อดุลย์ แปลว่า ความสุขแห่งการรู้สึก

ตั้งชื่อลูก(ตามพจนานุกรมไทย)_EP36: อดุล, อดุลย์ แปลว่า

ตั้งชื่อลูก(ตามพจนานุกรมไทย)_Ep36: อดุล, อดุลย์ แปลว่า

Keywords searched by users: อดุลย์ แปลว่า ความสุขแห่งการรู้สึก อดุลย์ ภาษาอังกฤษ, อาดูรแปลว่า, ชื่ออดุลย์, ดัสกร แปลว่า

อดุลย์ แปล ว่า: เกริ่นนำ

เกริ่นนำ
ในภาษาไทยคำว่า อดุลย์ มีความหมายว่า ความสงบเรียบร้อย หรือความสงบสุข [1]. คำนี้มาจากภาษาสันสกฤตภาษาอาหรับ أَدْلَأَ ซึ่งหมายถึง ความสงบเรียบร้อย [2]. ในการใช้งานประจำวัน คำนี้มักถูกใช้ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับความสงบ เช่น สถานที่ที่เงียบสงบ หรือสถานการณ์ที่ไม่มีความวุ่นวาย

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า อดุลย์:

 • สวนสาธารณะนี้เป็นสถานที่ที่มีความอดุลย์และเงียบสงบ [1].
 • หลังจากที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่วุ่นวายมาก ฉันต้องการความอดุลย์และความสงบสุข [2].

Learn more:

 1. อดุลย์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. อดุล, อดุลย-, อดุลย์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. อดุลย์ แปลว่า? วิเคราะห์ชื่อ อดุลย์ | ชื่อมงคล

ความหมายของ อดุลย์

ความหมายของคำว่า อดุลย์ ในภาษาไทยหมายถึงความสงบและความสุขที่เกิดขึ้นจากการปล่อยวางใจในสิ่งที่เกิดขึ้น โดยไม่มีความกังวลหรือความรำคาญ [1] คำว่า อดุลย์ เป็นคำที่มาจากภาษาบาลี อดุล (Adhuna) ซึ่งหมายถึงความสงบและความสุข และคำว่า ย์ (Y) ที่เป็นคำนำหน้าที่ใช้ในการเติมความเป็นนามเอกพจน์

การมีความอดุลย์ในชีวิตช่วยให้เรามีความสุขและความสงบในใจ โดยไม่ต้องกังวลหรือรำคาญกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น ความอดุลย์ช่วยให้เรามองโลกในแง่ดีและมองหาความสุขในสิ่งเล็กๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ ความอดุลย์ยังช่วยให้เรามีความสามารถในการรับมือกับสถานการณ์ที่ซับซ้อนและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีสมาธิและสงบ [2]

ความหมายของคำว่า อดุลย์ นั้นมีความใกล้เคียงกับคำว่า สงบ แต่มีความหมายที่ลึกซึ้งกว่า โดยคำว่า อดุลย์ เน้นถึงความสุขและความสงบในใจที่เกิดจากการปล่อยวางใจและการยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้น โดยไม่มีความกังวลหรือความรำคาญ [1]

การปฏิบัติตามหลักการอดุลย์ในชีวิตประจำวันสามารถช่วยให้เรามีความสุขและความสงบในใจได้ นี่คือบางวิธีที่เราสามารถทำเพื่อเพิ่มความอดุลย์ในชีวิต:

 1. การฝึกสมาธิ: การฝึกสมาธิเป็นวิธีที่ดีในการเพิ่มความอดุลย์ในชีวิต โดยการฝึกสมาธิจะช่วยให้เรามีความสามารถในการสังเกตแลความหมายของคำว่า อดุลย์ ในภาษาไทยหมายถึงความสงบและความสุขที่มาพร้อมกับความสมดุลของสิ่งต่างๆ ในชีวิต คำว่า อดุลย์ มาจากภาษาสันสกฤตภาษาอินเดียที่มีความหมายเดียวกัน ซึ่งมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่า นิรันดร์ ในภาษาไทย

คำว่า อดุลย์ มักถูกใช้ในบริบททางศาสนาและปรัชญา เพื่ออธิบายถึงสภาวะที่มีความสงบและความสุขที่เกิดจากการสมดุลของจิตใจ และการปลดปล่อยตนเองจากความทุกข์ทรมานในชีวิตประจำวัน [1]

อดุลย์เป็นสภาวะที่คนหลายคนต้องการให้เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน เพื่อให้มีความสุขและความสงบในใจ การปฏิบัติตามหลักปรัชญาที่เกี่ยวข้องกับอดุลย์ เช่น การฝึกสมาธิ การพักผ่อน การออกกำลังกาย และการดูแลสุขภาพที่ดี เป็นต้น ส่วนบางคนอาจใช้วิธีการอื่นๆ เช่น การทำกิจกรรมที่ชอบ การเล่นดนตรี หรือการทำสิ่งที่ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายและมีความสุข [2]

การมีอดุลย์ในชีวิตจะช่วยให้เรามีความสุขและความสมดุลในทุกด้านของชีวิต เช่น สุขภาพกายและสุขภาพจิต ความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง การงานและการพัฒนาตนเอง การมีอดุลย์ในชีวิตยังช่วยลดความเครียด และเพิ่มความสุขให้กับชีวิตประจำวัน [1]


Learn more:

 1. อดุลย์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. อดุล แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. อดุลย์ แปลว่า? วิเคราะห์ชื่อ อดุลย์ | ชื่อมงคล

การแปลคำว่า อดุลย์

การแปลคำว่า อดุลย์ ในภาษาไทยไม่มีความหมายที่แน่ชัดเหมือนคำศัพท์ในภาษาอื่น ๆ ที่มีความหมายที่กำหนดไว้เป็นที่แน่นอน อดุลย์ เป็นคำที่ไม่ได้ใช้ในประโยคทั่วไป หรือในการสื่อสารประจำวัน ดังนั้น ความหมายของคำนี้อาจจะต้องพิจารณาจากบริบทหรือประโยคที่ใช้คำนี้เพื่อเข้าใจความหมายที่ถูกต้อง [1].


Learn more:

 1. อดุลย์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. อดุล แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. อดุลย์ แปลว่า? วิเคราะห์ชื่อ อดุลย์ | ชื่อมงคล

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า อดุลย์

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า อดุลย์ ในภาษาไทย:

 1. คำว่า อดุลย์ มีความหมายว่า ความสงบเรียบร้อยและไม่มีความรู้สึกหรือความรู้สึกอื่นๆ ที่รบกวน [1].

  • ตัวอย่างประโยค: เมื่อเขาอยู่ในสวนสาธารณะที่เงียบสงบ ความรู้สึกอดุลย์ก็เข้ามาแทนที่ใจเขา [1].
 2. การทำสมาธิช่วยให้เรามีความสงบอดุลย์ในใจและให้ความสำคัญกับปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต [2].

  • ตัวอย่างประโยค: การฝึกสมาธิช่วยให้เรามีความสงบอดุลย์ในใจและสามารถจัดการกับปัญหาในชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ [2].
 3. การมีการวางแผนและการจัดการเวลาช่วยให้เรามีความอดุลย์และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ [1].

  • ตัวอย่างประโยค: การวางแผนและการจัดการเวลาช่วยให้เรามีความอดุลย์และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ [1].
 4. การออกกำลังกายเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ร่างกายและจิตใจมีความอดุลย์ [2].

  • ตัวอย่างประโยค: การออกกำลังกายเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ร่างกายและจิตใจมีความอดุลย์และสุขภาพดีขึ้น [2].

Learn more:

 1. อดุลย์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. อดุล แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. อดุลย์ หาความหมายและตรวจสอบชื่อ

อดุลย์ ในพจนานุกรม Longdo Dictionary

อดุลย์ ในพจนานุกรม Longdo Dictionary

พจนานุกรม Longdo Dictionary เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการแปลภาษาและค้นหาคำศัพท์ในภาษาไทยและภาษาต่างๆ โดยมีความครอบคลุมทั้งคำศัพท์ทั่วไปและคำศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ อดุลย์ เป็นคำที่สามารถค้นหาได้ในพจนานุกรม Longdo Dictionary และมีความหมายดังนี้:

ความหมายของ อดุลย์ ในพจนานุกรม Longdo Dictionary [1]:

 • อดุลย์ (อะดุน, อะดุนละยะ-, อะดุน) หมายถึง ชั่งไม่ได้, ไม่มีอะไรเปรียบ, ไม่มีอะไรเท่า

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า อดุลย์ ในพจนานุกรม Longdo Dictionary:

 • เมื่อเราต้องการชั่งน้ำหนักของสิ่งของบางอย่างที่มีน้ำหนักเบามาก อาจจะพบว่าเราไม่สามารถอดุลย์น้ำหนักได้ [1]

Learn more:

 1. อดุลย์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …
 2. อดุล แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. Longdo Dict พจนานุกรม อังกฤษ ไ – แอปพลิเคชันใน Google Play

อดุลย์ ในพจนานุกรม Royal Institute

อดุลย์ ในพจนานุกรม Royal Institute

พจนานุกรม Royal Institute เป็นพจนานุกรมที่ถือเป็นที่เชื่อถือได้ในการให้คำจำกัดความและคำแปลของคำศัพท์ในภาษาไทย ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับสถาบันราชบัณฑิตยสถาน หรือ สำนักงานคณะกรรมการศัพท์และการแปลของสภาองค์กรระดับชาติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันราชบัณฑิตยสถาน ซึ่งเป็นสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการและวัฒนธรรมของประเทศไทย [1].

ประวัติความเป็นมาของอดุลย์ในพจนานุกรม Royal Institute

 • อดุลย์เป็นศาสตราจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และเคยเป็นอาจารย์เอกที่ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [1].
 • เขาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายกวาระของสถาบันราชบัณฑิตยสถานในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ และเป็นอุปนายกคนที่ ๑ วาระในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๐ [1].
 • เขายังเป็นประธานสำนักวิทยาศาสตร์วาระ และเลขานุการสำนักวิทยาศาสตร์วาระ ของสถาบันราชบัณฑิตยสถาน [1].
 • เขายังเป็นประธานคณะราชบัณฑิตที่ปรึกษาวาระ และประธานคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ผังเมืองวาระ [1].

การทำงานวิชาการของอดุลย์

 • เขาเคยเป็น Assistant Professor ที่ School of Industrial and Systems Engineering ที่ Georgia Tech, Atlanta, Georgia, USA [1].
 • เขายังเป็นอาจารย์เอกที่ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [1].
 • เขายอดุลย์ ในพจนานุกรม Royal Institute

พจนานุกรม Royal Institute เป็นพจนานุกรมที่ถือเป็นแหล่งข้อมูลทางวิชาการและวัฒนธรรมที่มีความเชื่อถือได้สูงในประเทศไทย ซึ่งมีเป้าหมายในการรวบรวมคำศัพท์และคำศัพท์ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบทอดและสร้างความรู้ให้กับผู้ที่สนใจในการศึกษาและศึกษาภาษาไทยอย่างละเอียดและครบถ้วน [1].

ประวัติของอดุลย์ในพจนานุกรม Royal Institute

 • อดุลย์เป็นศาสตราจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ [1].
 • เขาได้รับการแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิตโปรดเกล้าและเป็นสมาชิกของราชบัณฑิตยสถาน [1].
 • อดุลย์มีประวัติการศึกษาที่สำคัญ ได้รับปริญญาตรีและปริญญาโทจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับปริญญาเอกจาก Georgia Tech ในสหรัฐอเมริกา [1].
 • เขายังได้รับประกาศนียบัตรจาก Wharton Graduate School of Business และ Swellfish Institute of Management [1].

ตำแหน่งและบทบาทที่สำคัญของอดุลย์ในพจนานุกรม Royal Institute

 • เขาเป็นประธานคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ผังเมือง [1].
 • เขายังเป็นกรรมการและที่ปรึกษาในคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์นิเทศศาสตร์ [1].
 • เขาเป็นกรรมการชำระพจนานุกรม [1].

ประวัติการทำงานวิชาการของอดุลย์

 • เขาเคยเป็นอาจารย์ในสถาบันการศึกษาชั้นนำอย่าง School of Industrial and Systems Engineering ที่ Georgia Tech ในสหรัฐอเมริกา [1].
 • เขายังเป็นศาสตราจารย์ในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต [1].

ประว


Learn more:

 1. ศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ อดุลพันธุ์ – สำนักวิทยาศาสตร์ | Academy of Science

อดุลย์ ในพจนานุกรม Pleang

อดุลย์ ในพจนานุกรม Pleang เป็นหนึ่งในคำศัพท์ที่ใช้ในภาษาไทย ซึ่งมีความหมายว่า ความสุข หรือ ความสบายใจ ในบางกรณี อดุลย์ ยังมีความหมายเสริมเป็น ความสงบ หรือ ความเป็นอันตราย ซึ่งขึ้นอยู่กับบริบทที่ใช้คำนี้ในประโยค

การเขียนเนื้อหาที่ตอบสนองต่อมาตรฐาน SEO ของ Google นั้นเป็นเรื่องที่สำคัญ เนื่องจาก Google เป็นเครื่องมือค้นหาที่สำคัญที่สุดในโลก ดังนั้นการเขียนเนื้อหาที่ตอบสนองต่อมาตรฐาน SEO ของ Google จะช่วยให้เว็บไซต์ของคุณปรากฏในผลการค้นหาของ Google ได้มากขึ้น ซึ่งสามารถเพิ่มโอกาสในการเพิ่มผู้เข้าชมและผู้ใช้งานเว็บไซต์ของคุณได้

เพื่อให้เนื้อหาของคุณตอบสนองต่อมาตรฐาน SEO ของ Google ได้ดี คุณสามารถทำตามแนวทางดังต่อไปนี้:

 1. การค้นหาและวิเคราะห์คำสำคัญ (Keyword Research and Analysis):

  • ค้นหาคำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของคุณ โดยใช้เครื่องมือค้นหาคำสำคัญออนไลน์ เช่น Google Keyword Planner หรือ SEMrush
  • เลือกคำสำคัญที่มีปริมาณการค้นหาสูงและคำสำคัญที่มีความสำคัญต่อเนื้อหาของคุณ
 2. การเขียนเนื้อหา (Content Writing):

  • ใช้คำสำคัญที่เลือกไว้ในเนื้อหาของคุณ โดยควรเน้นการใช้คำสำคัญในส่วนของชื่อเรื่อง (Title) และส่วนเนื้อหาหลัก
  • เขียนเนื้อหาที่มีความสมบูรณ์และมีความน่าสนใจสำหรับผู้อ่าน
  • แบ่งเนื้อหาออกเป็นส่วนย่อยๆ โดยใช้หัวข้อย่อย (Subheadings) เพื่อช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจแลอดุลย์ ในพจนานุกรม Pleang คืออะไร?

อดุลย์ในพจนานุกรม Pleang เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่ออธิบายถึงความสมดุลของสิ่งต่าง ๆ หรือความสมดุลทางกายภาพและจิตใจ ซึ่งมาจากคำว่า อดุล ซึ่งหมายถึงสิ่งที่มีความสมดุล และ พจนานุกรม Pleang ซึ่งเป็นพจนานุกรมออนไลน์ที่รวบรวมคำศัพท์และคำแปลในภาษาไทย โดย Pleang เป็นชื่อเว็บไซต์ที่ให้บริการพจนานุกรมออนไลน์ในภาษาไทย

การเข้าถึงพจนานุกรม Pleang สามารถทำได้ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน Pleang ที่สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีบนอุปกรณ์มือถือ หรือผ่านทางเว็บไซต์ Pleang.com ซึ่งมีการอัพเดตคำศัพท์และคำแปลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

การใช้งานพจนานุกรม Pleang สามารถช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงคำศัพท์และคำแปลในภาษาไทยได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบาย โดยสามารถค้นหาคำศัพท์จากคำที่ต้องการหรือจากหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง และพจนานุกรม Pleang ยังมีฟังก์ชันการอ่านคำศัพท์และคำแปลออกเสียงเพื่อช่วยให้ผู้ใช้เรียนรู้และฝึกฝนการออกเสียงได้ดียิ่งขึ้น

อดุลย์ในพจนานุกรม Pleang เป็นที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้คำศัพท์และคำแปลในภาษาไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาไทยของตนเอง อดุลย์ในพจนานุกรม Pleang ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงความรู้และเพิ่มความเข้าใจในภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังสาม

Categories: สรุป 82 อดุลย์ แปล ว่า

ตั้งชื่อลูก(ตามพจนานุกรมไทย)_EP36: อดุล, อดุลย์ แปลว่า
ตั้งชื่อลูก(ตามพจนานุกรมไทย)_EP36: อดุล, อดุลย์ แปลว่า

See more: hoicamtrai.com/category/schedule

อดุลย์ ภาษาอังกฤษ

อดุลย์ ภาษาอังกฤษ

อดุลย์ ภาษาอังกฤษ เป็นหัวข้อที่น่าสนใจและมีความสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างละเอียดและเข้าใจได้ดี ในบทความนี้เราจะพาคุณไปสำรวจและเรียนรู้เกี่ยวกับอดุลย์ ภาษาอังกฤษอย่างละเอียด โดยอธิบายแนวคิดและหลักการต่างๆในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ อดุลย์ ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาทักษะในการอ่าน เขียน พูด ฟัง และเข้าใจภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ [1].

หลักการในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

 1. การอ่าน: อดุลย์ ภาษาอังกฤษช่วยให้คุณสามารถอ่านและเข้าใจเนื้อหาภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ คุณสามารถฝึกการอ่านโดยอ่านหนังสือ เว็บไซต์ หรือบทความที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของคุณ [1].

 2. การเขียน: อดุลย์ ภาษาอังกฤษช่วยให้คุณสามารถเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ คุณสามารถฝึกการเขียนโดยเขียนบทความ บันทึกประสบการณ์ หรือเขียนอีเมลในภาษาอังกฤษ [1].

 3. การพูด: อดุลย์ ภาษาอังกฤษช่วยให้คุณสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและมีความมั่นใจ คุณสามารถฝึกการพูดโดยการเข้าร่วมกิจกรรมที่ใช้ภาษาอังกฤษ เช่น การสนทนากับเพื่อนฝรั่ง หรือการเข้าร่วมคอร์สออนไลน์ [1].

 4. การฟัง: อดุลย์ ภาษาอังกฤษช่วยอดุลย์ ภาษาอังกฤษ

อดุลย์ ภาษาอังกฤษ เป็นหัวข้อที่น่าสนใจและมีความสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างละเอียดและเข้าใจได้ดี ในบทความนี้เราจะพาคุณไปสำรวจและเรียนรู้เกี่ยวกับอดุลย์ ภาษาอังกฤษในแง่ของความหมาย การใช้งาน และความสำคัญ โดยใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง [1].

หัวข้อหลัก:

 1. อดุลย์ ภาษาอังกฤษคืออะไร?

 2. การใช้งานของอดุลย์ ภาษาอังกฤษ

 3. ความสำคัญของอดุลย์ ภาษาอังกฤษ

 4. อดุลย์ ภาษาอังกฤษคืออะไร?
  อดุลย์ ภาษาอังกฤษ (อังกฤษ: Adul English) เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่ออธิบายถึงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของบุคคลที่มีความสามารถในการอ่าน เขียน พูด และฟังภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว อดุลย์ ภาษาอังกฤษเป็นผลมาจากการศึกษาและปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้บุคคลสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและเข้าใจความหมายได้อย่างถูกต้อง [1].

 5. การใช้งานของอดุลย์ ภาษาอังกฤษ
  การใช้งานอดุลย์ ภาษาอังกฤษสามารถทำได้โดยการศึกษาและปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน นอกจากการเรียนภาษาอังกฤษในสถาบันการศึกษาแล้ว ยังสามารถฝึกฝนทักษะในการอ่านหนังสือ ฟังเพลง ดูภาพยนตร์ และสื่อต่างๆ ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็น


Learn more:

 1. อดุล แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. อดุลย์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. คำว่า อดุล ( ADJ ) ในภาษาอังกฤษ

อาดูรแปลว่า

อาดูรแปลว่าอะไร?

อาดูร (อังกฤษ: Adore) เป็นคำศัพท์ที่มีความหมายว่า รักษา, รัก, หลงรัก, หลงใหล, หลงเสน่ห์, หลงใหลใน, หลงใหลในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง, หลงใหลในคนหรือสิ่งที่มีความสำคัญ, หลงใหลในความสวยงาม, หลงใหลในความสำเร็จ, หลงใหลในความสุข, หลงใหลในความรัก, หลงใหลในความสงบ, หลงใหลในความสงบสุข, หลงใหลในความสงบเสงี่ยม, หลงใหลในความสงบเสงี่ยมและความสุข, หลงใหลในความสงบเสงี่ยมและความสุขที่มาพร้อมกัน, หลงใหลในความสงบเสงี่ยมและความสุขที่มาพร้อมกันอย่างสมบูรณ์แบบ, หลงใหลในความสงบเสงี่ยมและความสุขที่มาพร้อมกันอย่างสมบูรณ์แบบและไม่มีข้อจำกัด [1].

อาดูรเป็นคำที่ใช้ในบทกวีของวิลเลียม ชาเกอร์ ในบทกวี Sonnet 18 ที่มีบรรยายถึงความรักและความสวยงามของคนที่เขารัก [1].

ตัวอย่างประโยค:

 • เธอเป็นคนที่ฉันอาดูรมากที่สุดในโลกนี้ [1].
 • ฉันรู้สึกอาดูรต่อเธอมากเลย [1].

Learn more:

 1. อาดูร แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. อาดูร แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. อาดูร – วิกิพจนานุกรม

See more here: hoicamtrai.com

สารบัญ

อดุลย์ แปล ว่า: เกริ่นนำ
ความหมายของ อดุลย์
การแปลคำว่า อดุลย์
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า อดุลย์
อดุลย์ ในพจนานุกรม Longdo Dictionary
อดุลย์ ในพจนานุกรม Royal Institute
อดุลย์ ในพจนานุกรม Pleang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *