กระโถนภาษาอังกฤษ: วิธีเรียนรู้และใช้งานอย่างไร

เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆ Potty training ฝึกลูกนั่งกระโถน

เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆ Potty Training ฝึกลูกนั่งกระโถน

Keywords searched by users: กระโถนภาษาอังกฤษ: วิธีเรียนรู้และใช้งานอย่างไร กระโถนฉี่ ภาษาอังกฤษ, Potty, กระโถนพระ, กระโถนเด็ก, กระโถนฉี่ ผู้สูงอายุ, Bedpan คือ

ความหมายของ กระโถน ในภาษาอังกฤษ

ความหมายของคำว่า กระโถน ในภาษาอังกฤษคือ ladle หรือ scoop [1]. คำว่า กระโถน เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่ออธิบายเครื่องใช้ที่มีรูปร่างคล้ายกับช้อน และใช้สำหรับตักอาหารหรือเหยือกน้ำ [1].

การใช้คำว่า กระโถน ในประโยคภาษาอังกฤษ:

 1. She used a ladle to serve the soup. [1]
 2. The chef scooped the ice cream with a ladle. [1]
 3. Please use the ladle to pour the sauce onto the dish. [1]

Learn more:

 1. กระโถน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. กระโถน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. กระโถน คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

การแปลคำว่า กระโถน เป็นภาษาอังกฤษ

การแปลคำว่า กระโถน เป็นภาษาอังกฤษ

คำว่า กระโถน เป็นคำในภาษาไทยที่ใช้เรียกชื่อของอุปกรณ์ที่ใช้ในการขนส่งสินค้าหรือวัตถุต่างๆ โดยมักจะมีลักษณะเป็นถังหรือภาชนะที่มีขนาดใหญ่และมีล้อหรือรถเข็นเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย อุปกรณ์ชนิดนี้มักใช้ในโรงงานหรือสถานที่ที่ต้องการขนส่งสินค้าหนักหรือใหญ่โดยไม่สามารถยกขึ้นได้ด้วยมือเพียงคนเดียว

การแปลคำว่า กระโถน เป็นภาษาอังกฤษสามารถแปลได้เป็น trolley หรือ cart ซึ่งเป็นคำที่ใช้ในภาษาอังกฤษเพื่ออธิบายอุปกรณ์ที่ใช้ในการขนส่งสินค้าหรือวัตถุต่างๆ ที่มีล้อหรือรถเข็นเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย อย่างไรก็ตาม คำว่า trolley มักใช้ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งในสถานที่สาธารณะ เช่น รถเข็นสินค้าในห้างสรรพสินค้า หรือรถเข็นอาหารในโรงแรม ในขณะที่คำว่า cart มักใช้ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งในสถานที่ที่มีลักษณะเป็นโรงงานหรือสถานที่ที่ต้องการขนส่งสินค้าหนักหรือใหญ่

ตัวอย่างประโยค:

 • Please bring the trolley to transport these boxes. (โปรดนำรถเข็นมาใช้ในการขนส่งกล่องเหล่านี้) [1]
 • The hotel staff will assist you with the luggage cart. (พนักงานโรงแรมจะช่วยคุณใช้รถเข็นกระเป๋า) [1]

Learn more:

 1. กระโถน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. กระโถน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ออแพร์ไนซ์ในอเมริกา (AuPair Nice in USA): คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ออแพร์ต้องรู้

การใช้ กระโถน ในประโยคต่าง ๆ ภาษาอังกฤษ

การใช้ กระโถน ในประโยคต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษ

กระโถน (bedpan) เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ในการเก็บอุจจาระหรือปัสสาวะของผู้ป่วยที่ไม่สามารถใช้ห้องน้ำได้ ภายในกระโถนจะมีส่วนที่เป็นพื้นที่สำหรับผู้ป่วยนั่งหรือนอนเพื่อทำความต้องการ และมีส่วนที่สูงขึ้นมาเพื่อป้องกันการรั่วไหลของของเหลว กระโถนมักถูกใช้ในโรงพยาบาล สถานพยาบาล หรือที่อื่นที่มีการดูแลผู้ป่วยที่มีความจำเป็นในการใช้งานนี้

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า กระโถน ในภาษาอังกฤษ:

 1. The nurse brought a bedpan for the patient who couldnt walk to the bathroom [1].
  (พยาบาลนำกระโถนมาให้ผู้ป่วยที่ไม่สามารถเดินไปห้องน้ำได้)

 2. The hospital provides bedpans for patients who are bedridden [1].
  (โรงพยาบาลจัดหากระโถนให้กับผู้ป่วยที่ต้องนอนเตียง)

 3. The nurse emptied the bedpan and cleaned it thoroughly [1].
  (พยาบาลเปลี่ยนกระโถนและทำความสะอาดอย่างละเอียด)


Learn more:

 1. BEDPAN แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. กระโถน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ประโยคที่ประธานเป็นผู้ถูกกระทำ | คู่มือการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ | EF ประเทศไทย

พจนานุกรมแปลภาษาไทย-อังกฤษที่ระบุคำว่า กระโถน

พจนานุกรมแปลภาษาไทย-อังกฤษที่ระบุคำว่า กระโถน คืออะไร?

พจนานุกรมแปลภาษาไทย-อังกฤษเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการแปลคำและวลีจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งมีคำว่า กระโถน ที่ระบุให้เราสามารถหาความหมายและตัวอย่างประโยคที่เกี่ยวข้องได้ โดยพจนานุกรมแปลภาษาไทย-อังกฤษที่ระบุคำว่า กระโถน จะมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคำนี้เช่น ความหมาย ตัวอย่างประโยค และคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

ความหมายของคำว่า กระโถน [1]

 • กระโถน ในภาษาไทยหมายถึงเครื่องใช้ที่มีลักษณะคล้ายๆ กับถ้วย แต่มีขนาดเล็กกว่า มักใช้เพื่อเก็บน้ำหรือเหล้าในปริมาณเล็กๆ หรือใช้เป็นอุปกรณ์ในการบูรณะบ้านเรือน

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า กระโถน [1]

 • ฉันใส่น้ำในกระโถนเพื่อรดต้นไม้ในสวน

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ กระโถน [1]

 • ถ้วย
 • น้ำ
 • เหล้า
 • บ้านเรือน

Learn more:

 1. กระโถน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. กระโถน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. กระโถน คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

ความหมายของ กระโถน ในพจนานุกรม Lexitron

ความหมายของคำว่า กระโถน ในพจนานุกรม LEXiTRON หมายถึงภาชนะสำหรับบรรจุน้ำหรือของต่าง ๆ ที่ไม่ต้องการ [1] ซึ่งใช้ในการบรรจุน้ำหรือของที่ไม่ต้องการทิ้ง อาจเป็นภาชนะที่ใช้ในการเก็บน้ำหรือเหล้า หรือใช้ในการเก็บของที่ไม่ต้องการใช้งานอีกต่อไป อย่างเช่น กระโถนน้ำ, กระโถนเหล้า หรือกระโถนขยะ [1]

การใช้คำว่า กระโถน นอกจากใช้ในทางภาษาที่เกี่ยวข้องกับการบรรจุน้ำหรือของที่ไม่ต้องการแล้ว ยังมีความหมายทางสำนวนอีกด้วย โดยมักใช้ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาสิ่งต่าง ๆ ที่มีค่า หรือสิ่งที่มีความสำคัญ อย่างเช่น กระโถนความรู้, กระโถนประสบการณ์ หรือกระโถนความทรงจำ [2]


Learn more:

 1. กระโถน – พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON – Sanook
 2. กระโถน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. กระโถน คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค

คำที่เกี่ยวข้องกับ กระโถน ในพจนานุกรมภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องกับ กระโถน ในพจนานุกรมภาษาอังกฤษ

เมื่อค้นหาคำว่า กระโถน ในพจนานุกรมภาษาอังกฤษ จะพบว่ามีคำที่เกี่ยวข้องหลายคำที่สามารถใช้แทนคำนี้ได้ ซึ่งสามารถใช้ในบทความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับกระโถนได้ ดังนี้:

 1. Pot – คำนี้มีความหมายเป็น กระโถน และสามารถใช้แทนคำนี้ได้ [1].
 2. Jar – คำนี้หมายถึง กระโถน และสามารถใช้แทนคำนี้ได้ [1].
 3. Vase – คำนี้หมายถึง กระโถน และสามารถใช้แทนคำนี้ได้ [1].
 4. Pitcher – คำนี้หมายถึง กระโถน และสามารถใช้แทนคำนี้ได้ [1].
 5. Jug – คำนี้หมายถึง กระโถน และสามารถใช้แทนคำนี้ได้ [1].

ดังนั้น เมื่อต้องการเขียนเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ กระโถน ในภาษาไทยเพื่อตอบสนองต่อเกณฑ์ SEO ของ Google สามารถใช้คำที่เกี่ยวข้องดังกล่าวเพื่อเพิ่มคำสำคัญในเนื้อหาของคุณได้


Learn more:

 1. กระโถน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. กระโถน คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON
 3. กระโถน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

การใช้ กระโถน ในประโยคและประโยคสำเนาในภาษาอังกฤษ

การใช้ กระโถน ในประโยคและประโยคสำเนาในภาษาอังกฤษ

การใช้ กระโถน (quotation marks) เป็นสิ่งที่สำคัญในการเขียนประโยคและประโยคสำเนาในภาษาอังกฤษ เพื่อแสดงถึงข้อความหรือคำพูดที่ถูกคั่นไว้หรือถูกยกมาจากข้อความหรือคำพูดอื่น ๆ ในประโยค การใช้ กระโถน ให้ถูกต้องและเหมาะสมจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจความหมายและบ่งบอกถึงว่าข้อความหรือคำพูดนั้นเป็นข้อความหรือคำพูดของผู้อื่น หรือเป็นคำศัพท์หรือคำนามที่มีความหมายเฉพาะ

ตัวอย่างการใช้ กระโถน ในประโยคและประโยคสำเนาในภาษาอังกฤษ:

 1. ในประโยค:

  • She said, I love you. [1]
  • Where are you going? he asked. [1]
 2. ในประโยคสำเนา:

  • The sign on the door says, Closed for renovation. [1]
  • The newspaper headline reads, Breaking News: Earthquake Strikes City. [1]

การใช้ กระโถน ในประโยคและประโยคสำเนาในภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าข้อความหรือคำพูดนั้นเป็นข้อความหรือคำพูดของผู้อื่น และช่วยเน้นความหมายของคำหรือวลีที่ถูกคั่นไว้ด้วย กระโถน


Learn more:

 1. กระโถน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. printed แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. คำยืมภาษาต่างประเทศ – ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-23 หน้า | AnyFlip

Categories: สรุป 23 กระโถน ภาษา อังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆ Potty training ฝึกลูกนั่งกระโถน
เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆ Potty training ฝึกลูกนั่งกระโถน

[krathōn] (n) EN: spittoon ; cuspidor ; chamber pot FR: crachoir [ m ] ; pot de chambre [ m ]

See more: https://hoicamtrai.com/category/schedule blog

กระโถนฉี่ ภาษาอังกฤษ

กระโถนฉี่ ภาษาอังกฤษ

กระโถนฉี่ เป็นคำภาษาไทยที่ใช้เรียกอุปกรณ์ที่ใช้ในการปัสสาวะ ซึ่งเป็นสิ่งที่คนไทยใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสม่ำเสมอ แต่ในภาษาอังกฤษไม่มีคำศัพท์ที่เหมือนกัน ดังนั้น ในกรณีที่ต้องการแปลคำว่า กระโถนฉี่ เป็นภาษาอังกฤษ จะต้องใช้คำอื่นที่ใกล้เคียงหรืออธิบายคุณลักษณะของอุปกรณ์นี้ให้เข้าใจได้

ในการแปลคำว่า กระโถนฉี่ เป็นภาษาอังกฤษ สามารถใช้คำว่า urinal หรือ urine container เพื่ออธิบายอุปกรณ์ที่ใช้ในการปัสสาวะ ซึ่งเป็นคำที่ใช้ในภาษาอังกฤษเพื่ออธิบายอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บปัสสาวะของผู้ชายหรือผู้หญิง

อุปกรณ์ที่ใช้ในการปัสสาวะในห้องน้ำสาธารณะหรือห้องน้ำในบ้าน มักจะมีรูปร่างและขนาดที่แตกต่างกันไป แต่หลักการทำงานและวัตถุประสงค์ของอุปกรณ์เหล่านี้คือเก็บปัสสาวะของผู้ใช้ และให้ความสะดวกสบายในการใช้งาน

อุปกรณ์ปัสสาวะแบบกระโถนฉี่ (urinal) มักจะมีรูปร่างที่เหมือนกับถังหรือชามที่ติดกับผนัง โดยมีท่อน้ำที่เชื่อมต่อกับระบบน้ำประปา เพื่อให้น้ำไหลลงไปในท่อน้ำเพื่อล้างอุปกรณ์ อุปกรณ์ปัสสาวะแบบกระโถนฉี่สามารถใช้ได้ทั้งสำหรับผู้ชายและผู้หญิง แต่มักจะมีอุปกรณ์ปัสสาวะแบบเดียวกันในห้องน้ำสาธารณะ

การใช้งานอุปกรณ์ปัสสาวะแบบกระโถนฉี่ (urinal) มีความสะดวกสบายและรวดเร็ว โดยผู้ใช้สามารถยืนหรือยืนกำแพงขณะที่ใช้งากระโถนฉี่ ภาษาอังกฤษ

กระโถนฉี่ เป็นคำภาษาไทยที่ใช้เรียกชื่อของอุปกรณ์ที่ใช้ในการปัสสาวะ ซึ่งเป็นสิ่งที่คนทั่วไปใช้ในชีวิตประจำวัน อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับคำว่า กระโถนฉี่ ในภาษาอังกฤษ นี่คือเนื้อหาที่คุณต้องการ!

กระโถนฉี่ ในภาษาอังกฤษเรียกว่า urinal ซึ่งเป็นคำศัพท์ที่ใช้ในสถานที่สาธารณะหรือสถานที่ที่มีอุปกรณ์เหล่านี้ให้บริการ คำว่า urinal เป็นคำที่ใช้ในภาษาอังกฤษทั่วไป และมีความหมายเดียวกันกับ กระโถนฉี่ ในภาษาไทย [1].

กระโถนฉี่ หรือ urinal เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการปัสสาวะ โดยมักจะมีในห้องน้ำสาธารณะหรือสถานที่สาธารณะอื่นๆ เพื่อให้ผู้คนสามารถปัสสาวะได้อย่างสะดวกสบาย อุปกรณ์นี้มักจะมีรูปร่างที่เหมาะสมสำหรับการใช้งาน และมักจะมีท่อน้ำที่เชื่อมต่อกับระบบน้ำเพื่อให้น้ำไหลลงไปในท่อน้ำเป็นปกติ [1].

อุปกรณ์กระโถนฉี่ หรือ urinal มีความสำคัญในการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้คน โดยเฉพาะในสถานที่ที่มีการรวมกันของผู้คนมาก เช่น สถานีรถไฟ สนามกีฬา ห้างสรรพสินค้า และอื่นๆ อุปกรณ์เหล่านี้ช่วยให้ผู้คนสามารถปัสสาวะได้อย่างสะดวกสบายและสุขภาพ [1].

FAQs (คำถามที่พบบ่อย)

 1. กระโถนฉี่ ใช้ทำไม?

  • กระโถนฉี่ ใช้ในการปัสสาวะ เพื่อให้ผู้คนสามารถทำกิจกรรมนี้ได้อย่างสะดวกสบาย [1].
 2. กระโถนฉี่ มีอะไรบ้าง?

  • กระโถ

Learn more:

 1. กระโถนปัสสาวะ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. กระโถนฉี่ แปลว่า – การแปลภาษาอังกฤษ
 3. กระโถนหัดฉี่ ในพจนานุกรม อังกฤษ – ไทย-อังกฤษ | Glosbe

Potty

หัวข้อหลัก: การใช้ห้องน้ำสำหรับเด็ก (Potty)

เนื้อหา:

การฝึกเข้าห้องน้ำสำหรับเด็กเป็นกระบวนการที่สำคัญในการพัฒนาสุขอนามัยของเด็ก ในบทความนี้เราจะพูดถึงข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ห้องน้ำสำหรับเด็ก (Potty) โดยให้คำแนะนำและเคล็ดลับในการฝึกเด็กให้เข้าห้องน้ำด้วยตัวเอง รวมถึงความสำคัญของสุขอนามัยในการใช้ห้องน้ำ และวิธีการทำความสะอาดห้องน้ำเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคและแบคทีเรีย [1]

ความพร้อมในการฝึกเข้าห้องน้ำ

 • ลูกเด็กอาจพร้อมที่จะเรียนรู้การใช้ห้องน้ำก่อนเด็กคนอื่น โดยสัญญาณที่ชี้ว่าลูกพร้อมแล้วสำหรับการฝึกเข้าห้องน้ำได้แก่การถามถึงการใช้ห้องน้ำของเด็กคนอื่นๆ การสนใจกิจกรรมในห้องน้ำมากขึ้น การบอกให้คุณทราบว่าลูกต้องการปลดทุกข์เบาและหนัก และการเริ่มย่อตัวลงและดึงกางเกงลง [1]

เคล็ดลับในการฝึกเข้าห้องน้ำ

 • ให้ลูกเลือกสีกระโถนของตัวเองเพื่อเพิ่มความสนุกสนานในการใช้ห้องน้ำ [1]
 • ให้ลูกเข้าห้องน้ำในขณะที่คุณทำธุระและอธิบายให้ลูกฟัง [1]
 • ทำให้การกดน้ำชำระเป็นเรื่องสนุกโดยใช้น้ำและสบู่ที่มีกลิ่นหอม [1]
 • วางหนังสือหรือของเล่นในห้องน้ำเพื่อให้ลูกมีเวลาในการใช้ห้องน้ำมากขึ้น และให้เลือกของเล่นที่สามารถทำความสะอาดได้ง่าย [1]
 • ชื่นชมลูกเมื่อลูกปลดทุกข์ที่กระโถน [1]
 • ใช้กางเกงสำหรับฝึกการเข้าห้องน้ำที่ลูกสามารถดึงขึ้นและลงได้ด้วยห้องน้ำสำหรับเด็กหรือที่เรียกว่า Potty เป็นห้องน้ำที่ออกแบบมาเพื่อให้เด็กสามารถใช้งานได้ด้วยตนเองในขณะที่พัฒนาทักษะการใช้ห้องน้ำ การฝึกให้เด็กเข้าห้องน้ำด้วยตนเองเป็นกระบวนการที่สำคัญในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะสำคัญในชีวิตประจำวันของเด็ก ในบทความนี้เราจะพูดถึงข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ห้องน้ำสำหรับเด็ก (Potty) ในภาษาไทย โดยใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ [1].

การฝึกเข้าห้องน้ำสำหรับเด็ก (Potty Training)

การฝึกเข้าห้องน้ำสำหรับเด็กเป็นกระบวนการที่สำคัญในการพัฒนาทักษะสำคัญในชีวิตประจำวันของเด็ก การฝึกให้เด็กเข้าห้องน้ำด้วยตนเองมีขั้นตอนหลายขั้นตอนที่สามารถทำได้ตามลำดับดังนี้:

 1. เตรียมพร้อมก่อนเริ่มฝึก: ก่อนที่จะเริ่มฝึกให้เด็กเข้าห้องน้ำด้วยตนเอง คุณควรเตรียมพร้อมให้เด็กโดยการซื้อห้องน้ำสำหรับเด็ก (Potty) ที่เหมาะสมสำหรับเด็ก และเตรียมเครื่องดื่มเพิ่มเติมเพื่อให้เด็กสามารถดื่มเมื่อต้องการในขณะที่ฝึกเข้าห้องน้ำ

 2. สังเกตสัญญาณ: เด็กบางคนอาจพร้อมที่จะเริ่มฝึกเข้าห้องน้ำก่อนเด็กคนอื่น คุณควรสังเกตสัญญาณที่ชี้ว่าลูกของคุณพร้อมแล้วสำหรับการฝึกเข้าห้องน้ำ เช่น เมื่อลูกถามถึงการที่เด็กคนอื่นๆ เดินไปห้องน้ำ หรือเมื่อลูกเริ่มย่อตัวลงและดึงกางเกงลง [1].

 3. ฝึกให้เข้าห้องน้ำ: เมื่อเด็กพร้อมที่จะเริ่มฝึกเข้าห้องน้ำ คุณสามารถทำตามขั้นตอนเหล่านี้:


Learn more:

 1. การฝึกเข้าห้องน้ำและสุขอนามัย | เดทตอล
 2. เมอร์รี่ส์ l ฝึกการเข้าห้องน้ำ
 3. อุปกรณ์รองนั่งชักโครกสำหรับเด็ก Sesame Street Soft Potty Seat – DeeDee Baby Shop Thailand : Inspired by LnwShop.com
Khunkrunat] #ภาษาอังกฤษวันละหลายคำกับครูนัท 🔴Potty-Mouthed 🇹🇭(พอท'ที - เมาธฺ) 🇬🇧Uk /ˌPɒt.I ˈMaʊðd/ 🇺🇸Us/ˌPɑː.T̬I ˈMaʊðd/ 🔴คำคุณศัพท์ (Adjective) 🔴คำไม่เป็นทางการ (Informal) 🔴ปากโถส้วม 🔴ปากกระโถน 🔴ป
Khunkrunat] #ภาษาอังกฤษวันละหลายคำกับครูนัท 🔴Potty-Mouthed 🇹🇭(พอท’ที – เมาธฺ) 🇬🇧Uk /ˌPɒt.I ˈMaʊðd/ 🇺🇸Us/ˌPɑː.T̬I ˈMaʊðd/ 🔴คำคุณศัพท์ (Adjective) 🔴คำไม่เป็นทางการ (Informal) 🔴ปากโถส้วม 🔴ปากกระโถน 🔴ป
เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆ Potty Training ฝึกลูกนั่งกระโถน - Youtube
เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆ Potty Training ฝึกลูกนั่งกระโถน – Youtube
เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆ Potty training ฝึกลูกนั่งกระโถน
เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆ Potty Training ฝึกลูกนั่งกระโถน – Youtube
กระโถน กระโถนมือถือ กระโถนนอน หม้อนอน (อุปกรณ์ทางการแพทย์); วัสดุเกรดเอ สวยงาม พลาสติคแบบหนา เบา พกพาสะดวก ใช้ขับถ่ายเบา หรือหนัก | Lazada.Co.Th
กระโถน กระโถนมือถือ กระโถนนอน หม้อนอน (อุปกรณ์ทางการแพทย์); วัสดุเกรดเอ สวยงาม พลาสติคแบบหนา เบา พกพาสะดวก ใช้ขับถ่ายเบา หรือหนัก | Lazada.Co.Th
Khunkrunat] #ภาษาอังกฤษวันละหลายคำกับครูนัท 🔴Potty-Mouthed 🇹🇭(พอท'ที - เมาธฺ) 🇬🇧Uk /ˌPɒt.I ˈMaʊðd/ 🇺🇸Us/ˌPɑː.T̬I ˈMaʊðd/ 🔴คำคุณศัพท์ (Adjective) 🔴คำไม่เป็นทางการ (Informal) 🔴ปากโถส้วม 🔴ปากกระโถน 🔴ป
Khunkrunat] #ภาษาอังกฤษวันละหลายคำกับครูนัท 🔴Potty-Mouthed 🇹🇭(พอท’ที – เมาธฺ) 🇬🇧Uk /ˌPɒt.I ˈMaʊðd/ 🇺🇸Us/ˌPɑː.T̬I ˈMaʊðd/ 🔴คำคุณศัพท์ (Adjective) 🔴คำไม่เป็นทางการ (Informal) 🔴ปากโถส้วม 🔴ปากกระโถน 🔴ป
กระโถนเด็ก 3 สเต็ป Richell กระโถนเด็กที่ใช้ได้ตั้งแต่เด็ก 4 เดือน ถึงวัยเกิน 18 เดือนขึ้นไป เพราะสามารถปรับสเต็ปการใช้งานได้ถึง 3 ระดับ
กระโถนเด็ก 3 สเต็ป Richell กระโถนเด็กที่ใช้ได้ตั้งแต่เด็ก 4 เดือน ถึงวัยเกิน 18 เดือนขึ้นไป เพราะสามารถปรับสเต็ปการใช้งานได้ถึง 3 ระดับ

See more here: hoicamtrai.com

สารบัญ

ความหมายของ กระโถน ในภาษาอังกฤษ
การแปลคำว่า กระโถน เป็นภาษาอังกฤษ
การใช้ กระโถน ในประโยคต่าง ๆ ภาษาอังกฤษ
พจนานุกรมแปลภาษาไทย-อังกฤษที่ระบุคำว่า กระโถน
ความหมายของ กระโถน ในพจนานุกรม LEXiTRON
คำที่เกี่ยวข้องกับ กระโถน ในพจนานุกรมภาษาอังกฤษ
การใช้ กระโถน ในประโยคและประโยคสำเนาในภาษาอังกฤษ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *