เอย แปลว่าอะไร? เรียนรู้ความหมายและการใช้งาน

คนเอ๋ย - ดุ่ย เชียงรัมย์ [ACOUSTIC LIVE]

คนเอ๋ย – ดุ่ย เชียงรัมย์ [Acoustic Live]

Keywords searched by users: เอย แปลว่าอะไร? เรียนรู้ความหมายและการใช้งาน เอิ ง เอย แปลว่า, เอ๊ย หรือ เอ้ย, เอ่ยชื่อ, เอ่ยถึง, เอ่ยปาก หมายถึง, เอ้ย ถูกแล้ว, โธ่เอ้ย คือ, เอ้ยไม่ใช่

ความหมายของเอย

ความหมายของเอย คืออะไร?

คำว่า เอย เป็นคำกล่าวประกอบหลังคำจำแนกรายละเอียดหรือคำกล่าวประกอบหลังชื่อ เช่น ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ มีค่าน้ำเอย ค่าไฟเอย [1] นอกจากนี้ เอย ยังสามารถใช้เป็นคำกลอนที่ลงท้ายคำกลอน เช่น แม่เอย แกอย่ามาห้ามข้า ตัวของลูกยาก็ไม่ฟัง [1] หรือเอยยาว กุมาร ทิ้งทุ่งให้มืดมัวทั่วมลฑล และทิ้งตนตัวเปลี่ยวอยู่เดียวเอย [1]

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า เอย:

 • ค่าน้ำเอย ค่าไฟเอย [1]
 • แม่เอย แกอย่ามาห้ามข้า ตัวของลูกยาก็ไม่ฟัง [1]
 • เจ้ามัทรีเจ้ามาไยเวลาปานฉะนี้ พระน้องเอ่ยผิดเวลากาล [1]
 • ทิ้งทุ่งให้มืดมัวทั่วมลฑล และทิ้งตนตัวเปลี่ยวอยู่เดียวเอย [1]

Learn more:

 1. เอย คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน
 2. เอ๋ย แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. เอ๋ย แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

การแปลคำว่าเอย

การแปลคำว่า เอย เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่อแสดงความประหลาดใจ ความตกใจ หรือความตื่นเต้น โดยมักใช้เป็นคำอุทานแสดงอารมณ์หรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด หรือเมื่อพบสิ่งที่น่าตื่นเต้นหรือน่าสนใจ [2]

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า เอย:

 1. เมื่อเพื่อนเล่าเรื่องตลกอย่างน่าตื่นเต้น เราอาจพูดว่า เอย! ตลกมากเลย [2]
 2. เมื่อเห็นการแสดงสุดประทับใจ เราอาจออกเสียงว่า เอย! สุดยอดมาก [2]

การแปลคำว่า เอย ในภาษาอังกฤษอาจใช้คำว่า Wow หรือ Oh my! เพื่อแสดงความประหลาดใจหรือความตื่นเต้น [2]


Learn more:

 1. เอ๋ย แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. เอย คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน
 3. เอ๊ย แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่าเอย

เอย เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่อแสดงความประหลาดใจ ความตกใจ หรือความตื่นเต้น โดยมักใช้ในบทสนทนาหรือการพูดคุยทั่วไป นอกจากนี้ เอย ยังเป็นคำที่ใช้ในการแสดงความสนใจ หรือความเห็นต่างๆ ต่อเรื่องที่กำลังพูดถึงด้วย

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่าเอย:

 1. เอย! ฉันไม่เคยคิดว่าเขาจะมาเยือนเราในวันนี้เลย [2].
 2. เอยเอา! คุณชนะการแข่งขันนี้ได้เลย [1].
 3. เอยเอา! ฉันได้รับทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยที่ฝันไว้ [2].
 4. เอยเอา! คุณได้รับรางวัลนักเต้นเปโตรเลียมในการแข่งขันนี้ [1].
 5. เอยเอา! ฉันได้รับเสื้อผ้าใหม่ที่ซื้อออนไลน์มาแล้ว [2].

Learn more:

 1. -เอย- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. เอย คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน
 3. เอ๋ย แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

คำศัพท์เกี่ยวข้องกับเอย

คำศัพท์เกี่ยวข้องกับเอย คือคำศัพท์ที่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับคำว่า เอย ซึ่งเป็นคำที่ใช้ในการพูดหรือแสดงออกมาเพื่อแสดงความรู้สึกหรือเสียงเสียดสีที่ต่างกันไปในแต่ละสถานการณ์ ดังนั้น คำศัพท์เกี่ยวข้องกับเอยจะมีหลายคำที่มีความหมายและการใช้งานที่แตกต่างกันไป ดังนี้:

 1. เอ่ย (v) – หมายถึงการพูดหรือเสียงที่ออกมาเพื่อแสดงความรู้สึกหรือเสียดสีในสถานการณ์ต่าง ๆ [1]

  • เอื้อนเอ่ย (Syn.) – หมายถึงการพูดหรือเสียงที่ออกมาเพื่อแสดงความรู้สึกหรือเสียดสีในสถานการณ์ต่าง ๆ [1]
  • ตัวอย่างประโยค: เธอเอ่ยขึ้นก่อนที่ผมจะอ้าปากพูดอะไรเสียอีก
 2. เอ่ยถึง (v) – หมายถึงการพูดหรือเสียงที่ออกมาเพื่อกล่าวถึงหรืออ้างอิงถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง [1]

  • พูดถึง (Syn.) – หมายถึงการพูดหรือเสียงที่ออกมาเพื่อกล่าวถึงหรืออ้างอิงถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง [1]
  • กล่าวถึง (Syn.) – หมายถึงการพูดหรือเสียงที่ออกมาเพื่อกล่าวถึงหรืออ้างอิงถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง [1]
  • ตัวอย่างประโยค: ผมรู้ว่าเธอเกลียดผู้ชายคนนี้แค่ไหน ผมจึงไม่เอ่ยถึงให้เธอได้ยินเลย
 3. เอ่ยปาก (v) – หมายถึงการพูดหรือเริ่มพูด [1]

  • พูด (Syn.) – หมายถึงการพูดหรือเริ่มพูด [1]
  • ตัวอย่างประโยค: พวกเขายืนเงียบเฉยค่อนข้างนานไม่มีใครเอ่ยปากพูดอะไร
 4. เอ่ยอ้าง (v) – หมายถึงการอ้างอิงหรือประกาศ [1]

  • อ้าง (Syn.) – หมายคำศัพท์เกี่ยวข้องกับเอย คือคำศัพท์ที่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับคำว่า เอย ซึ่งเป็นคำที่ใช้ในการพูดหรือแสดงออกมาเพื่อแสดงความรู้สึกหรือเสียงเสียดสีที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ ภายใต้บริบทที่แตกต่างกันไป ดังนั้น คำศัพท์เกี่ยวข้องกับเอยจะมีหลายคำที่สามารถใช้ในบริบทและสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ ต่อไปนี้คือตัวอย่างคำศัพท์เกี่ยวข้องกับเอย:
 5. เอ่ย (v) – หมายถึงการพูดหรือเสียงที่ออกมาเพื่อแสดงความรู้สึกหรือเสียดสีในบางสถานการณ์ [1]

  • เอื้อนเอ่ย (v) – หมายถึงการพูดหรือเสียงที่ออกมาเพื่อแสดงความรู้สึกหรือเสียดสีในบางสถานการณ์ [1]
 6. เอ่ยถึง (v) – หมายถึงการพูดหรืออ้างถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง [1]

 7. เอ่ยปาก (v) – หมายถึงการพูดหรือเริ่มพูด [1]

 8. เอ่ยอ้าง (v) – หมายถึงการอ้างอิงหรือประกาศ [1]

 9. การเอ่ยถึง (n) – หมายถึงการพูดหรืออ้างถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง [1]

คำศัพท์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างเล็ก ๆ น้อย ๆ ของคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเอย ซึ่งสามารถใช้ในบริบทและสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสม และอาจมีคำศัพท์เพิ่มเติมที่ไม่ได้ถูกกล่าวถึงในบทความนี้


Learn more:

 1. เอ่ย แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. เอ๋ย แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. เอย คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

ความหมายของเอ๋ยในภาษาอีสาน

ความหมายของเอ๋ยในภาษาอีสาน

เอ๋ยเป็นคำที่ใช้ในภาษาอีสานและมีความหมายหลากหลายตามบริบทที่ใช้ ดังนี้:

 1. เอ๋ยเป็นคำลงท้ายคำกลอน: เอ๋ยใช้เป็นคำลงท้ายคำกลอนเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์และสร้างเสียงสัมผัสทางดนตรีในบทกลอน ตัวอย่างเช่น แม่เอ๋ย แกอย่ามาห้ามข้า ตัวของลูกยาก็ไม่ฟัง [1].

 2. เอ๋ยเป็นคำลงท้ายชื่อหรือถ้อยคำเพื่อบอกให้รู้หรือร้องเรียกด้วยความเอ็นดู: เอ๋ยใช้เป็นคำลงท้ายชื่อหรือถ้อยคำเพื่อเรียกให้คนอื่นรู้หรือเรียกด้วยความเอ็นดู ตัวอย่างเช่น เอ๋ย ก็ว่า [2].

 3. เอ๋ยใช้ในตอนขึ้นต้นคำกลอนหรือบทดอกสร้อย: เอ๋ยใช้ในตอนขึ้นต้นคำกลอนหรือบทดอกสร้อยเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์และสร้างเสียงสัมผัสทางดนตรีในบทกลอน ตัวอย่างเช่น กาเอ๋ยกาดำ รถเอ๋ยรถทรง [2].

 4. เอ๋ยใช้ในคำกล่าวประกอบหลังชื่อหรือลงท้ายคำกลอน: เอ๋ยใช้ในคำกล่าวประกอบหลังชื่อหรือลงท้ายคำกลอนเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์และสร้างเสียงสัมผัสทางดนตรีในบทกลอน ตัวอย่างเช่น แม่เอ๋ย แกอย่ามาห้ามข้า ตัวของลูกยาก็ไม่ฟัง [2].


Learn more:

 1. เอย ภาษาอีสาน – อีสานร้อยแปด
 2. เอ้ย แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. อภิธานศัพท์ภาษิต (อีสาน) | Moodle.org

การใช้คำว่าเอ๋ยในประโยค

การใช้คำว่า เอ๋ย เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่อบอกให้รู้หรือร้องเรียกด้วยความเอ็นดู ซึ่งมีความหมายและการใช้งานที่หลากหลาย โดยส่วนใหญ่ใช้ในบทกลอนหรือบทดอกสร้อย และอาจใช้เป็นคำลงท้ายชื่อหรือถ้อยคำเพื่อบอกให้รู้หรือร้องเรียกด้วยความเอ็นดู [1].

นอกจากนี้ยังมีคำว่า เอ๊ย ที่มีความหมายคล้ายกันกับ เอ๋ย และใช้เป็นคำลงท้ายชื่อหรือถ้อยคำเพื่อบอกให้รู้หรือร้องเรียกด้วยความเอ็นดูเช่นกัน [2].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า เอ๋ย ได้แก่

 • กาเอ๋ยกาดำ
 • รถเอ๋ยรถทรง

การใช้คำว่า เอ๋ย ในประโยคสามารถแบ่งออกเป็นหลายรูปแบบ ดังนี้:

 1. การใช้คำว่า เอ๋ย ในบทกลอนหรือบทดอกสร้อย

  • เอ๋ยเป็นคำที่ใช้ในตอนขึ้นต้นคำกลอนหรือบทดอกสร้อย เพื่อเพิ่มความสวยงามและเอ็นดูให้กับบทกลอนหรือบทดอกสร้อยนั้น [2].
 2. การใช้คำว่า เอ๋ย เป็นคำลงท้ายชื่อหรือถ้อยคำ

  • เอ๋ยเป็นคำที่ใช้เพื่อบอกให้รู้หรือร้องเรียกด้วยความเอ็นดู โดยใช้เป็นคำลงท้ายชื่อหรือถ้อยคำ [2].
 3. การใช้คำว่า เอ๊ย

  • เอ๊ยเป็นคำที่ใช้เพื่อบอกให้รู้หรือร้องเรียกด้วยความเอ็นดู โดยใช้เป็นคำลงท้ายชื่อหรือถ้อยคำ [2].
  • เอ๊ยย่อมาจากคำว่า เอ๋ย และมีความหมายและการใช้งานที่คล้ายกัน [2].

การใช้คำว่า เอ๋ย และ เอ๊ย ในประโยคสามารถแสดงถึงความเอ็นดู ความสวยงาม หรือการเรียกเชิญให้รู้ว่ามีคนกำลังพูดหรือการใช้คำว่า เอ๋ย เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่อบอกให้รู้หรือร้องเรียกด้วยความเอ็นดู ซึ่งมีความหมายและการใช้งานที่หลากหลาย โดยส่วนใหญ่ใช้ในบทกลอนหรือบทดอกสร้อย และอาจใช้เป็นคำลงท้ายชื่อหรือถ้อยคำเพื่อบอกให้รู้หรือร้องเรียกด้วยความเอ็นดู [2].

นอกจากนี้ยังมีคำว่า เอ๊ย ที่มีความหมายคล้ายกันกับ เอ๋ย และใช้ในบางกรณีเพื่อเปลี่ยนแปลงเสียงพูดหรือแสดงอาการว่าพูดผิดไปเป็นต้น [2].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า เอ๋ย ได้แก่ [2]:

 • กาเอ๋ยกาดำ
 • รถเอ๋ยรถทรง

การใช้คำว่า เอ๋ย ในประโยคสามารถแบ่งออกเป็นหลายรูปแบบดังนี้:

 1. การใช้คำว่า เอ๋ย ในบทกลอนหรือบทดอกสร้อย

  • เอ๋ยเป็นคำที่ใช้ในตอนขึ้นต้นคำกลอนหรือบทดอกสร้อย เพื่อเพิ่มความสวยงามและเอ็นดูให้กับบทกลอนหรือบทดอกสร้อยนั้น [2].
 2. การใช้คำว่า เอ๋ย เป็นคำลงท้ายชื่อหรือถ้อยคำ

  • เอ๋ยใช้เป็นคำลงท้ายชื่อหรือถ้อยคำเพื่อบอกให้รู้หรือร้องเรียกด้วยความเอ็นดู [2].
 3. การใช้คำว่า เอ๊ย

  • เอ๊ยเป็นคำที่ใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงเสียงพูดหรือแสดงอาการว่าพูดผิดไปเป็นต้น [2].
 4. การใช้คำว่า เอ๊ย เป็นคำลงท้ายชื่อหรือถ้อยคำ

  • เอ๊ยใช้เป็นคำลงท้ายชื่อหรือถ้อยคำเพื่อบอกให้รู้หรือร้องเรียกด้วยความเอ็นดู [2].

การใช้คำว่า เอ๋ย ในประโยคเป็นสิ่งที่เป็นที่นิยมในวรรณกรรมไทยและภาษาพูดประจำชาติ ซึ่งมีความหมายและ


Learn more:

 1. เอ๋ย แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …
 2. เอ๋ย แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. เวทีทัศน์ – ได้ไหมเอ่ย นะครับผม รวมฮิต คำ อันตราย! ของผู้ประกาศข่าว

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเอ๋ยในภาษาอีสาน

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเอ๋ยในภาษาอีสาน

เอ๋ยเป็นคำที่ใช้ในภาษาอีสานและมีความหมายหลากหลาย ดังนี้:

 1. เอ๋ย (เอย) – ใช้เป็นคำลงท้ายคำกลอน ซึ่งมักใช้ในบทกวี หรือเพลงพื้นบ้าน โดยมักใช้หลังจากชื่อของบุคคลที่ถูกเรียกชื่อ [1].

 2. เอ่ย – ใช้เพื่อเริ่มพูดหรือเรียกให้คนอื่นเริ่มพูด อาจใช้ในบทกวีหรือเพลงพื้นบ้าน เช่น ลำทำนองยาว เรียก ลำทางเอ่ย หรือ ลำล่องของล่องโขง [2].

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเอ๋ยในภาษาอีสานอาจมีอีกมากมาย แต่ไม่มีข้อมูลที่เพียงพอที่จะระบุได้ในขณะนี้ คำศัพท์เหล่านี้อาจมีความหมายที่แตกต่างกันไปตามบริบทและการใช้งาน ดังนั้น ควรตรวจสอบคำศัพท์เหล่านี้ในแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางภาษาอีสานเพื่อความแม่นยำและความเข้าใจที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น


Learn more:

 1. เอย ภาษาอีสาน – อีสานร้อยแปด
 2. เอ่ย ภาษาอีสาน – อีสานร้อยแปด
 3. อภิธานศัพท์ภาษิต (อีสาน) | Moodle.org

Categories: สรุป 28 เอย แปล ว่า

คนเอ๋ย - ดุ่ย เชียงรัมย์ [ACOUSTIC LIVE]
คนเอ๋ย – ดุ่ย เชียงรัมย์ [ACOUSTIC LIVE]

See more: https://hoicamtrai.com/category/schedule blog

เอิ ง เอย แปลว่า

เอิงเอย แปลว่าอะไร?

เอิงเอย เป็นคำสร้อยที่มักใช้ในเพลงไทย และมีความหมายที่แตกต่างกันไปตามบริบทที่ใช้ ดังนั้นเราจะมาดูความหมายของเอิงเอยในบริบทต่างๆ ตามที่ได้ค้นหามาได้เลยครับ:

 1. เอิงเอยในเพลงไทย: เอิงเอย เป็นคำสร้อยที่ใช้ในเพลงไทย ซึ่งมักจะเป็นคำสร้อยที่มีความหมายเชิงบวก และใช้ในบทเพลงเพื่อเสริมสร้างความรู้สึกหรือสร้างบรรยากาศให้กับเพลงนั้นๆ [1].

 2. เอิงเอยในชื่อเล่น: เอิงเอย อาจเป็นชื่อเล่นของบุคคล ซึ่งความหมายของชื่อเล่นนี้อาจแตกต่างกันไปตามบุคคลและบริบทที่ใช้ อาจมีความหมายเชิงบวกหรือเชิงลบก็ได้ และอาจเกี่ยวข้องกับลักษณะหรือคุณสมบัติของบุคคลนั้นๆ [2].

 3. เอิงเอยในชื่อสนาม: เอิงเอย อาจเป็นชื่อสนามของสถานที่หรือสิ่งของต่างๆ ซึ่งความหมายของชื่อสนามนี้อาจมีความสัมพันธ์กับความชื่นชอบหรือความสำคัญของบุคคลหรือกลุ่มคนที่ใช้ชื่อนั้น [2].

 4. เอิงเอยในพายุ Abigail: เอิงเอย เป็นชื่อลูกสาวของแม่ชมพู อารยา คลอดในปี 2022 และได้รับชื่อจากพายุ Abigail ที่เกิดขึ้นในปี 2015 [2].

จากที่ได้ค้นหามาเราสามารถสรุปได้ว่า เอิงเอย เป็นคำสร้อยที่มีความหมายหลากหลายตามบริบทที่ใช้ อาจเป็นคำสร้อยในเพลงไทย ชื่อเล่น ชื่อสนาม หรือเกี่ยวข้องกับพายุ Abigail ขึ้นอยู่กับบริบทและความสัมพันธ์ที่ใช้ในแต่ละกรณี [1][2].


Learn more:

 1. 110 ชื่อเล่นลูกชายลูกสาว 2022 ตามวันเกิด ความหมายมงคล และ …
 2. “เอิงเอย” แปลว่า
 3. เอิงเอย – slang.in.th | ความหมาย คำแปล ศัพท์ใหม่ ศัพท์สแลง ศัพท์วัยรุ่น ศัพท์เก้งกวาง 2021
Oh,Dear! แปลว่า โธ่เอ๊ย | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Oh,Dear! แปลว่า โธ่เอ๊ย | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Call Me By Your Name เอ่ยชื่อคือคำรักBooks | ร้านหนังสือนายอินทร์
Call Me By Your Name เอ่ยชื่อคือคำรักBooks | ร้านหนังสือนายอินทร์
รักเอย By นายตะวัน | Goodreads
รักเอย By นายตะวัน | Goodreads
ช่วยแปลภาษาไทยจ้าให้เข้าใจหน่อยคะ - Pantip
ช่วยแปลภาษาไทยจ้าให้เข้าใจหน่อยคะ – Pantip
วินทร์ เลียววาริณ] วันก่อนเอ่ยถึงคำว่า Preconceived Idea ก็ถือโอกาสพูดต่ออีกนิด ไม่ต้องกลัวว่ายาก จะพยายามให้จบภายใน 8 บรรทัด Conceive แปลว่าเกิดขึ้น หรือปฏิสนธิ
วินทร์ เลียววาริณ] วันก่อนเอ่ยถึงคำว่า Preconceived Idea ก็ถือโอกาสพูดต่ออีกนิด ไม่ต้องกลัวว่ายาก จะพยายามให้จบภายใน 8 บรรทัด Conceive แปลว่าเกิดขึ้น หรือปฏิสนธิ

See more here: hoicamtrai.com

สารบัญ

ความหมายของเอย
การแปลคำว่าเอย
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่าเอย
คำศัพท์เกี่ยวข้องกับเอย
ความหมายของเอ๋ยในภาษาอีสาน
การใช้คำว่าเอ๋ยในประโยค
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเอ๋ยในภาษาอีสาน

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *