ความหมายของเสือ: สัญลักษณ์ของความอ่อนโยนและความอันตรายในโลกสัตว์

ความหมายของรอยสัก

10 เรื่องจริงของเสือโคร่ง ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน (จริงหรือนี้)

Keywords searched by users: ความหมายของเสือ: สัญลักษณ์ของความอ่อนโยนและความอันตรายในโลกสัตว์ ความหมายของเสือมงคล, ความหมายของเสือโคร่ง, เสือ แปลว่า อังกฤษ, ชื่อที่มีความหมายว่าเสือ, ช้างเผือก ความหมายโดยนัย, เนื้อร้าย ความหมายโดยนัย, ความ หมาย ชื่อ ดวงใจ, รอยสักเสือ ความหมาย

ประโยคที่ใช้คำว่า เสือ

ความหมายของรอยสัก
ความหมายของรอยสัก “เสือ” [รอยสักน่ารู้] : Cs Tattoo – Youtube

เสือเป็นคำศัพท์ในภาษาไทยที่มีความหมายหลากหลาย โดยมักใช้ในหลายบริบทต่าง ๆ ดังนี้:

 1. เสือ (n) – เสือในความหมายทางสัตว์: เสือเป็นชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในวงศ์ Felidae ซึ่งเป็นวงศ์เดียวกับแมว แต่มีขนาดใหญ่กว่า และเป็นสัตว์กินเนื้อ มีหลายชนิด เช่น เสือดาว, เสือสยาม, เสือบล็อก, เสือเขา, เสือเมือง, เสือเขียวหางขาว เป็นต้น [1]

 2. เสือ (n) – เสือในความหมายทางเศรษฐกิจ: เสือในบริบทนี้หมายถึงประเทศหรือภูมิภาคที่มีการเติบโตเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว และมีความสำคัญในเศรษฐกิจโลก เช่น ประเทศไทยถูกมองว่าเป็นเสือตัวใหม่ด้านเศรษฐกิจของโลก [1]

 3. เสือ (n) – เสือในความหมายทางอาชญากรรม: เสือในบริบทนี้หมายถึงผู้ร้ายหรือโจร ซึ่งเป็นคนดุร้ายและกระทำการผิดกฎหมาย เช่น โจรที่ทำการปล้นหรือทำผิดกฎหมาย [1]

 4. เสือก (v) – เสือกในความหมายทางการกระทำ: เสือกหมายถึงการเข้ามาเกี่ยวข้องหรือแทรกแซงในเรื่องของบุคคลหรือสถานการณ์ โดยไม่จำเป็น หรือไม่ถูกต้อง เช่น อย่ามาเสือกเรื่องฉันได้ไหม [1]

 5. เสือก (v) – เสือกในความหมายทางการกระทำ: เสือกหมายถึงการดันหรือผลักออกไป เช่น เขาเสือกจานข้าวไปเบื้องหน้าด้วยความรู้สึกเบื่อหน่าย [1]

 6. เสือก (v) – เสือกในความหมายทางการกระทำ: เสือกหมายถึงการเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือสอดแทรกในเรื่องของบุคคลหรือสถานการณ์ของผู้อื่น โดยไม่ถูกต้องหรือเสือเป็นคำศัพท์ในภาษาไทยที่มีความหมายหลากหลาย โดยมักใช้ในหลายบริบทต่าง ๆ ดังนี้:

 7. เสือ (n) – เสือในความหมายทางสัตว์: เสือเป็นชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในวงศ์ Felidae ซึ่งเป็นวงศ์เดียวกับแมว แต่มีขนาดใหญ่กว่า ส่วนใหญ่เป็นสัตว์กินเนื้อ หากินเวลากลางคืน และมีหลายชนิด [1]

 8. เสือ (n) – เสือในความหมายทางเศรษฐกิจ: ในบางครั้งคำว่า เสือ ถูกใช้ในการพูดถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ยากลำบาก หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในระดับโลกที่มีผลกระทบต่อประเทศหรือภูมิภาคอื่น ๆ [1]

 9. เสือ (n) – เสือในความหมายทางอาชญากรรม: เสือในความหมายนี้หมายถึงผู้ร้ายหรือโจร ซึ่งเป็นคำที่ใช้ในการเรียกผู้ที่มีพฤติกรรมไม่ดีหรือเป็นอันตรายต่อสังคม [1]

 10. เสือก (v) – เสือกในความหมายทางการกระทำ: เสือกในความหมายนี้หมายถึงการเข้ามาเกี่ยวข้องหรือแทรกแซงในเรื่องที่ไม่จำเป็น หรือการเสียดสีหรือแสวงหาข้อมูลของผู้อื่นโดยไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง [1]

 11. เสือก (v) – เสือกในความหมายทางการกระทำ: เสือกในความหมายนี้หมายถึงการดันหรือผลักออก หรือการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วและแรง [1]

 12. เสือก (v) – เสือกในความหมายทางการกระทำ: เสือกในความหมายนี้หมายถึงการสอดแทรกหรือแทรกแซงในเรื่องส่วนตัวของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต [1]

นอกจากนี้ยังมีคำว่า เสือดำ ที่หมายถึงพันธุ์เสือที่มีขนดำทั้งตัว แล


Learn more:

 1. เสือ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. เสือ คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค
 3. เสือ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

ความหมายของคำว่า เสือ ในพจนานุกรม Longdo Dictionary

Exofancafe (엑소) On X: < #Exofancafe Http://T.Co/Uzjms7Avfi" / X" style="width:100%" title="EXOFANCAFE (엑소) on X: "ความหมายของเลขที่อยู่บนหลังเสื้อของ EXO ค่าา >< #exofancafe http://t.co/uzjMS7Avfi" / X">
Exofancafe (엑소) On X: “ความหมายของเลขที่อยู่บนหลังเสื้อของ Exo ค่าา >< #Exofancafe Http://T.Co/Uzjms7Avfi" / X

ความหมายของคำว่า เสือ ในพจนานุกรม Longdo Dictionary มีหลายความหมายตามที่แสดงในผลการค้นหา ดังนี้:

 1. เสือ (n) – หมายถึงเสือในทางเศรษฐกิจหรือเศรษฐกิจของประเทศหรือภูมิภาคใดซึ่งมีความสำคัญ [1]

  • ตัวอย่างประโยค: ในอดีตประเทศไทยถูกมองว่าจะเป็นเสือตัวใหม่ด้านเศรษฐกิจของโลก
 2. เสือ (n) – หมายถึงโจรหรือผู้ร้าย [1]

  • คำที่เกี่ยวข้อง: โจร, อาชญากร, ผู้ร้าย
  • ตัวอย่างประโยค: บรรดาเสือทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเสือดำ เสือใบ เสือฝ้ายนั้นมีเหตุผลที่ต้องมาเป็นโจรก็เพราะความยากจนข้นแค้นทั้งนั้น
 3. เสือ (n) – หมายถึงสัตว์เสือหรือสัตว์กินเนื้อขนาดใหญ่ [1]

  • คำที่เกี่ยวข้อง: พยัคฆ์, ขาล
  • ตัวอย่างประโยค: โครงการในอนาคตของสวนสัตว์คือการจัดสร้างเป็นศูนย์รวมเสือที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย
 4. เสือก (v) – หมายถึงการแทรกแซงหรือเข้ามาเกี่ยวข้องโดยไม่จำเป็น [1]

  • คำที่เกี่ยวข้อง: แส่, ยุ่ง, จุ้น, สะเออะ, ละลาบละล้วง
  • ตัวอย่างประโยค: อย่ามาเสือกเรื่องฉันได้ไหม
 5. เสือก (v) – หมายถึงการดันหรือผลัก [1]

  • คำที่เกี่ยวข้อง: ดัน, ผลัก, เคลื่อน, ไส
  • ตัวอย่างประโยค: เขาเสือกจานข้าวไปเบื้องหน้าด้วยความรู้สึกเบื่อหน่าย
 6. เสือก (v) – หมายถึงการสอดแทรกหรือสอดแทรกตัวเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องของผู้อื่น [1]

  • คำที่เกี่ยวข้อง: ทะลึ่ง, สอด
  • ตัวอย่างปรความหมายของคำว่า เสือ ในพจนานุกรม Longdo Dictionary มีหลายความหมายตามที่แสดงในผลการค้นหา ดังนี้:
 7. เสือ (n) – หมายถึงเสือในทางเศรษฐกิจหรือเศรษฐศาสตร์ ซึ่งเป็นคำพ้องที่ใช้ในบางคำพูดเพื่ออธิบายถึงสถานการณ์ที่ยากลำบากหรือซับซ้อน เช่น เสือตัวใหม่ด้านเศรษฐกิจของโลก [1]

 8. เสือ (n) – หมายถึงโจรหรือผู้ร้าย ใช้ในบางคำพูดเพื่อเรียกผู้ที่มีพฤติกรรมไม่ดีหรือเป็นอันตราย เช่น เสือดำ หรือ เสือใบ [1]

 9. เสือ (n) – หมายถึงสัตว์เสือ ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในวงศ์ Felidae และเป็นสัตว์กินเนื้อ มีหลายชนิด เช่น เสือโคร่ง หรือ เสือดำ [1]

 10. เสือก (v) – หมายถึงการแทรกแซงหรือเข้ามาเกี่ยวข้องโดยไม่จำเป็น เช่น อย่ามาเสือกเรื่องฉันได้ไหม [1]

 11. เสือก (v) – หมายถึงการดันหรือผลักออก เช่น เขาเสือกจานข้าวไปเบื้องหน้าด้วยความรู้สึกเบื่อหน่าย [1]

 12. เสือก (v) – หมายถึงการสอดแทรกหรือสอดเสียงเข้าไปในเรื่องของคนอื่นโดยไม่จำเป็น เช่น ไอ้บ้า! กำลังฝันว่าเหาะอยู่ทีเดียว เสือกปลุกขึ้นมาได้ [1]

 13. เสือดำ (n) – หมายถึงสัตว์เสือที่มีขนดำทั้งตัว คือ ลายจม อยู่ในวงศ์ Felidae เป็นสีดำ [1]

 14. เสือกสน (v) – หมายถึงการดิ้นรนหรือพยายามในการเอาชนะความยากลำบาก เช่น ประเทศเกษตรกรรมอยู่ในสภาพที่ได้แต่เสือกสนรักษาจำนวนประชากรให้มีความเป็นอยู่ระดับพอยังชีพได้เท่านั้น [


Learn more:

 1. เสือ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. -เสือ- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

สำนวนและสำนวนเสียงที่เกี่ยวข้องกับคำว่า เสือ

ยันต์เสือหัวขาด เหนียว ฟัน ยิงไม่เข้า เรื่องเล่าผู้สืบทอดคนเดียว
ยันต์เสือหัวขาด เหนียว ฟัน ยิงไม่เข้า เรื่องเล่าผู้สืบทอดคนเดียว

สำนวนและสำนวนเสียงที่เกี่ยวข้องกับคำว่า เสือ เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยที่มีความหมายและใช้งานอย่างแพร่หลายในชีวิตประจำวันของคนไทย สำนวนเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสื่อสารและสะท้อนความคิดเห็น ความเชื่อ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เสือ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความกล้าหาญ ความเจ้าชู้ และความเสียสละในวัฒนธรรมไทย

นี่คือบางสำนวนและสำนวนเสียงที่เกี่ยวข้องกับคำว่า เสือ:

 1. เขียนเสือให้วัวกลัว: หมายถึงการขู่ให้กลัวหรือเกรงขามคนอื่น [1].

 2. จับเสือมือเปล่า: หมายถึงการเสี่ยงแสวงหาประโยชน์โดยไม่ต้องลงทุน [1].

 3. ปากเสือปากจระเข้: หมายถึงท่ามกลางอันตราย [1].

 4. รู้ว่าเสืออย่าเอาเรือเข้าไปจอด: หมายถึงการรู้สึกตัวเองว่าอยู่ในสถานการณ์ที่อันตราย [2].

 5. เสือซ่อนเล็บ: หมายถึงผู้ที่มีความเก่งกล้าแต่ไม่แสดงออกมาให้คนอื่นเห็น [2].

 6. เสือเฒ่าจำศีล: หมายถึงคนที่มีท่าทีสงบเสงี่ยมแต่เล่ห์เหลี่ยมมาก [2].

 7. เสือทลายห้าง ช้างทลายโรง: หมายถึงคนที่ทำกิริยาเอะอะตึงตังโครมคราม [2].

 8. เสือนอนกิน: หมายถึงคนที่ได้รับผลประโยชน์หรือผลกำไรด้วยอำนาจหรืออิทธิพลของตนโดยไม่ต้องลงทุนลงแรง [2].

 9. เสือลากหาง: หมายถึงคนที่ทำท่าเซื่องซึมเป็นกลอุบายให้ผู้อื่นตายใจแล้วเข้าทำการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยไม่ทันให้รู้ตัว [2].

 10. เสือสิ้นตวัก: หมายถึงเมื่อจวนสำนวนและสำนวนเสียงที่เกี่ยวข้องกับคำว่า เสือ เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยที่มีความหลากหลายและน่าสนใจมากมาย สำนวนเหล่านี้ถูกนำมาใช้ในการสื่อสารและสอนแนวคิดต่างๆ ซึ่งส่งผลให้เกิดความเข้าใจและความรู้สึกต่อคำว่า เสือ อย่างลึกซึ้ง ดังนั้น ขอนำเสนอสำนวนและสำนวนเสียงที่เกี่ยวข้องกับคำว่า เสือ ในภาษาไทยตามที่พบในผลการค้นหา:

 11. เขียนเสือให้วัวกลัว [1]

 • หมายถึง ขู่ให้กลัวหรือเกรงขาม
 1. จับเสือมือเปล่า [1]
 • หมายถึง เสี่ยงแสวงหาประโยชน์โดยไม่ต้องลงทุน
 1. ปากเสือปากจระเข้ [1]
 • หมายถึง ท่ามกลางอันตราย
 1. รู้ว่าเสืออย่าเอาเรือเข้าไปจอด [1]
 • หมายถึง รู้ว่าเป็นสิ่งที่อันตราย
 1. เสือซ่อนเล็บ [2]
 • หมายถึง ผู้ที่มีความเก่งกล้าสามารถแต่ไม่แสดงออกมาให้
 1. เสือเฒ่าจำศีล [2]
 • หมายถึง คนที่มีท่าทีสงบเสงี่ยมแต่เล่ห์เหลี่ยมมาก
 1. เสือทลายห้าง ช้างทลายโรง [2]
 • หมายถึง คนที่ทำกิริยาเอะอะตึงตังโครมคราม
 1. เสือนอนกิน [2]
 • หมายถึง คนที่ได้รับผลประโยชน์หรือผลกำไรด้วยอำนาจหรืออิทธิพลของตนโดยไม่ต้องลงทุนลงแรง
 1. เสือลากหาง [2]
 • หมายถึง คนที่ทำท่าเซื่องซึมเป็นกลอุบายให้ผู้อื่นตายใจแล้วเข้าทำการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยไม่ทันให้รู้ตัว
 1. เสือสิ้นตวัก [2]
 • หมายถึง เมื่อจวนตัวหมดหนทางหนีก็ฮึดสู้อย่างไม่คิดชีวิต
 1. หน้าเน

Learn more:

 1. รวมสำนวนสุภาษิตไทยที่เกี่ยวกับสัตว์ | TruePlookpanya
 2. สำนวนไทย “ …เสือ… “ | LEKh..W
 3. สำนวนเกี่ยวกับเสือ

ความหมายทางวิชาการของคำว่า เสือ

ความหมายทางวิชาการของคำว่า เสือ ในภาษาไทยเป็นอย่างไร?

เสือเป็นคำที่มีความหมายหลากหลายในทางวิชาการ โดยมีการใช้งานในหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ วัฒนธรรม และวิทยาศาสตร์ ดังนี้:

 1. เสือในธรรมชาติ:

  • เสือเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในวงศ์ Felidae ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในกลุ่มของเสือ แมวป่า และสัตว์ในวงศ์ที่เกี่ยวข้อง [1].
  • เสือเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีลักษณะเด่นคือมีร่างกายที่เหมาะสมสำหรับการล่าสัตว์ เช่น มีเล็บแหลมคม กระดูกสันหลังยืดหยุ่น และมีกล้ามเนื้อแข็งแรง [1].
 2. เสือในวัฒนธรรม:

  • เสือเป็นสัญลักษณ์ที่มีความหมายสำคัญในวัฒนธรรมและศาสนาของหลายชนเผ่า ในบางที่เสือถูกสัญลักษณ์ให้แทนความกล้าหาญ ความเจ้าชู้ หรือความเสียสละ [2].
  • เสือเป็นสัญลักษณ์ของปีในปฏิทินจีน และถือเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญในวัฒนธรรมและความเชื่อมั่นของคนจีน [2].
 3. เสือในวิทยาศาสตร์:

  • เสือเป็นวัตถุประสงค์ในการศึกษาและวิจัยในหลายสาขาวิชา เช่น สัตววิทยา เภสัชวิทยา และพันธุศาสตร์ เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับพันธุกรรม พฤติกรรม และสภาพแวดล้อมของสัตว์เสือ [1].

ดังนั้น เสือเป็นคำที่มีความหมายทางวิชาการที่หลากหลาย และมีความสำคัญในหลายด้านของวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม ทำให้มีการใช้งานและการศึกษาความหมายทางวิชาการของคำว่า เสือ ในภาษาไทยเป็นคำที่มีความหมายหลากหลายและสำคัญในหลายด้าน ดังนี้:

 1. สัญลักษณ์ของสัตว์: เสือ เป็นสัญลักษณ์ของสัตว์ที่มีความสำคัญในวัฒนธรรมและศาสนา ในประเทศไทยเสือถือเป็นสัตว์ป่าที่มีความสำคัญและเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรือง และความอยุติธรรม นอกจากนี้ เสือยังเป็นสัญลักษณ์ของความกล้าหาญ และความเสียสละ

 2. สัญลักษณ์ในศาสนาและวัฒนธรรม: เสือเป็นสัญลักษณ์ที่มีความสำคัญในศาสนาและวัฒนธรรมต่างๆ ในศาสนาฮินดู เสือถือเป็นราชาของป่าและเป็นเทวดาที่ปกครองเทวรูปของพระเจ้า ในวัฒนธรรมจีน เสือถือเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจและความเจริญรุ่งเรือง ในวัฒนธรรมไทย เสือถือเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรืองและความอยุติธรรม

 3. สัญลักษณ์ในวิทยาศาสตร์: เสือเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในวงศ์เสือ (Felidae) ซึ่งเป็นวงศ์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีลักษณะเด่นคือมีเล็บแหลมคมและเป็นนักล่าที่ยอดเยี่ยม สายพันธุ์ของเสือมีหลายชนิด เช่น เสือเขียวหรือเสือป่า (Panthera tigris), เสือดาว (Panthera leo), เสือเซียน (Panthera pardus), เสือหมอก (Neofelis nebulosa) เป็นต้น [1]

 4. ความหมายทางวาจา: นอกจากความหมายทางวิชาการแล้ว เสือ ยังมีความหมายทางวาจาที่ใช้ในประโยคประจำวัน หมายถึงคนที่มีความกล้าหา


Learn more:

 1. เสื่อ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. เทใจดอทคอม | ชุมชนการให้เพื่อคนไทย
 3. เสือโคร่ง ในประเทศไทย เป็นสายพันธุ์อะไร และปัจจุบันมีสถานะอย่างไร

ความหมายทางวรรณคดีและตำนานเกี่ยวกับ เสือ

ความหมายทางวรรณคดีและตำนานเกี่ยวกับเสือ

เสือเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญและเป็นที่นับถือในวรรณคดีและตำนานต่างๆ ทั้งในวรรณคดีไทยและวรรณคดีของชาติอื่นๆ นอกจากนี้ เสือยังมีความหมายทางสัญลักษณ์ที่สำคัญในวัฒนธรรมและความเชื่อของคนในหลายประเทศ

ความหมายทางวรรณคดีของเสือ

 • เสือในวรรณคดีไทยถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของความกล้าหาญและความเข้มแข็ง มักเป็นตัวละครที่มีพลังและความอันตราย ตัวอย่างเช่น ในเรื่องราวของพระเจ้าเสือที่เป็นตำนานในประวัติศาสตร์ไทย [1]

ตำนานเกี่ยวกับเสือ

 • ในหลายประเทศ เสือมีบทบาทที่สำคัญในตำนานและเทพนิยาย ตัวอย่างเช่น ในตำนานกรีก เสือมีบทบาทเป็นสัญลักษณ์ของเทพเจ้าอาร์เทมิส ในตำนานจีน เสือเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจและความเจ็บป่วย ในตำนานอินเดีย เสือเป็นสัญลักษณ์ของเทพเจ้าชิวา และในตำนานไทย เสือมักถูกใช้ในเรื่องราวเกี่ยวกับพระเจ้าและฮีโร่ [2]

Learn more:

 1. พระเจ้า เสือ คือ ใคร: ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับพระราชาที่น่ากลัวนี้ – Venezia Beach
 2. ทำไมเสือจึงถูกผูกกับความเชื่อ | WWF
 3. วิเคราะห์การปราบเสือของ ‘ขุนพันธ์’ ตำรวจจอมขมังเวทย์ ได้ผลอย่างไร? สะท้อนถึงอะไร?

ความหมายทางวัฒนธรรมของคำว่า เสือ

ความหมายทางวัฒนธรรมของคำว่า เสือ ในวัฒนธรรมไทยมีความหมายที่หลากหลายและสำคัญ โดยเสือถูกพิจารณาว่าเป็นสัญลักษณ์ที่มีความสำคัญในหลายด้าน ดังนี้:

 1. ความกล้าหาญและความเก่งกล้า: เสือในภาษาไทยมักถูกใช้เพื่อพูดถึงบุคคลที่มีความกล้าหาญและความเก่งกล้า ซึ่งเสือถูกขนานนามให้เป็นเสือเพราะเป็นสัตว์ที่มีความดุร้ายและกล้าหาญ เช่น ทหารเสือ, เสือป่า, เสือพราน [1].

 2. ความเชื่อและความเคารพ: เสือเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญในวัฒนธรรมจีนและเอเชีย โดยเสือถูกพิจารณาว่าเป็นสัตว์ที่ฉลาดและมีความเชื่อมโยงกับความเคารพในระบบความเชื่อ ในประเทศจีนเสือถูกพิจารณาว่าเป็นหนึ่งในสี่สัตว์ที่ฉลาดที่สุด เคียงคู่กันกับมังกร นกฟินิกซ์ และเต่า [2].

 3. ความแข็งแกร่งและพลัง: เสือเป็นสัตว์ที่แสดงให้เห็นความแข็งแกร่งและพลัง ในแง่จิตวิญญาณ เสือถูกพิจารณาว่าเป็นตัวแทนของพลังอำนาจ ความกล้าหาญ และความแข็งแกร่งทั้งภายในและภายนอก [2].

 4. ความงดงามและความเป็นเอกลักษณ์: เสือถูกพิจารณาว่าเป็นสัตว์ที่มีความงดงามและเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งเสือมีความงดงามและความดุร้าย ทำให้เสือเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นภาพของความแตกต่างอันงดงามของธรรมชาติ [2].

ในสรุป, เสือในวัฒนธรรมไทยมีความหมายที่หลากหลายและสำคัญ ซึ่งเสือถูกพิจารณาว่าเป็นความหมายทางวัฒนธรรมของคำว่า เสือ ในวัฒนธรรมไทยมีความหมายที่หลากหลายและสำคัญ โดยเสือถูกพิจารณาว่าเป็นสัญลักษณ์ที่มีความสำคัญในหลายด้าน ดังนี้:

 1. ความกล้าหาญและความเก่งกล้า: เสือในภาษาไทยมักถูกใช้เพื่อพูดถึงบุคคลที่มีความกล้าหาญ กล้าหาญ หรือดุร้าย [1] ในประเทศไทย เสือถูกใช้เป็นคำนำหน้าชื่อของทหารเสือ โดยเสือในที่นี้แสดงถึงความกล้าหาญและความเก่งกล้าของทหาร [1] นอกจากนี้ เสือยังถูกใช้เป็นคำนำหน้าชื่อของโจรร้ายในอดีต เช่น เสือดำ, เสือใบ, เสือมเหศวร [1]

 2. ความสำคัญในวัฒนธรรมจีนและเอเชีย: เสือเป็นสัญลักษณ์ที่มีความสำคัญในวัฒนธรรมจีนและเอเชีย [2] ในประเทศจีน เสือถูกพิจารณาว่าเป็นหนึ่งในสี่สัตว์ที่ฉลาดที่สุด เคียงคู่กันกับมังกร นกฟินิกซ์ และเต่า [2] นอกจากนี้ เสือยังเป็นสัตว์ประจำชาติของอินเดียและบังคลาเทศ [2] ในเกาหลีใต้และมาเลเซีย เสือโคร่งเป็นสัตว์ประจำชาติ [2] ในวัฒนธรรมเหล่านี้ เสือถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของความกล้าหาญ ความแข็งแกร่ง และความสำคัญของพลังอำนาจ [2]

 3. ความเชื่อในการเปลี่ยนแปลงและความโกรธ: เสือยังมีความสำคัญในการเปลี่ยนแปลงและความโกรธในวัฒนธรรมจีน [2] หนังเสือถูกใช้เป็นตัวแทนสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงความโกรธให้เป็นปัญญา [2] นอกจากนี้ เสือยังถูกใช้


Learn more:

 1. เสือ – วิกิพีเดีย
 2. ทำไมเสือจึงถูกผูกกับความเชื่อ | WWF
 3. ความหมายของเสือขาว

ความหมายทางศาสนาและเชื้อชาติของคำว่า เสือ

ความหมายทางศาสนาและเชื้อชาติของคำว่า เสือ ในศาสนาและเชื้อชาติของคนไทยมีความหมายที่แตกต่างกันไป ดังนี้:

 1. ความหมายทางศาสนา:
  ในศาสนาพุทธ เสือถือเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญและเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญ ซึ่งมักถูกใช้ในการแสดงคุณลักษณะของพระบรมศพ และเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้า ในศาสนาพุทธ เสือถือเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรือง ความอดทน และความเข้มแข็ง นอกจากนี้ เสือยังถือเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าที่มีความสำคัญในการปกป้องศาสนา และเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าที่มีความเป็นผู้นำและความเป็นผู้คุ้มครอง

 2. ความหมายทางเชื้อชาติ:
  ในเชื้อชาติของคนไทย เสือถือเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญและเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญ ซึ่งมักถูกใช้ในการแสดงความเข้มแข็ง ความกล้าหาญ และความเป็นผู้นำ ในเชื้อชาติของคนไทย เสือถือเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรือง ความเข้มแข็ง และความอดทน นอกจากนี้ เสือยังถือเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นผู้นำและความเป็นผู้คุ้มครองในเชื้อชาติของคนไทย

ดังนั้น เสือถือเป็นสัญลักษณ์ที่มีความหมายทางศาสนาและเชื้อชาติที่สำคัญในวัฒนธรรมไทย


Learn more:

 1. เสือ คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค
 2. เสือ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. -เสือ- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

Categories: นับ 17 ความ หมาย ของ เสือ

10 เรื่องจริงของเสือโคร่ง ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน (จริงหรือนี้)
10 เรื่องจริงของเสือโคร่ง ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน (จริงหรือนี้)

(n) bandit, See also: criminal, Syn. โจร, อาชญากร, ผู้ร้าย, Example: บรรดาเสือทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นเสือดำ เสือใบ เสือฝ้ายนั้น มีเหตุผลที่ต้องมาเป็นโจรก็เพราะความยากจนข้นแค้นทั้งนั้น, Thai Definition: คนดุร้าย(n) lecher, See also: fox, Example: พวกสื่อมวลชนพยายามทำลายชื่อเสียงของประธานาธิบดี โดยกล่าวหาว่าท่านเป็นเสือผู้หญิงหรือมีความสัมพันธ์กับพวกมาเฟีย, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่เชี่ยวชาญในการเกี้ยวและหลอกลวงผู้หญิง, Notes: (สำนวน)(1) พยัคฆ์, วยัคฆ์

สำนวนเสือต้อนรับปีเสือ
 • A paper tiger เสือกระดาษ
 • Eye of the tiger สัญชาตญาณการเอาตัวรอด ความมุมานะไม่ยอมแพ้
 • Ride a tiger ขี่หลังเสือ
 • Have a tiger by the tail หันหลังกลับไม่ได้
 • A tiger doesn’t change its stripes. เสือไม่เปลี่ยนลาย
 • Tiger mother/Tiger mom แม่พันธุ์เฮี้ยบ

See more: hoicamtrai.com/category/schedule

เสือมีความหมายตรงกับอะไร

เสือ ความหมายตรงกับอะไร

เสือ ในภาษาไทยมีความหมายหลากหลายและใช้ในบริบทต่าง ๆ ดังนี้:

 1. เสือ (n) – หมายถึงเสือในทางธรรมชาติ ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในวงศ์ Felidae ซึ่งเป็นวงศ์เดียวกับแมว แต่ตัวใหญ่กว่า มีหลายชนิด เช่น เสือดำ และเสือใบ [1].

 2. เสือ (n) – หมายถึงคนดุร้ายหรือโจร ซึ่งเป็นคำสแลงที่ใช้ในบริบทของอาชญากร ผู้ร้าย หรือโจร [1].

ตัวอย่างประโยค:

 • บรรดาเสือทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเสือดำ เสือใบ เสือฝ้ายนั้น มีเหตุผลที่ต้องมาเป็นโจรก็เพราะความยากจนข้นแค้นทั้งนั้น [1].

Learn more:

 1. เสือ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ทำไมเสือจึงถูกผูกกับความเชื่อ | WWF
 3. เสือ คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร

เสือผู้หญิงแปลว่าอะไร

เสือผู้หญิง แปลว่าอะไร: ความหมายและตัวอย่างประโยค

เสือผู้หญิงเป็นสำนวนในภาษาไทยที่มีความหมายว่า ผู้ชายที่เชี่ยวชาญในการเกี้ยวและหลอกลวงผู้หญิง [1]. คำว่า เสือผู้หญิง มักถูกใช้ในบทสนทนาที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงหรือเล่ห์เหลี่ยมทางเพศ [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า เสือผู้หญิง:

 • พวกสื่อมวลชนพยายามทำลายชื่อเสียงของประธานาธิบดี โดยกล่าวหาว่าท่านเป็นเสือผู้หญิงหรือมีความสัมพันธ์กับพวกมาเฟีย [1].

Learn more:

 1. เสือผู้หญิง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …
 2. เสือผู้หญิง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. เสือผู้หญิง คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค
เสือ - วิกิพีเดีย
เสือ – วิกิพีเดีย
เสือ - วิกิพีเดีย
เสือ – วิกิพีเดีย
วิทยาศาสตร์น่ารู้: เสือในตระกูลแมวใหญ่ - National Geographic Thailand
วิทยาศาสตร์น่ารู้: เสือในตระกูลแมวใหญ่ – National Geographic Thailand
อยากทราบความหมายของภาพเสือรูปนี้ - Pantip
อยากทราบความหมายของภาพเสือรูปนี้ – Pantip
🐅 - เสือ Emoji 📖 ความหมายของ Emoji ✂ คัดลอก & 📋 วาง (◕‿◕) Symbl
🐅 – เสือ Emoji 📖 ความหมายของ Emoji ✂ คัดลอก & 📋 วาง (◕‿◕) Symbl
เสื้อยืดลาย Lawyer เสื้อ ทนายความ ทนาย เสื้อสกรีน เสื้อยืดความหมาย เสื้อตลกๆ เสื้อพจนานุกรม ไซส์ S - Xxl | Lazada.Co.Th
เสื้อยืดลาย Lawyer เสื้อ ทนายความ ทนาย เสื้อสกรีน เสื้อยืดความหมาย เสื้อตลกๆ เสื้อพจนานุกรม ไซส์ S – Xxl | Lazada.Co.Th
ยันต์เสือหัวขาด เหนียว ฟัน ยิงไม่เข้า เรื่องเล่าผู้สืบทอดคนเดียว
ยันต์เสือหัวขาด เหนียว ฟัน ยิงไม่เข้า เรื่องเล่าผู้สืบทอดคนเดียว
Exofancafe (엑소) On X: < #Exofancafe Http://T.Co/Uzjms7Avfi" / X" style="width:100%" title="EXOFANCAFE (엑소) on X: "ความหมายของเลขที่อยู่บนหลังเสื้อของ EXO ค่าา >< #exofancafe http://t.co/uzjMS7Avfi" / X">
Exofancafe (엑소) On X: “ความหมายของเลขที่อยู่บนหลังเสื้อของ Exo ค่าา >< #Exofancafe Http://T.Co/Uzjms7Avfi" / X
ความหมายของรอยสัก
ความหมายของรอยสัก “เสือ” [รอยสักน่ารู้] : Cs Tattoo – Youtube

See more here: hoicamtrai.com

สารบัญ

ประโยคที่ใช้คำว่า เสือ
ความหมายของคำว่า เสือ ในพจนานุกรม Longdo Dictionary
สำนวนและสำนวนเสียงที่เกี่ยวข้องกับคำว่า เสือ
ความหมายทางวิชาการของคำว่า เสือ
ความหมายทางวรรณคดีและตำนานเกี่ยวกับ เสือ
ความหมายทางวัฒนธรรมของคำว่า เสือ
ความหมายทางศาสนาและเชื้อชาติของคำว่า เสือ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *