โถส้วม ภาษาอังกฤษ: ทำความรู้จักกับ Toilet ในภาษาอังกฤษ

มีใครรู้บ้างครับว่าสุขภัณฑ์นี้ไว้ทำอะไร? - Pantip

คำศัพท์ ห้องน้ำ ภาษาอังกฤษ Bathroom

Keywords searched by users: โถส้วม ภาษาอังกฤษ: ทำความรู้จักกับ Toilet ในภาษาอังกฤษ โถส้วม ภาษา อังกฤษ คำ อ่าน, อ่างล้างหน้า ภาษาอังกฤษ, ฝาโถส้วม ภาษาอังกฤษ, โถฉี่ ภาษาอังกฤษ, ฝักบัวภาษาอังกฤษ, อ่างล้างมือ ภาษาอังกฤษ, โถส้วมนั่งยอง ภาษาอังกฤษ, ผ้าเช็ดตัวภาษาอังกฤษ

ความหมายของโถส้วมในภาษาอังกฤษ

มีใครรู้บ้างครับว่าสุขภัณฑ์นี้ไว้ทำอะไร? - Pantip
มีใครรู้บ้างครับว่าสุขภัณฑ์นี้ไว้ทำอะไร? – Pantip

ความหมายของโถส้วมในภาษาอังกฤษ

โถส้วมในภาษาอังกฤษเรียกว่า toilet [1] ซึ่งเป็นคำที่ใช้ในภาษาอังกฤษทั่วไปเพื่ออธิบายสิ่งที่ใช้ในการขับถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะของมนุษย์ โถส้วมเป็นสิ่งจำเป็นในทุกวัฒนธรรมและสถานที่ เพื่อให้มนุษย์สามารถทำความสะอาดตัวเองหลังจากขับถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะได้อย่างสะดวกสบายและสุขอนามัย

โถส้วมมีส่วนประกอบหลัก ๆ ดังนี้:

 1. ชั้นนำ (Toilet Bowl): เป็นส่วนที่ใช้ในการรองรับอุจจาระหรือปัสสาวะ มีรูปทรงที่เหมาะสมในการใช้งาน และมักจะมีฟองน้ำในชั้นนำเพื่อลดกลิ่นไม่พึงประสงค์

 2. ถังน้ำ (Water Tank): เป็นส่วนที่ใช้ในการเก็บน้ำที่ใช้ในการล้างโถส้วม มักจะมีระบบการชักโครกเพื่อให้น้ำไหลลงมาล้างโถส้วม

 3. ท่อน้ำ (Water Pipe): เป็นท่อที่ใช้ในการนำน้ำจากถังน้ำไปยังชั้นนำเพื่อใช้ในการล้างโถส้วม

 4. ท่อน้ำเสีย (Waste Pipe): เป็นท่อที่ใช้ในการนำน้ำเสียที่อยู่ในโถส้วมออกไปยังระบบน้ำเสีย

โถส้วมมีความสำคัญอย่างมากในการสร้างสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่ดี เนื่องจากการใช้โถส้วมที่สะอาดและมีระบบการจัดการน้ำเสียที่เหมาะสมสามารถลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคและกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้


Learn more:

 1. โถส้วม แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …
 2. ชักโครก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. โถส้วม คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

การใช้งานโถส้วมในภาษาอังกฤษ

โถส้วมไฟฟ้า 12V Compact Sfmte1-01 Electric Toilet Seaflo | Lazada.Co.Th
โถส้วมไฟฟ้า 12V Compact Sfmte1-01 Electric Toilet Seaflo | Lazada.Co.Th

การใช้งานโถส้วมในภาษาอังกฤษ

โถส้วมหรือที่เรียกกันในภาษาอังกฤษว่า Toilet เป็นสิ่งสำคัญที่พบเห็นทั่วไปในห้องน้ำหรือสถานที่สาธารณะที่มีการให้บริการสำหรับการขับถ่ายอุจจาระ การใช้งานโถส้วมในภาษาอังกฤษมีคำศัพท์หลายคำที่ใช้ในบริบทและสถานการณ์ที่แตกต่างกันไป ดังนี้:

 1. Bathroom: คำว่า Bathroom ใช้เมื่อต้องการอ้างถึงห้องน้ำที่มีอุปกรณ์สำหรับการอาบน้ำ เช่น อ่างอาบน้ำ หรือฝักบัว [1].

 2. Toilet: คำว่า Toilet เป็นคำที่ใช้ในบริบททั่วไปและเป็นที่รู้จักกันมากที่สุด ใช้เพื่ออธิบายโถส้วมที่ใช้ในการขับถ่ายอุจจาระ [1].

 3. Restroom: คำว่า Restroom ใช้ในบริบทของสถานที่สาธารณะที่มีการให้บริการห้องน้ำ โดยมักจะมีชักโครกและอุปกรณ์สำหรับล้างมือ [1].

 4. Lavatory: คำว่า Lavatory เป็นคำที่ใช้ในบริบทของห้องน้ำบนเครื่องบิน โดยมักจะมีทั้งโถส้วมและอ่างล้างมือ [1].

นอกจากนี้ยังมีคำอื่น ๆ ที่ใช้ในบริบทและสถานการณ์ที่แตกต่างกันไป เช่น John และ Can ที่ใช้ในสแลงของชาวอเมริกัน และคำว่า Loo ที่ใช้ในสแลงของชาวอังกฤษ [2].

การเลือกใช้คำศัพท์เหล่านี้ขึ้นอยู่กับบริบทและสถานการณ์ที่ใช้ โดยคำว่า Toilet เป็นคำที่ใช้ทั่วไปมากที่สุดในการอธิบายโถส้วมในภาษาอังกฤษ แต่คำอื่น ๆ เช่น Bathroom หรือ Restroom ก็สามารถใช้แทนได้ในบางกรณี ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและความสะดวกสบายของผู้ใช้งาน [1].


Learn more:

 1. ห้องน้ำ ภาษาอังกฤษ มีกี่คำ แต่ละคำใช้อย่างไร พร้อมตัวอย่างประโยค
 2. My Words – Pracob Cooparat: เรื่องของสุขภัณฑ์ และส้วมหลายแบบ (Toilet)
 3. ชักโครก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า โถส้วม ในภาษาอังกฤษ

โถส้วมอัจฉริยะ' เก็บข้อมูลสุขภาพก่อนกดทิ้งลงชักโครก - Youtube
โถส้วมอัจฉริยะ’ เก็บข้อมูลสุขภาพก่อนกดทิ้งลงชักโครก – Youtube

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า โถส้วม ในภาษาอังกฤษ:

 1. Please throw the garbage in the trash bin, not on the ground. We dont want the area to become a dumping ground for litter and โถส้วม. [1]
 2. The city council has implemented a new waste management system to reduce the amount of โถส้วม on the streets. [1]
 3. It is important to separate recyclable materials from general waste and dispose of them in the appropriate โถส้วม. [1]
 4. The smell from the overflowing โถส้วม was unbearable, prompting the local authorities to take immediate action. [1]
 5. Residents are encouraged to report any instances of illegal dumping or misuse of public โถส้วม to the local authorities. [1]

Learn more:

 1. โถส้วม แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. โถส้วม แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. โถส้วม คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

คำแปลอื่นๆ ของคำว่า โถส้วม ในภาษาอังกฤษ

คำว่า โถส้วม เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่ออธิบายถังหรือภาชนะที่ใช้ใส่ของเสียหรือขยะ ในภาษาอังกฤษมีคำแปลอื่นๆ ที่ใช้เพื่ออธิบายความหมายของคำว่า โถส้วม ดังนี้:

 1. Garbage can: เป็นคำที่ใช้ในภาษาอังกฤษเพื่ออธิบายถังหรือภาชนะที่ใช้ใส่ของเสียหรือขยะ [1].

 2. Trash bin: เป็นคำที่ใช้ในภาษาอังกฤษเพื่ออธิบายถังหรือภาชนะที่ใช้ใส่ของเสียหรือขยะ [1].

 3. Waste bin: เป็นคำที่ใช้ในภาษาอังกฤษเพื่ออธิบายถังหรือภาชนะที่ใช้ใส่ของเสียหรือขยะ [1].

 4. Rubbish bin: เป็นคำที่ใช้ในภาษาอังกฤษเพื่ออธิบายถังหรือภาชนะที่ใช้ใส่ของเสียหรือขยะ [1].

ดังนั้น คำว่า โถส้วม ในภาษาอังกฤษสามารถแปลได้เป็น garbage can, trash bin, waste bin, หรือ rubbish bin ซึ่งเป็นคำที่ใช้ในภาษาอังกฤษเพื่ออธิบายถังหรือภาชนะที่ใช้ใส่ของเสียหรือขยะ [1].


Learn more:

 1. โถส้วม แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. โถส้วม แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. โถส้วม คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับโถส้วมในภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับโถส้วมในภาษาอังกฤษ

โถส้วมเป็นสิ่งที่สำคัญในห้องน้ำ และมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับโถส้วมในภาษาอังกฤษที่คุณอาจพบเจอในชีวิตประจำวัน ดังนี้:

 1. Toilet – ห้องน้ำ [1]
 2. Toilet seat – ที่นั่งชักโครก [1]
 3. Toilet lid – ฝาชักโครก [1]
 4. Toilet bowl – โถชักโครก [1]
 5. Toilet float ball – ลูกลอยชักโครก [1]
 6. Toilet paper holder – ที่แขวนกระดาษชำระ [1]
 7. Toilet brush – แปรงขัดส้วม [2]
 8. Plunger – เครื่องปั๊มเมื่อท่อน้ำตัน [2]
 9. Bidet – โถปัสสาวะ [2]
 10. Flush – การชักโครก [2]
 11. Flush handle – ที่จับชักโครก [2]
 12. Flush valve – วาล์วชักโครก [2]
 13. Flush tank – ถังน้ำชักโครก [2]
 14. Flush mechanism – กลไกชักโครก [2]
 15. Flush button – ปุ่มชักโครก [2]

นอกจากนี้ยังมีคำศัพท์เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานโถส้วมในห้องน้ำ เช่น สบู่ (soap), กระดาษชำระ (toilet paper), แปรงสีฟัน (toothbrush), ยาสีฟัน (toothpaste) และอื่นๆ [2]


Learn more:

 1. GuruEng – คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับห้องน้ำ… – Facebook
 2. คําศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับห้องน้ำ (Bathroom) ~ English Conversation
 3. My Words – Pracob Cooparat: เรื่องของสุขภัณฑ์ และส้วมหลายแบบ (Toilet)

แหล่งข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับคำว่า โถส้วม ในภาษาอังกฤษ

แหล่งข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับคำว่า โถส้วม ในภาษาอังกฤษ

คำว่า โถส้วม เป็นคำในภาษาไทยที่ใช้เรียกอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บของเสียหรืออุจจาระ เพื่อทำการกำจัดออกไปในภายหลัง ซึ่งเป็นคำที่ใช้ในทางท้องถิ่นในประเทศไทย และไม่ได้มีคำแปลที่แน่นอนในภาษาอังกฤษ

อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำว่า โถส้วม ในภาษาอังกฤษ คุณอาจพิจารณาใช้แหล่งข้อมูลต่อไปนี้:

 1. พจนานุกรมออนไลน์: คุณสามารถใช้เว็บไซต์พจนานุกรมออนไลน์ที่มีคำศัพท์และคำแปลในหลากหลายภาษา เช่น Longdo Dictionary, Oxford Learners Dictionary, Merriam-Webster Dictionary เป็นต้น [1]

 2. เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: คุณอาจค้นหาเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดการของเสียหรืออุจจาระ เช่น เว็บไซต์ของหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม หรือเว็บไซต์ที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการของเสียในท้องถิ่น [1]

 3. บทความวิชาการ: คุณอาจค้นหาบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของเสียหรืออุจจาระในภาษาอังกฤษ ในฐานข้อมูลวารสารวิชาการออนไลน์ เช่น Google Scholar, ScienceDirect, JSTOR เป็นต้น [1]

 4. แหล่งข้อมูลท้องถิ่น: คุณอาจติดต่อหน่วยงานท้องถิ่นที่รับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมหรือการจัดการของเสีย เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำว่า โถส้วม ในภาษาอังกฤษ [1]

คำแนะนำเหล่านี้อาจช่วยให้คุณได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำว่า โถส้วม ในภาษาอังกฤษ และช่วยให้คุณเข้าใจแลแหล่งข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับคำว่า โถส้วม ในภาษาอังกฤษไม่มีอยู่จำนวนมาก เนื่องจากเป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเท่านั้น แต่สามารถอธิบายความหมายและคุณสมบัติของคำนี้ได้ดังนี้:

โถส้วม (Squat toilet) เป็นรูปแบบของโถสุขสำหรับการใช้งานทางเดินเดินทางที่ผู้ใช้ต้องยืนหรือนั่งลงตามแนวดิ่ง โดยมีลักษณะคล้ายกับการยืนขณะที่ทำงานของร่างกาย โถส้วมมักใช้ในบริเวณที่มีการใช้งานสูง เช่น ประเทศเอเชีย และบางส่วนของยุโรป

คุณสมบัติของโถส้วม:

 1. การใช้งาน: ผู้ใช้จะต้องยืนหรือนั่งลงตามแนวดิ่งเพื่อใช้งาน โดยมีการวางเท้าไว้บนพื้นหรือบนแผ่นรองเท้าที่อยู่ในโถส้วม
 2. ความสะอาด: โถส้วมมักมีระบบล้างน้ำหรือระบบล้างด้วยน้ำหยด ซึ่งช่วยให้สะอาดและล้างสารสกัดได้ง่ายขึ้น
 3. ประหยัดน้ำ: เนื่องจากไม่มีการใช้น้ำแบบพ่นหรือล้างทั่วไป การใช้โถส้วมจึงเป็นการประหยัดน้ำ
 4. ป้องกันการแพร่เชื้อโรค: เนื่องจากผู้ใช้ไม่ต้องสัมผัสโถส้วมโดยตรง การแพร่เชื้อโรคจากการสัมผัสกับพื้นผิวของโถส้วมจึงลดลง

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม:

 1. Squat toilet – บทความจากวิกิพีเดีย [1]
 2. What is a squat toilet? – บทความจากเว็บไซต์ The Culture Trip [1]

Learn more:

 1. โถส้วม แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ชักโครก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ส้วมในประเทศญี่ปุ่น – วิกิพีเดีย

Categories: รวบรวม 55 โถส้วม ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ ห้องน้ำ ภาษาอังกฤษ Bathroom
คำศัพท์ ห้องน้ำ ภาษาอังกฤษ Bathroom

[thōsūam] (n) EN: toilet ; lavatory ; water closet ; toilet bowl FR: toilettes [ fpl ] ; toilette (Belg., Québ.) [ f ] ; cuvette de cabinet [ f ] NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH.

See more: hoicamtrai.com/category/schedule

โถส้วม ภาษา อังกฤษ คำ อ่าน

โถส้วม ภาษาอังกฤษคำอ่าน

โถส้วมเป็นคำศัพท์ที่ใช้ในภาษาไทยเพื่ออธิบายถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องน้ำหรือห้องส้วมเพื่อการใช้งานส่วนตัว โดยทั่วไปแล้ว โถส้วมจะมีรูปร่างทรงกระบอกหรือทรงกลม และมีฝาปิดด้านบนเพื่อป้องกันกลิ่นไม่พึงประสงค์ โถส้วมมักจะถูกติดตั้งในห้องน้ำหรือห้องส้วมที่มีการใช้งานส่วนตัวของคนหลายคน เช่น โรงแรม ห้างสรรพสินค้า สถานีขนส่ง หรือสถานที่สาธารณะอื่นๆ

โถส้วมในภาษาอังกฤษมักจะเรียกว่า toilet bowl ซึ่ง toilet หมายถึงห้องน้ำหรือห้องส้วม และ bowl หมายถึงภาชนะที่มีรูปร่างทรงกลมหรือทรงกระบอก ดังนั้น คำว่า toilet bowl จึงหมายถึงโถส้วมในภาษาอังกฤษ [1].

การอ่านคำว่า toilet bowl ในภาษาอังกฤษสามารถอ่านได้ว่า ตอยเลท โบล โดยคำว่า ตอยเลท หมายถึง toilet และคำว่า โบล หมายถึง bowl [1].

ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ การอ่านคำศัพท์เป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากการอ่านคำศัพท์อย่างถูกต้องจะช่วยให้เราสื่อสารและเข้าใจความหมายของคำได้ดีขึ้น ดังนั้น การศึกษาและฝึกอ่านคำศัพท์ในภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสำคัญที่ควรทำ [1].


Learn more:

 1. โถส้วม แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. โถส้วม แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. โถส้วม คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

อ่างล้างหน้า ภาษาอังกฤษ

อ่างล้างหน้า ภาษาอังกฤษ

อ่างล้างหน้า (Face wash basin) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการล้างหน้า ซึ่งมักใช้ในห้องน้ำหรือห้องน้ำส่วนตัว เพื่อทำความสะอาดและล้างสิ่งสกปรกที่ตกค้างอยู่บนผิวหน้า อ่างล้างหน้ามักมีความสำคัญในการดูแลสุขภาพผิวหน้า เนื่องจากการล้างหน้าเป็นขั้นตอนสำคัญในการเอาออกสิ่งสกปรก ความสกปรก และความเสียหายจากสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อผิวหน้าได้ [1].

การล้างหน้าเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการดูแลผิวหน้า เนื่องจากผิวหน้าเป็นส่วนที่เปิดเปลืองต่อสิ่งสกปรก ความสกปรก และความเสียหายจากสิ่งแวดล้อม การใช้อ่างล้างหน้าที่เหมาะสมและถูกต้องจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้ผิวหน้าสะอาด ปราศจากสิ่งสกปรก และความเสียหายจากสิ่งแวดล้อม [1].

อ่างล้างหน้ามักมีลักษณะที่เหมาะสมสำหรับการใช้งาน โดยมักมีขนาดกว้างพอเพียงที่จะให้เราสามารถล้างหน้าได้อย่างสะดวกสบาย อ่างล้างหน้ามักมีรูปทรงที่เหมาะสมสำหรับการใช้งาน โดยมักมีความลึกพอเพียงที่จะให้เราล้างหน้าได้อย่างสะอาด อ่างล้างหน้ามักมีรูปทรงที่สวยงามและสร้างความเป็นระเบียบในห้องน้ำ ทำให้ห้องน้ำดูเรียบร้อยและสะอาด [1].

FAQs (คำถามที่พบบ่อย)

 1. อ่างล้างหน้าควรมีขนาดใหญ่หรือเล็กอย่างไร?
  • ขนาดของอ่างล้างหน้าขึ้นอยู่กับความต้องการและพื้นที่ในห้องน้ำของแต่ละบ้าน หากมีพื้นที่มากพอ อ่างล้างหน้าขนาดใหญ่อาจเป็นทางเลือกที่ดี เพราะจะให้พื้นที่ในการอ่างล้างหน้า ภาษาอังกฤษ

อ่างล้างหน้า หรือที่เรียกกันอีกชื่อว่า washbasin เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการล้างหน้าและล้างมือ ภาษาอังกฤษเรียกว่า washbasin เนื่องจากคำว่า wash หมายถึงการล้าง และ basin หมายถึงอ่าง อ่างล้างหน้ามักจะมีลักษณะเป็นอ่างเล็กๆ ที่ติดตั้งบนเคาน์เตอร์หรือผนัง ซึ่งมีท่อน้ำที่เชื่อมต่ออยู่ด้านล่างเพื่อให้น้ำไหลเข้ามาในอ่าง และมีท่อน้ำที่เชื่อมต่ออยู่ด้านล่างเพื่อให้น้ำไหลออกจากอ่าง

อ่างล้างหน้ามีหลายรูปแบบและขนาดต่างๆ ที่สามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการและพื้นที่ในห้องน้ำ รูปแบบที่พบบ่อยที่สุดคืออ่างล้างหน้าที่มีชั้นเก็บน้ำด้านล่าง เมื่อเราเปิดน้ำให้ไหลลงมาในอ่าง น้ำจะถูกเก็บอยู่ในชั้นเก็บน้ำ และเมื่อเราใช้น้ำในการล้างหน้าหรือล้างมือเสร็จแล้ว เราสามารถกดปุ่มหรือเลื่อนสวิตช์เพื่อให้น้ำไหลออกจากอ่างได้

การเลือกใช้อ่างล้างหน้าที่เหมาะสมนั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ขนาดของห้องน้ำ พื้นที่ที่มีอยู่ รูปแบบการตกแต่งห้องน้ำ และความต้องการส่วนบุคคล อ่างล้างหน้ามีหลายรูปแบบที่สามารถเลือกใช้ได้ เช่น อ่างล้างหน้าขนาดเล็กที่ติดตั้งบนเคาน์เตอร์ อ่างล้างหน้าที่มีชั้นเก็บน้ำด้านล่าง หรืออ่างล้างหน้าที่ติดตั้งบนผนัง

การดูแลรักษาอ่างล้างหน้าเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อให้อ่างล้างหน้าใช้งานได้นานและสวยงามตลอดเวลา ควรทำความสะอาดอ่างล้างหน้าอย่างสม่ำเสมอโดยใช้ผลิต


Learn more:

 1. อ่างล้างหน้า แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. อ่างล้างหน้า แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. Washbowl แปลว่า อ่างล้างหน้า, อ่างล้างมือ | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Toilet แปลว่า ชักโครก | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Toilet แปลว่า ชักโครก | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
โถส้วมไฟฟ้า 12V Compact Sfmte1-01 Electric Toilet Seaflo | Lazada.Co.Th
โถส้วมไฟฟ้า 12V Compact Sfmte1-01 Electric Toilet Seaflo | Lazada.Co.Th
💪แพทย์แนะนํา💪Qiwei ชักโครกผู้ใหญ่ แบกน้ําหนัก400Kg ส้วมผู้สูงอายุ ส้วมเคลื่อนที่ ห้องน้ำเคลื่อนที่ ชักโครกเคลื่อนที่ ห้องน้ำพกพา โถส้วมผู้สูงอ กันน้ำกันลื่นปลอดภัยน่าเชื่อถ ชักโครกแบบพกพา ชักโครกสําเร็จรูปผู้ใหญ่ ห้องน้ำผู้ป่วย ห้องน้ำแบบพกพา ...
💪แพทย์แนะนํา💪Qiwei ชักโครกผู้ใหญ่ แบกน้ําหนัก400Kg ส้วมผู้สูงอายุ ส้วมเคลื่อนที่ ห้องน้ำเคลื่อนที่ ชักโครกเคลื่อนที่ ห้องน้ำพกพา โถส้วมผู้สูงอ กันน้ำกันลื่นปลอดภัยน่าเชื่อถ ชักโครกแบบพกพา ชักโครกสําเร็จรูปผู้ใหญ่ ห้องน้ำผู้ป่วย ห้องน้ำแบบพกพา …
โถสุขภัณฑ์ | American Standard Thailand
โถสุขภัณฑ์ | American Standard Thailand
รบกวนผู้รู้ช่วยตอบที) โถที่อยู่ในห้องน้ำ ที่ไม่ใช่ชักโครก เค้าเรียกว่าอะไร?? - Pantip
รบกวนผู้รู้ช่วยตอบที) โถที่อยู่ในห้องน้ำ ที่ไม่ใช่ชักโครก เค้าเรียกว่าอะไร?? – Pantip
โถส้วมอัจฉริยะ' เก็บข้อมูลสุขภาพก่อนกดทิ้งลงชักโครก - Youtube
โถส้วมอัจฉริยะ’ เก็บข้อมูลสุขภาพก่อนกดทิ้งลงชักโครก – Youtube
โถส้วมไฟฟ้า 12V Compact Sfmte1-01 Electric Toilet Seaflo | Lazada.Co.Th
โถส้วมไฟฟ้า 12V Compact Sfmte1-01 Electric Toilet Seaflo | Lazada.Co.Th
มีใครรู้บ้างครับว่าสุขภัณฑ์นี้ไว้ทำอะไร? - Pantip
มีใครรู้บ้างครับว่าสุขภัณฑ์นี้ไว้ทำอะไร? – Pantip

See more here: hoicamtrai.com

สารบัญ

ความหมายของโถส้วมในภาษาอังกฤษ
การใช้งานโถส้วมในภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า โถส้วม ในภาษาอังกฤษ
คำแปลอื่นๆ ของคำว่า โถส้วม ในภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับโถส้วมในภาษาอังกฤษ
แหล่งข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับคำว่า โถส้วม ในภาษาอังกฤษ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *