มยุรา แปลว่าอะไร? ความหมายและการใช้งาน (20 คำ)

เรือนมยุราBooks | ร้านหนังสือนายอินทร์

ตั้งชื่อลูก(ตามพจนานุกรมไทย)_Ep220: มยุรา แปลว่า?

Keywords searched by users: มยุรา แปลว่าอะไร? ความหมายและการใช้งาน (20 คำ) มยุรี แปลว่า, สุดาแปลว่า, สกุณา แปลว่า, อาโป แปลว่า, พิลาส แปลว่า, วาที แปลว่า, ภิรมย์ แปลว่า, มยุราภิรมย์

ความหมายของคำว่า มยุรา

เรือนมยุราBooks | ร้านหนังสือนายอินทร์
เรือนมยุราBooks | ร้านหนังสือนายอินทร์

คำว่า มยุรา ในภาษาไทยมีความหมายว่า นกยูง [2] ซึ่งเป็นคำที่ใช้ในกลอนไทยเพื่อเรียงคำสัมผัส โดยมักใช้ในการสร้างความสมดุลของเสียงและคำในกลอน นอกจากนี้ มยุรา ยังเป็นคำที่ใช้ในบทเพลงไทยเพื่อเสริมความสวยงามและความเป็นเอกลักษณ์ของเนื้อหา [2].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า มยุรา:

 • กลอนไทยมักใช้คำว่า มยุรา เพื่อสร้างความสมดุลของเสียงและคำ [2].
 • เพลงไทยบางเพลงใช้คำว่า มยุรา เพื่อเสริมความสวยงามและความเป็นเอกลักษณ์ของเนื้อหา [2].

Learn more:

 1. มยุรา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. มยุรา คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน
 3. มยุรา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

การแปลคำว่า มยุรา

การแปลคำว่า มยุรา

มยุรา เป็นคำในภาษาไทยที่มีความหมายว่า นกยูง [2] ซึ่งเป็นนกที่มีลักษณะเด่นคือมีขนสีขาวและดำ และมีความสามารถในการวิ่งเร็ว นกยูงมักพบได้ในที่ราบหรือที่ราบลุ่มในประเทศไทย และมักอาศัยอยู่เป็นกลุ่มหรือฝูง [2]

การแปลคำว่า มยุรา เป็นภาษาอื่นๆ อาจมีความหมายที่แตกต่างกันไป ดังนั้น การใช้คำว่า มยุรา ในบริบทอื่นๆ อาจต้องพิจารณาความหมายและบริบทของประโยคเพื่อให้การแปลเป็นไปได้อย่างถูกต้อง [2]

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า มยุรา:

 • วันนี้ฉันได้เห็นนกมยุราบินผ่านท้องฟ้า [2]
 • นกมยุราเป็นสัญลักษณ์ของความเร็วและความอดทน [2]

Learn more:

 1. มยุรา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. มยุรา คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน
 3. มยุรา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ มยุรา

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ มยุรา คือคำศัพท์ที่ใช้ในกลอน ซึ่งเป็นรูปแบบของกวีที่มีลักษณะเฉพาะในวรรณคดีไทยโบราณ ดังนั้น คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ มยุรา จะเป็นคำที่ใช้ในการสร้างกลอนหรือในบทกวีที่มีลักษณะเด่นเหมือนกับกลอน

ตัวอย่างคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ มยุรา:

 1. กลอน: รูปแบบของกวีที่มีลักษณะเฉพาะในวรรณคดีไทยโบราณ [2]
 2. สัญลักษณ์: องค์ประกอบที่ใช้ในกลอนเพื่อแสดงความหมายหรือสร้างความเสมือนจินตนาการ [1]
 3. พจนานุกรมกลอน: พจนานุกรมที่รวบรวมคำศัพท์ที่ใช้ในกลอน [1]
 4. วรรณคดีไทยโบราณ: ประเภทของวรรณคดีที่เกิดขึ้นในสมัยโบราณของไทย [2]

คำศัพท์เหล่านี้เป็นตัวอย่างเพียงไม่กี่คำที่เกี่ยวข้องกับ มยุรา และยังมีคำศัพท์อื่นๆ ที่อาจเกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้อีกมากมาย ซึ่งสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากแหล่งข้อมูลที่แนบไว้ในส่วนของแหล่งข้อมูลด้านล่าง


Learn more:

 1. มยุร แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. มยุรา คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน
 3. มยุร คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

การใช้คำว่า มยุรา ในประโยค

การใช้คำว่า มยุรา ในประโยค

คำว่า มยุรา เป็นคำที่ใช้ในกลอนเพื่อเรียงคำให้สัมผัสและสะท้อนความหมายของกลอนอย่างสวยงาม [2] ซึ่งมักใช้ในวรรณกรรมไทยโบราณ โดยเฉพาะในกลอนที่มีลักษณะเป็นกลอนเฉลย [1] นอกจากนี้ มยุรา ยังเป็นชื่อของนกที่มีลักษณะสีสันสวยงามและเป็นที่นิยมในการเพาะเลี้ยง [2]

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า มยุรา ได้แก่ [1] :

 1. กลอนเฉลย: เดินเข้าป่า มยุราเพลิง สวยงามสวยงาม สวยงามสวยงาม สวยงามสวยงาม
 2. นกมยุรามีสีสันสวยงามและมีเสียงร้องที่สวยงาม

Learn more:

 1. มยุรา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. มยุรา คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน
 3. มยุรา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า มยุรา

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า มยุรา ในภาษาไทย

คำว่า มยุรา เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยและมีความหมายว่า พระเจ้า หรือ เทวดา [1] ในบางกรณีคำนี้อาจถูกใช้เพื่อเรียกชื่อของพระเจ้าหรือเทวดาในศาสนาไทย นอกจากนี้คำว่า มยุรา ยังเป็นคำที่ใช้ในบทกวีและวรรณกรรมไทยเพื่อเสริมความสวยงามและเสน่ห์ให้กับคำพูดหรือบทกวีที่เขียน [2]

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า มยุรา ได้แก่

 1. พระเจ้ามยุราทรงสร้างโลกและทุกสิ่งทุกอย่าง [2]
 2. บทกวีนี้เขียนถึงความงดงามและเสน่ห์ของพระเจ้ามยุรา [1]
 3. ในวรรณกรรมไทยโบราณมักพบคำว่า มยุรา ในบทกวีและบทเพลง [2]

ดังนั้น คำว่า มยุรา เป็นคำที่มีความหมายสำคัญในภาษาไทย และมักถูกใช้ในบทกวีและวรรณกรรมเพื่อเสริมความสวยงามและเสน่ห์ให้กับคำพูดหรือบทกวีที่เขียน


Learn more:

 1. มยุรา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. มยุรา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. มยุรา คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

การอธิบายความหมายของคำว่า มยุรา ในพจนานุกรม Longdo Dictionary

การอธิบายความหมายของคำว่า มยุรา ในพจนานุกรม Longdo Dictionary เป็นเรื่องที่น่าสนใจ เนื่องจากคำว่า มยุรา เป็นคำที่ไม่ค่อยเจอในประเทศไทยและอาจทำให้ผู้คนอยากรู้ความหมายและการใช้งานของคำนี้ในประเทศอื่น ๆ ที่ใช้ภาษาที่แตกต่างกัน ดังนั้น ในบทความนี้เราจะอธิบายความหมายของคำว่า มยุรา ในพจนานุกรม Longdo Dictionary อย่างละเอียดเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน และเพื่อให้ตรงตามมาตรฐาน SEO ของ Google

ความหมายของคำว่า มยุรา ในพจนานุกรม Longdo Dictionary

 • มยุรา [มะ-] (มาศ-ยุรา) {मयूर} (นาม) นกยูงสีสวยงามที่มีหางยาวและมีขนสีสวยงาม มักใช้ในการตกแต่งหรือเป็นสัญลักษณ์ในศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศอินเดีย และประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Pavo cristatus Linn. [Lext]
 • มยุรา [มะ-] (มาศ-ยุรา) {मयूर} (นาม) นกยูงสีสวยงามที่มีหางยาวและมีขนสีสวยงาม มักใช้ในการตกแต่งหรือเป็นสัญลักษณ์ในศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศอินเดีย และประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Pavo cristatus Linn. [Hope]
 • มยุรา [มะ-] (มาศ-ยุรา) {मयूर} (นาม) นกยูงสีสวยงามที่มีหางยาวและมีขนสีสวยงาม มักใช้ในการตกแต่งหรือเป็นสัญลักษณ์ในศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศอินเดีย และประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีชื่อวการอธิบายความหมายของคำว่า มยุรา ในพจนานุกรม Longdo Dictionary เป็นเรื่องที่น่าสนใจ เนื่องจากคำว่า มยุรา เป็นคำที่ไม่ค่อยเจอในประเทศไทยและอาจทำให้ผู้คนอยากรู้ความหมายและการใช้งานของคำนี้ในประเทศอื่น ๆ ที่พจนานุกรม Longdo Dictionary รองรับ ดังนั้น ข้อมูลด้านล่างนี้จะอธิบายความหมายของคำว่า มยุรา ในพจนานุกรม Longdo Dictionary และให้ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้เพื่อให้คุณเข้าใจและนำไปใช้ได้ตามที่ต้องการ

ความหมายของคำว่า มยุรา ในพจนานุกรม Longdo Dictionary:

 • มยุรา (noun): คำนามที่มาจากภาษาฮินดี หมายถึง เทพี หรือ เทวี ในศาสนาฮินดู

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า มยุรา:

 1. เทพีมยุราเป็นเทพีที่มีความสวยงามและมีอำนาจมหาศาล [1].
 2. ในนิทานฮินดู มยุราเป็นเทพีที่เป็นตัวแทนของความรักและความสวยงาม [1].

Learn more:

 1. มยุรา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. มยุรา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. มยุรา คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

Categories: รายละเอียด 41 มยุรา แปล ว่า

ตั้งชื่อลูก(ตามพจนานุกรมไทย)_EP220: มยุรา แปลว่า?
ตั้งชื่อลูก(ตามพจนานุกรมไทย)_EP220: มยุรา แปลว่า?

See more: https://hoicamtrai.com/category/schedule blog

มยุรี แปลว่า

มยุรี แปลว่าอะไร

ในภาษาไทย คำว่า มยุรี มีความหมายว่า นกยูงตัวเมีย [1] ซึ่งเป็นคำที่ใช้ในพจนานุกรมแปลภาษาไทย-ไทย จากพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน [1] นอกจากนี้ยังมีคำว่า มยุรี ที่มีความหมายเดียวกัน [1]

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า มยุรี

 1. นกยูงตัวเมียเป็นสัตว์ที่มีความสวยงาม [1].
 2. มยุรีเป็นนกยูงที่มีขนสีขาวและดำ [1].

Learn more:

 1. มยุรี คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน
 2. มยุรี แปลว่า? วิเคราะห์ชื่อ มยุรี | ชื่อมงคล
 3. มยุรี หาความหมายและตรวจสอบชื่อ

สุดาแปลว่า

สุดาแปลว่าอะไร?

สุดาแปลว่า สุดา คือคำนามที่ใช้เรียกชื่อผู้หญิง แปลว่า ผู้หญิงที่มีคุณค่าสูงสุด หรือ ผู้หญิงที่มีความสำคัญมากที่สุด [1].

ในภาษาไทยเราใช้คำว่า สุดา เพื่อเรียกชื่อผู้หญิงที่มีความสำคัญและคุณค่าสูงสุด อาจเป็นคำนามที่ใช้เรียกผู้หญิงที่มีตำแหน่งสูง หรือคนที่มีคุณสมบัติพิเศษ เช่น สุดาพร หรือสุดาวดี แต่อาจใช้เรียกผู้หญิงทั่วไปที่มีความสำคัญและคุณค่าสูงสุดในใจของผู้พูดด้วย [1].

ตัวอย่างประโยค:

 • สุดาเป็นคนที่มีความสำคัญมากที่สุดในครอบครัวของฉัน [1].
 • สุดาเป็นผู้หญิงที่มีตำแหน่งสูงในบริษัท [1].

Learn more:

 1. สุดา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. สุดา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. สุดา หมายถึงอะไร? | Wordy Guru
มยุรา
มยุรา” ภาษาอีสาน – อีสานร้อยแปด
ดอกแววมยุรา - Youtube
ดอกแววมยุรา – Youtube
Plants In Garden] 013 ☘️Wishbone Flower☘️ แววมยุรา .....ดอกไม้เล็ก เล็ก น่ารักนี้แถวบ้านเรียกว่า ดอกน้ำหมึกคงเป็นเพราะเธอมีหน้าตาคล้ายหยดน้ำหมึกสีน้ำเงิน....ตอนเด็กเด็กฉันมักจะเห็นดอกนี้ขึ้นตามโขดหินบ้างหรือป่าไผ่ช
Plants In Garden] 013 ☘️Wishbone Flower☘️ แววมยุรา …..ดอกไม้เล็ก เล็ก น่ารักนี้แถวบ้านเรียกว่า ดอกน้ำหมึกคงเป็นเพราะเธอมีหน้าตาคล้ายหยดน้ำหมึกสีน้ำเงิน….ตอนเด็กเด็กฉันมักจะเห็นดอกนี้ขึ้นตามโขดหินบ้างหรือป่าไผ่ช
แววมยุรา (Torenia Fournieri) - Picturethis
แววมยุรา (Torenia Fournieri) – Picturethis
ไร้บทบาท “ตั๊ก” ลา “เสี่ยตา” ถาวร
ไร้บทบาท “ตั๊ก” ลา “เสี่ยตา” ถาวร
เรือนมยุราBooks | ร้านหนังสือนายอินทร์
เรือนมยุราBooks | ร้านหนังสือนายอินทร์

See more here: hoicamtrai.com

สารบัญ

ความหมายของคำว่า มยุรา
การแปลคำว่า มยุรา
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ มยุรา
การใช้คำว่า มยุรา ในประโยค
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า มยุรา
การอธิบายความหมายของคำว่า มยุรา ในพจนานุกรม Longdo Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *