โฆษกภาษาอังกฤษ: สื่อสารระหว่างประเทศในยุคดิจิทัล

ณัฐภาณุ นพคุณ อดีตโฆษก ศบค. ภาคภาษาอังกฤษ เสียชีวิตแล้ว หมอทวีศิลป์ เผยตกใจและใจหายมาก

ณัฐภาณุ นพคุณ อดีตโฆษก ศบค. ภาคภาษาอังกฤษ เสียชีวิตแล้ว หมอทวีศิลป์ เผยตกใจและใจหายมาก

Keywords searched by users: โฆษกภาษาอังกฤษ: สื่อสารระหว่างประเทศในยุคดิจิทัล โฆษกพรรค คือ, โฆษก มีหน้าที่อะไร, โฆษก พิธีกร, โฆษก คือ, โฆษกรัฐบาล คือ, พิธีกร กับ โฆษก ต่างกันอย่างไร, โฆษกรัฐบาล, โฆษกพรรคก้าวไกล

การแปลคำว่า โฆษก ภาษาอังกฤษ

การแปลคำว่า โฆษก เป็นภาษาอังกฤษคือ spokesperson หรือ spokesman ซึ่งมีความหมายเดียวกัน [1] [1]. คำว่า โฆษก ใช้ในบทบาทของผู้แถลงข่าวแทนหรือผู้ประกาศข่าวให้กับองค์กรหรือกลุ่มต่าง ๆ เช่น โฆษกของรัฐบาล โฆษกของพรรคการเมือง หรือโฆษกของสถานีวิทยุ [1].

นอกจากนี้ยังมีคำอื่น ๆ ที่มีความหมายใกล้เคียงกับ โฆษก ในภาษาอังกฤษด้วย เช่น press officer หรือ press secretary ที่ใช้เรียกผู้ที่รับผิดชอบในการติดต่อสื่อมวลชนและประชาสัมพันธ์ [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า โฆษก ในภาษาอังกฤษ:

 • The government spokesperson announced the new policy [1].
 • The partys spokesperson addressed the media regarding the recent scandal [1].

Learn more:

 1. โฆษก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. โฆษก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. โฆษก คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

ความหมายของคำว่า โฆษก ในพจนานุกรม Longdo Dictionary

คำว่า โฆษก ในพจนานุกรม Longdo Dictionary มีความหมายหลายแง่มุม ซึ่งจะขึ้นอยู่กับบทบาทและบริบทที่ใช้คำนี้ ดังนี้:

 1. โฆษก (โคสก) นามสามัญ

  • ผู้ประกาศหรือผู้โฆษณา เช่น โฆษกสถานีวิทยุ [1]
  • ผู้แถลงข่าวแทน เช่น โฆษกพรรคการเมือง [1]
 2. โฆษก (khōsok) นามสามัญ (ภาษาอังกฤษ)

  • spokesperson ; spokesman ; spokeswoman ; announcer (T.V.) ; press officer ; press secretary ; broadcaster ; communicator [1]

นอกจากนี้ยังมีคำที่เกี่ยวข้องกับคำว่า โฆษก ดังนี้:

 • announcer: ผู้ประกาศ [1]
 • emcee: ผู้ดำเนินรายการ (คำไม่เป็นทางการ) [1]
 • master of ceremonies: พิธีกร (คำย่อคือ MC) [1]
 • mouthpiece: ผู้เป็นกระบอกเสียงแทน [1]
 • press secretary: โฆษกรัฐบาล [1]
 • spokesman: โฆษก [1]
 • spokesperson: โฆษก [1]
 • spokeswoman: โฆษกหญิง [1]

นอกจากนี้ยังมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า โฆษก อีกมากมาย เช่น announce, deejay, emcee, mouthpiece, speaker, voice ฯลฯ [1]


Learn more:

 1. โฆษก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. โฆษก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. โฆษก คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า โฆษก

โฆษกคือบุคคลหรือผู้แทนที่มีหน้าที่ในการประกาศข่าวหรือแถลงข่าวต่าง ๆ และเป็นตัวแทนในการสื่อสารระหว่างองค์กรหรือกลุ่มกับสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไป [2] โดยมักจะมีบทบาทสำคัญในการสื่อสารข่าวสารและนโยบายขององค์กรหรือกลุ่มที่เขาแทน [1]

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า โฆษก ได้แก่ [1]:

 1. โฆษกจะแถลงข่าวในภายหลังวันนี้ (The spokesperson will hold a press conference later today).
 2. โฆษกของคนงานกล่าวว่าการหยุดงานประท้วงจะสิ้นสุดลงหากฝ่ายบริหารตอบสนองความต้องการทั้งหมดของพวกเขา (A spokesperson for the workers said the strike will end if management meets all their demands).

Learn more:

 1. spokesperson (【คำนาม】โฆษก ) ความหมาย, วิธีใช้ และวิธีออกเสียง
 2. โฆษก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. โฆษก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

การแปลคำว่า โฆษก จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ Lexitron

การแปลคำว่า โฆษก จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

โฆษก (n) ในพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON มีความหมายว่า announcer หรือ ผู้ประกาศ [1] โดยยังมีคำเหมือนคือ communicator, broadcaster, spokesman [1] ในทางเดียวกัน

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า โฆษก คือ โฆษกกระทรวงต่างประเทศกล่าวว่าจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น [1]

คำว่า โฆษก ในคำจำกัดความภาษาไทยยังมีความหมายเพิ่มเติมว่า ผู้แถลงข่าวแทน [1]


Learn more:

 1. โฆษก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …
 2. โฆษก คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON
 3. โฆษก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

ความหมายของคำว่า โฆษก จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

คำว่า โฆษก มีความหมายตามพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถานว่า ผู้แถลงข่าวแทน หรือ ผู้ประกาศ [1] ซึ่งในบางกรณีก็อาจหมายถึง ผู้โฆษณา ด้วย [1] โดยเฉพาะเมื่ออ้างถึงโฆษกของพรรคการเมือง [1]

โฆษกมักจะเป็นบทบาทที่สำคัญในการสื่อสารขององค์กรหรือองค์กรทางการเมือง โดยมีหน้าที่ในการแถลงข่าวและประกาศข้อมูลต่าง ๆ ให้กับสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไป [1] โฆษกมักจะเป็นตัวแทนหน้าองค์กรหรือพรรคการเมืองในการสื่อสารกับสื่อมวลชนและประชาชน [1]

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า โฆษก จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถานได้แก่ โฆษกพรรคการเมือง [1] หรือ โฆษกสถานีวิทยุ [2]


Learn more:

 1. โฆษก คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย …
 2. โฆษก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. โฆษก คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

ความหมายของคำว่า โฆษก จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร

คำว่า โฆษก มีความหมายตามพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร ว่า ผู้ประกาศ หรือ ผู้โฆษณา [1] ซึ่งในบางกรณีอาจหมายถึง ผู้แถลงข่าวแทน หรือ โฆษกพรรคการเมือง [3] นอกจากนี้ ยังมีคำแปลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น spokesperson หรือ press secretary [3] ซึ่งเป็นคำที่ใช้ในการแปลจากภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาไทย

คำว่า โฆษ ในพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร มีความหมายว่า เสียงกึกก้อง หรือ เสียงดัง [2] ซึ่งเป็นคำที่เกี่ยวข้องกับคำว่า โฆษก แต่มีความหมายที่แตกต่างกัน


Learn more:

 1. โฆษก – พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร – Sanook
 2. โฆษ คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร
 3. โฆษก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

ความหมายของคำว่า โฆษก และคำที่เกี่ยวข้อง

ความหมายของคำว่า โฆษก และคำที่เกี่ยวข้อง

โฆษกเป็นคำที่ใช้ในบทบาทของผู้แถลงข่าวหรือผู้ประกาศข่าวในหลายสถานการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการแถลงข่าวเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลหรือหน่วยงานต่างๆ [1]. โฆษกมักจะเป็นตัวแทนหรือผู้แทนองค์กรหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการสื่อสารกับสื่อมวลชนและประชาชน [2].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า โฆษก:

 • โฆษกกระทรวงต่างประเทศกล่าวว่าจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น [1].

คำที่เกี่ยวข้องกับคำว่า โฆษก ได้แก่:

 1. ผู้ประกาศ: คำนี้ใช้เพื่ออธิบายบทบาทของผู้ที่มีหน้าที่ประกาศข่าวหรือข้อมูลต่างๆ และสื่อสารกับประชาชน [2].
 2. พิธีกร: คำนี้ใช้เพื่ออธิบายบทบาทของผู้ที่มีหน้าที่นำเสนอข่าวหรือกิจกรรมต่างๆ ในงานประชุมหรืองานที่มีผู้เข้าร่วมมาก [2].
 3. ผู้โฆษณา: คำนี้ใช้เพื่ออธิบายบทบาทของผู้ที่มีหน้าที่สร้างและแสดงโฆษณาเพื่อสร้างความตระหนักและสนับสนุนสินค้าหรือบริการ [2].

Learn more:

 1. โฆษก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …
 2. โฆษก คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON
 3. -โฆษก- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

Categories: สรุป 57 โฆษก ภาษาอังกฤษ

ณัฐภาณุ นพคุณ อดีตโฆษก ศบค. ภาคภาษาอังกฤษ เสียชีวิตแล้ว หมอทวีศิลป์ เผยตกใจและใจหายมาก
ณัฐภาณุ นพคุณ อดีตโฆษก ศบค. ภาคภาษาอังกฤษ เสียชีวิตแล้ว หมอทวีศิลป์ เผยตกใจและใจหายมาก

(n) announcer, See also: communicator, broadcaster, spokesman, Syn. ผู้ประกาศ, ผู้โฆษณา, พิธีกร, Example: โฆษกกระทรวงต่างประเทศกล่าวว่าจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้แถลงข่าวแทน

See more: hoicamtrai.com/category/schedule

โฆษกพรรค คือ

โฆษกพรรค คืออะไร?

โฆษกพรรค (Party spokesperson) คือสมาชิกของพรรคการเมืองที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการสื่อสารและแถลงข่าวเกี่ยวกับพรรคนั้น ๆ ในตำแหน่งรัฐมนตรีของกระทรวงที่เฉพาะเจาะจง [1]. โฆษกพรรคมีบทบาทสำคัญในการสื่อสารให้ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแผนการดำเนินงานของพรรคให้แก่สื่อมวลชนและประชาชนทั่วไป [1].

โฆษกพรรคในระบบรัฐสภา

 • โฆษกของพรรครัฐบาลมีบทบาทสำคัญในการสื่อสารและแถลงข่าวเกี่ยวกับนโยบายและผลงานของรัฐบาล [1].
 • โฆษกของพรรคฝ่ายค้านที่เป็นแกนนำมีหน้าที่ในการแถลงข่าวและวิจารณ์นโยบายของรัฐบาล [1].

โฆษกพรรคที่ไม่ใช่ในระบบรัฐสภา

 • พรรคที่ไม่มีสมาชิกในรัฐสภาหรือมีสมาชิกรัฐสภาที่ได้รับการเลือกตั้งน้อยมากอาจมีโฆษกที่ไม่อยู่ในรัฐสภาและไม่มีตำแหน่งรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นของตนเอง [1].

บทบาทของโฆษกพรรค

 • โฆษกพรรคมีหน้าที่สื่อสารและแถลงข่าวเกี่ยวกับนโยบายและแผนการดำเนินงานของพรรคให้แก่สื่อมวลชนและประชาชนทั่วไป [1].
 • โฆษกพรรคมีบทบาทสำคัญในการสร้างภาพลักษณ์และสื่อสารให้ความรู้เกี่ยวกับพรรคนั้น ๆ และสนับสนุนฐานะของพรรคในสังคม [1].
 • โฆษกพรรคมีหน้าที่ตอบคำถามและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายและแผนการดำเนินงานของพรรค [1].

FAQs (คำถามที่พบบ่อย)

คำถาม: โฆษกพรรคมีหน้าที่อะไรบ้าง?
คโฆษกพรรค คืออะไร?

โฆษกพรรค (Party spokesperson) คือสมาชิกของพรรคการเมืองที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการสื่อสารและแถลงข่าวเกี่ยวกับพรรคนั้น ๆ ในตำแหน่งรัฐมนตรีของกระทรวงที่เฉพาะเจาะจง [1]. โฆษกพรรคมีบทบาทสำคัญในการสื่อสารและเป็นจุดยืนของพรรคในระบบรัฐสภา [1]. ในบางประเทศ เช่น แคนาดา โฆษกพรรคที่ไม่ใช่รัฐบาลเป็นที่รู้จักในฐานะนักวิจารณ์พรรคและรองนักวิจารณ์พรรค [1].

โฆษกพรรคในระบบรัฐสภา

 • โฆษกของพรรครัฐบาลมีความสัมพันธ์ร่วมกับบทบาทของตนในฐานะรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีของรัฐบาล [1].
 • โฆษกของพรรคฝ่ายค้านที่เป็นแกนนำมักมีส่วนร่วมกับบทบาทของตนในฐานะรัฐมนตรีเงาในรัฐบาลเงา [1].

โฆษกพรรคที่ไม่ใช่ในระบบรัฐสภา

 • พรรคที่ไม่อยู่ในรัฐสภาหรือพรรคที่มีสมาชิกรัฐสภาที่ได้รับการเลือกตั้งน้อยมาก อาจมีโฆษกที่ไม่อยู่ในรัฐสภาและไม่มีตำแหน่งรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นของตนเอง [1].

FAQs (คำถามที่พบบ่อย)

คำถาม: โฆษกพรรคมีหน้าที่อะไรบ้าง?
คำตอบ: โฆษกพรรคมีหน้าที่ในการสื่อสารและแถลงข่าวเกี่ยวกับพรรคการเมืองที่เขาเป็นสมาชิก โดยมอบหมายให้รับผิดชอบในการแถลงข่าวและสื่อสารเกี่ยวกับนโยบายและตำแหน่งของพรรคนั้น ๆ [1].

คำถาม: โฆษกพรรคมีบทบาทสำคัญอย่างไรในระบบรัฐสภา?
คำตอบ: โฆษกพรรคมีบทบาทสำคัญในการ


Learn more:

 1. โฆษกพรรค – วิกิพีเดีย
 2. โฆษก – วิกิพีเดีย
 3. ทีมโฆษก สื่อสารการเมือง

โฆษก มีหน้าที่อะไร

โฆษก มีหน้าที่อะไร?

โฆษกเป็นตำแหน่งหนึ่งที่มีความสำคัญในการสื่อสารและการโฆษณาขององค์กรหรือรัฐบาล โดยโฆษกมีหน้าที่หลากหลายและสำคัญในการนำเสนอและส่งเสริมฐานะขององค์กรหรือรัฐบาลให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ โฆษกมีหน้าที่สื่อสารผลงานของรัฐบาลหรือองค์กรไปยังประชาชนและสื่อมวลชน [1]

หน้าที่ของโฆษกมีหลายอย่าง ดังนี้:

 1. สื่อสารผลงานของรัฐบาลหรือองค์กร: โฆษกมีหน้าที่สื่อสารและนำเสนอผลงานของรัฐบาลหรือองค์กรให้เป็นที่รับรู้และเชื่อถือได้ โดยการใช้สื่อต่างๆ เช่น การให้ข้อมูลผ่านสื่อมวลชน การจัดงานประชุมแถลงข่าว หรือการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ [1]

 2. ตอบโต้ฝ่ายตรงข้าม: โฆษกมีหน้าที่ตอบโต้และป้องกันคำวิจารณ์หรือข้อกล่าวหาจากฝ่ายตรงข้าม โดยการใช้สาระสำคัญและข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อป้องกันการเสื่อมเสียภาพลักษณ์ของรัฐบาลหรือองค์กร [1]

 3. จับประเด็นแม่นยำ: โฆษกมีหน้าที่จับประเด็นที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับผลงานของรัฐบาลหรือองค์กร และนำเสนอให้เป็นที่รับรู้และเข้าใจได้ง่ายโดยประชาชน [1]

 4. ส่งเสริมฐานะขององค์กรหรือรัฐบาล: โฆษกมีหน้าที่ส่งเสริมฐานะและภาพลักษณ์ขององค์กรหรือรัฐบาลให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ โดยการใช้สื่อต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความเข้าใจในผลงานขององค์กรหรือรัฐบาล [1]

โฆษกมีความสำคัญโฆษก มีหน้าที่อะไร?

โฆษกเป็นตำแหน่งหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการสื่อสารและการโฆษณาขององค์กรหรือรัฐบาล โดยโฆษกมีหน้าที่หลากหลายและสำคัญในการนำเสนอและส่งเสริมฐานะขององค์กรหรือรัฐบาลให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ โฆษกมีหน้าที่สื่อสารผลงานและนโยบายขององค์กรหรือรัฐบาลไปยังประชาชนและสื่อมวลชน [1]

หน้าที่หลักของโฆษกคือการเป็นตัวแทนและผู้ประกาศข่าวขององค์กรหรือรัฐบาล โดยโฆษกจะต้องนำเสนอข้อมูลและข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับองค์กรหรือรัฐบาลให้เป็นที่เชื่อถือและเข้าใจได้ง่าย โฆษกจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และสื่อสารเพื่อให้ประชาชนเข้าใจและเชื่อมั่นในนโยบายและการดำเนินงานขององค์กรหรือรัฐบาล [1]

นอกจากนี้ โฆษกยังมีหน้าที่ตอบโต้ต่อคำถามและข้อโต้แย้งจากฝ่ายตรงข้าม โดยโฆษกจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเมืองและสามารถตอบโต้ได้อย่างเหมาะสมและมีเหตุผล โฆษกจะต้องเป็นผู้ที่สามารถจับประเด็นที่สำคัญและเกี่ยวข้องได้อย่างแม่นยำ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและสื่อมวลชน [1]

โฆษกมีบทบาทสำคัญในการสร้างภาพลักษณ์และฐานะขององค์กรหรือรัฐบาล โดยการสื่อสารที่ดีและมีประสิทธิภาพจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและสื่อมวลชน และส่งผลให้องค์กรหรือรัฐบาลได้ร


Learn more:

 1. โฆษก – วิกิพีเดีย
 2. หน้าที่โฆษกนั้นสำคัญฉะนี้
 3. โฆษก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
รวมศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการเมือง เลือกตั้ง นักการเมือง และสำนวนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการเมือง
รวมศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการเมือง เลือกตั้ง นักการเมือง และสำนวนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการเมือง
ประวัติ ณัฐภาณุ นพคุณ อดีตโฆษก ศบค. ภาคภาษาอังกฤษ | Thaiger ข่าวไทย
ประวัติ ณัฐภาณุ นพคุณ อดีตโฆษก ศบค. ภาคภาษาอังกฤษ | Thaiger ข่าวไทย
ณัฐภาณุ นพคุณ อดีตโฆษก ศบค. ภาคภาษาอังกฤษ เสียชีวิตแล้ว หมอทวีศิลป์ เผยตกใจและใจหายมาก
ณัฐภาณุ นพคุณ อดีตโฆษก ศบค. ภาคภาษาอังกฤษ เสียชีวิตแล้ว หมอทวีศิลป์ เผยตกใจและใจหายมาก – Youtube
รวมศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการเมือง เลือกตั้ง นักการเมือง และสำนวนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการเมือง
รวมศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการเมือง เลือกตั้ง นักการเมือง และสำนวนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการเมือง
ครูหวาน #พูดภาษาอังกฤษ #เรียนภาษาอังกฤษ #ภาษาอังกฤษ - Youtube
ครูหวาน #พูดภาษาอังกฤษ #เรียนภาษาอังกฤษ #ภาษาอังกฤษ – Youtube
รองโฆษก ศบค. ภาคภาษาอังกฤษ รวมข่าวที่เกี่ยวกับ รองโฆษก ศบค. ภาคภาษาอังกฤษ
รองโฆษก ศบค. ภาคภาษาอังกฤษ รวมข่าวที่เกี่ยวกับ รองโฆษก ศบค. ภาคภาษาอังกฤษ

See more here: hoicamtrai.com

สารบัญ

การแปลคำว่า โฆษก ภาษาอังกฤษ
ความหมายของคำว่า โฆษก ในพจนานุกรม Longdo Dictionary
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า โฆษก
การแปลคำว่า โฆษก จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON
ความหมายของคำว่า โฆษก จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน
ความหมายของคำว่า โฆษก จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร
ความหมายของคำว่า โฆษก และคำที่เกี่ยวข้อง

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *