กําเริบ: เคล็ดลับสำหรับการดูแลประสิทธิภาพในชีวิตประจำวัน

อาการกำเริบ - มินตรา น่านเจ้า【OFFICIAL BAND】

อาการกำเริบ – มินตรา น่านเจ้า【Official Band】

Keywords searched by users: กําเริบ: เคล็ดลับสำหรับการดูแลประสิทธิภาพในชีวิตประจำวัน กําเริบ ภาษาอังกฤษ, โรคกําเริบ ภาษาอังกฤษ, กําเริบเสิบสาน หมายถึง, ภูมิแพ้กําเริบ ภาษาอังกฤษ, โรค หัวใจ กํา เริ บ ภาษา อังกฤษ, อหังการ์ หมายถึง, สรรพคุณ แปลว่า, อนาถา หมายถึง

ความหมายของคำว่า กำเริบ

คำว่า กำเริบ เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทย และมีความหมายหลากหลายตามบริบทที่ใช้ ดังนี้:

 1. ความหมายของ กำเริบ เป็นกริยาที่มีความหมายว่า เพิ่มขึ้น หรือ ทวนสอง [1] ในบางกรณีอาจหมายถึงการเป็นโรคหรืออาการที่รุนแรงขึ้น [1] ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า กำเริบ ได้แก่ เมื่อร่างกายอ่อนแอลงจากสาเหตุใดก็ตามเชื้อที่อยู่ในร่างกายก็จะกำเริบเกิดเป็นโรคขึ้น [1]

 2. นอกจากนี้ กำเริบ ยังสามารถหมายถึงการกบฏหรือการลุกลาม [1] ในบางกรณีอาจใช้เพื่อบ่งบอกถึงความไม่เอาใจใส่หรือการดูถูก [1] ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า กำเริบ ในความหมายนี้ได้แก่ ลูกจ้างบางคนเราต้องคอยปรามๆ ไว้ไม่ให้เหลิงหรือกำเริบ [1]

 3. อีกความหมายหนึ่งของ กำเริบ คือการเป็นอาการหรือสภาวะที่รุนแรงและเสียหายอย่างรวดเร็ว [1] ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า กำเริบ ในความหมายนี้ได้แก่ การโจมตีกะทันหันทำให้เกิดอาการกำเริบ [1]

 4. นอกจากนี้ กำเริบ ยังมีความหมายเสียงที่เป็นคำสแลงหรือคำด่าที่ใช้เพื่อเสียดสีหรือดูถูก [1]


Learn more:

 1. กำเริบ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. กำเริบ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. กำเริบ คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค

ตัวอย่างประโยคและการใช้ กำเริบ

กำเริบ ในภาษาไทยหมายถึงการเพิ่มขึ้นหรือเสริมสร้างอย่างรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเชิงทางกายภาพหรือจิตใจ คำว่า กำเริบ สามารถใช้ในหลายบริบทและความหมายตามที่แสดงในพจนานุกรม Longdo Dictionary ได้แก่การเพิ่มขึ้นหรือเสริมสร้างอย่างรุนแรงในเชิงทางกายภาพหรือจิตใจ การกำเริบยังสามารถหมายถึงการกบฏหรือการลุกลามในบางกรณี [1].

ตัวอย่างประโยคและการใช้ กำเริบ ได้แก่ [1]:

 1. เมื่อร่างกายอ่อนแอลงจากสาเหตุใดก็ตามเชื้อที่อยู่ในร่างกายก็จะกำเริบเกิดเป็นโรคขึ้น [1].
 2. ลูกจ้างบางคนเราต้องคอยปรามๆ ไว้ไม่ให้เหลิงหรือกำเริบ [1].
 3. นับจากศัตรูได้ชัยชนะแล้วก็กำเริบเสิบสานขึ้นทุกที [1].

Learn more:

 1. กำเริบ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. กำเริบ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. กำเริบ คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

ความหมายของ กำเริบ ในพจนานุกรมแปลไทย-อังกฤษ Lexitron

คำว่า กำเริบ ในพจนานุกรมแปลไทย-อังกฤษ LEXiTRON มีความหมายหลายแง่มุม ดังนี้:

 1. กำเริบ (กริยา) – หมายถึงการเพิ่มขึ้นหรือเป็นรุนแรงขึ้น [1] ในบางกรณีอาจหมายถึงการเกิดโรคขึ้นหรือการเป็นโรคที่รุนแรงขึ้น เช่น โรคกำเริบ หรือ กิเลสกำเริบ [1]

 2. กำเริบ (กริยา) – หมายถึงการก่อการกบฏหรือการขัดขวาง [1] ในบางกรณีอาจหมายถึงการที่คนหรือกลุ่มคนต่อต้านหรือขัดขวางอำนาจหรือคำสั่ง เช่น กำเริบเสิบสาน [1]

 3. กำเริบ (กริยา) – หมายถึงการกระทำอย่างเจ็บปวดหรือรุนแรง [1] ในบางกรณีอาจหมายถึงการกระทำอย่างเจ็บปวดหรือรุนแรงที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เป็นธรรม เช่น กำเริบเสิบสาน [1]

 4. กำเริบ (กริยา) – หมายถึงการเป็นอย่างมากหรือรุนแรง [1] ในบางกรณีอาจหมายถึงการเป็นอย่างมากหรือรุนแรงเกินไป เช่น กำเริบเสิบสาน [1]

 5. กำเริบ (นาม) – หมายถึงสิ่งที่เพิ่มขึ้นหรือเป็นรุนแรงขึ้น [1] ในบางกรณีอาจหมายถึงสิ่งที่เพิ่มขึ้นหรือเป็นรุนแรงขึ้น เช่น ธาตุโขภ หมายถึงความกำเริบของธาตุในร่างกาย [1]

นี่คือความหมายของคำว่า กำเริบ ในพจนานุกรมแปลไทย-อังกฤษ LEXiTRON ที่สามารถนำมาใช้ในบริบทต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสม


Learn more:

 1. กำเริบ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. กำเริบ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. Google แปลภาษา

ความหมายของ กำเริบ ในพจนานุกรมแปลไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

คำว่า กำเริบ ในพจนานุกรมแปลไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถานมีความหมายเป็น รุนแรงขึ้น [1] โดยมักใช้ในบริบททางการแพทย์ เช่น โรคกำเริบ หรือกิเลสกำเริบ [1] ซึ่งหมายถึงการเป็นโรคที่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น [1]

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า กำเริบ ในพจนานุกรมแปลไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถานได้แก่ เมื่อร่างกายอ่อนแอลงจากสาเหตุใดก็ตามเชื้อที่อยู่ในร่างกายก็จะกำเริบเกิดเป็นโรคขึ้น [1]


Learn more:

 1. กำเริบ คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย …
 2. กำเริบ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. กำเริบ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

ความหมายและการใช้งานของ กำเริบ ในประเด็นทางการแพทย์

ความหมายและการใช้งานของ กำเริบ ในประเด็นทางการแพทย์

กำเริบเป็นคำศัพท์ทางการแพทย์ที่ใช้ในหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมหรือยับยั้งสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ในร่างกาย เช่น การควบคุมอาการอักเสบ การยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง หรือการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรค เป็นต้น [1].

การใช้งานของกำเริบในประเด็นทางการแพทย์มีหลายรูปแบบ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้:

 1. กำเริบในการควบคุมอาการอักเสบ: ในบางกรณีที่เกิดการอักเสบในร่างกาย เช่น อาการปวด บวม หรือแดง แพทย์อาจใช้กำเริบเพื่อควบคุมอาการเหล่านี้ โดยกำเริบจะช่วยลดการอักเสบ บรรเทาอาการปวด และลดการบวม [2].

 2. กำเริบในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง: ในการรักษามะเร็ง กำเริบอาจถูกใช้เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง ซึ่งเป็นกระบวนการที่สำคัญในการควบคุมการแพร่เมื่อยังไม่มีการควบคุมเซลล์มะเร็งอื่น ๆ อาจเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและรุนแรง .

 3. กำเริบในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรค: ในบางกรณีที่มีการติดเชื้อโรค เช่น การติดเชื้อแบคทีเรีย หรือเชื้อไวรัส แพทย์อาจใช้กำเริบเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคนั้น ๆ เพื่อลดอาการป่วยและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อ .

การใช้งานกำเริบในประเด็นทางการแพทย์จำเป็นต้องได้รับคำแนะนำและสั่งการจากแความหมายและการใช้งานของ กำเริบ ในประเด็นทางการแพทย์

กำเริบเป็นคำศัพท์ทางการแพทย์ที่ใช้ในหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมหรือยับยั้งสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ในร่างกาย ซึ่งการใช้งานของกำเริบในประเด็นทางการแพทย์สามารถแบ่งออกเป็นหลายรูปแบบตามความเชื่อหรือวิธีการใช้งานที่แตกต่างกันได้ ดังนี้:

 1. กำเริบในการควบคุมอาการปวด: ในการรักษาอาการปวดที่เกิดจากการบาดเจ็บหรืออาการปวดเรื้อรัง กำเริบสามารถใช้เพื่อควบคุมอาการปวดได้ โดยการกำเริบจะทำให้ระบบประสาทส่วนกลางหรือระบบประสาทส่วนนอกเฉียบพลันลดการส่งสัญญาณเจ็บปวด [1].

 2. กำเริบในการควบคุมการอักเสบ: ในบางกรณีที่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้กับการอักเสบในร่างกาย เช่น การต่อสู้กับการอักเสบที่เกิดจากการติดเชื้อ กำเริบสามารถใช้เพื่อยับยั้งการอักเสบและลดอาการอักเสบ [2].

 3. กำเริบในการควบคุมการติดเชื้อ: ในบางกรณีที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการติดเชื้อในร่างกาย เช่น การควบคุมการติดเชื้อที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อไวรัส กำเริบสามารถใช้เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อและลดการแพร่กระจายของเชื้อในร่างกาย [1].

การใช้งานของกำเริบในประเด็นทางการแพทย์จำเป็นต้องได้รับคำแนะนำและสั่งการจากแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ เนื่องจากการใช้งานไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมอาจส่งผลเสียต่อร่างกายได้ นอกจากนี้ การใช้งานกำเริบอาจมีผลข้างเคียงหรือ


Learn more:

 1. ยาฆ่าเชื้อ กับ 5 ความเชื่อและวิธีใช้ผิด ๆ
 2. โรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (Hepatitis B Virus Infection) อาการ การติดต่อ การรักษา | MedPark Hospital
 3. อาการลงแดง คืออะไร รักษาอย่างไรได้ผลที่สุด – ภูฟ้าเรสท์โฮม

คำพ้องความหมาย (Synonym) ของ กำเริบ

คำพ้องความหมาย (Synonym) ของคำว่า กำเริบ มีหลายคำที่ใช้แทนคำนี้ได้ ซึ่งสามารถอธิบายความหมายและความสัมพันธ์ของคำพ้องได้ดังนี้:

 1. กำแหง: คำนี้มีความหมายใกล้เคียงกับ กำเริบ โดยหมายถึงการเลวลงหรือเสื่อมเสีย [2].
 2. ร้ายเข้า: คำนี้หมายถึงการที่สิ่งต่าง ๆ เริ่มเป็นร้ายแรงขึ้น [2].
 3. เลวลง: คำนี้หมายถึงการที่สิ่งต่าง ๆ เลวลงหรือเสื่อมเสีย [2].

ดังนั้น คำพ้องความหมายของ กำเริบ สามารถแทนที่ด้วยคำเหล่านี้ได้ตามบริบทและความเหมาะสมของประโยคที่ใช้ [2].


Learn more:

 1. กำเริบ คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค
 2. กำเริบ คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ อ.สอ เสถบุตร
 3. กำเริบ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

คำที่เกี่ยวข้องและคำคล้ายกันกับ กำเริบ

คำที่เกี่ยวข้องและคำคล้ายกันกับ กำเริบ ในภาษาไทยมีหลายคำที่สามารถใช้แทนหรือเป็นคำคล้ายกันได้ ซึ่งจะมีความหมายที่ใกล้เคียงหรือเกี่ยวข้องกับคำว่า กำเริบ ดังนี้:

 1. กำแหง
 2. บังอาจ
 3. โอหัง
 4. เหิมเกริม
 5. อหังการ
 6. ผยอง
 7. ลามปาม
 8. โอหัง
 9. กำเริบเสิบสาน

เมื่อเราพูดถึงคำว่า กำเริบ ในความหมายที่แท้จริงแล้วเป็นคำกริยาที่หมายถึงการเพิ่มขึ้นหรือเสริมขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราพูดถึงร่างกายที่อ่อนแอลง โดยเชื้อโรคที่อยู่ในร่างกายจะกำเริบเกิดเป็นโรคขึ้น [1] อย่างไรก็ตามคำว่า กำเริบ ยังสามารถใช้เป็นคำคล้ายกันกับคำว่า กบฏ หรือ ก่อการจลาจล ที่หมายถึงการขัดขืนหรือการลุกลาม [1]

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า กำเริบ และคำที่เกี่ยวข้องหรือคล้ายกัน:

 1. เมื่อร่างกายอ่อนแอลงจากสาเหตุใดก็ตามเชื้อที่อยู่ในร่างกายก็จะกำเริบเกิดเป็นโรคขึ้น [1]
 2. ลูกจ้างบางคนเราต้องคอยปรามๆ ไว้ไม่ให้เหลิงหรือกำเริบ [1]
 3. นับจากศัตรูได้ชัยชนะแล้วก็กำเริบเสิบสานขึ้นทุกที [1]

Learn more:

 1. กำเริบ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. วุ่นวาย แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. รู้จักโรคจิตเภท โรคทางจิตที่ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด | โรงพยาบาลเปาโล – Paolo Hospital

Categories: สรุป 82 กําเริบ

อาการกำเริบ - มินตรา น่านเจ้า【OFFICIAL BAND】
อาการกำเริบ – มินตรา น่านเจ้า【OFFICIAL BAND】

ก. รุนแรงขึ้น เช่น โรคกำเริบ กิเลสกำเริบ. กำเริบเสิบสาน ก. ได้ใจ, เหิมใจ.

See more: https://hoicamtrai.com/category/schedule blog

กําเริบ ภาษาอังกฤษ

กำเริบ ภาษาอังกฤษ: ความหมายและการใช้งาน

ในภาษาไทยคำว่า กำเริบ มักจะใช้เพื่ออธิบายถึงการเพิ่มขึ้นหรือเป็นมากขึ้น อาทิเช่น เมื่อร่างกายอ่อนแอลงจากสาเหตุใดก็ตามเชื้อที่อยู่ในร่างกายก็จะกำเริบเกิดเป็นโรคขึ้น [1] นอกจากนี้คำว่า กำเริบ ยังมีความหมายเสริมที่เกี่ยวข้องกับการกบฏหรือการลุกลาม อาทิเช่น ลูกจ้างบางคนเราต้องคอยปรามๆ ไว้ไม่ให้เหลิงหรือกำเริบ [1]

การใช้คำว่า กำเริบ ในภาษาอังกฤษ

ในภาษาอังกฤษ คำว่า กำเริบ สามารถแปลได้หลายคำ ขึ้นอยู่กับความหมายและบริบทที่ใช้ ดังนี้:

 1. Worsen: แปลว่า ทำให้เลวร้ายขึ้น หรือ ทำให้แย่ลง เช่น The situation has worsened since yesterday [1].

 2. Become aggravated: แปลว่า กลายเป็นรุนแรงขึ้น เช่น His condition has become aggravated [1].

 3. Increase: แปลว่า เพิ่มขึ้น เช่น The price of goods has increased [1].

 4. Extend: แปลว่า ขยายออก เช่น The road construction will extend to the next town [1].

 5. Relapse: แปลว่า กลับเป็นเดิม หรือ กลับมาอีกครั้ง เช่น After a few months of recovery, he relapsed into his old habits [1].

 6. Recurrence: แปลว่า การกลับมาเกิดขึ้นอีก เช่น The recurrence of the disease is a cause for concern [1].

การใช้คำว่า กำเริบ เพื่ออธิบายถึงการกบฏหรือการลุกลาม

นอกจากนี้คำว่า กำเริบ ยังมีความหมายที่เกี่ยวข้องกับการกบฏหรือการลุกลาม ซึ่งสามารถแปลได้เป็น mutiny หรือ insolent อาทิเช่น ลูกจ้างบางคนเราต้องคอยปรามๆ ไว้ไม่ให้เหลิงหรือกำเริบ [1] นอกจากนี้ยังมีคำที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น กำแหง, บังอาจ, โอหัง, เหิมเกริม, อหกำเริบ ภาษาอังกฤษ: ความหมายและการใช้งาน

ในภาษาไทยคำว่า กำเริบ มักจะใช้เพื่ออธิบายถึงการเพิ่มขึ้นหรือเป็นรุนแรงขึ้น อย่างไรก็ตามในภาษาอังกฤษ คำว่า กำเริบ ไม่มีความหมายที่แน่ชัดเหมือนกัน แต่สามารถแปลได้เป็นหลายคำตามบริบทที่ใช้ ดังนี้

 1. Increase: ใช้เพื่อแสดงถึงการเพิ่มขึ้นหรือเพิ่มมากขึ้น [1]
  ตัวอย่างประโยค: The price of goods has increased significantly. (ราคาสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างมาก)

 2. Worsen: ใช้เพื่อแสดงถึงการที่สถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมเลวร้ายขึ้น [1]
  ตัวอย่างประโยค: The weather is expected to worsen tomorrow. (สภาพอากาศคาดว่าจะแย่ลงในวันพรุ่งนี้)

 3. Aggravate: ใช้เพื่อแสดงถึงการทำให้เลวร้ายหรือแย่ลง [1]
  ตัวอย่างประโยค: Stress can aggravate existing health conditions. (ความเครียดสามารถทำให้สภาวะสุขภาพที่มีอยู่แย่ลงได้)

 4. Relapse: ใช้เพื่อแสดงถึงการกลับสู่สภาวะที่เลวร้ายหลังจากการฟื้นตัว [1]
  ตัวอย่างประโยค: He was doing well in his recovery, but unfortunately, he relapsed. (เขากำลังฟื้นตัวได้ดี แต่เสียใจที่เขากลับสู่สภาวะที่เลวร้ายอีกครั้ง)

 5. Recurrence: ใช้เพื่อแสดงถึงการเกิดขึ้นอีกครั้งหลังจากเคยเกิดขึ้นแล้ว [1]
  ตัวอย่างประโยค: The doctor warned her about the recurrence of her symptoms. (หมอเตือนเธอเกี่ยวกับการเกิดอาการซ้ำอีกครั้ง)

 6. Mutiny: ใช้เพื่อแสดงถึงการกบฏหรือการขัดขืน [1]
  ตัวอย่างประโยค: The sailors staged a mutiny against their captain. (กะลาสีต่อต้านกัปตันของพวกเขา)

 7. Be insolent: ใช้เพื่อแสดงถึงการที่ไม่เคารพหรือไม่เคารพนับถือ [1]
  ตัวอย่า


Learn more:

 1. กำเริบ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. กำเริบ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. กำเริบ คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON
เวชกรรมไทย Ep046 ธาตุทั้ง 4 กำเริบ หย่อน พิการ / อำพร พรมโสภา - Youtube
เวชกรรมไทย Ep046 ธาตุทั้ง 4 กำเริบ หย่อน พิการ / อำพร พรมโสภา – Youtube
Capcut_เจ้าเป็นคนกําเริบไม่รู้จักกาละเทศะวาจาพิกลพิการฟังไม่รู้ความ
Capcut_เจ้าเป็นคนกําเริบไม่รู้จักกาละเทศะวาจาพิกลพิการฟังไม่รู้ความ

See more here: hoicamtrai.com

สารบัญ

ความหมายของคำว่า กำเริบ
ตัวอย่างประโยคและการใช้ กำเริบ
ความหมายของ กำเริบ ในพจนานุกรมแปลไทย-อังกฤษ LEXiTRON
ความหมายของ กำเริบ ในพจนานุกรมแปลไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน
ความหมายและการใช้งานของ กำเริบ ในประเด็นทางการแพทย์
คำพ้องความหมาย (Synonym) ของ กำเริบ
คำที่เกี่ยวข้องและคำคล้ายกันกับ กำเริบ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *