ในขณะเดียวกัน ภาษาอังกฤษ: ทำไมควรเรียนรู้และใช้ภาษานี้ในปัจจุบัน

การทำคำศัพท์ภาษาอังกฤษในแอป Quizlet คำที่มีความหมายคล้ายกันควรเอาไว้ใน Flash Card เดียวกันหรือแยกกันดีกว่า - Pantip

Ss18 – At The Same Time ในขณะเดียวกัน – โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ

Keywords searched by users: ในขณะเดียวกัน ภาษาอังกฤษ: ทำไมควรเรียนรู้และใช้ภาษานี้ในปัจจุบัน meanwhile การใช้, ในขณะเดียวกัน conjunction, ในขณะที่ ภาษาอังกฤษ, ในทางกลับกัน ภาษาอังกฤษ, ในทางเดียวกัน ภาษาอังกฤษ, meanwhile แปลว่า, ดังนั้น ภาษาอังกฤษ, นอกจากนี้ ภาษาอังกฤษ

ความหมายของ ในขณะเดียวกัน ในภาษาอังกฤษ

การทำคำศัพท์ภาษาอังกฤษในแอป Quizlet คำที่มีความหมายคล้ายกันควรเอาไว้ใน Flash Card เดียวกันหรือแยกกันดีกว่า - Pantip
การทำคำศัพท์ภาษาอังกฤษในแอป Quizlet คำที่มีความหมายคล้ายกันควรเอาไว้ใน Flash Card เดียวกันหรือแยกกันดีกว่า – Pantip

ความหมายของ ในขณะเดียวกัน ในภาษาอังกฤษ

ในภาษาอังกฤษคำว่า ในขณะเดียวกัน แปลว่า meanwhile หรือ at the same time [1]. คำนี้ใช้เพื่อแสดงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันหรือในเวลาเดียวกัน โดยเน้นที่ความเป็นพิเศษของการเกิดเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกันในเวลาเดียวกัน

ตัวอย่างประโยค:

 • โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ในขณะเดียวกันก็หมุนรอบตัวเองด้วย [1]

Learn more:

 1. -ในขณะเดียวกัน- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค …
 2. ในขณะเดียวกัน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ในขณะเดียวกัน คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

คำแปลอื่นๆของ ในขณะเดียวกัน ในภาษาอังกฤษ

คำแปลอื่นๆของ ในขณะเดียวกัน ในภาษาอังกฤษคือ at the same time หรือ simultaneously [1]. คำว่า ในขณะเดียวกัน ใช้เพื่อแสดงถึงการเกิดขึ้นของสิ่งต่างๆ ในเวลาเดียวกัน หรือการทำสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกัน ซึ่งเป็นคำที่ใช้บ่อยในการอธิบายเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันในเวลาเดียวกัน

ตัวอย่างประโยค:

 • ทั้งสองทีมกำลังเล่นฟุตบอลในขณะเดียวกัน [1]
 • เมื่อเรากดปุ่มเปิดแอปพลิเคชัน ระบบจะเริ่มทำงานในขณะเดียวกัน [1]

Learn more:

 1. ในขณะเดียวกัน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. -ในขณะเดียวกัน- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ในขณะเดียวกัน คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

คำที่คล้ายกันกับ ในขณะเดียวกัน ในภาษาอังกฤษ

คำที่คล้ายกันกับ ในขณะเดียวกัน ในภาษาอังกฤษคือ meanwhile หรือ at the same time [1]. คำเหล่านี้ใช้ในประโยคเพื่อแสดงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันหรือในเวลาเดียวกัน โดยมักใช้ในบทความ ข่าวสาร หรือบทสนทนา เพื่อเชื่อมต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันให้เป็นความรู้สึกของผู้อ่านหรือผู้ฟังว่าเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นพร้อมกันอย่างไร [1].

ตัวอย่างประโยค:

 • โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ในขณะเดียวกันก็หมุนรอบตัวเองด้วย [1].

Learn more:

 1. ในขณะเดียวกัน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความ …
 2. ขณะเดียวกัน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. คำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ในขณะเดียวกัน ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ในขณะเดียวกัน ในภาษาอังกฤษ:

 1. We arrived at the party at the same time. [1]
  เรามาถึงงานปาร์ตี้ในขณะเดียวกัน

 2. The two cars collided with each other at the same time. [1]
  รถสองคันชนกันในขณะเดียวกัน

 3. They both reached the finish line at the same time. [1]
  พวกเขาทั้งสองเข้าสู่เส้นชัยในขณะเดียวกัน

 4. The students raised their hands to answer the question simultaneously. [1]
  นักเรียนยกมือตอบคำถามในขณะเดียวกัน


Learn more:

 1. ในขณะเดียวกัน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. -ในขณะเดียวกัน- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ในขณะเดียวกัน คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

การใช้คำว่า ในขณะเดียวกัน ในประโยค

การใช้คำว่า ในขณะเดียวกัน ในประโยคเป็นส่วนหนึ่งของภาษาไทยที่ใช้ในการแสดงถึงการทำสิ่งหลายๆ อย่างในเวลาเดียวกัน หรือการทำสิ่งสองอย่างพร้อมกัน ดังนั้น การใช้คำนี้จึงมีความสำคัญในการสื่อสารให้เข้าใจกันอย่างถูกต้อง ดังนี้คือขั้นตอนการใช้คำว่า ในขณะเดียวกัน ในประโยค:

 1. ในประโยคที่ใช้คำนี้ คำนี้จะอยู่หลังคำกริยาหรือคำคุณศัพท์ที่แสดงถึงการกระทำหรือสภาวะที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน [1]. ตัวอย่างประโยค:

  • เขาทำงานและพูดคุยในขณะเดียวกัน [1].
  • ฉันกำลังเดินและพูดโทรศัพท์ในขณะเดียวกัน [1].
 2. ในกรณีที่มีการใช้คำกริยาสองคำในประโยค คำนี้จะอยู่หลังคำกริยาแรก [1]. ตัวอย่างประโยค:

  • เขาไม่ควรทำงานและพูดคุยในขณะเดียวกัน [1].
  • คนไม่ควรขับรถและคุยโทรศัพท์ในขณะเดียวกัน [1].
 3. ในกรณีที่มีการใช้คำคุณศัพท์สองคำในประโยค คำนี้จะอยู่หลังคำคุณศัพท์แรก [1]. ตัวอย่างประโยค:

  • หมายเลขสองและสามมีค่าใกล้เคียงกันในขณะเดียวกัน [1].
  • เขาเป็นคนที่มีความสามารถและความอดทนในขณะเดียวกัน [1].
 4. ในกรณีที่มีการใช้คำกริยาและคำคุณศัพท์ในประโยค คำนี้จะอยู่หลังคำกริยา [1]. ตัวอย่างประโยค:

  • เขากำลังทำงานอย่างหนักและตั้งใจในขณะเดียวกัน [1].
  • ฉันรู้สึกเบื่อและเหนื่อยในขณะเดียวกัน [1].

การใช้คำว่า ในขณะเดียวกัน ในประโยคช่วยให้เราสื่อสารได้อย่างถูกต้องและเข้าใจกการใช้คำว่า ในขณะเดียวกัน ในประโยคเป็นส่วนหนึ่งของภาษาไทยที่ใช้ในการแสดงถึงการทำสิ่งหลายๆ อย่างในเวลาเดียวกัน หรือการเกิดขึ้นพร้อมๆ กัน ซึ่งสามารถนำมาใช้ในประโยคที่มีความหมายที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกัน ดังนี้

 1. การใช้คำว่า ในขณะเดียวกัน เพื่อแสดงการทำสิ่งหลายๆ อย่างในเวลาเดียวกัน:
 • เด็กหนุ่มกำลังเล่นกีฬาและฟังเพลงในขณะเดียวกัน [1]
 • ฉันกำลังทำงานและพูดคุยกับเพื่อนใน Line ในขณะเดียวกัน [1]
 1. การใช้คำว่า ในขณะเดียวกัน เพื่อแสดงการเกิดขึ้นพร้อมกันของสถานการณ์หรือเหตุการณ์:
 • คนไม่ควรขับรถและคุยโทรศัพท์ในขณะเดียวกัน [1]
 • พ่อแม่ควรทำงานและดูแลลูกในขณะเดียวกัน [2]

การใช้คำว่า ในขณะเดียวกัน ในประโยคช่วยให้เราสามารถแสดงถึงการทำสิ่งหลายๆ อย่างในเวลาเดียวกันหรือการเกิดขึ้นพร้อมกันของสถานการณ์หรือเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งช่วยให้เราเข้าใจและสื่อสารได้ถูกต้องและชัดเจนมากยิ่งขึ้น


Learn more:

 1. at the same time ในขณะเดียวกัน – โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ
 2. ในขณะเดียวกัน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. -ในขณะเดียวกัน- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ ในขณะเดียวกัน ในภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ ในขณะเดียวกัน ในภาษาอังกฤษ

ในขณะเดียวกันในภาษาอังกฤษแปลว่า at the same time หรือ simultaneously ซึ่งเป็นคำที่ใช้เพื่อแสดงถึงการเกิดขึ้นของสิ่งต่างๆ ในเวลาเดียวกัน ดังนั้น คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ ในขณะเดียวกัน ในภาษาอังกฤษอาจมีดังนี้:

 1. Simultaneous – หมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน [1]
 2. Concurrent – หมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกัน [1]
 3. Synchronous – หมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน [1]
 4. Coexistent – หมายถึงสิ่งที่อยู่ร่วมกันในเวลาเดียวกัน [1]
 5. Together – หมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกัน [1]

เพื่อให้การค้นหาของคุณตอบสนองต่อ Google SEO standards คุณสามารถเพิ่มคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เช่น พร้อมกัน (together), พร้อมๆกัน (all at once), พร้อมทั้งหมด (all together) เป็นต้น


Learn more:

 1. ในขณะเดียวกัน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. แจก!!! 100 ศัพท์ภาษาอังกฤษ ทีเจอบ่อยสุด ๆ ในการทำงาน
 3. 200+ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในการทํางานที่ใช้บ่อยที่สุด

Categories: นับ 37 ในขณะเดียวกัน ภาษาอังกฤษ

SS18 - at the same time ในขณะเดียวกัน - โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ
SS18 – at the same time ในขณะเดียวกัน – โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ

(conj) meanwhile, See also: at the same time, Syn. ในเวลาเดียวกัน, Example: โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ในขณะเดียวกันก็หมุนรอบตัวเองด้วย

See more: https://hoicamtrai.com/category/schedule blog

Meanwhile การใช้

หัวข้อหลัก: การใช้ meanwhile ในภาษาไทย

คำอธิบาย: บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับคำว่า meanwhile และการใช้งานของมันในภาษาไทย โดยให้ข้อมูลอย่างละเอียดเพื่อเพิ่มความเข้าใจในเรื่องนี้ บทความจะประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ ที่อธิบายเกี่ยวกับคำว่า meanwhile และตัวอย่างประโยคที่ใช้ meanwhile ในภาษาไทย นอกจากนี้ยังมีส่วน FAQ ที่จะตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับ meanwhile ในภาษาไทย

เนื้อหา:

 1. ความหมายของ meanwhile

  • Meanwhile หมายถึง ในช่วงระยะเวลานั้น หรือ during this time [1].
  • คำนี้ใช้เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์สองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน โดยใช้คำนี้เพื่อเน้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะเดียวกัน [1].
 2. ตัวอย่างประโยคที่ใช้ meanwhile ในภาษาไทย

  • ฆาตกรซ่อนตัวอยู่ในตึกสูงแห่งหนึ่ง และในช่วงระยะเวลานั้นตำรวจก็เคลื่อนเข้ามาใกล้เรื่อยๆ [1].

FAQ:

Q: Meanwhile ในภาษาไทยหมายความว่าอะไร?
A: Meanwhile ในภาษาไทยหมายถึง ในช่วงระยะเวลานั้น หรือ during this time [1].


Learn more:

 1. Meantime/meanwhile/trade/commerce
 2. meanwhile แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. meanwhile แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

ในขณะเดียวกัน Conjunction

หัวข้อหลัก: ในขณะเดียวกัน conjunction คืออะไร?

เนื้อหา:

ในภาษาไทย เราใช้คำสันธานหรือ conjunction เพื่อเชื่อมคำหรือประโยคเข้าด้วยกันให้เป็นเรื่องเดียวกัน ซึ่งจะทำให้ประโยคมีความกระชับและรัดกุมมากขึ้น [1] คำสันธานในภาษาไทยมีหลายคำ เช่น และ, แล้ว, จึง, แต่, เพราะ, เหตุเพราะ เป็นต้น [1]

ในขณะเดียวกัน conjunction เป็นคำสันธานที่ใช้เพื่อเชื่อมคำหรือประโยคที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน หรือในช่วงเวลาเดียวกัน [1] คำสันธานชนิดนี้ช่วยให้เราสามารถแสดงความเกิดขึ้นของเหตุการณ์หลายอย่างในเวลาเดียวกันได้ โดยไม่จำเป็นต้องแยกประโยคออกเป็นสองส่วน [1]

ตัวอย่างของในขณะเดียวกัน conjunction ในภาษาไทยได้แก่คำว่า ในขณะที่ หรือ ในระหว่างที่ เช่น [1]:

 • เขากำลังทำงานในขณะที่ฉันกำลังนอน
 • ในระหว่างที่ฉันกำลังเดินทางมาที่นี่ เขากำลังรออยู่ที่บ้าน

ในขณะเดียวกัน conjunction ช่วยให้เราสามารถเน้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันได้ และช่วยให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังเข้าใจว่าเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน [1]


Learn more:

 1. อธิบายให้เข้าใจง่าย ๆ กับเรื่อง Conjunction – Engduo Thailand
 2. English bit by bit: สรุป Conjunction(คำเชื่อม) ในภาษาอังกฤษ
 3. วิธีใช้ Conjunction เชื่อม 2 ประโยคภาษาอังกฤษ ที่จะทำให้เรื่องราวเป็นทางการมากขึ้น | Scholarship.in.th
Meanwhile แปลว่า? | Wordy Guru
Meanwhile แปลว่า? | Wordy Guru
English Is All Around] ลงเรือลำเดียวกัน ภาษาอังกฤษพูดว่า....🛶🛶 วันนี้มีสำนวนที่เกี่ยวกับเรือมาฝาก 2 สำนวนค่ะ
English Is All Around] ลงเรือลำเดียวกัน ภาษาอังกฤษพูดว่า….🛶🛶 วันนี้มีสำนวนที่เกี่ยวกับเรือมาฝาก 2 สำนวนค่ะ
English Idiom Of The Day - สำนวนภาษาอังกฤษประจำวัน] 'In The Same Boat' 👉 อิน-เดอะ-เซม-โบท แปลตรงตัว ก็คือ ในเรือลำเดียวกัน หรือสำนวนไทยคือ ลงเรือลำ เดียวกัน ซึ่งหมายถึง ตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกัน หรือ เจอปัญหาเดียวกัน - Let'S Help Each Other As We Are
English Idiom Of The Day – สำนวนภาษาอังกฤษประจำวัน] ‘In The Same Boat’ 👉 อิน-เดอะ-เซม-โบท แปลตรงตัว ก็คือ ในเรือลำเดียวกัน หรือสำนวนไทยคือ ลงเรือลำ เดียวกัน ซึ่งหมายถึง ตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกัน หรือ เจอปัญหาเดียวกัน – Let’S Help Each Other As We Are
11 วิธีพูด Thank You – ขอบคุณภาษาอังกฤษที่สมบูรณ์ที่สุด
11 วิธีพูด Thank You – ขอบคุณภาษาอังกฤษที่สมบูรณ์ที่สุด
30 แคปชั่นภาษาอังกฤษสุดชิค อัพไอจีให้ดูปัง
30 แคปชั่นภาษาอังกฤษสุดชิค อัพไอจีให้ดูปัง
การทำคำศัพท์ภาษาอังกฤษในแอป Quizlet คำที่มีความหมายคล้ายกันควรเอาไว้ใน Flash Card เดียวกันหรือแยกกันดีกว่า - Pantip
การทำคำศัพท์ภาษาอังกฤษในแอป Quizlet คำที่มีความหมายคล้ายกันควรเอาไว้ใน Flash Card เดียวกันหรือแยกกันดีกว่า – Pantip

See more here: hoicamtrai.com

สารบัญ

ความหมายของ ในขณะเดียวกัน ในภาษาอังกฤษ
คำแปลอื่นๆของ ในขณะเดียวกัน ในภาษาอังกฤษ
คำที่คล้ายกันกับ ในขณะเดียวกัน ในภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ในขณะเดียวกัน ในภาษาอังกฤษ
การใช้คำว่า ในขณะเดียวกัน ในประโยค
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ ในขณะเดียวกัน ในภาษาอังกฤษ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *