ขนงหมายถึง: ความหมายและการใช้งานในประเทศไทย

ความเชื่อเรื่อง ขน มงคล

ความเชื่อเรื่อง ขน มงคล

Keywords searched by users: ขนงหมายถึง: ความหมายและการใช้งานในประเทศไทย นลาฏ หมายถึง, พระขนง หมายถึง, พระขนง อ่านว่า, พระขนง มาจากภาษาอะไร, งามองค์ หมายถึง, วงนลาฏ หมายถึง, ขนงเนตร หมายถึง, พระนาสิกหมายถึง

ความหมายของคำว่า ขน ง หมาย ถึง

ความหมายของคำว่า ขน ในภาษาไทย คือ คิ้ว หรือส่วนที่อยู่เหนือตา [1] ซึ่งในราชาศัพท์มักใช้คำว่า พระขนง เพื่ออธิบายถึงคิ้วของพระองค์ [1]

ส่วนคำว่า ง ในภาษาไทย ไม่มีความหมายที่แน่ชัด จึงต้องพิจารณาจากบริบทที่ใช้คำนี้ แต่ในกรณีนี้ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำว่า ง ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า ขน ที่คุณค้นหา

สำหรับคำว่า หมาย ในภาษาไทย มีความหมายว่า คำอธิบายหรือคำแปลของคำหรือประโยคที่ใช้เพื่อให้เข้าใจความหมายของคำหรือประโยคนั้น ๆ [2]

ดังนั้น จากการค้นหาของคุณเกี่ยวกับคำว่า ขน ง หมาย ถึง พบว่าคำว่า ขน หมายถึงคิ้ว และคำว่า หมาย หมายถึงคำอธิบายหรือคำแปล แต่ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำว่า ง ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า ขน ในบริบทที่คุณค้นหา


Learn more:

 1. ขนง คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย …
 2. ขนง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. -ขนง- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

การแปลคำว่า ขน ง

การแปลคำว่า ขน ง ในภาษาไทยไม่มีความหมายที่แน่ชัดเนื่องจากไม่พบคำศัพท์ที่ตรงกับคำนี้ในพจนานุกรมออนไลน์หรือผลการค้นหาที่เกี่ยวข้อง [1][2]. อย่างไรก็ตาม, หากคุณต้องการแปลคำอื่นในภาษาไทยหรือคำศัพท์ที่มีความหมายที่แน่ชัด คุณสามารถระบุคำนั้นมาให้เราแปลให้ได้เลยครับ.


Learn more:

 1. ขนง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. -ขนง- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ขนง ภาษาอีสาน – อีสานร้อยแปด

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ขน ง

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ขน ง:

 1. ประโยคที่ใช้คำว่า ขน งในความหมายของ แขนง [1]:
 • ต้นไม้มีขนงกิ่งก้านที่สามารถแตกแขนงได้เมื่อโตเต็มที่.
 • ในโปรแกรม Windows Explorer ของ Windows 95 สามารถแสดงข้อมูลในรูปแบบของขนงกิ่งก้านสาขา.
 1. ประโยคที่ใช้คำว่า ขน งในความหมายของ สาขา [1]:
 • บริษัทเรามีสาขาทั้งหมด 5 สาขาที่ตั้งอยู่ในเมืองต่างๆ.
 • สาขานี้เป็นสาขาหลักของบริษัทและมีความสำคัญมากในการดำเนินธุรกิจ.
 1. ประโยคที่ใช้คำว่า ขน งในความหมายของ แยกเป็นสาขา [1]:
 • เมื่อโปรแกรมหลักทำงานเสร็จสิ้นแล้ว จะแตกแขนงไปทำงานในโปรแกรมย่อยตามคำสั่ง.
 • การแยกแขนงโปรแกรมเป็นส่วนย่อยช่วยให้การพัฒนาและการบำรุงรักษาโปรแกรมเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

Learn more:

 1. ขนง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. -ขนง- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ขนง คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

ความหมายของคำว่า ขน

คำว่า ขน ในภาษาไทยมีความหมายหลากหลาย และใช้ในบริบทต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ดังนี้:

 1. ขน (n) – หมายถึง เส้นขนที่มีความจำกัด ไม่เจริญเติบโต แตกต่างจากเส้นผม ขึ้นแทรกตามรูขุมขน [2]

  • ตัวอย่าง: สุนัขพันธุ์ไทยมีขนสั้น [2]
 2. ขน (v) – หมายถึง การบรรทุกหรือย้ายสิ่งของจากที่หนึ่งไปยังที่หนึ่งโดยใช้วิธีการบรรทุกหรือย้าย [2]

  • ตัวอย่าง: เขาขนของกว่า 3 เที่ยวจึงจะหมดห้อง [2]
 3. ขนง (n) – หมายถึง คิ้วหรือส่วนที่มีขนบนหน้าผาก [2]

  • ตัวอย่าง: ลักษณะพระพุทธรูปสุโขทัยยุคนี้คือ พระพักตร์รูปไข่พระขนงโก่ง [2]
 4. ขนด (n) – หมายถึง ส่วนที่มีรูปร่างคล้ายเส้นโค้งหรือม้วนเป็นวงกลม [2]

  • ตัวอย่าง: องค์พระปฏิมากรประทับนั่งสมาธิบนขนดนาค 5 ชั้น [2]
 5. ขนบ (n) – หมายถึง ประเพณีหรือวิธีการที่ถูกยึดถือเป็นที่ยอมรับในสังคม [2]

  • ตัวอย่าง: การเคารพผู้ใหญ่ถือเป็นขนบในสังคมไทย [2]
 6. ขนม (n) – หมายถึง อาหารหวานหรือของหวานที่ทำจากน้ำตาลหรือน้ำเชื่อม [2]

  • ตัวอย่าง: อย่ากินขนมมากเพราะจะทำให้อ้วน [2]
 7. ขนนก (n) – หมายถึง เส้นขนของนก [2]

  • ตัวอย่าง: ขนนกของนกยูงมีราคาเพราะมีสีสันสวยงาม [2]
 8. ขนอง (n) – หมายถึง ส่วนหลังของร่างกาย [2]

  • ตัวอย่าง: เดินทางไปข้างหน้า แล้วเลี้ยวขวาที่ขนอง [2]

Learn more:

 1. ขน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ขน – วิกิพีเดีย
 3. ขน – วิกิพจนานุกรม

ความหมายของคำว่า ง

คำว่า ง เป็นคำในภาษาไทยที่มีความหมายหลากหลาย โดยมักใช้ในบทสนทนาประจำวัน หรือในการแสดงอารมณ์ต่าง ๆ ดังนี้:

 1. แสดงความประหลาดใจหรือตกใจ: เมื่อเราได้ยินข่าวสารหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน เราอาจใช้คำว่า ง เพื่อแสดงความประหลาดใจ [1].

ตัวอย่างประโยค:

 • เมื่อเขาได้ยินข่าวว่าเขาได้รับรางวัล ก็ตกใจและพูดว่า ง!
 1. แสดงความตกใจหรือสะดุดตา: เมื่อเราเห็นสิ่งที่ไม่คาดฝันหรือเหตุการณ์ที่น่าสนใจ เราอาจใช้คำว่า ง เพื่อแสดงความตกใจหรือสะดุดตา [1].

ตัวอย่างประโยค:

 • เมื่อเขาเห็นคนดังเดินผ่านหน้า เขาก็ตกใจและพูดว่า ง!
 1. แสดงความตื่นเต้นหรือรู้สึกดี: เมื่อเราได้รับข่าวดีหรือสิ่งที่เราต้องการ เราอาจใช้คำว่า ง เพื่อแสดงความตื่นเต้นหรือรู้สึกดี [1].

ตัวอย่างประโยค:

 • เมื่อเขาได้รับเสื้อที่ตัวเองต้องการมา เขาก็ตื่นเต้นและพูดว่า ง!
 1. แสดงความเฉยเมยหรือไม่สนใจ: เมื่อเราไม่สนใจหรือไม่มีความสนใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้น เราอาจใช้คำว่า ง เพื่อแสดงความเฉยเมย [1].

ตัวอย่างประโยค:

 • เมื่อเขาถามเราเรื่องที่ไม่สนใจ เราก็อาจตอบว่า ง โดยไม่สนใจ

นอกจากนี้คำว่า ง ยังมีความหมายอื่น ๆ ที่ใช้ในบางกรณี เช่น ในภาษาอีสาน คำว่า ง หมายถึง เรา หรือ ข้าพเจ้า [2].


Learn more:

 1. ง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. งก คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน
 3. ความหมายของคำว่า ง

Categories: ยอดนิยม 90 ขน ง หมาย ถึง

ความเชื่อเรื่อง ขน มงคล
ความเชื่อเรื่อง ขน มงคล

(ขะหฺนง) น. คิ้ว, ใช้เป็นราชาศัพท์ว่า พระขนง.

See more: https://hoicamtrai.com/category/schedule blog

นลาฏ หมายถึง

นลาฏ หมายถึงอะไร?

นลาฏ เป็นคำศัพท์ที่มีความหมายหลากหลายและใช้ในหลายบริบท ในที่นี้เราจะสนใจความหมายของคำว่า นลาฏ ในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางศาสนาและวัฒนธรรมไทย

นลาฏ ในศาสนาและวัฒนธรรมไทย

ในศาสนาและวัฒนธรรมไทย นลาฏ หมายถึง การเคลื่อนไหวหรือการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆ ซึ่งสามารถเป็นได้ทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต นลาฏเป็นส่วนหนึ่งของสมุทรโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และเป็นหลักการที่สำคัญในการเข้าใจความเป็นอยู่ของโลกและสิ่งต่างๆ ในโลกนี้

นลาฏ ในภาษาทั่วไป

นอกจากนั้น นลาฏ ยังมีความหมายอื่นๆ ในภาษาทั่วไป ซึ่งอาจมีความหมายเชิงพื้นบ้านหรือใช้ในบริบทที่แตกต่างกันไป ตัวอย่างเช่น นลาฏ อาจหมายถึงการเคลื่อนไหวของสิ่งต่างๆ หรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสิ่งต่างๆ ในชีวิตประจำวัน

นลาฏ ในคำสอนธรรม

นลาฏ ยังมีความหมายในคำสอนธรรม โดยมักใช้ในบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจและการพัฒนาตนเอง นลาฏในคำสอนธรรมหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจจากสภาวะที่ไม่สุขหรือไม่พึงประสงค์ไปสู่สภาวะที่มีความสุขและพึงประสงค์ นั่นคือการเปลี่ยนแปลงจิตใจให้เกิดความสงบและสุขภาพจิตที่ดีขึ้น

FAQs (คำถามที่พบบ่อย)

 1. นลาฏ หมายถึงอะไรในศาสนาไทย?
  ในศาสนาไทย นลาฏ หมายถึงอะไร?

นลาฏ เป็นคำศัพท์ที่มีความหมายหลากหลายและใช้ในหลายบริบท ในที่นี้เราจะสนใจความหมายของคำว่า นลาฏ ในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางศาสนาและวัฒนธรรมไทย

นลาฏ ในศาสนาและวัฒนธรรมไทย

ในศาสนาและวัฒนธรรมไทย นลาฏ เป็นคำที่มีความหมายใกล้เคียงกับคำว่า นาย หรือ เจ้า ซึ่งใช้เรียกนำหน้าชื่อของผู้ที่มีตำแหน่งสูง มีอำนาจ หรือมีความสำคัญในสังคม อย่างเช่น พระนลาฏ หมายถึงพระองค์ทรงเป็นผู้นำหน้าในศาสนา หรือเจ้านลาฏ หมายถึงผู้ที่มีตำแหน่งสูงในสังคมไทยโบราณ

นลาฏ ในคำสอนและวรรณกรรมไทย

นลาฏ เป็นคำที่ใช้ในคำสอนและวรรณกรรมไทยเพื่อเสริมความสำคัญและเกียรติยศของบทความหรือบทกลอน โดยใช้เป็นคำนำหน้าชื่อของผู้เขียนหรือผู้รับใช้ อย่างเช่น นลาฏสุภาพ หมายถึงผู้เขียนหรือผู้รับใช้ที่มีความสุภาพและเกียรติยศ

นลาฏ ในการใช้ภาษาไทยประเภทอื่นๆ

นอกเหนือจากศาสนาและวัฒนธรรมไทย คำว่า นลาฏ อาจมีความหมายอื่นๆ ในภาษาไทยที่ไม่เกี่ยวข้องกับคำนำหน้าชื่อหรือคำสอน ดังนั้น การใช้คำว่า นลาฏ ในประโยคอาจต้องพิจารณาจากบริบทและความหมายที่ใช้ในปัจจุบัน


Learn more:

 1. นลาฏ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. นลาฏ คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน
 3. นลาฏ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
พระขนง , พระภมู หมายถึงอะไร? | Wordy Guru
พระขนง , พระภมู หมายถึงอะไร? | Wordy Guru
คำราชาศัพท์ : พระขนง - Youtube
คำราชาศัพท์ : พระขนง – Youtube
13 ก ย 64 คำราชาศัพท์หมวดร่างกาย - Youtube
13 ก ย 64 คำราชาศัพท์หมวดร่างกาย – Youtube
อุณาโลม - วิกิพีเดีย
อุณาโลม – วิกิพีเดีย

See more here: hoicamtrai.com

สารบัญ

ความหมายของคำว่า ขน ง หมาย ถึง
การแปลคำว่า ขน ง
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ขน ง
ความหมายของคำว่า ขน
ความหมายของคำว่า ง

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *