ขัดเกลาภาษาอังกฤษ: เคล็ดลับสำหรับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

a-e = สระเอ, สระภาษาอังกฤษ, สระผสมภาษาอังกฤษ, สระอังกฤษ, อ่านภาษาอังกฤษไม่ออก, คำนี้อ่านว่า

A-E = สระเอ, สระภาษาอังกฤษ, สระผสมภาษาอังกฤษ, สระอังกฤษ, อ่านภาษาอังกฤษไม่ออก, คำนี้อ่านว่า

Keywords searched by users: ขัดเกลาภาษาอังกฤษ: เคล็ดลับสำหรับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ขัดเกลาจิตใจ ภาษาอังกฤษ, ขัดเกลา หมายถึง, เกลา คือ, อลังการ คือ

การแปลคำว่า ขัดเกลา เป็นภาษาอังกฤษ

การแปลคำว่า ขัดเกลา เป็นภาษาอังกฤษ

คำว่า ขัดเกลา เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยและมีความหมายหลากหลาย ซึ่งสามารถแปลเป็นภาษาอังกฤษได้หลายคำ ตามที่แสดงในผลการค้นหาที่ได้รับจาก Google ดังนี้:

 1. Gloss [1]

  • ความแวววาว
  • ความเป็นเงามัน
  • ภาพลวงตา
  • เคลือบเงา
 2. Refine [1]

  • ทำให้ (กลายเป็น) บริสุทธิ์
  • ซัก
  • ฟอก
  • กลั่น
  • สกัด
  • ขัดเกลา
  • ทำให้สุภาพเรียบร้อย
 3. Refined [1]

  • สุภาพเรียบร้อย
  • ขัดเกลา
  • สละสลวย
  • ปราศจากสิ่งสกปรก
  • กลั่น
  • กรอง
  • ประณีต
  • ละเอียดลออ
 4. Refinement [1]

  • ความสุภาพเรียบร้อย
  • ความประณีต
  • ความสำรวย
  • ความละเอียดลออ
  • การทำให้บริสุทธิ์
  • การกลั่นกรอง
  • สิ่งที่ทำให้บริสุทธิ์แล้ว
  • สิ่งที่ขัดเกลาแล้ว
 5. Retouch [1]

  • ตกแต่ง
  • เสริมแต่ง
  • ขัดเกลา
  • ใช้สีเสริมแต่ง
  • ภาพเสริมแต่ง
 6. Suave [1]

  • กลมกล่อม
  • อ่อนโยน
  • ละ-มุนละไม
  • สุภาพ
  • ขัดเกลา
  • มีฤทธิ์อ่อน
  • ประจบ

จากผลการค้นหาดังกล่าว เราสามารถแปลคำว่า ขัดเกลา เป็นภาษาอังกฤษได้หลายคำ เช่น gloss, refine, refined, refinement, retouch, และ suave ซึ่งแต่ละคำมีความหมายและการใช้งานที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับบ context และประโยคที่ใช้


Learn more:

 1. ขัดเกลา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ขัดเกลา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ขัดเกลา คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ ขัดเกลา ในภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ ขัดเกลา ในภาษาอังกฤษ

การค้นหา คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ ขัดเกลา ในภาษาอังกฤษ ได้ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับคำศัพท์ ขัดเกลา ในภาษาอังกฤษ จากที่ค้นหาได้มีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องและคำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน ดังนี้:

 1. Polish [1]: คำว่า polish หมายถึง การขัดเงาหรือทำให้สละสลวย ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้วัตถุสิ่งของเรียบร้อยและสวยงามมากขึ้น ในทางเทคนิคการขัดเงานั้น มักใช้เครื่องมือหรือสารเคมีเพื่อเรียบเนียนผิววัตถุ หรือสิ่งของต่างๆ เช่น เครื่องเขียน, เครื่องประดับ, หรือพื้นผิวของรถยนต์

 2. Refine [1]: คำว่า refine หมายถึง การทำให้บริสุทธิ์หรือทำให้สุภาพเรียบร้อย ในบางกรณี refine อาจหมายถึงการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้น เช่น การปรับปรุงกระบวนการผลิตหรือการปรับปรุงสินค้า

 3. Gloss [1]: คำว่า gloss หมายถึง ความแวววาวหรือความเป็นเงามัน ในบางกรณี gloss อาจหมายถึงการเคลือบเงาหรือการขัดเงา เพื่อให้วัตถุสิ่งของมีความเงางามและสวยงามมากขึ้น

 4. Lard [1]: คำว่า lard หมายถึง การเสริมแต่งหรือการเพิ่มเติม ในบางกรณี lard อาจหมายถึงการเสริมหรือการเพิ่มเติมสิ่งของ เช่น การเพิ่มรายละเอียดหรือการตกแต่งเพื่อทำให้สิ่งของดูสวยงามมากขึ้น

 5. Suave [1]: คำว่า suave หมายถึง ความสุภาพหรือความอ่อนโยน ซึ่งในบางกรณี suave อาจหมายถึงความเป็นกลมกล่อมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ ขัดเกลา ในภาษาอังกฤษ

การค้นหา คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ ขัดเกลา ในภาษาอังกฤษ ได้ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับคำศัพท์ ขัดเกลา ในภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นคำที่ใช้ในการบ่งบอกถึงการทำให้เรียบร้อยหรือสละสลวย ดังนั้นเราจะมาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ ขัดเกลา ในภาษาอังกฤษตามผลลัพธ์การค้นหาดังนี้:

 1. Polish [1]: คำนี้หมายถึงการขัดเกลาหรือทำให้สละสลวย โดยมักใช้ในการขัดเงาหรือทำให้วัตถุสิ้นเปลืองเป็นเงา นอกจากนี้ยังมีความหมายเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการทำให้เรียบร้อยหรือเพิ่มคุณภาพของสิ่งต่างๆ

 2. Refine [1]: คำนี้หมายถึงการทำให้บริสุทธิ์หรือสะอาด โดยมักใช้ในการกลั่นหรือฟอกสารเพื่อให้ได้สิ่งที่บริสุทธิ์และมีคุณภาพสูงขึ้น

 3. Gloss [1]: คำนี้หมายถึงความแวววาวหรือความเป็นเงามัน และยังมีความหมายเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการเคลือบเงาหรือขัดเกลา

 4. Lard [1]: คำนี้หมายถึงการเสริมแต่งหรือเพิ่มคุณค่า โดยมักใช้ในการเสริมหรือเพิ่มคุณค่าของสิ่งต่างๆ

 5. Suave [1]: คำนี้หมายถึงความสุภาพหรืออ่อนโยน และยังมีความหมายเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับความเป็นกลมกล่อมหรือมีฤทธิ์อ่อน

 6. Refined [1]: คำนี้หมายถึงสละสลวยหรือปราศจากสิ่งสกปรก และยังมีความหมายเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับความสุภาพเรียบร้อยหรือละเอียดลออ

นอกจาก


Learn more:

 1. ขัดเกลา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ขัดเกลา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ขัดเกลา คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

ตัวอย่างประโยคแปลเพื่ออธิบายความหมายของ ขัดเกลา

ขัดเกลา คืออะไร?

ขัดเกลา เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่ออธิบายการทำให้เรียบร้อยหรือสะอาดขึ้น หรือการปรับปรุงให้ดีขึ้น โดยมักใช้ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงคุณภาพหรือการเตรียมตัวให้พร้อม คำว่า ขัดเกลา สามารถใช้ในหลายบริบทและสถานการณ์ต่างๆ เช่น การปรับปรุงนิสัย, การเตรียมตัวก่อนการแข่งขัน, การปรับปรุงคุณภาพของสิ่งของหรืองานต่างๆ [1].

ตัวอย่างประโยคแปลเพื่ออธิบายความหมายของ ขัดเกลา:

 1. การเข้ารับการอบรมจะช่วยให้คุณขัดเกลาทักษะและความรู้ของคุณ [1].
 2. เด็กชายคนนี้ต้องการการช่วยเหลือในการขัดเกลานิสัยที่ไม่ดี [1].
 3. การฝึกฝนจะช่วยให้คุณขัดเกลาทักษะและความสามารถของคุณ [1].
 4. การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศช่วยให้คุณขัดเกลาทักษะการสื่อสาร [1].

Learn more:

 1. ขัดเกลา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ขัดเกลา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. 5 ข้อควรระวังในการใช้ Google Translate เพื่อแปลภาษา – เชียงรายโฟกัสดอทคอม สังคมออนไลน์ของคนเชียงราย

วลีที่ใช้คล้ายกับ ขัดเกลา ในภาษาอังกฤษ

วลีที่ใช้คล้ายกับ ขัดเกลา ในภาษาอังกฤษ

ในภาษาอังกฤษมีหลายวลีที่ใช้คล้ายกับคำว่า ขัดเกลา ซึ่งมีความหมายใกล้เคียงหรือเกี่ยวข้องกัน ดังนี้:

 1. Refinement [1]: คำวลีนี้หมายถึงการปรับปรุงหรือการทำให้ดีขึ้น อาจใช้เพื่ออธิบายถึงกระบวนการที่ต้องผ่านเพื่อให้สิ่งต่าง ๆ เป็นไปได้อย่างเหมาะสมและเรียบร้อย

 2. Polishing [3]: คำวลีนี้หมายถึงการขัดเงาหรือการทำให้สิ่งต่าง ๆ เป็นมันเงา อาจใช้เพื่ออธิบายถึงการปรับปรุงหรือการทำให้สิ่งต่าง ๆ ดูสวยงามและเรียบร้อย

 3. Improvement [2]: คำวลีนี้หมายถึงการปรับปรุงหรือการทำให้ดีขึ้น อาจใช้เพื่ออธิบายถึงกระบวนการที่ต้องผ่านเพื่อให้สิ่งต่าง ๆ เป็นไปได้อย่างเหมาะสมและดีขึ้น

 4. Enhancement [2]: คำวลีนี้หมายถึงการเพิ่มความดีของสิ่งต่าง ๆ หรือการทำให้สิ่งต่าง ๆ ดูดีขึ้น อาจใช้เพื่ออธิบายถึงกระบวนการที่เพิ่มคุณค่าหรือความสำคัญให้กับสิ่งต่าง ๆ


Learn more:

 1. ขัดเกลา ในพจนานุกรม อังกฤษ – ไทย-อังกฤษ | Glosbe
 2. BBC Learning English – Course: Undercover English Thai / Unit 1 / Vocabulary Reference
 3. Battle orders, no polis… แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

วิธีใช้คำว่า ขัดเกลา ในบริบทต่างๆ

วิธีใช้คำว่า ขัดเกลา ในบริบทต่างๆ

คำว่า ขัดเกลา เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยและมีความหมายหลากหลายตามบริบทที่ใช้ ดังนี้:

 1. ขัดเกลาในความหมายทางการทำความสะอาด [1]

  • ใช้เกี่ยวกับการทำความสะอาดวัตถุหรือพื้นผิว เช่น ขัดเกลาเศษอาหารบนจาน, ขัดเกลาเศษสนิมบนโลหะ
  • ใช้ในการทำความสะอาดเครื่องใช้ต่างๆ เช่น ขัดเกลาเครื่องเสียง, ขัดเกลารถยนต์
 2. ขัดเกลาในความหมายทางการปรับปรุง [1]

  • ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพหรือลดความไม่สมบูรณ์ เช่น ขัดเกลาพื้นผิวไม้ให้เรียบร้อย, ขัดเกลาเครื่องหนังให้สวยงาม
 3. ขัดเกลาในความหมายทางการศึกษาและการพัฒนาตนเอง [1]

  • ใช้ในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะต่างๆ เช่น ขัดเกลาทักษะการเขียน, ขัดเกลาทักษะการสื่อสาร
 4. ขัดเกลาในความหมายทางการปรับปรุงนิสัย [1]

  • ใช้ในการปรับปรุงพฤติกรรมหรือนิสัยที่ไม่ดี เช่น ขัดเกลานิสัยขี้เกียจ, ขัดเกลานิสัยขี้โมโห
 5. ขัดเกลาในความหมายทางการเสริมแต่ง [1]

  • ใช้ในการเสริมแต่งหรือปรับปรุงสิ่งต่างๆ เช่น ขัดเกลาเครื่องประดับ, ขัดเกลารองเท้าให้สวยงาม

การใช้คำว่า ขัดเกลา นอกจากบริบทที่กล่าวมาแล้วยังมีบริบทอื่นๆ ที่ใช้คำนี้ได้อีกมากมาย ขึ้นอยู่กับบริบทและความหมายที่ต้องการใช้งาน


Learn more:

 1. ขัดเกลา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ขัดเกลา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ราชบัณฑิต’ ยุคใหม่ กับ ‘ศัพท์บัญญัติ’ ดิสรัปชัน – ราชบัณฑิตยสภา

Categories: รายละเอียด 76 ขัดเกลา ภาษาอังกฤษ

a-e = สระเอ, สระภาษาอังกฤษ, สระผสมภาษาอังกฤษ, สระอังกฤษ, อ่านภาษาอังกฤษไม่ออก, คำนี้อ่านว่า
a-e = สระเอ, สระภาษาอังกฤษ, สระผสมภาษาอังกฤษ, สระอังกฤษ, อ่านภาษาอังกฤษไม่ออก, คำนี้อ่านว่า

(v) discipline, See also: train, Syn. อบรม, พร่ำสอน, บ่มนิสัย, Example: คุณป้าขัดเกลาสมศรีจนมีกิริยามารยาทเป็นผู้ดี, Thai Definition: แนะนำพร่ำสอนให้ซึมซาบเข้าไปจนติดเป็นนิสัย

See more: hoicamtrai.com/category/schedule

ขัดเกลาจิตใจ ภาษาอังกฤษ

ขัดเกลาจิตใจ ภาษาอังกฤษ

เมื่อพูดถึงคำว่า ขัดเกลาจิตใจ ในภาษาไทย หมายถึงการปรับปรุงและพัฒนาจิตใจให้เป็นที่เรียบร้อยและสมดุลย์มากขึ้น ซึ่งเป็นกระบวนการที่สำคัญในการพัฒนาตนเองและเติบโตในทุกด้านของชีวิต ในบทความนี้เราจะพาท่านไปรู้จักกับแนวคิดและวิธีการขัดเกลาจิตใจในภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้กันทั่วโลก โดยเน้นให้ข้อมูลที่ลึกซึ้งและเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน

หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับขัดเกลาจิตใจในภาษาอังกฤษ คุณสามารถใช้คำศัพท์ self-improvement หรือ personal development เพื่อค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมในภาษาอังกฤษ

แนวคิดของการขัดเกลาจิตใจในภาษาอังกฤษ

การขัดเกลาจิตใจในภาษาอังกฤษเน้นไปที่การพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีและสมดุลย์ในชีวิต โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการใช้ชีวิตประจำวัน การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางกายและจิตใจ การเรียนรู้และพัฒนาทักษะส่วนบุคคล การสร้างความมั่นคงในตนเอง และการเติบโตในทุกด้านของชีวิต

วิธีการขัดเกลาจิตใจในภาษาอังกฤษ

 1. การอ่านหนังสือและการศึกษา: การอ่านหนังสือเป็นวิธีที่ดีในการขัดเกลาจิตใจ คุณสามารถเลือกอ่านหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตนเอง เช่น self-help books, motivational books, หรือ books on personal growth [2].

 2. การฝึกฝนทักษะ: การฝึกฝนทักษะที่ต้องการสามารขัดเกลาจิตใจ ภาษาอังกฤษ

การขัดเกลาจิตใจเป็นกระบวนการที่ช่วยให้เราสามารถปรับปรุงและพัฒนาจิตใจของเราให้ดีขึ้น ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีความสำคัญในการสื่อสารระหว่างประเทศ การฝึกฝนและพัฒนาทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เราสามารถเก่งภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น ในบทความนี้เราจะพาท่านไปทำความรู้จักกับกระบวนการขัดเกลาจิตใจในภาษาอังกฤษอย่างละเอียด เพื่อช่วยเพิ่มความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของท่านให้ดียิ่งขึ้น

หากท่านต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการขัดเกลาจิตใจในภาษาอังกฤษ นี่คือเนื้อหาที่จะช่วยให้ท่านเข้าใจและปรับปรุงทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษของท่านได้ดียิ่งขึ้น:

หัวข้อที่ 1: ขัดเกลาจิตใจคืออะไร?

 • ขัดเกลาจิตใจคือกระบวนการที่เราใช้เพื่อปรับปรุงและพัฒนาจิตใจของเราให้ดีขึ้น [1].
 • การขัดเกลาจิตใจในภาษาอังกฤษเป็นกระบวนการที่ช่วยให้เราสามารถเก่งภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น โดยการฝึกฝนและปรับปรุงทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ [2].

หัวข้อที่ 2: วิธีการขัดเกลาจิตใจในภาษาอังกฤษ

 • ฝึกฟังและพูดภาษาอังกฤษอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มความคล่องแคล่วในการใช้ภาษา .
 • อ่านหนังสือภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มคำศัพท์และความเข้าใจในภาษา .
 • ฝึกเขียนภาษ

Learn more:

 1. ขัดเกลา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ขัดเกลา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ช่วยขัดเกลาภาษาอังกฤษหน่อยครับ – เว็บบอร์ด DMC – ธรรมะสร้างกำลังใจ ทำให้คุณเป็นสุขใจได้ตลอดเวลา
บัตรคำ (Flashcards) ความรู้สึกและอารมณ์ภาษาอังกฤษพร้อมรูปภาพ
บัตรคำ (Flashcards) ความรู้สึกและอารมณ์ภาษาอังกฤษพร้อมรูปภาพ

See more here: hoicamtrai.com

สารบัญ

การแปลคำว่า ขัดเกลา เป็นภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ ขัดเกลา ในภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างประโยคแปลเพื่ออธิบายความหมายของ ขัดเกลา
วลีที่ใช้คล้ายกับ ขัดเกลา ในภาษาอังกฤษ
วิธีใช้คำว่า ขัดเกลา ในบริบทต่างๆ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *