ควรเป็นไปตามบริบทและความเหมาะสมของ

Categories: ยอดนิยม 73 แวววาว ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษครูแวววาว
ภาษาอังกฤษครูแวววาว

[waēowāo] (v) EN: glitter ; glint ; glisten ; shine ; sparkle. แวววาว [waēowāo] (adj) EN: glittering ; glistening ; sparkling ; twinkling ; shining.(ไรดฺ) { rode, ridden, riding, rides } vi., vt. ขี่ม้า, ควบม้า, ขี่รถ, เดินเรือ, ลอยลำ, จอดเรือ, โต้คลื่น, อยู่บน, ดำเนินการต่อไป, วางเดิมพัน, อาศัย, ควบคุม, ครอบงำ, ทำให้ขี่ n. การเดินทางด้วยม้า, การเดินทางด้วยพาหนะ, ทางสำหรับขี่หรือขับรถ -Phr. (ride down ใช้อย่างปรานีลงแส้)(ไคทฺ) n. ว่าว

เสียใจ [sīajai] (v) EN: be sorry ; regret ; grieve FR: être désolé ; être attristé ; regretter ; déplorer
เสียใจ [sīajai] (adj) EN: sad FR: déçu

See more: hoicamtrai.com/category/schedule

Ride ออกเสียงว่าอย่างไร

การเดินทางด้วยพาหนะหรือขับรถเป็นสิ่งที่เราทำในชีวิตประจำวัน และคำว่า Ride เป็นคำศัพท์ที่ใช้ในการอธิบายกิจกรรมนี้ในภาษาอังกฤษ [2]. ในภาษาไทย, คำว่า Ride ออกเสียงว่า ไรดฺ [1]. คำว่า Ride มีหลายความหมายและใช้ในบทบาทต่าง ๆ ในประโยค ดังนี้:

 1. เป็นคำกริยาที่ใช้ในรูปของกริยาที่ 3 ของ ride ซึ่งหมายถึงการขี่หรือขับรถ หรือการเดินทางด้วยพาหนะต่าง ๆ เช่น ขี่ม้า, ควบม้า, ขี่รถ, เดินเรือ, ลอยลำ, จอดเรือ, โต้คลื่น, อยู่บน, ดำเนินการต่อไป, วางเดิมพัน, อาศัย, ควบคุม, ครอบงำ, ทำให้ขี่ [1].

 2. เป็นคำนามที่หมายถึงการเดินทางด้วยม้าหรือพาหนะต่าง ๆ หรือทางสำหรับขี่หรือขับรถ [1].

นอกจากนี้ยังมีวลีที่เกี่ยวข้องกับคำว่า Ride ดังนี้:

 • Ride down หมายถึงการใช้อย่างไม่ปรานีหรือลงแส้ [1].

Learn more:

 1. ride แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …
 2. ride คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล อังกฤษ-ไทย อ.สอ เสถบุตร
Twinkly แปลว่า อย่างระยิบระยับ, อย่างแวววาว | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Twinkly แปลว่า อย่างระยิบระยับ, อย่างแวววาว | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
27ชิ้นการ์ดปิกาจู3D ภาษาอังกฤษ,การ์ดสีรุ้งแวววาวสีทองสีเงินสีดำ V Vmax โปเกมอน Charizard Trading เกมต่อสู้พร้อม Stockjssdv9Ec82 | Lazada.Co.Th
27ชิ้นการ์ดปิกาจู3D ภาษาอังกฤษ,การ์ดสีรุ้งแวววาวสีทองสีเงินสีดำ V Vmax โปเกมอน Charizard Trading เกมต่อสู้พร้อม Stockjssdv9Ec82 | Lazada.Co.Th
ชุดคอสเพลย์ปิกาจูการ์ดโปเกมอนอนิเมะ Diy หนึ่งชิ้นตัวละคร Goku Eva Frieza แวววาวภาษาอังกฤษ | Lazada.Co.Th
ชุดคอสเพลย์ปิกาจูการ์ดโปเกมอนอนิเมะ Diy หนึ่งชิ้นตัวละคร Goku Eva Frieza แวววาวภาษาอังกฤษ | Lazada.Co.Th
Mohamm สติกเกอร์ภาษาอังกฤษ เรียบง่าย แวววาว 1 แผ่น | Shopee Thailand
Mohamm สติกเกอร์ภาษาอังกฤษ เรียบง่าย แวววาว 1 แผ่น | Shopee Thailand

See more here: hoicamtrai.com

สารบัญ

การแปลคำว่า แวววาว เป็นภาษาอังกฤษ
ความหมายของคำว่า แวววาว ในภาษาอังกฤษ

การแปลคำว่า แวววาว เป็นภาษาอังกฤษ
ความหมายของคำว่า แวววาว ในภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า แวววาว เป็นภาษาอังกฤษ
พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำว่า แวววาว ในภาษาอังกฤษ
การใช้คำว่า แวววาว ในบรรยายสถานการณ์หรือคำอธิบายในภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า แวววาว ในภาษาอังกฤษ
การใช้คำว่า แวววาว ในประโยคทางวรรณกรรมในภาษาอังกฤษ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *