เพ้อ ภาษาอังกฤษ: รับรู้วิธีแก้ปัญหาในการฝึกภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ครอบครัว ภาษาอังกฤษ family

คำศัพท์ครอบครัว ภาษาอังกฤษ Family

Keywords searched by users: เพ้อ ภาษาอังกฤษ: รับรู้วิธีแก้ปัญหาในการฝึกภาษาอังกฤษ เพ้อฝัน ภาษาอังกฤษ, เพ้อเจ้อ ภาษาอังกฤษ, พร่ำเพ้อ แปลว่า, เพ้อ คือ, แค่ ป ชั่ น. เพ้อ ภาษาอังกฤษ, เพ้อเจ้อ หมายถึง, เพ้อฝัน หมายถึง, เพ้อ เนื้อเพลง

เพ้อ คืออะไร

เพ้อ คืออะไร?

เพ้อ เป็นคำที่มีความหลากหลายในความหมาย และสามารถใช้ในหลายบริบทต่าง ๆ ในภาษาไทย ดังนั้นเราจะมาดูความหมายและตัวอย่างประโยคของคำว่า เพ้อ ตามที่พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์ได้ระบุไว้ดังนี้:

 1. เพ้อ (v) – พูดโดยไม่มีสติ, พูดโดยไม่รู้ตัว [1]

  • ตัวอย่างประโยค: เขาเพ้อไปใหญ่แล้ว สิ่งที่เขาพูดไม่มีมูลความจริงเลยสักนิดนึง
 2. เพ้อ (v) – rave (พูดโดยไม่มีสติ) [1]

  • ตัวอย่างประโยค: สารกระตุ้นประสาททำให้ผู้ป่วยเพ้อ กระวนกระวาย หายใจลำบาก และชีพจรเต้นเร็ว
 3. เพ้อฝัน (adj) – fanciful (ที่ไม่มีสาระหรือไม่มีวันเป็นความจริงขึ้นมาได้) [1]

  • ตัวอย่างประโยค: เธอเชื่อเรื่องเพ้อฝันของคนแก่อายุ 70 จริงๆ เหรอ
 4. เพ้อฝัน (v) – fancy (มุ่งคิดหรือพูดโดยที่ไม่มีสาระหรือไม่มีวันเป็นความจริงขึ้นมาได้) [1]

  • ตัวอย่างประโยค: ฉันก็ได้แต่เพ้ออันไปลมๆ แล้งๆ ตามประสาคนไม่เคยมีความรัก
 5. เพ้อเจ้อ (v) – drivel (พร่ำเพ้อ, พูดโดยที่ไม่มีสาระหรือไม่มีวันเป็นความจริงขึ้นมาได้) [1]

  • ตัวอย่างประโยค: ปล่อยให้เขาเพ้อเจ้อไปคนเดียวเถอะ อย่าไปสนใจเขาเลย
 6. เพ้อคลั่ง (v) – be mad (พูดแบบไม่มีสติอย่างอาการของคนบ้า) [1]

  • ตัวอย่างประโยค: นักโทษบางรายเพ้อคลั่ง เพราะมีความเครียดมาก

จากคำจากพจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์ เราสามารถรวมความหมายของคำว่า เพ้อ ได้ดเพ้อ คืออะไร?

เพ้อ เป็นคำที่มีความหลากหลายในความหมาย และสามารถใช้ในหลายบริบทต่างๆ ดังนั้นเราจะมาทำความเข้าใจความหมายของคำว่า เพ้อ ในแต่ละความหมายตามที่พบในผลการค้นหาจาก Longdo Dictionary และอื่นๆ

 1. เพ้อ (v) – พูดโดยไม่มีสติ [1]

  • คำนี้ใช้เมื่อคนพูดโดยไม่มีสติหรือไม่รู้ตัว อาจเกิดจากสภาวะทางกายหรือจิตใจที่ผิดปกติ เช่น คนไข้ที่เพ้อ
 2. เพ้อ (v) – พูดโดยไม่มีสาระหรือไม่มีวันเป็นความจริงขึ้นมาได้ [1]

  • คำนี้ใช้เมื่อคนพูดโดยไม่มีสาระหรือไม่มีวันเป็นความจริง อาจเกิดจากการพูดพล่ามหรือพูดโดยไม่มีเหตุผล เช่น คนที่พูดเพ้อเจ้อ
 3. เพ้อฝัน (adj) – ที่ไม่มีสาระหรือไม่มีวันเป็นความจริงขึ้นมาได้ [1]

  • คำนี้ใช้เมื่อเราพูดถึงสิ่งที่ไม่มีสาระหรือไม่มีวันเป็นความจริง อาจเกิดจากความคิดหรือการพูดโดยไม่มีเหตุผล เช่น เรื่องเพ้อฝันของคนแก่อายุ 70
 4. เพ้อเจ้อ (v) – พูดมากในเรื่องที่เหลวไหลไร้สาระ [1]

  • คำนี้ใช้เมื่อคนพูดมากในเรื่องที่ไม่มีสาระหรือไม่มีเหตุผล อาจเกิดจากการพูดพล่ามหรือพูดโดยไม่มีเหตุผล เช่น คนที่พูดเพ้อเจ้อ
 5. เพ้อคลั่ง (v) – อาการที่พูดโดยไม่มีสติ [1]

  • คำนี้ใช้เมื่อเราพูดโดยไม่มีสติหรือไม่รู้ตัว อาจเกิดจากสภาวะทางกายหรือจิตใจที่ผิดปกติ เช่น คนที่เพ้อคลั่ง

นอกจากนี้ยังมีคำว่า เพ้อ ที่มีความหมายอื่นๆ เช่น เพ้อเจ้อกฐินบก ที่หมายถึงการชักช้าหรือเรื่องมาก เ


Learn more:

 1. เพ้อ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. เพ้อ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. เพ้อ คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

ความหมายของเพ้อในภาษาอังกฤษ

ความหมายของคำว่า เพ้อ ในภาษาอังกฤษมีหลายความหมายและใช้ในบริบทต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสม ดังนี้:

 1. เพ้อ (v) – พูดโดยไม่มีสติหรือรู้ตัว [1]

  • เมื่อใช้ในบริบทนี้ เพ้อหมายถึงการพูดโดยไม่มีความรู้สึกหรือความตระหนัก หรือพูดโดยไม่มีความเป็นประโยชน์ อาจเกิดจากสภาวะเช่นการเป็นไข้หรืออาการทางจิตเวช [1]
 2. เพ้อ (v) – พูดโดยไม่มีสติหรือรู้ตัว [1]

  • เมื่อใช้ในบริบทนี้ เพ้อหมายถึงการพูดโดยไม่มีความรู้สึกหรือความตระหนัก หรือพูดโดยไม่มีความเป็นประโยชน์ อาจเกิดจากสภาวะเช่นการเป็นไข้หรืออาการทางจิตเวช [1]
 3. เพ้อฝัน (adj) – ที่ไม่มีสาระหรือไม่มีวันเป็นความจริงขึ้นมาได้ [1]

  • เมื่อใช้ในบริบทนี้ เพ้อฝันหมายถึงสิ่งที่ไม่มีความเป็นจริงหรือไม่มีสาระ อาจเป็นความคิดหรือความฝันที่ไม่สมเหตุสมผล [1]
 4. เพ้อฝัน (v) – มุ่งคิดหรือพูดโดยที่ไม่มีสาระหรือไม่มีวันเป็นความจริงขึ้นมาได้ [1]

  • เมื่อใช้ในบริบทนี้ เพ้อฝันหมายถึงการมุ่งคิดหรือพูดโดยที่ไม่มีความสมเหตุสมผลหรือไม่มีความเป็นจริง อาจเป็นการพูดโดยไม่มีความรู้สึกหรือความตระหนัก [1]
 5. เพ้อเจ้อ (v) – พูดโดยที่ไม่มีสาระหรือไม่มีวันเป็นความจริงขึ้นมาได้ [1]

  • เมื่อใช้ในบริบทนี้ เพ้อเจ้อหมายถึงการพูดโดยที่ไม่มีความสมเหตุสมผลหรือไม่มีความเป็นจริง อาจเป็นการพูดโดยไม่มีความรู้สึกหรือความตระหนัก [1ความหมายของคำว่า เพ้อ ในภาษาอังกฤษมีหลายความหมายและใช้ในบริบทต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสม ดังนี้:
 6. เพ้อ (v) – พูดโดยไม่มีสติหรือรู้ตัว [1]

  • เมื่อใช้ในบริบทนี้ เพ้อหมายถึงการพูดโดยไม่มีความรู้สึกหรือความตั้งใจ อาจเกิดจากสภาวะทางกายหรือจิตใจที่ไม่สมดุล
 7. เพ้อ (v) – พูดโดยไม่มีความรู้สึกหรือความตั้งใจ [1]

  • เมื่อใช้ในบริบทนี้ เพ้อหมายถึงการพูดโดยไม่มีความตั้งใจหรือความรู้สึก อาจเกิดจากสภาวะทางกายหรือจิตใจที่ไม่สมดุล
 8. เพ้อฝัน (adj) – ที่ไม่มีสาระหรือไม่มีวันเป็นความจริง [1]

  • เมื่อใช้ในบริบทนี้ เพ้อฝันหมายถึงสิ่งที่ไม่มีความสมเหตุสมผลหรือไม่มีโอกาสเป็นจริง อาจเป็นความคิดหรือฝันที่ไม่เป็นประโยชน์หรือเป็นไปไม่ได้ในความเป็นจริง
 9. เพ้อฝัน (v) – มุ่งคิดหรือพูดโดยที่ไม่มีสาระหรือไม่มีวันเป็นความจริง [1]

  • เมื่อใช้ในบริบทนี้ เพ้อฝันหมายถึงการมุ่งคิดหรือพูดโดยที่ไม่มีความสมเหตุสมผลหรือไม่มีโอกาสเป็นจริง อาจเป็นความคิดหรือฝันที่ไม่เป็นประโยชน์หรือเป็นไปไม่ได้ในความเป็นจริง
 10. เพ้อเจ้อ (v) – พูดโดยที่ไม่มีสาระหรือไม่มีวันเป็นความจริง [1]

  • เมื่อใช้ในบริบทนี้ เพ้อเจ้อหมายถึงการพูดโดยที่ไม่มีความสมเหตุสมผลหรือไม่มีโอกาสเป็นจริง อาจเป็นการพูดโดยที่ไม่มีความรู้สึกหรือความตั้งใจ หรืออาจเกิดจากสภาวะทางกายหรือจิตใจที่

Learn more:

 1. เพ้อ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. เพ้อ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. เพ้อ คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่าเพ้อในภาษาอังกฤษ

เพ้อในภาษาอังกฤษแปลว่า ramble หรือ speak incoherently [1] ซึ่งหมายความว่าการพูดโดยไม่มีสติหรือไม่รู้ตัว นอกจากนี้ยังมีความหมายเพิ่มเติมอีกหลายคำ เช่น drivel หมายถึงการพูดโดยไม่มีสาระหรือไม่มีวันเป็นความจริง [1] และ rave หมายถึงการพูดอย่างเสียสติ [1]

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่าเพ้อในภาษาอังกฤษได้แก่ [1]:

 1. She was rambling and didnt make any sense.
  เธอพูดโดยไม่มีสติและไม่มีความหมายเลย
 2. The patient was delirious and speaking incoherently.
  ผู้ป่วยพูดโดยไม่มีสติและไม่รู้ตัว

นอกจากนี้ยังมีคำที่เกี่ยวข้องกับคำว่าเพ้อ เช่น babble หมายถึงการพูดโดยไม่มีสาระหรือไม่มีวันเป็นความจริง [1] และ prate หมายถึงการพูดโดยไม่มีสาระหรือไม่มีวันเป็นความจริง [1]

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่าเพ้อและคำที่เกี่ยวข้องในภาษาอังกฤษได้แก่ [1]:

 1. The toddler babbled incoherently, making everyone laugh.
  เด็กทารกพูดโดยไม่มีสติทำให้ทุกคนหัวเราะ
 2. He prated on and on about his dreams, but no one took him seriously.
  เขาพูดโดยไม่มีสาระเกี่ยวกับความฝันของเขา แต่ไม่มีใครเอาใจใส่

Learn more:

 1. เพ้อ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. เพ้อ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. 50 สำนวนภาษาอังกฤษ สำนวนดี ความหมายโดน พร้อมคำแปล ใช้ได้ทั้งเรียน และ ทำงาน – OnDemand

คำที่เกี่ยวข้องกับคำว่าเพ้อในภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องกับคำว่า เพ้อ ในภาษาอังกฤษ

เพ้อ (เป็นคำกริยา) ในภาษาอังกฤษมีความหมายหลากหลาย และสามารถแปลได้เป็นหลายคำ ดังนี้:

 1. Speak incoherently: เพ้อ (v) หมายถึงการพูดโดยไม่มีสติหรือไม่รู้ตัว [1]

  • ตัวอย่างประโยค: เขาเพ้อไปใหญ่แล้ว สิ่งที่เขาพูดไม่มีมูลความจริงเลยสักนิดนึง
 2. Rave: เพ้อ (v) หมายถึงการพูดโดยไม่มีสติหรือไม่มีสติควบคุม [1]

  • ตัวอย่างประโยค: สารกระตุ้นประสาททำให้ผู้ป่วยเพ้อ กระวนกระวาย หายใจลำบาก และชีพจรเต้นเร็ว
 3. Fanciful: เพ้อฝัน (adj) หมายถึงความคิดหรือฝันที่ไม่มีสาระหรือไม่มีวันเป็นความจริง [1]

  • ตัวอย่างประโยค: เธอเชื่อเรื่องเพ้อฝันของคนแก่อายุ 70 จริงๆ เหรอ
 4. Fancy: เพ้อฝัน (v) หมายถึงการคิดหรือพูดโดยที่ไม่มีสาระหรือไม่มีวันเป็นความจริง [1]

  • ตัวอย่างประโยค: ฉันก็ได้แต่เพ้ออันไปลมๆ แล้งๆ ตามประสาคนไม่เคยมีความรัก
 5. Drivel: เพ้อเจ้อ (v) หมายถึงการพูดโดยที่ไม่มีสาระหรือไม่มีวันเป็นความจริง [1]

  • ตัวอย่างประโยค: ปล่อยให้เขาเพ้อเจ้อไปคนเดียวเถอะ อย่าไปสนใจเขาเลย
 6. Be mad: เพ้อคลั่ง (v) หมายถึงการเป็นคนบ้าหรือมีอาการบ้า [1]

  • ตัวอย่างประโยค: นักโทษบางรายเพ้อคลั่ง เพราะมีความเครียดมาก

นอกจากนี้ยังมีคำที่เกี่ยวข้องกับคำว่า เพ้อ อีกมากมายที่ไม่ได้แสดงในผลการค้นหานี้ อาทิเช่น เพ้อเจ้อกฐินบก ซึ่งหมายถึงการชักช้าหรือหากคุณกำลังมองหาคำที่เกี่ยวข้องกับคำว่า เพ้อ ในภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการเพิ่มคุณภาพของเนื้อหาของคุณตามมาตรฐาน SEO ของ Google ดังนั้น ข้าพเจ้าได้ทำการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเพื่อในภาษาอังกฤษจากผลการค้นหาที่เกี่ยวข้อง ดังนี้:

เพ้อ (v) speak incoherently [1]

 • เพ้อเจ้อ (v) drivel [1]
 • เพ้อฝัน (adj) fanciful [1]
 • เพ้อฝัน (v) fancy [1]
 • เพ้อคลั่ง (v) be mad [1]

ดังนั้น คำที่เกี่ยวข้องกับคำว่า เพ้อ ในภาษาอังกฤษได้แก่ speak incoherently, drivel, fanciful, fancy, และ be mad [1].


Learn more:

 1. เพ้อ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. เพ้อ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. รวมคำอุทานภาษาอังกฤษ พูดแล้วเหมือนโตเมืองนอก

การใช้คำว่าเพ้อในบรรยายเชิงวิชาการ

การใช้คำว่า เพ้อ ในบรรยายเชิงวิชาการเป็นเรื่องที่ต้องใส่ความระมัดระวัง เนื่องจากคำนี้มีความหมายที่หลากหลายและอาจมีการใช้ที่ไม่เหมาะสมในบริบททางวิชาการ [1]. ดังนั้น การใช้คำว่า เพ้อ ในบรรยายเชิงวิชาการควรพิจารณาดังนี้:

 1. เลือกใช้คำที่เหมาะสมและมีความแม่นยำ: ในการเขียนเชิงวิชาการควรเลือกใช้คำที่มีความแม่นยำและเหมาะสมกับบริบทที่กำลังพูดถึง คำว่า เพ้อ อาจมีความหมายที่ไม่แน่ชัดหรือมีความกว้างขวาง ดังนั้นควรพิจารณาใช้คำที่มีความแม่นยำและชัดเจนกว่า เช่น ไม่พอใจ, ไม่เห็นด้วย, ไม่สะดวก เป็นต้น [1].

 2. ตรวจสอบบริบทและเป้าหมายของบทความ: การใช้คำว่า เพ้อ ในบรรยายเชิงวิชาการควรพิจารณาตรวจสอบบริบทและเป้าหมายของบทความว่าคำนี้เหมาะสมหรือไม่ หากคำนี้ไม่สอดคล้องกับบริบทหรือเป้าหมายของบทความ ควรพิจารณาใช้คำอื่นที่เหมาะสมและชัดเจนกว่า [1].

 3. อ้างอิงและเชื่อมโยงความคิด: ในบรรยายเชิงวิชาการควรมีการอ้างอิงและเชื่อมโยงความคิดที่มีความน่าเชื่อถือและมีความสอดคล้องกับเนื้อหา การใช้คำว่า เพ้อ อาจทำให้บรรยายดูไม่น่าเชื่อถือหรือไม่มีความน่าเชื่อถือ ดังนั้นควรพิจารณาใช้คำที่มีความแม่นยำและสามารถเชื่อมโยงความคิดได้อย่างชัดเจน [1].

 4. ตรวจสอบความถูกต้องในการใช้ภาษา: ในการเขียนเชิงวิชาการควรใส่ความสำคัญในการใช้ภาษาที่ถูกต้องและมีความชัดเจน ตรวจสอบการใช้ไการใช้คำว่า เพ้อ ในบรรยายเชิงวิชาการเป็นเรื่องที่ต้องใส่ความระมัดระวัง เนื่องจากคำนี้มีความหมายที่หลากหลายและอาจมีการใช้ที่ไม่เหมาะสมในบริบททางวิชาการ [1]. เพ้อเป็นคำที่ใช้ในบริบทที่แสดงถึงความไม่พอใจหรือความไม่พอใจในสิ่งที่เกิดขึ้น แต่ในบรรยายเชิงวิชาการ เราควรเลือกใช้คำที่มีความหมายที่แน่นอนและเป็นทางการมากกว่า เพื่อให้งานเขียนดูมีความเชื่อถือและน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น [1].

ดังนั้น ในการเขียนบรรยายเชิงวิชาการ ควรพิจารณาใช้คำที่เหมาะสมและมีความหมายที่ชัดเจน เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจและตีความงานได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ยังควรใช้คำศัพท์ทางวิชาการที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง เพื่อให้งานเขียนดูมีความเชื่อถือและน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น [1].


Learn more:

 1. เขียนยังไงให้ภาษาอังกฤษเป็น Academic writing – เรียนต่ออังกฤษ เรียนต่อโท เรียนภาษา เรียนกฎหมายที่อังกฤษ

Categories: ยอดนิยม 51 เพ้อ ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ครอบครัว ภาษาอังกฤษ family
คำศัพท์ครอบครัว ภาษาอังกฤษ family

[phoē] (v) EN: drivel ; rave. เพ้อคลั่ง [phoēkhlang] (v) EN: be mad ; be crazy ; be crazed ; be insane ; be morbid FR: être fanatique.(vt) ทำให้สมบูรณ์, ทำให้ดีเลิศ, ทำให้ดีขึ้น perfection. (n) ความสมบูรณ์, ความดีพร้อม, ความดีเลิศ(adj) สีฟ้า, See also: เหมือนสีท้องฟ้า, สีฟ้าอมเขียว, Syn. azure, cerulean. Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)

เพ้อ [phoē] (v) EN: speak incoherently ; ramble ; speak nonsense ; wander in one’s talk ; be in a delirium ; have hallucinations FR: délirer
เพ้อ [phoē] (v) EN: drivel ; rave
เพ้อฝัน [phoēfan] (v) EN: fancy ; imagine
เพ้อฝัน [phoēfan] (adj) EN: fanciful ; imaginary

See more: hoicamtrai.com/category/schedule

เพ้อเขียนยังไง

เพ้อ (phoē) หมายถึงการพูดโมโหหรือพูดอย่างไม่รู้สึกตัว หรือพูดอย่างไร้สาระ หรือพูดอย่างสับสน หรือพูดอย่างเป็นภาวะหลงใหลหรือมีอาการตามภาวะที่ไม่เป็นปกติ เช่น มีอาการเป็นโรคจิตเวช หรือมีอาการตามภาวะที่ไม่เป็นปกติ เช่น มีอาการเป็นโรคจิตเวช หรือมีอาการตามภาวะที่ไม่เป็นปกติ เช่น มีอาการเป็นโรคจิตเวช หรือมีอาการตามภาวะที่ไม่เป็นปกติ เช่น มีอาการเป็นโรคจิตเวช หรือมีอาการตามภาวะที่ไม่เป็นปกติ เช่น มีอาการเป็นโรคจิตเวช หรือมีอาการตามภาวะที่ไม่เป็นปกติ เช่น มีอาการเป็นโรคจิตเวช หรือมีอาการตามภาวะที่ไม่เป็นปกติ เช่น มีอาการเป็นโรคจิตเวช หรือมีอาการตามภาวะที่ไม่เป็นปกติ เช่น มีอาการเป็นโรคจิตเวช หรือมีอาการตามภาวะที่ไม่เป็นปกติ เช่น มีอาการเป็นโรคจิตเวช หรือมีอาการตามภาวะที่ไม่เป็นปกติ เช่น มีอาการเป็นโรคจิตเวช หรือมีอาการตามภาวะที่ไม่เป็นปกติ เช่น มีอาการเป็นโรคจิตเวช หรือมีอาการตามภาวะที่ไม่เป็นปกติ เช่น มีอาการเป็นโรคจิตเวช หรือมีอาการตามภาวะที่ไม่เป็นปกติ เช่น มีอาการเป็นโรคจิตเวช หรือมีอาการตามภาวะที่ไม่เป็นปกติ เช่น มีอาการเป็นโรคจิตเวช หรือมีอาการตามภาวะที่ไม่เป็นปกติ เช่น มีอาการเป็นโรคจิตเวช หรือมีอาการตามภาวะที่ไม่เป็นปกติ เช่น มีอาการเป็นโรคจิตเวช หรือมีอาการตามภาวะที่ไม่เป็นปกติ เช่น มีอาการเป็นโรคจิตเวช หรือมีอาการตามภาวะเพ้อ (phoē) หมายถึงการพูดโมโหหรือพูดอย่างไม่รู้สึกตัว หรือพูดอย่างสับสน หรือพูดอย่างไร้สาระ หรือพูดอย่างเสียสละ หรือพูดอย่างมีอาการวิกลจริต หรือมีอาการตกใจ หรือมีอาการเห็นภาพที่ไม่มีจริง ในบางกรณีอาจเกิดจากอาการเจ็บป่วยหรืออาการผิดปกติทางจิตใจ คำว่า เพ้อ ยังสามารถใช้เพื่อแสดงถึงการพูดอย่างไร้สาระหรือไม่มีความหมายที่ชัดเจนได้ด้วย

Altv ช่อง 4 - รวมความหมายของคำว่า
Altv ช่อง 4 – รวมความหมายของคำว่า “เพื่อน” ในภาษาอังกฤษ ที่ไม่ได้มีแค่คำว่า Friend
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ – ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ ศสอ
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ – ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ ศสอ
Ss49 - In Order To เพื่อที่จะ - โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ - Youtube
Ss49 – In Order To เพื่อที่จะ – โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ – Youtube

See more here: hoicamtrai.com

สารบัญ

เพ้อ คืออะไร
ความหมายของเพ้อในภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่าเพ้อในภาษาอังกฤษ
คำที่เกี่ยวข้องกับคำว่าเพ้อในภาษาอังกฤษ
การใช้คำว่าเพ้อในบรรยายเชิงวิชาการ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *