พล่าม: ความสำคัญและความท้าทายในโลกปัจจุบัน

Barbies - พล่าน PLARN Feat. กอล์ฟ ฟักกลิ้ง ฮีโร่ & จิระ [Official Music Video]

Barbies – พล่าน Plarn Feat. กอล์ฟ ฟักกลิ้ง ฮีโร่ \U0026 จิระ [Official Music Video]

Keywords searched by users: พล่าม: ความสำคัญและความท้าทายในโลกปัจจุบัน พล่าม ภาษาอังกฤษ, พูดพล่าม, แพล่ม คือ, พ่าม, พร่ำ แปลว่า, แพร่ม, แพร่ม คือ

ความหมายของคำว่า พล่าม

คำว่า พล่าม ในภาษาไทยมีความหมายหลากหลาย โดยมักใช้ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการพูดหรือการสื่อสารที่ไม่เป็นระเบียบ หรือการพูดโดยไม่มีความสำคัญหรือเป็นสาระ นอกจากนี้ยังมีความหมายเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับอาการที่พูดมากจนเสียประโยชน์ หรืออาการที่พูดซ้ำ ๆ ซาก ๆ ไม่รู้จักจบจนน่ารำคาญ [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า พล่าม ในบทสนทนา:

 • ละตินใช่ แค่ตอนนี้พูดพล่าม ตะวันออกไม่มี [1]
 • เวลาจะยิง ก็ยิงเลย! อย่ามัวพล่าม [1]
 • ฟังนะ เบ็ทตี้ อย่าพล่ามเรื่อง เขตขาวของคุณอีกนะ [1]
 • จะฆ่าข้าก็รีบฆ่าซะ, อย่ามัวพล่ามไร้สาระอยู่ได้ [1]
 • แล้วนายกำลังพล่ามเรื่องอะไร ฮึ เวอร์โน? [1]

จากตัวอย่างประโยคข้างต้น เราสามารถเห็นได้ว่าคำว่า พล่าม ใช้ในบทสนทนาเพื่อแสดงถึงการพูดโดยไม่เป็นระเบียบหรือไม่มีความสำคัญ หรือการพูดซ้ำ ๆ ซาก ๆ ที่น่ารำคาญ [1].


Learn more:

 1. พล่าม แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. พล่าม แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. พล่าม คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค

ต้นกำเนิดและประวัติคำว่า พล่าม

ต้นกำเนิดและประวัติคำว่า พล่าม

คำว่า พล่าม เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยและมีความหมายหลากหลาย โดยมักจะใช้ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการพูดหรือการสื่อสาร ต่อไปนี้คือต้นกำเนิดและประวัติคำว่า พล่าม ที่สามารถตรวจสอบได้จากผลการค้นหาในเว็บไซต์ Longdo Dictionary [1].

 1. ต้นกำเนิดของคำว่า พล่าม

  • คำว่า พล่าม เป็นคำที่มีต้นกำเนิดจากภาษาไทยโบราณ และมีการใช้งานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน [1].
 2. ความหมายของคำว่า พล่าม

  • คำว่า พล่าม มีความหมายหลากหลาย โดยมักจะหมายถึงอาการที่พูดมากจนเสียประโยชน์ หรืออาการที่พูดซ้ำซากไม่รู้จักจบจนน่ารำคาญ [1].
 3. ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า พล่าม

  • เมื่อเขาพูดเรื่องนี้ เขามักจะพล่ามและไม่เป็นสาระ [1].
  • เธอพูดมากเกินไปจนเป็นพล่าม [1].

Learn more:

 1. พล่าม แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. -พล่าม- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. การพูดเพ้อเจ้อหมายถึงการพูดลักษณะใด

การใช้คำว่า พล่ามในประโยค

การใช้คำว่า พล่าม ในประโยคเป็นคำที่ใช้ในการพูดหรือเรียกอาการที่พูดมากจนเสียประโยชน์หรือพูดเรื่อยเปื่อยโดยไม่มีการจบประโยค ซึ่งมักจะเกิดขึ้นเมื่อคนพูดโดยไม่มีการคิดหรือวางแผนล่วงหน้า หรืออาจเกิดจากความตื่นเต้นหรือความรำคาญที่ทำให้พูดโดยไม่มีการคำนึงถึงความสำคัญของเรื่องที่กำลังพูดอยู่ [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า พล่าม:

 1. ทุกครั้งที่พบกันเขาจะต้องพูดพล่ามแต่เรื่องความเลอเลิศของมหาวิทยาลัยที่เขาจบปริญญาโทมา [1].
 2. เมื่อเขาตื่นเต้นมากเขาจะพูดพล่ามโดยไม่สามารถจบประโยคได้ [1].

การใช้คำว่า พล่าม ในประโยคสามารถแสดงถึงความไม่ชัดเจนหรือความเพ้อเจ้อในการพูด ซึ่งอาจทำให้ผู้ฟังไม่เข้าใจหรือสับสนกับเนื้อหาที่กำลังถูกพูดอยู่ ดังนั้น การใช้คำว่า พล่าม ควรใช้ในกรณีที่ต้องการเน้นถึงความไม่ชัดเจนหรือความเพ้อเจ้อในการพูดของผู้พูด [1].


Learn more:

 1. พล่าม แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …
 2. พล่าม แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. พล่าม คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า พล่าม

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า พล่าม มีดังนี้:

 1. พูดพล่าม [1]

  • ทุกครั้งที่พบกันเขาจะต้องพูดพล่ามแต่เรื่องความเลอเลิศของมหาวิทยาลัยที่เขาจบปริญญาโทมา
 2. เพ้อเจ้อ [1]

  • เขามีอาการเพ้อเจ้อที่พูดมากในเรื่องที่ไม่มีสาระ
 3. บ้าน้ำลาย [1]

  • เขาเป็นคนชอบพูดพล่ามหรือพูดเพ้อเจ้อ
 4. บ้าลำโพง [1]

  • เขาเป็นคนที่พูดพล่ามหรือพูดโดยไม่คิดก่อนว่าควรพูดหรือไม่ควรพูด
 5. ปากไม่มีหูรูด [1]

  • เขาเป็นคนที่พูดพล่ามหรือพูดโดยไม่ยั้งคิดเสียก่อนว่าอะไรควรพูดหรือไม่ควรพูด

อ้างอิง:
[1] พล่าม แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์


Learn more:

 1. พล่าม แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. พล่าม แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. พูดพล่าม คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

คำที่เกี่ยวข้องกับ พล่าม

คำที่เกี่ยวข้องกับ พล่าม คือคำที่มีความหมายใกล้เคียงหรือเกี่ยวข้องกับคำนี้ ซึ่งสามารถใช้ในบทสนทนาหรือการเขียนเพื่อเสริมความหมายหรือเนื้อหาของประโยคได้ ดังนี้:

 1. พูดพล่าม [1]

  • หมายถึงการพูดเรื่องหรือเนื้อหาที่ไม่มีความสำคัญหรือไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กำลังพูดอยู่
  • เช่น ทุกครั้งที่พบกันเขาจะต้องพูดพล่ามแต่เรื่องความเลอเลิศของมหาวิทยาลัยที่เขาจบปริญญาโทมา
 2. พลุ่มพล่าม [1]

  • หมายถึงการกระทำที่ไม่ระมัดระวังหรือไม่ถูกกาลเทศะ
  • เช่น เรือดมันไม่ซุ่มซ่ามวิ่งออกมานอกผ้าให้เราจับได้ง่ายๆ หรอก
 3. บ้าน้ำลาย [1]

  • หมายถึงคนที่ชอบพูดพล่ามหรือพูดเพ้อเจ้อ
 4. บ้าลำโพง [1]

  • หมายถึงคนที่พูดพล่ามหรือพูดโดยไม่ยั้งคิดเสียก่อนว่าอะไรควรพูดหรือไม่ควรพูด
 5. เพ้อเจ้อ [1]

  • หมายถึงอาการที่พูดมากในเรื่องที่เหลวไหลไร้สาระหรือพูดพล่ามจนเสียประโยชน์
 6. หูรูด [1]

  • หมายถึงปากช่องทวารหนักที่กล้ามเนื้อรัดตัวเข้ามาคล้ายปากถุงที่รูด
  • ใช้เรียกผู้ที่พูดพล่าม

Learn more:

 1. พล่าม แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. พล่าม แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. พล่าม คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค

Categories: แบ่งปัน 58 พล่าม

Barbies - พล่าน PLARN Feat. กอล์ฟ ฟักกลิ้ง ฮีโร่ & จิระ [Official Music Video]
Barbies – พล่าน PLARN Feat. กอล์ฟ ฟักกลิ้ง ฮีโร่ & จิระ [Official Music Video]

See more: https://hoicamtrai.com/category/schedule blog

พล่าม ภาษาอังกฤษ

พล่าม ภาษาอังกฤษ

พล่ามเป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่ออธิบายถึงการพูดโดยไม่มีเนื้อหาหรือเรื่องราวที่มีความสำคัญ หรือการพูดโดยไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน ในภาษาอังกฤษมีคำแปลว่า ramble หรือ make unfounded statements [1] ซึ่งหมายความว่าการพูดโดยไม่มีเนื้อหาหรือเรื่องราวที่มีความสำคัญ หรือการพูดโดยไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน

การพูดพล่ามอาจเกิดขึ้นเมื่อคนพูดโดยไม่มีเรื่องราวหรือเนื้อหาที่มีความสำคัญที่จะสื่อถึง หรืออาจเกิดจากความไม่มั่นใจในการพูดหรือความกังวลในการสื่อสาร การพูดพล่ามอาจทำให้ผู้ฟังไม่เข้าใจหรือไม่สนใจเนื้อหาที่ถูกพูดออกมา และอาจส่งผลให้ความสื่อสารไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้

ตัวอย่างประโยค:

 • ทุกครั้งที่พบกันเขาจะต้องพูดพล่ามแต่เรื่องความเลอเลิศของมหาวิทยาลัยที่เขาจบปริญญาโทมา [1]

FAQ (คำถามที่พบบ่อย)

Q: พล่ามแปลว่าอะไรในภาษาอังกฤษ?
A: พล่ามในภาษาอังกฤษแปลว่า ramble หรือ make unfounded statements [1]


Learn more:

 1. พูดพล่าม แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. พล่าม แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. พล่าม – วิกิพจนานุกรม

พูดพล่าม

พูดพล่าม คืออะไร?

พูดพล่าม เป็นคำที่ใช้ในการบรรยายถึงการพูดหรือเสียงพูดที่ไม่มีเนื้อหาหรือความหมายที่ชัดเจน หรือพูดโดยไม่มีเป้าหมายหรือเป็นการพูดเรื่องราวที่ไม่สอดคล้องกับเรื่องที่กำลังพูดอยู่ การพูดพล่ามอาจเกิดจากความสับสนหรือความไม่มั่นใจในเรื่องที่กำลังพูด หรืออาจเกิดจากการพูดโดยไม่มีเป้าหมายหรือเป็นการพูดเพื่อเต็มที่โดยไม่คำนึงถึงผู้ฟังหรือผู้รับฟังอื่น ๆ [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า พูดพล่าม:

 • ทุกครั้งที่พบกันเขาจะต้องพูดพล่ามแต่เรื่องความเลอเลิศของมหาวิทยาลัยที่เขาจบปริญญาโทมา [1].

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง:

 • พล่าม: เป็นคำที่ใช้ในการบรรยายถึงการพูดหรือเสียงพูดที่ไม่มีเนื้อหาหรือความหมายที่ชัดเจน หรือพูดโดยไม่มีเป้าหมายหรือเป็นการพูดเรื่องราวที่ไม่สอดคล้องกับเรื่องที่กำลังพูดอยู่ [1].

Learn more:

 1. พูดพล่าม แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. พูดพล่าม แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. พูดพล่าม คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON
พชร์ อานนท์ ฟาดแรงควรหยุดพล่ามคนอะไรยิ่งพูดยิ่งแย่ | Teenee.Com | Line Today
พชร์ อานนท์ ฟาดแรงควรหยุดพล่ามคนอะไรยิ่งพูดยิ่งแย่ | Teenee.Com | Line Today
พล่ามไป วัน วัน | ตอนที่ 2 เรื่องที่เราควรรู้เมื่อเดินทางไปยัง 6 ประเทศยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวไทย - Youtube
พล่ามไป วัน วัน | ตอนที่ 2 เรื่องที่เราควรรู้เมื่อเดินทางไปยัง 6 ประเทศยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวไทย – Youtube
เห้อ ไม่รู้แต่พล่าม - Youtube
เห้อ ไม่รู้แต่พล่าม – Youtube

See more here: hoicamtrai.com

สารบัญ

ความหมายของคำว่า พล่าม
ต้นกำเนิดและประวัติคำว่า พล่าม
การใช้คำว่า พล่ามในประโยค
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า พล่าม
คำที่เกี่ยวข้องกับ พล่าม

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *