ปกป้องภาษาอังกฤษ: เคล็ดลับในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

โตกะตุ๊ด EP.1 | รัศมีแข x ปกป้อง | เรียนภาษาอังกฤษกับครูลูกกอล์ฟ ที่โรงเรียนใหม่ สามย่านมิตรทาวน์

โตกะตุ๊ด Ep.1 | รัศมีแข X ปกป้อง | เรียนภาษาอังกฤษกับครูลูกกอล์ฟ ที่โรงเรียนใหม่ สามย่านมิตรทาวน์

Keywords searched by users: ปกป้องภาษาอังกฤษ: เคล็ดลับในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ปกป้องคุ้มครอง ภาษาอังกฤษ, ปกป้องตัวเอง ภาษาอังกฤษ, ปกป้อง ภาษาญี่ปุ่น, เซฟ ภาษาอังกฤษ, ดูแล ภาษาอังกฤษ, รักษา ภาษาอังกฤษ, พิทักษ์ ภาษาอังกฤษ, protect แปลว่า

การแปลคำว่า ปกป้อง เป็นภาษาอังกฤษ

การแปลคำว่า ปกป้อง เป็นภาษาอังกฤษคือ safeguard [1] ซึ่งมีความหมายเป็นการคุ้มครองหรือป้องกันอันตรายหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น [2] คำว่า safeguard ยังมีความหมายเชิงกลยุทธ์ว่าเป็นการรักษาความมั่นคงหรือความปลอดภัยของบางสิ่งหรือบุคคล [2]

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า safeguard ได้แก่ [1]:

 • The government has implemented measures to safeguard the rights and welfare of its citizens.
 • It is important to safeguard your personal information from unauthorized access.
 • The security guards role is to safeguard the premises and ensure the safety of everyone inside.

Learn more:

 1. -ปกป้อง- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …
 2. ปกป้อง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ปกป้อง คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

ความหมายของ ปกป้อง ในภาษาอังกฤษ

ความหมายของคำว่า ปกป้อง ในภาษาอังกฤษคือ protect หรือ คุ้มครอง [1]. คำว่า ปกป้อง เป็นคำกริยาที่ใช้ในบทบาทของการปกป้องหรือคุ้มครองสิ่งต่าง ๆ จากอันตรายหรือการเสียหาย โดยมักใช้ในบริบททางกฎหมาย การรักษาความปลอดภัย หรือการป้องกันการละเมิดสิทธิ์ [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ปกป้อง ในประโยคภาษาอังกฤษได้แก่ The police are here to protect the citizens หรือ ตำรวจมาที่นี่เพื่อปกป้องประชาชน [1].

คำว่า ปกป้อง ใช้เป็นคำที่มีความหมายใกล้เคียงกับคำอื่น ๆ เช่น guard, defend, safeguard, shelter, shield [1]. คำเหล่านี้มีความหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องหรือคุ้มครองสิ่งต่าง ๆ จากอันตรายหรือการเสียหายเช่นกัน แต่อาจมีความสำคัญหรือการใช้งานที่แตกต่างกันไปในบางกรณี [1].


Learn more:

 1. ปกป้อง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. -ปกป้อง- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ปกป้อง คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ปกป้อง ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ปกป้อง ในภาษาอังกฤษ:

 1. The police are responsible for protecting the citizens from crime and ensuring their safety [1].
  (ตำรวจรับผิดชอบในการปกป้องประชาชนจากอาชญากรรมและรักษาความปลอดภัยของพวกเขา)

 2. It is important to protect our environment by reducing pollution and conserving natural resources [1].
  (การปกป้องสิ่งแวดล้อมของเราโดยการลดมลพิษและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งสำคัญ)

 3. The government has implemented measures to protect consumers from fraudulent activities [1].
  (รัฐบาลได้นำมาตรการเพื่อปกป้องผู้บริโภคจากกิจกรรมที่เป็นการฉ้อโกง)

 4. It is the duty of parents to protect their children from harm and provide a safe environment for them [1].
  (เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ในการปกป้องลูกของพวกเขาจากความเสียหายและให้สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับพวกเขา)


Learn more:

 1. -ปกป้อง- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ปกป้อง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ปกป้อง คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

การค้นหาคำศัพท์ ปกป้อง ในพจนานุกรม Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ

การค้นหาคำศัพท์ ปกป้อง ในพจนานุกรม Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ

การค้นหาคำศัพท์เป็นกระบวนการที่สำคัญในการเรียนรู้และเข้าใจภาษาอังกฤษ โดยพจนานุกรม Longdo Dictionary เป็นหนึ่งในแหล่งข้อมูลที่นิยมใช้ในการค้นหาคำศัพท์ภาษาอังกฤษออนไลน์ ซึ่งมีความหลากหลายและครอบคลุมคำศัพท์ที่หลากหลายตามหลายแหล่งข้อมูล [1].

วิธีการค้นหาคำศัพท์ใน Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษมีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้:

 1. เข้าสู่เว็บไซต์ Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ.
 2. พิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาในช่องค้นหาที่มีชื่อ Search หรือ ค้นหา บนหน้าเว็บไซต์.
 3. กดปุ่มค้นหาหรือกด Enter เพื่อเริ่มกระบวนการค้นหา.
 4. รอสักครู่จนกว่าผลการค้นหาจะปรากฏบนหน้าจอ.
 5. ตรวจสอบผลการค้นหาที่ปรากฏบนหน้าจอ ซึ่งจะแสดงความหมายของคำศัพท์ที่ค้นหาพร้อมกับตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนั้นๆ.

การค้นหาคำศัพท์ใน Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษมีคุณสมบัติที่น่าสนใจอีกหลายอย่าง เช่น:

 1. แสดงความหมายของคำโดยอัตโนมัติ: เมื่อนำเมาส์ไปวางบนคำที่ต้องการทราบความหมาย ระบบจะแสดงความหมายของคำนั้นๆ โดยอัตโนมัติ [1].
 2. สนับสนุนเว็บหลากภาษา: Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษสามารถแปลคำศัพท์ได้ในหลายภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ, ญี่ปุ่น และเยอรมัน [1].
 3. ค้นหาความหมายจากพจนานุกรมหลายชุดพร้อมๆกัน: Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษสามารถค้นหาความหมายจากพจนานุกรมหลายแห่การค้นหาคำศัพท์ ปกป้อง ในพจนานุกรม Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ

การค้นหาคำศัพท์เป็นกระบวนการที่สำคัญในการศึกษาและเรียนรู้ภาษาต่างๆ ภาษาอังกฤษเป็นหนึ่งในภาษาที่มีคำศัพท์มากมาย และการค้นหาคำศัพท์ในภาษาอังกฤษอาจเป็นอุปสรรคสำหรับผู้ที่ไม่เป็นภาษาแม่ ดังนั้น การใช้พจนานุกรมเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการค้นหาคำศัพท์และเพิ่มความรู้ในภาษาอังกฤษ

Longdo Dictionary เป็นพจนานุกรมออนไลน์ที่มีความหลากหลายในการแปลภาษา ภายใน Longdo Dictionary มีการค้นหาคำศัพท์ ปกป้อง ในภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นคำที่มีความหมายว่า to protect หรือ การป้องกัน [1] ในการค้นหาคำศัพท์ใน Longdo Dictionary ผู้ใช้สามารถป้อนคำหรือวลีที่ต้องการค้นหาลงในช่องค้นหา แล้วระบบจะแสดงผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับคำหรือวลีนั้นๆ

เมื่อผู้ใช้คลิกเมาส์ไปที่คำหรือวลีที่ต้องการทราบความหมาย ระบบจะแสดงความหมายของคำนั้นๆ โดยไม่ต้องกดปุ่มใดๆ [1] นอกจากนี้ Longdo Dictionary ยังสามารถแสดงความหมายของคำที่แปรรูปจากคำในพจนานุกรมได้ เช่น เมื่อวางเมาส์ไว้บนคำว่า executed/abusing ซึ่งไม่มีในพจนานุกรม ระบบจะแสดงความหมายของคำว่า execute/abuse ให้โดยอัตโนมัติ [1]

การใช้ Longdo Dictionary ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจเนื้อหาของเว็บภาษาอังกฤษได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องเปิดหน้าต่างใหม่หรือค้นหาคำศัพท์ในเว็บอื่นๆ


Learn more:

 1. พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. -ปกป้อง- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. Longdo Dict พจนานุกรม อังกฤษ ไ – แอปพลิเคชันใน Google Play

แหล่งอ้างอิงอื่นที่ใช้ในการแปลคำว่า ปกป้อง ภาษาอังกฤษ

การแปลคำว่า ปกป้อง เป็นภาษาอังกฤษสามารถอ้างอิงจากแหล่งที่น่าเชื่อถือได้หลายแหล่ง ซึ่งสามารถใช้ในการเสริมความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของคำแปลได้ ดังนี้:

 1. พจนานุกรมออนไลน์: สามารถใช้เว็บไซต์พจนานุกรมออนไลน์ที่เชื่อถือได้ เช่น Oxford English Dictionary (OED) หรือ Merriam-Webster Dictionary เพื่อหาคำแปลและความหมายของคำว่า ปกป้อง ในภาษาอังกฤษ

 2. คู่มือแปลภาษา: สามารถใช้คู่มือแปลภาษาที่เชื่อถือได้ เช่น Cambridge Dictionary หรือ Longman Dictionary เพื่อหาคำแปลและความหมายของคำว่า ปกป้อง ในภาษาอังกฤษ

 3. เว็บไซต์ข่าวหรือบทความที่เกี่ยวข้อง: สามารถค้นหาบทความหรือข่าวที่เกี่ยวข้องกับคำว่า ปกป้อง ในภาษาอังกฤษจากเว็บไซต์ข่าวหรือบล็อกที่เชื่อถือได้ เช่น BBC, CNN, หรือ The Guardian เพื่อเข้าใจและนำเอาความหมายและการใช้งานของคำนั้นมาใช้ในการแปล

 4. หนังสือเรียนหรือคู่มือทางวิชาการ: สามารถใช้หนังสือเรียนหรือคู่มือทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ เช่น English Grammar in Use หรือ Oxford English for Academic Purposes เพื่อหาคำแปลและความหมายของคำว่า ปกป้อง ในภาษาอังกฤษ

การอ้างอิงแหล่งที่น่าเชื่อถือเป็นสิ่งสำคัญในการแปลคำว่า ปกป้อง เพื่อให้ได้คำแปลที่ถูกต้องและสอดคล้องกับความหมายที่ต้องการ อย่างไรก็ตาม การใช้แหล่งอ้างอิงเพียงแห่งเดียวอาจไม่เพียงพอในบางกรณี ดังนั้น ควรพิจารณาใช้หลายแหล่งที่น่าเชื่อถือเพื่อเสริมความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของคำแปล

วิธีการใช้คำว่า ปกป้อง ในประโยคภาษาอังกฤษ

วิธีการใช้คำว่า ปกป้อง ในประโยคภาษาอังกฤษ

ปกป้อง เป็นคำกริยาในภาษาไทยที่มีความหมายว่า คุ้มครองป้องกัน หรือรักษาสิ่งต่าง ๆ ให้ปลอดภัยจากอันตรายหรือความเสียหาย ดังนั้น เมื่อนำคำว่า ปกป้อง มาใช้ในประโยคภาษาอังกฤษ จะมีความหมายเดียวกันนี้ดังตัวอย่างประโยคต่อไปนี้:

 1. Rangers work to protect animals within the national park. [1]
  เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทำงานเพื่อปกป้องสัตว์ในอุทยานแห่งชาติ

 2. Machu Picchu has introduced visitor limits to prevent overcrowding and protect the site. [1]
  มาชู พิชชูได้นำเสนอการจำกัดจำนวนผู้เข้าชมเพื่อป้องกันการเกิดความแออัดและปกป้องสถานที่

การใช้คำว่า ปกป้อง ในประโยคภาษาอังกฤษจะช่วยให้เข้าใจความหมายและการใช้งานของคำนี้ได้อย่างถูกต้องและชัดเจน


Learn more:

 1. protect (【คำกริยา】ปกป้อง ) ความหมาย, วิธีใช้ และวิธีออกเสียง
 2. ปกป้อง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. PROTECT แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

Categories: รายละเอียด 23 ปกป้อง ภาษาอังกฤษ

โตกะตุ๊ด EP.1 | รัศมีแข x ปกป้อง | เรียนภาษาอังกฤษกับครูลูกกอล์ฟ ที่โรงเรียนใหม่ สามย่านมิตรทาวน์
โตกะตุ๊ด EP.1 | รัศมีแข x ปกป้อง | เรียนภาษาอังกฤษกับครูลูกกอล์ฟ ที่โรงเรียนใหม่ สามย่านมิตรทาวน์

safeguard. (vt) ปกป้อง, See also: คุ้มครอง, อารักขา, Syn. protect, look after, defend, guard, preserve, secure. safeguard against.

See more: hoicamtrai.com/category/schedule

ปกป้องคุ้มครอง ภาษาอังกฤษ

ปกป้องคุ้มครอง ภาษาอังกฤษ

การปกป้องคุ้มครองเป็นเรื่องที่สำคัญในการรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของบุคคลหรือสิ่งของต่างๆ ภาษาอังกฤษมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องคุ้มครองอยู่มากมาย ซึ่งจะช่วยให้เราสื่อสารและเข้าใจเรื่องราวที่เกี่ยวข้องได้ดียิ่งขึ้น ในบทความนี้เราจะพาไปรู้จักกับคำศัพท์และประโยคที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องคุ้มครองในภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องคุ้มครองในภาษาอังกฤษ:

 1. Protect [1]: หมายถึง ปกป้อง รักษา หรือป้องกัน ใช้ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยหรือความเป็นส่วนตัว
 2. Guard [1]: หมายถึง ป้องกัน รักษา หรือคุ้มครอง ใช้ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันความเสียหายหรืออันตราย
 3. Escort [1]: หมายถึง คุ้มครอง หรือคอยเฝ้าป้องกัน ใช้ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการคอยเฝ้าป้องกันหรือคุ้มครองบุคคลหรือสิ่งของ
 4. Defend [1]: หมายถึง ป้องกัน รักษา หรือคุ้มครอง ใช้ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันความเสียหายหรือการโจมตี
 5. Preserve [1]: หมายถึง รักษา หรือคุ้มครอง ใช้ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสิ่งของให้คงค่าและไม่เสื่อมสภาพ

ตัวอย่างประโยคที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องคุ้มครองในภาษาอังกฤษ:

 1. The police officer is here to protect us. [1]
  (เจ้าหน้าที่ตำรวจมาที่นี่เพื่อปกป้องคุณเรา)
 2. We must defend our rights. [1]
  (เราต้องป้องกันสิทธิ์ของเรา)
 3. The security guard is responsible for guarding the building. [1]
  ปกป้องคุ้มครอง ภาษาอังกฤษ (Protect and Defend in English)

เมื่อพูดถึงคำว่า ปกป้องคุ้มครอง ในภาษาอังกฤษ คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องที่สุดคือ protect และ defend ซึ่งมีความหมายเดียวกันกับคำว่า ปกป้อง ในภาษาไทย [1] คำว่า protect หมายถึงการปกป้องหรือคุ้มครองสิ่งต่าง ๆ ให้ปลอดภัย ส่วนคำว่า defend หมายถึงการป้องกันหรือปกป้องตัวเองหรือสิ่งที่เราเชื่อมั่น [1]

การปกป้องคุ้มครองสิ่งต่าง ๆ สามารถทำได้ในหลายแบบวิธี ตั้งแต่การปกป้องความปลอดภัยของบุคคล การปกป้องสิ่งแวดล้อม การปกป้องสิทธิและเสรีภาพ และอื่น ๆ อีกมากมาย ในบทความนี้เราจะพูดถึงการปกป้องคุ้มครองในแง่ของสิทธิและความเสรีภาพ

การปกป้องคุ้มครองสิทธิและความเสรีภาพเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้บุคคลหรือกลุ่มคนสามารถมีชีวิตที่มีความเป็นอิสระและมีความเท่าเทียมกันได้ นอกจากนี้การปกป้องคุ้มครองสิทธิและความเสรีภาพยังช่วยสร้างสังคมที่เป็นธรรมและยุติธรรม [1]

การปกป้องคุ้มครองสิทธิและความเสรีภาพสามารถทำได้โดยหลายวิธี เช่น การสร้างกฎหมายที่เป็นธรรม การสนับสนุนองค์กรที่ทำงานเพื่อปกป้องสิทธิและความเสรีภาพ การส่งเสริมการศึกษาและการเข้าถึงข้อมูล การสร้างสื่อมวลชนที่เสรี และการสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม [1]

การปกป้องคุ้มครองสิทธิและความเสรีภาพเป็นหน้าที่ของทุกคนในสังคม ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล


Learn more:

 1. คุ้มครอง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. คุ้มครองรักษา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. หลักการใช้งาน Prevent และ Protect – Engcouncil
Overprotective แปลว่า ปกป้องมากไป | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Overprotective แปลว่า ปกป้องมากไป | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
10 วิธีบอกรักภาษาอังกฤษ ที่มากกว่า 'I Love You'
10 วิธีบอกรักภาษาอังกฤษ ที่มากกว่า ‘I Love You’
รวมชื่อไทยแบบอินเตอร์ จัดเต็ม ชื่อเขียนอ่านได้ทั้งไทยอังกฤษ หลายภาษา
รวมชื่อไทยแบบอินเตอร์ จัดเต็ม ชื่อเขียนอ่านได้ทั้งไทยอังกฤษ หลายภาษา
ตัวป้องกันแป้นพิมพ์ภาษาอังกฤษสำหรับ2021 Macbook Pro 14 A2442 M2 Max สูงสุด A2779 2023 Macbook Pro 16 A2485 M2 Pro A2780แป้นพิมพ์ซิลิโคนนิ่มปกป้องตัวเครื่อง | Lazada.Co.Th
ตัวป้องกันแป้นพิมพ์ภาษาอังกฤษสำหรับ2021 Macbook Pro 14 A2442 M2 Max สูงสุด A2779 2023 Macbook Pro 16 A2485 M2 Pro A2780แป้นพิมพ์ซิลิโคนนิ่มปกป้องตัวเครื่อง | Lazada.Co.Th
เคส Oppo A53ปกป้องโทรศัพท์ทุกส่วนของเครื่องกันกระแทกลายภาษาอังกฤษ | Lazada.Co.Th
เคส Oppo A53ปกป้องโทรศัพท์ทุกส่วนของเครื่องกันกระแทกลายภาษาอังกฤษ | Lazada.Co.Th

See more here: hoicamtrai.com

สารบัญ

การแปลคำว่า ปกป้อง เป็นภาษาอังกฤษ
ความหมายของ ปกป้อง ในภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ปกป้อง ในภาษาอังกฤษ
การค้นหาคำศัพท์ ปกป้อง ในพจนานุกรม Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ
แหล่งอ้างอิงอื่นที่ใช้ในการแปลคำว่า ปกป้อง ภาษาอังกฤษ
วิธีการใช้คำว่า ปกป้อง ในประโยคภาษาอังกฤษ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *