ปักษี หมายถึง: อธิบายความหมายและความสำคัญในวงการธุรกิจ

ประวัติปราสาท ปักษีจำกรง กัมพูชา #เที่ยวกับอ้าย #ประวัติศาสตร์ #ปักษีจำกรง #นครวัด #กัมพูชา #มรดก

ประวัติปราสาท ปักษีจำกรง กัมพูชา #เที่ยวกับอ้าย #ประวัติศาสตร์ #ปักษีจำกรง #นครวัด #กัมพูชา #มรดก

Keywords searched by users: ปักษี หมายถึง: อธิบายความหมายและความสำคัญในวงการธุรกิจ เพรางาย หมายถึง, ไอยราหมายถึง, ปักษี ปักษา แปลว่า, เพรียก หมายถึง, กำสรด หมายถึง, เพรียกไพร หมายถึง, ปักษีมีหลายพรรณ บ้างชมกันขันเพรียกไพร แปล, นกปักษี

ปักษี หมาย ถึง

ปักษี หมายถึงอะไร?

ปักษีเป็นคำในภาษาไทยที่มีความหมายหลากหลาย ขึ้นอยู่กับบริบทที่ใช้ ดังนั้นเราจะมาดูความหมายและตัวอย่างประโยคที่เกี่ยวข้องกันต่อไปนี้:

ความหมายของคำว่า ปักษี:

 • ในทางที่แท้จริง ปักษีหมายถึงการปักหมุดหรือการติดป้ายบอกทาง เช่น ปักษีทางเข้าหมู่บ้าน [1]
 • ในความหมายทางสังคม ปักษีหมายถึงการเป็นผู้นำหรือผู้มีอิทธิพล โดยเฉพาะในการเมือง ตัวอย่างเช่น นายกฯ เป็นปักษีของประเทศ [2]
 • ในความหมายทางศาสนา ปักษีหมายถึงผู้ที่มีความสำคัญในศาสนา อาจเป็นพระภิกษุหรือสามเณร เช่น พระปักษี [2]

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ปักษี:

 1. เมื่อเดินเข้าหมู่บ้าน จะมีปักษีบอกทางไว้ที่ทางเข้า [1]
 2. นายกฯ เป็นปักษีของประเทศ และมีอำนาจในการตัดสินใจสำคัญ [2]
 3. พระปักษีเป็นผู้ที่มีความสำคัญในการสอนศาสนาและแนะนำแก่ผู้ที่ต้องการคำปรึกษา [2]

Learn more:

 1. ปักษี แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ปักษี แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ปักษี – พจนานุกรมไทย-ไทย หมายถึง/ความหมาย

ความหมายของคำว่า ปักษี

คำว่า ปักษี เป็นคำในภาษาไทยที่มีความหมายหลากหลาย โดยมักใช้ในบริบททางการเมืองและสังคม นอกจากนี้ยังมีความหมายทางศาสนาและวัฒนธรรมด้วย [1].

ความหมายของคำว่า ปักษี ในบริบททางการเมืองและสังคม:

 • ปักษี ในบริบททางการเมืองและสังคมหมายถึงบุคคลหรือกลุ่มคนที่มีอำนาจหรือตำแหน่งสูง ซึ่งมักเป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจหรือควบคุมสิ่งต่างๆในองค์กรหรือระบบที่เกี่ยวข้อง [1].

ความหมายของคำว่า ปักษี ในบริบททางศาสนาและวัฒนธรรม:

 • ปักษี ในบริบททางศาสนาและวัฒนธรรมหมายถึงผู้ที่มีความสำคัญและเป็นที่เคารพนับถือในศาสนาหรือวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง อาจเป็นผู้ที่มีความรู้หรือประสบการณ์ที่สำคัญและส่งเสริมความเชื่อมั่นในกลุ่มคน [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ปักษี:

 1. ผู้นำประเทศต้องเป็นปักษีที่มีความรู้ความสามารถในการนำทางประเทศ [2].
 2. ในศาสนาพุทธ พระบรมธาตุเป็นปักษีที่สำคัญและเป็นที่เคารพนับถือ [1].

Learn more:

 1. ปักษี แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ปักษี แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ปักษี คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

ตัวอย่างคำในพจนานุกรม

ตัวอย่างคำในพจนานุกรม

พจนานุกรมเป็นที่มาของคำศัพท์ที่ใช้ในภาษาไทย ซึ่งมีหลายคำที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน ดังนั้น เพื่อให้คุณเข้าใจและนำไปใช้ได้ตรงกับมาตรฐาน SEO ของ Google ดังนี้:

หัวข้อ: ตัวอย่างคำในพจนานุกรม

เนื้อหา:

 1. คำศัพท์ที่ใช้ในพจนานุกรม

  • คำศัพท์ที่ใช้ในพจนานุกรมมีหลายประเภท เช่น คำนาม คำกริยา คำวิเศษณ์ คำสรรพนาม เป็นต้น [1].
  • ตัวอย่างคำศัพท์ที่ใช้ในพจนานุกรมได้แก่ เรือ วัน กิน สวย ของ เป็นต้น [2].
 2. การใช้คำในประโยค

  • เมื่อเรามีคำศัพท์ที่ต้องการใช้ในประโยค เราสามารถหาตัวอย่างการใช้คำในพจนานุกรมเพื่อให้เข้าใจวิธีการใช้คำได้ถูกต้อง [1].
  • ตัวอย่างการใช้คำในประโยค เช่น ฉันเห็นเรือในทะเล วันนี้ฉันไปเที่ยว ฉันกินอาหารที่ร้านอร่อย เป็นต้น [2].
 3. การแปลคำศัพท์

  • พจนานุกรมยังมีบริการแปลคำศัพท์เป็นภาษาต่างๆ เพื่อให้คุณสามารถเข้าใจความหมายของคำได้ในภาษาที่ต้องการ [1].
  • ตัวอย่างการแปลคำศัพท์ เช่น คำว่า เรือ ในภาษาอังกฤษแปลว่า boat คำว่า วัน แปลว่า day เป็นต้น [2].

Learn more:

 1. พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. รวมคำที่มักเขียนผิดในภาษาไทย อยากเขียนถูก เช็กเลย!
 3. ภาคผนวก:รายชื่อคำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด – วิกิพจนานุกรม

ปักษี ในพจนานุกรมภาษาไทย-อังกฤษ และภาษาไทย-ไทย

ปักษี ในพจนานุกรมภาษาไทย-อังกฤษ และภาษาไทย-ไทย

ปักษี เป็นคำศัพท์ที่พบในพจนานุกรมภาษาไทย-อังกฤษ และภาษาไทย-ไทย โดยมีความหมายเป็น นก [1] ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในกลุ่มนก ปักษีมีลักษณะเด่นคือมีปีกสั้นและหางสั้น และมีความสามารถในการบินได้ดี [1]

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ปักษี:

 • วันนี้ฉันเห็นปักษีบินผ่านท้องฟ้า [1]
 • ปักษีเป็นนกที่มีสีสันสวยงาม [1]

Learn more:

 1. ปักษี แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …
 2. ปักษี แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. Google แปลภาษา

ความสัมพันธ์กับนก

ความสัมพันธ์กับนก

นกเป็นสัตว์เลือดอุ่นที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและสังคมของสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ในธรรมชาติ เราสามารถพบเห็นนกอาศัยอยู่ในหลายชนิดของสิ่งแวดล้อม และมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ในระบบนิเวศที่เข้ามาอยู่ด้วยกัน นกมีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศ เช่น การกระจายเมล็ดพืช การควบคุมการแพร่เชื้อโรค และการเป็นตัวกลางในเครื่องมือการกระจายเมล็ดพืชของพืชบางชนิด [1].

ลักษณะทางกายภาพของนกทำให้พวกเขามีความเหมาะสมในการอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ต่างกัน นกมีกระดูกสันหลังและลำตัวเพรียวที่ช่วยให้พวกเขาสามารถบินได้ และมีขนที่เรียกว่า feathers ที่ช่วยในการเก็บความร้อนและช่วยในกระบวนการบิน นอกจากนี้ นกยังมีเม็ดสีที่ทำให้ขนมีสีสันสวยงาม [1].

นกมีความหลากหลายทั้งในพันธุ์และพฤติกรรม ในประเทศไทยเองมีนกอยู่ประมาณ 964 ชนิด ซึ่งแบ่งเป็น 19 กลุ่มต่างๆ ตัวอย่างเช่น นกเป็ดผี, นกจมูกหลอด, นกกระทุง, นกกาน้ำ, นกกระสาและนกยาง, นกเป็ดน้ำ, นกเขา, นกแก้ว, นกยูง, นกกระแตและนกหัวโต, นกเขตร้อน, นกกระเรียน, นกแก้ว, นกกระสา, นกกระเรียน, นกกระจาบ, นกกระจิบ, นกกระจิว, นกกระจิ้ง, นกกระจิ้งหอย, นกกระจิ้งหอยทาก, นกกระจิ้งหอยเต่า, นกกระจิ้งหอยเชอร์รี่, นกกระจิ้งหอยเป๋าฮอลล์, นกกระจิ้งหอยเป๋าฮอลล์เล็ก, นกกระจิ้งหอยเป๋าฮอลลความสัมพันธ์กับนก

นกเป็นสัตว์เลือดอุ่นที่อยู่ในกลุ่มสัตว์ปีก มีความหลากหลายทั้งในประเภทและลักษณะทางกายภาพ ในโลกนี้มีนกกว่า 9,000 ชนิด โดยในประเทศไทยมีนกประมาณ 964 ชนิด [1]. นกมีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศน์และสังคมของสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ในสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ นกยังมีความสำคัญในด้านการกระจายเมล็ดพันธุ์ของพืช โดยเมื่อนกกินผลไม้หรือเมล็ดพืชแล้วถ่ายออกมา จะช่วยกระจายเมล็ดพันธุ์ไปยังที่อื่นๆ ในสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผลให้เกิดการแพร่ระบาดของพืชได้ [2].

ลักษณะทางกายภาพของนกมีความหลากหลาย โดยมีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างกันไปในแต่ละชนิด นกมีกระดูกสันหลังและเป็นสัตว์เลือดอุ่น มีลำตัวเพรียวและมีขนที่เรียกว่า feather ปกคลุมร่างกาย ทำให้เก็บความร้อนได้ดี และมีเม็ดสีที่ทำให้ขนมีสีสันสวยงาม นอกจากนี้ นกยังมีปีกและหางที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยในการบิน โครงกระดูกของนกมีขนาดเล็กและเบา เพราะภายในมีลักษณะกลวงเป็นโพรง นกยังมีอวัยวะที่เหมาะสมสำหรับการบิน เช่น ปอดที่มีระบบถุงลมที่พัฒนาดีมาก ทำให้มีอากาศสำรองมากในขณะบิน นอกจากนี้ นกยังมีเสียงที่ไพเราะและมีนิ้วเท้า ขา ที่ดัดแปลงให้เหมาะแก่การจับกิ่งไม้ เดิน วิ่ง และว่ายน้ำ นกยังมีจงอยปาก (beak) แทนฟันในการบดอาหาร [1].

นกมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและสังคมของสิ่งมี


Learn more:

 1. นก – KEMMACPRO
 2. ภาวะความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในสิ่งแวดล้อม
 3. ทำไมต้องอนุรักษ์นกในธรรมชาติ? | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ความหมายอื่นๆ ของคำว่า ปักษี

ความหมายอื่นๆ ของคำว่า ปักษี ในภาษาไทยมีหลายความหมายที่แตกต่างกันไปตามบริบทและการใช้งาน ดังนี้:

 1. นก: คำว่า ปักษี ในความหมายทางภาษาไทยหมายถึงนก [1] ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีปีกและเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีปีกและเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีปีกและเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีปีกและเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีปีกและเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีปีกและเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีปีกและเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีปีกและเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีปีกและเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีปีกและเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีปีกและเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีปีกและเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีปีกและเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีปีกและเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีปีกและเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีปีกและเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีปีกและเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีปีกและเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีปีกและเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีปีกและเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีปีกและเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีปีกและเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีปีกและเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีปีกและเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีปีกและเป็นสัตว์เลี้ยงลูกดความหมายอื่นๆ ของคำว่า ปักษี มีหลายความหมายตามแหล่งข้อมูลที่ค้นหาได้ ดังนี้:

 2. ความหมายจากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON [n.] นก [syn.] นก, วิหค, สกุณา [1].


Learn more:

 1. ปักษี – พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON – Sanook
 2. ปักษี แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ปักษี แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

ศิลปะและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับปักษี

ศิลปะและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับปักษี

ศิลปะและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับปักษีเป็นส่วนสำคัญของประเทศไทยที่มีความเป็นเอกลักษณ์และเป็นที่รู้จักทั้งในและนอกประเทศ ศิลปะและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับปักษีมีหลากหลายรูปแบบและลักษณะที่น่าสนใจ ดังนี้:

 1. ปักษี (Pak Tai) คือ ศาสนสถานที่เครื่องสักการะที่มีความสำคัญในศิลปะและวัฒนธรรมไทย ปักษีเป็นศาสนสถานที่ที่มีการประดิษฐ์ศิลปะและสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับศาสนาและวัฒนธรรมไทย ศาสนสถานปักษีมักจะมีพระเจ้าปักษี (Pak Tai Deity) ซึ่งเป็นเทวดาที่มีความสำคัญในศาสนาจีนและไทย ปักษีมักจะมีการประดิษฐ์เป็นรูปหินหรือรูปไม้ที่มีลักษณะเป็นเทวดาชายที่มีหน้าตาอันเฉียบและมีอาวุธในมือ เชื่อว่าการนำปักษีมาวางที่บ้านหรือสถานที่ต่างๆ จะเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความโชคดีให้กับผู้ที่มาเยือนหรืออาศัยอยู่ในสถานที่นั้น [1].

 2. ศิลปะปักษ์ใต้ (Southern Thai Art) เป็นศิลปะและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับภาคใต้ของประเทศไทย ศิลปะปักษ์ใต้มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากศิลปะในภาคอื่นของประเทศ ศิลปะปักษ์ใต้มีการใช้สีสันสดใสและลวดลายที่ซับซ้อน ศิลปะปักษ์ใต้มีหลายประเภท เช่น ปักษ์เรือกอและ (Korlae Boat Carving) ที่เป็นการประดิษฐ์ลวดลายบนเรือกอและ ศิลป์สังข์ปักษ์ (Sangkhaศิลปะและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับปักษี

ศิลปะและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับปักษีเป็นส่วนสำคัญของประเทศไทยที่มีความเป็นเอกลักษณ์และเป็นที่รู้จักทั้งในและนอกประเทศ ศิลปะและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับปักษีมีหลากหลายรูปแบบและลักษณะที่น่าสนใจ โดยมีความเชื่อมโยงกับประเพณีและวัฒนธรรมของชาวไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ศิลปะและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับปักษีมีหลายประเภท ดังนี้:

 1. ปักษีเสื้อผ้า: ปักษีเสื้อผ้าเป็นศิลปะและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการปักถักร้อยละเอียดบนผ้า การปักษีเสื้อผ้ามีลักษณะที่หลากหลายและสวยงาม มักใช้สีสันสดใสและลวดลายที่เรียบง่ายหรือซับซ้อน เป็นที่รู้จักในชื่อ ปักษีไทย หรือ ปักษีไทยทอมือ ซึ่งเป็นการประดิษฐ์ผ้าทอและปักถักร้อยในลวดลายที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทย [1].

 2. ปักษีเครื่องประดับ: ปักษีเครื่องประดับเป็นศิลปะและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการปักถักร้อยละเอียดบนเครื่องประดับ เช่น ต่างหู สร้อยคอ และแหวน ปักษีเครื่องประดับมักใช้วัสดุที่มีคุณภาพสูง เช่น เงิน ทอง และอัญมณี ลวดลายที่ปักบนเครื่องประดับมักเป็นลวดลายที่มีความเป็นเอกลักษณ์และสวยงาม [2].

 3. ปักษีเครื่องเทศ: ปักษีเครื่องเทศเป็นศิลปะและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการปักถักร้อยละเอียดบนเ


Learn more:

 1. การดูนกในฮ่องกงกับนักปักษีวิทยา | Hong Kong Tourism Board
 2. เรือกอและ

Categories: นับ 25 ปักษี หมาย ถึง

ประวัติปราสาท ปักษีจำกรง กัมพูชา #เที่ยวกับอ้าย #ประวัติศาสตร์ #ปักษีจำกรง #นครวัด #กัมพูชา #มรดก
ประวัติปราสาท ปักษีจำกรง กัมพูชา #เที่ยวกับอ้าย #ประวัติศาสตร์ #ปักษีจำกรง #นครวัด #กัมพูชา #มรดก

See more: https://hoicamtrai.com/category/schedule blog

เพรางาย หมายถึง

เพรางาย หมายถึงอะไร?

เพรางาย เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยและมีความหมายที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับบริบทที่ใช้ ดังนั้นเราจะมาสำรวจความหมายของคำว่า เพรางาย ในบริบทต่างๆ ตามที่พบในผลการค้นหา

 1. เพรางาย แปลว่าอะไร? [1]

  • ในบางกรณี เพรางาย หมายถึง เวลาเช้า หรือ เวลาตอนเช้า ซึ่งเป็นความหมายที่เกี่ยวข้องกับเวลาในช่วงเช้าของวัน [2]
 2. เพรางาย แปลว่าอะไร? [2]

  • ในบางกรณี เพรางาย หมายถึง เกิดวันจันทร์ ซึ่งเป็นความหมายที่เกี่ยวข้องกับวันเกิดของคนที่เกิดในวันจันทร์ [2]
 3. เพรางาย แปลว่าอะไร? [2]

  • ในบางกรณี เพรางาย หมายถึง เวลาเช้า หรือ เวลาตอนเช้า ซึ่งเป็นความหมายที่เกี่ยวข้องกับเวลาในช่วงเช้าของวัน [2]
 4. เพรางาย แปลว่าอะไร? [2]

  • ในบางกรณี เพรางาย หมายถึง เกิดวันจันทร์ ซึ่งเป็นความหมายที่เกี่ยวข้องกับวันเกิดของคนที่เกิดในวันจันทร์ [2]

จากผลการค้นหาที่พบ เราพบว่าคำว่า เพรางาย มีความหมายที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับบริบทที่ใช้ ซึ่งอาจหมายถึง เวลาเช้า หรือ เวลาตอนเช้า หรืออาจหมายถึง เกิดวันจันทร์ ซึ่งเป็นความหมายที่เกี่ยวข้องกับวันเกิดของคนที่เกิดในวันจันทร์


Learn more:

 1. เพรางาย แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. เพรางาย แปลว่า? วิเคราะห์ชื่อ เพรางาย | ชื่อมงคล
 3. เพรางาย หมายถึงอะไร? | Wordy Guru
คำไวพจน์: ปักษี, คำไวพจน์ นก มีอะไรบ้าง | Wordy Guru
คำไวพจน์: ปักษี, คำไวพจน์ นก มีอะไรบ้าง | Wordy Guru
คัมภีร์ฉันทศาสตร์ เลขที่ 7 ม.5 1 | Ppt
คัมภีร์ฉันทศาสตร์ เลขที่ 7 ม.5 1 | Ppt
สินธุปักษี
สินธุปักษี
โกดังเก่า 1997] สาวงามคนที่สองที่เราจะกล่าวถึงนั่นคือ “หวังเจาจวิน” หญิงงามผู้เป็นนางกำนัลของฮ่องเต้ราชวงศ์ฮั่น ได้รับฉายาว่า “ปักษีตกนภา” หมายถึงความงามที่ทำให้แม้แต่ฝูงนกยังต้องร่วงหล่นจากท้องฟ้า เพราะตกตะลึงในความ
โกดังเก่า 1997] สาวงามคนที่สองที่เราจะกล่าวถึงนั่นคือ “หวังเจาจวิน” หญิงงามผู้เป็นนางกำนัลของฮ่องเต้ราชวงศ์ฮั่น ได้รับฉายาว่า “ปักษีตกนภา” หมายถึงความงามที่ทำให้แม้แต่ฝูงนกยังต้องร่วงหล่นจากท้องฟ้า เพราะตกตะลึงในความ

See more here: hoicamtrai.com

สารบัญ

ปักษี หมาย ถึง
ความหมายของคำว่า ปักษี
ตัวอย่างคำในพจนานุกรม
ปักษี ในพจนานุกรมภาษาไทย-อังกฤษ และภาษาไทย-ไทย
ความสัมพันธ์กับนก
ความหมายอื่นๆ ของคำว่า ปักษี
ศิลปะและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับปักษี

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *