อบ ภาษาอังกฤษ: เคล็ดลับในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยไม่ยากเย็น

คำว่าอบผ้าในภาษาอังกฤษ : สาระน่ารู้จาก Chris Jobs (13 มี.ค. 64)

คำว่าอบผ้าในภาษาอังกฤษ : สาระน่ารู้จาก Chris Jobs (13 มี.ค. 64)

Keywords searched by users: อบ ภาษาอังกฤษ: เคล็ดลับในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยไม่ยากเย็น อบอาหาร ภาษาอังกฤษ, อบแห้ง ภาษาอังกฤษ, อบความร้อน ภาษาอังกฤษ, อบผ้า ภาษาอังกฤษ, เตาอบภาษาอังกฤษ, อบ แปล, ไก่อบ ภาษาอังกฤษ, อบกรอบ ภาษาอังกฤษ

การแปลคำว่า อบ เป็นภาษาอังกฤษ

การแปลคำว่า อบ เป็นภาษาอังกฤษ

คำว่า อบ เป็นคำที่มีความหมายหลากหลายและใช้ในบริบทต่าง ๆ ในภาษาไทย ดังนั้นการแปลคำว่า อบ เป็นภาษาอังกฤษจะขึ้นอยู่กับบริบทและความหมายที่ใช้ในประโยค ดังนี้:

 1. อบ (v) – be stuffy [1]

  • ความหมาย: อากาศถ่ายเทไม่ได้
  • ตัวอย่างประโยค: รถเมล์แน่นมาก หน้าต่างทุกบานปิดหมด ไอตัวของผู้โดยสารก็เลยอบอยู่ในรถ
 2. อบ (v) – perfume [1]

  • ความหมาย: ปรุงกลิ่นด้วยควันหรือรมด้วยกลิ่นในที่ที่ควันหรือกลิ่นกระจายออกไปไม่ได้
  • ตัวอย่างประโยค: การทำอาหารหวานมีการเสริมรสให้เด่นขึ้นโดยการนำไปอบให้หอม
 3. อบ (v) – bake [1]

  • ความหมาย: ทำให้ร้อนหรือสุกด้วยไอน้ำหรือไอไฟในที่ที่ความร้อนออกไม่ได้
  • ตัวอย่างประโยค: อาหารมื้อนี้มีหอยแมลงภู่อบด้วยเครื่องเทศ หอมหรือกุ้งชุบแป้งทอดกรอบนุ่ม
 4. อบรม (v) – train [1]

  • ความหมาย: แนะนำชี้แจงให้เข้าใจในเรื่องที่ต้องการ
  • ตัวอย่างประโยค: บริษัทต้องอบรมโปรแกรมเมอร์ของตนให้มีความคุ้นเคยกับการใช้เครื่องมือ
 5. อบรม (v) – teach [1]

  • ความหมาย: แนะนำพร่ำสอนให้ซึมซาบเข้าจนติดเป็นนิสัย, ขัดเกลานิสัย
  • ตัวอย่างประโยค: ในครอบครัวพ่อแม่ทำหน้าที่อบรมเด็กทุกด้าน
 6. อบอุ่น (v) – be pleasantly warm [1]

  • ความหมาย: อุ่นสบาย
  • ตัวอย่างประโยค: บริเวณแถบเขตศูนย์สูตรจะมีอุณหภูมิอบอุ่การแปลคำว่า อบ เป็นภาษาอังกฤษ

คำว่า อบ เป็นคำที่มีความหมายหลากหลายในภาษาไทย และสามารถแปลเป็นภาษาอังกฤษได้หลายความหมาย ดังนี้:

 1. อบ (v) – be stuffy [1]

  • ความหมาย: หมายถึงสภาวะที่อากาศไม่ได้ถ่ายเทหรือระบายออก ทำให้รู้สึกอึดอัดหรือไม่สบาย
  • ตัวอย่างประโยค: รถเมล์แน่นมาก หน้าต่างทุกบานปิดหมด ไอตัวของผู้โดยสารก็เลยอบอยู่ในรถ
 2. อบ (v) – perfume [1]

  • ความหมาย: หมายถึงการใส่กลิ่นหอมหรือน้ำหอมให้กับสิ่งของหรือพื้นที่
  • ตัวอย่างประโยค: การทำอาหารหวานมีการเสริมรสให้เด่นขึ้นโดยการนำไปอบให้หอม
 3. อบ (v) – bake [1]

  • ความหมาย: หมายถึงการทำให้ร้อนหรือสุกด้วยไอน้ำหรือไอไฟในที่ที่ความร้อนออกไม่ได้
  • ตัวอย่างประโยค: อาหารมื้อนี้มีหอยแมลงภู่อบด้วยเครื่องเทศ หอมหรือกุ้งชุบแป้งทอดกรอบนุ่ม
 4. อบรม (v) – train [1]

  • ความหมาย: หมายถึงการแนะนำชี้แจงให้ซึมซาบเข้าจนติดเป็นนิสัย หรือการแนะนำให้เข้าใจในเรื่องที่ต้องการ
  • ตัวอย่างประโยค: บริษัทต้องอบรมโปรแกรมเมอร์ของตนให้มีความคุ้นเคยกับการใช้เครื่องมือ
 5. อบรม (v) – teach [1]

  • ความหมาย: หมายถึงการแนะนำพร่ำสอนให้ซึมซาบเข้าจนติดเป็นนิสัย หรือการขัดเกลานิสัย
  • ตัวอย่างประโยค: ในครอบครัวพ่อแม่ทำหน้าที่อบรมเด็กทุกด้าน
 6. อบอุ่น (v) – be pleasantly warm [1]

  • ความหมาย: หมายถ

Learn more:

 1. อบ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. -อบ- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. Google แปลภาษา

ความหมายและการใช้งานของคำว่า อบ ในภาษาอังกฤษ

คำว่า อบ ในภาษาอังกฤษมีความหมายและการใช้งานหลายแบบ ดังนี้:

 1. อบ (be stuffy) [1]:

  • ความหมาย: เป็นคำกริยาที่ใช้เพื่อบ่งบอกถึงสภาวะที่อากาศหรือสภาพแวดล้อมมีความร้อนและไม่อาจถ่ายเทได้ ทำให้รู้สึกอึดอัดหรือไม่สบายตัว
  • ตัวอย่างประโยค: รถเมล์แน่นมาก หน้าต่างทุกบานปิดหมด ไอตัวของผู้โดยสารก็เลยอบอยู่ในรถ
 2. อบ (perfume) [1]:

  • ความหมาย: เป็นคำกริยาที่ใช้เพื่อบ่งบอกถึงการใส่กลิ่นหอมหรือน้ำหอมลงบนสิ่งของหรือบริเวณใดบาง เพื่อให้มีกลิ่นหอม
  • ตัวอย่างประโยค: การทำอาหารหวานมีการเสริมรสให้เด่นขึ้นโดยการนำไปอบให้หอม
 3. อบ (bake) [1]:

  • ความหมาย: เป็นคำกริยาที่ใช้เพื่อบ่งบอกถึงการทำให้อาหารสุกหรือกรอบโดยใช้ความร้อนจากไอน้ำหรือไอไฟในที่ที่ความร้อนออกไม่ได้
  • ตัวอย่างประโยค: อาหารมื้อนี้มีหอยแมลงภู่อบด้วยเครื่องเทศ หอมหรือกุ้งชุบแป้งทอดกรอบนุ่ม
 4. อบรม (train) [1]:

  • ความหมาย: เป็นคำกริยาที่ใช้เพื่อบ่งบอกถึงการสอนหรือฝึกฝนความรู้หรือทักษะให้กับบุคคลหรือกลุ่มคน
  • ตัวอย่างประโยค: บริษัทต้องอบรมโปรแกรมเมอร์ของตนให้มีความคุ้นเคยกับการใช้เครื่องมือ
 5. อบรม (teach) [1]:

  • ความหมาย: เป็นคำกริยาที่ใช้เพื่อบ่งบอกถึงการสอนหรือแนะนำให้คนอื่นเรียนรู้หรือเข้าใจเนื้อหาหรือเรื่องราวใด ๆ
  • ตัวอย่างประโยค: ในครอบครัวพ่อแม่ทำหน้าคำว่า อบ ในภาษาอังกฤษมีความหมายและการใช้งานหลายแบบ ดังนี้:
 6. อบ (be stuffy) [1]:

  • ความหมาย: หมายถึง อากาศที่ไม่ได้ถ่ายเทหรือระบายออก ทำให้รู้สึกอึดอัดหรือไม่สบาย
  • ตัวอย่างประโยค: รถเมล์แน่นมาก หน้าต่างทุกบานปิดหมด ไอตัวของผู้โดยสารก็เลยอบอยู่ในรถ
 7. อบ (perfume) [1]:

  • ความหมาย: หมายถึง การใส่กลิ่นหอมหรือน้ำหอมให้กับสิ่งของหรืออาหาร
  • ตัวอย่างประโยค: การทำอาหารหวานมีการเสริมรสให้เด่นขึ้นโดยการนำไปอบให้หอม
 8. อบ (bake) [1]:

  • ความหมาย: หมายถึง การทำให้ร้อนหรือสุกด้วยไอน้ำหรือไอไฟในที่ที่ความร้อนออกไม่ได้
  • ตัวอย่างประโยค: อาหารมื้อนี้มีหอยแมลงภู่อบด้วยเครื่องเทศ หอมหรือกุ้งชุบแป้งทอดกรอบนุ่ม
 9. อบรม (train) [1]:

  • ความหมาย: หมายถึง การแนะนำชี้แจงให้ซึมซาบเข้าจนติดเป็นนิสัย หรือการสอนให้เข้าใจในเรื่องที่ต้องการ
  • ตัวอย่างประโยค: บริษัทต้องอบรมโปรแกรมเมอร์ของตนให้มีความคุ้นเคยกับการใช้เครื่องมือ
 10. อบอุ่น (be pleasantly warm) [1]:

  • ความหมาย: หมายถึง อากาศหรือสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิอบอุ่นและสบายตา
  • ตัวอย่างประโยค: บริเวณแถบเขตศูนย์สูตรจะมีอุณหภูมิอบอุ่น มีอาหารอุดมสมบูรณ์สำหรับนกที่อพยพมา
 11. อบอุ่น (warm) [1]:

  • ความหมาย: หมายถึง อุณหภูมิที่สบายตาและทำให้รู้สึกอบอุ่น
  • ตัวอย่างประโยค: ผ

Learn more:

 1. อบ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. อบ คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค
 3. Google แปลภาษา

คำแปลที่เกี่ยวข้องกับคำว่า อบ ในภาษาอังกฤษ

คำว่า อบ เป็นคำในภาษาไทยที่มีความหมายหลากหลาย และมีคำแปลที่เกี่ยวข้องในภาษาอังกฤษดังนี้:

 1. อบ (v) – be stuffy [1]

  • ความหมาย: หมายถึงสภาวะที่อากาศไม่ได้ถ่ายเทหรือระบายออก ทำให้รู้สึกอึดอัดหรือไม่สบาย
  • ตัวอย่างประโยค: รถเมล์แน่นมาก หน้าต่างทุกบานปิดหมด ไอตัวของผู้โดยสารก็เลยอบอยู่ในรถ [1]
 2. อบ (v) – perfume [1]

  • ความหมาย: หมายถึงการใส่กลิ่นหอมหรือน้ำหอมให้กับสิ่งของหรือพื้นที่
  • ตัวอย่างประโยค: การทำอาหารหวานมีการเสริมรสให้เด่นขึ้นโดยการนำไปอบให้หอม [1]
 3. อบ (v) – bake [1]

  • ความหมาย: หมายถึงการทำให้ร้อนหรือสุกด้วยไอน้ำหรือไอไฟในที่ที่ความร้อนออกไม่ได้
  • ตัวอย่างประโยค: อาหารมื้อนี้มีหอยแมลงภู่อบด้วยเครื่องเทศ หอมหรือกุ้งชุบแป้งทอดกรอบนุ่ม [1]
 4. อบรม (v) – train [1]

  • ความหมาย: หมายถึงการแนะนำชี้แจงให้ซึมซาบเข้าจนติดเป็นนิสัย หรือการสอนและฝึกอบรมให้มีความรู้และทักษะในเรื่องที่ต้องการ
  • ตัวอย่างประโยค: บริษัทต้องอบรมโปรแกรมเมอร์ของตนให้มีความคุ้นเคยกับการใช้เครื่องมือ [1]
 5. อบรม (v) – teach [1]

  • ความหมาย: หมายถึงการแนะนำพร่ำสอนให้ซึมซาบเข้าจนติดเป็นนิสัย หรือการสอนและแนะนำให้มีความรู้และความเข้าใจในเรื่องที่ต้องการ
  • ตัวอย่างประโยค: ในครอบครัวพ่อแม่ทำหน้าที่อบรมเด็กทุกด้าน [1]
 6. อบอุ่นคำว่า อบ เป็นคำในภาษาไทยที่มีความหมายหลากหลาย และมีคำแปลที่เกี่ยวข้องในภาษาอังกฤษดังนี้:

 7. อบ (v) – be stuffy [1]

  • ความหมาย: หมายถึงสภาวะที่อากาศไม่ได้ถ่ายเท ทำให้รู้สึกอึดอัดหรือไม่สบาย
  • ตัวอย่างประโยค: ห้องนี้อบมาก ฉันรู้สึกอึดอัดใจอยู่ในนี้ [1]
 8. อบ (v) – perfume [1]

  • ความหมาย: หมายถึงการใส่กลิ่นหอมหรือน้ำหอมให้กับสิ่งของหรือพื้นที่
  • ตัวอย่างประโยค: ฉันชอบที่จะอบห้องน้ำด้วยกลิ่นอายของดอกไม้ [1]
 9. อบ (v) – bake [1]

  • ความหมาย: หมายถึงการปรุงอาหารโดยใช้ความร้อนจากเตาอบ
  • ตัวอย่างประโยค: ฉันชอบที่จะอบเค้กในวันหยุด [1]
 10. อบรม (v) – train [1]

  • ความหมาย: หมายถึงการสอนหรือฝึกฝนให้คนอื่นมีความรู้หรือทักษะในด้านต่าง ๆ
  • ตัวอย่างประโยค: บริษัทจัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการทำงานของพนักงาน [1]
 11. อบรม (v) – teach [1]

  • ความหมาย: หมายถึงการสอนหรือแนะนำให้คนอื่นมีความรู้หรือเข้าใจในเรื่องที่ต้องการ
  • ตัวอย่างประโยค: พ่อแม่ทำหน้าที่อบรมเด็กในครอบครัวให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็น [1]
 12. อบอุ่น (v) – be pleasantly warm [1]

  • ความหมาย: หมายถึงสภาวะที่อากาศหรือสิ่งแวดล้อมมีความอบอุ่นอย่างเรียบร้อยและสบายตา
  • ตัวอย่างประโยค: บริเวณที่มีศูนย์สูตรจะมีอากาศอบอุ่นและมีอาหารอุดมสมบูรณ์สำหรับนกที่อพยพมา [1]
 13. อบอุ่น


Learn more:

 1. อบ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. อบ คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค
 3. รวมคำศัพท์ที่เกี่ยวกับการทำอาหารในภาษาอังกฤษ🧑‍🍳 | แกลเลอรีที่โพสต์โดย KANsi🌼 | Lemon8

วิธีการใช้คำว่า อบ ในประโยคภาษาอังกฤษ

วิธีการใช้คำว่า อบ ในประโยคภาษาอังกฤษ

คำว่า อบ ในภาษาอังกฤษแปลว่า bake ซึ่งมีความหมายเป็นการปรุงอาหารโดยการอบในเตาอบหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการอบอาหาร ดังนั้น การใช้คำว่า อบ ในประโยคภาษาอังกฤษจะมีหลายรูปแบบตามที่ต้องการใช้ในประโยคนั้น ๆ ดังตัวอย่างต่อไปนี้:

 1. ใช้คำกริยา bake ในประโยค:
 • I love to bake cookies. [1]
  (ฉันชอบทำคุกกี้โดยการอบในเตาอบ)

 • She bakes a cake for her birthday. [1]
  (เธอทำเค้กสำหรับวันเกิดของเธอโดยการอบในเตาอบ)

 • They are baking bread in the kitchen. [1]
  (พวกเขากำลังทำขนมปังโดยการอบในเตาอบในครัว)

 1. ใช้คำนาม baking ในประโยค:
 • Baking requires precise measurements. [1]
  (การทำอาหารโดยการอบในเตาอบต้องใช้การวัดที่แม่นยำ)

 • I enjoy baking as a hobby. [1]
  (ฉันชอบทำอาหารโดยการอบในเตาอบเป็นงานอดิเรก)

 • She bought a new baking pan. [1]
  (เธอซื้อกระทะที่ใช้ในการอบอาหารใหม่)

 1. ใช้คำส่วนหนึ่งของคำกริยา bake ในประโยค:
 • The cookies are baking in the oven. [1]
  (คุกกี้กำลังอบอยู่ในเตาอบ)

 • The cake is still baking. [1]
  (เค้กยังอยู่ในระหว่างการอบ)

 • The bread is almost done baking. [1]
  (ขนมปังกำลังอบเสร็จเกือบแล้ว)


Learn more:

 1. bake (【คำกริยา】อบ ) ความหมาย, วิธีใช้ และวิธีออกเสียง – Engoo
 2. อบ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. การอบ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า อบ ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า อบ ในภาษาอังกฤษ:

 1. I baked a cake in the oven until it was golden brown and had a nice, crispy crust. [1]
  (ฉันอบเค้กในเตาอบจนกว่าจะเป็นสีทองแดงและมีเครื่องหนักกรอบสวยงาม)

 2. The bread smells amazing after its been baked. [1]
  (ขนมปังมีกลิ่นหอมอย่างน่าตื่นเต้นหลังจากที่อบแล้ว)

 3. The pottery needs to be fired in a kiln to harden and become durable. [1]
  (เครื่องปั้นต้องถูกอบในเตาเผาเพื่อที่จะแข็งแรงและทนทาน)

 4. The chef roasted the chicken in the oven until it was tender and juicy. [1]
  (เชฟอบไก่ในเตาอบจนกว่าจะนุ่มและน้ำตาลาย)


Learn more:

 1. -อบ- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. อบ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. อบ คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค

Categories: ยอดนิยม 92 อบ ภาษาอังกฤษ

คำว่าอบผ้าในภาษาอังกฤษ : สาระน่ารู้จาก Chris Jobs (13 มี.ค. 64)
คำว่าอบผ้าในภาษาอังกฤษ : สาระน่ารู้จาก Chris Jobs (13 มี.ค. 64)

(v) bake, See also: roast, broil, cook in an oven, Example: อาหารมื้อนี้มีหอยแมลงภู่อบด้วยเครื่องเทศ หอมหรือกุ้งชุบแป้งทอดกรอบนุ่ม, Thai Definition: ทำให้ร้อนหรือสุกด้วยไอน้ำหรือไอไฟในที่ที่ความร้อนออกไม่ได้[op-un] (adj) EN: warm ; genial ; friendly ; good-natured FR: chaleureux ; amical ; chaud.(มิวนิส’ซะเพิล) adj. เกี่ยวกับเทศบาล, เกี่ยวกับการปกครองเมืองด้วยตนเอง municipality. (มิวนิส’ซะแพล’ลิที) n. เทศบาล (นคร, เมือง, ท้องถิ่น) , การปกครองด้วยตนเอง, นครภิบาล, Syn. city, town.

See more: https://hoicamtrai.com/category/schedule blog

อบอุ่น เขียนยังไง

การเขียนคำว่า อบอุ่น ในภาษาไทยไม่ยากเลยครับ สามารถเขียนได้ดังนี้:

 • อบอุ่น [2]

อีกทั้งยังมีความหมายเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำว่า อบอุ่น ในภาษาอังกฤษด้วย ซึ่งความหมายของคำนี้คือ warm, genial, friendly, good-natured [1].


Learn more:

 1. อบอุ่น แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …
 2. อบอุ่น – Thai / English dictionary meaning – ภาษาอังกฤษ แปล ความหมาย
 3. อบอุ่น แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
คำศัพท์ข้าวเหนียวไก่ย่างในภาษาอังกฤษ | สาระน่ารู้จาก Chris Jobs | Chris Jobs - Youtube
คำศัพท์ข้าวเหนียวไก่ย่างในภาษาอังกฤษ | สาระน่ารู้จาก Chris Jobs | Chris Jobs – Youtube
คำว่าอบผ้าในภาษาอังกฤษ : สาระน่ารู้จาก Chris Jobs (13 มี.ค. 64) - Youtube
คำว่าอบผ้าในภาษาอังกฤษ : สาระน่ารู้จาก Chris Jobs (13 มี.ค. 64) – Youtube
อ่านจบวันนั้น มาเล่าวันนี้ ] มันหวานอบ (Sweet Potato) ชื่อภาษาอังกฤษ แต่คิดค้นโดยชาวญี่ปุ่น มันหวานอบ เป็นขนมหวานชนิดหนึ่ง วิธีทำคือนำมันเทศนึ่งจนสุกมาบดให้ละเอียด ขณะกำลังบด ให้ใส่น้ำตาลทราย เนย ไข่แดงลงไปก่อนนำมาปั้นเป็นรูปลูกร
อ่านจบวันนั้น มาเล่าวันนี้ ] มันหวานอบ (Sweet Potato) ชื่อภาษาอังกฤษ แต่คิดค้นโดยชาวญี่ปุ่น มันหวานอบ เป็นขนมหวานชนิดหนึ่ง วิธีทำคือนำมันเทศนึ่งจนสุกมาบดให้ละเอียด ขณะกำลังบด ให้ใส่น้ำตาลทราย เนย ไข่แดงลงไปก่อนนำมาปั้นเป็นรูปลูกร
ซักผ้า ตากผ้า อบผ้า รีดผ้า ภาษาอังกฤษ Doing The Laundry ~ เกร็ดความรู้ ภาษาอังกฤษ
ซักผ้า ตากผ้า อบผ้า รีดผ้า ภาษาอังกฤษ Doing The Laundry ~ เกร็ดความรู้ ภาษาอังกฤษ

See more here: hoicamtrai.com

สารบัญ

การแปลคำว่า อบ เป็นภาษาอังกฤษ
ความหมายและการใช้งานของคำว่า อบ ในภาษาอังกฤษ
คำแปลที่เกี่ยวข้องกับคำว่า อบ ในภาษาอังกฤษ
วิธีการใช้คำว่า อบ ในประโยคภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า อบ ในภาษาอังกฤษ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *