คัดเลือกภาษาอังกฤษ: การเรียนรู้และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

ตัวอย่างสอบคัดเลือก ภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างสอบคัดเลือก ภาษาอังกฤษ

Keywords searched by users: คัดเลือกภาษาอังกฤษ: การเรียนรู้และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน สรรหา คัดเลือก ภาษาอังกฤษ, ได้รับการคัดเลือก ภาษาอังกฤษ, ผ่านการคัดเลือก ภาษาอังกฤษ, คัดเลือกนักกีฬา ภาษาอังกฤษ, คัดเลือกพนักงาน ภาษาอังกฤษ, ไม่ผ่านการคัดเลือก ภาษาอังกฤษ, คัดสรร ภาษาอังกฤษ, ผ่านเข้ารอบ ภาษาอังกฤษ

ค้นหาคำว่า คัดเลือก ในพจนานุกรม Longdo Dictionary

ค้นหาคำว่า คัดเลือก ในพจนานุกรม Longdo Dictionary เป็นการค้นหาคำศัพท์ในภาษาไทยที่มีความหมายว่า เลือกเอาที่ต้องการไว้ และคัดเอาที่ไม่ต้องการออก [1]. ในพจนานุกรม Longdo Dictionary ยังมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องเช่น คัดเลือกออก ที่หมายถึง เลือกเอาออกจากกลุ่มหรือกลุ่มที่มีอยู่ [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า คัดเลือก ในพจนานุกรม Longdo Dictionary ได้แก่ [1]:

 • คุณสามารถคัดเลือกสินค้าที่คุณต้องการจากหน้าร้านนี้ได้
 • เราต้องคัดเลือกผู้สมัครที่มีความสามารถเหมาะสมกับงาน

Learn more:

 1. คัดเลือก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. คัดเลือก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. Longdo Dict พจนานุกรม อังกฤษ ไ – แอปพลิเคชันใน Google Play

ความหมายของคำว่า คัดเลือก ในภาษาอังกฤษ

ความหมายของคำว่า คัดเลือก ในภาษาอังกฤษ

คำว่า คัดเลือก ในภาษาอังกฤษมีความหมายว่า choose หรือ select [1]. คำนี้ใช้ในบริบทต่าง ๆ เพื่อแสดงถึงกระบวนการเลือกเอาสิ่งที่ต้องการไว้ หรือเลือกเอาสิ่งที่ไม่ต้องการออก โดยมักใช้ในทางวิชาการ ธุรกิจ หรือการเลือกบุคคลเพื่อตำแหน่งงาน

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า คัดเลือก ในภาษาอังกฤษได้แก่ [1]:

 • The expert studied this issue in Thailand for several months and selected Thai students to attend the training abroad.
  (ผู้เชี่ยวชาญมาศึกษาปัญหาทางด้านนี้ในเมืองไทยเป็นเวลาหลายเดือนและได้คัดเลือกนักศึกษาไทยไปอบรมในต่างประเทศด้วย)

นอกจากนี้ยังมีคำที่เกี่ยวข้องกับคำว่า คัดเลือก ในภาษาอังกฤษอีกมากมาย เช่น pick, assort เป็นต้น [1]


Learn more:

 1. คัดเลือก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. คัดเลือก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. selection คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า คัดเลือก ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า คัดเลือก ในภาษาอังกฤษ:

 1. The committee will carefully select the best candidate for the position. [1]
  คณะกรรมการจะคัดเลือกผู้สมัครที่เหมาะสมที่สุดสำหรับตำแหน่งนี้

 2. The coach will have to pick and choose the players for the starting lineup. [1]
  โค้ชจะต้องคัดเลือกนักกีฬาสำหรับทีมหลัก

 3. The university uses a rigorous selection process to admit only the most qualified students. [1]
  มหาวิทยาลัยใช้กระบวนการคัดเลือกที่เข้มงวดเพื่อรับนักศึกษาที่มีความสามารถสูงสุดเท่านั้น

 4. The company is looking to hire a candidate who can demonstrate excellent problem-solving skills. [1]
  บริษัทกำลังมองหาผู้สมัครที่สามารถแสดงศักยภาพในการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม

 5. The team will carefully select the members based on their experience and qualifications. [1]
  ทีมจะคัดเลือกสมาชิกโดยใช้ประสบการณ์และคุณสมบัติเป็นหลัก

 6. The judges will evaluate the performances and then choose the winners. [1]
  กรรมการตัดสินจะประเมินการแสดงแล้วคัดเลือกผู้ชนะ


Learn more:

 1. คัดเลือก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. คัดเลือก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. คัดเลือก คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

คำแปลและความหมายของ คัดเลือก ในพจนานุกรม Bab.La

คำแปลและความหมายของคำว่า คัดเลือก ในพจนานุกรม bab.la

คำว่า คัดเลือก ในพจนานุกรม bab.la มีความหมายว่า เลือกเอาที่ต้องการไว้ และคัดเอาที่ไม่ต้องการออก [1]. คำนี้ใช้ในบริบทที่ต้องการเลือกสิ่งหรือบุคคลที่เหมาะสมหรือตรงตามความต้องการของเราเอง โดยการคัดเลือกจะเป็นกระบวนการที่เราใช้ในการตัดสินใจหรือเลือกสิ่งที่เราต้องการให้เหมาะสมกับเงื่อนไขหรือความต้องการของเราเอง

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า คัดเลือก ในพจนานุกรม bab.la ได้แก่ [1]:

 • มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่ [1]
 • Cloning หมายถึง คัดเลือก การแยกพันธุ์ให้บริสุทธิ์ [1]
 • Until this moment you were safe because my sister was chosen and no other could be sacrificed to Kaili. หมายถึง จนถึงขณะนี้คุณมีความปลอดภัย เพราะว่าน้องสาวของฉันได้รับการคัดเลือก และไม่มีการอื่น ๆ ที่อาจจะมีการเสียสละเพื่อไคยีลี [1]
 • And I personally have been chosen to render the benediction at this years Super Bowl. หมายถึง ส่วนตัวผมเองนั้นได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้กล่าวคำอวยพรในการแข่งซูเปอร์โบว์ปีนี้ [1]
 • I recruited him, I trained him, I commanded him in Vietnam for 3 years. หมายถึง ผมคัดเลือกเขา ผมการฝึกฝนเขา ผมคำสั่งเขาในเวียดนาม 3 ปี [1]

Learn more:

 1. คัดเลือก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. คัดเลือก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. cooperate แปล ว่า – eggedad0.charlestoncandleco.com

การใช้คำว่า คัดเลือก ในบริบททางธุรกิจหรืออื่นๆ

การใช้คำว่า คัดเลือก ในบริบททางธุรกิจหรืออื่นๆ

คำว่า คัดเลือก เป็นคำที่ใช้ในหลายบริบททางธุรกิจหรืออื่นๆ เพื่อแสดงถึงกระบวนการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดหรือเหมาะสมที่สุดจากตัวเลือกที่มีอยู่ให้กับองค์กรหรือบุคคล การคัดเลือกสามารถเกี่ยวข้องกับการเลือกสินค้าหรือบริการที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า การเลือกพนักงานที่มีความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน หรือการเลือกคู่ค้าที่มีความเชื่อถือได้และมีคุณภาพเพื่อเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

ในบริบททางธุรกิจ, การใช้คำว่า คัดเลือก สามารถมีความหมายและการใช้งานที่แตกต่างกันไปได้ ตัวอย่างเช่น:

 1. การคัดเลือกสินค้าหรือบริการ: ในการทำธุรกิจ, การคัดเลือกสินค้าหรือบริการที่จะนำเสนอให้กับลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้ลูกค้าได้รับสิ่งที่ดีที่สุดหรือเหมาะสมที่สุดตามความต้องการและความพึงพอใจของพวกเขา [2].

 2. การคัดเลือกพนักงาน: ในกระบวนการสรรหาและเลือกคัดพนักงานใหม่, การคัดเลือกคนที่มีความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้องค์กรสามารถมีทีมงานที่มีความสามารถและสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ [1].

 3. การคัดเลือกคู่ค้าทางธุรกิจ: ในการเลือกคู่ค้าที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจ, การคัดเลือกคู่ค้าที่มีความเชื่อถือได้และมีคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้ธุรกิจสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นแการใช้คำว่า คัดเลือก ในบริบททางธุรกิจหรืออื่นๆ

คำว่า คัดเลือก เป็นคำที่ใช้ในหลายบริบททางธุรกิจหรืออื่นๆ เพื่อแสดงถึงกระบวนการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดหรือเหมาะสมที่สุดจากตัวเลือกที่มีอยู่ให้กับองค์กรหรือบุคคล การใช้คำว่า คัดเลือก มีความสำคัญอย่างมากในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายและความต้องการขององค์กรหรือบุคคลนั้นๆ [1].

เมื่อพิจารณาการใช้คำว่า คัดเลือก ในบริบททางธุรกิจหรืออื่นๆ สามารถแบ่งออกเป็นหลายประเด็นได้ดังนี้:

 1. การคัดเลือกสินค้าหรือบริการ: ในธุรกิจการค้าหรือการบริการ การคัดเลือกสินค้าหรือบริการที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้ได้สินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างเหมาะสม [2].

 2. การคัดเลือกพนักงานหรือบุคลากร: ในการจัดหาและเลือกบุคลากรให้กับองค์กร การคัดเลือกคนที่เหมาะสมและมีความสามารถในการทำงานเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพและสามารถทำงานให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อองค์กร [1].

 3. การคัดเลือกคู่ค้าหรือผู้ร่วมงาน: ในการธุรกิจหรือการทำงานร่วมกับคู่ค้าหรือผู้ร่วมงาน การคัดเลือกคู่ค้าหรือผู้ร่วมงานที่เหมาะสมและมีความเชื่อถือได้เป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้ได้คู่ค้าหรือผู้ร่วมงานที่สามารถร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร [2].


Learn more:

 1. ISO 9001:2015 ความเข้าใจองค์กรและบริบทขององค์กร คืออะไร | by Wuttichai Boonheng | Total System Consultant | Medium
 2. ดูแลและคัดเลือกลูกค้ามุ่งหวังของคุณ – Zoho CRM

วิธีการคัดเลือกอย่างถูกต้องในภาษาอังกฤษ

วิธีการคัดเลือกอย่างถูกต้องในภาษาอังกฤษ

การคัดเลือกคำหรือประโยคในภาษาอังกฤษเพื่อให้ถูกต้องและเหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เราสื่อสารได้อย่างชัดเจนและเข้าใจกันได้ถูกต้อง ดังนั้น เราจำเป็นต้องรู้วิธีการคัดเลือกอย่างถูกต้องในภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถทำได้โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. เข้าใจความหมาย: ก่อนที่จะคัดเลือกคำหรือประโยคใดๆ ในภาษาอังกฤษ ควรทราบความหมายและบริบทที่เกี่ยวข้องให้ดี เพื่อให้เลือกคำหรือประโยคที่เหมาะสมและถูกต้อง [1].

 2. ตรวจสอบไวยากรณ์: การใช้ไวยากรณ์อย่างถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญในการคัดเลือกคำหรือประโยคในภาษาอังกฤษ ตรวจสอบว่าคำหรือประโยคที่เลือกมีการใช้ไวยากรณ์ที่ถูกต้องหรือไม่ [1].

 3. คำนึงถึงความคล่องตัว: เลือกคำหรือประโยคที่มีความคล่องตัวและสามารถปรับใช้กับบริบทต่างๆ ได้ [2].

 4. ใช้คำศัพท์ที่เหมาะสม: เลือกใช้คำศัพท์ที่เหมาะสมกับบริบทและความหมายที่ต้องการสื่อสาร [2].

 5. ตรวจสอบความถูกต้อง: หลังจากคัดเลือกคำหรือประโยคแล้ว ควรตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีข้อผิดพลาดใดๆ [1].

 6. ปรับแต่งและประกอบประโยค: หลังจากคัดเลือกคำหรือประโยคที่ถูกต้องแล้ว ควรทำการปรับแต่งและประกอบประโยคให้เป็นรูปแบบที่เข้าใจง่ายและถูกต้อง [2].


Learn more:

 1. สรุปวิธีใช้แกรมม่า!! เรียงประโยคภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง แบบง่ายจนต้องแปลกใจใน 5 นาที ในปี 2023 – OnDemand
 2. 4 เทคนิค เขียน Essay ให้คะแนนพุ่ง
 3. เริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ด้วยเทคนิคง่ายๆ | Interpass | Interpass

Categories: อัปเดต 97 คัดเลือก ภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างสอบคัดเลือก ภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างสอบคัดเลือก ภาษาอังกฤษ

(n) choosing, See also: picking, selecting, Syn. การคัดสรร, การเลือกเฟ้น, การสรรหา, Example: พรรคการเมืองได้เข้มงวดกวดขันในการคัดเลือกคนเข้าเป็นสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้ง, Thai Definition: การเลือกเอาที่ต้องการไว้, การคัดเอาที่ไม่ต้องการออก

See more: hoicamtrai.com/category/schedule

สรรหา คัดเลือก ภาษาอังกฤษ

สรรหา คัดเลือก ภาษาอังกฤษ

สรรหา คัดเลือก ภาษาอังกฤษ เป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการคัดเลือกและสรรหาบุคคลที่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างคมชัด ซึ่งเป็นภาษาที่มีความสำคัญในการสื่อสารระหว่างประเทศและในสถานการณ์ทางธุรกิจระดับสากล ในบทความนี้เราจะสอดคล้องกับเกณฑ์ SEO ของ Google โดยให้ข้อมูลอย่างละเอียดเพื่อเพิ่มความน่าสนใจและความสำคัญของเนื้อหาในการค้นหาของ Google โดยใช้ภาษาไทย โดยให้ความยาวขั้นต่ำ 1000 คำ และรวมส่วน FAQ ที่สอดคล้องกับหัวข้อนี้

หัวข้อหลัก: สรรหา คัดเลือก ภาษาอังกฤษ
วัตถุประสงค์ของบทความ: ให้คำแนะนำ และให้ข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับหัวข้อที่กำหนด อธิบายแนวคิดและหลักการเฉพาะเจาะจง
จำนวนคำขั้นต่ำ: 1000 คำ
ภาษา: ไทย
รูปแบบ: ข้อมูลละเอียด, คุณต้องให้ข้อมูลละเอียดเกี่ยวกับหัวข้อที่กำหนด อธิบายแนวคิดและหลักการอย่างชัดเจนและเป็นรายละเอียด

เนื้อหา:

I. สรรหา คัดเลือก ภาษาอังกฤษ: แนวคิดและความสำคัญ

 • สรรหา คัดเลือก ภาษาอังกฤษคือกระบวนการที่ใช้ในการคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างคมชัด
 • การสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษสำคัญอย่างมากในสถานการณ์ทางธุรกิจระดับสากล
 • การมีคนที่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างคมชัดจะช่วยให้องค์กรสรรหา คัดเลือก ภาษาอังกฤษ

สรรหา คัดเลือก ภาษาอังกฤษ เป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการคัดเลือกและสรรหาบุคคลที่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างคมชัด ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีความสำคัญในการสื่อสารระหว่างประเทศและในสายงานต่างๆ ดังนั้นการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสำคัญที่สำหรับองค์กรหรือบริษัทที่ต้องการคนที่มีความสามารถในการสื่อสารในภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องและมีคุณภาพ [1].

การสรรหา คัดเลือก ภาษาอังกฤษ มีขั้นตอนหลายขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติตาม เพื่อให้สามารถเลือกบุคคลที่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสม ดังนี้:

 1. วางแผนการสรรหา: การวางแผนการสรรหาเป็นขั้นตอนสำคัญที่จะช่วยให้สามารถระบุคุณสมบัติที่ต้องการในผู้สมัครงานที่มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างชัดเจน การวางแผนการสรรหาควรพิจารณาถึงตำแหน่งงานที่ต้องการภาษาอังกฤษในระดับใด และความสามารถที่ต้องการในการใช้ภาษาอังกฤษ เช่น การพูด การอ่าน การเขียน หรือการฟัง [1].

 2. การประกาศรับสมัคร: เมื่อได้วางแผนการสรรหาแล้ว องค์กรหรือบริษัทจะประกาศรับสมัครผู้สมัครงานที่มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยระบุคุณสมบัติที่ต้องการในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างชัดเจน เช่น ระดับภาษาอังกฤษที่ต้องการ ความสามารถในการใช้ภาษาอัง


Learn more:

 1. สรรหา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. การสรรหาบุคลากร (Recruitment) เพื่อเข้าร่วมงานกับองค์กร | HREX.asia
 3. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 101: Recruitment and Selection การสรรหาและการคัดเลือกคนเข้าทำงาน

See more here: hoicamtrai.com

สารบัญ

ค้นหาคำว่า คัดเลือก ในพจนานุกรม Longdo Dictionary
ความหมายของคำว่า คัดเลือก ในภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า คัดเลือก ในภาษาอังกฤษ
คำแปลและความหมายของ คัดเลือก ในพจนานุกรม bab.la
การใช้คำว่า คัดเลือก ในบริบททางธุรกิจหรืออื่นๆ
วิธีการคัดเลือกอย่างถูกต้องในภาษาอังกฤษ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *