เบญจ แปลว่า: ความสำคัญที่ไม่ต้องการใดๆ

เบญจเพส คืออะไร มีวิธีแก้ยังไงบ้าง ?? | obps

เบญจเพส คืออะไร มีวิธีแก้ยังไงบ้าง ?? | Obps

Keywords searched by users: เบญจ แปลว่า: ความสำคัญที่ไม่ต้องการใดๆ เบญจภาคี แปลว่า, ปัญจ แปลว่า, เบญจา แปลว่า, จตุ แปลว่า, นพ แปลว่า, เบน แปลว่า, เบญจวรรณ แปลว่า, เพส แปลว่า

1. เบญจ คืออะไร

เบญจ คืออะไร?

เบญจ เป็นคำที่มีหลายความหมายและใช้ในหลายบริบทต่าง ๆ ในภาษาไทย ดังนั้นเราจะมาทำความเข้าใจความหมายและการใช้งานของคำว่า เบญจ ในบริบทที่สำคัญต่าง ๆ

 1. เบญจ (adj) – ห้า

  • เบญจ ในที่นี้หมายถึง ห้า ซึ่งเป็นตัวเลขที่แทนค่าจำนวนห้า [1]
 2. เบญจพล (n) – ห้ากำลัง

  • เบญจพล หมายถึง ห้ากำลังหรือห้าความสามารถที่สำคัญ ซึ่งเป็นคำที่ใช้ในบทพระราชาศักดิ์สิทธิ์ 5 คือ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และปัญญา [1]
 3. เบญจศก (n) – ปีที่ห้าในปฏิทินไทย

  • เบญจศก หมายถึง ปีที่ห้าในปฏิทินไทยตามระบบการนับเวลาไทยที่เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 638 พ.ศ. [1]
 4. เบญจกูล (n) – ห้าสิ่งที่สำคัญในการรักษาสุขภาพ

  • เบญจกูล หมายถึง ห้าสิ่งที่สำคัญในการรักษาสุขภาพในแพทย์ไทย คือ ขิง ดีปลี ช้าพลู สะค้าน เจตมูลเพลิง [1]
 5. เบญจภูต (n) – ห้าธาตุที่สร้างเป็นร่างกาย

  • เบญจภูต หมายถึง ห้าธาตุที่สร้างเป็นร่างกายของมนุษย์ คือ ดิน น้ำ ไฟ ลม และอากาศ [1]

Learn more:

 1. เบญจ- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. เบญจ คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค
 3. เบญจ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

2. ความหมายของเบญจ

ความหมายของเบญจ

เบญจ เป็นคำที่มีหลายความหมายในภาษาไทย ดังนี้:

 1. เบญจ (adj) หมายถึง ห้า หรือตัวเลข 5 [1]. ตัวอย่างประโยค: เขาไม่ได้สนใจพระเครื่องชุดเบญจภาคีสักเท่าไร เพราะตัวเขาเองไม่ชอบพระผง [1].

 2. เบญจพล (n) หมายถึง ห้าแรงกำลังทางกายภาพ ซึ่งเป็นหลักสำคัญในศาสนาพุทธ [1]. ห้าแรงกำลังทางกายภาพนี้ประกอบด้วย ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และปัญญา [1].

 3. เบญจศก (n) หมายถึง ปีที่ห้าของศักราชไทย ซึ่งเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 638 พ.ศ. [1]. ตัวอย่างประโยค: บุตรเจ้ากรุงศรีสัตนาคนหุตสิ้นชีพเสียแต่เมื่อปีกุนเบญจศกแต่พระชนม์พระองค์เจ้าได้ 5 พรรษา [1].

 4. เบญจกูล (n) หมายถึง ห้าชนิดของยาไทย ที่มีส่วนประกอบในยาบำรุงธาตุทั่วไป [1]. ห้าชนิดของยาไทยนี้ประกอบด้วย ขิง ดีปลี ช้าพลู สะค้าน เจตมูลเพลิง [1].

 5. เบญจภูต (n) หมายถึง ห้าธาตุ ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญในร่างกายของมนุษย์ [1]. ห้าธาตุนี้ประกอบด้วย ดิน น้ำ ไฟ ลม และอากาศ [1].


Learn more:

 1. เบญจ- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. เบญจ คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค
 3. เบญจพร แปลว่า? วิเคราะห์ชื่อ เบญจพร | ชื่อมงคล

3. ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่าเบญจ

เบญจ เป็นคำที่มีความหมายหลากหลายในภาษาไทย ดังนี้:

 1. เบญจ (adj) หมายถึง ห้า หรือ ลำดับที่ 5 [1] ตัวอย่างประโยค: เขาไม่ได้สนใจพระเครื่องชุดเบญจภาคีสักเท่าไร เพราะตัวเขาเองไม่ชอบพระผง

 2. เบญจพล (n) หมายถึง กำลัง 5 คือ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา [1] ตัวอย่างประโยค: ชายผู้นี้มีเบญจพลติดตัวเป็นที่สำคัญยิ่งต่อกาลภายหน้า

 3. เบญจศก (n) หมายถึง เรียกปีจุลศักราชที่ลงท้ายด้วยเลข 5 [1] ตัวอย่างประโยค: บุตรเจ้ากรุงศรีสัตนาคนหุตสิ้นชีพเสียแต่เมื่อปีกุนเบญจศกแต่พระชนม์พระองค์เจ้าได้ 5 พรรษา

 4. เบญจกูล (n) หมายถึง เครื่องยา 5 อย่าง คือ ขิง ดีปลี ช้าพลู สะค้าน เจตมูลเพลิง [1] ตัวอย่างประโยค: ยาบำรุงธาตุทั่วไปมีส่วนประกอบของเบญจกูลรวมอยู่ด้วย

 5. เบญจภูต (n) หมายถึง ธาตุทั้ง 5 คือ ดิน น้ำ ไฟ ลม อากาศ [1] ตัวอย่างประโยค: ร่างกายคนเราเกิดมาพร้อมมีเบญจภูตเป็นส่วนประกอบที่สำคัญ

 6. เบญจมาศ (n) หมายถึง ไม้ล้มลุกหรือไม้พุ่มขนาดเล็กชนิด Chrysanthemum morifolium Ramat. [1] ตัวอย่างประโยค: ขณะนี้ได้มีนายทุนได้เข้ามายึดพื้นที่ 50 ไร่เพาะกล้าเบญจมาศขาย

 7. เบญจศีล (n) หมายถึง ศีล 5 คือ 1. งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ 2. งดเว้นจากการลักทรัพย์ 3. งดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม 4. งดเว้นจากการเบญจ เป็นคำศัพท์ในภาษาไทยที่มีความหมายหลากหลาย ดังนี้คือตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่าเบญจในภาษาไทย:

 8. เบญจ (adj) ห้า [1]

  • ตัวอย่างประโยค: เขาไม่ได้สนใจพระเครื่องชุดเบญจภาคีสักเท่าไร เพราะตัวเขาเองไม่ชอบพระผง
  • ความหมาย: เบญจหมายถึงห้า หรือลำดับที่ 5
 9. เบญจพล (n) ห้ากำลังกาย [1]

  • ตัวอย่างประโยค: ชายผู้นี้มีเบญจพลติดตัวเป็นที่สำคัญยิ่งต่อกาลภายหน้า
  • ความหมาย: เบญจพลหมายถึงกำลัง 5 คือ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา
 10. เบญจศก (n) ปีที่ 5 ในระบบปฏิทินไทย [1]

  • ตัวอย่างประโยค: บุตรเจ้ากรุงศรีสัตนาคนหุตสิ้นชีพเสียแต่เมื่อปีกุนเบญจศกแต่พระชนม์พระองค์เจ้าได้ 5 พรรษา
  • ความหมาย: เบญจศกหมายถึงปีที่ลงท้ายด้วยเลข 5 ในระบบปฏิทินไทย
 11. เบญจกูล (n) 5 ชนิดของยาไทย [1]

  • ตัวอย่างประโยค: ยาบำรุงธาตุทั่วไปมีส่วนประกอบของเบญจกูลรวมอยู่ด้วย
  • ความหมาย: เบญจกูลหมายถึงเครื่องยา 5 ชนิด คือ ขิง ดีปลี ช้าพลู สะค้าน เจตมูลเพลิง
 12. เบญจภูต (n) 5 ธาตุ [1]

  • ตัวอย่างประโยค: ร่างกายคนเราเกิดมาพร้อมมีเบญจภูตเป็นส่วนประกอบที่สำคัญ
  • ความหมาย: เบญจภูตหมายถึงธาตุทั้ง 5 คือ ดิน น้ำ ไฟ ลม อากาศ
 13. เบญจมาศ (n) ชื่อพืช Chrysanthemum morifolium Ramat. [1]

  • ตัวอย่างประโยค: ขณะนี้ได้

Learn more:

 1. เบญจ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. เบญจ- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. เบญจเพศ หรือ เบญจเพส | คำไทยรู้ไว้ใช้ถูกต้อง

4. แหล่งอ้างอิงพจนานุกรมแปลภาษาไทย-ไทย

เรื่อง แหล่งอ้างอิงพจนานุกรมแปลภาษาไทย-ไทย

พจนานุกรมภาษาไทยเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญในการเรียนรู้และใช้งานภาษาไทย ซึ่งมีหลายแหล่งอ้างอิงที่น่าสนใจสำหรับการหาคำแปลภาษาไทย-ไทย ดังนี้:

 1. พจนานุกรมภาษาไทย – วิกิพีเดีย [1]
  • พจนานุกรมภาษาไทยที่เป็นทางการของประเทศไทยในปัจจุบันคือ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
  • มีข้อมูลคำศัพท์ภาษาไทยที่เรียงลำดับตามดัชนี
  • เป็นแหล่งข้อมูลที่มีความเป็นทางการและน่าเชื่อถือ

Learn more:

 1. พจนานุกรมภาษาไทย – วิกิพีเดีย

5. เบญจ ในความหมายของพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

เบญจ ในความหมายของพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

เบญจ เป็นคำที่มีความหมายหลากหลายในพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ของราชบัณฑิตยสถาน ดังนี้:

 1. เบญจ (adj) – ห้า [2]

  • เบญจในที่นี้หมายถึง ห้า ซึ่งเป็นตัวเลขที่แทนค่าห้า ในประโยคที่ใช้ตัวอย่าง เช่น เขาไม่ได้สนใจพระเครื่องชุดเบญจภาคีสักเท่าไร เพราะตัวเขาเองไม่ชอบพระผง [2]
 2. เบญจพล (n) – ห้ากำลัง 5 คือ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา [3]

  • เบญจพลหมายถึง ห้ากำลัง 5 ซึ่งเป็นคำนามที่ใช้ในการอธิบายเกี่ยวกับกำลังห้าที่เป็นศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และปัญญา ในประโยคที่ใช้ตัวอย่าง เช่น ชายผู้นี้มีเบญจพลติดตัวเป็นที่สำคัญยิ่งต่อกาลภายหน้า [3]
 3. เบญจศก (n) – เป็นปีที่ห้าในสมัยพระราชินีสุริยาธรรม 638 ค.ศ. [3]

  • เบญจศกหมายถึง เป็นปีที่ห้าในสมัยพระราชินีสุริยาธรรม 638 ค.ศ. ซึ่งเป็นการอธิบายเกี่ยวกับปีที่ห้าในสมัยพระราชินีสุริยาธรรม 638 ค.ศ. ในประโยคที่ใช้ตัวอย่าง เช่น บุตรเจ้ากรุงศรีสัตนาคนหุตสิ้นชีพเสียแต่เมื่อปีกุนเบญจศกแต่พระชนม์พระองค์เจ้าได้ 5 พรรษา [3]

Learn more:

 1. เบญจ – พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน – Sanook
 2. เบญจ คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค
 3. เบญจ- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

6. คำที่เกี่ยวข้องกับเบญจในพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

หากคุณกำลังมองหาคำที่เกี่ยวข้องกับคำว่า เบญจ ในพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน นี่คือข้อมูลที่คุณต้องการ:

เบญจ คืออะไร?

 • เบญจ เป็นคำศัพท์ที่มีหลายความหมายและใช้ในหลายบริบท ตามที่พบในพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน คำว่า เบญจ มีความหมายเชิงลักษณะที่แตกต่างกันไป ดังนี้:
 1. เบญจ (adj) หมายถึง ห้า หรือ ลำดับที่ 5 [1]

  • ตัวอย่างประโยค: เขาไม่ได้สนใจพระเครื่องชุดเบญจภาคีสักเท่าไร เพราะตัวเขาเองไม่ชอบพระผง
 2. เบญจพล (n) หมายถึง กำลังห้า หรือ ห้ากำลัง ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์และศิลปะ [1]

  • ตัวอย่างประโยค: ชายผู้นี้มีเบญจพลติดตัวเป็นที่สำคัญยิ่งต่อกาลภายหน้า
 3. เบญจศก (n) หมายถึง ปีที่ 5 ในปฏิทินไทย [1]

  • ตัวอย่างประโยค: บุตรเจ้ากรุงศรีสัตนาคนหุตสิ้นชีพเสียแต่เมื่อปีกุนเบญจศกแต่พระชนม์พระองค์เจ้าได้ 5 พรรษา
 4. เบญจกูล (n) หมายถึง เครื่องยา 5 อย่าง ที่ใช้ในการรักษาโรคตามแพทย์แผนไทย [1]

  • ตัวอย่างประโยค: ยาบำรุงธาตุทั่วไปมีส่วนประกอบของเบญจกูลรวมอยู่ด้วย
 5. เบญจภูต (n) หมายถึง ธาตุทั้ง 5 ที่ใช้ในการอธิบายสิ่งมีชีวิตและธรรมชาติ [1]

  • ตัวอย่างประโยค: ร่างกายคนเราเกิดมาพร้อมมีเบญจภูตเป็นส่วนประกอบที่สำคัญ
 6. เบญจมาศ (n) หมายถึง ดอกคริสแซนธีมัม หากคุณกำลังมองหาคำที่เกี่ยวข้องกับคำว่า เบญจ ในพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน นี่คือข้อมูลที่คุณต้องการ:

เบญจ คืออะไร?
เบญจ เป็นคำที่มีหลายความหมายและใช้ในหลายบริบทตามพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน ดังนี้:

 1. เบญจ (adj) หมายถึง ห้า หรือ ลำดับที่ 5 [1] ตัวอย่างประโยค: เขาไม่ได้สนใจพระเครื่องชุดเบญจภาคีสักเท่าไร เพราะตัวเขาเองไม่ชอบพระผง

 2. เบญจพล (n) หมายถึง กำลังห้า หรือ ห้ากำลัง ซึ่งเป็นกำลังห้าที่สำคัญในศาสตร์ธรรมชาติ ประกอบด้วย ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และปัญญา [1] ตัวอย่างประโยค: ชายผู้นี้มีเบญจพลติดตัวเป็นที่สำคัญยิ่งต่อกาลภายหน้า

 3. เบญจศก (n) หมายถึง ปีที่ 5 ในปฏิทินไทย ซึ่งเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 638 พ.ศ. [1] ตัวอย่างประโยค: บุตรเจ้ากรุงศรีสัตนาคนหุตสิ้นชีพเสียแต่เมื่อปีกุนเบญจศกแต่พระชนม์พระองค์เจ้าได้ 5 พรรษา

 4. เบญจกูล (n) หมายถึง เครื่องยา 5 อย่าง ที่ใช้ในการบำรุงธาตุทั่วไป ประกอบด้วย ขิง ดีปลี ช้าพลู สะค้าน เจตมูลเพลิง [1] ตัวอย่างประโยค: ยาบำรุงธาตุทั่วไปมีส่วนประกอบของเบญจกูลรวมอยู่ด้วย

 5. เบญจภูต (n) หมายถึง ธาตุทั้ง 5 ที่ประกอบร่างกายของมนุษย์ ได้แก่ ดิน น้ำ ไฟ ลม และอากาศ [1] ตัวอย่างประโยค: ร่างกายคนเร


Learn more:

 1. เบญจ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. เบญจ คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค
 3. เบญจ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

Categories: สรุป 11 เบญจ แปลว่า

เบญจเพส คืออะไร มีวิธีแก้ยังไงบ้าง ?? | obps
เบญจเพส คืออะไร มีวิธีแก้ยังไงบ้าง ?? | obps

See more: hoicamtrai.com/category/schedule

เบญจภาคี แปลว่า

เบญจภาคี แปลว่าอะไร?

เบญจภาคี คือคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่ออธิบายถึงพระเครื่องที่มีความสำคัญและมีค่าในศาสนาพุทธ ซึ่งเบญจภาคีมักจะเป็นพระเครื่องที่มีอายุเก่าแก่และมีความเป็นมงคล นักสะสมพระเครื่องและผู้ที่สนใจศาสนาพุทธมักจะต้องการค้นหาและเรียนรู้เกี่ยวกับเบญจภาคีเพื่อเพิ่มความรู้และความเข้าใจในศาสนาพุทธอีกด้วย [1].

เบญจภาคีแห่งพระเครื่อง

เบญจภาคีแห่งพระเครื่องเป็นพระเครื่องที่มีความสำคัญและมีค่ามากที่สุดในศาสนาพุทธ ประกอบด้วยพระสมเด็จพุฒาจารย์ (โต) หรือ พระสมเด็จฯ พระนางพญา พระรอด พระกำแพงทุ่งเศรษฐี หรือ พระซุ้มกอ และ พระผงสุพรรณ [1].

 • พระสมเด็จพุฒาจารย์ (โต) หรือ พระสมเด็จฯ เป็นองค์ประธานของเบญจภาคีแห่งพระเครื่อง ทรงคุณวิเศษทางมหานิยมและมหิทฤทธิ์ สร้างในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ [1].
 • พระนางพญา เป็นองค์ประกอบภาคขวาอันดับแรก ทรงคุณวิเศษคล้ายกับพระสมเด็จฯ แต่หนักไปในทางมหิทฤทธิ์ มากกว่าพระสมเด็จฯ เล็กน้อย สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา [1].
 • พระรอด เป็นองค์ประกอบภาคซ้ายอันดับแรก ทรงคุณวิเศษทางมหิทฤทธิ์ แคล้วคลาด และมหานิยม สร้างในสมัยศรีวิชัย [1].
 • พระกำแพงทุ่งเศรษฐี หรือ พระซุ้มกอ เป็นองค์ประกอบภาคขวาอันดับรอง ทรงคุณวิเศษทาเบญจภาคี แปลว่าอะไร?

เบญจภาคี คือคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่ออธิบายถึงพระเครื่องที่มีความสำคัญและมีค่ามาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางศาสนาพุทธ ซึ่งเบญจภาคีมักจะเป็นพระเครื่องที่มีอายุเก่าแก่และมีความเป็นมงคล นักสะสมพระเครื่องมักจะต้องการเบญจภาคีเพื่อใช้ในการทำบุญและเสริมความเชื่อมั่นในศาสนาพุทธอีกด้วย [1].

เบญจภาคีแห่งพระเครื่อง

เบญจภาคีแห่งพระเครื่อง หรือองค์เบญจภาคีแห่งพระเครื่อง คือชื่อที่ใช้เรียกองค์พระเครื่อง 5 องค์ที่มีความสำคัญและมีค่ามากที่สุดในพระเครื่อง ซึ่งประกอบไปด้วย [1]:

 1. พระสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) หรือพระสมเด็จฯ พระนางพญา – เป็นองค์ประธานที่มีคุณวิเศษทางมหานิยมและมหิทฤทธิ์ สร้างในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
 2. พระรอด – เป็นองค์ประกอบที่มีคุณวิเศษทางมหิทฤทธิ์ แคล้วคลาด และมหานิยม สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา
 3. พระนางพญา – เป็นองค์ประกอบที่มีคุณวิเศษคล้ายกับพระสมเด็จฯ แต่หนักไปในทางมหิทฤทธิ์ สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา
 4. พระผงสุพรรณ – เป็นองค์ประกอบที่มีคุณวิเศษทางหลักทรัพย์ เป็นสื่อทางโชคลาภ และหนักไปทางคงกระพันแคล้วคลาด สร้างในสมัยอู่ทอง
 5. พระซุ้มกอ หรือพระกำแพงทุ่งเศรษฐี – เป็นองค์ประกอบที่มีคุณวิเศษทางเกื้อกูล ลาภยศเง

Learn more:

 1. เบญจภาคีแห่งพระเครื่อง (คืออะไร หมายถึง ความหมาย) – Sanook! พีเดีย
 2. ตามรอยพระเบญจภาคี ต้นกำเนิดพระดียอดปรารถนาของเหล่าเซียนพระ
เบญจธาตุ (ธาตุทั้ง 5) - Pantip
เบญจธาตุ (ธาตุทั้ง 5) – Pantip
อยากรู้ว่า
อยากรู้ว่า” เบญจมาภรณ์ “เเปลว่าอะไรคะะ – Pantip
❤️ใจเดียว๑🪶📖🌾💕] 📖💥วิธีทำ
❤️ใจเดียว๑🪶📖🌾💕] 📖💥วิธีทำ “เว่ยต้ากู่” มีจริงไหม? อย่างไร? และ คืออะไรหนอ? ☺️สวัสดีจ้าทุกๆท่าน…วันนี้คิดอยู่ว่าจะเขียนเรื่องอะไรดี🪶📖 …ในหัวคือ มีเยอะเลยส่วนมากก็จะเป็นสมุนไพร🌾🍋🌿ซะส่วนใหญ่….ก็เกรงๆว่า จะเบื
เบญจ,เบญจ-,เบญจะ หมายถึงอะไร? | Wordy Guru
เบญจ,เบญจ-,เบญจะ หมายถึงอะไร? | Wordy Guru
Ep.1] เบญจบรรณ – ชูใจ Project
Ep.1] เบญจบรรณ – ชูใจ Project

See more here: hoicamtrai.com

สารบัญ

1. เบญจ คืออะไร
2. ความหมายของเบญจ
3. ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่าเบญจ
4. แหล่งอ้างอิงพจนานุกรมแปลภาษาไทย-ไทย
5. เบญจ ในความหมายของพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน
6. คำที่เกี่ยวข้องกับเบญจในพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *