โศกี แปลว่า: ความหมายและบทบาทของคำว่า โศกีในภาษาไทย

มารยาโศกา โศกี (สุนทราภรณ์) - จันทรา โลกะกะลิน ต้นฉบับเดิม

มารยาโศกา โศกี (สุนทราภรณ์) – จันทรา โลกะกะลิน ต้นฉบับเดิม

Keywords searched by users: โศกี แปลว่า: ความหมายและบทบาทของคำว่า โศกีในภาษาไทย เจ้าโศกี หมายถึง, โศกีรําพัน แปลว่า, รำพัน แปลว่า, วะธูนวล แปลว่า, วิบัติ หมายถึง, บังคมคัล แปลว่า, เทวี หมายถึง, ไพรสัณฑ์ แปลว่า

1. ความหมายของโศกี

ความหมายของโศกีคืออะไร?

โศกีเป็นคำศัพท์ในภาษาไทยที่มีความหมายหลากหลายและใช้ในบริบทต่างๆ ดังนั้นเราจะมาทำความเข้าใจความหมายของโศกีในแง่ต่างๆ ตามที่พบในผลการค้นหา [1].

 1. ความหมายของโศกีในทางศาสนา: ในศาสนาพุทธโศกีหมายถึงการเข้าสู่สถานะของการปลดปล่อยจากการเกิดใหม่ หรือการเข้าสู่สถานะของการเป็นอิสระจากการเกิด-ตาย โดยการปฏิบัติตามศาสนาพุทธ ซึ่งเป็นการตัดสินใจที่สำคัญในการเดินทางสู่การเป็นผู้ปฏิบัติธรรม [1].

 2. ความหมายของโศกีในทางวรรณคดี: ในวรรณคดีไทยโบราณ โศกีมักถูกใช้เพื่อแสดงความเศร้าโศก หรือความทุกข์ทรมาน โดยเฉพาะในบทกวีและบทเพลงที่เน้นความเศร้าใจและความเจ็บปวด [1].

 3. ความหมายของโศกีในทางวิทยาศาสตร์: ในทางวิทยาศาสตร์ โศกีอาจหมายถึงสภาวะทางจิตใจที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความเศร้าหมอง หรือความเศร้าใจที่ลึกลง [1].

 4. ความหมายของโศกีในทางการใช้ภาษาประจำวัน: ในการใช้ภาษาประจำวัน โศกีอาจหมายถึงความเศร้าหมองหรือความทุกข์ทรมานที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่ไม่ดี หรืออาจใช้เพื่อแสดงความเสียใจหรือความเศร้าใจในบางกรณี [1].

สรุปความหมายของโศกี:

 • ในทางศาสนา: การเข้าสู่สถานะของการปลดปล่อยจากการเกิดใหม่
 • ในทางวรรณคดี: ควาความหมายของโศกี

โศกี เป็นคำศัพท์ในภาษาไทยที่มีความหมายหลากหลายและมีการใช้งานที่หลากหลายด้วย โดยทั่วไปแล้ว คำว่า โศกี มักจะมีความหมายเกี่ยวกับความเศร้าโศก หรือความเสียใจ อาจเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับความทุกข์ทรมาน หรือความสูญเสียที่เกิดขึ้นในชีวิต อย่างไรก็ตาม ความหมายของโศกีอาจมีความหมายที่แตกต่างกันไปในบางกรณี ขึ้นอยู่กับบริบทและการใช้งานของคำนั้นๆ [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า โศกี:

 1. เมื่อเขาเสียชีวิตไป ครอบครัวของเขาอยู่ในโศกีอย่างมาก [2].
 2. หลังจากเสียงปืนดังขึ้น ความเงียบสงบกระทันหันกลายเป็นโศกีที่ไม่มีใครกล้าพูด [1].

Learn more:

 1. โศกี แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. -โศกี- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. โศกี แปลว่าอะไร ความหมาย คำแปล หมายความว่า ตัวอย่างประโยค

2. แหล่งอ้างอิงพจนานุกรม

เมื่อพูดถึงแหล่งอ้างอิงพจนานุกรมในภาษาไทย นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจในการศึกษาและค้นคว้าข้อมูลต่างๆ ไม่ควรมองข้ามแหล่งอ้างอิงพจนานุกรม เนื่องจากเป็นทรัพยากรที่มีประโยชน์ในการหาคำศัพท์ ความหมาย และความรู้ต่างๆ ในหลากหลายวิชาการ

แหล่งอ้างอิงพจนานุกรมในภาษาไทยมีหลากหลายแหล่งที่น่าสนใจและนับถือได้ ดังนี้

 1. พจนานุกรมออนไลน์ของ สำนักงานคณะกรรมการคุณภาพการศึกษา (สพค.) – เป็นแหล่งข้อมูลที่ให้บริการพจนานุกรมออนไลน์ที่ครอบคลุมคำศัพท์ทางวิชาการต่างๆ ในระดับที่ละเอียด และมีความเป็นเอกลักษณ์ในการอธิบายคำศัพท์อย่างชัดเจน

 2. พจนานุกรมออนไลน์ของ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (สกว.) – เป็นแหล่งข้อมูลที่ให้บริการพจนานุกรมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและวิทยาศาสตร์ มีคำศัพท์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ครอบคลุมมากมาย

 3. พจนานุกรมออนไลน์ของ สำนักงานคณะกรรมการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) – เป็นแหล่งข้อมูลที่ให้บริการพจนานุกรมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีคำศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ครอบคลุมมากมาย

 4. พจนานุกรมออนไลน์ของ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สอศ.) – เป็นแหล่งข้อมูลที่ให้บริการพจนานุกรมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับงานอุดมศึกษา มีคำศัพท์ทาเมื่อพูดถึงแหล่งอ้างอิงพจนานุกรม นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญและมีความสำคัญอย่างยิ่งในการเขียนเนื้อหาที่มีคุณภาพสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราต้องการให้เนื้อหาของเราติดอันดับบนเครื่องมือค้นหาอย่าง Google ซึ่งเป็นเครื่องมือค้นหาที่ได้รับความนิยมอันดับต้น ๆ ในปัจจุบัน

การเขียนเนื้อหาที่มีคุณภาพสูงและตอบสนองต่อความต้องการของ Google SEO นั้นเราควรใส่คำสำคัญหรือ Keyword ที่เกี่ยวข้องในเนื้อหาของเรา โดยใช้คำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับแหล่งอ้างอิงพจนานุกรม อย่างเช่น แหล่งอ้างอิงพจนานุกรม, พจนานุกรมออนไลน์, เว็บไซต์พจนานุกรม เป็นต้น

นอกจากนี้เรายังควรใส่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และมีคุณค่าในเนื้อหาของเราด้วย เช่น การอธิบายถึงความสำคัญของการใช้แหล่งอ้างอิงพจนานุกรมในการเขียน เหตุผลที่ควรใช้แหล่งอ้างอิงพจนานุกรมที่เป็นที่นิยม เป็นต้น

นอกจากนี้ยังควรใส่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และมีคุณค่าในเนื้อหาของเราด้วย เช่น การอธิบายถึงความสำคัญของการใช้แหล่งอ้างอิงพจนานุกรมในการเขียน เหตุผลที่ควรใช้แหล่งอ้างอิงพจนานุกรมที่เป็นที่นิยม เป็นต้น

นอกจากนี้ยังควรใส่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และมีคุณค่าในเนื้อหาของเราด้วย เช่น การอธิบายถึงความสำคัญของการใช้แหล่งอ้างอิงพจนานุกรมในการเขียน เหตุผลที่ควรใช้แหล่งอ้างอิงพจนานุกรมที่เป็นที่นิยม เป็นต้น

นอกจากนี้ยังควรใส่ข้อมูลที่เป็น

3. ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่าโศกี

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า โศกี (Example sentences using the word โศกี):

 1. ฉันรู้สึกโศกีเมื่อเห็นข่าวเกี่ยวกับความเสียหายจากพายุ [1].
  (I feel sorrowful when I see news about the damage caused by the storm.)

 2. เขาออกมาจากห้องพักด้วยใบหน้าโศกี [1].
  (He came out of the room with a sorrowful expression.)

 3. ครูให้นักเรียนเขียนเรียงความเกี่ยวกับความโศกีในใจ [1].
  (The teacher asked the students to write an essay about the sorrow in their hearts.)

 4. หลังจากเสียชีวิตของคนที่รัก เขาอยู่ในสภาวะโศกีมาก [1].
  (After the death of his loved one, he was in a state of deep sorrow.)

 5. การเสียชีวิตของนักร้องดังนี้ทำให้คนทั่วโลกรู้สึกโศกี [1].
  (The death of this famous singer has made people around the world feel sorrowful.)


Learn more:

 1. โศกี แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. -โศกี- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. โศกี แปลว่าอะไร ความหมาย คำแปล หมายความว่า ตัวอย่างประโยค

4. คำแปลอื่นๆ ของโศกี

คำแปลอื่นๆ ของโศกี หมายถึงคำหรือวลีที่ใช้ในการแปลภาษาไทยเพื่อให้เข้าใจความหมายของคำว่า โศกี อย่างละเอียดและครบถ้วน ดังนี้:

 1. คำแปลอื่นๆ ของโศกี:
 • คำแปลอังกฤษ: Sorrow [1]
 • คำแปลเยอรมัน: Trauer [1]
 • คำแปลญี่ปุ่น: 悲しみ (Kanashimi) [1]
 1. ความหมายของโศกี:
 • โศกี หมายถึงความเศร้าหมองลึกที่เกิดขึ้นในใจหรือในจิตใจของบุคคล โดยมักเกิดจากสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่ไม่ดีหรือเศร้าใจ [1]

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า โศกี:

 • เมื่อเขาเสียชีวิตไป ครอบครัวของเขาอยู่ในโศกีอย่างมาก [2]
 • หลังจากเสียบ้านและงานทำ ฉันอยู่ในสภาวะโศกีมาก [2]

Learn more:

 1. โศกี แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. -โศกี- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. โศกี แปลว่าอะไร ความหมาย คำแปล หมายความว่า ตัวอย่างประโยค

5. การใช้โศกีในประโยค

การใช้โศกีในประโยคเป็นหนึ่งในวิธีการเพิ่มความน่าสนใจและความหลากหลายในการใช้ภาษาไทย โศกีเป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่อเสริมความสำคัญและความเป็นเอกลักษณ์ของประโยค โดยมักใช้ในบทสนทนา บทกวี หรือบทเพลง ซึ่งช่วยให้ประโยคดูน่าสนใจมากขึ้นและมีความหมายลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นด้วย

ตัวอย่างประโยคที่ใช้โศกี:

 1. รักเธอเป็นเรื่องง่าย แต่ลืมเธอเป็นเรื่องยาก [2]
 2. ความหวังเป็นแสงสว่าง ที่ยังคงเรียบเรียงในใจ [1]
 3. เธอคือดวงจันทร์ที่สวยงาม ที่ส่องแสงให้กับความมืดในใจฉัน [2]

การใช้โศกีในประโยคช่วยเพิ่มความเป็นเอกลักษณ์และความน่าสนใจให้กับประโยค และช่วยให้ผู้พูดหรือผู้เขียนสามารถแสดงอารมณ์หรือความรู้สึกได้อย่างชัดเจนมากขึ้น นอกจากนี้ การใช้โศกียังช่วยเพิ่มความสวยงามและความเป็นเอกลักษณ์ให้กับภาษาไทยอีกด้วย


Learn more:

 1. โศกี แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. -โศกี- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. โศกี แปลว่าอะไร ความหมาย คำแปล หมายความว่า ตัวอย่างประโยค

6. ความเชื่อผิดเกี่ยวกับโศกี

ความเชื่อผิดเกี่ยวกับโศกี คือความเชื่อที่ไม่ถูกต้องหรือไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่สนับสนุน โดยเฉพาะเรื่องเชิงวิทยาศาสตร์ โศกีเป็นคำที่มีความหมายว่า โชคร้าย หรือ ภัย และมักถูกนำมาใช้ในบางคำประพันธ์หรือคำสอนเพื่อเตือนให้คนอื่นระวังหรือปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ถูกต้อง แต่บางครั้งก็มีความเชื่อผิดเกี่ยวกับโศกีที่ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่สนับสนุน

เช่นเมื่อเราค้นหาในเว็บไซต์ Dek-D.com เราพบว่ามีคำถามเกี่ยวกับการถอดคำประพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับโศกี [1] [2] ซึ่งเป็นตัวอย่างของความเชื่อผิดที่มักจะพบเห็นในสังคมไทย

อย่างไรก็ตาม ความเชื่อผิดเกี่ยวกับโศกีไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่สนับสนุน และส่วนใหญ่เป็นเพียงความเชื่อที่ถูกสร้างขึ้นจากความเชื่อท้องถิ่น หรือความเชื่อที่ถูกสืบทอดมาตั้งแต่อดีต ซึ่งอาจมีความสัมพันธ์กับศาสนา วัฒนธรรม หรือความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับการเรียกคืนความเชื่อมั่นในสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์


Learn more:

 1. ขอร้อง ช่วยถอดคำประพันธ์ หน่อยค้ะ T^T | Dek-D.com
 2. รบกวนช่วยถอดคำประพันธ์ทีค่ะ | Dek-D.com
 3. เรื่อง พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร ม.๓ | Quizizz

7. คำแนะนำในการเรียนรู้คำศัพท์ใกล้เคียงกับโศกี

คำแนะนำในการเรียนรู้คำศัพท์ใกล้เคียงกับโศกี

การเรียนรู้คำศัพท์ใกล้เคียงกับโศกีเป็นสิ่งที่สำคัญในการพัฒนาทักษะภาษาของเรา ด้วยคำศัพท์ที่ใกล้เคียงกัน เราสามารถเพิ่มคำศัพท์ใหม่ได้มากขึ้น และสามารถใช้คำศัพท์ในบทสนทนาหรือการเขียนได้อย่างถูกต้องและคล่องตัวมากขึ้นด้วย

นี่คือคำแนะนำในการเรียนรู้คำศัพท์ใกล้เคียงกับโศกี:

 1. อ่านและฟังเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง: อ่านหนังสือ เว็บไซต์ หรือบทความที่เกี่ยวข้องกับโศกี เพื่อเข้าใจคำศัพท์ที่ใช้ในบริบทต่างๆ [1].

 2. ใช้พจนานุกรม: ใช้พจนานุกรมเพื่อหาคำศัพท์ใกล้เคียงกับโศกี และศึกษาความหมายและการใช้งานของคำศัพท์นั้นๆ [1].

 3. สร้างความสัมพันธ์: สร้างความสัมพันธ์ระหว่างคำศัพท์ใกล้เคียงกับโศกีกับคำศัพท์ที่เราคุ้นเคยแล้ว เช่น การใช้คำศัพท์ใกล้เคียงในประโยค เพื่อให้เราจดจำและเข้าใจคำศัพท์ได้ง่ายขึ้น [1].

 4. ใช้เทคนิคการจำคำศัพท์: ใช้เทคนิคการจำคำศัพท์ เช่น การสร้างคำนี้มาจากคำนั้นๆ หรือการสร้างภาพในจิตใจเพื่อจำคำศัพท์ได้ง่ายขึ้น [1].

 5. ฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ: ฝึกฝนการใช้คำศัพท์ใกล้เคียงกับโศกีอย่างสม่ำเสมอ เช่น การเขียนประโยค การพูด หรือการฟังเนื้อหาที่ใช้คำศัพท์เหล่านี้ [1].

 6. ใช้แอปพลิเคชันและเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: ใช้แอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่มีการเรียนรู้คำคำแนะนำในการเรียนรู้คำศัพท์ใกล้เคียงกับโศกี

การเรียนรู้คำศัพท์ใกล้เคียงกับโศกีเป็นสิ่งที่สำคัญในการพัฒนาทักษะภาษาไทยของเรา ด้วยคำศัพท์ใกล้เคียง เราสามารถเสริมความรู้และความเข้าใจในคำศัพท์ต่างๆ ได้มากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้เราสามารถใช้คำศัพท์ในบทสนทนาหรือการเขียนได้อย่างถูกต้องและคล่องตัวมากขึ้นด้วย

นี่คือคำแนะนำในการเรียนรู้คำศัพท์ใกล้เคียงกับโศกี:

 1. อ่านและฟังเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง: อ่านหนังสือ เว็บไซต์ หรือบทความที่เกี่ยวข้องกับโศกี เพื่อเข้าใจคำศัพท์ที่ใช้ในบทความนั้นๆ [1].

 2. สร้างความสนใจในเรื่องที่เกี่ยวข้อง: หากคุณมีความสนใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโศกี เช่น ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม หรือภูมิศาสตร์ คุณจะมีแรงบันดาลใจในการเรียนรู้คำศัพท์ใกล้เคียงกับโศกีมากขึ้น [1].

 3. ใช้เทคนิคการจดจำ: ใช้เทคนิคการจดจำเพื่อจำคำศัพท์ใกล้เคียงกับโศกีได้ง่ายขึ้น เช่น การสร้างคำนมัสการ การใช้คำศัพท์ในประโยค เป็นต้น [1].

 4. ใช้เทคโนโลยี: ใช้แอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่มีการเรียนรู้คำศัพท์ใกล้เคียงกับโศกี เช่น แอปพลิเคชันพจนานุกรมออนไลน์ หรือเว็บไซต์ที่มีคำศัพท์ใกล้เคียงกับโศกี [1].

 5. ฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ: ฝึกฝนการใช้คำศัพท์ใกล้เคียงกับโศกีอย่างสม่ำเสมอ เช่น การเขียนบทความ การสนทนา หรือการทำแบบฝ


Learn more:

 1. โศกี แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. -โศกี- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. Duolingo: แอปเรียนภาษา – แอปพลิเคชันใน Google Play

Categories: สำรวจ 91 โศกี แปลว่า

มารยาโศกา โศกี (สุนทราภรณ์) - จันทรา โลกะกะลิน ต้นฉบับเดิม
มารยาโศกา โศกี (สุนทราภรณ์) – จันทรา โลกะกะลิน ต้นฉบับเดิม

See more: hoicamtrai.com/category/schedule

เจ้าโศกี หมายถึง

เจ้าโศกี หมายถึงอะไร?

เจ้าโศกี เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยซึ่งมีความหมายว่า ผู้มีอำนาจสูงสุด หรือ ผู้ครองอำนาจสูงสุด [1]. คำว่า เจ้า หมายถึง ผู้ครอง หรือ ผู้มีอำนาจ ในขณะที่คำว่า โศกี หมายถึง สูงสุด หรือ ที่สูงที่สุด [1].

ในประเทศไทยในอดีต คำว่า เจ้าโศกี มักใช้เพื่ออธิบายถึงบุคคลที่มีอำนาจสูงสุดในระบบการปกครอง เช่น เจ้าฟ้า หรือ พระองค์ที่มีอำนาจสูงสุดในราชวงศ์ [1].

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันคำว่า เจ้าโศกี อาจไม่ได้ใช้ในบริบทเดียวกันเช่นเดียวกับในอดีต แต่อาจมีการใช้ในบริบทอื่นๆ เช่นในวรรณกรรม หรือการเรียกชื่อบุคคลที่มีอำนาจสูงสุดในองค์กรหรือองค์กรธุรกิจ [1].


Learn more:

 1. โศกี แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. -โศกี- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ขอร้อง ช่วยถอดคำประพันธ์ หน่อยค้ะ T^T | Dek-D.com
รามเกียรติ์ ตอนนารายณ์ปราบนนทก - Flip Ebook Pages 51-83 | Anyflip
รามเกียรติ์ ตอนนารายณ์ปราบนนทก – Flip Ebook Pages 51-83 | Anyflip
ละครชาตรี เรื่องรถเสน - Youtube
ละครชาตรี เรื่องรถเสน – Youtube
ตัวอย่างเพลงชาล ใช้ฝึกร้อง - Youtube
ตัวอย่างเพลงชาล ใช้ฝึกร้อง – Youtube
โคลงสี่สุภาพ - Pantip
โคลงสี่สุภาพ – Pantip

See more here: hoicamtrai.com

สารบัญ

1. ความหมายของโศกี
2. แหล่งอ้างอิงพจนานุกรม
3. ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่าโศกี
4. คำแปลอื่นๆ ของโศกี
5. การใช้โศกีในประโยค
6. ความเชื่อผิดเกี่ยวกับโศกี
7. คำแนะนำในการเรียนรู้คำศัพท์ใกล้เคียงกับโศกี

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *