เอียงภาษาอังกฤษ: สู่ความชำนาญในการเรียนรู้

อคติ ลำเอียง ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร - Youtube

เอียงมั้ย ภาษาอังกฤษ | Jess And Lizzy สอนพูดอังกฤษจากUsa

Keywords searched by users: เอียงภาษาอังกฤษ: สู่ความชำนาญในการเรียนรู้ เอียง ไม่ตรง ภาษาอังกฤษ, ตึกเอียง ภาษาอังกฤษ, สายตาเอียง ภาษาอังกฤษ, เอียงข้าง ภาษาอังกฤษ, ลาดเอียง ภาษาอังกฤษ, เสาเอียง ภาษาอังกฤษ, เอนเอียง ภาษาอังกฤษ, เบี้ยว ภาษาอังกฤษ

ความหมายของ เอียง ในภาษาอังกฤษ

อคติ ลำเอียง ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร - Youtube
อคติ ลำเอียง ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร – Youtube

ความหมายของคำว่า เอียง ในภาษาอังกฤษ

เอียง (slanting) เป็นคำศัพท์ในภาษาอังกฤษที่ใช้ในการอธิบายถึงสิ่งที่เอนไปข้างหนึ่ง หรือมีการเสียระดับไม่ว่าจะในแนวนอนหรือแนวยืน [1]. คำว่า เอียง สามารถใช้ในหลายบริบทและความหมายตามความเหมาะสมของบริบทนั้น ๆ ดังนี้:

 1. เอียง (inclined): เมื่อใช้ในความหมายของการเอนไปข้างหนึ่ง เช่น เครื่องบินกำลังเอียงปีกเพื่อร่อนลง (The airplane is inclining its wings to descend) [2].

 2. เอียง (tilted): เมื่อใช้ในความหมายของการเสียระดับหรือเอนไปข้างหนึ่ง เช่น เขาเอียงคอดู (He tilted his head to look) [2].

 3. เอียง (slanting): เมื่อใช้ในความหมายของการเอนไปข้างหนึ่ง หรือมีการเสียระดับ เช่น เรือเอียง (The boat is slanting) [1].

นอกจากนี้คำว่า เอียง ยังสามารถใช้ในความหมายอื่น ๆ ตามบริบทที่แตกต่างกันได้ เช่น เอียงหู (turn the ear toward) หมายถึงการเอนหูไปทางใดทางหนึ่ง [1].

ตัวอย่างประโยคเพิ่มเติม:

 • หล่อนเอียงหูฟังละครทางวิทยุอย่างสนอกสนใจ (She turned her ear to listen attentively to the radio drama) [1].
 • เด็กสาวนั่งส่งเสียงหวานใส ครวญเพลงคลอเคล้ากับระนาดเอกด้วยท่าทีเอียงอาย (The girl sat singing sweetly, blushing and shyly glancing at the lead singer) [1].

Learn more:

 1. เอียง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. เอียง คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ อ.สอ เสถบุตร
 3. เอียง แปลว่าอะไร ความหมาย คำแปล หมายความว่า ตัวอย่างประโยค

คำแปลของ เอียง ในภาษาอังกฤษ

เอียง แปลว่าอะไรในภาษาอังกฤษ?

เมื่อค้นหาคำว่า เอียง ในภาษาอังกฤษ จากผลการค้นหาใน Longdo Dictionary พบว่าไม่มีผลลัพธ์ที่แสดงผลอยู่ [1]. ดังนั้น อาจจะยังไม่มีคำแปลที่ถูกต้องหรือเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในภาษาอังกฤษสำหรับคำว่า เอียง นี้


Learn more:

 1. เอียง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. เอียง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. เอียง คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ อ.สอ เสถบุตร

ความหมายและการใช้งานของ เอียง ในประโยคภาษาอังกฤษ

ความหมายและการใช้งานของ เอียง ในประโยคภาษาอังกฤษ

เอียง (Italics) เป็นตัวพิมพ์ที่มีลักษณะเอียงไปทางขวาลง ซึ่งใช้ในภาษาอังกฤษเพื่อเน้นคำหรือวลีในประโยค และใช้ในบางกรณีเพื่อแสดงชื่อของหนังสือ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร บทประพันธ์ อัลบัมเพลง ภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ หรือชื่อผลงานทางด้านศิลปะ [1].

การใช้เอียงในประโยคภาษาอังกฤษ:

 • เนื่องจากเอียงใช้เพื่อเน้นคำหรือวลีในประโยค ควรใช้เอียงเมื่อต้องการให้คำหรือวลีนั้นเด่นชัดขึ้น ตัวอย่างเช่น She was the only girl in the class who got 100% on the exam [1].
 • เอียงยังใช้เมื่อต้องการเน้นชื่อของเครื่องบิน เรือ รถไฟ และยานอวกาศ ชื่อทางวิทยาศาสตร์ ชื่อทางคอมพิวเตอร์ และศัพท์เทคนิค [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้เอียง:

 • I read an interesting book last night [1].
 • The Titanic sank in 1912 [1].
 • The Mona Lisa is a famous painting by Leonardo da Vinci [1].

นอกจากนี้ เอียงยังมีบทบาทในการแยกคำหรือวลีออกจากคำข้างเคียงในประโยค และใช้ในชื่อของหนังสือ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร บทประพันธ์ อัลบัมเพลง ภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ หรือชื่อผลงานทางด้านศิลปะ [1].


Learn more:

 1. กฎการใช้ “ตัวเอียง” และ “ตัวขีดเส้นใต้” ในภาษาอังกฤษ | WeGoInter.com – เรียนต่อต่างประเทศ
 2. เอียง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ความหมายการใช้และตัวอย่างของตัวเอียง

คำศัพท์ที่อาจเข้าใกล้ความหมายกับ เอียง ในภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ที่อาจเข้าใกล้ความหมายกับ เอียง ในภาษาอังกฤษ

เมื่อค้นหาคำว่า เอียง ในภาษาอังกฤษ จะพบว่าไม่มีคำศัพท์ที่มีความหมายที่ใกล้เคียงกันอย่างแท้จริง แต่อาจมีคำที่สามารถใช้แทนความหมายของ เอียง ได้บ้าง ดังนี้:

 1. Incline [1]: คำนี้หมายถึงการเอียงหรือเคลื่อนที่ไปข้างหน้าหรือข้างหลัง โดยมักใช้ในบริบททางกายภาพ เช่น The road inclined steeply towards the mountain.

 2. Lean [1]: คำนี้หมายถึงการเอียงหรือเคลื่อนที่ไปข้างหน้าหรือข้างหลังโดยใช้ส่วนลำตัว เช่น He leaned against the wall.

 3. Tilt [1]: คำนี้หมายถึงการเอียงหรือเคลื่อนที่ไปข้างหน้าหรือข้างหลังโดยมีการเอียงอย่างเฉียบพลัน เช่น She tilted her head to the side.

 4. Slant [1]: คำนี้หมายถึงการเอียงหรือเคลื่อนที่ไปข้างหน้าหรือข้างหลังโดยมีการเอียงอย่างเบา ๆ เช่น The suns rays slanted through the window.

 5. Oblique [1]: คำนี้หมายถึงการเอียงหรือเคลื่อนที่ไปข้างหน้าหรือข้างหลังโดยมีการเอียงอย่างเอียงมุม เช่น He gave her an oblique glance.

 6. Inclined [1]: คำนี้หมายถึงการมีความเอียงหรือความเคลื่อนที่ไปข้างหน้าหรือข้างหลัง เช่น She is inclined to believe his story.

อย่างไรก็ตาม คำศัพท์ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ไม่ได้มีความหมายที่เหมือนหรือใกล้เคียงกับ เอียง อย่างแท้จริง แต่สามารถใช้เพื่อเป็นคำอธิบายหรือแทนความหมายของ เอียง ในบางกรณีได้


Learn more:

 1. เอียง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เรามักออกเสียงผิด คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พูดภาษาอังกฤษแบบเจ้าของภาษา
 3. tilted แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า เอียง ในภาษาอังกฤษ

เอียง แปลว่า slant หรือ tilt ในภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นคำที่ใช้ในการอธิบายถึงการเคลื่อนที่หรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแนวเอียงหรือเทียบกับแนวตรง

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า เอียง ในภาษาอังกฤษได้แก่:

 1. The tower is leaning slightly to one side [1].
  (หอคอยเอียงเล็กน้อยไปทางด้านหนึ่ง)

 2. She tilted her head to listen more closely [1].
  (เธอเอียงหัวเพื่อฟังอย่างใกล้ชิดมากขึ้น)

 3. The picture frame is slanted on the wall [1].
  (กรอบรูปเอียงอยู่บนผนัง)

 4. The suns rays slanted through the trees [1].
  (รังสีของแสงอาทิตย์เอียงผ่านต้นไม้)

 5. The roof of the house is tilted due to strong winds [1].
  (หลังคาบ้านเอียงเนื่องจากลมแรง)


Learn more:

 1. เอียง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. เอียง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. เอียง คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ อ.สอ เสถบุตร

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำว่า เอียง ในภาษาอังกฤษ

เอียง (tilted) เป็นคำศัพท์ในภาษาไทยที่มีความหมายว่า มีการเอียงหรือเอนออกไปจากแนวตั้งหรือแนวราบปกติ ในภาษาอังกฤษ คำว่า เอียง สามารถแปลได้เป็น tilted หรือ inclined ซึ่งมีความหมายที่คล้ายคลึงกัน [1].

ตัวอย่างประโยค:

 1. The picture on the wall is slightly tilted to the left [1].
  (ภาพที่ติดผนังเอียงเล็กน้อยไปทางซ้าย)

 2. The tower is leaning and appears to be tilted [1].
  (หอคอยเอียงและดูเหมือนว่าเอียง)

 3. She tilted her head to the side, trying to understand what he was saying [1].
  (เธอเอียงหัวไปทางด้านข้างเพื่อพยายามเข้าใจว่าเขากำลังพูดอะไร)

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำว่า เอียง ในภาษาอังกฤษ:

 • Longdo Dictionary: [1]
 • Oxford Learners Dictionaries: [1]

Learn more:

 1. เอียง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. เอียง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. จัดรูปแบบเอกสารสำหรับภาษาอื่นใน Pages บน Mac – Apple การสนับสนุน (TH)

Categories: สรุป 78 เอียง ภาษาอังกฤษ

เอียงมั้ย ภาษาอังกฤษ | Jess and Lizzy สอนพูดอังกฤษจากUSA
เอียงมั้ย ภาษาอังกฤษ | Jess and Lizzy สอนพูดอังกฤษจากUSA

(v) incline, See also: tend, Syn. เอนเอียง, โน้มเอียง, Example: ข้าราชการพร้อมใจกันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ และไม่เอียงเอนไปในทางใดทางหนึ่ง, Thai Definition: ไม่เที่ยงตรง พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ เอียง

See more: https://hoicamtrai.com/category/schedule blog

เอียง ไม่ตรง ภาษาอังกฤษ

เอียง ไม่ตรง ภาษาอังกฤษ

เอียง ไม่ตรง เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่ออธิบายถึงสภาวะที่ไม่เป็นแนวตรงหรือไม่เป็นตามแนวที่คาดหวัง ในภาษาอังกฤษ คำแปลที่ใกล้เคียงกับความหมายของ เอียง ไม่ตรง คือ slant ซึ่งมีความหมายว่าเอนหรือเบนออกจากแนวตรง [1] ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีคำศัพท์มากมายเพื่ออธิบายสภาวะและคุณสมบัติต่าง ๆ ดังนั้นการใช้คำว่า slant จะช่วยให้เราสามารถอธิบายถึงสภาวะเอียง ไม่ตรงได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในภาษาอังกฤษ

การใช้คำว่า slant ในประโยคภาษาอังกฤษ:

 1. The tower is slanting to one side. (ตึกเอียงไปทางด้านหนึ่ง) [1]
 2. She has a slanting roof on her house. (บ้านของเธอมีหลังคาเอียง) [1]
 3. The newspaper article had a slant towards a particular political party. (บทความในหนังสือพิมพ์มีแง่คิดที่เอียงไปทางพรรคการเมืองเฉพาะ) [1]

การใช้คำว่า เอียง ไม่ตรง ในประโยคภาษาไทย:

 1. ตึกเอียงไปทางด้านหนึ่ง [1]
 2. บ้านของเธอมีหลังคาเอียง [1]
 3. บทความในหนังสือพิมพ์มีแง่คิดที่เอียงไปทางพรรคการเมืองเฉพาะ [1]

FAQs (คำถามที่พบบ่อย):

คำถาม: เอียง ไม่ตรง แปลว่าอะไรในภาษาอังกฤษ?
คำตอบ: เอียง ไม่ตรง แปลว่า slant ในภาษาอังกฤษ [1].

คำถาม: คำว่า เอียง ไม่ตรง ใช้ในประโยคภาษาอังกฤษอย่างไร?
คำตอบ: คำว่า เอียง ไม่ตรง ในภาษาอังกฤษใช้เพื่ออธิบายถึงสภาวะที่ไม่เป็นแนวตรงหรือไม่เป็นตามแนวที่คาดหวัง เช่น เอียง ไม่ตรง ภาษาอังกฤษ คืออะไร?

เอียง ไม่ตรง เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่ออธิบายถึงสภาวะที่ไม่เป็นแนวตรง หรือไม่ไปในทิศทางเดียวกัน ในภาษาอังกฤษ คำที่ใช้ใกล้เคียงกับความหมายของ เอียง ไม่ตรง คือ slant ซึ่งมีความหมายเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน [1].

การใช้คำว่า เอียง ไม่ตรง ในประโยคภาษาไทย:

 • ภาษาไทย: รองเท้าของเขาเอียง ไม่ตรง เพราะเขาเดินเบนข้าง
 • ภาษาอังกฤษ: His shoes are slanted because he walks with a slight lean [1].

การใช้คำว่า slant ในประโยคภาษาอังกฤษ:

 • ภาษาอังกฤษ: The picture on the wall is slanted. Can you straighten it for me? [1].

การใช้คำว่า เอียง ไม่ตรง หรือ slant ในประโยคภาษาอังกฤษแสดงถึงสภาวะที่ไม่เป็นแนวตรง หรือไม่ไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การเอียงของวัตถุ การเอียงของรูปภาพ หรือการเอียงของสิ่งต่าง ๆ อื่น ๆ [1].


Learn more:

 1. slant แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ไม่ตรงไปตรงมา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. skew คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค

ตึกเอียง ภาษาอังกฤษ

ตึกเอียง ภาษาอังกฤษ

ความหมายของตึกเอียง

ตึกเอียง (Inclined building) เป็นอาคารที่มีลักษณะโค้งเอียงหรือเอนเอียงจากแนวตั้ง ซึ่งเป็นลักษณะที่แตกต่างจากอาคารทั่วไปที่มีลักษณะตรงๆ ตึกเอียงมักถูกออกแบบให้มีความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสถาปัตยกรรม ตัวอย่างของตึกเอียงที่มีชื่อเสียงคือตึกเอียงในกรุงเทพฯ ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและได้รับความนิยมมากทั้งในและต่างประเทศ [1].

ประโยชน์ของตึกเอียง

 • สถาปัตยกรรมที่ไม่เหมือนใคร: ตึกเอียงมีลักษณะที่ไม่เหมือนกับอาคารทั่วไป ทำให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสถาปัตยกรรมและเป็นที่น่าสนใจในการเยี่ยมชม [1].

 • สถานที่ท่องเที่ยว: ตึกเอียงมักเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมาก นักท่องเที่ยวส่วนมากจะมีความสนใจที่จะไปชมและถ่ายรูปกับตึกเอียง [1].

 • สัญลักษณ์ของเมืองหรือประเทศ: บางตึกเอียงมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และเป็นสัญลักษณ์ของเมืองหรือประเทศ ทำให้เป็นที่รู้จักและเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญ [1].

ตัวอย่างของตึกเอียงที่มีชื่อเสียง

 • ตึกเอียงในกรุงเทพฯ: ตึกเอียงในกรุงเทพฯ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศไทย มีความสูงประมาณ 300 เมตร และมีลักษณะโค้งเอียงที่สร้างความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของกรุงเทพฯ [1].

คำถามที่พบบ่อย

1. ต# ตึกเอียง ภาษาอังกฤษ

ความหมายของตึกเอียง

ตึกเอียง (Inclined building) เป็นอาคารที่มีลักษณะโค้งเอียงหรือเอนเอียงจากแนวตั้งปกติ ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อให้มีความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ที่น่าสนใจ ตึกเอียงมักถูกออกแบบให้มีความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนกับอาคารปกติ และมักถูกนำมาใช้ในการสร้างอาคารที่มีประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น อาคารพาณิชย์ อาคารสถาปัตยกรรม หรือแม้กระทั่งอาคารที่ใช้ในการท่องเที่ยว

ตัวอย่างตึกเอียงที่มีชื่อเสียง

 • ตึกเอียงของปีศาจ (Leaning Tower of Pisa) [1]
 • ตึกเอียงในกรุงเทพฯ (The Leaning Building in Bangkok) [1]

ประโยชน์ของตึกเอียง

 1. สถาปัตยกรรมที่น่าสนใจ: ตึกเอียงมีลักษณะที่ไม่เหมือนกับอาคารปกติ ทำให้เป็นที่น่าสนใจและเป็นเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรม
 2. ท่องเที่ยว: ตึกเอียงมักถูกนำมาใช้ในการท่องเที่ยว เช่น ตึกเอียงของปีศาจที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองพิซ่าในประเทศอิตาลี
 3. การสร้างความท้าทาย: การสร้างตึกเอียงเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและต้องใช้เทคนิคพิเศษในการออกแบบและก่อสร้าง ซึ่งทำให้เป็นการท้าทายที่น่าตื่นเต้นสำหรับนักสร้าง

ความหมายของคำว่า Inclined ในภาษาอังกฤษ

คำว่า inclined ในภาษาอังกฤษมีความหมายหลายแง่มุม ดังนี้

 1. โน้มเอียง: เป็นคำนามที่ใช้เรียกอาคารหรือวัตถุที่มีลักษณะโค้งเอียงหรือเอนเอียงจากแนวตั้งปกติ [1]
 2. โน้มน้าว: เป

Learn more:

 1. inclined แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. เอียง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. หอเอนปิซา – วิกิพีเดีย
ภาษาอังกฤษ ตัวเล็ก เอียง ในExcel ใช้ Font เเบบไหนครับ - Pantip
ภาษาอังกฤษ ตัวเล็ก เอียง ในExcel ใช้ Font เเบบไหนครับ – Pantip
เอียงมั้ย ภาษาอังกฤษ | Jess And Lizzy สอนพูดอังกฤษจากUsa - Youtube
เอียงมั้ย ภาษาอังกฤษ | Jess And Lizzy สอนพูดอังกฤษจากUsa – Youtube
ลำเอียง” ภาษาอังกฤษใช้คำว่า? - Youtube
ลำเอียง” ภาษาอังกฤษใช้คำว่า? – Youtube
งาน เหล็ก เส้น เอียง เเสดง การผ่างาน ภาษาอังกฤษ ช่างเรียกว่าเส้นอะไรครับ - Pantip
งาน เหล็ก เส้น เอียง เเสดง การผ่างาน ภาษาอังกฤษ ช่างเรียกว่าเส้นอะไรครับ – Pantip
นกเอี้ยงสาลิกา - วิกิพีเดีย
นกเอี้ยงสาลิกา – วิกิพีเดีย
อคติ ลำเอียง ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร - Youtube
อคติ ลำเอียง ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร – Youtube

See more here: hoicamtrai.com

สารบัญ

ความหมายของ เอียง ในภาษาอังกฤษ
คำแปลของ เอียง ในภาษาอังกฤษ
ความหมายและการใช้งานของ เอียง ในประโยคภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ที่อาจเข้าใกล้ความหมายกับ เอียง ในภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า เอียง ในภาษาอังกฤษ
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำว่า เอียง ในภาษาอังกฤษ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *