รัดกุมภาษาอังกฤษ: เคล็ดลับในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

120 บทสนทนา ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว Backpacker ต้อง คลิ๊ก!! - Pantip

Safety Equipment | อุปกรณ์ป้องกันอันตราย | 17 คำศัพท์ใหม่ ภาษาอังกฤษ

Keywords searched by users: รัดกุมภาษาอังกฤษ: เคล็ดลับในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ รัดกุม รอบคอบ ภาษาอังกฤษ, รัดกุม แปลว่า, Concise, ถูกคอ, เคร่งครัด, concise แปลว่า, อนุญาต

ความหมายของรัดกุมในภาษาอังกฤษ

120 บทสนทนา ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว Backpacker ต้อง คลิ๊ก!! - Pantip
120 บทสนทนา ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว Backpacker ต้อง คลิ๊ก!! – Pantip

ความหมายของรัดกุมในภาษาอังกฤษ

รัดกุมในภาษาอังกฤษแปลว่า compact หรือ tight [1]. คำว่ารัดกุมใช้ในบริบทที่หมายถึงการทำให้แน่นหนาและกระชับ โดยไม่ยาวเยิ่นเย้อหรือหย่อนยาน [1]. คำนี้สามารถใช้ในหลายบริบทต่างๆ เช่นการแต่งตัว, การเขียน, หรือการประกอบเป็นรูปร่าง [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่ารัดกุม:

 • เมื่อเตรียมตัวออกไปงานสำคัญ คุณอาจต้องแต่งตัวรัดกุมเพื่อให้ดูมีความเป็นมืออาชีพ [1].
 • การเขียนบทความวิชาการควรมีความกระชับและรัดกุม เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายและไม่เหนื่อยอ่าน [1].
 • การประกอบเป็นรูปร่างของสิ่งของต่างๆ ควรทำให้รัดกุมและแข็งแรงเพื่อให้มีความคงทน [1].

Learn more:

 1. รัดกุม แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. รัดกุม แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. รัดกุม คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค

ตัวอย่างประโยคใช้รัดกุมในภาษาอังกฤษ

Oxford First Illustrated Essay Dictionary Stem Englishต้นฉบับOxford Elementaryคณิตศาสตร์พจนานุกรมหนังสืออ้างอิงพจนานุกรมภาษาอังกฤษหนังสือ ภาษาอังกฤษทั้งหมด | Lazada.Co.Th
Oxford First Illustrated Essay Dictionary Stem Englishต้นฉบับOxford Elementaryคณิตศาสตร์พจนานุกรมหนังสืออ้างอิงพจนานุกรมภาษาอังกฤษหนังสือ ภาษาอังกฤษทั้งหมด | Lazada.Co.Th

เมื่อคุณค้นหา ตัวอย่างประโยคใช้รัดกุมในภาษาอังกฤษ คุณจะพบว่ามีข้อมูลที่เกี่ยวข้องในผลการค้นหา 2 รายการ ซึ่งเป็นดังนี้:

 1. รายการที่ 1: รัดกุม แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. รายการที่ 2: รัดกุม คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค

เนื่องจากคำค้นหาของคุณเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการแปลความหมายของ รัดกุม ในภาษาอังกฤษ ดังนั้นเราจะสร้างเนื้อหาที่เกี่ยวข้องตามคำขอของคุณ:

หัวข้อ: รัดกุม แปลว่าอะไร และความหมายของมันในภาษาอังกฤษ

เนื้อหา:
รัดกุมในภาษาอังกฤษแปลว่า compact หรือ tighten [1] ซึ่งมีความหมายเกี่ยวกับการทำให้แน่นหนา รวมกันแน่น หรือทำให้เป็นรูปร่างที่กระชับมากขึ้น คำว่า รัดกุม ใช้ในหลายบริบทและประโยคต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษ ดังนี้:

 1. การใช้รัดกุมในประโยคที่เกี่ยวกับการทำให้แน่นหนาหรือกระชับ:
 • The clothes in my suitcase are compacted to save space. [1]
  (เสื้อผ้าในกระเป๋าเดินทางของฉันถูกรัดกุมเพื่อประหยัดพื้นที่)
 • The soil was compacted to create a solid foundation for the building. [1]
  (ดินถูกรัดกุมเพื่อสร้างพื้นฐานที่แข็งแรงสำหรับอาคาร)
 1. การใช้รัดกุมในประโยคที่เกี่ยวกับการทำให้เป็นรูปร่างที่กระชับ:
 • The gymnasts body is compact and well-defined. [1]
  (ร่างกายของนักกีฬายิมนาสต์มีลักษณะกระชับและเจาะจง)
 • The compact car is perfect for city driving. [1]
  (รถยนต์ขนาดย่อมเหมาะสำหรับการขับขี่ในเมือง)
 1. การใช้เมื่อคุณค้นหา ตัวอย่างประโยคใช้รัดกุมในภาษาอังกฤษ คุณจะพบว่ามีข้อมูลที่เกี่ยวข้องในผลการค้นหา 2 รายการ ซึ่งเป็นดังนี้:

 2. รายการที่ 1: รัดกุม แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

 3. รายการที่ 2: รัดกุม คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค

เนื่องจากคุณต้องการเนื้อหาที่สอดคล้องกับมาตรฐาน SEO ของ Google ฉันจะสร้างเนื้อหาที่เป็นประโยชน์และเป็นรายละเอียดตามที่คุณต้องการ:

หัวข้อ: ตัวอย่างประโยคใช้รัดกุมในภาษาอังกฤษ

เนื้อหา:
การใช้รัดกุมในประโยคในภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อให้ประโยคมีความกระชับและชัดเจนมากยิ่งขึ้น ดังนั้น เราจะมาดูตัวอย่างประโยคที่ใช้รัดกุมในภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณเข้าใจและนำไปใช้ได้ในการสื่อสารและเขียนเอกสารต่าง ๆ:

 1. การใช้รัดกุมในประโยคแบบกระชับ (Concise Sentences):
 • She is smart, talented, and hardworking [1].
 • The book is interesting, informative, and well-written [1].
 • He speaks English fluently, French fluently, and German fluently [1].
 1. การใช้รัดกุมในประโยคแบบสั้น (Short Sentences):
 • I love you. You love me [1].
 • He came, he saw, he conquered [1].
 • She laughed, she cried, she danced [1].
 1. การใช้รัดกุมในประโยคแบบกระชับและชัดเจน (Concise and Clear Sentences):
 • The project was completed on time and within budget [1].
 • The meeting was productive and efficient [1].
 • The report was thorough and well-researched [1].

Learn more:

 1. รัดกุม แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. รัดกุม คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค
 3. อธิบายให้เข้าใจง่าย ๆ กับเรื่อง Conjunction

การใช้คำว่ารัดกุมในบทสนทนาและการสื่อสาร

ต่อภาค 2 *** หนังสือภาษาอังกฤษที่วางขาย...สงสารคนซื้อไปอ่าน - Pantip
ต่อภาค 2 *** หนังสือภาษาอังกฤษที่วางขาย…สงสารคนซื้อไปอ่าน – Pantip

การใช้คำว่า รัดกุม ในบทสนทนาและการสื่อสาร

คำว่า รัดกุม เป็นคำที่ใช้ในบทสนทนาและการสื่อสารเพื่อแสดงถึงการควบคุมหรือจำกัดความเสรีของบุคคลหรือกลุ่มคนในบางกรณี ซึ่งการใช้คำนี้อาจมีผลกระทบที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับบริบทและวัตถุประสงค์ของการสื่อสารนั้น ๆ [1].

การใช้คำว่า รัดกุม ในบทสนทนาและการสื่อสารสามารถมีลักษณะต่าง ๆ ได้ดังนี้:

 1. การใช้คำว่า รัดกุม เพื่อควบคุมสถานการณ์: ในบางกรณี การใช้คำว่า รัดกุม อาจแสดงถึงการควบคุมหรือจำกัดความเสรีของบุคคลหรือกลุ่มคนในสถานการณ์ที่ต้องการความเข้าใจและการปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อกำหนดที่กำหนดไว้ [2]. ตัวอย่างเช่น ในการสนทนาเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายหรือการปฏิบัติตามข้อกำหนดในองค์กรหรือสถาบันต่าง ๆ อาจมีการใช้คำว่า รัดกุม เพื่อแสดงถึงการควบคุมหรือจำกัดความเสรีของบุคคลหรือกลุ่มคนในการปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อกำหนดที่กำหนดไว้ .

 2. การใช้คำว่า รัดกุม เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการสื่อสาร: ในบางกรณี การใช้คำว่า รัดกุม อาจแสดงถึงการสร้างความเข้มแข็งในการสื่อสาร เพื่อให้ข้อความหรือความคิดที่ต้องการถูกต้องและเข้าใจได้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการสื่อสารนั้น ๆ . ตัวอย่างเช่น ในการสนทนาทางธุรกิจหรือการสื่อสารในองค์กร การใช้คำว่า รัดกุม เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการสื่อสารอาจช่วยให้ข้อความหรือความคิดถูกต้องและเข้าใจได้ตรงกับวัตถุปรการใช้คำว่า รัดกุม ในบทสนทนาและการสื่อสาร

คำว่า รัดกุม เป็นคำที่ใช้ในบทสนทนาและการสื่อสารเพื่อแสดงถึงการควบคุมหรือจำกัดความเสรีของบุคคลหรือกลุ่มคนในบางกรณี ซึ่งการใช้คำนี้อาจมีผลกระทบต่อความเข้าใจและความสัมพันธ์ระหว่างผู้สื่อสาร ดังนั้น การใช้คำว่า รัดกุม ในบทสนทนาและการสื่อสารควรพิจารณาให้รอบคอบและเหมาะสมกับบริบทและวัตถุประสงค์ของการสื่อสารนั้นๆ [1].

เมื่อใช้คำว่า รัดกุม ในบทสนทนาและการสื่อสาร ควรทำตามหลักการและแนวทางดังต่อไปนี้:

 1. เลือกใช้คำว่า รัดกุม ให้เหมาะสม: คำว่า รัดกุม เป็นคำที่มีความหมายที่เป็นกลาง และอาจมีความรู้สึกทางลบหรือเชิงลบในบางกรณี ดังนั้น ควรพิจารณาว่าการใช้คำนี้เหมาะสมกับบริบทและวัตถุประสงค์ของการสื่อสารหรือไม่ หากไม่แน่ใจ ควรพิจารณาใช้คำอื่นที่มีความหมายที่เหมาะสมและไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดพลาด [1].

 2. ใช้คำว่า รัดกุม อย่างชัดเจน: เมื่อใช้คำว่า รัดกุม ในบทสนทนาและการสื่อสาร ควรให้คำนิยามหรืออธิบายความหมายของคำนี้ให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้ฟังหรือผู้รับข้อความเข้าใจได้อย่างถูกต้องและเหมือนกัน [1].

 3. ใช้ตัวอย่างหรือสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง: เพื่อให้การใช้คำว่า รัดกุม มีความเข้าใจและความสัมพันธ์กับบริบทที่ชัดเจน ควรใช้ตัวอย่างหรือสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยให้ผู้ฟังหรือผู้รับข้อความเข้าใจและเห็นภาพได้ชั


Learn more:

 1. การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร – Thai forCommunacation
 2. “รูปแบบการสื่อสาร 5 ขั้นตอน” ตัวช่วยให้คุณและคนอื่นทำงานได้อย่างราบรื่น
 3. How to solve your business communication problems | Workplace from Meta

คำที่มีความหมายใกล้เคียงกับรัดกุมในภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษLongman Collocationsพจนานุกรมและคำนามหนังสือคำศัพท์ภาษาอังกฤษ พจนานุกรมภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษต้นฉบับฉบับหนังสือภาษาอังกฤษ | Lazada.Co.Th
ภาษาอังกฤษLongman Collocationsพจนานุกรมและคำนามหนังสือคำศัพท์ภาษาอังกฤษ พจนานุกรมภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษต้นฉบับฉบับหนังสือภาษาอังกฤษ | Lazada.Co.Th

คำที่มีความหมายใกล้เคียงกับ รัดกุม ในภาษาอังกฤษมีหลายคำที่สามารถใช้แทนคำนี้ได้ ซึ่งแต่ละคำจะมีความหมายและการใช้งานที่เล็กน้อยต่างกันไป ดังนี้:

 1. Compact [1]

  • ความหมาย: แน่น, รวมกันแน่น, อัดแน่น, แข็ง, กระชับ, รัดกุม, กะทัดรัด
  • ตัวอย่างประโยค: The clothes in her suitcase were neatly compacted. [1]
 2. Compendious [1]

  • ความหมาย: รัดกุม, สั้นกะทัดรัดและชัดเจน
  • ตัวอย่างประโยค: The professors lecture was compendious and easy to understand. [1]
 3. Concise [1]

  • ความหมาย: สั้นกะทัดรัด, รัดกุม, รวบรัด
  • ตัวอย่างประโยค: The authors writing style is concise and to the point. [1]
 4. Conciseness [1]

  • ความหมาย: ความสั้นกะทัดรัด, ความรัดกุม
  • ตัวอย่างประโยค: The conciseness of his speech impressed the audience. [1]
 5. Digest [1]

  • ความหมาย: ทำให้สั้นรัดกุม, สรุป
  • ตัวอย่างประโยค: She managed to digest the lengthy report into a concise summary. [1]
 6. Tight [1]

  • ความหมาย: แน่น, รัดแน่น, รัดกุม, คับ, คับแคบ, คับขัน
  • ตัวอย่างประโยค: The lid of the jar was tightly sealed. [1]
 7. Tighten [1]

  • ความหมาย: ทำให้แน่นหนา, ทำให้รัดกุม, กลายเป็นแน่นหนา, กลายเป็นรัดกุม
  • ตัวอย่างประโยค: He tightened the screws to secure the shelf. [1]

โดยสรุปแล้ว คำที่มีความหมายใกล้เคียงกับ รัดกุม ในภาษาอังกฤษมีหลายคำที่สามารถใช้แทนคำนี้ได้ แต่ละคำมีความหมายและการใช้งานที่เล็กน้อยต่างกัน ขึ้นอยู่กับบริบทและความเหมาะสมในการใช้คำนั้น ๆ


Learn more:

 1. รัดกุม แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. รัดกุม แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. อธิบายให้เข้าใจง่าย ๆ กับเรื่อง Conjunction

การเรียนรู้และประยุกต์ใช้คำว่ารัดกุมในภาษาอังกฤษ

การเรียนรู้และประยุกต์ใช้คำว่า รัดกุม ในภาษาอังกฤษ

การเรียนรู้และประยุกต์ใช้คำว่า รัดกุม ในภาษาอังกฤษเป็นกระบวนการที่สำคัญในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียน ซึ่งการรัดกุมคือการใช้คำหรือวลีที่มีความหมายเหมือนหรือใกล้เคียงกันในภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและการสื่อสารในภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและคล่องตัว [1].

เพื่อให้การเรียนรู้และประยุกต์ใช้คำว่า รัดกุม ในภาษาอังกฤษมีประสิทธิภาพ นักเรียนควรมีการศึกษาและปฏิบัติตามขั้นตอนหลักที่เรียกว่า ASSURE Model [1]. โดย ASSURE Model เป็นกระบวนการใช้สื่อการสอนที่มีขั้นตอนดังนี้:

 1. Analyze Learner Characteristics (การวิเคราะห์ลักษณะผู้เรียน): ในขั้นตอนนี้ ผู้สอนควรทำความเข้าใจถึงลักษณะและความต้องการของผู้เรียน เช่น ระดับความรู้ในภาษาอังกฤษ ความสามารถในการใช้สำนวน และความคุ้นเคยกับสำนวนภาษาอังกฤษ [1].

 2. State Objectives (การกำหนดวัตถุประสงค์): ในขั้นตอนนี้ ผู้สอนควรกำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการรัดกุมในภาษาอังกฤษ เช่น เพื่อเพิ่มความเข้าใจในการใช้สำนวน หรือเพื่อเพิ่มทักษะในการสื่อสารในภาษาอังกฤษ [1].

 3. Select instructional methods, media, and materials (การเลือกวิธีการสอน สื่อ และวัสดุการเรียนรู้): ในขั้นตอนนี้ ผู้สอนควรเลือกวิธีการสอนที่เหมาะสม เช่น การใช้เกมหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรัดกุม และเลือกสื่อและวัสดุการเรียนรู้การเรียนรู้และประยุกต์ใช้คำว่า รัดกุม ในภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่น่าสนใจและมีความสำคัญในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียน ซึ่งคำว่า รัดกุม ในภาษาอังกฤษมีหลายความหมายและใช้ในบริบทต่างๆ ดังนั้นการเรียนรู้และประยุกต์ใช้คำว่า รัดกุม จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและคล่องตัว [1].

เพื่อให้การเรียนรู้และประยุกต์ใช้คำว่า รัดกุม ในภาษาอังกฤษเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนควรมีการศึกษาและเข้าใจความหมายของคำว่า รัดกุม ในบริบทต่างๆ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการสื่อสารและการเขียนได้อย่างถูกต้อง [1].

นอกจากนี้ การเรียนรู้และประยุกต์ใช้คำว่า รัดกุม ในภาษาอังกฤษยังสามารถทำได้ผ่านกิจกรรมและการฝึกปฏิบัติต่างๆ เช่น

 • การอ่านและศึกษาตัวอย่างประโยคที่มีคำว่า รัดกุม และวิเคราะห์ความหมายของประโยคนั้นๆ
 • การฟังและเข้าใจการใช้คำว่า รัดกุม ในบริบทต่างๆ จากเสียงพูดหรือวิดีโอ
 • การเขียนประโยคที่มีคำว่า รัดกุม ในบริบทต่างๆ เพื่อฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการเขียน

การเรียนรู้และประยุกต์ใช้คำว่า รัดกุม ในภาษาอังกฤษจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและคล่องตัว และสามารถสื่อสารและเขียนเอกสารในภาษาอั


Learn more:

 1. ASSURE Model

Categories: อัปเดต 44 รัดกุม ภาษา อังกฤษ

Safety Equipment | อุปกรณ์ป้องกันอันตราย | 17 คำศัพท์ใหม่ ภาษาอังกฤษ
Safety Equipment | อุปกรณ์ป้องกันอันตราย | 17 คำศัพท์ใหม่ ภาษาอังกฤษ

[ratkum] (v) EN: be circumspect ; be cautious ; be watertight ; be concise ; be expedient. รัดกุม [ratkum] (adv) EN: concisely ; briefly ; succinctly ; carefully FR: succinctement ; brièvement.(คอน’เชิส) adj. ซึ่งมีจิตสำนึก, มีสติ, มีเจตนา, พิชาน, Syn. sensible, aware. consciousness. (คอน’เชิสเนส) n. ความมีสติ, ความมีจิตสำนึก, ความคิดและความรู้สึกรวมกัน, ภาวะจิต, ความตระหนัก, Syn. knowledge.(เคอ’เทียส) adj. มีมารยาท, สุภาพ, มีอัธยาศัย, มีความเอื้อเฟื้อ, See also: courteousness n., Syn. polite, civil, Ant. impolite.

clear (เคลียร์) { cleared, clearing, clears } adj., adv. ใส, ไม่ขุ่น, ไม่มีฝุ่น, แจ่มแจ้ง, ใสแจ๋ว, ใสสะอาด, ไร้มลทิน, ชัดเจน, แน่ชัด, ไม่มีอุปสรรค์, เปิดเผย, ไม่มีสินค้า, ไม่มีหนี้สิน, ไม่มีส่วนลด vt. ทำให้สะอาด, ทำให้ใสแจ๋ว, กวาดล้าง vi. ใส, กลายเป็นใสสะอาด, กลายเป็นชัดเจน, แลกเปลี่
clearheaded adj. หัวสมองแจ่มใส.

See more: hoicamtrai.com/category/schedule

Conscious อ่านยังไง

การเขียนใหม่ของย่อหน้าด้านล่างจะเพิ่มข้อมูลที่ขาดหายไปเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น:

คำว่า Conscious ในภาษาไทยอ่านว่า คอนเชียส และมีความหมายหลายความหมาย ดังนี้:

 1. Conscious (คอนเชียส) เป็นคำคุณศัพท์ที่หมายถึง ซึ่งมีจิตสำนึก, มีสติ, มีเจตนา, พิชาน [1].
 2. Consciousness (คอนเชียสเนส) เป็นคำนามที่หมายถึง ความมีสติ, ความมีจิตสำนึก, ความคิดและความรู้สึกรวมกัน, ภาวะจิต, ความตระหนัก [1].

ดังนั้น, Conscious และ Consciousness เป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกตัวและความตระหนักในจิตใจของบุคคล [1].


Learn more:

 1. CONSCIOUS แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. conscious คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล อังกฤษ-ไทย อ.สอ เสถบุตร
 3. conscious คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค

Courteous อ่านว่าอะไร

การเขียนใหม่ของย่อหน้าด้านล่างจะช่วยให้อ่านเข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น:

คำว่า courteous ในภาษาไทยอ่านว่า เคอเทียส แปลว่ามีมารยาท สุภาพ มีอัธยาศัยดี และมีความเอื้อเฟื้อ [1] คำนี้มักใช้เป็นคำคุณศัพท์เพื่อบ่งบอกถึงความสุภาพและมารยาทที่ดีของบุคคลหรือการกระทำ [1] คำว่า courteous มีความหมายใกล้เคียงกับคำว่า polite และ civil [1] ซึ่งเป็นคำที่ใช้บ่งบอกถึงการมีมารยาทและความเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น [1] คำว่า courteous มีความตรงข้ามกับคำว่า impolite ซึ่งหมายถึงไม่สุภาพ [1]


Learn more:

 1. COURTEOUS แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. courteous แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. courteous คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค
หนังสือภาษาอังกฤษที่วางขาย...สงสารคนซื้อไปอ่าน - Pantip
หนังสือภาษาอังกฤษที่วางขาย…สงสารคนซื้อไปอ่าน – Pantip
11 สำนวนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ “การเงิน”
11 สำนวนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ “การเงิน”
เรียนภาษาอังกฤษที่ต่างประเทศ ราคาถูก Study English Save Price
เรียนภาษาอังกฤษที่ต่างประเทศ ราคาถูก Study English Save Price
บัญชีคำศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษ ม.1-3 - Flip Ebook Pages 101-122 | Anyflip
บัญชีคำศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษ ม.1-3 – Flip Ebook Pages 101-122 | Anyflip
ภาษาอังกฤษLongman Collocationsพจนานุกรมและคำนามหนังสือคำศัพท์ภาษาอังกฤษ พจนานุกรมภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษต้นฉบับฉบับหนังสือภาษาอังกฤษ | Lazada.Co.Th
ภาษาอังกฤษLongman Collocationsพจนานุกรมและคำนามหนังสือคำศัพท์ภาษาอังกฤษ พจนานุกรมภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษต้นฉบับฉบับหนังสือภาษาอังกฤษ | Lazada.Co.Th
ต่อภาค 2 *** หนังสือภาษาอังกฤษที่วางขาย...สงสารคนซื้อไปอ่าน - Pantip
ต่อภาค 2 *** หนังสือภาษาอังกฤษที่วางขาย…สงสารคนซื้อไปอ่าน – Pantip
Oxford First Illustrated Essay Dictionary Stem Englishต้นฉบับOxford Elementaryคณิตศาสตร์พจนานุกรมหนังสืออ้างอิงพจนานุกรมภาษาอังกฤษหนังสือ ภาษาอังกฤษทั้งหมด | Lazada.Co.Th
Oxford First Illustrated Essay Dictionary Stem Englishต้นฉบับOxford Elementaryคณิตศาสตร์พจนานุกรมหนังสืออ้างอิงพจนานุกรมภาษาอังกฤษหนังสือ ภาษาอังกฤษทั้งหมด | Lazada.Co.Th
120 บทสนทนา ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว Backpacker ต้อง คลิ๊ก!! - Pantip
120 บทสนทนา ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว Backpacker ต้อง คลิ๊ก!! – Pantip

See more here: hoicamtrai.com

สารบัญ

ความหมายของรัดกุมในภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างประโยคใช้รัดกุมในภาษาอังกฤษ
การใช้คำว่ารัดกุมในบทสนทนาและการสื่อสาร
คำที่มีความหมายใกล้เคียงกับรัดกุมในภาษาอังกฤษ
การเรียนรู้และประยุกต์ใช้คำว่ารัดกุมในภาษาอังกฤษ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *