เฟล แปลว่าอะไร? ความหมายและการใช้งาน

เฟลศาสตร์ Failosophy เปลี่ยนความผิดพลาดเป็นชัยชนะBooks | ร้านหนังสือนายอินทร์

เฟลแปลว่าอะไร😆😆

Keywords searched by users: เฟล แปลว่าอะไร? ความหมายและการใช้งาน รู้สึกเฟล แปลว่า, รู้สึกเฟลกับชีวิต, fail แปลว่าอะไร, รู้สึกเฟล อังกฤษ, รู้สึกเฟล ผิดหวัง, i’m fail แปลว่า, failed แปลว่า, feeling fail แปลว่า

ความหมายของเฟล

เฟลศาสตร์ Failosophy เปลี่ยนความผิดพลาดเป็นชัยชนะBooks | ร้านหนังสือนายอินทร์
เฟลศาสตร์ Failosophy เปลี่ยนความผิดพลาดเป็นชัยชนะBooks | ร้านหนังสือนายอินทร์

ความหมายของคำว่า เฟล ในภาษาไทยหมายถึงการล้มเหลวหรือไม่สำเร็จในการทำบางสิ่งหรือการกระทำใด ๆ [1] คำว่า เฟล เป็นคำย่อมาจากคำว่า fail ในภาษาอังกฤษ ซึ่งมีความหมายเดียวกัน และใช้ในทางเทคนิคหรือการพูดคุยทั่วไปเมื่อต้องการอธิบายถึงความล้มเหลวในการดำเนินงานหรือการทำงานต่าง ๆ [2]

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า เฟล:

 • โปรเจกต์นี้เฟลแล้ว เราต้องกลับไปทำใหม่ [1]
 • เขาพยายามทำอะไรก็เฟลเสมอ ไม่มีความสำเร็จเลย [2]

การใช้คำว่า เฟล ในประโยคนั้นสามารถแสดงถึงความล้มเหลวในการทำงานหรือการกระทำใด ๆ ซึ่งอาจเกิดจากความไม่สามารถในการทำงาน ขาดความสามารถ หรือสิ่งอื่น ๆ ที่ทำให้ไม่สำเร็จตามที่คาดหวัง


Learn more:

 1. FAIL แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …
 2. fail แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. fail คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมคำศัพท์คอมพิวเตอร์

แปลว่าอะไร

Wasabi] Twin Flame คืออะไร? ใครหลาย ๆ คน ต่างก็อยากจะพบรักแท้ รักแท้คืออะไรเราอาจจะไม่ทราบ แต่ความรักที่เราสัมผัสได้จริง ๆ แล้วมีอยู่รอบตัว รักพ่อ รักแม่ รักเพื่อน รักครอบครัว รักคนอื่น ๆ และก็อย่าลืมรักตัวเอ
Wasabi] Twin Flame คืออะไร? ใครหลาย ๆ คน ต่างก็อยากจะพบรักแท้ รักแท้คืออะไรเราอาจจะไม่ทราบ แต่ความรักที่เราสัมผัสได้จริง ๆ แล้วมีอยู่รอบตัว รักพ่อ รักแม่ รักเพื่อน รักครอบครัว รักคนอื่น ๆ และก็อย่าลืมรักตัวเอ

แปลว่าอะไร คือ คำถามที่มักจะใช้ในการสอบถามความหมายหรือความเข้าใจของสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่ทราบหรือไม่เข้าใจ โดยมักใช้ในประโยคที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือคำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องที่กำลังพูดถึง [2].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า แปลว่าอะไร ได้แก่

 • คำว่า apple แปลว่าอะไรในภาษาไทย? [2]
 • ภาษาอังกฤษคำว่า hello แปลว่าอะไรในภาษาไทย? [2]

ในบางกรณี คำว่า แปลว่าอะไร อาจถูกใช้เพื่อแสดงความไม่สนใจหรือไม่สามารถระบุหรืออธิบายได้เจาะจงเกี่ยวกับสิ่งที่กำลังพูดถึง โดยมักใช้ในประโยคที่ต้องการให้คนอื่นตอบหรือเลือกอะไรก็ได้ [2].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า แปลว่าอะไร ในบริบทนี้ได้แก่

 • เราจะกินอะไรวันนี้? แปลว่าอะไรก็ได้ [2]
 • คุณอยากไปที่ไหนในวันหยุด? แปลว่าอะไรก็ได้ [2]

Learn more:

 1. Google แปลภาษา
 2. อะไร แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. probably แปล ว่า – tigon2ma.clarkshelter.org

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่าเฟล

5 ขั้นตอนจัดการความรู้สึกเฟล ปัญหาใหญ่ของคนคิดลบ
5 ขั้นตอนจัดการความรู้สึกเฟล ปัญหาใหญ่ของคนคิดลบ

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า เฟล (fail) ในประโยคภาษาไทยมีดังนี้:

 1. นักเรียนที่ไม่ได้เตรียมตัวให้ดีก่อนสอบจะเฟลในการสอบ [2].
 2. เขาพยายามทำงานหนักแต่ก็เฟลในการทำภารกิจ [1].
 3. การลงทุนที่ไม่รอดเป็นเฟลใหญ่สำหรับนักลงทุน [2].
 4. ธุรกิจของเขาเฟลเนื่องจากขาดความคิดสร้างสรรค์ [1].
 5. เธอเฟลในการทำอาหารเพราะไม่ได้ปฏิบัติตามสูตร [2].
 6. การเรียนรู้จากความผิดพลาดเป็นสิ่งที่สำคัญในการเติบโตแม้จะเฟล [1].

Learn more:

 1. fail (【คำกริยา】ล้มเหลว ) ความหมาย, วิธีใช้ และวิธีออกเสียง – Engoo
 2. FAIL แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. fail แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

คำที่เกี่ยวข้องกับเฟล

คำที่เกี่ยวข้องกับเฟล คือคำที่มีความหมายใกล้เคียงหรือเกี่ยวข้องกับคำ เฟล ซึ่งมีความหมายว่า ล้มเหลว หรือ ไม่สำเร็จ [1].

นอกจากคำว่า เฟล แล้วยังมีคำที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่สามารถใช้แทนคำนี้ได้ ดังนี้:

 1. ประสบความล้มเหลว
 2. เพลี่ยงพล้ำ
 3. ผิดพลาด
 4. เหลว
 5. ไม่ผ่านการพิจารณา
 6. เจ๊ง
 7. พัง
 8. เสีย
 9. ตก
 10. ไม่ได้ผล
 11. ไม่สำเร็จ [1]

นอกจากนี้ยังมีคำที่เกี่ยวข้องกับเฟลในรูปแบบอื่น ๆ ดังนี้:

 1. สอบตก
 2. ขาดแคลน
 3. ล้มเหลวกับ
 4. ไม่ประสบความสำเร็จในเรื่อง
 5. ล้มเหลวในเรื่อง
 6. ความล้มเหลว
 7. ความผิด
 8. ความอ่อนแอ
 9. ความล้มเหลวในการสอบ [1]

ดังนั้น เมื่อพูดถึงคำที่เกี่ยวข้องกับเฟล จะมีคำที่มีความหมายใกล้เคียงหรือเกี่ยวข้องกับคำ เฟล ซึ่งมีความหมายว่า ล้มเหลว หรือ ไม่สำเร็จ และยังมีคำอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกมากมายที่สามารถใช้แทนคำนี้ได้ [1].


Learn more:

 1. FAIL แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. fail คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมคำศัพท์คอมพิวเตอร์
 3. แจก!!! 100 ศัพท์ภาษาอังกฤษ ทีเจอบ่อยสุด ๆ ในการทำงาน

การใช้เฟลในประเด็นต่างๆ

การใช้เฟลในประเด็นต่างๆ

การใช้เฟล (Reflective Writing) เป็นกระบวนการสะท้อนความคิดและประสบการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเหตุการณ์หรือประเด็นต่างๆ ซึ่งเป็นวิธีการสื่อสารที่ช่วยให้เราสามารถทบทวนและเรียนรู้จากประสบการณ์ของเราเองได้ การใช้เฟลช่วยให้เราสามารถสังเกตและวิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รู้สึกอย่างไร และเข้าใจว่าเหตุการณ์นั้นมีผลต่อเราอย่างไร [1].

เมื่อเราใช้เฟลในการสะท้อนความคิดและประสบการณ์ เราจะสามารถเข้าใจเหตุผลที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในความคิด วิธีการคิด หรือความเชื่อของเรา และสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องและเหมาะสม [1].

การใช้เฟลในประเด็นต่างๆ สามารถนำมาใช้ในหลายๆ ด้าน เช่น:

 1. การใช้เฟลในการเรียนรู้: เมื่อเราใช้เฟลในการสะท้อนความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเรียน เราสามารถทบทวนและปรับปรุงวิธีการเรียนรู้ของเราได้ รู้สึกอย่างไรต่อการเรียนรู้ และสามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม [1].

 2. การใช้เฟลในการทบทวนประสบการณ์การทำงาน: เมื่อเราใช้เฟลในการสะท้อนความคิดและประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในการทำงาน เราสามารถพิจารณาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น วิเคราะห์ผลที่ได้รับ และปรับปรุงวิธีการทำงานของเราให้ดียิ่งขึ้น [2].

 3. การใช้เฟลในการพัฒนาตนเอง: เมื่อเราใช้เฟลในการสะท้อนความคิดและประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน เราสามารถรู้จการใช้เฟลในประเด็นต่างๆ

เฟล (Reflective) เป็นเทคนิคหรือกระบวนการที่ช่วยให้เราสามารถสะท้อนความคิด ความรู้สึก และประสบการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตเราได้อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้เฟลในประเด็นต่างๆ เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนาตนเอง การเรียนรู้ และการปรับปรุงทักษะต่างๆ ซึ่งสามารถนำมาใช้ในหลากหลายด้านของชีวิต เช่น การทำงาน การศึกษา และการสื่อสาร

ด้านการใช้เฟลในการเรียนรู้ มีประโยชน์อย่างมาก เนื่องจากเมื่อเราสะท้อนความคิดและประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในกระบวนการเรียนรู้ เราจะสามารถทบทวนและปรับปรุงความรู้ ทักษะ และทัศนคติของเราได้ นอกจากนี้ เฟลยังช่วยให้เราเข้าใจตนเองมากขึ้น พัฒนาตนเองให้ก้าวหน้า และมีการวิเคราะห์และการคิดอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วิธีการใช้เฟลในประเด็นต่างๆ สามารถทำได้หลายวิธี ตามนี้คือแนวทางการใช้เฟลในประเด็นต่างๆ:

 1. การใช้เฟลในการทบทวนประสบการณ์ (Reflective Experience):

  • สะท้อนความคิดและประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์หรือประสบการณ์ที่ผ่านมา
  • วิเคราะห์และสรุปผลเกี่ยวกับเหตุการณ์นั้นๆ ว่ามีผลอย่างไรต่อเรา และเราเรียนรู้อะไรได้จากนั้น
 2. การใช้เฟลในการสะท้อนความรู้สึก (Reflective Feeling):

  • สะท้อนความรู้สึกที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์หรือประสบการณ์ที่ผ่านมา
  • วิเคราะห์และสรุปผลเกี่ยวกับความรู้สึกของเรา ว่ารู้สึกอย่างไร แ

Learn more:

 1. การเขียน Reflective Writing – drpanom
 2. COSCI SWU – วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 3. ชีวิตวิถีใหม่และความฉลาดทางดิจิทัล (New Normal Life and Digital Quotient)

Categories: ยอดนิยม 41 เฟล แปล ว่า อะไร

เฟลแปลว่าอะไร😆😆
เฟลแปลว่าอะไร😆😆

(เฟล) { failed, failing, fails } vi. ส้มเหลว, ไม่สามารถ, ได้ต่ำกว่ากำหนด, สอบตก, ขาดแคลน, ล้ม, อ่อนกำลัง, เสื่อมถอย, ไม่สามารถชำระหนี้ได้, แตก, หยุด, ใช้การไม่ได้. vt. ไม่สามารถ, ทำให้ผิดหวัง, ได้น้อยกว่าที่กำหนด. -n. ความล้มเหลว. -without fail แน่นอน คำที่มีความหมายเห failing.📌Fail (v) /เฟล/ แปลว่า ล้มเหลว, พลาด(n) ความล้มเหลว, ข้อบกพร่อง, ความอ่อนแอ, ความผิดหวัง, ความพ่ายแพ้ failing. (pre) ถ้าไม่มี, ถ้าไม่ได้, ขาดไป

ประโยคตัวอย่างของ “fail
 1. Our business plan failed. แผนธุรกิจของเราล้มเหลว
 2. The climber failed to reach the summit of the mountain. นักปีนเขาล้มเหลวในการไปถึงยอดเขา
 3. He failed to find the paper he was looking for. …
 4. These problems will happen again if we fail to learn from them. …
 5. I failed my exam. Now I’ll have to retake it.

See more: https://hoicamtrai.com/category/schedule blog

เฟล ภาษา วัยรุ่น คือ อะไร

เฟล ภาษา วัยรุ่น คืออะไร

เฟล ในภาษาไทยหมายถึง ล้มเหลว, ไม่สำเร็จ, ไม่เกิดผล, ไม่สามารถ, สอบตก [1]. ในทางเทคนิคคอมพิวเตอร์ เฟล หมายถึง ทำไม่ได้ตามคำสั่ง เช่นในระบบดอส หากมีการสั่งให้อ่านข้อมูลจากจานบันทึก แต่เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถปฏิบัติตามคำสั่งได้ เช่นอาจเป็นเพราะจานบันทึกเสีย ไม่มีจานบันทึกในหน่วยบันทึกที่สั่งให้อ่าน ฯลฯ [3].

วัยรุ่น คือช่วงเวลาในชีวิตของคนที่อายุระหว่างวัยเด็กและวัยผู้ใหญ่ ซึ่งมักเกิดขึ้นในช่วงอายุ 13-19 ปี [2]. ในช่วงวัยรุ่นนี้ เด็กจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ทางจิตใจ และทางสังคม ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความเครียด ความไม่มั่นคง และปัญหาทางอารมณ์ [2].


Learn more:

 1. FAIL แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …
 2. เฟล แปลว่า อะไรอ่ะ เห็นฝรั่งชอบพูด | Dek-D.com
 3. fail คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมคำศัพท์คอมพิวเตอร์

ความรู้สึกเฟลแปลว่าอะไร

คำว่า ความรู้สึก ในภาษาไทยมีความหมายว่า ประสบการณ์ทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นในจิตใจของเรา [1]. ความรู้สึกเป็นการตอบสนองทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นในตัวเราเมื่อเราพบเห็นสิ่งต่าง ๆ หรือเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่มีผลต่อความรู้สึกของเรา [1]. ความรู้สึกมีลักษณะที่ซับซ้อนและมีความหลากหลาย อาจเป็นความรู้สึกที่ดี เช่น ความสุข ความพอใจ หรือความรัก หรืออาจเป็นความรู้สึกที่ไม่ดี เช่น ความเศร้า ความโกรธ หรือความกลัว [1].

ความรู้สึกมีความสำคัญในการสื่อสารและเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น โดยเราสามารถแสดงออกถึงความรู้สึกของเราผ่านทางภาษาพูด ภาษาลายมือ หรือภาษากาย [1]. การเข้าใจและรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่นจะช่วยให้เราสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นได้ และเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความเข้าใจและความสามัคคีในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล [2].


Learn more:

 1. ความรู้สึก – วิกิพีเดีย
 2. อารมณ์ และ ความรู้สึก ต่างกันอย่างไร (Emotion and Feeling) – runWISDOM.com
 3. ความรู้สึก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
Fail (เฟล) แปลว่าอะไร? ดูความหมาย ภาพประกอบ ตัวอย่างประโยค | Engdict.Com
Fail (เฟล) แปลว่าอะไร? ดูความหมาย ภาพประกอบ ตัวอย่างประโยค | Engdict.Com
เฟลจังทำไงดี? 7 วิธีดีลกับความผิดหวัง
เฟลจังทำไงดี? 7 วิธีดีลกับความผิดหวัง
เฟลจังทำไงดี? 7 วิธีดีลกับความผิดหวัง
เฟลจังทำไงดี? 7 วิธีดีลกับความผิดหวัง
Eng Hero On X:
Eng Hero On X: “Friendly แปลว่า เป็นมิตร, เป็นกันเอง, เหมือนเป็นเพื่อน ประเภท Adj #ฟังเสียงคำศัพท์ #ผู้ชาย #ผู้หญิง Https://T.Co/Wimgo9Zxzc Https://T.Co/Htwziqishv” / X
5 ขั้นตอนจัดการความรู้สึกเฟล ปัญหาใหญ่ของคนคิดลบ
5 ขั้นตอนจัดการความรู้สึกเฟล ปัญหาใหญ่ของคนคิดลบ
Wasabi] Twin Flame คืออะไร? ใครหลาย ๆ คน ต่างก็อยากจะพบรักแท้ รักแท้คืออะไรเราอาจจะไม่ทราบ แต่ความรักที่เราสัมผัสได้จริง ๆ แล้วมีอยู่รอบตัว รักพ่อ รักแม่ รักเพื่อน รักครอบครัว รักคนอื่น ๆ และก็อย่าลืมรักตัวเอ
Wasabi] Twin Flame คืออะไร? ใครหลาย ๆ คน ต่างก็อยากจะพบรักแท้ รักแท้คืออะไรเราอาจจะไม่ทราบ แต่ความรักที่เราสัมผัสได้จริง ๆ แล้วมีอยู่รอบตัว รักพ่อ รักแม่ รักเพื่อน รักครอบครัว รักคนอื่น ๆ และก็อย่าลืมรักตัวเอ
เฟลศาสตร์ Failosophy เปลี่ยนความผิดพลาดเป็นชัยชนะBooks | ร้านหนังสือนายอินทร์
เฟลศาสตร์ Failosophy เปลี่ยนความผิดพลาดเป็นชัยชนะBooks | ร้านหนังสือนายอินทร์

See more here: hoicamtrai.com

สารบัญ

ความหมายของเฟล
แปลว่าอะไร
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่าเฟล
คำที่เกี่ยวข้องกับเฟล
การใช้เฟลในประเด็นต่างๆ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *