ละแวกบ้าน: สุขภาพแห่งความเป็นอยู่ในหมู่บ้าน

ภาพ ภาพสต็อก วัตถุ 3 มิติและเวกเตอร์เกี่ยวกับ การเฝ้าระวังอาชญากรรมใน ละแวกบ้าน 1,972 รายการ | Shutterstock

ป๊อบ ปองกูล สุดขี้ลืม!!! ลืมตั้งแต่แมสก์ยันเนื้อเพลงตัวเอง | แถวนี้พี่คุม Ep.5

Keywords searched by users: ละแวกบ้าน: สุขภาพแห่งความเป็นอยู่ในหมู่บ้าน ละแวก หรือ ระแวก, ละแวกนี้, ละแวกใกล้เคียง ภาษาอังกฤษ, ละแวกใกล้เคียง, ละแวก ภาษาอังกฤษ, ละแวกนั้น, ละแวก หมายถึง

ความหมายของละแวก

ภาพ ภาพสต็อก วัตถุ 3 มิติและเวกเตอร์เกี่ยวกับ การเฝ้าระวังอาชญากรรมใน ละแวกบ้าน 1,972 รายการ | Shutterstock
ภาพ ภาพสต็อก วัตถุ 3 มิติและเวกเตอร์เกี่ยวกับ การเฝ้าระวังอาชญากรรมใน ละแวกบ้าน 1,972 รายการ | Shutterstock

ความหมายของละแวก

ละแวกเป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยและมีความหมายว่า ทางแยกหรือทางแยกที่เชื่อมต่อกัน โดยละแวกมักจะเป็นทางเลือกหรือทางเชื่อมต่อระหว่างทางหลักหรือทางสำคัญ ซึ่งสามารถนำไปสู่สถานที่หรือจุดปลายทางต่างๆได้ [2].

ละแวกมักใช้ในการเขียนที่อธิบายถึงทางเลือกหรือทางเชื่อมต่อที่สามารถเลือกได้ในการเดินทางหรือการเคลื่อนที่ โดยละแวกสามารถเป็นทางเลือกที่สั้นและสะดวกในการเดินทางหรืออาจเป็นทางเลือกที่นำไปสู่สถานที่หรือจุดปลายทางที่ต้องการ [1].

ตัวอย่างประโยค:

 • เมื่อคุณเดินตามถนนหลักจนถึงละแวก ให้เลี้ยวขวาที่ละแวกนั้น [2].
 • ทางละแวกนี้จะพาคุณไปสู่สถานีรถไฟ [1].

Learn more:

 1. ละแวก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ละแวก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ละแวก คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค

ละแวกในทางภาษาไทย

วิธีเลือกซื้อบ้าน ละแวกบ้านก็สำคัญ อย่าลืมดูให้ดีก่อนซื้อ
วิธีเลือกซื้อบ้าน ละแวกบ้านก็สำคัญ อย่าลืมดูให้ดีก่อนซื้อ

ละแวกในทางภาษาไทย คืออะไร?

ละแวกในทางภาษาไทย เป็นคำที่ใช้ในการอธิบายถึงส่วนของเมืองหรือที่ตั้งที่มีลักษณะเป็นเส้นทางหรือทางแยกที่เชื่อมต่อระหว่างทางเดินหรือถนนหลายๆ ทางเข้าเข้าสู่พื้นที่หรือย่านต่างๆ ในเมือง ละแวกมักจะมีความสำคัญในการเป็นจุดศูนย์กลางของชุมชนหรือย่านในเมือง ซึ่งมักมีร้านค้าหรือสถานที่สำคัญต่างๆ อยู่รอบข้าง [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ละแวก ได้แก่ ฉันอยู่ในละแวกใกล้ๆ ตลาดนัด หรือ ร้านอาหารนี้ตั้งอยู่ในละแวกใจกลางเมือง [2].


Learn more:

 1. ละแวก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ละแวก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. สมัยละแวก – วิกิพีเดีย

ละแวกในทางสังคมและวัฒนธรรม

Heyday) เก็บของที่เพื่อนบ้านให้มายังไง - Pantip
Heyday) เก็บของที่เพื่อนบ้านให้มายังไง – Pantip

ละแวกในทางสังคมและวัฒนธรรม

ละแวกเป็นเมืองที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของกัมพูชาในอดีต [1] มีศูนย์กลางการปกครองอยู่ที่เมืองละแวก (เขมร: លង្វែក, อังกฤษ: Lovek) ซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอกำปงตระลาจ จังหวัดกำปงชนัง [1] สมัยละแวกเกิดขึ้นในช่วงประมาณสงครามคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่หนึ่ง ซึ่งเป็นยุคสมัยที่อาณาจักรเขมรรุ่งเรืองขึ้นเป็นครั้งแรกหลักจากการเสื่อมโทรมมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาสองร้อยกว่าปี [1]

ลักษณะทางสังคมในละแวกมีความหลากหลายและนับถือศาสนาพุทธเป็นสำคัญ [2] ชาวกัมพูชาในสมัยละแวกมีการติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติ โดยเฉพาะกับสเปน [1] นอกจากนี้ยังมีการติดต่อกับชาติเพื่อนบ้านอื่น ๆ เช่นพม่า ไทย เวียดนาม มลายู และซึ่งติดต่อกับโปรตุเกสเป็นส่วนใหญ่ [1] การติดต่อกับชาวต่างชาตินี้ได้เสริมสร้างความรุ่งเรืองให้กับกัมพูชาในยุคกรุงละแวก [1]

วัฒนธรรมในละแวกมีความหลากหลายและนับถือศาสนาพุทธเป็นสำคัญ [2] ในเมืองละแวกเมื่อแรกสร้างนั้นเป็นค่าย และสมเด็จพระบรมราชาฯ โปรดฯ ให้หล่อพระพุทธรูปอัฐรัศขึ้นสี่องค์ แต่ละองค์หันหน้าสี่ทิศประดิษฐานอยู่ในพระวิหารจตุรมุขมหาปราสาท หรือวัดตรอแลงแกงอันเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองละแวก [1]


Learn more:

 1. สมัยละแวก – วิกิพีเดีย
 2. ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมกัมพูชาเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 3. CMU Intellectual Repository: กระบวนการค้นหาอัตลักษณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อใช้ในการออกแบบร่วมสมัย: กรณีศึกษา เรือนแถวไม้ริมคลองอัมพวา

การใช้คำว่าบ้านในความหมายของละแวก

เริ่มต้นสร้างละแวกบ้าน | Hayday Let'S Play #4 - Youtube
เริ่มต้นสร้างละแวกบ้าน | Hayday Let’S Play #4 – Youtube

การใช้คำว่า บ้าน ในความหมายของ ละแวก เป็นหนึ่งในคำที่มีความหมายหลากหลายและใช้ในบริบทต่างๆ ต่อไปนี้จะเป็นการอธิบายความหมายของคำว่า บ้าน ในความหมายของ ละแวก และให้ตัวอย่างประโยคเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น [1].

คำว่า บ้าน ในความหมายของ ละแวก หมายถึงพื้นที่หรือพื้นที่ที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ที่มีการตั้งบ้านหรือที่อยู่อาศัยของคนในชุมชนหรือพื้นที่ที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา หรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชุมชนนั้นๆ [1].

ตัวอย่างประโยค:

 1. ละแวกบ้านในชุมชนนี้มีบ้านเรือนที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว [1].
 2. การสร้างบ้านในละแวกบ้านนี้ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและมีการคำนึงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ [1].

Learn more:

 1. ละแวกบ้าน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ละแวกบ้าน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ละแวกบ้าน คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่าละแวกและบ้าน

40,000+ วิดีโอ ละแวกบ้าน ที่ดีที่สุด · ดาวน์โหลดฟรี 100% · วิดีโอสต็อก Pexels
40,000+ วิดีโอ ละแวกบ้าน ที่ดีที่สุด · ดาวน์โหลดฟรี 100% · วิดีโอสต็อก Pexels

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ละแวกและบ้าน

ละแวกและบ้านเป็นคำที่ใช้ในบริบทของการอธิบายสถานที่หรือพื้นที่ในชุมชนหรือเมืองที่มีการแบ่งแยกเป็นละแวกหรือย่านต่างๆ โดยละแวกและบ้านมักจะมีความหมายที่แตกต่างกันเล็กน้อย ดังนี้:

 1. ละแวก: ละแวกเป็นพื้นที่หรือย่านที่อยู่ภายในเขตเมืองหรือชุมชนที่มีลักษณะเฉพาะตามแต่ละพื้นที่ ละแวกอาจมีชื่อเฉพาะที่แตกต่างจากพื้นที่อื่นๆ ในเมืองหรือชุมชนนั้นๆ ละแวกอาจมีความเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม หรือความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่นั้นๆ [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ละแวก:

 • ละแวกเก่าของเมืองนี้ยังคงมีบ้านเรือนที่สร้างตั้งแต่สมัยก่อน [1].
 • ละแวกนี้มีชื่อเฉพาะเรียกว่า ละแวกสีชมพู เนื่องจากบ้านที่นี่มีสีชมพูทั้งหมด [2].
 1. บ้าน: บ้านเป็นหน่วยที่ใช้ในการอธิบายสถานที่อยู่ของคนหรือครอบครัว บ้านมักเป็นสถานที่ที่คนอาศัยอยู่และมีความสำคัญในการสร้างสัมพันธภาพและความเชื่อมโยงในชุมชน บ้านอาจมีลักษณะและสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น บ้านพักอาศัย บ้านเจ้าของกิจการ หรือบ้านที่ใช้ในการประกอบกิจการต่างๆ [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า บ้าน:

 • บ้านของฉันอยู่ในละแวกที่มีชื่อว่า บ้านสุข เป็นบ้านที่มีอายุมากกว่า 100 ปี [1].
 • บ้านเจ้าของร้านนี้เป็นสถานที่ที่คนในชุมชนมารวมตัวกันและพูดคุยกัน [2].

Learn more:

 1. ละแวกบ้าน – พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON – Sanook
 2. ละแวกบ้าน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ละแวกบ้าน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

Categories: รายละเอียด 67 ละแวก บ้าน

ป๊อบ ปองกูล สุดขี้ลืม!!! ลืมตั้งแต่แมสก์ยันเนื้อเพลงตัวเอง | แถวนี้พี่คุม EP.5
ป๊อบ ปองกูล สุดขี้ลืม!!! ลืมตั้งแต่แมสก์ยันเนื้อเพลงตัวเอง | แถวนี้พี่คุม EP.5

See more: hoicamtrai.com/category/schedule

ละแวกบ้าน คือ อะไร

ละแวกบ้าน คืออะไร

ละแวกบ้านเป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยและมีความหมายเกี่ยวกับพื้นที่ที่อยู่รอบๆ บ้านหรือเขตบริเวณรอบๆ บ้าน [1]. คำว่า ละแวกบ้าน มักถูกใช้เพื่ออธิบายเขตบริเวณที่อยู่รอบๆ บ้านหรือเป็นบริเวณใกล้เคียงกับบ้าน [1].

ความหมายของละแวกบ้าน:

 • ละแวกบ้านหมายถึงพื้นที่ที่อยู่รอบๆ บ้านหรือเขตบริเวณรอบๆ บ้าน [1].
 • ละแวกบ้านเป็นบริเวณใกล้เคียงกับบ้านที่มีความเชื่อมโยงกัน [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ละแวกบ้าน:

 • ผู้คนบริเวณละแวกบ้านเดียวกันต่างพากันบ่นถึงกลิ่นเหม็นเน่าของลำคลอง [1].

คำที่เกี่ยวข้อง:

 • บ้านใกล้เรือนเคียง [1]

Learn more:

 1. ละแวกบ้าน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …
 2. ละแวกบ้าน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ละแวกบ้าน คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค

ละแวกบ้าน เขียนยังไง

การเขียนคำว่า ละแวกบ้าน เป็นภาษาไทย

เมื่อค้นหาคำว่า ละแวกบ้าน เขียนยังไง จากผลการค้นหา พบว่ามีข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากมาย ดังนี้:

 1. ความหมายของ ละแวกบ้าน [2]:

  • ละแวกบ้าน หมายถึง เขตบริเวณรอบๆ บ้าน หรือบริเวณใกล้เคียงกับบ้าน
  • เป็นคำที่ใช้ในบริบทของเพื่อนบ้านหรือคนในเขตบริเวณเดียวกัน
 2. ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ละแวกบ้าน [2]:

  • เสียงปืนได้สร้างความตกใจต่อชาวบ้านในละแวกนั้น

Learn more:

 1. ละแวก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …
 2. ละแวก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ละแวก – วิกิพจนานุกรม
ละแวกบ้าน ที่เราอยู่เป็นอย่างไร? (ตามทฤษฎีผังเมือง)
ละแวกบ้าน ที่เราอยู่เป็นอย่างไร? (ตามทฤษฎีผังเมือง)
Hayday#17 หาคนเข้าละแวกบ้านผมครับ🤩 - Youtube
Hayday#17 หาคนเข้าละแวกบ้านผมครับ🤩 – Youtube
Hay Day•[พร้อมส่ง] ละแวกบ้านเต็มแล้วน้างับ ใครที่ขอมาแล้วไม่ได้เข้าอย่างอแงนะ ถ้ามีคนออกก็รับเรื่อยๆ - Youtube
Hay Day•[พร้อมส่ง] ละแวกบ้านเต็มแล้วน้างับ ใครที่ขอมาแล้วไม่ได้เข้าอย่างอแงนะ ถ้ามีคนออกก็รับเรื่อยๆ – Youtube
วิธีเลือกซื้อบ้าน ละแวกบ้านก็สำคัญ อย่าลืมดูให้ดีก่อนซื้อ
วิธีเลือกซื้อบ้าน ละแวกบ้านก็สำคัญ อย่าลืมดูให้ดีก่อนซื้อ
40,000+ วิดีโอ ละแวกบ้าน ที่ดีที่สุด · ดาวน์โหลดฟรี 100% · วิดีโอสต็อก Pexels
40,000+ วิดีโอ ละแวกบ้าน ที่ดีที่สุด · ดาวน์โหลดฟรี 100% · วิดีโอสต็อก Pexels
เริ่มต้นสร้างละแวกบ้าน | Hayday Let'S Play #4 - Youtube
เริ่มต้นสร้างละแวกบ้าน | Hayday Let’S Play #4 – Youtube
Heyday) เก็บของที่เพื่อนบ้านให้มายังไง - Pantip
Heyday) เก็บของที่เพื่อนบ้านให้มายังไง – Pantip
วิธีเลือกซื้อบ้าน ละแวกบ้านก็สำคัญ อย่าลืมดูให้ดีก่อนซื้อ
วิธีเลือกซื้อบ้าน ละแวกบ้านก็สำคัญ อย่าลืมดูให้ดีก่อนซื้อ
ภาพ ภาพสต็อก วัตถุ 3 มิติและเวกเตอร์เกี่ยวกับ การเฝ้าระวังอาชญากรรมใน ละแวกบ้าน 1,972 รายการ | Shutterstock
ภาพ ภาพสต็อก วัตถุ 3 มิติและเวกเตอร์เกี่ยวกับ การเฝ้าระวังอาชญากรรมใน ละแวกบ้าน 1,972 รายการ | Shutterstock

See more here: hoicamtrai.com

สารบัญ

ความหมายของละแวก
ละแวกในทางภาษาไทย
ละแวกในทางสังคมและวัฒนธรรม
การใช้คำว่าบ้านในความหมายของละแวก
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่าละแวกและบ้าน

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *