ข้อเสนอภาษาอังกฤษ: อัพเกรดฝีมือทางภาษาเพื่อความสำเร็จ

ตัวอย่างจดหมายขอบคุณรับเข้าทํางาน ภาษาอังกฤษ Email สัมภาษณ์งาน – Bestkru

การขอความช่วยเหลือและเสนอความช่วยเหลือ ภาษาอังกฤษ

Keywords searched by users: ข้อเสนอภาษาอังกฤษ: อัพเกรดฝีมือทางภาษาเพื่อความสำเร็จ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ภาษาอังกฤษ, ฉันขอเสนอ ภาษาอังกฤษ, ข้อเสนอแนะ คือ, ข้อตกลง ภาษาอังกฤษ, ข้อเสนอแนะ ภาษาอังกฤษ ในแบบสอบถาม, สนับสนุน คือ, offer แปลว่า, Offer

คำอธิบายเกี่ยวกับข้อเสนอในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างจดหมายขอบคุณรับเข้าทํางาน ภาษาอังกฤษ Email สัมภาษณ์งาน – Bestkru
ตัวอย่างจดหมายขอบคุณรับเข้าทํางาน ภาษาอังกฤษ Email สัมภาษณ์งาน – Bestkru

คำอธิบายเกี่ยวกับข้อเสนอในภาษาอังกฤษ

การให้คำแนะนำและข้อเสนอในภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่สำคัญในการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่างบุคคล ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้กันทั่วโลก ดังนั้นการเรียนรู้วิธีการให้คำแนะนำและข้อเสนอในภาษาอังกฤษจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เราสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้คือบางประโยคที่ใช้ในการให้คำแนะนำและข้อเสนอในภาษาอังกฤษ [1]:

การให้คำแนะนำ:

 1. You should try to learn English everyday. (เธอน่าจะพยายามเรียนภาษาอังกฤษทุกวันนะ)
 2. I think you should go home early. (ผมคิดว่าวันนี้คุณควรจะกลับบ้านเร็วหน่อยนะครับ)
 3. Why don’t you join a football club? (ทำไมมึงไม่เข้าชมรมฟุตบอลวะ)
 4. You’d better wake up early. (แกควรจะตื่นเช้า ๆ หน่อยนะ)
 5. Let’s have dinner together. (มาทานอาหารเย็นกันเถอะ)
 6. What about having a cup of tea together? (แล้วถ้าไปดื่มชาด้วยกันล่ะ)
 7. How about going to the beach? (แล้วถ้าไปทะเลกันล่ะ)
 8. Don’t you think it would be a good idea to have a picnic this Saturday? (คุณว่ามันไม่ดีหรอถ้าเราไปปิกนิกกันวันเสาร์นี้)
 9. If I were you, I’d call your mom. (ถ้าฉันเป็นแก ฉันจะโทรหาแม่นะ)
 10. I suggest that you take a nap. (ผมว่าคุณงีบหน่อยดีกว่านะครับ)
 11. You may want to try on this hat. (เธอน่าจะลองใช้หมวกใบนี้ดูนะ)
 12. Perhaps you could take a raincoat with you. (ผมว่าคุณติดเสื้อกันฝนไปหน่อยก็ดีนะ)
 13. I strongly advise you to do more exercise. (ผมขอเน้นย้ำว่าคุณคุณออกกำลังกายให้มากกว่านี้)
 14. I recommend that you get some rest. (ผมแนะนำให้คุณพักซะหน่อยเถอะ)
 15. It’s better for you to sleep a little more. (มันน่าจะดีขึ้น ถ้าหนูนอนต่ออีกซักหน่อยนึง)

การตอบรับคำแนะคำอธิบายเกี่ยวกับข้อเสนอในภาษาอังกฤษ

การให้คำแนะนำและข้อเสนอในภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่สำคัญเมื่อต้องการแสดงความคิดเห็นหรือแนะนำในสถานการณ์ต่าง ๆ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้กันทั่วโลก ดังนั้นการเรียนรู้วิธีการให้คำแนะนำและข้อเสนอในภาษาอังกฤษจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เราสื่อสารได้อย่างราบรื่นและเข้าใจกันได้ดีขึ้น [1]

นี่คือตัวอย่างประโยคที่ใช้ในการให้คำแนะนำและข้อเสนอในภาษาอังกฤษ:

 1. You should try to learn English everyday. (เธอน่าจะพยายามเรียนภาษาอังกฤษทุกวันนะ) [1]
 2. I think you should go home early. (ผมคิดว่าวันนี้คุณควรจะกลับบ้านเร็วหน่อยนะครับ) [1]
 3. Why don’t you join a football club? (ทำไมมึงไม่เข้าชมรมฟุตบอลวะ) [1]
 4. You’d better wake up early. (แกควรจะตื่นเช้า ๆ หน่อยนะ) [1]
 5. Let’s have dinner together. (มาทานอาหารเย็นกันเถอะ) [1]
 6. What about having a cup of tea together? (แล้วถ้าไปดื่มชาด้วยกันล่ะ) [1]
 7. How about going to the beach? (แล้วถ้าไปทะเลกันล่ะ) [1]
 8. Don’t you think it would be a good idea to have a picnic this Saturday? (คุณว่ามันไม่ดีหรอถ้าเราไปปิกนิกกันวันเสาร์นี้) [1]
 9. If I were you, I’d call your mom. (ถ้าฉันเป็นแก ฉันจะโทรหาแม่นะ) [1]
 10. I suggest that you take a nap. (ผมว่าคุณงีบหน่อยดีกว่านะครับ) [1]

การตอบรับคำแนะนำ:

 • Thanks, I’ll do it. (ขอบคุณ ตามนั้นเลย)
 • It sounds good. (เข้าท่าแหะ)
 • That sounds like a good idea. (ความคิดนี้เข้าท่าแหะ)
 • Thanks. It’s a good suggestion. (ขอบคุณนะครับ นี่เป็นคำแนะนำที่ดีมากเลย)
 • I think you’re right. (ฉันเห็นด้วยกับคุณนะ)
 • Why didn’t I think of that? (คิดได้ไงเนี่ยะ เยี่ยมเลย)

การปฏิเสธคำแนะ


Learn more:

 1. 16 การให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในภาษาอังกฤษ – ศูนย์การแปลนานาชาติ ทีไอเอส ทรานสเลชั่น 027309933
 2. รวมประโยคภาษาอังกฤษไว้พรีเซนต์งานให้ดูโปร และโดดเด่น
 3. รวมขั้นตอน เทคนิคการพรีเซนต์งานภาษาอังกฤษ – 25 มิถุนายน 2561

ความหมายของข้อเสนอในภาษาอังกฤษ

ความหมายของข้อเสนอในภาษาอังกฤษ

ข้อเสนอในภาษาอังกฤษเป็นคำที่ใช้เพื่อแสดงความต้องการหรือเสนอแนะในเรื่องต่างๆ ซึ่งสามารถใช้ในบทสนทนาทั้งในชีวิตประจำวันและในสถานการณ์ทางธุรกิจ คำว่า ข้อเสนอ ในภาษาอังกฤษมักมีความหมายเดียวกับคำว่า proposal หรือ offer ในภาษาไทย [1] [2].

ความหมายของข้อเสนอในภาษาอังกฤษสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภทได้ เช่น

 1. ข้อเสนอในการซื้อขาย: เป็นการเสนอราคาหรือเงื่อนไขในการซื้อหรือขายสินค้าหรือบริการ ซึ่งอาจเป็นการเสนอราคาที่ดีกว่าคู่แข่งหรือเสนอเงื่อนไขที่เหมาะสมกับคู่ค้า [2].

 2. ข้อเสนอในการทำงานร่วมกัน: เป็นการเสนอแนวคิดหรือแผนการทำงานร่วมกัน เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและเข้าใจเป้าหมายและวิธีการทำงาน [2].

 3. ข้อเสนอในการแต่งงาน: เป็นการเสนอให้คู่รักเข้าร่วมชีวิตกันโดยการขอแต่งงาน [2].

 4. ข้อเสนอในการเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรม: เป็นการเสนอให้บุคคลหรือองค์กรเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง [2].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ข้อเสนอ ในภาษาอังกฤษได้แก่

 • We would like to offer you a proposal, Mr. Knight. (เราอยากเสนอให้คุณ ข้อเสนอ คุณไนท์) [2].
 • Heres the banquet hall reconstruction proposal. (ข้อเสนอการสร้างห้องจัดเลี้ยงใหม่) [2].
 • Your proposal, our investors arent interested. (ข้อเสนอของคุณ นักลงทุนของเราไม่สนใจ) [2].

Learn more:

 1. propose แปล ว่า – eggedad0.charlestoncandleco.com
 2. ข้อเสนอ แปลว่าอะไร ความหมาย คำแปล หมายความว่า ตัวอย่างประโยค
 3. ข้อเสนอแนะ คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค

แปลคำว่า ข้อเสนอ เป็นภาษาอังกฤษ

เมื่อค้นหาคำว่า แปลคำว่า ข้อเสนอ เป็นภาษาอังกฤษ ผลการค้นหาจะแสดงให้เห็นว่าคำว่า ข้อเสนอ ในภาษาอังกฤษมีความหมายเป็น proposal, offer, proposition, หรือ suggestion [1] ซึ่งเป็นคำที่ใช้ในการอธิบายเกี่ยวกับการนำเสนอหรือเสนอข้อเสนอต่าง ๆ ให้คนอื่นพิจารณาหรือตอบรับ

ดังนั้น เพื่อตอบสนองตามมาตรฐาน SEO ของ Google ดังกล่าว ข้าพเจ้าจะเขียนเนื้อหาที่เป็นประโยชน์และเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับคำว่า ข้อเสนอ ในภาษาไทย ดังนี้:

หัวข้อ: แปลคำว่า ข้อเสนอ เป็นภาษาอังกฤษ

เนื้อหา:
ข้อเสนอ (ข้อแนะนำ) เป็นคำที่ใช้ในการอธิบายเกี่ยวกับการนำเสนอหรือเสนอข้อเสนอต่าง ๆ ให้คนอื่นพิจารณาหรือตอบรับ ในภาษาอังกฤษ คำว่า ข้อเสนอ สามารถแปลได้เป็น proposal, offer, proposition, หรือ suggestion [1] ซึ่งแต่ละคำมีความหมายที่คล้ายคลึงกัน และสามารถใช้แทนกันได้ในบางกรณี ต่อไปนี้คือความหมายและตัวอย่างประโยคของแต่ละคำ:

 1. Proposal: คำว่า proposal หมายถึง การนำเสนอหรือเสนอข้อเสนอให้คนอื่นพิจารณาหรือตอบรับ โดยมักใช้ในบริบททางธุรกิจ หรือการเสนอแผนหรือโครงการต่าง ๆ ตัวอย่างประโยค: The committee has a proposal regarding the conservation campaign for marine animals [2].

 2. Offer: คำว่า offer หมายถึง การนำเสนอหรือเสนอข้อเสนอให้คนอื่นพิจารณาหรือตอบรับ โดยมักใช้ในบริบททางธุรกิจหรือการซื้อขาย ตัวอย่างประโยค: The company made an attractive job offer to the qualified candidate [1].

 3. Proposition: คำว่า proposition หมายถึง การนำเสนอหรือเสนอข้อเสนอให้คนอื่นพิจารณาหรือตอบรเมื่อคุณพบคำศัพท์หรือวลีที่คุณไม่เข้าใจในภาษาอังกฤษ คำว่า ข้อเสนอ ในที่นี้ คุณสามารถใช้คำศัพท์ proposal, offer, proposition, หรือ suggestion เพื่อแปลความหมายเป็นภาษาอังกฤษได้ [1]

ตัวอย่างประโยค:

 • คณะกรรมการมีข้อเสนอเกี่ยวกับการรณรงค์อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำที่น่าสนใจ (The committee has a proposal regarding an interesting campaign to conserve aquatic species) [2]

Learn more:

 1. ข้อเสนอ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …
 2. ข้อเสนอ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ข้อเสนอ แปลว่าอะไร ความหมาย คำแปล หมายความว่า ตัวอย่างประโยค

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ข้อเสนอ ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ข้อเสนอ ในภาษาอังกฤษ:

 1. The committee presented a proposal for the conservation of endangered marine species [1].
  คณะกรรมการนำเสนอข้อเสนอเพื่อการอนุรักษ์สัตว์น้ำที่ต่อสู้กับอันตรายในท้องทะเล [1].

 2. I have a suggestion for improving the companys productivity [1].
  ฉันมีข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของบริษัท [1].

 3. The government is considering a proposal to increase taxes on luxury goods [1].
  รัฐบาลกำลังพิจารณาข้อเสนอในการเพิ่มภาษีสินค้าหรู [1].

 4. The teacher welcomed any suggestions from the students regarding the class activities [1].
  ครูต้อนรับข้อเสนอใด ๆ จากนักเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมในชั้นเรียน [1].


Learn more:

 1. ข้อเสนอ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ข้อเสนอ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. 16 การให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในภาษาอังกฤษ – ศูนย์การแปลนานาชาติ ทีไอเอส ทรานสเลชั่น 027309933

การใช้คำว่า ข้อเสนอ ในทางธุรกิจและการประชุม

การใช้คำว่า ข้อเสนอ ในทางธุรกิจและการประชุมเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เกิดการสื่อสารและการต่อรองที่มีประสิทธิภาพระหว่างฝ่ายต่างๆ ในองค์กรหรือระหว่างองค์กรกับภาคส่วนภายนอก ดังนั้น การใช้คำว่า ข้อเสนอ ควรมีความชัดเจนและเป็นรูปแบบที่เหมาะสมตามบริบทที่ใช้

เพื่อให้การใช้คำว่า ข้อเสนอ ในทางธุรกิจและการประชุมตอบสนองต่อมาตรฐาน SEO ของ Google ได้ คุณสามารถเขียนเนื้อหาที่เป็นประโยชน์และมีความครอบคลุมต่อเนื้อหาที่ค้นหามาได้ โดยสามารถอ้างอิงผลการค้นหาที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือของเนื้อหาได้

ตัวอย่างเนื้อหาที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการใช้คำว่า ข้อเสนอ ในทางธุรกิจและการประชุม:

หัวข้อ: การใช้คำว่า ข้อเสนอ ในทางธุรกิจและการประชุม

เนื้อหา:

 1. ความหมายของคำว่า ข้อเสนอ ในทางธุรกิจและการประชุม [2]

  • ข้อเสนอ ในทางธุรกิจและการประชุมหมายถึงการนำเสนอและเสนอความคิดหรือแผนการที่มีวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาหรือสร้างความเปลี่ยนแปลงในองค์กรหรือกลุ่มงาน
  • การใช้คำว่า ข้อเสนอ เป็นวิธีการสื่อสารและต่อรองที่มีประสิทธิภาพระหว่างฝ่ายต่างๆ ในองค์กรหรือระหว่างองค์กรกับภาคส่วนภายนอก
 2. การเตรียมการและการนำเสนอข้อเสนอในทางธุรกิจและการประชุม [1]

  • กำหนดวัตถุประสงค์ของการนำเสนอและข้อควรระวังในการเตรียมการ
  • วางแผนเนื้อหาและโครงสร้างของการนำเสนอให้การใช้คำว่า ข้อเสนอ เป็นสิ่งสำคัญในทางธุรกิจและการประชุม เนื่องจากเป็นวิธีการนำเสนอและสื่อสารเพื่อเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นหรือแผนการทำงานต่างๆ ให้กับผู้อื่นในองค์กรหรือทีมงาน ดังนั้น การใช้คำว่า ข้อเสนอ ให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญที่ควรใส่ใจ

นอกจากนี้ การใช้คำว่า ข้อเสนอ ในทางธุรกิจและการประชุมยังมีความหมายและวิธีการนำเสนอที่ควรรู้จัก เพื่อให้การสื่อสารและการนำเสนอเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้:

 1. ความหมายของคำว่า ข้อเสนอ:

  • ข้อเสนอ หมายถึงคำแนะนำหรือแผนการที่เสนอขึ้นมาเพื่อให้ผู้อื่นพิจารณาหรือตอบรับ [1].
 2. การเตรียมความพร้อมก่อนนำเสนอ:

  • ศึกษาและเข้าใจเรื่องที่ต้องการนำเสนออย่างละเอียด [1].
  • วางแผนการนำเสนอให้เป็นระเบียบและมีโครงสร้างที่ชัดเจน [1].
  • เตรียมข้อมูลหรือข้อมูลสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง [1].
  • ทำการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเตรียมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการนำเสนอ [1].
 3. การนำเสนอข้อเสนอ:

  • เริ่มต้นด้วยการแนะนำตัวเองและอธิบายเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการนำเสนอ [1].
  • อธิบายปัญหาหรือความต้องการที่ต้องการแก้ไขหรือเสนอแนะ [1].
  • อธิบายข้อเสนอหรือแผนการที่เหมาะสมและเป็นไปตามความต้องการ [1].
  • ใช้ข้อมูลหรือข้อมูลสนับสนุนเพื่อสร้างความเชื่อมโยงและความเป็นเหตุเพื่อสนับสนุนข้อเสนอ [1].
  • ใช้กราฟหรือภาพเพื่อแสดงข้อมูลหรือแผนการให้เข้าใจง่ายข

Learn more:

 1. พลิกโฉมประสิทธิภาพการทำงานด้วยกลยุทธ์การประชุมที่มีประสิทธิภาพเหล่านี้ | Workplace from Meta
 2. 7 ตัวอย่างที่ดีของการนำเสนอขายในปี 2021 (และวิธีเขียนในแบบของคุณ)
 3. Productive Meeting : ประชุมยังไงให้มีประสิทธิภาพ? – OFM blog

Categories: รวบรวม 78 ข้อ เสนอ ภาษา อังกฤษ

การขอความช่วยเหลือและเสนอความช่วยเหลือ ภาษาอังกฤษ
การขอความช่วยเหลือและเสนอความช่วยเหลือ ภาษาอังกฤษ

[khøsanōe] (n) EN: proposal ; offer ; proposition ; suggestion FR: proposition [ f ] ; suggestion [ f ]

See more: hoicamtrai.com/category/schedule

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ภาษาอังกฤษ

เพื่อตอบคำถามของคุณเกี่ยวกับ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ภาษาอังกฤษ ฉันได้ทำการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้ว ดังนี้:

หัวข้อหลัก: ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ภาษาอังกฤษ

คำอธิบาย: ในบทความนี้เราจะพูดถึงข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการฝึกภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นวิธีที่ช่วยให้คุณพัฒนาทักษะในการพูดภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเราจะอธิบายเกี่ยวกับข้อเสนอแนะที่คุณสามารถใช้ในการเรียนภาษาอังกฤษ รวมถึงการใช้เทคนิคและเคล็ดลับต่างๆ เพื่อช่วยให้คุณเรียนรู้และปรับปรุงทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ อ่านต่อเพื่อดูข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการฝึกภาษาอังกฤษ [1].

เนื้อหา:

 1. การอ่านและฟังภาษาอังกฤษ: การอ่านและฟังภาษาอังกฤษเป็นวิธีที่ดีในการเพิ่มคำศัพท์และประโยคในภาษาอังกฤษของคุณ คุณสามารถอ่านหนังสือภาษาอังกฤษ อ่านบทความในอินเทอร์เน็ต ฟังเพลงภาษาอังกฤษ หรือดูภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ เพื่อปรับปรุงทักษะการอ่านและฟังของคุณ [1].

 2. การพูดภาษาอังกฤษ: การพูดภาษาอังกฤษเป็นวิธีที่ดีในการฝึกทักษะการสื่อสารของคุณ คุณสามารถฝึกพูดภาษาอังกฤษโดยการเข้าร่วมกิจกรรมที่ใช้ภาษาอังกฤษ เช่น การสนทนากับเพื่อนฝรั่ง การเข้าร่วมคอร์สออนไลน์ หรือการเรียนภาหัวข้อหลัก: ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ภาษาอังกฤษ

เนื้อหา:

การเรียนรู้และพัฒนาภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับผู้คนที่ต้องการเป็นผู้ใช้ภาษาอังกฤษที่เก่งและมีความสามารถในการสื่อสารระหว่างประเทศ หากคุณกำลังมองหาข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อช่วยให้คุณพัฒนาทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น ดังนั้น บทความนี้จะเสนอข้อเสนอแนะที่จะช่วยให้คุณเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้และปรับปรุงภาษาอังกฤษของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาหลัก:

 1. การอ่านและฟังภาษาอังกฤษ: การอ่านและฟังภาษาอังกฤษเป็นวิธีที่ดีในการเพิ่มคำศัพท์และประโยคในภาษาอังกฤษของคุณ คุณสามารถอ่านหนังสือภาษาอังกฤษ เว็บไซต์ หรือบทความในภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มความรู้และคำศัพท์ใหม่ๆ ในภาษาอังกฤษ [1].

 2. การฟังและพูดภาษาอังกฤษ: การฟังและพูดภาษาอังกฤษเป็นวิธีที่ดีในการปรับปรุงทักษะการสื่อสารของคุณ คุณสามารถฟังเพลงภาษาอังกฤษ ดูซีรีย์หรือภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เพื่อปรับปรุงทักษะการฟังและพูดของคุณ [1].

 3. การเรียนรู้คำศัพท์: การเรียนรู้คำศัพท์เป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาภาษาอังกฤษของคุณ คุณสามารถใช้แอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่มีคำศัพท์ภาษาอังก


Learn more:

 1. ข้อเสนอแนะ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (khotenonae phoemtoem) แปลว่า – การแปลภาษาอังกฤษ
 3. 16 การให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในภาษาอังกฤษ – ศูนย์การแปลนานาชาติ ทีไอเอส ทรานสเลชั่น 027309933
จะตอบรับและปฏิเสธข้อเสนอเป็นภาษาอังกฤษอย่างไร? How Do I Accept Or Refuse Things? - Youtube
จะตอบรับและปฏิเสธข้อเสนอเป็นภาษาอังกฤษอย่างไร? How Do I Accept Or Refuse Things? – Youtube
อยากใส่เงื่อนไขในใบเสนอราคาเป็นภาษาอังกฤษ เขียนอย่างไรดีครับ - Pantip
อยากใส่เงื่อนไขในใบเสนอราคาเป็นภาษาอังกฤษ เขียนอย่างไรดีครับ – Pantip
รวมศัพท์แสลงใหม่ๆ ในเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ อย่าหาทำ แกง ฯลฯ ภาษาอังกฤษคืออะไรนะ
รวมศัพท์แสลงใหม่ๆ ในเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ อย่าหาทำ แกง ฯลฯ ภาษาอังกฤษคืออะไรนะ
วิธีตอบรับ ปฏิเสธ ข้อเสนอ เป็นภาษาอังกฤษ พูดแบบง่ายๆยังไง - Youtube
วิธีตอบรับ ปฏิเสธ ข้อเสนอ เป็นภาษาอังกฤษ พูดแบบง่ายๆยังไง – Youtube
ตัวอย่างจดหมายขอบคุณรับเข้าทํางาน ภาษาอังกฤษ Email สัมภาษณ์งาน – Bestkru
ตัวอย่างจดหมายขอบคุณรับเข้าทํางาน ภาษาอังกฤษ Email สัมภาษณ์งาน – Bestkru

See more here: hoicamtrai.com

สารบัญ

คำอธิบายเกี่ยวกับข้อเสนอในภาษาอังกฤษ
ความหมายของข้อเสนอในภาษาอังกฤษ
แปลคำว่า ข้อเสนอ เป็นภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ข้อเสนอ ในภาษาอังกฤษ
การใช้คำว่า ข้อเสนอ ในทางธุรกิจและการประชุม

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *