เสถียร แปลว่า: ความคงทนทานในสมัยที่เปลี่ยนไป

สืบ นาคะเสถียร : บุรุษนักอนุรักษ์แห่งผืนป่า - BBC News ไทย

สืบ นาคะเสถียร : บุรุษนักอนุรักษ์แห่งผืนป่า – Bbc News ไทย

Keywords searched by users: เสถียร แปลว่า: ความคงทนทานในสมัยที่เปลี่ยนไป ไม่เสถียร หมายถึง, เสถียร ภาษาอังกฤษ เขียนยังไง, ระบบเสถียร คือ, เสถียร อ่านว่า, เสถียรภาพ คือ, เสถียร เขียนยังไง, ระบบเสถียร ภาษาอังกฤษ, ไม่เสถียร ภาษาอังกฤษ

เสถียร แปลว่าอะไร

เสถียร แปลว่าอะไร

เสถียร เป็นคำศัพท์ในภาษาไทยที่มีความหมายหลากหลายและใช้ในบริบทต่าง ๆ อาทิเช่น ความมั่นคง ความแข็งแรง ความคงตัว ความไม่เปลี่ยนแปลง ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และอื่น ๆ [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า เสถียร:

 • ระบบเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพมั่นคงเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาประเทศ [1].
 • การบริหารจัดการที่มีเสถียรภาพสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน [1].

คำว่า เสถียร ยังมีความหมายเพิ่มเติมในบาลี/สันสกฤต ซึ่งหมายถึงความมั่นคงและแข็งแรง [1].


Learn more:

 1. เสถียร แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. เสถียร แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. เสถียร – พจนานุกรมไทย-ไทย หมายถึง/ความหมาย

ความหมายของเสถียร

ความหมายของคำว่า เสถียร ในภาษาไทยหมายถึงความมั่นคงและคงที่ ซึ่งมักใช้เพื่ออธิบายถึงสิ่งที่มีความแข็งแรงและไม่เปลี่ยนแปลงได้ง่าย นอกจากนี้ เสถียร ยังหมายถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการเมือง โดยมักใช้ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับความเสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศ [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า เสถียร:

 • ระบบเศรษฐกิจที่มีความเสถียรจะช่วยส่งเสริมการลงทุนและการเจริญเติบโตของประเทศ [1].
 • การเสถียรทางการเมืองเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความมั่นคงและความเจริญของชุมชน [2].

คำว่า เสถียร มีความหมายใกล้เคียงกับคำอื่น ๆ เช่น มั่นคง และ แข็งแรง ซึ่งเน้นถึงความแข็งแกร่งและคงที่เช่นกัน [1].


Learn more:

 1. เสถียร แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. เสถียร แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. เสถียร แปลว่าอะไร ความหมาย คำแปล หมายความว่า ตัวอย่างประโยค

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่าเสถียร

เสถียร เป็นคำศัพท์ในภาษาไทยที่มีความหมายว่า มั่นคง แข็งแรง หรือคงตัว [1] คำว่าเสถียรนี้สามารถใช้ในหลายบริบทและประโยคต่าง ๆ เพื่อแสดงถึงความมั่นคงหรือความแข็งแรงของสิ่งต่าง ๆ ทั้งในด้านกายภาพและจิตใจ

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่าเสถียร:

 1. ระบบเศรษฐกิจของประเทศมีความเสถียร และเติบโตอย่างมั่นคง [1]
 2. การสร้างฐานรากที่เสถียรเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาองค์กร [1]
 3. เด็กที่มีความเสถียรในการเรียนรู้จะมีผลการเรียนที่ดีกว่า [1]
 4. การออกกำลังกายเป็นประจำช่วยเสถียรร่างกายและจิตใจ [1]
 5. ความเสถียรของระบบประกันสังคมเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน [1]

ดังนั้น เสถียร เป็นคำที่ใช้ในการบ่งบอกถึงความมั่นคงและความแข็งแรงของสิ่งต่าง ๆ ทั้งในด้านกายภาพและจิตใจ และมีความสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นและความเป็นอยู่ที่มั่นคงในชีวิตประจำวัน [1]


Learn more:

 1. เสถียร แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. เสถียร แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. เสถียร แปลว่าอะไร ความหมาย คำแปล หมายความว่า ตัวอย่างประโยค

แหล่งอ้างอิง: พจนานุกรม Longdo Dictionary

แหล่งอ้างอิง: พจนานุกรม Longdo Dictionary

พจนานุกรม Longdo Dictionary เป็นแหล่งข้อมูลที่มีความสำคัญและนิยมใช้ในการแปลภาษาและค้นหาคำศัพท์ออนไลน์ในภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ ซึ่งมีความเป็นที่รู้จักและนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในวงกว้าง โดยพจนานุกรม Longdo Dictionary ได้รับการพัฒนาโดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการศึกษาภาษาและการแปลภาษา ซึ่งทำให้มีความน่าเชื่อถือและความถูกต้องในการให้คำแปลและความหมายของคำศัพท์ต่างๆ [1].

คุณสมบัติและการใช้งานของพจนานุกรม Longdo Dictionary:

 1. การแปลภาษา: พจนานุกรม Longdo Dictionary มีความสามารถในการแปลภาษาอัตโนมัติ โดยรองรับภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, ภาษาญี่ปุ่น, และภาษาเยอรมัน [2].
 2. ค้นหาคำศัพท์: คุณสามารถค้นหาคำศัพท์ที่ต้องการในพจนานุกรม Longdo Dictionary ได้อย่างง่ายดาย โดยเพียงป้อนคำหรือประโยคที่ต้องการค้นหาลงในช่องค้นหา [2].
 3. ความหมายและคำแปล: พจนานุกรม Longdo Dictionary มีความหมายและคำแปลที่ครอบคลุมและถูกต้องสำหรับคำศัพท์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคำเดี่ยวหรือคำผสม [2].
 4. ความหมายของคำที่แปรรูป: พจนานุกรม Longdo Dictionary สามารถแสดงความหมายของคำที่แปรรูปจากคำในพจนานุกรมได้ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจความหมายของคำที่ใช้ในบริบทต่างๆ [2].

การใช้งานพจนานุกรม Longdo Dictionary สามารถทำได้ผ่านเว็บไซต์หลักของ Longdo Dictionary ที่ URL http://dict.longdo.com [1].


Learn more:

 1. Longdo Dictionary พจนานุกรมออนไลน์โดยคนไทย – ร่วมสร้างสรรค์ …
 2. พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. อ้างอิง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

แหล่งอ้างอิง: พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ นคร

แหล่งอ้างอิง: พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ นคร

พจนานุกรมเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญในการศึกษาและการวิจัย เป็นหนังสือที่รวบรวมคำศัพท์ คำแปล คำนิยาม และข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับภาษาหรือหัวข้อที่เกี่ยวข้อง ซึ่งพจนานุกรมช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถหาคำศัพท์หรือข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบาย [2].

พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ นคร เป็นหนึ่งในพจนานุกรมที่มีชื่อเสียงในวงการศึกษาและวิจัยภาษาไทย อ.เปลื้อง ณ นคร เป็นนักวิชาการด้านภาษาไทยที่มีผลงานที่สำคัญเช่น ปทานุกรมนักเรียน และพจนานุกรมฉบับ เปลื้อง ณ นคร ซึ่งเป็นหนังสือที่รวบรวมคำศัพท์และคำแปลในภาษาไทย [1].

การใช้พจนานุกรมช่วยในการศึกษาและวิจัยมีประโยชน์มากมาย เช่น

 • ช่วยในการเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ และความหมายของคำนั้นๆ
 • ช่วยในการแปลคำหรือประโยคที่ไม่เข้าใจ
 • เป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือในการวิจัยและเขียนงานวิชาการ

การใช้พจนานุกรมอ.เปลื้อง ณ นคร สามารถช่วยให้ผู้ใช้งานได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือเกี่ยวกับคำศัพท์และคำแปลในภาษาไทย [1].


Learn more:

 1. เปลื้อง ณ นคร – วิกิพีเดีย
 2. บรรณานุกรม คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร

แหล่งอ้างอิง: พจนานุกรม Lexitron

แหล่งอ้างอิง: พจนานุกรม LEXiTRON

พจนานุกรม LEXiTRON เป็นแหล่งข้อมูลที่มีความหลากหลายและครอบคลุมคำศัพท์ในภาษาไทย ซึ่งสามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือในการค้นหาคำศัพท์และความหมายของคำศัพท์ต่าง ๆ ในภาษาไทย [3].

คุณสมบัติของ LEXiTRON:

 1. ความครอบคลุม: LEXiTRON มีคำศัพท์ในหลากหลายสาขาวิชาและสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ศิลปะ, การเมือง, ภูมิศาสตร์ และอื่น ๆ [3].
 2. ความถูกต้อง: พจนานุกรม LEXiTRON ได้รับการพัฒนาและบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ [3].
 3. ความสะดวกในการใช้งาน: LEXiTRON มีการจัดเรียงคำศัพท์ให้เป็นรายการตามลำดับตัวอักษร และมีการให้คำแนะนำในการค้นหาคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง [3].

การใช้งานแหล่งอ้างอิง: พจนานุกรม LEXiTRON

 1. ค้นหาคำศัพท์: คุณสามารถค้นหาคำศัพท์ที่ต้องการใน LEXiTRON ได้โดยพิมพ์คำศัพท์ลงในช่องค้นหา แล้วกด Enter หรือปุ่มค้นหา [3].
 2. อ่านคำศัพท์และความหมาย: เมื่อค้นหาคำศัพท์แล้ว คุณจะได้รับผลลัพธ์ที่แสดงคำศัพท์และความหมายของคำศัพท์นั้น ๆ [3].
 3. อ้างอิงและการอ้างถึง: LEXiTRON เป็นแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือสำหรับการอ้างถึงคำศัพท์และความหมายของคำศัพท์ในงานวิจัย หนังสือ หรืองานทางวิชาการอื่น ๆ [1].

Learn more:

 1. เอกสารอ้างอิง คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON
 2. อ้างอิง คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON
 3. ดัชนี:LEXiTRON อ7 – วิกิพจนานุกรม

แหล่งอ้างอิง: พจนานุกรม Babla

แหล่งอ้างอิง: พจนานุกรม Babla เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการพจนานุกรมออนไลน์ในหลายภาษา รวมถึงภาษาไทยด้วย พจนานุกรม Babla เป็นแหล่งข้อมูลที่มีความครอบคลุมและความเชื่อถือได้สูงในการแปลคำศัพท์และประโยคต่าง ๆ ในหลายภาษา ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศส และอื่น ๆ

พจนานุกรม Babla มีการจัดเรียงคำศัพท์และประโยคต่าง ๆ อย่างมีระเบียบเรียบร้อย และมีการแสดงตัวอย่างประโยคที่ใช้คำศัพท์นั้น ๆ อีกด้วย ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเรียนรู้การใช้คำและประโยคต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

การใช้แหล่งอ้างอิง: พจนานุกรม Babla เพื่อตรวจสอบคำศัพท์และประโยคต่าง ๆ สามารถช่วยให้ผู้เขียนเนื้อหาสามารถแปลและใช้คำศัพท์ได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปตามมาตรฐาน SEO ของ Google โดยสามารถนำคำศัพท์และประโยคที่ได้จากพจนานุกรม Babla มาใช้ในเนื้อหาเพื่อเพิ่มความครอบคลุมและคุณภาพของเนื้อหาได้

อย่างไรก็ตาม การใช้แหล่งอ้างอิง: พจนานุกรม Babla เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอในการตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของคำและประโยค ดังนั้น ควรใช้ความระมัดระวังในการตรวจสอบและตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งอื่น ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและครอบคลุมที่สุด

Categories: แบ่งปัน 95 เสถียร แปลว่า

สืบ นาคะเสถียร : บุรุษนักอนุรักษ์แห่งผืนป่า - BBC News ไทย
สืบ นาคะเสถียร : บุรุษนักอนุรักษ์แห่งผืนป่า – BBC News ไทย

See more: hoicamtrai.com/category/schedule

ไม่เสถียร หมายถึง

ไม่เสถียร หมายถึงอะไร?

ไม่เสถียร หมายถึงสภาวะที่ไม่มั่นคง หรือไม่แน่นอน ซึ่งอาจเกิดขึ้นในหลายด้านหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม หรือความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สถานการณ์ที่ไม่เสถียรอาจทำให้เกิดความไม่มั่นคง ความไม่มั่นคงนี้อาจเกิดจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมืองที่ไม่แน่นอน ความไม่สมดุลในสังคม หรือปัญหาส่วนตัวของบุคคล ซึ่งส่งผลให้เกิดความไม่มั่นคงทั้งในระดับบุคคลและระดับสังคม

ในทางปฏิบัติ เราสามารถพบเห็นความไม่เสถียรในหลายด้านของชีวิตประจำวัน เช่น

 • การเงิน: ความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจอาจทำให้เกิดความไม่เสถียรในการเงินของบุคคลหรือสถานประกอบการ [1].
 • การเมือง: สถานการณ์การเมืองที่ไม่แน่นอนหรือไม่มั่นคงอาจทำให้เกิดความไม่เสถียรในระบบการปกครองหรือความเชื่อมั่นในรัฐบาล [1].
 • ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล: ปัญหาในครอบครัวหรือความไม่สมดุลในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอาจทำให้เกิดความไม่เสถียรในความสัมพันธ์ [1].

การแก้ไขสถานการณ์ไม่เสถียร

เมื่อเราพบเห็นสถานการณ์ที่ไม่เสถียร เราสามารถดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงสถานการณ์ให้เกิดความเสถียรขึ้นได้ โดยการทำตามขั้นตอนดังนี้:

 1. วิเคราะห์สถานการณ์: ทำการวิเคราะห์และทำความเข้าใจในสาเหตุและปัจจัยที่ทำให้เกิดความไม่เสถียร เพื่อให้เราสามารถตัดไม่เสถียร หมายถึงอะไร?

ไม่เสถียร หมายถึงสภาวะที่ไม่มั่นคง หรือไม่แน่นอน ซึ่งอาจเกิดขึ้นในหลายด้านหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ การเมือง หรือความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สถานการณ์ที่ไม่เสถียรอาจทำให้เกิดความไม่มั่นคง ความไม่มั่นคงนี้อาจเกิดจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น ความไม่มั่นคงในการทำงาน ความไม่มั่นคงในการเงิน หรือความไม่มั่นคงในความสัมพันธ์ระหว่างคน ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อความเจริญเติบโตและความสำเร็จในชีวิตของบุคคลหรือองค์กรได้ [1].

การเสถียรมีความสำคัญอย่างมากในทุกด้านของชีวิต เช่น ในการดำเนินธุรกิจ การวางแผนการเงิน การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น และการพัฒนาตนเอง ความไม่เสถียรอาจทำให้เกิดความไม่มั่นคงทางอารมณ์ ความไม่มั่นคงทางการเงิน หรือความไม่มั่นคงทางสังคม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเรา [1].

เพื่อให้คุณเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้น ข้อมูลต่อไปนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจและรู้จักกับคำว่า ไม่เสถียร มากยิ่งขึ้น:

 1. ความไม่เสถียรในการทำงาน:

  • การมีงานที่ไม่มั่นคงหรือไม่มั่นคงตามธรรมเนียมอาจทำให้เกิดความกังวลและความไม่มั่นคงทางการเงิน [1].
  • การมีสภาวะการงานที่ไม่มั่นคงอาจทำให้เกิดความไม่มั่นคงทางอารมณ์และสุขภาพที่ไม่ดี [1].
 2. ความไม่เสถียรในการเงิน:

  • การไม่มีการวางแผนการเงินที่ดีอาจทำให้เกิดความ

Learn more:

 1. เสถียร แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
สืบ นาคะเสถียร คือใคร? ทำไม? ห้วยขาแข้ง สัตว์ป่าอยากอยู่
สืบ นาคะเสถียร คือใคร? ทำไม? ห้วยขาแข้ง สัตว์ป่าอยากอยู่

See more here: hoicamtrai.com

สารบัญ

เสถียร แปลว่าอะไร
ความหมายของเสถียร
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่าเสถียร
แหล่งอ้างอิง: พจนานุกรม Longdo Dictionary
แหล่งอ้างอิง: พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ นคร
แหล่งอ้างอิง: พจนานุกรม LEXiTRON
แหล่งอ้างอิง: พจนานุกรม Babla

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *