การแปล ไขสันหลัง ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาอังกฤษ: คำแนะนำและแหล่งข้อมูลเพื่อการแปล

Untitled Document

Ep.7 ระบบประสาทส่วนกลาง: ไขสันหลัง (Spinal Cord)

Keywords searched by users: การแปล ไขสันหลัง ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาอังกฤษ: คำแนะนำและแหล่งข้อมูลเพื่อการแปล Spinal cord คือ, ไขสันหลัง ทําหน้าที่อะไร, ไขสันหลังมีอะไรบ้าง, เส้นประสาท ไขสันหลัง 31 คู่ หน้าที่, เส้นประสาทไขสันหลัง, เส้นประสาทไขสันหลังมีกี่คู่, เส้นประสาท ภาษาอังกฤษ, ไขกระดูก ภาษาอังกฤษ

รายละเอียดเกี่ยวกับไขสันหลัง (Spinal Cord)

Untitled Document
Untitled Document

ไขสันหลัง (Spinal Cord) เป็นอวัยวะที่มีความสำคัญสำหรับระบบประสาทของร่างกาย เนื่องจากมีหน้าที่ในการถ่ายทอดสัญญาณประสาทระหว่างสมองกับส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย ในบทความนี้จะกล่าวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับไขสันหลังในแง่ของโครงสร้างและหน้าที่ที่สำคัญของไขสันหลัง

โครงสร้างของไขสันหลัง:

 • ไขสันหลังเป็นท่อยาวผอมที่อยู่ภายในกระดูกสันหลัง มีความยาวประมาณ 45 เซนติเมตรในผู้ชายและ 43 เซนติเมตรในผู้หญิง [1]
 • ไขสันหลังมีโครงสร้างที่เรียกว่าเนื้อขาว (white matter) และเนื้อเทา (gray matter)
 • เนื้อขาวเป็นบริเวณที่มีเส้นใยประสาทที่งอกออกมาจากตัวเซลล์ประสาท เช่น เซลล์ประสาทรับความรู้สึก (sensory neuron) เซลล์ประสาทสั่งการ (motor neuron) และเซลล์ประสาทเชื่อมข้อมูลภายในระบบประสาทส่วนกลางที่เรียกว่าเซลล์ประสาทประสานงาน (interneuron)
 • เนื้อเทาเป็นบริเวณที่มีตัวเซลล์ประสาท (nerve cell bodies) และล้อมรอบช่องกลางที่เรียกว่า central canal ซึ่งเป็นช่องว่างกลวงตรงใจกลางที่บรรจุน้ำหล่อสมองไขสันหลัง [1]

หน้าที่สำคัญของไขสันหลัง:

 1. การถ่ายทอดสัญญาณประสาท: ไขสันหลังมีหน้าที่ส่งสัญญาณประสาทระหว่างสมองกับส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย เพื่อควบคุมการเคลื่อนไหว รับรู้ความรู้สึก และประสาทสัมผัส [1]
 2. การควบคุมการเกิดรีเฟล็กซ์ (reflex): ไขสันหลังสามารถควบคุมการเกิดรีเฟล็กซ์ได้ เช่น เมื่อเผลอเหยียบตะปู ไขสันหลังส่งสัญญาณประรายละเอียดเกี่ยวกับไขสันหลัง (Spinal Cord)

ไขสันหลังเป็นอวัยวะที่สำคัญในระบบประสาทกลางของร่างกาย เป็นท่อยาวผอมที่มีเนื้อเยื่อประสาทเป็นส่วนประกอบสำคัญ ภายในไขสันหลังมีเซลล์ประสาทและเซลล์เกลีย (glia) หรือเซลล์ที่ช่วยค้ำจุนเซลล์ประสาท [1].

โครงสร้างของไขสันหลัง:

 • ไขสันหลังมีความยาวประมาณ 45 เซนติเมตรในผู้ชายและ 43 เซนติเมตรในผู้หญิง [1].
 • ไขสันหลังมีภาคตัดเป็นรูปวงรีและมีการป่องออกที่บริเวณคอและเอว [1].
 • ไขสันหลังประกอบด้วยเนื้อขาวและเนื้อเทา [1].
 • เนื้อขาวเป็นบริเวณที่มีเส้นใยประสาทที่งอกออกมาจากตัวเซลล์ประสาท เช่น เซลล์ประสาทรับความรู้สึก และเซลล์ประสาทสั่งการ [1].
 • เนื้อเทาเป็นบริเวณที่มีตัวเซลล์ประสาทและช่องกลางที่บรรจุน้ำหล่อสมองไขสันหลัง [1].

หน้าที่ของไขสันหลัง:

 • ไขสันหลังมีหน้าที่สำคัญในการถ่ายทอดกระแสประสาทระหว่างสมองและส่วนต่างๆของร่างกาย [1].
 • ไขสันหลังสามารถควบคุมการเกิดรีเฟล็กซ์ เช่น การยกขาทันทีเมื่อเผลอเหยียบตะปู และศูนย์สร้างรูปแบบการเคลื่อนไหวกลาง [1].

เส้นประสาทไขสันหลัง:

 • เส้นประสาทไขสันหลังคือเส้นประสาทที่ออกมาจากไขสันหลัง [2].
 • เส้นประสาทไขสันหลังเป็นส่วนหนึ่งของระบบประสาทนอกส่วนกลาง [2].

Learn more:

 1. ไขสันหลัง – วิกิพีเดีย
 2. เส้นประสาทไขสันหลัง – บทความสุขภาพ โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน
 3. โรคหมอนรองกระดูกทับไขสันหลัง ภัยร้ายซ่อนเร้น (Cervical Myelopathy) l บำรุงราษฎร์

โครงสร้างและตำแหน่งของไขสันหลัง

ศูนย์ควบคุมระบบประสาท | Ppt
ศูนย์ควบคุมระบบประสาท | Ppt

โครงสร้างและตำแหน่งของไขสันหลัง

ไขสันหลังเป็นส่วนสำคัญของระบบประสาทที่ต่อออกมาจากสมองและอยู่ภายในกระดูกสันหลัง [1]. ไขสันหลังมีลักษณะเป็นท่อยาวผอมที่มีเนื้อเยื่อประสาทเป็นส่วนประกอบสำคัญ ซึ่งประกอบด้วยเซลล์ประสาทและเซลล์เกลียที่ช่วยค้ำจุนเซลล์ประสาท [1].

โครงสร้างของไขสันหลัง:

 • ไขสันหลังมีความยาวประมาณ 45 เซนติเมตรในผู้ชายและ 43 เซนติเมตรในผู้หญิง [1].
 • ไขสันหลังมีภาคตัดเป็นรูปวงรีและมีการป่องออกที่บริเวณคอและเอว [1].
 • ไขสันหลังประกอบด้วยเนื้อขาวและเนื้อเทา [1].
  • เนื้อขาวเป็นบริเวณที่มีเส้นใยประสาทที่งอกออกมาจากตัวเซลล์ประสาท เช่น เซลล์ประสาทรับความรู้สึก เซลล์ประสาทสั่งการ และเซลล์ประสาทเชื่อมข้อมูลภายในระบบประสาทส่วนกลาง [1].
  • เนื้อเทาเป็นบริเวณที่มีตัวเซลล์ประสาทและล้อมรอบช่องกลางที่เรียกว่า central canal ที่บรรจุน้ำหล่อสมองไขสันหลัง [1].

ตำแหน่งของไขสันหลัง:

 • ไขสันหลังเริ่มต้นจากสมองส่วนเมดัลลาออบลองกาตา (medulla oblongata) และยาวต่อไปถึงโคนัสเมดัลลาริส (conus medullaris) ที่อยู่บริเวณกระดูกสันหลังส่วนเอว (lumbar vertebrae) [1].

Learn more:

 1. ไขสันหลัง – วิกิพีเดีย
 2. ไขสันหลัง (spinal cord)
 3. เส้นประสาทไขสันหลัง – บทความสุขภาพ โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

หน้าที่และบทบาทของไขสันหลัง

ทำไมกระดูกจึงเป็นส่วนสำคัญของร่างกาย? - รพ.เอส สไปน์ แอนด์เนิร์ฟ
ทำไมกระดูกจึงเป็นส่วนสำคัญของร่างกาย? – รพ.เอส สไปน์ แอนด์เนิร์ฟ

หน้าที่และบทบาทของไขสันหลัง

ไขสันหลังเป็นส่วนสำคัญของระบบประสาทที่ต่อออกมาจากสมองและอยู่ภายในกระดูกสันหลัง [1]. ไขสันหลังมีหน้าที่สำคัญในการถ่ายทอดกระแสประสาทระหว่างสมองและส่วนต่างๆของร่างกาย รวมถึงการควบคุมการเคลื่อนไหวและการส่งสัญญาณระหว่างสมองกับส่วนอื่นของร่างกาย [1].

หน้าที่ของไขสันหลัง:

 1. การถ่ายทอดกระแสประสาท: ไขสันหลังเป็นท่อที่ส่งสัญญาณประสาทระหว่างสมองและส่วนต่างๆของร่างกาย โดยส่งสัญญาณทางประสาทเฉพาะไปยังส่วนต่างๆ เช่น การสั่งการเคลื่อนไหว การรับรู้ความรู้สึก และการควบคุมอวัยวะต่างๆ [1].

 2. การควบคุมการเคลื่อนไหว: ไขสันหลังมีบทบาทสำคัญในการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย โดยส่งสัญญาณจากสมองไปยังกล้ามเนื้อที่ต้องการเคลื่อนไหว ซึ่งทำให้เกิดการเคลื่อนไหวตามที่ต้องการ เช่น การเคลื่อนไหวของแขน ขา และอวัยวะอื่นๆ [1].

 3. การสร้างรูปแบบการเคลื่อนไหว: ไขสันหลังมีบทบาทในการสร้างรูปแบบการเคลื่อนไหวที่เรียกว่า central pattern generator ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยควบคุมการเคลื่อนไหวที่ซับซ้อน เช่น การเดิน การวิ่ง หรือการเคลื่อนไหวที่ต้องการความยืดหยุ่น [1].

บทบาทของไขสันหลัง:

 1. การส่งสัญญาณระหว่างสมองและร่างกาย: ไขสันหลังเป็นท่อที่ส่งสัญญาณประสาทระหว่างสมองและส่วนต่างๆของร่างกาย ทำให้สมองสามารถส่งคำสั่งและรับข้อมูลจากส่วนต่างๆของร่างกายได้ [2].

 2. การควบคุมการเคลื่หน้าที่และบทบาทของไขสันหลัง

ไขสันหลังเป็นส่วนสำคัญของระบบประสาทที่ต่อออกมาจากสมองและอยู่ภายในกระดูกสันหลัง [1]. ไขสันหลังมีหน้าที่สำคัญในการถ่ายทอดข้อมูลระหว่างสมองและส่วนต่างๆของร่างกาย รวมถึงควบคุมการเคลื่อนไหวและการส่งสัญญาณประสาท [1].

หน้าที่ของไขสันหลัง:

 1. การถ่ายทอดสัญญาณประสาท: ไขสันหลังเป็นท่อที่ส่งสัญญาณประสาทระหว่างสมองและส่วนต่างๆของร่างกาย สมองส่งสัญญาณประสาทผ่านไขสันหลังเพื่อควบคุมการทำงานของร่างกาย เช่น การเคลื่อนไหว การรับรู้ความรู้สึก และการทำงานของอวัยวะต่างๆ [1].

 2. การควบคุมการเคลื่อนไหว: ไขสันหลังมีบทบาทสำคัญในการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย โดยส่วนที่เรียกว่าเซลล์ประสาทสั่งการ (motor neuron) ในไขสันหลังจะส่งสัญญาณประสาทไปยังกล้ามเนื้อเพื่อทำให้เกิดการเคลื่อนไหว เช่น การเคลื่อนไหวของแขน ขา และอวัยวะอื่นๆ [1].

 3. การสร้างรูปแบบการเคลื่อนไหว: ไขสันหลังยังมีบทบาทในการสร้างรูปแบบการเคลื่อนไหว เช่น การเดิน การวิ่ง และการกระโดด โดยส่วนที่เรียกว่าศูนย์สร้างรูปแบบการเคลื่อนไหวกลาง (central pattern generator) ในไขสันหลังจะควบคุมการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นอัตโนมัติ เช่น การเคลื่อนไหวของเท้าเมื่อเดิน [1].

 4. การส่งสัญญาณประสาทระหว่างสมองและอวัยวะต่างๆ: ไขสันหลังเป็นท่อที่ส่งสัญญาณประสาทระหว่างสมองและอวัยวะต่างๆ เพื่อให้เกิดการรับรู้ความรู้สึก เช่น


Learn more:

 1. ไขสันหลัง – วิกิพีเดีย
 2. ไขสันหลัง (spinal cord)
 3. เส้นประสาทไขสันหลัง – บทความสุขภาพ โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

เส้นประสาทที่แยกออกจากไขสันหลัง

ระบบประสาทส่วนปลาย ทำหน้าที่เกี่ยวกับการรับรู้และการตอบสนองอย่างไร
ระบบประสาทส่วนปลาย ทำหน้าที่เกี่ยวกับการรับรู้และการตอบสนองอย่างไร

เส้นประสาทที่แยกออกจากไขสันหลัง

เส้นประสาทที่แยกออกจากไขสันหลังเป็นส่วนหนึ่งของระบบประสาทที่มีบทบาทสำคัญในการสื่อสารระหว่างสมองกับส่วนอื่นของร่างกาย ระบบประสาทมีเครือข่ายประสานงานกันอย่างไรกันแน่นอน [1]

เส้นประสาทไขสันหลัง (spinal nerve) เป็นเส้นประสาทที่แยกออกจากไขสันหลัง 31 คู่ ซึ่งมีหน้าที่รับความรู้สึกและสั่งการไปยังหน่วยปฏิบัติงาน (effectors) เช่น กล้ามเนื้อหรือต่อมต่างๆ [2]

ระบบประสาทที่แยกออกจากไขสันหลังประกอบด้วยเส้นประสาททั้งหมด 31 คู่ แบ่งออกเป็น 5 บริเวณดังนี้:

 1. เส้นประสาทบริเวณคอ (cervical nerve) 8 คู่
 2. เส้นประสาทบริเวณอก (thoracic nerve) 12 คู่
 3. เส้นประสาทบริเวณเอว (lumbar nerve) 5 คู่
 4. เส้นประสาทบริเวณกระเบนเหน็บ (sacral nerve) 5 คู่
 5. เส้นประสาทบริเวณก้นกบ (coccygeal nerve) 1 คู่ [2]

เส้นประสาทที่ไขสันหลังไปเลี้ยงแขนและขาจะมีความยาวมากกว่าไปเลี้ยงลำตัว ถ้าตัดไขสันหลังออกตามขวางจะพบว่าแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

 1. เนื้อสีเทา (gray matter) อยู่ทางด้านใน มีลักษณะเป็นรูปผีเสื้อเป็นที่อยู่ของเซลล์ประสาทและใยประสาทที่มีเยื่อไมอีลินหุ้ม ส่วนตรงกลางของไขสันหลัง บริเวณเนื้อสีเทาจะมีช่องในไขสันหลัง เรียกว่า ช่องกลวงตรงกลางไขสันหลัง (central canal) เป็นที่อยู่ของน้ำเลี้ยงสมองและไขสันหลัง (cerebrospinal fluid)
 2. ไขสันหลังสีเทาที่ยื่นไปข้างหลัง เรียกว่า ปีกบน (posterior gray horn) จะมีแอเส้นประสาทที่แยกออกจากไขสันหลัง

เส้นประสาทที่แยกออกจากไขสันหลังเป็นส่วนหนึ่งของระบบประสาทที่มีบทบาทสำคัญในการสื่อสารระหว่างสมองกับส่วนอื่นของร่างกาย ระบบประสาทมีหน้าที่รับรู้สึกและสั่งการไปยังหน่วยปฏิบัติงาน (effectors) เช่น กล้ามเนื้อหรือต่อมต่างๆ [1].

เส้นประสาทไขสันหลัง (spinal nerve) คือเส้นประสาทที่แยกออกจากไขสันหลัง โดยมีทั้งหมด 31 คู่ [1]. เส้นประสาทที่แยกออกจากไขสันหลังแบ่งออกเป็น 5 บริเวณดังนี้:

 1. เส้นประสาทบริเวณคอ (cervical nerve): มีทั้งหมด 8 คู่
 2. เส้นประสาทบริเวณอก (thoracic nerve): มีทั้งหมด 12 คู่
 3. เส้นประสาทบริเวณเอว (lumbar nerve): มีทั้งหมด 5 คู่
 4. เส้นประสาทบริเวณกระเบนเหน็บ (sacral nerve): มีทั้งหมด 5 คู่
 5. เส้นประสาทบริเวณก้นกบ (coccygeal nerve): มีทั้งหมด 1 คู่ [2].

เส้นประสาทที่ไขสันหลังไปเลี้ยงแขนและขาจะมีความยาวมากกว่าไปเลี้ยงลำตัว และถ้าตัดไขสันหลังออกตามขวางจะพบว่าแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ [2]:

 1. เนื้อสีเทา (gray matter): เป็นที่อยู่ของเซลล์ประสาทและใยประสาทที่มีเยื่อไมอีลินหุ้ม มีลักษณะเป็นรูปผีเสื้อและมีช่องกลวงตรงกลางไขสันหลัง (central canal) เป็นที่อยู่ของน้ำเลี้ยงสมองและไขสันหลัง (cerebrospinal fluid).
 2. เนื้อสีขาว (white matter): เป็นที่ผ่านทางของใยประสาทที่เชื่อมต่อระหว่างส่วนต่างๆ ของไขสันหลัง และเชื่อมต่อกับสมอง [2].

ไขสันหลัง (spinal cord) เป็นส่วนของระบบประสาทที่ต่อออกมา


Learn more:

 1. ระบบประสาทมีเครือข่ายประสานงานกันอย่างไร
 2. ไขสันหลัง (spinal cord)
 3. เส้นประสาทไขสันหลัง – บทความสุขภาพ โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

เนื้อสีเทาและเนื้อสีขาวในไขสันหลัง

ระบบประสาทส่วนปลาย ทำหน้าที่เกี่ยวกับการรับรู้และการตอบสนองอย่างไร
ระบบประสาทส่วนปลาย ทำหน้าที่เกี่ยวกับการรับรู้และการตอบสนองอย่างไร

เนื้อสีเทาและเนื้อสีขาวในไขสันหลัง

ไขสันหลังเป็นส่วนสำคัญของระบบประสาทที่ต่อออกมาจากเมดัลลาออบลองกาตา อยู่ภายในกระดูกสันหลัง และมีหน้าที่สำคัญในการส่งสัญญาณประสาทระหว่างสมองกับส่วนอื่นของร่างกาย [2]. ไขสันหลังประกอบด้วยเนื้อสีเทา (gray matter) และเนื้อสีขาว (white matter) [1].

เนื้อสีเทา (gray matter) อยู่ที่ด้านในของไขสันหลัง และมีลักษณะเป็นรูปผีเสื้อ [2]. เนื้อสีเทาประกอบด้วยเซลล์ประสาทและใยประสาทที่มีเยื่อไมอีลินหุ้ม [1]. ในเนื้อสีเทายังมีช่องกลวงตรงกลางไขสันหลังที่เรียกว่า ช่องกลวงตรงกลางไขสันหลัง (central canal) ซึ่งเป็นที่อยู่ของน้ำเลี้ยงสมองและไขสันหลัง (cerebrospinal fluid) [1].

เนื้อสีขาว (white matter) อยู่ที่ด้านนอกของไขสันหลัง และเป็นบริเวณที่เป็นทางเดินสำหรับกระแสประสาท [1]. เนื้อสีขาวประกอบด้วยใยประสาทที่มีเยื่อไมอีลินหุ้ม [2]. ใยประสาทในเนื้อสีขาวเป็นทางเดินสำหรับส่งสัญญาณประสาทระหว่างสมองกับส่วนอื่นของร่างกาย [1].

เส้นประสาทที่แยกออกจากไขสันหลังมีทั้งหมด 31 คู่ [2]. แต่ละคู่ของเส้นประสาทจะมีหน้าที่และส่วนที่เชื่อมโยงกับส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย [2]. นอกจากนี้ยังมีเส้นประสาทที่ไขสันหลังไปเลี้ยงแขนและขา [2].

สรุปเนื้อสีเทาและเนื้อสีขาวในไขสันหลัง:

 • เนื้อสีเทา (gray matter) อยู่ที่ด้านในของไขสันหลัง และประกอบด้วยเซลล์ประสาทและใยประสาทที่มีเยื่อไมอีลินหุ้มเนื้อสีเทาและเนื้อสีขาวในไขสันหลัง

ไขสันหลังเป็นส่วนสำคัญของระบบประสาทที่ต่อออกมาจากเมดัลลาออบลองกาตา อยู่ภายในกระดูกสันหลัง และมีหน้าที่สำคัญในการส่งสัญญาณประสาทระหว่างสมองกับส่วนอื่นของร่างกาย [2]. ไขสันหลังประกอบด้วยเนื้อสีเทา (gray matter) และเนื้อสีขาว (white matter) [1].

เนื้อสีเทา (gray matter) อยู่ทางด้านในของไขสันหลัง มีลักษณะเป็นรูปผีเสื้อและเป็นที่อยู่ของเซลล์ประสาทและใยประสาทที่มีเยื่อไมอีลินหุ้ม [2]. ในเนื้อสีเทายังมีช่องกลวงตรงกลางไขสันหลังที่เรียกว่า ช่องกลวงตรงกลางไขสันหลัง (central canal) ซึ่งเป็นที่อยู่ของน้ำเลี้ยงสมองและไขสันหลัง (cerebrospinal fluid) [2].

เนื้อสีขาว (white matter) อยู่ทางด้านนอกของไขสันหลัง และเป็นบริเวณที่เป็นทางเดินสำหรับส่งสัญญาณประสาท [1]. เนื้อสีขาวประกอบด้วยใยประสาทที่เป็นเส้นใยยาวที่เชื่อมต่อกับส่วนอื่นของร่างกาย เช่น สมอง และอวัยวะต่าง ๆ [2].

ในไขสันหลังยังมีการแยกเนื้อสีเทาและเนื้อสีขาวตามหน้าที่และการทำงานของเซลล์ประสาท [2]. นอกจากนี้ยังมีการแยกเนื้อสีเทาออกเป็นส่วนย่อย ๆ ที่มีหน้าที่แตกต่างกันดังนี้:

 1. โซมาติกเซนซอรีคอลัมน์ (somatic sensory column): เป็นบริเวณที่รับความรู้สึกจากผิวหนังและกล้ามเนื้อทั่วร่างกาย [2].
 2. โซมาติกมอเตอร์คอลัมน์ (somatic motor column): เป็นบริเวณที่สั่งการออกจากไขสันหลังไปยังกล้ามเนื้อทั่วร่างกาย [2].
 3. วิส

Learn more:

 1. Untitled Document
 2. ไขสันหลัง (spinal cord)
 3. สมองเนื้อสีเทา Gray matter สมองเนื้อสีขาว White matter – หาหมอ.com

การทำงานของไขสันหลังและความสำคัญของการดูแลสุขภาพไขสันหลัง

โรคกระดูกสันหลังคด (Scoliosis) - อาการและรักษา | โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
โรคกระดูกสันหลังคด (Scoliosis) – อาการและรักษา | โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

การทำงานของไขสันหลังและความสำคัญของการดูแลสุขภาพไขสันหลัง

ไขสันหลังเป็นส่วนหนึ่งของระบบกระดูกสันหลังและกระดูกสันหลังเป็นส่วนสำคัญของร่างกายที่มีหน้าที่หลากหลาย การทำงานของไขสันหลังมีความสำคัญอย่างมากในการรองรับน้ำหนักของร่างกาย รองรับการเคลื่อนไหว และปกป้องเส้นประสาทสำคัญที่ผ่านไปยังส่วนต่างๆของร่างกาย [2].

คุณสมบัติของไขสันหลัง:

 1. ความยืดหยุ่น: ไขสันหลังมีความยืดหยุ่นที่สูง เพื่อให้ร่างกายสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ โดยเฉพาะในกิจกรรมที่ต้องการการเคลื่อนไหวที่ซับซ้อน เช่น การงอกลับ การเงยหลัง และการหมุนตัว [2].
 2. การรองรับน้ำหนัก: ไขสันหลังเป็นโครงสร้างหลักที่รองรับน้ำหนักของร่างกาย โดยเฉพาะในกิจกรรมที่ต้องการการยกน้ำหนัก เช่น การยกของหนัก การทำงานที่ต้องใช้แรงมาก เป็นต้น [2].
 3. การปกป้องเส้นประสาท: ไขสันหลังมีบทบาทสำคัญในการปกป้องเส้นประสาทสำคัญที่ผ่านไปยังส่วนต่างๆของร่างกาย เช่น เส้นประสาทส่วนลำตัว ส่วนลำคอ และส่วนเอว [2].
 4. การสร้างความสมดุล: ไขสันหลังมีบทบาทในการสร้างความสมดุลของร่างกาย โดยช่วยให้ร่างกายสามารถทรงตัวได้อย่างมั่นคง และลดการเกิดอาการเจ็บปวดหลัง [2].

ความสำคัญของการดูแลสุขภาพไขสันหลัง:

 1. การป้องกันอาการเจ็บปวดหลัง: การดูแลสุขภาพไขสันหลังเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันอาการเจ็บปวดหลัง โดยการรักษาท่าทางที่ถูกต้องในการทำกการทำงานของไขสันหลังและความสำคัญของการดูแลสุขภาพไขสันหลัง

ไขสันหลังเป็นส่วนสำคัญของร่างกายที่มีหน้าที่หลากหลายและมีความสำคัญมากในการรองรับและเคลื่อนไหวของร่างกาย เรามักใช้ไขสันหลังในกิจกรรมประจำวันอย่างการเดิน ยืน นั่ง หรือยกของหนัก ดังนั้นการดูแลสุขภาพไขสันหลังเป็นสิ่งสำคัญที่ควรให้ความสำคัญ

การทำงานของไขสันหลัง:

 • ไขสันหลังประกอบด้วยกระดูกสันหลังทั้งหมด 33 ชิ้น ที่แบ่งออกเป็น 5 ส่วนหลักๆ คือ กระดูกสันหลังส่วนคอ (Cervical vertebrae) 7 ชิ้น, กระดูกสันหลังส่วนอก (Thoracic vertebrae) 12 ชิ้น, กระดูกสันหลังส่วนบั้นเอว (Lumber vertebrae) 5 ชิ้น, กระดูกสันหลังส่วนกระเบนเหน็บ (Sacral vertebrae) 1 ชิ้น, และกระดูกสันหลังส่วนก้นกบ (Coccygeal vertebrae) 4 ชิ้น [2].
 • ไขสันหลังมีหน้าที่หลายอย่าง เช่น เป็นแกนยึดร่างกาย ให้ความสูง ป้องกันอันตรายให้แก่ไขสันหลัง และเป็นทางออกของเส้นประสาทจากไขสันหลังไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกาย [2].
 • ไขสันหลังยังเป็นที่ยึดเกาะของกล้ามเนื้อต่างๆ และช่วยในการเคลื่อนไหวร่างกาย [2].

ความสำคัญของการดูแลสุขภาพไขสันหลัง:

 1. ป้องกันอาการเจ็บปวด: การดูแลสุขภาพไขสันหลังที่เหมาะสมช่วยลดความเสี่ยงในการเจ็บปวดหลัง โดยเฉพาะอาการเจ็บปวดเรื้อรังที่อาจเกิดจากการนั่งหรือยืนในท่าไม่ถูกต้อง หรือการยกของหนักโดยไม่ถูกวิธี [2].
 2. ส่งเสริมการเคลื่อนไหว: ไขสันหลังที่แข็งตึง

Learn more:

 1. การรักษาโรคและความผิดปกติของไขสันหลังและกระดูกสันหลัง | โรงพยาบาลพญาไท
 2. กระดูกสันหลัง : อวัยวะสำคัญที่ต้องดูแล – harachairthailand
 3. เส้นประสาทไขสันหลัง – บทความสุขภาพ โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

Categories: นับ 49 ไขสันหลัง ภาษาอังกฤษ

EP.7 ระบบประสาทส่วนกลาง: ไขสันหลัง (spinal cord)
EP.7 ระบบประสาทส่วนกลาง: ไขสันหลัง (spinal cord)

(n) spinal cord, Example: หมอเจาะไขสันหลังของคนป่วยเพื่อหาสาเหตุของโรค, Thai Definition: ประสาทส่วนกลางที่ต่อเนื่องจากประสาทส่วนปลายคำว่า “ไขสันหลัง” ในภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า “Spinal cord” ครับ ซึ่งหมายถึงระบบประสาทส่วนกลาง (Central nervous system) ที่เชื่อมต่อลงมาจากสมองของเราเส้นประสาทไขสันหลัง (Spinal nerve)

เป็นเส้นประสาทที่แยกออกมาจากเซลล์ประสาทที่อยู่ในไขสันหลัง (ซึ่งไขสันหลังก็เป็นส่วนที่เชื่อมโยงขึ้นไปที่ศูนย์กลางระบบประสาทในสมองอีกทีหนึ่ง)

 • เส้นประสาทบริเวณคอ (cervical never) 8 คู่
 • เส้นประสาทบริเวณอก (thoracal never) 12 คู่
 • เส้นประสาทบริเวณเอว (lumbar never) 5 คู่
 • เส้นประสาทบริเวณกระเบนเหน็บ (sacral never) 5 คู่
 • เส้นประสาทบริเวณก้นกบ (coccygeal never) 1 คู่

See more: hoicamtrai.com/category/schedule

Spinal Cord คืออะไร

ไขสันหลังคืออะไร?

ไขสันหลัง (Spinal cord) เป็นระบบประสาทส่วนกลาง (Central nervous system) ที่เชื่อมต่อลงมาจากสมองของเรา [1]. ไขสันหลังเป็นอวัยวะที่มีลักษณะเป็นท่อยาวผอม ซึ่งมีเนื้อเยื่อประสาทเป็นส่วนประกอบสำคัญ อันได้แก่ เซลล์ประสาท (neuron) และ เซลล์เกลีย (glia) หรือเซลล์ที่ช่วยค้ำจุนเซลล์ประสาท [2].

โครงสร้างของไขสันหลัง:

 • ไขสันหลังมีความยาวประมาณ 45 เซนติเมตรในผู้ชาย และ 43 เซนติเมตรในผู้หญิง [2].
 • ไขสันหลังมีภาคตัดเป็นรูปวงรี และมีการป่องออกที่บริเวณคอและเอว [2].
 • ไขสันหลังปกคลุมด้วยเยื่อหุ้มสมอง (meninges) ที่มีชั้นนอกสุดไปสู่ชั้นในสุด [2].

หน้าที่ของไขสันหลัง:

 • ไขสันหลังมีหน้าที่ถ่ายทอดกระแสประสาทระหว่างสมองและส่วนต่างๆของร่างกาย [2].
 • ไขสันหลังเป็นส่วนที่ควบคุมการเกิดรีเฟล็กซ์ (reflex) เช่นการยกขาทันทีเมื่อเผลอเหยียบตะปู และศูนย์สร้างรูปแบบการเคลื่อนไหวกลาง (central pattern generator) [1].

Learn more:

 1. ไขสันหลัง คืออะไร? – EasyDoc
 2. ไขสันหลัง – วิกิพีเดีย
 3. ไขสันหลัง (spinal cord)

Spinal Nerve คืออะไร

เส้นประสาทไขสันหลังคืออะไร?

เส้นประสาทไขสันหลัง (Spinal nerve) เป็นเส้นประสาทที่แยกออกมาจากเซลล์ประสาทที่อยู่ในไขสันหลัง ซึ่งไขสันหลังเป็นส่วนที่เชื่อมโยงขึ้นไปที่ศูนย์กลางระบบประสาทในสมองอีกทีหนึ่ง [1].

เส้นประสาทไขสันหลังมีหน้าที่สำคัญในการสื่อสารระหว่างส่วนต่างๆ ของร่างกายกับสมอง โดยมีการรับส่งสัญญาณประสาทที่สำคัญในการควบคุมการเคลื่อนไหว รับรู้ความรู้สึก และควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกาย [1].

เส้นประสาทไขสันหลังในคนมีทั้งหมด 31 คู่ แบ่งออกเป็นกลุ่มตามตำแหน่งที่ตั้งของไขสันหลัง ดังนี้ [1]:

 • เส้นประสาทไขสันหลังบริเวณคอ (cervical nerves) 8 คู่
 • เส้นประสาทไขสันหลังบริเวณอก (thoracic nerves) 12 คู่
 • เส้นประสาทไขสันหลังบริเวณเอว (lumbar nerves) 5 คู่
 • เส้นประสาทไขสันหลังบริเวณกระเบนเหน็บ (sacral nerves) 5 คู่
 • เส้นประสาทไขสันหลังบริเวณกระดูกก้นกบ (coccygeal nerves) 1 คู่

Learn more:

 1. เส้นประสาทไขสันหลัง – บทความสุขภาพ โดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน
 2. โรคหมอนรองกระดูกทับไขสันหลัง ภัยร้ายซ่อนเร้น (Cervical Myelopathy) l บำรุงราษฎร์
 3. ไขสันหลัง (spinal cord)
ไขสันหลัง - วิกิพีเดีย
ไขสันหลัง – วิกิพีเดีย
ไขสันหลัง - วิกิพีเดีย
ไขสันหลัง – วิกิพีเดีย
ไขสันหลัง - วิกิพีเดีย
ไขสันหลัง – วิกิพีเดีย
ระบบประสาท (Nervous System)
ระบบประสาท (Nervous System)
ไขสันหลัง และกระดูกสันหลัง - Easydoc
ไขสันหลัง และกระดูกสันหลัง – Easydoc
ระบบประสาท
ระบบประสาท
โรคกระดูกสันหลังคด (Scoliosis) - อาการและรักษา | โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
โรคกระดูกสันหลังคด (Scoliosis) – อาการและรักษา | โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
ระบบประสาทส่วนปลาย ทำหน้าที่เกี่ยวกับการรับรู้และการตอบสนองอย่างไร
ระบบประสาทส่วนปลาย ทำหน้าที่เกี่ยวกับการรับรู้และการตอบสนองอย่างไร
ระบบประสาทส่วนปลาย ทำหน้าที่เกี่ยวกับการรับรู้และการตอบสนองอย่างไร
ระบบประสาทส่วนปลาย ทำหน้าที่เกี่ยวกับการรับรู้และการตอบสนองอย่างไร
ทำไมกระดูกจึงเป็นส่วนสำคัญของร่างกาย? - รพ.เอส สไปน์ แอนด์เนิร์ฟ
ทำไมกระดูกจึงเป็นส่วนสำคัญของร่างกาย? – รพ.เอส สไปน์ แอนด์เนิร์ฟ
ศูนย์ควบคุมระบบประสาท | Ppt
ศูนย์ควบคุมระบบประสาท | Ppt
Untitled Document
Untitled Document

See more here: hoicamtrai.com

สารบัญ

รายละเอียดเกี่ยวกับไขสันหลัง (Spinal Cord)
โครงสร้างและตำแหน่งของไขสันหลัง
หน้าที่และบทบาทของไขสันหลัง
เส้นประสาทที่แยกออกจากไขสันหลัง
เนื้อสีเทาและเนื้อสีขาวในไขสันหลัง
การทำงานของไขสันหลังและความสำคัญของการดูแลสุขภาพไขสันหลัง

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *