เกษียณ แปล ว่า: การเลิกงานผู้สูงอายุออกไปในความเงียบสงบ

คำพ้องเสียง

คำพ้องเสียง \”เกษียณ – เกษียน – เกษียร\” : เพียงคำเดียว (30 ต.ค. 62)

Keywords searched by users: เกษียณ แปล ว่า: การเลิกงานผู้สูงอายุออกไปในความเงียบสงบ เกษียณ แปลว่า อังกฤษ, เกษียณอายุแล้ว ภาษาอังกฤษ, เกษียณราชการ, เกษียณงาน, ผู้เกษียณอายุ ภาษาอังกฤษ, เกษียณ เขียนยังไง, เกษียณอายุเท่าไหร่, อวยพร เกษียณอายุ ภาษาอังกฤษ

เกษียณ แปล ว่า: แนวความคิดและความหมาย

เกษียณ แปลว่าอะไร: แนวความคิดและความหมาย

เกษียณ เป็นคำศัพท์ที่มีความหมายใกล้เคียงกับการเลิกงานหรือการหยุดทำงานในช่วงอายุที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะในทางการรับราชการหรือการทำงานในหน่วยงานต่าง ๆ [1]. คำว่า เกษียณ มีความหมายเชิงบวกและเป็นเกียรติยศที่ผู้คนได้รับเมื่อเข้าสู่ช่วงอายุที่กำหนดในการเลิกงานหรือหยุดทำงาน [2].

แนวความคิดของการเกษียณเกิดขึ้นจากความเข้าใจที่ว่ามนุษย์มีอายุมากขึ้น และการทำงานตลอดชีวิตไม่สามารถทำได้ตลอดเวลา ดังนั้นการเกษียณจึงเป็นกระบวนการที่สำคัญในการวางแผนชีวิตและการเงินของบุคคล โดยการเกษียณจะช่วยให้บุคคลสามารถพักผ่อนและเพลิดเพลินกับชีวิตหลังเกษียณอย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องเงินทุนเลยทีเดียว [2].

การเกษียณสามารถเกิดขึ้นในหลายสาขาอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นการเกษียณจากงานรับราชการในหน่วยงานรัฐบาล หรือการเกษียณจากงานในภาคเอกชน เช่น การเกษียณของครู การเกษียณของทหาร หรือการเกษียณของพนักงานบริษัทเอกชน โดยการเกษียณในแต่ละสาขาอาชีพอาจมีกฎหมายและเงื่อนไขที่แตกต่างกันไป [1].

การเกษียณอายุในการรับราชการหรือการทำงานในหน่วยงานรัฐบาลมักจะมีกฎหมายหรือนโยบายที่กำหนดอายุที่บุคคลต้องการถึงเพื่อที่จะสามารถเกษียณได้ โดยทั่วไปแล้วอายุเกษียณอาจอยู่ระหว่าง 55-60 ปีขึ้นอยู่กับสาขาอาชีพและกฎหมายของแต่ละประเทศ [1].

การเกษเกษียณ แปลว่าอะไร: แนวความคิดและความหมาย

เกษียณ เป็นคำศัพท์ที่มีความหมายใกล้เคียงกับการเลิกงานหรือการหยุดทำงานในช่วงอายุที่กำหนดไว้ โดยทั่วไปแล้ว เกษียณ จะใช้เมื่อบุคคลได้ถึงอายุที่กำหนดในการทำงานหรือรับราชการ ซึ่งอาจเป็นอายุที่กำหนดโดยกฎหมายหรือนโยบายขององค์กรต่าง ๆ [1].

แนวความคิดของการเกษียณ อาจมีหลายแง่มุม แต่ส่วนใหญ่การเกษียณถือเป็นขั้นตอนสำคัญในชีวิตของบุคคลที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม โดยการเกษียณจะช่วยให้บุคคลสามารถพักผ่อนและเพลิดเพลินกับชีวิตหลังเกษียณอายุได้ นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสในการทำกิจกรรมที่ตนเองสนใจและมีความสุข รวมถึงการใช้เวลากับครอบครัวและเพื่อนฝูง [1].

การเกษียณยังเป็นเรื่องสำคัญในการวางแผนการเงินของบุคคล โดยต้องคำนึงถึงการเตรียมเงินสำหรับการเลิกงานหรือการหยุดทำงานในอนาคต ซึ่งอาจเป็นเงินออมหรือเงินบำนาญที่สะสมมาตลอดชีวิตการทำงาน การวางแผนการเงินให้เหมาะสมจะช่วยให้บุคคลสามารถมีชีวิตที่มั่นคงและมั่งคั่งหลังเกษียณอายุได้ [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า เกษียณ:

 • เมื่ออายุถึง 60 ปี ฉันจะเกษียณและเพลิดเพลินกับชีวิตหลังเกษียณ [1].
 • คุณครูจะเกษียณอายุเมื่อไร? [1].

Learn more:

 1. เกษียณ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. เกษียณ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. เกษียณ เกษียน เกษียร

การแปลคำว่า เกษียณ จากพจนานุกรม Longdo Dictionary

การแปลคำว่า เกษียณ จากพจนานุกรม Longdo Dictionary

เกษียณ (v) retire [1]

 • คำนิยาม: เกษียณหมายถึงการหยุดงานหรือการทำงานที่ทำอยู่ในตำแหน่งหรืออาชีพใด ๆ โดยมักเกิดขึ้นเมื่อคนที่ทำงานมีอายุที่กำหนดหรือครบกำหนดเวลาที่กำหนดในการทำงาน
 • ตัวอย่างประโยค: เมื่อครบอายุ 60 ปี เขาจะเกษียณจากงานที่ทำมาตลอดชีวิต [1]

เกษียณอายุ (v) retire [1]

 • คำนิยาม: เกษียณอายุหมายถึงการหยุดงานหรือการทำงานที่ทำอยู่ในตำแหน่งหรืออาชีพใด ๆ เมื่อคนที่ทำงานมีอายุที่กำหนดหรือครบกำหนดเวลาที่กำหนดในการทำงาน
 • ตัวอย่างประโยค: อีก 5 ปีข้างหน้าจะมีอาจารย์แพทย์เกษียณอายุอย่างน้อย 30 คน [1]

เกษียณ (กะเสียน) [2]

 • คำนิยาม: เกษียณหมายถึงการสิ้นสุดหรือสิ้นไป โดยมักใช้เกี่ยวกับการกำหนดอายุ
 • ตัวอย่างประโยค: เกษียณอายุราชการ [2]

Learn more:

 1. เกษียณ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ‎Longdo Dict on the App Store
 3. Longdo Dict พจนานุกรม อังกฤษ ไ – แอปพลิเคชันใน Google Play

ความหมายและการใช้งานของคำว่า เกษียณ ในพจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

คำว่า เกษียณ ในพจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถานมีความหมายว่า สิ้นไปหรือเสร็จสิ้น (กะเสียน) [1] โดยใช้เกี่ยวกับการกำหนดอายุหรือการสิ้นสุดการทำงานหรือการรับราชการ [1] ในทางการราชการหรือการทำงาน คำว่า เกษียณ มักใช้เพื่อแสดงถึงการสิ้นสุดการทำงานหรือการรับราชการตามกำหนดอายุที่กำหนดไว้ [1]

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า เกษียณ:

 • เมื่อครบกำหนดอายุราชการ พนักงานจะถูกเกษียณอายุราชการ [1]
 • ผู้สูงอายุที่มีอายุครบกำหนดจะถูกเกษียณอายุ [1]

Learn more:

 1. เกษียณ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค … – Longdo Dict
 2. เกษียณ เกษียน เกษียร
 3. เกษียณ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า เกษียณ

เกษียณ คือคำที่ใช้ในภาษาไทยแปลว่า retire หรือ เลิกงาน ซึ่งมักใช้เมื่อบุคคลหยุดทำงานหรือเลิกปฏิบัติงานที่ทำอยู่ในตำแหน่งหน้าที่หรืออาชีพต่าง ๆ [1]

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า เกษียณ:

 1. เขาเกษียณอายุราชการเมื่ออายุ 60 ปี [1]
 2. ผู้ประกอบการหลายคนเลือกเกษียณอายุเพื่อมอบตำแหน่งให้กับคนรุ่นใหม่ [1]
 3. หลังที่เกษียณอายุ ผู้หญิงคนนี้เริ่มมีเวลามากขึ้นในการทำกิจกรรมที่ชอบ [1]

Learn more:

 1. เกษียณ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. เกษียณอายุ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. เกษียณ คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

การใช้คำว่า เกษียณ ในบริบททางสังคมและองค์กร

การใช้คำว่า เกษียณ ในบริบททางสังคมและองค์กรเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมากในการกำหนดสถานะและการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของบุคคลที่มีอายุถึงขีดจำกัดที่กำหนดไว้ ในบางกรณี เกษียณอายุถือเป็นการสิ้นสุดการทำงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ในขณะที่ในบริบททางสังคม เกษียณอายุอาจหมายถึงการเข้าสู่ช่วงชีวิตที่ไม่ได้ทำงานหรือปฏิบัติหน้าที่ตามปกติแล้ว ในบทความนี้จะสำรวจและอธิบายเกี่ยวกับการใช้คำว่า เกษียณ ในทั้งสองบริบทนี้ในรายละเอียด

การใช้คำว่า เกษียณ ในบริบททางสังคม

ในบริบททางสังคม เกษียณอายุมักหมายถึงการเข้าสู่ช่วงชีวิตที่ไม่ได้ทำงานหรือปฏิบัติหน้าที่ตามปกติแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลมีอายุถึงขีดจำกัดที่กำหนดไว้ โดยทั่วไปแล้ว เกษียณอายุที่ได้รับการยอมรับในสังคมมักจะอยู่ที่ 60 ปีขึ้นไป แต่อาจมีความแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศหรือวัฒนธรรม

ในช่วงชีวิตเกษียณอายุ บุคคลมักจะมีเวลาว่างมากขึ้น ซึ่งสามารถใช้เพื่อทำกิจกรรมที่ตนเองสนใจหรือต้องการทำในอดีต อาจเป็นการท่องเที่ยว ศึกษา หรือเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมต่างๆ ที่ไม่สามารถทำได้ในช่วงเวลาทำงาน นอกจากนี้ เกษียณอายุยังเป็นช่วงเวลาที่บุคคลสามารถใช้เวลากับครอบครัว ซึ่งอาจเป็นการดูแลหรือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลในครอบครัว

การใช้คำว่า เกษียณ ในบริบททางสังคมและองค์กรเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมากในการกำหนดสถานะและการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของบุคคลที่มีอายุถึงขีดจำกัดที่กำหนดไว้ ในบางกรณี เกษียณอายุถือเป็นการสิ้นสุดการทำงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ในขณะที่ในบริบททางสังคม เกษียณอายุมักเป็นการเปลี่ยนแปลงในสถานะและบทบาทของบุคคลในชุมชนหรือสังคมที่มีอายุถึงขีดจำกัดที่กำหนดไว้

ในองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ เกษียณอายุมักเป็นกระบวนการที่มีการกำหนดเงื่อนไขและข้อกำหนดเฉพาะ เพื่อให้บุคคลที่มีอายุถึงขีดจำกัดที่กำหนดไว้สามารถเข้าสู่ช่วงเวลาหยุดงานหรือการพักผ่อนได้อย่างสม่ำเสมอ โดยทั่วไปแล้ว เกษียณอายุในองค์กรหรือหน่วยงานมักเกิดขึ้นเมื่อบุคคลมีอายุประมาณ 60-65 ปี ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามนโยบายและกฎระเบียบของแต่ละองค์กรหรือหน่วยงาน [1].

ในบริบททางสังคม เกษียณอายุมักเป็นการเปลี่ยนแปลงในสถานะและบทบาทของบุคคลในชุมชนหรือสังคมที่มีอายุถึงขีดจำกัดที่กำหนดไว้ การเกษียณอายุสามารถมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในการทำงาน การเงิน และความสัมพันธ์ทางสังคมของบุคคลในช่วงชีวิตหลังการเกษียณ [1]. บุคคลที่เกษียณอายุมักมีเวลามากขึ้นสำหรับกิจกรรมที่ตนเองสนใจและต้องการทำ อาจมีเวลาในการพักผ่อน ท่องเที่ยว หรือมีเวลาในการทำกิจกรรมที่เคยต้องทำในช่วงเวลาทำงาน


Learn more:

 1. ก้าวสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านชีวิตวัยเกษียณอายุแบบพฤติพลัง (Step toward transition in active aging retirement life)

ความแตกต่างระหว่างคำว่า เกษียณ และคำอื่นที่มีความหมายที่คล้ายกัน

คำว่า เกษียณ และคำอื่นที่มีความหมายที่คล้ายกันเป็นคำที่มักใช้ในบริบทของการสิ้นสุดการทำงานหรือการเปลี่ยนแปลงสถานะชีวิตของบุคคล แม้ว่าคำเหล่านี้จะมีความหมายที่คล้ายกัน แต่มีความแตกต่างกันที่สำคัญ ดังนี้:

 1. เกษียณ: เกษียณเป็นคำที่ใช้ในบริบทของการสิ้นสุดการทำงานหรือการลาออกจากงาน ซึ่งมักเกิดขึ้นเมื่อบุคคลมีอายุที่เพียงพอที่จะเข้าถึงสิทธิประกันสังคมและเงินออมเพื่อการเกษียณ โดยไม่มีผลเสียใด ๆ [1]. การเกษียณสามารถเกิดขึ้นเมื่อบุคคลตัดสินใจเกษียณตามสถานการณ์และความพร้อมของตนเอง ซึ่งสามารถขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น สุขภาพทางการเงินและสังคม [1].

 2. การลาออก: การลาออกเป็นคำที่ใช้ในบริบทของการสิ้นสุดการทำงานหรือการลาออกจากงาน แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเกษียณ การลาออกอาจเกิดขึ้นเมื่อบุคคลตัดสินใจออกจากงานเพื่อเปลี่ยนอาชีพหรือสถานะชีวิต โดยไม่จำเป็นต้องมีอายุที่เพียงพอที่จะเข้าถึงสิทธิประกันสังคมและเงินออมเพื่อการเกษียณ [1].

 3. การเลิกงาน: การเลิกงานเป็นคำที่ใช้ในบริบทของการสิ้นสุดการทำงานหรือการลาออกจากงาน ซึ่งอาจเกิดขึ้นเมื่อบุคคลตัดสินใจเลิกงานโดยไม่ได้มีแผนที่จะเปลี่ยนอาชีพหรือสถานะชีวิต และไม่จำเป็นต้องมีอายุที่เพียงพอที่จะเข้าถึงสิทธิประกันสังคมและเงินออมเพื่อการเกษียณ [1].

 4. การถอนตัว: การถอนตัวเป็นคำที่ใช้ในบริบทของการสิ้นสุดการทำงคำว่า เกษียณ และคำอื่นที่มีความหมายที่คล้ายกันเป็นคำที่ใช้ในบริบทของการสิ้นสุดการทำงานหรือการเปลี่ยนแปลงสถานะชีวิตของบุคคล แม้ว่าคำเหล่านี้จะมีความหมายที่คล้ายกัน แต่มีความแตกต่างกันที่สำคัญในบางด้าน ดังนี้:

 5. เกษียณ: เกษียณเป็นคำที่ใช้ในบริบทของการออกจากการทำงานหรือการเปลี่ยนแปลงสถานะชีวิตเพื่อเข้าสู่ช่วงเวลาหลังการทำงาน ในทางปฏิบัติ เกษียณอายุการทำงานมักเกิดขึ้นเมื่อบุคคลมีอายุที่เข้าสู่ช่วงวัยเกษียณ โดยทั่วไปแล้วเกษียณอายุการทำงานเกิดขึ้นเมื่ออายุประมาณ 55-65 ปี อย่างไรก็ตาม เกษียณอายุการทำงานอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศหรือองค์กร [1].

 6. ลาออก: ลาออกเป็นคำที่ใช้ในบริบทของการออกจากการทำงานโดยไม่ได้เกิดจากการเกษียณอายุการทำงาน ลาออกอาจเกิดขึ้นเพื่อเหตุผลต่าง ๆ เช่น ความไม่พอใจในงาน การเปลี่ยนอาชีพ หรือเพื่อเริ่มต้นธุรกิจส่วนตัว [1].

 7. พักผ่อน: พักผ่อนเป็นคำที่ใช้ในบริบทของการหยุดทำงานหรือพักผ่อนเพื่อให้ร่างกายและจิตใจได้พักผ่อน พักผ่อนสามารถเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้น ๆ เช่น พักเบรคในช่วงเวลาทำงาน หรือในช่วงเวลายาวนานกว่า เช่น การพักผ่อนในช่วงวันหยุดหรือการเข้าสัมมนา [1].

 8. ลาออกเพื่อเกษียณ: ลาออกเพื่อเกษียณเป็นคำที่ใช้ในบริบทของการลาออกจากการทำงานเพื่อเข้าสู่ช่วงเวลาหลังการทำงาน คำนี้เหมือนกับคำว่า เกษียณ แต่มั


Learn more:

 1. มุมมองการเกษียณของคนแต่ละช่วงวัย | Morningstar
 2. เกษียณ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. สัญญาณบอกว่า คุณเกษียณได้

คำแนะนำในการค้นคว้าและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ เกษียณ

คำแนะนำในการค้นคว้าและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกษียณ

การเกษียณเป็นเรื่องที่สำคัญในชีวิตของทุกคน เพราะเป็นช่วงเวลาที่คนทำงานจะหยุดทำงานและเข้าสู่ชีวิตหลังเกษียณ การเตรียมตัวก่อนเกษียณและการค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกษียณจะช่วยให้เรามีการวางแผนและเตรียมตัวให้พร้อมในช่วงเวลานี้ได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น นี่คือคำแนะนำในการค้นคว้าและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกษียณ:

 1. อ่านและศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเกษียณ: การเกษียณมีกฎหมายและนโยบายที่แตกต่างไปในแต่ละประเทศ ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเกษียณในประเทศของคุณ เช่น อายุเกษียณที่กำหนด สิทธิประโยชน์หลังเกษียณ และข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง [1].

 2. สำรวจและวางแผนการเงิน: เกษียณเป็นช่วงเวลาที่รายได้จากการทำงานจะหยุดลง ดังนั้น ควรวางแผนการเงินให้ดีก่อนเกษียณ เริ่มต้นโดยตรวจสอบรายได้และรายจ่ายปัจจุบันของคุณ และวางแผนการเงินใหม่ที่สอดคล้องกับสภาพการเงินหลังเกษียณ เช่น การลงทุนในกองทุนบำนาญ การสร้างกองทุนฉุกเฉิน หรือการวางแผนการเงินส่วนบุคคล [1].

 3. สำรวจตลาดแรงงานหลังเกษียณ: การเกษียณไม่ได้หมายความว่าจะหยุดทำงานทั้งหมด หากคุณต้องการทำงานหรือมีความสนใจที่จะทำงานในช่วงเวลาหลังเกษียณ คุณควรศึกษาตลาดแรงงานหลังเกษียณในประเทศขคำแนะนำในการค้นคว้าและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกษียณ

การเกษียณเป็นเรื่องที่สำคัญในชีวิตของทุกคน เพราะเป็นช่วงเวลาที่คนทำงานจะหยุดทำงานและเข้าสู่ชีวิตหลังเกษียณ การเตรียมตัวก่อนเกษียณและการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกษียณจะช่วยให้เรามีการวางแผนและเตรียมตัวให้พร้อมในช่วงเวลานี้ได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น นี่คือคำแนะนำในการค้นคว้าและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกษียณ:

 1. ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายและนโยบายเกี่ยวกับเกษียณ: การเกษียณมีกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องที่ต่างกันไปในแต่ละประเทศ ค้นคว้าและศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเกษียณในประเทศของคุณ เช่น อายุเกษียณที่กำหนด สิทธิประโยชน์หลังเกษียณ และข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง [1].

 2. วางแผนการเงิน: เกษียณเป็นช่วงเวลาที่รายได้จากการทำงานจะหยุดลง ดังนั้น ควรวางแผนการเงินให้ดีก่อนเกษียณ เพื่อให้มีเงินออมหรือการลงทุนที่เพียงพอในการใช้ชีวิตหลังเกษียณ คุณสามารถปรึกษาที่เอกชนทางการเงินหรือที่ปรึกษาการเงินเพื่อให้คำแนะนำในการวางแผนการเงินในช่วงเวลาเกษียณ [1].

 3. สร้างแผนชีวิตหลังเกษียณ: เกษียณไม่ได้หมายความว่าคุณต้องหยุดทำกิจกรรมหรือไม่มีชีวิตอยู่ต่อไป คุณสามารถสร้างแผนชีวิตหลังเกษียณที่คุณต้องการ เช่น การท่องเที่ยว กิจกรรมอาสาสมัคร หรือการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อให้ชีวิตหลั


Learn more:

 1. การเกษียณอายุของแรงงานภาคเอกชน – TDRI: Thailand Development Research Institute

Categories: ยอดนิยม 90 เกษียณ แปล ว่า

คำพ้องเสียง \
คำพ้องเสียง \”เกษียณ – เกษียน – เกษียร\” : เพียงคำเดียว (30 ต.ค. 62)

See more: hoicamtrai.com/category/schedule

เกษียณ แปลว่า อังกฤษ

เกษียณ แปลว่าอะไรในภาษาอังกฤษ?

เกษียณ (Retire) เป็นคำศัพท์ที่ใช้ในภาษาไทยเพื่อแสดงถึงการหยุดทำงานหรือการสิ้นสุดการทำงานในอาชีพหรืองานที่ทำอยู่ในขณะนั้น โดยมักใช้ในกรณีที่บุคคลได้ถึงอายุหรือเวลาที่กำหนดในการทำงานแล้ว หรืออาจเกิดจากการตัดสินใจส่วนบุคคลในการเลิกทำงานเพื่อพักผ่อนหรือทำกิจกรรมอื่นๆในชีวิตหลังเกษียณอายุราชการ

การเกษียณในภาษาอังกฤษมีคำแปลว่า retire ซึ่งใช้ในรูปกริยาเพื่อแสดงถึงการหยุดทำงานหรือการสิ้นสุดการทำงานในอาชีพหรืองานที่ทำอยู่ในขณะนั้น [1] คำว่า retire ใช้ในทางการและธุรกิจเพื่ออธิบายถึงการเลิกทำงานหรือการถอยออกจากตำแหน่งหน้าที่ที่เคยดำรงอยู่ โดยมักใช้ในกรณีที่บุคคลได้ถึงอายุหรือเวลาที่กำหนดในการทำงานแล้ว หรืออาจเกิดจากการตัดสินใจส่วนบุคคลในการเลิกทำงานเพื่อพักผ่อนหรือทำกิจกรรมอื่นๆในชีวิตหลังเกษียณอายุราชการ

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า retire ในภาษาอังกฤษ:

 1. She retired at age 65. (เธอเกษียณอายุตัวเอง (หยุดทำงานที่ทำอยู่ประจำ) เมื่ออายุ 65 ปี) [1]

Learn more:

 1. เกษียณ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. เกษียณ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. เกษียณ คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON
ฉบับเดือนกันยายน 2565 - พมจ.กำแพงเพชร
ฉบับเดือนกันยายน 2565 – พมจ.กำแพงเพชร
วัยเกษียณ...ต้องสู้! - Wealth Me Up
วัยเกษียณ…ต้องสู้! – Wealth Me Up
เข้าสู่วัยใกล้เกษียณแต่มีเงินเก็บไม่พอ ต้องทำยังไง?
เข้าสู่วัยใกล้เกษียณแต่มีเงินเก็บไม่พอ ต้องทำยังไง?
รู้จัก 3 Phases Of Retirement ก่อนวางแผนเกษียณ - Finnomena
รู้จัก 3 Phases Of Retirement ก่อนวางแผนเกษียณ – Finnomena

See more here: hoicamtrai.com

สารบัญ

เกษียณ แปล ว่า: แนวความคิดและความหมาย
การแปลคำว่า เกษียณ จากพจนานุกรม Longdo Dictionary
ความหมายและการใช้งานของคำว่า เกษียณ ในพจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า เกษียณ
การใช้คำว่า เกษียณ ในบริบททางสังคมและองค์กร
ความแตกต่างระหว่างคำว่า เกษียณ และคำอื่นที่มีความหมายที่คล้ายกัน
คำแนะนำในการค้นคว้าและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ เกษียณ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *