ลูกไม้ภาษาอังกฤษ: ความสนุกในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

แย่แล้ว!! บริ้งค์ไบรท์ทำต้นไม้ตาย แม่กิ๊บโกรธมาก [ บริ้งค์ไบรท์ ]

แย่แล้ว!! บริ้งค์ไบรท์ทำต้นไม้ตาย แม่กิ๊บโกรธมาก [ บริ้งค์ไบรท์ ]

Keywords searched by users: ลูกไม้ภาษาอังกฤษ: ความสนุกในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ลายลูกไม้ ภาษาอังกฤษ, ชุดชั้นในลายลูกไม้ ภาษาอังกฤษ, ผ้าลูกไม้, ถุงน่อง ภาษาอังกฤษ, ผ้าลูกไม้ฝรั่งเศส, ชุดชั้นในลูกไม้, เสื้อสายเดี่ยว ภาษาอังกฤษ, ชุดนอนลูกไม้

ความหมายของลูกไม้ในภาษาอังกฤษ

ความหมายของลูกไม้ในภาษาอังกฤษ

ในภาษาอังกฤษ, คำว่า ลูกไม้ (trick) มีความหมายหลายแง่หลายประการ ดังนี้:

 1. ลูกไม้ (trick): เป็นคำนามที่หมายถึงเล่ห์เหลี่ยมหรืออุบายที่ใช้ในการหลอกลวงผู้อื่น [1]. คำนามนี้มักใช้ในบริบททางธุรกิจหรือการแข่งขัน เช่น เล่ห์เหลี่ยมในการทำธุรกิจ, ลูกไม้ในการชกต่อยในมวย [1].

 2. ลูกไม้ (lace): เป็นคำนามที่หมายถึงด้ายที่ถักเป็นลวดลายต่างๆ [1]. คำนามนี้มักใช้ในบริบทของงานศิลปะหรือการประดับตกแต่ง เช่น ชุดแต่งงานที่ใช้ผ้าไหมและปักลูกไม้ [1].

 3. ลูกไม้ (fruits): เป็นคำนามที่หมายถึงผลของต้นไม้ [1]. คำนามนี้ใช้ในบริบทของพืชและสิ่งมีชีวิต เช่น สัตว์ป่า, ดิน, แมลงเล็กๆ, ลูกไม้ และขี้เถ้าของไฟป่า [1].

 4. ลูกไม้ (technique): เป็นคำนามที่หมายถึงกระบวนท่าหรือท่ามวยหรือกระบี่กระบองซึ่งมีพลิกแพลงไปจากท่าปกติ [1]. คำนามนี้ใช้ในบริบทของการแข่งขันหรือการฝึกฝน เช่น แนะนำลูกไม้ในการชกต่อยในมวย [1].


Learn more:

 1. ลูกไม้ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. -ลูกไม้- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ลูกไม้ คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค

คำแปลของลูกไม้ในภาษาอังกฤษ

คำแปลของ ลูกไม้ ในภาษาอังกฤษมีหลายความหมายตามบรรทัดที่แสดงผลลัพธ์จากการค้นหาที่เกี่ยวข้อง [1]. ดังนี้:

 1. ลูกไม้ (trick): ในความหมายนี้หมายถึงเล่ห์เหลี่ยมหรืออุบายที่ใช้หลอกลวงผู้อื่น [1]. ตัวอย่างประโยค: เขามีลูกไม้แพรวพราวในการทำธุรกิจ เขาจึงชนะคู่แข่งเสมอมา [1].

 2. ลูกไม้ (lace): ในความหมายนี้หมายถึงด้ายที่ถักเป็นลวดลายต่างๆ [1]. ตัวอย่างประโยค: ชุดแต่งงานของเธอเป็นผ้าไหมและปักลูกไม้อย่างสวยงาม [1].

 3. ลูกไม้ (fruits): ในความหมายนี้หมายถึงผลของต้นไม้ [1]. ตัวอย่างประโยค: สัตว์ป่า ดิน แมลงเล็กๆ ลูกไม้ และขี้เถ้าของไฟป่าจะถูกชะล้างลงแม่น้ำหลังไฟป่าดับลง [1].

 4. ลูกไม้ (technique): ในความหมายนี้หมายถึงท่ามวยหรือกระบี่กระบองซึ่งมีพลิกแพลงไปจากท่าปกติ [1]. ตัวอย่างประโยค: พี่เลี้ยงแนะนำให้นักมวยรู้จุดอ่อนของคู่ต่อสู้และแนะลูกไม้ในการชกต่อย [1].

จากการค้นหาดังกล่าว เราพบว่าคำว่า ลูกไม้ ในภาษาอังกฤษมีความหมายที่หลากหลาย ซึ่งอาจจะขึ้นอยู่กับบริบทที่ใช้ในประโยค ดังนั้น การเลือกใช้คำแปลที่ถูกต้องและเหมาะสมกับบริบทเป็นสิ่งสำคัญในการเข้าใจความหมายของคำนี้ในภาษาอังกฤษ [1].


Learn more:

 1. ลูกไม้ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. -ลูกไม้- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ลูกไม้ คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค

ลูกไม้เป็นอะไร

ลูกไม้เป็นอะไร?

ลูกไม้เป็นคำที่ใช้ในหลายความหมาย แต่ในที่นี้เราจะพูดถึงความหมายของลูกไม้ในทางพืชวิทยา ลูกไม้เป็นส่วนหนึ่งของพืชที่เกิดจากการพัฒนาของดอก ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในกระบวนการการสืบพันธุ์ของพืช ลูกไม้มีหน้าที่ในการเกิดเป็นเมล็ดพันธุ์ใหม่ของพืช ซึ่งจะเป็นต้นกำเนิดของพืชลูกใหม่ในอนาคต [1].

ประเภทของลูกไม้:

 1. ลูกไม้แท้: ลูกไม้แท้คือลูกไม้ที่เกิดจากการผสมเกสรของดอกตัวผู้และดอกตัวเมียของพืชเดียวกัน ลูกไม้แท้มีความแตกต่างกันไปตามพันธุกรรมของพืชแต่ละชนิด [2].
 2. ลูกไม้เทียม: ลูกไม้เทียมคือลูกไม้ที่เกิดจากการผสมเกสรระหว่างพืชสองชนิดที่ไม่ใช่พืชเดียวกัน การผสมเกสรเชิงเทียมนั้นสามารถทำได้โดยวิธีการต่างๆ เช่นการผสมเกสรด้วยมือหรือการใช้เครื่องมือช่วย [2].

การใช้ประโยชน์ของลูกไม้:

 1. การประดับประดา: ลูกไม้มักถูกนำมาใช้ในการประดับประดาต่างๆ เช่น การประดับตกแต่งบ้านหรือสวน ลูกไม้สวยงามสามารถเพิ่มความสวยงามและเปลี่ยนแปลงบรรยากาศให้กับสถานที่ได้ [1].
 2. การสืบพันธุ์พืช: ลูกไม้เป็นส่วนสำคัญในกระบวนการสืบพันธุ์ของพืช โดยลูกไม้จะเป็นต้นกำเนิดของเมล็ดพันธุ์ใหม่ที่สามารถเจริญเติบโตเป็นพืชลูกใหม่ได้ [1].
 3. การใช้ในอุตสาหกรรม: ลูกไม้บางชนิดสามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรมเช่น การผลิตเครื่องประดับหรือเครื่องแต่งกาย โดยลูกไม้สามารถถูกประกอลูกไม้เป็นอะไร?

ลูกไม้เป็นคำที่มักใช้ในหลายความหมาย ขึ้นอยู่กับบริบทที่ใช้ ดังนั้นเราจะมาสำรวจความหมายและประโยชน์ของลูกไม้ในหลายๆ ด้านต่อไปนี้:

 1. ลูกไม้ในทางวิชาการ:

  • ในวิชาชีพการแพทย์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ลูกไม้เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างและคุณสมบัติของเซลล์และเนื้อเยื่อ [2].
  • ในวิชาฟิสิกส์ ลูกไม้เป็นตัวอย่างของวัตถุที่มีโครงสร้างที่ซับซ้อนและมีความเป็นระเบียบ [2].
 2. ลูกไม้ในศิลปะและงานฝีมือ:

  • ลูกไม้เป็นวัตถุประดิษฐ์ที่มีความสวยงามและมีค่าในศิลปะและงานฝีมือ โดยมักใช้ในการประดิษฐ์เครื่องประดับ ตกแต่งเสื้อผ้า หรือใช้ในงานประดิษฐ์อื่นๆ [1].
 3. ลูกไม้ในการเล่นและการสร้างสรรค์:

  • ลูกไม้เป็นวัตถุที่ใช้ในการเล่นและการสร้างสรรค์ โดยเด็กและผู้ใหญ่สามารถใช้ลูกไม้ในการสร้างโมเดล สร้างสรรค์งานศิลปะ หรือใช้ในการเล่นเกมต่างๆ [1].
 4. ลูกไม้ในการประดิษฐ์:

  • ลูกไม้เป็นวัตถุที่ใช้ในการประดิษฐ์เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ เช่น ลูกไม้เป็นส่วนประกอบของเครื่องดนตรี หรือใช้ในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการทำงาน [1].

Learn more:

 1. สิ่งที่คุณอยากรู้เกี่ยวกับลูกไม้ – ความหมายและประวัติและการใช้งานและประเภท
 2. -ลูกไม้- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ลูกไม้ คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

ลูกไม้ในประเภทอื่นๆ ในภาษาอังกฤษ

เมื่อค้นหาคำว่า ลูกไม้ในประเภทอื่นๆ ในภาษาอังกฤษ ผลการค้นหาแสดงให้เห็นถึงความหมายและตัวอย่างประโยคที่เกี่ยวข้องกับคำว่า ลูกไม้ ในภาษาอังกฤษ [1] [1] ซึ่งเราสามารถนำเนื้อหาเหล่านี้มาสร้างเนื้อหาที่เป็นประโยชน์และเข้ากับมาตรฐาน SEO ของ Google ได้ดังนี้:

หมายความของคำว่า ลูกไม้ ในภาษาอังกฤษ

 • ลูกไม้ (trick): ในภาษาอังกฤษคำว่า ลูกไม้ หมายถึง trick หรือเล่ห์เหลี่ยมที่ใช้ในการหลอกลวงผู้อื่น [1] ตัวอย่างเช่น เขามีลูกไม้แพรวพราวในการทำธุรกิจเพื่อชนะคู่แข่ง [1]

 • ลูกไม้ (lace): ในบางกรณีคำว่า ลูกไม้ หมายถึง lace หรือดิ้นที่ถักเป็นลวดลายต่างๆ [1] เช่น ชุดแต่งงานที่ใช้ผ้าไหมและปักลูกไม้อย่างสวยงาม [1]

 • ลูกไม้ (fruits): อีกความหมายหนึ่งของคำว่า ลูกไม้ ในภาษาอังกฤษคือ fruits หรือผลของต้นไม้ [1] เช่น สัตว์ป่า ดิน แมลงเล็กๆ ลูกไม้ และขี้เถ้าของไฟป่า [1]

 • ลูกไม้ (technique): คำว่า ลูกไม้ ยังหมายถึง technique หรือกระบวนท่าที่ใช้ในการทำอะไรบางอย่าง [1] เช่น พี่เลี้ยงแนะนำให้นักมวยรู้จุดอ่อนของคู่ต่อสู้และแนะลูกไม้ในการชกต่อย [1]


Learn more:

 1. ลูกไม้ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ลูกไม้ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. รวมศัพท์เรียก เสื้อผ้า ในภาษาอังกฤษกว่า 50 คำ!

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ลูกไม้ ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ลูกไม้ ในภาษาอังกฤษ:

 1. He used a clever trick to win the game. [1]
  เขาใช้ลูกไม้เล่ห์เหลี่ยมเพื่อชนะเกม

 2. The wedding dress was adorned with beautiful lace. [1]
  ชุดแต่งงานมีลูกไม้ที่สวยงามประดับอยู่

 3. The fruits on the tree were ripe and ready to be picked. [1]
  ลูกไม้บนต้นไม้สุกและพร้อมที่จะเก็บ

 4. He used a clever technique to outsmart his opponent. [1]
  เขาใช้ลูกไม้เล่ห์เหลี่ยมเพื่อหลอกลวงคู่แข่ง


Learn more:

 1. ลูกไม้ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. -ลูกไม้- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ลูกไม้ คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค

ลูกไม้และความเกี่ยวข้องกับงานศิลปะหรืองานประดิษฐ์

ลูกไม้และความเกี่ยวข้องกับงานศิลปะหรืองานประดิษฐ์

ลูกไม้เป็นวัตถุที่มีความสำคัญและนิยมในงานศิลปะและงานประดิษฐ์มากมาย ด้วยความละเอียดอ่อน คลาสสิก และสง่างามของลูกไม้ มันได้รับความนิยมในการใช้ในการสร้างผลงานศิลปะที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์ นอกจากนี้ยังมีการนำลูกไม้มาใช้ในงานประดิษฐ์เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่สร้างประทับใจ

นี่คือบางตัวอย่างของความเกี่ยวข้องระหว่างลูกไม้และงานศิลปะหรืองานประดิษฐ์:

 1. ลูกไม้ในงานประดิษฐ์เฟอร์นิเจอร์: ลูกไม้มักถูกนำมาใช้ในการสร้างเฟอร์นิเจอร์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ โดยมีการใช้ลูกไม้เข็มหรือลูกไม้กระสวยในการตกแต่งผิวเฟอร์นิเจอร์ ทำให้เฟอร์นิเจอร์ดูสวยงามและมีความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่ซ้ำใคร

 2. ลูกไม้ในงานประดิษฐ์เครื่องประดับ: ลูกไม้มักถูกใช้ในการสร้างเครื่องประดับที่มีความเป็นเอกลักษณ์ เช่น สร้อยคอ ต่างหู แหวน และสร้อยข้อมือ ลูกไม้ที่ใช้ในงานประดิษฐ์เครื่องประดับมักมีความละเอียดอ่อนและมีการตกแต่งที่สวยงาม เป็นผลงานที่มีค่าใช้จ่ายสูงและมีความเป็นเอกลักษณ์

 3. ลูกไม้ในงานประดิษฐ์เสื้อผ้า: ลูกไม้เป็นวัตถุที่นิยมใช้ในการตกแต่งเสื้อผ้า โดยเฉพาะในชุดราตรีและชุดเจ้าสาว ลูกไม้ที่ใช้ในงานประดิษฐ์เสื้อผ้ามักมีความละเอียดอ่อนและมีการจัดเรียงที่สวยงาม เป็นผลงานที่มลูกไม้และความเกี่ยวข้องกับงานศิลปะหรืองานประดิษฐ์

ลูกไม้เป็นวัตถุที่มีความสำคัญในงานศิลปะและงานประดิษฐ์อย่างแพร่หลาย มีความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครและมีความสวยงามที่น่าทึ่ง ในการใช้ลูกไม้ในงานศิลปะหรืองานประดิษฐ์ มักมีการนำเอาลูกไม้มาใช้ในหลายแบบทั้งในรูปแบบของวัสดุหลักหรือวัสดุรอง โดยมีการนำเอาลูกไม้มาใช้ในการสร้างรูปทรงหรือสร้างโครงสร้างต่างๆ ที่มีความซับซ้อนและสวยงาม [1].

นอกจากนี้ ลูกไม้ยังมีความหลากหลายในรูปแบบและสีสันที่สามารถนำมาใช้ในงานศิลปะหรืองานประดิษฐ์ได้หลากหลายวิธี เช่น

 1. ลูกไม้เข็ม: ลูกไม้เข็มเป็นลูกไม้ที่ทำจากเข็มและด้าย โดยมักจะใช้เข็มที่ตัดจากผ้าทอภายในส่วนที่สอดเข้าไป ลูกไม้เข็มมักถูกใช้ในการสร้างรอยเย็บหรือรูปทรงต่างๆ ที่มีความซับซ้อนและละเอียดอ่อน [1].

 2. ลูกไม้กระสวย: ลูกไม้กระสวยเป็นลูกไม้ที่มีลักษณะเป็นรูปแบบเว็บไลค์แบบเปิด โดยมักทำจากด้ายลินินหรือด้ายสีทองหรือเงิน ลูกไม้กระสวยมักถูกใช้ในการประดิษฐ์เสื้อผ้า อุปกรณ์แต่งกาย หรืองานประดิษฐ์อื่นๆ ที่ต้องการความหรูหราและสวยงาม [1].

 3. ลูกไม้เพชร: ลูกไม้เพชรเป็นลูกไม้ที่มีลักษณะเป็นรูปแบบเว็บไลค์แบบเปิด โดยมักทำจากด้ายลูกไม้หรือด้ายสีทองหรือเงิน ลูกไม้เพชรมักถูกใช้ในการประดิษฐ์เครื่องประดับ เช่น สร้อยคอ ต่างห


Learn more:

 1. ความรู้เกี่ยวกับผ้าลูกไม้ – Lunss
 2. bangkok bank sme รวมข้อมูล ข่าว สาระความรู้ เพื่อคนทำธุรกิจ เอสเอ็มอี
 3. ศิลปะเด็ก | Sangkaes Blog

Categories: สรุป 66 ลูกไม้ ภาษาอังกฤษ

แย่แล้ว!! บริ้งค์ไบรท์ทำต้นไม้ตาย แม่กิ๊บโกรธมาก [ บริ้งค์ไบรท์ ]
แย่แล้ว!! บริ้งค์ไบรท์ทำต้นไม้ตาย แม่กิ๊บโกรธมาก [ บริ้งค์ไบรท์ ]

(n) trick, See also: trickery, finesse, stratagem, wile, ruse, artifice, Syn. เล่ห์เหลี่ยม, กลเม็ด, กลอุบาย, อุบาย, Example: เขามีลูกไม้แพรวพราวในการทำธุรกิจ เขาจึงชนะคู่แข่งเสมอมา, Thai Definition: เล่ห์เหลี่ยม หรืออุบายที่ใช้หลอกลวงผู้อื่น ลูกไม้

See more: hoicamtrai.com/category/schedule

ลายลูกไม้ ภาษาอังกฤษ

หัวข้อหลัก: ลายลูกไม้ ภาษาอังกฤษ

เนื้อหา:

ลายลูกไม้เป็นลวดลายที่มีรูปร่างคล้ายกับลูกไม้ ซึ่งมักใช้ในงานศิลปะและงานหัตถกรรม ลายลูกไม้มีความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะไทย นอกจากนี้ ลายลูกไม้ยังมีความหมายทางวัฒนธรรมและศาสนาที่สำคัญ ในบทความนี้เราจะพาท่านไปรู้จักกับลายลูกไม้ในภาษาอังกฤษอย่างละเอียด

 1. ลายลูกไม้ในภาษาอังกฤษ:

  • ลายลูกไม้: Wood grain [1]
  • ลูกไม้: Wood knot [1]
 2. ความหมายของลายลูกไม้ในภาษาอังกฤษ:

  • ลายลูกไม้: หมายถึงลวดลายที่คล้ายกับลูกไม้บนพื้นผิวของวัตถุ ซึ่งสามารถใช้ในการออกแบบและตกแต่งสิ่งต่างๆ [1]
  • ลูกไม้: หมายถึงจุดที่เกิดขึ้นบนลำต้นของต้นไม้ ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างเซลล์ [1]
 3. การใช้ลายลูกไม้ในภาษาอังกฤษ:

  • ลายลูกไม้ใช้ในงานศิลปะและงานหัตถกรรมเพื่อเพิ่มความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ของงาน [1]
  • ลูกไม้ใช้ในการประดิษฐ์เฟอร์นิเจอร์และงานไม้อื่นๆ เนื่องจากมีลักษณะที่น่าสนใจและเป็นเอกลักษณ์ของไม้ [1]
 4. คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง:

  • ลาย: Pattern [1]
  • ลวดลาย: Design [1]
  • พื้นผิว: Surface [1]
  • ออกแบบ: Design [1]
  • ตกแต่ง: Decoration [1]
  • ฟอร์นิเจอร์: Furniture [1]
  • ไม้: Wood [1]

FAQ (คำถามที่พบบ่อย):

Q: ลายลูกไม้ใช้ในงานศิลปะและงานหัตถกรรมอย่างไร?
A: ลายลูกไม้ใช้ในงานศิลปะและงานหัตถกรรมหัวข้อหลัก: ลายลูกไม้ ภาษาอังกฤษ

เนื้อหา:

ลายลูกไม้เป็นลวดลายที่มีรูปร่างคล้ายกับลูกไม้ ซึ่งมักใช้ในงานศิลปะและงานหัตถกรรม ลายลูกไม้มีความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะไทย นอกจากนี้ ลายลูกไม้ยังมีความหมายทางวัฒนธรรมและศาสนาที่สำคัญ ในบทความนี้เราจะพาท่านไปรู้จักกับลายลูกไม้ในภาษาอังกฤษอย่างละเอียด

 1. ลายลูกไม้ในภาษาอังกฤษ:

  • ลายลูกไม้: wood grain [1]
  • ลายลูกไม้ที่ใช้ในงานศิลปะ: wood grain pattern [1]
  • ลายลูกไม้ที่ใช้ในงานหัตถกรรม: wood grain design [1]
 2. ความหมายของลายลูกไม้ในภาษาอังกฤษ:

  • ลายลูกไม้ในภาษาอังกฤษมีความหมายเดียวกับลายลูกไม้ในภาษาไทย หมายถึงลวดลายที่คล้ายกับลูกไม้ [1]
 3. การใช้ลายลูกไม้ในภาษาอังกฤษ:

  • ลายลูกไม้ใช้ในงานศิลปะเพื่อเพิ่มความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ของงานศิลปะไทย [1]
  • ลายลูกไม้ใช้ในงานหัตถกรรมเพื่อตกแต่งผลิตภัณฑ์ไม้ เช่น เฟอร์นิเจอร์ ประตู หรือหน้าต่าง [1]
 4. คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับลายลูกไม้ในภาษาอังกฤษ:

  • ลูกไม้: wood [1]
  • ลวดลาย: pattern [1]
  • ศิลปะ: art [1]
  • หัตถกรรม: craftsmanship [1]

FAQs (คำถามที่พบบ่อย):

Q: ลายลูกไม้ในภาษาอังกฤษมีความหมายเดียวกับลายลูกไม้ในภาษาไทยหรือไม่?
A: ใช่ ลายลูกไม้ในภาษาอังกฤษมีความหมายเดียวกับลายลูกไม้ในภาษาไทย หมายถึงลวดลายที่คล้ายกับลูกไม้ [


Learn more:

 1. ผ้าลูกไม้ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ลูกไม้ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. Lacework แปลว่า ลูกไม้, ผ้าลูกไม้ | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น สำนวนภาษาอังกฤษก็มีเหมือนกันนะ – – Jasminine –
ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น สำนวนภาษาอังกฤษก็มีเหมือนกันนะ – – Jasminine –
ลายลูกไม้ ภาษาอังกฤษ ราคาถูก ซื้อออนไลน์ที่ - ก.ย. 2023 | Lazada.Co.Th
ลายลูกไม้ ภาษาอังกฤษ ราคาถูก ซื้อออนไลน์ที่ – ก.ย. 2023 | Lazada.Co.Th
ที่ตัดลายกระดาษลูกไม้ แบบทำมือสำหรับสมุดติดรูปแม่แบบลายฉลุสลักลายนูนบัตรกระดาษสลักลายนูนตัวอักษร ภาษาอังกฤษ26ตัว | Lazada.Co.Th
ที่ตัดลายกระดาษลูกไม้ แบบทำมือสำหรับสมุดติดรูปแม่แบบลายฉลุสลักลายนูนบัตรกระดาษสลักลายนูนตัวอักษร ภาษาอังกฤษ26ตัว | Lazada.Co.Th
ลูกไม้, สิ่งทอลายฉลุ ภาษาอังกฤษ? | Wordy Guru
ลูกไม้, สิ่งทอลายฉลุ ภาษาอังกฤษ? | Wordy Guru
Gara 💕💕ยืดหยุ่น ชุดเดรสผู้หญิง ลูกไม้ ลุคแฟนตาซี สวยสง่า สกรีนตัวอักษร ภาษาอังกฤษตรงด้านหน้า ดูไม่หวือหวาจนเกินไป 💕💌 | Lazada.Co.Th
Gara 💕💕ยืดหยุ่น ชุดเดรสผู้หญิง ลูกไม้ ลุคแฟนตาซี สวยสง่า สกรีนตัวอักษร ภาษาอังกฤษตรงด้านหน้า ดูไม่หวือหวาจนเกินไป 💕💌 | Lazada.Co.Th

See more here: hoicamtrai.com

สารบัญ

ความหมายของลูกไม้ในภาษาอังกฤษ
คำแปลของลูกไม้ในภาษาอังกฤษ
ลูกไม้เป็นอะไร
ลูกไม้ในประเภทอื่นๆ ในภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ลูกไม้ ในภาษาอังกฤษ
ลูกไม้และความเกี่ยวข้องกับงานศิลปะหรืองานประดิษฐ์

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *