คำเตือนภาษาอังกฤษ: การเขียนและการพูดที่ควรระวัง

ป้ายห้าม ป้ายห้ามสูบบุหรี่ เครื่องหมายห้าม Prohibition Signs | อุปกรณ์จราจร ป้ายจราจร ป้ายเตือน การ์ดเรล สีตีเส้นถนน อุปกรณ์จราจรทุกชนิด

เตือน คำเตือน เตือนความจำ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Keywords searched by users: คำเตือนภาษาอังกฤษ: การเขียนและการพูดที่ควรระวัง คําเตือน เนื้อหารุนแรง, ป้ายเตือน ภาษาอังกฤษ, ติดป้ายเตือน ภาษาอังกฤษ, คําเตือนใจ ภาษาอังกฤษ, Warning, ป้ายเตือนอันตราย ภาษาอังกฤษ, คำเตือน png, คําเตือน วีดีโอ

คำเตือนในภาษาอังกฤษ: แนวคิดและความหมาย

ป้ายห้าม ป้ายห้ามสูบบุหรี่ เครื่องหมายห้าม Prohibition Signs | อุปกรณ์จราจร ป้ายจราจร ป้ายเตือน การ์ดเรล สีตีเส้นถนน อุปกรณ์จราจรทุกชนิด
ป้ายห้าม ป้ายห้ามสูบบุหรี่ เครื่องหมายห้าม Prohibition Signs | อุปกรณ์จราจร ป้ายจราจร ป้ายเตือน การ์ดเรล สีตีเส้นถนน อุปกรณ์จราจรทุกชนิด

คำเตือนในภาษาอังกฤษ: แนวคิดและความหมาย

คำเตือนในภาษาอังกฤษ (Warning) เป็นคำที่ใช้เพื่อเตือนหรือแจ้งเตือนผู้คนเกี่ยวกับความเสี่ยงหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้น คำเตือนมักถูกใช้ในหลายสถานการณ์ เช่น คำเตือนในสิ่งของที่มีความเสี่ยง เช่น บรรจุภัณฑ์สินค้าที่มีคำเตือนเกี่ยวกับการใช้งาน หรือคำเตือนในสถานที่ที่อันตราย เช่น ป้ายเตือนในพื้นที่กำหนดเวลาการใช้งาน นอกจากนี้ คำเตือนยังสามารถใช้ในการเตือนเกี่ยวกับความผิดปกติหรือการกระทำที่ไม่เหมาะสม เช่น คำเตือนในการใช้งานเครื่องมือหรือเทคโนโลยีที่อาจเกิดความเสี่ยงได้ [1].

แนวคิดของคำเตือนในภาษาอังกฤษเน้นไปที่การเตือนและการป้องกัน โดยใช้คำที่มีความกระชับและโดดเด่น เพื่อให้ผู้รับรู้เข้าใจและรับรู้ความหมายได้ง่าย นอกจากนี้ คำเตือนในภาษาอังกฤษยังสามารถใช้เพื่อเตือนให้ผู้คนระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อความปลอดภัยและการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้น [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำเตือนในภาษาอังกฤษ:

 • Warning: High Voltage. Keep out of reach of children. (คำเตือน: แรงดันสูง ห้ามให้เด็กเข้าใกล้) [1].
 • Warning: This product contains peanuts and may cause an allergic reaction. (คำเตือน: ผลิตภัณฑ์นี้มีถั่วลิสงและอาจทำให้เกิดอาการแพ้) [1].
 • Warning: Slippery surface. Use caution when walking. (คำเตือน: พื้นเลื่อนไถล ใช้ความระมัดระวังในการเดิน) [1].

Learn more:

 1. คำเตือน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. คำเตือน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำวิจารณ์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาอังกฤษในที่ประชุม คำศัพท์ภาษาอังกฤษใช้บ่อย

คำเตือนเป็นส่วนประกอบของภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษเสริม – Milkkieblog
ภาษาอังกฤษเสริม – Milkkieblog

คำเตือนเป็นส่วนประกอบของภาษาอังกฤษคืออะไร?

คำเตือน (Warning) เป็นคำที่ใช้ในภาษาอังกฤษเพื่อเตือนหรือแจ้งเตือนผู้คนเกี่ยวกับความเสี่ยงหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้น คำเตือนมักถูกใช้ในหลายสถานการณ์ เช่น คำเตือนในป้ายเตือนการใช้งานเครื่องจักรหรือเครื่องมือที่อาจเป็นอันตราย คำเตือนในป้ายเตือนการใช้สารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรือคำเตือนในการใช้งานเว็บไซต์ที่อาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือเสี่ยงต่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว [1].

คำเตือนเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในภาษาอังกฤษ เนื่องจากมีบทบาทในการเตือนและป้องกันอันตรายหรือความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น การใช้คำเตือนในการสื่อสารเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อให้ผู้คนเข้าใจและรับรู้ถึงความเสี่ยงหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้น และจะช่วยให้ผู้คนระมัดระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำหรือข้อควรระวังที่ได้รับ [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำเตือนในภาษาอังกฤษได้แก่:

 • Warning: High voltage. Keep out of reach of children. (คำเตือน: ไฟฟ้าสูง ห้ามให้เด็กๆ เข้าใกล้)
 • Warning: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. (คำเตือน: ผลิตภัณฑ์นี้มีสารเคมีที่รัฐแคลิฟอร์เนียรู้ว่าเป็นสาเหตุของมะเร็งและขั้นตอนการเจริญพันธุ์อื่นๆ)
 • Warning: This website may contain explicit content. Viewer discretion is advised. (คำเตือน: เว็บไซต์นี้อาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม แนะนำให้ผู้ชมใช้ความระมัดระวัง)

การใช้คำเตือนในภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสำคัญในการสื่อสารคำเตือนเป็นส่วนประกอบของภาษาอังกฤษ

คำเตือน (Warning) เป็นคำที่ใช้ในภาษาอังกฤษเพื่อแจ้งเตือนหรือเตือนให้ระวังเกี่ยวกับสิ่งที่อาจเกิดขึ้นหรือเกิดความเสี่ยงในอนาคต [1]. คำเตือนเป็นส่วนสำคัญของภาษาอังกฤษที่ช่วยให้ผู้ใช้ภาษาเข้าใจถึงความเสี่ยงหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้น และสามารถป้องกันหรือระวังตัวเองได้ [1].

คำเตือนในภาษาอังกฤษสามารถใช้ในหลายบริบทและสถานการณ์ต่างๆ เช่น:

 1. คำเตือนในการขับขี่: เช่น คำเตือน: กรุณาใส่เข็มขัดนิรภัยก่อนขับรถ (Warning: Please fasten your seatbelt before driving) [1].
 2. คำเตือนในการใช้สารเคมี: เช่น คำเตือน: สารเคมีนี้อาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ (Warning: This chemical may be hazardous to your health) [1].
 3. คำเตือนในการใช้งานเครื่องจักร: เช่น คำเตือน: กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานก่อนใช้งานเครื่องจักร (Warning: Please read the user manual before operating the machinery) [1].

การใช้คำเตือนในภาษาอังกฤษมีความสำคัญอย่างมากเนื่องจากมีประโยชน์ในการเตือนให้ผู้คนระวังความเสี่ยงและป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้น การเรียนรู้คำเตือนในภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน [1].


Learn more:

 1. คำเตือน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. คำเตือน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. พต 31001 : ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม – เรื่องที่ 5 คําแนะนําและคําเตือนต่าง ๆ

คำเตือนในภาษาอังกฤษ: การใช้ในประโยค

ภาษาอังกฤษเสริม – Milkkieblog
ภาษาอังกฤษเสริม – Milkkieblog

คำเตือนในภาษาอังกฤษ: การใช้ในประโยค

คำเตือนในภาษาอังกฤษ (warning) เป็นคำที่ใช้ในการแจ้งเตือนหรือเตือนให้ระวังเกี่ยวกับสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งมักถูกใช้ในประโยคเพื่อเตือนผู้คนให้ระวังหรือปฏิบัติตามคำแนะนำที่กำหนด เช่น I put up a warning sign to keep people out (ฉันติดสัญลักษณ์คำเตือนเพื่อไม่ให้คนนอกเข้ามา) [1].

การใช้คำเตือนในประโยคในภาษาอังกฤษสามารถทำได้หลายรูปแบบ ดังนี้:

 1. ประโยคคำเตือนที่ใช้กริยา (Verb)

  • Dont touch the hot stove. Its dangerous [1].
  • Be careful when crossing the road. Look both ways before you cross [1].
 2. ประโยคคำเตือนที่ใช้คำนาม (Noun)

  • There is a warning sign indicating slippery floor ahead. Watch your step [1].
  • The weather forecast issued a storm warning for the coastal areas [1].
 3. ประโยคคำเตือนที่ใช้คำกริยากรรม (Verb + Object)

  • The lifeguard warned the swimmers about the strong currents [1].
  • The teacher warned the students not to cheat during the exam [1].
 4. ประโยคคำเตือนที่ใช้คำกริยากรรมและคำนาม (Verb + Object + Noun)

  • The doctor warned the patient about the potential side effects of the medication [1].
  • The police officer warned the driver about the speed limit in the area [1].

การใช้คำเตือนในภาษาอังกฤษมีความสำคัญในการสื่อสารและเตือนให้ผู้คนระวังสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ ดังนั้น การใช้คำเตือนในประโยคให้ถูกต้องและชัดเจนเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้ผู้คนเข้าใจและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างถูกต้อง


Learn more:

 1. warning (【คำนาม】การเตือน ) ความหมาย, วิธีใช้ และวิธีออกเสียง
 2. พต 31001 : ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม – เรื่องที่ 5 คําแนะนําและคําเตือนต่าง ๆ
 3. คำเตือน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

คำเตือนในภาษาอังกฤษ: คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

ภาษาอังกฤษเสริม – Milkkieblog
ภาษาอังกฤษเสริม – Milkkieblog

คำเตือนในภาษาอังกฤษ: คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

คำเตือนในภาษาอังกฤษแปลว่า warning, caution, notification, notice, หรือ caveat [1]. คำเหล่านี้ใช้ในการแจ้งเตือนหรือเตือนให้ระวังเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นหรือเป็นอันตรายได้ ดังนั้น คำเตือนในภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เรารับรู้และปฏิบัติตามคำแนะนำหรือข้อความที่ได้รับมาให้ถูกต้องและปลอดภัย

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำเตือนในภาษาอังกฤษ:

 1. Please read the warning signs before entering the construction site. (โปรดอ่านป้ายเตือนก่อนเข้าสู่บริเวณโครงการก่อสร้าง) [2]
 2. Caution: Wet floor. Please be careful to avoid slipping. (คำเตือน: พื้นเปียกน้ำ โปรดระวังไม่ให้ลื่นไถล) [2]
 3. Notification: The office will be closed for maintenance on December 25th. (ข้อความแจ้งเตือน: สำนักงานจะปิดเพื่อทำการบำรุงรักษาในวันที่ 25 ธันวาคม) [2]

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับคำเตือนในภาษาอังกฤษ:

 1. เตือน (warn) [1]
 2. แจ้งเตือน (notify) [1]
 3. ป้ายเตือน (warning sign) [2]
 4. ระวัง (be cautious) [1]
 5. อันตราย (danger) [1]

Learn more:

 1. คำเตือน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …
 2. คำเตือน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. เรียนรู้ภาษาอังกฤษเรื่องคำเตือน Caution! – VLEARN

คำเตือนในภาษาอังกฤษ: การเรียนรู้และการสื่อสาร

คำเตือนในภาษาอังกฤษ: การเรียนรู้และการสื่อสาร

การเรียนรู้และการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เราสามารถเติบโตและประสบความสำเร็จในชีวิตส่วนตัวและการทำงานได้ ในการเรียนรู้และการสื่อสารในภาษาอังกฤษนั้น คำเตือนเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากคำเตือนช่วยให้เราเข้าใจและปฏิบัติตามกฎระเบียบ และป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ ดังนั้น ในบทความนี้เราจะพูดถึงคำเตือนในภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้และการสื่อสาร [1].

คำเตือนในภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้และการสื่อสารสามารถแบ่งออกเป็นหลายหมวดหมู่ ดังนี้:

 1. คำเตือนเกี่ยวกับการเรียนรู้:
 • Pay attention to details [1].
 • Stay focused and avoid distractions [1].
 • Take notes to enhance understanding and retention [1].
 • Ask questions when in doubt [1].
 • Seek clarification if something is unclear [1].
 • Review and revise regularly [1].
 1. คำเตือนเกี่ยวกับการสื่อสาร:
 • Be clear and concise in your communication [1].
 • Use appropriate language and tone [1].
 • Listen actively and attentively [1].
 • Avoid interrupting others while they are speaking [1].
 • Respect cultural differences in communication styles [1].
 • Use non-verbal cues effectively [1].
 1. คำเตือนเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และการสื่อสาร:
 • Be mindful of online safety and privacy [1].
 • Use technology responsibly and ethically [1].
 • Avoid excessive screen time and maintain a healthy balance [1].
 • Verify the credibility of online sources [1].
 • Be aware of cyberbullying and take appropriate actions [1].

การปฏิบัติตามคำเตือนในภาษาอังกฤษเหล่านี้จะช่วยให้เราเติบโตและประสบความสำเร็จในการเรียนรู้และการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ [1].


Learn more:

 1. แจก!!! 100 ศัพท์ภาษาอังกฤษ ทีเจอบ่อยสุด ๆ ในการทำงาน

คำเตือนในภาษาอังกฤษ: การใช้ในสังคมและวัฒนธรรม

คำเตือนในภาษาอังกฤษ: การใช้ในสังคมและวัฒนธรรม

การใช้คำเตือนในภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสำคัญในการสื่อสารในสังคมและวัฒนธรรม คำเตือนช่วยให้เราสื่อสารอย่างชัดเจนและเหมาะสม เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดหรือการกระทบกันทางสังคม ดังนั้น เราควรรู้จักคำเตือนที่ใช้ในสังคมและวัฒนธรรมในภาษาอังกฤษ

นี่คือบางตัวอย่างของคำเตือนที่ใช้ในสังคมและวัฒนธรรมในภาษาอังกฤษ:

 1. Be careful! – ระวัง!
 2. Watch out! – ระวัง!
 3. Caution! – ระวัง!
 4. Danger! – อันตราย!
 5. Warning! – เตือน!
 6. Proceed with caution – ดำเนินการอย่างระมัดระวัง
 7. Use at your own risk – ใช้งานด้วยความเสี่ยงของตัวเอง
 8. Handle with care – จัดการอย่างระมัดระวัง
 9. Do not enter – ห้ามเข้า
 10. No trespassing – ห้ามเข้า

การใช้คำเตือนในสังคมและวัฒนธรรมในภาษาอังกฤษมีความสำคัญในการสื่อสารอย่างชัดเจนและเหมาะสม คำเตือนช่วยให้เราสื่อสารอย่างถูกต้องและป้องกันความเข้าใจผิด ดังนั้น เราควรใช้คำเตือนในสังคมและวัฒนธรรมในภาษาอังกฤษอย่างระมัดระวังและเหมาะสม


Learn more:

 1. พต 31001 : ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม – เรื่องที่ 5 คําแนะนําและคําเตือนต่าง ๆ
 2. มารยาททางสังคมของชาวอังกฤษ
 3. วิถีชีวิตและวัฒนธรรมอังกฤษ ประเพณี การแต่งกาย การทักทายของชาวอังกฤษ

Categories: รวบรวม 20 คำ เตือน ภาษา อังกฤษ

เตือน คำเตือน เตือนความจำ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร
เตือน คำเตือน เตือนความจำ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

(n) warning, See also: caution, notification, Example: คำเตือนต่างๆ ดูจะไม่ใคร่ได้ผลสำหรับนักท่องเที่ยว ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถานประโยคตัวอย่างของ “warn”

Please warn them that the doors will be locked after seven. โปรดเตือนพวกเขาว่าประตูจะล็อคหลังจาก 7 โมง I’m warning you. This is dangerous. ฉันเตือนคุณนะ สิ่งนี้เป็นอันตรายwarning. (n) คำเตือน warning. (adj) ที่เตือนให้ระวัง, See also: ซึ่งเตือนให้ระวัง

 • Caution. …
 • Warning. …
 • Danger. …
 • Be careful. …
 • Beware. …
 • Watch out! / Look out! …
 • Mind.

See more: https://hoicamtrai.com/category/schedule blog

Warn ใช้ยังไง

วิธีใช้คำสั่ง warn

คำสั่ง warn ใช้ในการเตือนผู้ใช้หรือแจ้งเตือนเกี่ยวกับสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่สำคัญ ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการเตือนผู้ใช้เกี่ยวกับประตูที่จะถูกล็อคหลังจากเวลา 7 โมง เพื่อให้พวกเขาทราบถึงสถานการณ์นี้และป้องกันไม่ให้พวกเขาต้องพบกับปัญหาในการเข้าถึงห้องหรือสถานที่ที่ประตูถูกล็อคไว้ [1].

ตัวอย่างประโยคการใช้คำสั่ง warn:

 • โปรดเตือนพวกเขาว่าประตูจะล็อคหลังจาก 7 โมง [1].

นอกจากนี้คำสั่ง warn ยังสามารถใช้ในการเตือนเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นอันตราย ในกรณีที่ต้องการเตือนคนอื่นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น:

 • ฉันเตือนคุณนะ สิ่งนี้เป็นอันตราย [2].

Learn more:

 1. [Javascript tips] Console มีมากกว่าแค่ปริ๊น log | by Panacholn Pongsamrithphol | THiNKNET Engineering
 2. เอะอะก็ console.log(). หากใครยังใช้ alert()… | by No money, no honey | 1Moby
 3. ว่าด้วยเรื่อง Consoleใน JavaScript | by Watcharapong Tubjeen | DevNote | Medium

คําเตือน ภาษาอังกฤษ มีอะไรบ้าง

คำเตือน ภาษาอังกฤษ มีความหมายอะไรบ้าง

คำว่า คำเตือน ในภาษาอังกฤษมีหลายคำและวลีที่ใช้เพื่อเตือนให้ระวังหรือระมัดระวังเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ดังนี้:

 1. Caution: คำนี้ใช้เพื่อเตือนให้ระวังหรือระมัดระวังเกี่ยวกับสิ่งที่อาจเป็นอันตรายหรือเสี่ยงต่อความปลอดภัย [1].

 2. Warning: คำนี้ใช้เพื่อเตือนให้ระวังหรือระมัดระวังเกี่ยวกับสิ่งที่อาจเป็นอันตรายหรือเสี่ยงต่อความปลอดภัย [1].

 3. Danger: คำนี้ใช้เพื่อเตือนให้ระวังหรือระมัดระวังเกี่ยวกับสิ่งที่มีความเสี่ยงสูงและอาจเป็นอันตราย [1].

 4. Be careful: คำนี้ใช้เพื่อเตือนให้ระวังหรือระมัดระวังเกี่ยวกับสิ่งที่อาจเป็นอันตรายหรือเสี่ยงต่อความปลอดภัย [1].

 5. Beware: คำนี้ใช้เพื่อเตือนให้ระวังหรือระมัดระวังเกี่ยวกับสิ่งที่อาจเป็นอันตรายหรือเสี่ยงต่อความปลอดภัย [1].

 6. Watch out! / Look out!: คำนี้ใช้เพื่อเตือนให้ระวังหรือระมัดระวังเกี่ยวกับสิ่งที่อาจเป็นอันตรายหรือเสี่ยงต่อความปลอดภัย [1].

 7. Mind: คำนี้ใช้เพื่อเตือนให้ระวังหรือระมัดระวังเกี่ยวกับสิ่งที่อาจเป็นอันตรายหรือเสี่ยงต่อความปลอดภัย [1].

อย่างไรก็ตาม ควรใช้คำเตือนเหล่านี้ในบริบทที่เหมาะสมและตรงกับสถานการณ์ที่ต้องการเตือนให้ระวัง [1].


Learn more:

 1. คำเตือน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. คำเตือน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. เรียนรู้ภาษาอังกฤษเรื่องคำเตือน Caution! – VLEARN
ภาษาอังกฤษเสริม – Milkkieblog
ภาษาอังกฤษเสริม – Milkkieblog
ภาษาอังกฤษเสริม – Milkkieblog
ภาษาอังกฤษเสริม – Milkkieblog
ภาษาอังกฤษเสริม – Milkkieblog
ภาษาอังกฤษเสริม – Milkkieblog
ป้ายห้าม ป้ายห้ามสูบบุหรี่ เครื่องหมายห้าม Prohibition Signs | อุปกรณ์จราจร ป้ายจราจร ป้ายเตือน การ์ดเรล สีตีเส้นถนน อุปกรณ์จราจรทุกชนิด
ป้ายห้าม ป้ายห้ามสูบบุหรี่ เครื่องหมายห้าม Prohibition Signs | อุปกรณ์จราจร ป้ายจราจร ป้ายเตือน การ์ดเรล สีตีเส้นถนน อุปกรณ์จราจรทุกชนิด
ป้ายความปลอดภัย ป้ายเซฟตี้ ป้าย Safety | Safety Sign | อุปกรณ์จราจร ป้ายจราจร ป้ายเตือน การ์ดเรล สีตีเส้นถนน อุปกรณ์จราจรทุกชนิด
ป้ายความปลอดภัย ป้ายเซฟตี้ ป้าย Safety | Safety Sign | อุปกรณ์จราจร ป้ายจราจร ป้ายเตือน การ์ดเรล สีตีเส้นถนน อุปกรณ์จราจรทุกชนิด
ภาษาอังกฤษเสริม – Milkkieblog
ภาษาอังกฤษเสริม – Milkkieblog
ภาษาอังกฤษเสริม – Milkkieblog
ภาษาอังกฤษเสริม – Milkkieblog
ภาษาอังกฤษเสริม – Milkkieblog
ภาษาอังกฤษเสริม – Milkkieblog
ป้ายห้าม ป้ายห้ามสูบบุหรี่ เครื่องหมายห้าม Prohibition Signs | อุปกรณ์จราจร ป้ายจราจร ป้ายเตือน การ์ดเรล สีตีเส้นถนน อุปกรณ์จราจรทุกชนิด
ป้ายห้าม ป้ายห้ามสูบบุหรี่ เครื่องหมายห้าม Prohibition Signs | อุปกรณ์จราจร ป้ายจราจร ป้ายเตือน การ์ดเรล สีตีเส้นถนน อุปกรณ์จราจรทุกชนิด

See more here: hoicamtrai.com

สารบัญ

คำเตือนในภาษาอังกฤษ: แนวคิดและความหมาย
คำเตือนเป็นส่วนประกอบของภาษาอังกฤษ
คำเตือนในภาษาอังกฤษ: การใช้ในประโยค
คำเตือนในภาษาอังกฤษ: คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
คำเตือนในภาษาอังกฤษ: การเรียนรู้และการสื่อสาร
คำเตือนในภาษาอังกฤษ: การใช้ในสังคมและวัฒนธรรม

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *