เมิน ภาษาอังกฤษ: ก้าวแรกสู่การเรียนรู้ภาษาโลก

คำศัพท์อังกฤษ อารมณ์ความรู้สึก Emotion and Feeling

คำศัพท์อังกฤษ อารมณ์ความรู้สึก Emotion And Feeling

Keywords searched by users: เมิน ภาษาอังกฤษ: ก้าวแรกสู่การเรียนรู้ภาษาโลก ไม่สนใจ ภาษาอังกฤษ, เมิน ภาษาจีน, เมินเฉย ภาษาอังกฤษ, คุณเมินฉัน ภาษาอังกฤษ, ไม่สนใจ ภาษาอังกฤษ สุภาพ, เมินหน้า แปลว่า, โดนเมิน คือ, เพิกเฉย ละเลย ไม่ใส่ใจ ภาษาอังกฤษ

การแปลเมินในภาษาอังกฤษ

การแปลเมินในภาษาอังกฤษคืออะไร?

การแปลเมินในภาษาอังกฤษหมายถึงกระบวนการแปลคำหรือประโยคจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้เข้าใจได้ในทางที่ถูกต้องและสื่อความหมายอย่างถูกต้อง การแปลเมินนั้นเป็นสิ่งสำคัญในการสื่อสารระหว่างภาษาที่แตกต่างกัน เช่น เมื่อต้องการแปลคำหรือประโยคจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษในการเขียนเอกสารวิชาการ การแปลเอกสารทางการแพทย์ หรือการแปลเอกสารทางธุรกิจ การแปลเมินจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อให้ข้อมูลถูกต้องและเข้าใจได้ในทางที่ถูกต้อง [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า การแปลเมินในภาษาอังกฤษ:

 • การแปลเมินในภาษาอังกฤษเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ความรอบคอบและความรอบรู้ในทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ [1].
 • การแปลเมินในภาษาอังกฤษเป็นทักษะที่สำคัญสำหรับผู้แปลภาษาที่ต้องการทำงานในสาขาวิชาเชิงลึก [2].

Learn more:

 1. เมิน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. -เมิน- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. เพิกเฉย เมินเฉย ละเลย เขลา ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

ความหมายของเมินในภาษาอังกฤษ

ความหมายของคำว่า เมิน ในภาษาอังกฤษมีหลายความหมายและใช้ในบริบทต่าง ๆ ได้ดังนี้:

 1. เมิน (v) – turn ones face [1]

  • เมินหน้า, เบือน, เมินหน้า – เป็นคำที่ใช้เมื่อเราหันหน้าไปทางอื่นหรือไม่เอาใจใส่ในเรื่องใด ๆ ตัวอย่างประโยค: เธอเมินใส่ผมทุกทีที่เจอกัน ไม่รู้ว่าเกลียดอะไรผมนักหนา [1]
 2. เมิน (v) – ignore [1]

  • เมิน, ไม่สนใจ – เป็นคำที่ใช้เมื่อเราไม่สนใจหรือไม่ใส่ใจในเรื่องใด ๆ ตัวอย่างประโยค: เดี๋ยวนี้วัยรุ่นไทยเมินเพลงไทยไปนิยมเพลงฝรั่งแทน [1]
 3. เมินเฉย (v) – pay no attention [1]

  • เมินเฉย, เฉยเมย, เฉย, เฉยชา, เย็นชา, เมิน, ละเลย – เป็นคำที่ใช้เมื่อเราไม่สนใจหรือไม่สนใจอย่างตั้งใจในเรื่องใด ๆ ตัวอย่างประโยค: หากหัวหน้ายังเมินเฉยอยู่ปัญหาคงจะเพิ่มความซับซ้อนมากขึ้น [1]
 4. เมินหน้า (v) – turn ones face away from somebody [1]

  • เมินหน้า, หันหน้าหนี, ไม่สนใจ – เป็นคำที่ใช้เมื่อเราหันหน้าออกไปจากบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ตัวอย่างประโยค: พอเขาพูดจบ พวกเราเมินหน้าหนีกันเป็นแถว [1]

คำว่า เมิน ในภาษาอังกฤษยังมีความหมายอื่น ๆ เช่น ignore ซึ่งหมายถึงไม่สนใจ [2] อย่างไรก็ตาม ความหมายของคำว่า เมิน ในภาษาไทยอาจจะมีความหมายที่แตกต่างกันไป ดังนั้น การใช้คำศัพท์ให้ถูกต้องและเหมาะสมกับบริบทที่ใช้นั้นเป็นสิ่งสำคัญ


Learn more:

 1. เมิน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. -เมิน- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. เมิน คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค

ตัวอย่างประโยคเมินในภาษาอังกฤษ

เมินในภาษาอังกฤษแปลว่า evaluate หรือ assess ซึ่งหมายความว่าการประเมินหรือการวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลหรือความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ ตัวอย่างประโยคเมินในภาษาอังกฤษมีดังนี้:

 1. The teacher evaluated the students performance in the exam. [1]
  (ครูประเมินผลการสอบของนักเรียน)

 2. The company assesses the market before launching a new product. [1]
  (บริษัทประเมินตลาดก่อนเปิดตัวสินค้าใหม่)

 3. The doctor evaluated the patients symptoms to make a diagnosis. [1]
  (หมอประเมินอาการของผู้ป่วยเพื่อทำการวินิจฉัย)

 4. The performance of the employees will be assessed during the annual review. [1]
  (การประเมินผลงานของพนักงานจะถูกทำในการทบทวนประจำปี)

 5. The committee will evaluate the proposals and select the best one. [1]
  (คณะกรรมการจะประเมินข้อเสนอและเลือกข้อเสนอที่ดีที่สุด)


Learn more:

 1. เมิน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. เมิน คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค
 3. -เมิน- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

ความเชื่อผิดเกี่ยวกับคำว่าเมินในภาษาอังกฤษ

ความเชื่อผิดเกี่ยวกับคำว่า เมิน ในภาษาอังกฤษไม่มีอยู่จริง แต่อาจมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคำนี้เนื่องจากความหมายที่แตกต่างกันของคำว่า เมิน ในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ [1].

ในภาษาไทย, คำว่า เมิน มีความหมายหลากหลาย และใช้ในบริบทต่าง ๆ ดังนี้:

 1. เบือนหน้าเสีย หมายถึงการเปลี่ยนทิศทางหน้า [1].
 2. ไม่สนใจ หมายถึงการไม่ให้ความสนใจหรือไม่สนใจ [1].
 3. เบือนหน้าหนี หมายถึงการหันหน้าหนีหรือหันหน้าออกไปจากบางสิ่งหรือบางคน [1].

ในภาษาอังกฤษ, คำว่า เมิน ไม่มีความหมายที่เกี่ยวข้องกับคำที่กล่าวมาข้างต้น แต่อาจมีความหมายใกล้เคียงในบางกรณี ดังนี้:

 1. Ignore: หมายถึงการไม่สนใจหรือไม่ให้ความสนใจ [1].

Learn more:

 1. เมิน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ถูกเมิน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. 10 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หากคุณออกเสียงผิด รับรองฝรั่ง งง! Part 2 – 23 พฤศจิกายน 2560

การใช้คำว่าเมินในสถานการณ์ต่างๆ

การใช้คำว่า เมิน เป็นคำที่มีความหมายหลากหลายและสามารถนำมาใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ดังนี้:

 1. เมินความสำเร็จในการทำงาน: เมื่อเราทำงานหรือโครงการใดๆ เสร็จสิ้นแล้ว เราสามารถเมินความสำเร็จของมันได้ว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ [1].

 2. เมินคุณภาพ: เมื่อเราต้องการตรวจสอบคุณภาพของสิ่งต่างๆ เช่น การผลิตสินค้าหรือบริการ เราสามารถเมินคุณภาพของมันได้ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ [1].

 3. เมินผลการเรียน: เมื่อนักเรียนหรือนักศึกษาทำการสอบหรือทดสอบต่างๆ เราสามารถเมินผลการเรียนของพวกเขาได้ว่าได้คะแนนเท่าใด และมีความก้าวหน้าหรือไม่ [1].

 4. เมินความพึงพอใจ: เมื่อเราต้องการทราบความพึงพอใจของผู้อื่นต่อสิ่งต่างๆ เช่น การบริการหรือผลิตภัณฑ์ เราสามารถเมินความพึงพอใจของพวกเขาได้ว่ามีความพึงพอใจหรือไม่ [1].

 5. เมินความเสี่ยง: เมื่อเราต้องการประเมินความเสี่ยงในการดำเนินกิจกรรมหรือการลงทุน เราสามารถเมินความเสี่ยงได้ว่ามีความเสี่ยงสูงหรือต่ำแค่ไหน [1].

 6. เมินความเหมาะสม: เมื่อเราต้องการประเมินความเหมาะสมของสิ่งต่างๆ เช่น การใช้เทคโนโลยีในการทำงาน เราสามารถเมินความเหมาะสมของมันได้ว่าเหมาะสมหรือไม่ [1].


Learn more:

 1. เมิน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. วิธีการ วางตัวเมื่อโดนเมิน: 13 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ) – wikiHow
 3. วิธีการ เมินคนที่คุณไม่ชอบ: 14 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ) – wikiHow

คำที่เกี่ยวข้องกับคำว่าเมินในภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องกับคำว่า เมิน ในภาษาอังกฤษมีหลายคำที่สามารถใช้แปลได้ตามบริบทและความหมายของประโยค ดังนี้:

 1. Evaluate – หมายถึงการประเมินหรือการวิเคราะห์ค่าความสำคัญหรือคุณค่าของสิ่งต่าง ๆ [1]

  • Example: The teacher will evaluate the students performance in the final exam. [1]
 2. Assess – หมายถึงการประเมินหรือการวิเคราะห์ความเหมาะสมหรือคุณภาพของสิ่งต่าง ๆ [1]

  • Example: The company will assess the market demand before launching a new product. [1]
 3. Appraise – หมายถึงการประเมินหรือการให้คะแนนหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ [1]

  • Example: The manager will appraise the employees performance during the annual review. [1]
 4. Judge – หมายถึงการตัดสินใจหรือการให้คะแนนหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ [1]

  • Example: The panel of judges will judge the contestants performances in the singing competition. [1]
 5. Rate – หมายถึงการให้คะแนนหรือการประเมินคุณภาพหรือความสำคัญของสิ่งต่าง ๆ [1]

  • Example: Customers can rate the products and leave reviews on the website. [1]
 6. Review – หมายถึงการตรวจสอบหรือการประเมินคุณภาพหรือประสิทธิภาพของสิ่งต่าง ๆ [1]

  • Example: The committee will review the proposal before making a decision. [1]

Learn more:

 1. เมิน คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค
 2. เมิน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. เมิน คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

เคล็ดลับในการใช้คำว่าเมินในภาษาอังกฤษ

เมินเฉยเป็นคำศัพท์ในภาษาอังกฤษที่มีความหมายว่า pay no attention หรือ ไม่สนใจ [1] ซึ่งใช้เพื่อแสดงถึงการไม่ให้ความสำคัญหรือไม่สนใจเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ยังมีความหมายเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องเช่น overlook deliberately หรือ เพิกเฉย [1] และ ignore หรือ ละเลย [1] ซึ่งเป็นคำที่ใช้ในบางกรณีเพื่อแสดงถึงการไม่สนใจหรือไม่ใส่ใจเรื่องราวหรือสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า เมินเฉย ในภาษาอังกฤษ:

 1. หากหัวหน้ายังเมินเฉยอยู่ปัญหาคงจะเพิ่มความซับซ้อนมากขึ้น [1]
 2. เขาเฉยเมยต่อคำวิจารณ์ที่ได้รับ [1]

Learn more:

 1. เมินเฉย แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ขอโทษที่รบกวน ภาษาอังกฤษพูดว่ายังไงดีนะ? — รวม 10 ประโยคภาษาอังกฤษในที่ทำงาน | OpenDurian เตรียมสอบ TOEIC IELTS TCAS ก.พ.

Categories: รายละเอียด 78 เมิน ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์อังกฤษ อารมณ์ความรู้สึก Emotion and Feeling
คำศัพท์อังกฤษ อารมณ์ความรู้สึก Emotion and Feeling

(v) ignore, See also: pay no attention to, overlook, turn a blind eye to, pass over, disregard, Example: เดี๋ยวนี้วัยรุ่นไทยเมินเพลงไทยไปนิยมเพลงฝรั่งแทน, Thai Definition: ไม่สนใจ เมินเฉย

See more: https://hoicamtrai.com/category/schedule blog

ไม่สนใจ ภาษาอังกฤษ

ไม่สนใจ ภาษาอังกฤษ

ในชีวิตประจำวัน เราอาจพบเจอกับคำว่า ไม่สนใจ บ่อยครั้ง ซึ่งมีความหมายว่าไม่สนใจหรือไม่สนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ในที่นี้เราจะมาสำรวจความหมายและตัวอย่างประโยคของคำว่า ไม่สนใจ ภาษาอังกฤษ ในภาษาไทย

ความหมายของ ไม่สนใจ ภาษาอังกฤษ

 • ในภาษาไทย ไม่สนใจ ภาษาอังกฤษ หมายถึง การไม่สนใจหรือไม่สนใจในภาษาอังกฤษ [1]
 • อีกความหมายหนึ่งของ ไม่สนใจ ภาษาอังกฤษ คือ การไม่สนใจหรือไม่สนใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ [1]

ตัวอย่างประโยคของ ไม่สนใจ ภาษาอังกฤษ

 • เขาไม่สนใจที่จะเรียนภาษาอังกฤษอีกต่อไป [1]
 • ฉันไม่สนใจในเรื่องภาษาอังกฤษเท่าไหร่ [1]

FAQs (คำถามที่พบบ่อย)

 1. การไม่สนใจภาษาอังกฤษสามารถมีผลกระทบอะไรได้บ้าง?
  • การไม่สนใจภาษาอังกฤษอาจทำให้เราไม่สามารถเข้าใจหรือสื่อสารกับคนที่พูดภาษาอังกฤษได้ ซึ่งอาจส่งผลให้เราพลาดโอกาสหรือข้อเสียในการเรียนรู้หรือการทำงานที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษได้ [1]

Learn more:

 1. ไม่สนใจ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ไม่สนใจ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ไม่สนใจ คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมคำศัพท์คอมพิวเตอร์

เมิน ภาษาจีน

เมิน ภาษาจีน เป็นหนึ่งในคำศัพท์ที่ใช้ในภาษาจีนเพื่อแสดงถึงคำนามที่ใช้ในการขยายหรือแสดงถึงกลุ่มคนหรือสิ่งของที่มีความเกี่ยวข้องกัน [1]. ในภาษาจีน คำว่า เมิน มีความหมายว่า พวก หรือ ทั้งหมด ซึ่งใช้ในการเพิ่มความหมายให้กับคำนาม [1].

เมื่อพูดถึงคำนามที่ใช้เพื่อแสดงถึงกลุ่มคนในภาษาจีน จะมีคำนามที่ใช้ในการเรียกตัวเองหรือกลุ่มคนที่อยู่ในสถานะเดียวกัน ดังนี้:

 1. เกอเกอะ (哥哥 – Gēgē) แปลว่า พี่ชาย [2].
 2. เจ่เจ (姐姐- Jiejie) แปลว่า พี่สาว [2].
 3. ตี้ติ (弟弟- Dìdì) แปลว่า น้องชาย [2].
 4. เม่ยเหม่ย (妹妹- Mèimei) แปลว่า น้องสาว [2].
 5. ไท่ไถ่ (太太- Tàitài) แปลว่า ภรรยา [2].
 6. จ้างฝุ (丈夫- Zhàngfū) แปลว่า สามี [2].
 7. เผิงโหย่ว (朋友 – Péngyǒu) แปลว่า เพื่อน [2].
 8. ถงเฉ (同学- Tóngxué) แปลว่า เพื่อนเรียน [2].
 9. ถงวู (同屋- Tóng wū) แปลว่า เพื่อนร่วมห้อง [2].

เมื่อนำคำนามเหล่านี้มาใช้ในประโยค เราสามารถสร้างประโยคได้เช่น หนี่เมิน หมายถึง พวกคุณ [2]. การใช้คำนามเหล่านี้จะช่วยให้เราสื่อสารและเข้าใจกันได้ง่ายขึ้นในภาษาจีน [2].

เมื่อพูดถึงคำนามที่ใช้ในการแสดงถึงกลุ่มคนในภาษาจีน ยังมีคำนามอื่นๆที่ใช้ในบางกรณีเฉพาะ เช่น ฟูเหยิน (夫人 – Fūrén) แปลว่า คุณนาย หรือ Mrs. [2].

ในภาษาจีน คำนามที่ใช้ในการแสดงถึงกลุ่มคนมีความหลากหลายและมีความสำคัเมิน ภาษาจีน เป็นหนึ่งในคำศัพท์ที่ใช้ในภาษาจีนเพื่อแสดงถึงคำนามที่ใช้ในการขยายหรือแสดงถึงกลุ่มคนหรือสิ่งของที่มีความเกี่ยวข้องกัน [1]. ในภาษาจีน คำว่า เมิน มักจะใช้เป็นคำขยายความของคำนาม ซึ่งหมายถึง พวก, ทั้งหลาย, หลายๆคน [1].

เมื่อพูดถึงกลุ่มคนในภาษาจีน จะมีคำขยายคล้ายๆกับภาษาไทย โดยใช้รูปแบบคำนาม เมิน หรือ 们 มาช่วยในการแสดงถึงกลุ่มคน [2]. ตัวอย่างเช่น:

 1. เกอเกอะ (哥哥 – Gēgē) แปลว่า พี่ชาย [2].
 2. เจ่เจ (姐姐- Jiejie) แปลว่า พี่สาว [2].
 3. ตี้ติ (弟弟- Dìdì) แปลว่า น้องชาย [2].
 4. เม่ยเหม่ย (妹妹- Mèimei) แปลว่า น้องสาว [2].
 5. ไท่ไถ่ (太太- Tàitài) แปลว่า ภรรยา [2].
 6. จ้างฝุ (丈夫- Zhàngfū) แปลว่า สามี [2].
 7. เผิงโหย่ว (朋友 – Péngyǒu) แปลว่า เพื่อน [2].
 8. ถงเฉ (同学- Tóngxué) แปลว่า เพื่อนเรียน [2].
 9. ถงวู (同屋- Tóng wū) แปลว่า เพื่อนร่วมห้อง [2].

เมื่อนำคำศัพท์เหล่านี้มาใช้ในประโยค เราสามารถสร้างประโยคได้เช่น หนี่เมิน หมายถึง พวกคุณ [2]. การใช้คำนาม เมิน หรือ 们 จะช่วยให้เราสามารถแสดงถึงกลุ่มคนหรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องกันได้อย่างชัดเจนในภาษาจีน [2].

เพิ่มเติมเกี่ยวกับคำว่า เมิน ในภาษาจีน คือคำว่า ฟูเหยิน (夫人 – Fūrén) ซึ่งแปลว่า คุณนาย หรือ Mrs. [2]. คำว่า ฟูเหยิน นี้มักใช้ในสำเนียงแต้จิ


Learn more:

 1. โพสต์ของ โรงเรียนสอนภาษาพรรัตน์ สอนภาษาจีน ติวสอบ แปล ล่าม …
 2. เรียนภาษาจีน: หนี่เมิน พวกคุณ
 3. เรียนจีน ให้ได้จีน: 我们 VS 咱们 / หว่อ เมิน VS จ๋าน เมิน ต่างกันตรงไหนอ่ะ???
รอสักครู่ ภาษาอังกฤษ ฝึกพูดภาษาอังกฤษ Speak English - Youtube
รอสักครู่ ภาษาอังกฤษ ฝึกพูดภาษาอังกฤษ Speak English – Youtube
เปลี่ยนชื่อภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษใน Excel ง่ายภายใน 3 นาที [Freedom Life] - Youtube
เปลี่ยนชื่อภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษใน Excel ง่ายภายใน 3 นาที [Freedom Life] – Youtube
คําศัพท์ภาษาอังกฤษ คําอ่าน คําแปล 1000 คํา รวมคำศัพท์หมวดต่างๆพื้นฐานง่ายๆ
คําศัพท์ภาษาอังกฤษ คําอ่าน คําแปล 1000 คํา รวมคำศัพท์หมวดต่างๆพื้นฐานง่ายๆ

See more here: hoicamtrai.com

สารบัญ

การแปลเมินในภาษาอังกฤษ
ความหมายของเมินในภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างประโยคเมินในภาษาอังกฤษ
ความเชื่อผิดเกี่ยวกับคำว่าเมินในภาษาอังกฤษ
การใช้คำว่าเมินในสถานการณ์ต่างๆ
คำที่เกี่ยวข้องกับคำว่าเมินในภาษาอังกฤษ
เคล็ดลับในการใช้คำว่าเมินในภาษาอังกฤษ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *