เห็นชอบ: วิธีเติมความสุขให้ชีวิตของคุณใน 20 วิธี

สรุปผลโหวตนายกรัฐมนตรี คนที่ 30 เช็กคะแนนเห็นชอบ-ไม่เห็นชอบ-งด

เห็นชอบ – นิค สะเลอปี้ 【Lyric Version】

Keywords searched by users: เห็นชอบ: วิธีเติมความสุขให้ชีวิตของคุณใน 20 วิธี เห็นชอบ หมายถึง, เห็นชอบ ภาษาอังกฤษ, ไม่เห็นชอบ ภาษาอังกฤษ, ที่ประชุม เห็น ชอบ ภาษาอังกฤษ, เห็นด้วย หมายถึง, เห็นด้วย ภาษาอังกฤษ, งดออกเสียง ภาษาอังกฤษ, อนุมัติ ภาษาอังกฤษ

เห็นชอบ: แปลว่าอะไร

สรุปผลโหวตนายกรัฐมนตรี คนที่ 30 เช็กคะแนนเห็นชอบ-ไม่เห็นชอบ-งด
สรุปผลโหวตนายกรัฐมนตรี คนที่ 30 เช็กคะแนนเห็นชอบ-ไม่เห็นชอบ-งด

เห็นชอบ: แปลว่าอะไร

เห็นชอบ เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยแปลว่ารู้สึกดีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือเห็นด้วยกับสิ่งที่เกิดขึ้น หรือความคิดเห็นของผู้อื่น [1] ในประโยคทั่วไป เราใช้คำว่า เห็นชอบ เพื่อแสดงความเห็นที่เป็นบวกต่อสิ่งนั้นๆ หรือเห็นด้วยกับความคิดเห็นของผู้อื่น

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า เห็นชอบ:

 1. ฉันเห็นชอบการแสดงละครนี้มากเลย [1]
 2. เขาเห็นชอบแผนการทำงานของเรา [1]
 3. ครูเห็นชอบความคิดเห็นของนักเรียน [1]

ดังนั้น เห็นชอบ ในภาษาไทยแปลว่ารู้สึกดีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือเห็นด้วยกับสิ่งที่เกิดขึ้น หรือความคิดเห็นของผู้อื่น [1]


Learn more:

 1. เห็นชอบ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …
 2. เห็นชอบ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. เห็นชอบ คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค

ความหมายของเห็นชอบ

ส.ว.กิตติศักติ์
ส.ว.กิตติศักติ์” โหวต “ไม่เห็นชอบ” ก่อนเก็บของกลับบ้าน | เข้มข่าวค่ำ | 13 ก.ค. 66 – Youtube

ความหมายของเห็นชอบคือการมีความเห็นที่เป็นกลางหรือเป็นบวกต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยอาจเกี่ยวข้องกับการเห็นด้วยความเห็นทางสังคม การเห็นด้วยความเห็นทางการเมือง หรือการเห็นด้วยความเห็นทางส่วนบุคคล [1].

ความหมายของเห็นชอบสามารถแสดงถึงการเห็นด้วยความเห็นที่เป็นบวกต่อคนหรือสิ่งนั้นๆ โดยอาจเกี่ยวข้องกับการเห็นด้วยความเห็นทางสังคม เช่น เห็นดีเห็นชอบกับการกระทำของบุคคลหนึ่งๆ หรือเห็นดีเห็นชอบกับความคิดเห็นหรือมุมมองในเรื่องที่เกี่ยวข้อง [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า เห็นชอบ:

 • ผู้คนเห็นชอบและสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในประเทศ [1].
 • คณะกรรมการเห็นชอบแผนการพัฒนาโครงการใหม่ [2].

Learn more:

 1. เห็นชอบ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …
 2. เห็นชอบ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. เห็นชอบ คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่าเห็นชอบ

เห็นชอบเป็นคำที่ใช้ในการแสดงความเห็นหรือความคิดเห็นที่เป็นบวกต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือเห็นด้วยกับสิ่งที่เกิดขึ้น หรือเห็นดีเห็นงามในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่าเห็นชอบ:

 1. คณะกรรมการลงมติเห็นชอบแผนการพัฒนาทางเศรษฐกิจของบริษัท [1].
 2. ผู้บริหารเห็นชอบแนวคิดใหม่ๆ ที่เสนอขึ้นมา [1].
 3. คณะกรรมการเห็นชอบการลงทุนในโครงการนี้ [1].
 4. คณะกรรมการเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานของทีม [1].
 5. คณะกรรมการเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงในนโยบายการตลาด [1].

Learn more:

 1. เห็นชอบ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. เห็นชอบ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. เห็นชอบ คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค

เห็นชอบในพจนานุกรม Longdo Dictionary

เห็นชอบในพจนานุกรม Longdo Dictionary

เห็นชอบในพจนานุกรม Longdo Dictionary เป็นบริการที่มีประโยชน์สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการค้นหาความหมายของคำหรือวลีในภาษาต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น และเยอรมัน [1].

คุณสมบัติของเห็นชอบในพจนานุกรม Longdo Dictionary:

 1. แสดงความหมายของคำโดยอัตโนมัติ เพียงวางเมาส์ไว้บนคำที่ต้องการทราบความหมาย [1].
 2. สนับสนุนเว็บหลากภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น และเยอรมัน [1].
 3. ค้นหาความหมายจากพจนานุกรมหลายชุดพร้อมๆกัน ในฐานข้อมูลของ Longdo ได้แก่ Lexitron2, Hope, Nontri, Longdo อังกฤษ-ไทย, Longdo เยอรมัน-ไทย เป็นต้น [1].
 4. แสดงความหมายของคำเดี่ยว และคำผสมได้อย่างถูกต้อง [1].
 5. แสดงความหมายของคำที่แปรรูปจากคำในพจนานุกรมได้ [1].

วิธีการใช้งานเห็นชอบในพจนานุกรม Longdo Dictionary:

 1. ให้ป้อนข้อความหรือวลีที่ต้องการค้นหาในช่องใส่ข้อความค้นหา [1].
 2. เมื่อป้อนข้อความหรือวลีเสร็จสิ้น ระบบจะแสดงความหมายของคำหรือวลีนั้นๆ โดยอัตโนมัติ [1].
 3. คุณสามารถค้นหาความหมายจากพจนานุกรมหลายชุดพร้อมๆกันได้ [1].
 4. คุณยังสามารถเลือกบริการอื่นๆ เช่น Vocabulary หรือ Pronunciation Guide ที่มีคุณสมบัติเสริมเพิ่มเติม [1].

เห็นชอบในพจนานุกรม Longdo Dictionary เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการค้นหาความหมายของคำหรือวลีในภาษาต่างๆ อย่างรวดเร็วและสะดวกสบาย โดยมีคุณสมบัติที่ครอบคลุมและค้นหาได้หลากหลายภาษา [1].

เห็นชอบในพจนานุกรม Longdo Dictionary

เห็นชอบในพจนานุกรม Longdo Dictionary เป็นบริการที่มีประโยชน์สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการค้นหาความหมายของคำหรือวลีในภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น และเยอรมัน [1].

คุณสมบัติของเห็นชอบในพจนานุกรม Longdo Dictionary:

 1. แสดงความหมายของคำโดยอัตโนมัติ เพียงวางเมาส์ไว้บนคำที่ต้องการทราบความหมาย [1].
 2. สนับสนุนเว็บหลากภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น และเยอรมัน [1].
 3. ค้นหาความหมายจากพจนานุกรมหลายชุดพร้อมๆกัน ในฐานข้อมูลของ Longdo ได้แก่ Lexitron2, Hope, Nontri, Longdo อังกฤษ-ไทย, Longdo เยอรมัน-ไทย เป็นต้น [1].
 4. แสดงความหมายของคำเดี่ยว และคำผสมได้อย่างถูกต้อง [1].
 5. แสดงความหมายของคำที่แปรรูปจากคำในพจนานุกรมได้ [1].

วิธีการใช้งานเห็นชอบในพจนานุกรม Longdo Dictionary:

 1. ให้ป้อนข้อความหรือวลีที่ต้องการค้นหาในช่องใส่ข้อความค้นหา.
 2. เมื่อป้อนข้อความหรือวลีเสร็จสิ้น ระบบจะแสดงความหมายของคำหรือวลีนั้นๆ โดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องกดปุ่มใดๆ [1].

เห็นชอบในพจนานุกรม Longdo Dictionary เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจเนื้อหาของเว็บไซต์ภาษาต่างประเทศได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น [1].


Learn more:

 1. เห็นชอบ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. -เห็นชอบ- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. Longdo Dict พจนานุกรม อังกฤษ ไ – แอปพลิเคชันใน Google Play

เห็นชอบในพจนานุกรม Sanook Dictionary

เห็นชอบในพจนานุกรม Sanook Dictionary คืออะไร?

เห็นชอบในพจนานุกรม Sanook Dictionary หมายถึงการอนุมัติหรือยอมรับคำนิยามหรือคำแปลที่ปรากฏในพจนานุกรม Sanook Dictionary [1]. พจนานุกรม Sanook Dictionary เป็นพจนานุกรมออนไลน์ที่ให้บริการแปลภาษาไทย-อังกฤษและอังกฤษ-ไทย ซึ่งมีคำนิยามหรือคำแปลของคำศัพท์หลากหลายในทุกสาขาวิชา รวมถึงตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนั้นๆ [1][2][3].

เห็นชอบในพจนานุกรม Sanook Dictionary มีความหมายอย่างไร?

การเห็นชอบในพจนานุกรม Sanook Dictionary หมายถึงการยอมรับหรือเห็นด้วยกับคำนิยามหรือคำแปลที่ปรากฏในพจนานุกรมนี้ [1][2][3]. เมื่อเราเห็นชอบคำนิยามหรือคำแปลในพจนานุกรม Sanook Dictionary นั้น แสดงว่าเราเห็นว่าคำนั้นถูกต้องและเหมาะสมต่อความหมายของคำนั้นๆ ในทางปฏิบัติ [1][2][3].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า เห็นชอบ ในพจนานุกรม Sanook Dictionary

 • คณะรัฐมนตรีลงมติเห็นชอบกับมาตรการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตร [1].
 • ราษฎรเห็นดีเห็นชอบกับการทำงานของรัฐบาล [2][3].

Learn more:

 1. เห็นชอบ คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค
 2. เห็นดีเห็นชอบ คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON
 3. เห็นดีเห็นชอบ คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค

เห็นชอบในโพสต์บน Facebook

เห็นชอบในโพสต์บน Facebook เป็นเรื่องที่น่าสนใจและสำคัญสำหรับผู้ใช้ Facebook ทุกคน โดยเฉพาะองค์กรและธุรกิจที่ใช้ Facebook เพื่อการตลาดและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าของตนเอง ในบทความนี้เราจะพูดถึงวิธีเพิ่มโอกาสให้โพสต์บน Facebook ของคุณได้รับการเห็นและได้รับความชอบมากขึ้น โดยใช้หลักการที่เรียกว่า Edgerank ซึ่งเป็นคะแนนที่ Facebook ให้กับโพสต์แต่ละโพสต์ เพื่อให้เราเข้าใจและนำไปปรับใช้ในการโพสต์ของเราได้อย่างเหมาะสม [1].

นี่คือ 7 ขั้นตอนที่คุณสามารถทำเพื่อเพิ่มโอกาสให้โพสต์บน Facebook ของคุณได้รับการเห็นและได้รับความชอบมากขึ้น:

 1. สร้างเนื้อหาที่น่าสนใจและมีคุณค่า: คุณควรสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจและมีคุณค่าสำหรับกลุ่มเป้าหมายของคุณ โพสต์ที่มีเนื้อหาที่น่าสนใจมักจะได้รับความสนใจและความชอบจากผู้ใช้มากกว่า [1].

 2. ใช้รูปภาพและวิดีโอที่น่าสนใจ: การใช้รูปภาพและวิดีโอที่น่าสนใจและมีคุณภาพสามารถดึงดูดความสนใจของผู้ใช้ได้มากขึ้น คุณสามารถใช้รูปภาพและวิดีโอเพื่อสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจและมีคุณค่าสำหรับผู้ใช้ [1].

 3. สร้างความสัมพันธ์กับผู้ติดตาม: คุณควรสร้างความสัมพันธ์และการติดต่อกับผู้ติดตามของคุณ โดยการตอบกลับความคิดเห็น ถามคำถาม หรือแชร์เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดตามของคุณ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ติดตามของคุณจะช่วยเพิ่มโอกาสให้โพสต์หากคุณต้องการให้โพสต์ของคุณได้รับความนิยมและเห็นชอบมากขึ้นบน Facebook นั้น คุณจำเป็นต้องใช้เคล็ดลับและกลยุทธ์ที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มคะแนน Edgerank ของโพสต์ของคุณ ดังนี้:

 4. สร้างเนื้อหาที่น่าสนใจและมีคุณค่า: การสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจและมีคุณค่าสำหรับผู้อ่านจะช่วยเพิ่มโอกาสให้โพสต์ของคุณได้รับความสนใจและเห็นชอบมากขึ้น [1].

 5. ใช้รูปภาพและวิดีโอที่น่าสนใจ: การเพิ่มรูปภาพและวิดีโอที่น่าสนใจในโพสต์ของคุณจะช่วยเพิ่มความน่าสนใจและความสนใจของผู้อ่าน [1].

 6. สร้างความปฏิสัมพันธ์กับผู้ติดตาม: การตอบกลับความคิดเห็นและข้อความจากผู้ติดตามของคุณจะช่วยเพิ่มคะแนน Edgerank ของโพสต์ของคุณ [1].

 7. ใช้คำและแฮชแท็กที่เกี่ยวข้อง: การใช้คำและแฮชแท็กที่เกี่ยวข้องในโพสต์ของคุณจะช่วยให้ผู้ใช้งานที่สนใจเนื้อหานั้นๆ สามารถค้นหาและเห็นโพสต์ของคุณได้ง่ายขึ้น [1].

 8. แบ่งปันเนื้อหาในเวลาที่เหมาะสม: การแบ่งปันเนื้อหาในเวลาที่ผู้ใช้งานอยู่ในช่วงเวลาที่สูงสุดจะช่วยเพิ่มโอกาสให้โพสต์ของคุณได้รับการเห็นและความสนใจมากขึ้น [1].

 9. ใช้ฟีเจอร์แท็กเพื่อเพิ่มความเห็นชอบ: การใช้ฟีเจอร์แท็กเพื่อเพิ่มความเห็นชอบในโพสต์ของคุณจะช่วยเพิ่มคะแนน Edgerank ของโพสต์นั้นๆ [1].

 10. สร้างความสนใจผ่านการโฆษณา: การโฆษณาโพสต์ของคุณเพื่อเพิ่มความ


Learn more:

 1. ทำตาม 7 ขั้นตอนนี้ แล้ว Facebook ของคุณจะมีคนรุมล้อม | วิธีเพิ่ม Edgerank – ตลาดปัญญา

เห็นชอบในวิกิพีเดีย (Kpi Wiki)

เห็นชอบในวิกิพีเดีย (KPI Wiki)

เห็นชอบในวิกิพีเดีย (KPI Wiki) เป็นเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวชี้วัดสมรรถนะหลัก (Key Performance Indicator: KPI) ซึ่งเป็นตัวย่อมาจากคำว่า ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ ซึ่งเป็นตัววัดคุณค่าที่ประเมินผลออกมาเป็นตัวเลข/จำนวน/ปริมาณได้ชัดเจนและแสดงให้เห็นว่าบริษัทหรือพนักงานนั้นมีศักยภาพเพียงไร หรือประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ [1]

ขั้นตอนในการวัดความสำเร็จของการดำเนินงาน:

 1. กำหนดวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานให้ชัดเจน ว่างานนี้กระทำเพื่ออะไร [1]
 2. กำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานที่ชัดเจน เป้าหมายควรระบุเป็นตัวเลข [1]
 3. กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ [1]

ตัวชี้วัดสมรรถนะหลัก (KPI) เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้องค์กรหรือกิจกรรมต่างๆ สามารถประเมินผลความสำเร็จขององค์กรหรือกิจกรรมนั้นได้ โดย KPI จะให้การสนับสนุนในการพัฒนาทางกลยุทธ์และดำเนินการ และช่วยให้สามารถตัดสินใจในมุมมองที่มีพื้นฐานทางการวิเคราะห์และช่วยให้สนใจเฉพาะสิ่งที่สำคัญที่สุด [2]

การเลือก KPI ที่เหมาะสมนั้นขึ้นอยู่กับความเข้าใจที่ดีในสิ่งที่สำคัญต่อองค์กร สิ่งที่ถือเป็นสำคัญนั้นมักขึ้นอยู่กับแผนกที่ทำการวัดผล ตัวชี้วัดที่เหมาะสมสำหรับฝ่ายการเงินอาจแตกต่างจากตัวชี้วัดที่กำหนดสำหรับฝ่ายขาย [2]

การเลือกตัวชี้วัดสมรรถนะหเห็นชอบในวิกิพีเดีย (KPI Wiki)

เห็นชอบในวิกิพีเดีย (KPI Wiki) เป็นเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวชี้วัดสมรรถนะหลัก (Key Performance Indicator: KPI) ซึ่งเป็นตัววัดคุณค่าที่ใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรหรือกิจกรรมที่องค์กรนั้นมีส่วนร่วม [1]. KPI ช่วยในการวัดความสำเร็จขององค์กรหรือกิจกรรมต่างๆ และเป็นแนวทางในการพัฒนาทางกลยุทธ์และดำเนินการ [2].

ขั้นตอนในการวัดความสำเร็จของการดำเนินงาน:

 1. กำหนดวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานให้ชัดเจน [1].
 2. กำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานที่ชัดเจนและระบุเป็นตัวเลข [1].
 3. กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ [1].

การหาตัวชี้วัดสมรรถนะหลัก (KPI) นั้นสามารถทำได้โดยใช้เฟรมเวิร์กการจัดการเช่น Balanced Scorecard [2]. การเลือก KPI ที่เหมาะสมนั้นขึ้นอยู่กับการเข้าใจความสำคัญขององค์กร [2]. ตัวชี้วัดสมรรถนะหลักสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ ปริมาณ (Quantitative) และคุณภาพ (Qualitative) [2]. ตัวชี้วัดปริมาณเป็นข้อมูลที่มีค่าที่เป็นตัวเลขและไม่ได้เป็นผลมาจากความรับผิดชอบส่วนบุคคล ส่วนตัว ความคิดเห็น หรือประสบการณ์ส่วนบุคคล [2]. ส่วนตัวชี้วัดคุณภาพเป็นการวัดการปฏิบัติตามมาตรฐานหรือการตีความความรู้สึก ความชอบ ความคิดเห็น หรือประสบการณ์ส่วนบุคคล [2].

ตัวอย่างของตัวชี้วัดสมรรถนะหลัก (KPI):

 • ร้อยละของใบแจ้งหนี้ที่ค้างชำระ
 • ร้อยละของใบสั่งซื้อที่สร้างขึ

Learn more:

 1. ตัวชี้วัดสมรรถนะหลัก – วิกิพีเดีย
 2. Performance indicator – Wikipedia
 3. ประชามติ

Categories: แบ่งปัน 58 เห็นชอบ

เห็นชอบ - นิค สะเลอปี้ 【LYRIC VERSION】
เห็นชอบ – นิค สะเลอปี้ 【LYRIC VERSION】

See more: hoicamtrai.com/category/schedule

เห็นชอบ หมายถึง

เห็นชอบ หมายถึงอะไร?

เห็นชอบ เป็นคำที่มักใช้ในบริบทต่างๆ เช่น การให้ความยินยอมในมาตรการต่างๆ ทางนิติบัญญัติที่เสนอต่อสภา [1] คำว่า เห็นชอบ มาจากภาษาอังกฤษคำว่า approve ซึ่งแปลว่า เห็นชอบ อนุมัติ พอใจเห็นดีด้วย [1]

เพื่อให้คุณเข้าใจเรื่องนี้ได้มากขึ้น ขออธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเห็นชอบ หมายถึงในบริบทที่แตกต่างกันได้ดังนี้:

 1. เห็นชอบในการลงมติในสภา: เห็นชอบในบริบทนี้หมายถึงการให้ความยินยอมหรืออนุมัติในการลงมติในสภา ซึ่งสามารถเป็นการลงมติในเรื่องต่างๆ เช่น การอนุมัติการเปลี่ยนแปลงในกฎหมาย หรือการอนุมัติงบประมาณ [1]

 2. เห็นชอบในการอนุญาต: เห็นชอบในบริบทนี้หมายถึงการให้ความยินยอมหรืออนุญาตให้ทำบางสิ่งหรือใช้สิ่งนั้น ซึ่งอาจเป็นการอนุญาตให้ใช้สิทธิบัตร หรือการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล [1]

 3. เห็นชอบในการเห็นด้วย: เห็นชอบในบริบทนี้หมายถึงการเห็นด้วยหรือเห็นความถูกต้องของเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นการเห็นด้วยในเรื่องการดำเนินการทางธุรกิจ หรือการเห็นด้วยในเรื่องการตัดสินใจทางนิเวศ [1]

FAQs (คำถามที่พบบ่อย):

 1. เห็นชอบแปลว่าอะไร?
  เห็นชอบแปลว่า approve หรือ อนุมัติ หมายถึงการให้ความยินยอมหรืออนุมัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง [1]

 2. เห็นชอบในการลงมติในสภาหมายถึงอะไร?
  เห็นชอบในการลงมติในสภาหมเห็นชอบ หมายถึงอะไร?

เห็นชอบ เป็นคำที่ใช้ในบทบาทของการให้ความยินยอมหรือการอนุมัติต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางนิติศาสตร์ [1] คำว่า เห็นชอบ มาจากภาษาอังกฤษคำว่า approve ซึ่งแปลว่า เห็นชอบ อนุมัติ พอใจเห็นดีด้วย [1] ในทางนิติศาสตร์ เห็นชอบหมายถึงการให้ความยินยอมในมาตรการต่างๆ ที่เสนอต่อสภา [1]

เห็นชอบ หมายถึงอะไรในความหมายที่แท้จริง?

ในความหมายที่แท้จริง เห็นชอบหมายถึงการให้ความยินยอมหรือการอนุมัติต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางนิติศาสตร์ [1] การเห็นชอบสามารถเกิดขึ้นในหลายกรณี เช่น เห็นชอบการเสนอแผนการทำงานในองค์กร การเห็นชอบการเสนอข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย หรือการเห็นชอบการเสนอแผนการลงทุนในโครงการต่างๆ [1]

เห็นชอบในทางนิติศาสตร์

ในทางนิติศาสตร์ เห็นชอบหมายถึงการให้ความยินยอมในมาตรการต่างๆ ที่เสนอต่อสภา [1] การเห็นชอบในทางนี้เป็นกระบวนการที่สำคัญในการดำเนินการต่างๆ เช่น การเห็นชอบการเสนอกฎหมาย การเห็นชอบการเสนอแผนการลงทุน หรือการเห็นชอบการเสนอแผนการทำงานในองค์กร [1]

เห็นชอบในทางทั่วไป

นอกเหนือจากทางนิติศาสตร์ เห็นชอบยังสามารถใช้ในทางทั่วไปได้ในหลายบทบาท ตัวอย่างเช่น เห็นชอบการเสนอแผนการท่องเที่ยว การเห็นชอบการเสนอแผนการศึกษา หรือการเห็นชอบการเสนอแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ [1]

FAQs (คำถามที่พบบ่อย


Learn more:

 1. iLaw – เห็นชอบ หมายถึง การให้ความยินยอมในมาตรการต่างๆ ทาง …
 2. เห็นชอบ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. เห็นชอบ คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค
เห็นชอบ - นิค สะเลอปี้ 【Lyric Version】 - Youtube
เห็นชอบ – นิค สะเลอปี้ 【Lyric Version】 – Youtube
โหวตนายก : นาที
โหวตนายก : นาที “พิธา” เห็นชอบตัวเอง เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 – Youtube
สิริลภัส กองตระการ เห็นชอบมากค่ะ - Youtube
สิริลภัส กองตระการ เห็นชอบมากค่ะ – Youtube
โหวตนายก: “กิตติศักดิ์” เผยจุดยืนสว.โหวตไม่เห็นชอบ ลั่น ตั้งรัฐบาลต้องไม่มีก้าวไกล : Pptvhd36
โหวตนายก: “กิตติศักดิ์” เผยจุดยืนสว.โหวตไม่เห็นชอบ ลั่น ตั้งรัฐบาลต้องไม่มีก้าวไกล : Pptvhd36
รัฐสภาเห็นชอบ
รัฐสภาเห็นชอบ “เศรษฐา” เป็นนายกฯ – Youtube
บันทึกพิจารณาให้ความเห็นชอบเอกสาร
บันทึกพิจารณาให้ความเห็นชอบเอกสาร
ส.ว.กิตติศักติ์
ส.ว.กิตติศักติ์” โหวต “ไม่เห็นชอบ” ก่อนเก็บของกลับบ้าน | เข้มข่าวค่ำ | 13 ก.ค. 66 – Youtube
สรุปผลโหวตนายกรัฐมนตรี คนที่ 30 เช็กคะแนนเห็นชอบ-ไม่เห็นชอบ-งด
สรุปผลโหวตนายกรัฐมนตรี คนที่ 30 เช็กคะแนนเห็นชอบ-ไม่เห็นชอบ-งด

See more here: hoicamtrai.com

สารบัญ

เห็นชอบ: แปลว่าอะไร
ความหมายของเห็นชอบ
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่าเห็นชอบ
เห็นชอบในพจนานุกรม Longdo Dictionary
เห็นชอบในพจนานุกรม Sanook Dictionary
เห็นชอบในโพสต์บน Facebook
เห็นชอบในวิกิพีเดีย (KPI Wiki)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *