สารพัน แปล ว่า: ความหมายและการใช้งานในชีวิตประจำวัน!

บทเพลงสวดมนต์ ทำนองสรภัญญะ สวดทุกวัน เพื่อเจริญสติ เจริญสมาธิ [บาลี-แปลไทย] ไม่มีโฆษณาคั่น

บทเพลงสวดมนต์ ทำนองสรภัญญะ สวดทุกวัน เพื่อเจริญสติ เจริญสมาธิ [บาลี-แปลไทย] ไม่มีโฆษณาคั่น

Keywords searched by users: สารพัน แปล ว่า: ความหมายและการใช้งานในชีวิตประจำวัน! สารพัดสารพัน แปลว่า, สารพัด หมายถึง, เศร้าสร้อย แปลว่า, ประหวั่น หมายถึง, โจษจัน แปลว่า, พักตร์ หมายถึง, สารพันปัญหา, สาระพัน

สารพัน: แปลว่าอะไร

สารพัน แปลว่าอะไร?

สารพัน (สาระพัน) เป็นคำในภาษาไทยที่มีความหมายหลากหลาย โดยมักใช้เข้าคู่กับคำอื่นเพื่อเสริมความหมาย ดังนั้นความหมายของคำนี้จะขึ้นอยู่กับคำที่ใช้ร่วมกัน ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า สารพัน ได้แก่ สารพันปัญหา ซึ่งหมายถึงการเสนอปัญหาหรือเรื่องราวที่มีความสำคัญ [1].

คำว่า สารพัน ยังมีความหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้:

 1. สารพันธุกรรม: เป็นสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการสืบทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต [1].

Learn more:

 1. สารพัน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …
 2. สารพัน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. สารพัน คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

ความหมายของคำว่า สารพัน

คำว่า สารพัน ในภาษาไทยมีความหมายหลากหลายและใช้ในบริบทต่างๆ ดังนี้:

 1. สารพันในความหมายทางสังคม: ในบริบททางสังคม สารพันหมายถึงการเชื่อมโยงหรือความสัมพันธ์ที่มีจำนวนมาก หรือมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด [1]

 2. สารพันในความหมายทางวิทยาศาสตร์: ในวิทยาศาสตร์ สารพันหมายถึงสารที่มีปริมาณมากมายหรือมีจำนวนมาก [1]

 3. สารพันในความหมายทางภูมิศาสตร์: ในภูมิศาสตร์ สารพันหมายถึงการเชื่อมโยงหรือความสัมพันธ์ระหว่างทวีปหรือแผ่นดินใหญ่ที่มีขนาดใหญ่มากๆ [2]

 4. สารพันในความหมายทางภาษา: ในภาษาไทย สารพันหมายถึงการเชื่อมโยงคำหรือวลีที่มีจำนวนมาก หรือมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด [2]

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า สารพัน:

 • การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสามารถเป็นสารพันที่สำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการเมือง [1]
 • สารพันระหว่างทวีปเอเชียและทวีปยุโรปมีผลกระทบต่อการค้าและการลงทุน [2]

Learn more:

 1. สารพัน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. สารพัน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. สารพัน คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า สารพัน

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า สารพัน ในประโยคภาษาไทยมีดังนี้:

 1. สารพันคนเข้าร่วมการประท้วงที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง [1].
 2. การใช้สารพันในการป้องกันโรคเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ [2].
 3. สารพันคนรวมตัวกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการต่อต้านความเห็นต่าง [1].
 4. การใช้สารพันในการสร้างความสามัคคีในทีมงานมีผลดีต่อผลงาน [2].
 5. สารพันคนในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติ [1].

Learn more:

 1. สารพัน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. สารพัน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. สารพัน แปลว่าอะไร ความหมาย คำแปล หมายความว่า ตัวอย่างประโยค

การแปลคำว่า สารพัน จากพจนานุกรมออนไลน์

การแปลคำว่า สารพัน จากพจนานุกรมออนไลน์

คำว่า สารพัน เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทย แต่ไม่สามารถหาความหมายได้จากพจนานุกรมออนไลน์ที่เราค้นหา อย่างไรก็ตาม สามารถสรุปความหมายของคำนี้ได้จากคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง และประโยคที่ใช้คำนี้ในบทความหรือเว็บไซต์ต่างๆ

ความหมายของคำว่า สารพัน อาจมีหลายแง่มุม ดังนี้:

 1. สารพันในความหมายทางสังคม [2]:

  • สารพันเป็นคำที่ใช้ในบริบทของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล หมายถึงความสัมพันธ์ที่มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด หรือมีความสัมพันธ์ที่สำคัญและสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่อง
 2. สารพันในความหมายทางวิทยาศาสตร์ [1]:

  • สารพันเป็นคำที่ใช้ในบริบทของสารเคมี หมายถึงสารที่มีการผสมผสานหรือสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ หรือสารที่มีส่วนประกอบหลายอย่างที่มีความสัมพันธ์กัน

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า สารพัน:

 1. ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อและลูกสามารถเรียกว่าเป็นสารพันที่แข็งแรงและใกล้ชิดกันมาก [2]
 2. การผสมสารพันระหว่างสาร A และสาร B ทำให้เกิดสาร C ที่มีคุณสมบัติพิเศษ [1]

Learn more:

 1. สารพัน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. สารพัน คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON
 3. สารพัน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

การใช้คำว่า สารพัน ในประโยคและบทสนทนา

การใช้คำว่า สารพัน ในประโยคและบทสนทนา

คำว่า สารพัน เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยและมีความหมายว่า หลายอย่าง หรือ หลากหลาย [2] คำนี้มักถูกใช้ในประโยคและบทสนทนาเพื่อเสริมความหมายหรือเพิ่มความหลากหลายให้กับเนื้อหาที่กล่าวถึง ดังนั้น เราสามารถใช้คำว่า สารพัน ในประโยคและบทสนทนาได้ตามตัวอย่างด้านล่างนี้:

 1. ในประโยค:
 • ผลไม้ที่มีอยู่ในตลาดนี้มีสารพันชนิดต่างๆ เช่น สารพันแอปเปิ้ล สารพันส้ม และสารพันกล้วย [2].
 • การท่องเที่ยวในประเทศไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวสารพัน เช่น สารพันวัด สารพันทะเล และสารพันภูเขา [1].
 1. ในบทสนทนา:
 • บุคคลที่เข้าร่วมงานสัมมนามีความสนใจในหลายเรื่อง เช่น สารพันการตลาด สารพันการเงิน และสารพันการบริหาร [2].
 • ในการสนทนาเกี่ยวกับการเลือกที่พักในการเดินทาง ผู้เข้าพักสนใจในสถานที่ท่องเที่ยวสารพัน เช่น สารพันโรงแรม สารพันวิลล่า และสารพันบ้านพัก [1].

ดังนั้น การใช้คำว่า สารพัน ในประโยคและบทสนทนาช่วยเพิ่มความหลากหลายและความสนใจให้กับเนื้อหาที่กล่าวถึง และช่วยให้ผู้ฟังหรือผู้อ่านเข้าใจและสนใจในเนื้อหามากขึ้น [2].


Learn more:

 1. สารพัน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. สารพัด คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค
 3. สารพัดสารพัน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ สารพัน

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ สารพัน คืออะไร?

สารพัน เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยแปลว่า all kinds of หรือ ทั้งปวง [1] ซึ่งมักใช้เพื่อแสดงถึงความหลากหลายหรือครอบคลุมทุกประเภท

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า สารพัน:

 • จุลลาต้องรับรู้เรื่องราวสารพันของสาวสวยอยู่เสมอ [1]

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ สารพัน:

 1. สารพัด
 2. ทั้งปวง
 3. ทั้งหมด

Learn more:

 1. สารพัน คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON
 2. สารพัดสารพัน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. สารพัน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

Categories: นับ 51 สารพัน แปล ว่า

บทเพลงสวดมนต์ ทำนองสรภัญญะ สวดทุกวัน เพื่อเจริญสติ เจริญสมาธิ [บาลี-แปลไทย] ไม่มีโฆษณาคั่น
บทเพลงสวดมนต์ ทำนองสรภัญญะ สวดทุกวัน เพื่อเจริญสติ เจริญสมาธิ [บาลี-แปลไทย] ไม่มีโฆษณาคั่น

See more: hoicamtrai.com/category/schedule

สารพัดสารพัน แปลว่า

สารพัดสารพัน แปลว่าอะไร?

สารพัดสารพัน เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยและมีความหมายว่า สิ่งที่เกี่ยวข้องกันหรือเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิด [1]. คำว่า สารพัดสารพัน มักใช้ในบทสนทนาหรือบทความที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์หรือความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งต่างๆ ซึ่งสามารถเข้าใจได้ง่ายๆ ว่าเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิด [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า สารพัดสารพัน:

 • การศึกษาเกี่ยวกับสารพัดสารพันระหว่างการประชุมสามัญขององค์การสหประชาชาติ [1]
 • สารพัดสารพันระหว่างการเมืองและเศรษฐกิจ [1]

สารพัดสารพัน เป็นคำที่ใช้ในบทสนทนาหรือบทความที่มีความหมายเดียวกับคำว่า เชื่อมโยง หรือ เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมักใช้ในบริบททางการเมือง การศึกษา หรือการวิจัย [1].


Learn more:

 1. สารพัดสารพัน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค …
 2. สารพัดสารพัน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. สารพัด คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค
สารพัน
สารพัน” ภาษาอีสาน – อีสานร้อยแปด
คุณยายภา On X:
คุณยายภา On X: “หลากอุปสรรค..ปัญหา..สารพัน ยังเคยฝ่าฟัน..ดั้นด้น..พ้นจนได้ แม้บัดนี้..รอบตัวมี..แต่เภทภัย ขอเป็นกำลังใจ..ให้สู้..สู้เถิดเพื่อน …….. หลากปัญหาสารพันจะผันผ่าน รอยร้าวรานเรื่องร้ายจะหายสูญ กำลังใจจากตรงนี้ทวีคูณ เพื่อเพิ่มพูนพลังฝันวัน …
สารพันเลือกสรรตีความ | Pdf
สารพันเลือกสรรตีความ | Pdf
All Kinds Of แปลว่า? | Wordy Guru
All Kinds Of แปลว่า? | Wordy Guru
สารพันคำถาม | ธรรมะทำไม Ep1 - Youtube
สารพันคำถาม | ธรรมะทำไม Ep1 – Youtube

See more here: hoicamtrai.com

สารบัญ

สารพัน: แปลว่าอะไร
ความหมายของคำว่า สารพัน
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า สารพัน
การแปลคำว่า สารพัน จากพจนานุกรมออนไลน์
การใช้คำว่า สารพัน ในประโยคและบทสนทนา
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ สารพัน

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *