ฉงน แปลว่า: ความรู้สึกหวาดกลัวใจในตอนแรก

คลายฉงน : ย้อนเรื่องราวความฉงน ที่คุณไม่เคยรู้ 3 ส.ค. 57 (2/4)

คลายฉงน : ย้อนเรื่องราวความฉงน ที่คุณไม่เคยรู้ 3 ส.ค. 57 (2/4)

Keywords searched by users: ฉงน แปลว่า: ความรู้สึกหวาดกลัวใจในตอนแรก ฉงนใจ แปลว่า, ฉงนสงสัย, ฉงน ภาษาอังกฤษ, สนเท่ห์ คือ, ฉวัดเฉวียน หมายถึง, ประโยชน์ อ่านว่า, ณ ฉัตร แปลว่า, อิสระ หมายถึง

ฉงน แปลว่าอะไร

ฉงน แปลว่าอะไร

ฉงน เป็นคำในภาษาไทยที่มีความหมายว่า สงสัย ไม่แน่ใจ หรือแคลงใจ [1] คำว่า ฉงน นี้ใช้ในบางกรณีเพื่อแสดงถึงความไม่แน่ใจหรือความสงสัยที่อาจเกิดขึ้นในใจของคน [1]

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ฉงน:

 • เขารู้สึกฉงนใจกับการตัดสินใจที่ต้องทำในอนาคต [1]
 • ฉันรู้สึกฉงนว่าเขาพูดเท็จ [1]

การใช้คำว่า ฉงน นี้สามารถเป็นไปได้ในบทสนทนาประจำวันหรือในบทสนทนาทางธุรกิจ เพื่อแสดงถึงความไม่แน่ใจหรือความสงสัยในเรื่องต่าง ๆ [1]


Learn more:

 1. ฉงน คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน
 2. ฉงน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ฉงน คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร

ความหมายของฉงน

ความหมายของฉงน

ฉงน เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยและมีความหมายหลากหลาย โดยมักใช้ในบริบทที่แสดงถึงความสงสัย ความไม่แน่ใจ หรือความคลางแคลงใจ [1] คำว่า ฉงน สามารถใช้เป็นคำกริยาหรือคำนามได้ตามความเหมาะสมของประโยค

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ฉงน:

 1. เขารู้สึกฉงนใจก่อนที่จะตัดสินใจ [1]
 2. ฉันยังฉงนว่าเขาพูดเท็จ [1]
 3. ครูถามนักเรียนแล้วเขากลับฉงนไม่รู้จะตอบอย่างไร [1]

Learn more:

 1. ฉงน คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน
 2. ฉงน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ฉงน คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่าฉงน

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ฉงน มีหลายความหมายและใช้ได้ในบริบทต่าง ๆ ดังนี้:

 1. ฉันรู้สึกฉงนใจเมื่อเขาไม่ตอบกลับข้อความของฉัน [1].
 2. เขาเป็นคนที่ฉงนสนเท่ห์มาก ฉันไม่เข้าใจว่าเขาคิดอะไร [1].
 3. ฉันมีความฉงนใจในคำตอบที่ได้รับ เพราะมันไม่ตรงกับที่ฉันคาดหวัง [1].
 4. เมื่อฉันเห็นเขากำลังพูดกับคนอื่น ฉันรู้สึกฉงนใจและสงสัยว่าเขากำลังพูดถึงฉันหรือไม่ [1].
 5. ฉันมีความฉงนใจในความสามารถของตัวเองว่าฉันจะทำได้หรือไม่ [1].

Learn more:

 1. ฉงน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ฉงน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ฉงน คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

แหล่งอ้างอิงจากพจนานุกรม Longdo Dictionary

แหล่งอ้างอิงจากพจนานุกรม Longdo Dictionary เป็นแหล่งข้อมูลที่มีความหลากหลายและครอบคลุมคำศัพท์ในหลายภาษา ซึ่งมีประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการแปลภาษาหรือหาความหมายของคำศัพท์ต่างๆ ในบทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับคุณสมบัติและการใช้งานของพจนานุกรม Longdo Dictionary พร้อมกับอ้างอิงจากพจนานุกรม Longdo Dictionary เอง [1].

คุณสมบัติของพจนานุกรม Longdo Dictionary:

 1. ความหมายของคำ: พจนานุกรม Longdo Dictionary สามารถแสดงความหมายของคำได้อย่างถูกต้องและครอบคลุม โดยผู้ใช้สามารถวางเมาส์ไว้บนคำที่ต้องการทราบความหมาย แล้วระบบจะแสดงความหมายของคำนั้นๆ [1].
 2. รองรับหลายภาษา: พจนานุกรม Longdo Dictionary สนับสนุนการแปลภาษาในหลายภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ, ญี่ปุ่น และเยอรมัน [1].
 3. ค้นหาความหมายจากพจนานุกรมหลายชุดพร้อมๆกัน: ผู้ใช้สามารถค้นหาความหมายของคำจากพจนานุกรมหลายชุดพร้อมกัน ซึ่งมีในฐานข้อมูลของ Longdo เช่น Lexitron2, Hope, Nontri, Longdo อังกฤษ-ไทย, Longdo เยอรมัน-ไทย เป็นต้น [1].
 4. แสดงความหมายของคำเดี่ยวและคำผสม: พจนานุกรม Longdo Dictionary สามารถแสดงความหมายของคำเดี่ยวและคำผสมได้อย่างถูกต้อง เช่น Secretary of State=รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐฯ (ในภาพตัวอย่าง), High school=โรงเรียนมัธยมปลาย [1].
 5. แสดงความหมายของคำที่แปรรูปจากคำในพจนานุกรม: เมื่อวางเมาส์ไว้บนคำที่ไม่มีในพจนานุกรม ระบบจะแสดงความหมายของคำที่แปรรูปจากคำในพจนานุกรมให้โดยอัตโนมัติ [1].

การใชแหล่งอ้างอิงจากพจนานุกรม Longdo Dictionary เป็นแหล่งข้อมูลที่มีความสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการแปลภาษาหรือค้นหาความหมายของคำศัพท์ต่างๆ ในภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ พจนานุกรม Longdo Dictionary มีความหลากหลายในการรองรับภาษาต่างๆ เช่น ภาษาอังกฤษ, ญี่ปุ่น, เยอรมัน และอื่นๆ [1].

คุณสมบัติและการใช้งานของพจนานุกรม Longdo Dictionary:

 1. การแสดงความหมายของคำโดยอัตโนมัติ: เมื่อวางเมาส์ไว้บนคำที่ต้องการทราบความหมาย ระบบจะทำการแสดงความหมายของคำนั้นๆ โดยอัตโนมัติ ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจความหมายของคำได้ง่ายและรวดเร็ว [1].

 2. การรองรับภาษาต่างๆ: พจนานุกรม Longdo Dictionary สามารถรองรับภาษาอังกฤษ, ญี่ปุ่น, เยอรมัน และภาษาอื่นๆ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถแปลภาษาหรือค้นหาความหมายของคำในภาษาต่างประเทศได้สะดวกและรวดเร็ว [1].

 3. การค้นหาความหมายจากพจนานุกรมหลายชุดพร้อมๆกัน: ผู้ใช้สามารถค้นหาความหมายของคำจากพจนานุกรมหลายชุดพร้อมกันได้ ซึ่งฐานข้อมูลของ Longdo รวมถึง Lexitron2, Hope, Nontri, Longdo อังกฤษ-ไทย, Longdo เยอรมัน-ไทย เป็นต้น [1].

 4. การแสดงความหมายของคำเดี่ยวและคำผสม: พจนานุกรม Longdo Dictionary สามารถแสดงความหมายของคำเดี่ยวและคำผสมได้อย่างถูกต้อง ตัวอย่างเช่น Secretary of State แปลว่า รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐฯ (ในภาพตัวอย่าง) และ High school แปลว่า โรงเรียนมัธยมปลาย [1].

 5. การแสดงความหมายของคำที่แปรรูปจาก


Learn more:

 1. พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. อ้างอิง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. Longdo Dict พจนานุกรม อังกฤษ ไ – แอปพลิเคชันใน Google Play

แหล่งอ้างอิงจากพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน

เมื่อคุณต้องการอ้างอิงข้อมูลที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือในงานวิจัยหรือเรียนรู้เพิ่มเติม แหล่งอ้างอิงจากพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานเป็นที่มาที่น่าเชื่อถือที่คุณสามารถใช้ได้ พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานเป็นพจนานุกรมที่รวบรวมคำศัพท์และคำนิยามทางวิชาการในหลายสาขา ซึ่งมีความเชื่อถือได้สูงเนื่องจากเป็นผลงานที่ได้รับการพิจารณาและตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชา [1].

นอกจากนี้ พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานยังเป็นแหล่งอ้างอิงที่สำคัญในการเขียนวิทยานิพนธ์ รายงานวิจัย หรืองานวิชาการอื่นๆ เนื่องจากมีความเป็นทางการและมีความเชื่อถือสูง การอ้างอิงจากพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานช่วยให้ผู้อ่านสามารถตรวจสอบและเข้าถึงข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัยของคุณได้ง่ายและถูกต้อง [1].

นอกจากพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน ยังมีแหล่งอ้างอิงอื่นๆ ที่คุณสามารถใช้ในงานวิจัยหรือการเรียนรู้เพิ่มเติม อาทิเช่น:

 1. พจนานุกรมภาษาไทยออนไลน์: เป็นแหล่งอ้างอิงที่รวบรวมคำศัพท์และคำนิยามในภาษาไทย สามารถเข้าถึงได้ง่ายผ่านทางอินเทอร์เน็ต [1].
 2. ห้องสมุดสถาบันการศึกษา: ห้องสมุดของสถาบันการศึกษาต่างๆ มักจะมีแหล่งอ้างอิงจากพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานและแหล่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้ค้นหาและเรียนรู้ [1].

การอ้างอิงจากพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานและแหล่งอ้างอิงอื่นๆ จะช่วยให้งานวิจัยหรือการเรียนเมื่อคุณต้องการอ้างอิงข้อมูลที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือในงานวิจัยหรือเรียนรู้เพิ่มเติม แหล่งอ้างอิงจากพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานเป็นที่มาที่น่าเชื่อถือที่คุณสามารถนำมาใช้ได้ พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานเป็นแหล่งข้อมูลที่มีความเชี่ยวชาญในหลายสาขาวิชา ซึ่งมีการเขียนและรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องและครอบคลุมทั้งหมด

เพื่อให้การเข้าถึงข้อมูลของคุณเป็นไปตามมาตรฐาน SEO ของ Google นี่คือเนื้อหาที่ครอบคลุมและละเอียดเกี่ยวกับแหล่งอ้างอิงจากพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน:

หัวข้อ: แหล่งอ้างอิงจากพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน

เนื้อหา:

 1. พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานคืออะไร

 2. ความสำคัญของแหล่งอ้างอิงจากพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน

 3. วิธีการอ้างอิงจากพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน

 4. ตัวอย่างการอ้างอิงจากพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน

 5. แหล่งอ้างอิงอื่นที่น่าสนใจ

 6. พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานคืออะไร
  พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานเป็นพจนานุกรมที่รวบรวมคำศัพท์และคำนิยามในหลายสาขาวิชาต่างๆ ซึ่งเนื้อหาของพจนานุกรมนี้ได้รับการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชา การใช้พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานจึงเป็นการรับรองว่าข้อมูลที่ได้มานั้นถูกต้องและน่าเชื่อถือ [1].

 7. ความสำคัญของแหล่งอ้างอิงจากพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน

 • ความถูกต้องและน่าเชื่อถือ: พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานเป็

Learn more:

 1. บทที่ 3 การอ้างอิง (References)

Categories: ยอดนิยม 64 ฉงน แปลว่า

คลายฉงน : ย้อนเรื่องราวความฉงน ที่คุณไม่เคยรู้ 3 ส.ค. 57 (2/4)
คลายฉงน : ย้อนเรื่องราวความฉงน ที่คุณไม่เคยรู้ 3 ส.ค. 57 (2/4)

See more: hoicamtrai.com/category/schedule

คำว่าฉงนแปลว่าอะไร

คำว่า ฉงน ในภาษาไทยแปลว่าไม่แน่ใจหรือสงสัย [1][2]. คำนี้ใช้เพื่อแสดงความไม่แน่ใจหรือความกังวลใจในเรื่องต่าง ๆ [2]. ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ฉงน ได้แก่ ฉันรู้สึกฉงนใจว่าเขาจะมาหรือไม่ หมายความว่าฉันไม่แน่ใจหรือกังวลว่าเขาจะมาหรือไม่ [1].


Learn more:

 1. ฉงน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …
 2. ฉงน คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน
 3. ฉงน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

ฉัดฉานแปลว่าอะไร

เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น เราจะเขียนย่อหน้าด้านล่างใหม่ และเพิ่มข้อมูลที่ขาดหายไป โดยใช้ข้อมูลจากผลการค้นหา ฉัดฉาน แปลว่าอะไร ดังนี้:

หัวข้อ: ฉัดฉาน แปลว่าอะไร

ย่อหน้า:
ฉัดฉานเป็นคำในภาษาไทยที่มีความหมายที่ไม่เป็นทางการ และไม่มีความหมายที่แน่ชัด [2] คำว่า ฉัดฉาน ไม่มีการบันทึกในพจนานุกรมออนไลน์หรือพจนานุกรมทางการ [1] ดังนั้น ไม่มีคำแปลที่ถูกต้องหรือเป็นทางการสำหรับคำว่า ฉัดฉาน ในภาษาไทย


Learn more:

 1. ฉาดฉาน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ฉาดฉาน คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร
 3. ฉะฉาน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

See more here: hoicamtrai.com

สารบัญ

ฉงน แปลว่าอะไร
ความหมายของฉงน
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่าฉงน
แหล่งอ้างอิงจากพจนานุกรม Longdo Dictionary
แหล่งอ้างอิงจากพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *