สังสรรค์ภาษาอังกฤษ: เส้นทางสู่ความร่วมมือและความเข้าใจ

Splendor Board Game ไทยส่ง Splendorเกมกระดานการ์ด,เกมปาร์ตี้ของครอบครัวเกมดื่มสังสรรค์ (ภาษาอังกฤษ) บอร์ดเกม เกมค้าเพชร | Lazada.Co.Th

พิธีกรภาษาอังกฤษ ต้องเริ่มยังไง พร้อมสคริปต์พิธีกรที่ใช้ได้จริง Bilingual Mc | Have A Honey Day

Keywords searched by users: สังสรรค์ภาษาอังกฤษ: เส้นทางสู่ความร่วมมือและความเข้าใจ พบปะสังสรรค์ ภาษาอังกฤษ, ดื่มสังสรรค์ ภาษาอังกฤษ, สังสรรค์ ปาร์ตี้, งานเลี้ยงสังสรรค์ ภาษาอังกฤษ, สังสรรค์ แปลว่า, สังสรรค์ สะกด, งานสังสรรค์, พบปะสังสรรค์กับเพื่อน ภาษาอังกฤษ

ความหมายของ สังสรรค์ ในภาษาอังกฤษ

Splendor Board Game ไทยส่ง Splendorเกมกระดานการ์ด,เกมปาร์ตี้ของครอบครัวเกมดื่มสังสรรค์ (ภาษาอังกฤษ) บอร์ดเกม เกมค้าเพชร | Lazada.Co.Th
Splendor Board Game ไทยส่ง Splendorเกมกระดานการ์ด,เกมปาร์ตี้ของครอบครัวเกมดื่มสังสรรค์ (ภาษาอังกฤษ) บอร์ดเกม เกมค้าเพชร | Lazada.Co.Th

ความหมายของคำว่า สังสรรค์ ในภาษาอังกฤษมีหลายความหมายและใช้ในบริบทต่างๆ ดังนี้:

 1. การพบปะและการสื่อสาร: สังสรรค์ ในภาษาอังกฤษอาจหมายถึงการพบปะและการสื่อสารระหว่างบุคคลหรือกลุ่มคน [1]. คำนี้ใช้ในบริบทของการเจรจาต่อรองหรือการพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือในบริบทของการเชื่อมต่อกับผู้อื่นในกิจกรรมสังคมต่างๆ เช่น การเข้าร่วมงานสังสรรค์หรืองานเลี้ยง [2].

 2. ความสัมพันธ์และความเชื่อมโยง: สังสรรค์ ยังหมายถึงความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มหรือองค์กรต่างๆ [2]. ในทางเชิงธุรกิจหรือการทำงาน คำนี้อาจหมายถึงการร่วมมือหรือการทำงานร่วมกันของบุคคลหรือองค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน [2].

 3. การเข้าร่วมกิจกรรมหรือกลุ่ม: สังสรรค์ ยังหมายถึงการเข้าร่วมกิจกรรมหรือกลุ่มที่มีความสนใจหรือจุดประสงค์ที่เหมือนกัน [2]. ตัวอย่างเช่นการเข้าร่วมสังคมออนไลน์หรือกลุ่มสนทนาทางอินเทอร์เน็ตที่มีความสนใจเดียวกัน เช่น กลุ่มคนรักการท่องเที่ยว หรือกลุ่มคนที่สนใจการอ่านหนังสือ [2].

 4. การสร้างความสัมพันธ์และความเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน: สังสรรค์ ยังหมายถึงการสร้างความสัมพันธ์และความเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน [2]. คำนี้ใช้ในบริบทของการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการทำงานร่วมกันในชุมชน เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมสังคมในชุมชนท้องถิ่น เพื่อสร้างความสัมพันความหมายของคำว่า สังสรรค์ ในภาษาอังกฤษมีหลายความหมายและใช้ในบริบทต่างๆ ดังนี้:

 5. การพบปะและการสื่อสาร: สังสรรค์ ในภาษาอังกฤษอาจหมายถึงการพบปะและการสื่อสารระหว่างบุคคลหรือกลุ่มคน [1]. คำนี้ใช้ในบริบทของการเจรจาต่อรองหรือการพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือในบริบทของการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม เช่น การเข้าร่วมงานสังสรรค์หรืองานเลี้ยง [2].

 6. ความสัมพันธ์และความเชื่อมโยง: สังสรรค์ ยังหมายถึงความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงระหว่างบุคคลหรือกลุ่มคน หรือระหว่างองค์กรหรือสมาคมต่างๆ [2]. คำนี้ใช้ในบริบทของการสร้างความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงทางสังคม เช่น การเป็นสมาชิกในสมาคมหรือองค์กรต่างๆ หรือการเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจ [2].

 7. การรวมตัวเป็นกลุ่ม: สังสรรค์ ยังหมายถึงการรวมตัวกันเป็นกลุ่มหรือสมาคม [1]. คำนี้ใช้ในบริบทของการรวมกลุ่มเพื่อทำงานร่วมกัน เช่น การสร้างสมาคมหรือองค์กรที่มีวัตถุประสงค์เดียวกัน [2].

 8. ความสนุกสนานและความเพลิดเพลิน: สังสรรค์ ยังหมายถึงความสนุกสนานและความเพลิดเพลินที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม เช่น งานเลี้ยงหรืองานสังสรรค์ที่มีการสนทนาและการเพลิดเพลินร่วมกัน [2].

ดังนั้น คำว่า สังสรรค์ ในภาษาอังกฤษมีความหมายที่หลากหลาย และใช้ในบริบทต่างๆ เช่น การพบปะและการสื่อสาร ความสัมพันธ์แล


Learn more:

 1. สังสรรค์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …
 2. สังสรรค์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. สังสรรค์ แปลว่าอะไร ความหมาย คำแปล หมายความว่า ตัวอย่างประโยค

ต้นกำเนิดและบรรพบุรุษของคำว่า สังสรรค์

ภาษาอังกฤษเพื่อการงาน&การเข้าสังคม+Cdชุดสนทนาภาษาอังกฤษ | B2S
ภาษาอังกฤษเพื่อการงาน&การเข้าสังคม+Cdชุดสนทนาภาษาอังกฤษ | B2S

ต้นกำเนิดและบรรพบุรุษของคำว่า สังสรรค์

คำว่า สังสรรค์ เป็นคำที่มีต้นกำเนิดมาจากภาษาไทยโบราณ ซึ่งมีความหมายว่าการรวมตัวกันหรือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลหรือกลุ่มคน ในปัจจุบันคำว่า สังสรรค์ มักถูกใช้ในบริบทของการสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม การทำกิจกรรมร่วมกัน หรือการรวมตัวกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชนหรือสังคมที่มีความสำคัญต่อความเจริญก้าวหน้าของสังคม [1].

ต้นกำเนิดของคำว่า สังสรรค์ สามารถติดตามได้ถึงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของไทยโบราณ ในอดีตคำว่า สังสรรค์ เป็นส่วนหนึ่งของการทำพิธีกรรมทางศาสนาและการเซ่นไหว้ผีบ้านผีเรือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเชื่อมั่นในชุมชน และเชื่อว่าการสังสรรค์ดีจะสร้างความเจริญก้าวหน้าและความสุขในชุมชน [1].

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีและสื่อสารที่เป็นอิทธิพลต่อวัฒนธรรมและการสังสรรค์ของคนได้เปลี่ยนแปลงไป การสังสรรค์ไม่เพียงแค่เกี่ยวข้องกับการทำพิธีกรรมศาสนาและการเซ่นไหว้ผีบ้านผีเรือนอีกต่อไป แต่ยังเกี่ยวข้องกับการทำกิจกรรมร่วมกัน การสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม และการสร้างความสุขในชุมชน ซึ่งสามารถเห็นได้จากการจัดกิจกรรมสังสรรค์ต่าง ๆ เช่น งานเทศกาล กิจกรรมกลุ่มอาสาสมัคร กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ในองค์กร หรือการร่วมกิจกรรมกับเพื่อนบ้านแต้นกำเนิดและบรรพบุรุษของคำว่า สังสรรค์

คำว่า สังสรรค์ เป็นคำที่มีต้นกำเนิดมาจากภาษาบาลี โดยมีความหมายว่า การรวมตัวกันหรือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลหรือกลุ่มคน [1]. คำว่า สังสรรค์ มักถูกใช้ในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมเพื่ออธิบายการมีส่วนร่วมกันหรือการทำงานร่วมกันของบุคคลหรือกลุ่มคนในกิจกรรมต่าง ๆ [1].

ต้นกำเนิดของคำว่า สังสรรค์ สามารถติดตามได้ถึงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาวบาลีและชาวอินเดีย ที่มีความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ และศาสนาพุทธ [1]. ในอดีตคนสมัยโบราณจะมีพิธีกรรมเซ่นสังเวยผลแรกให้แก่ผีสางและเทวดา เพื่อเป็นสิริมงคล [1]. เมื่อมีการรับเอาความเชื่อในศาสนาพราหมณ์อินดูและศาสนาพุทธ ประเพณีสังสรรค์ได้เปลี่ยนมาเป็นการทำบุญตามความเชื่อทางศาสนา [1]. ปัจจุบัน ประเพณีสังสรรค์ได้เปลี่ยนความเชื่อและวัฒนธรรมตามกาลเวลาและท้องถิ่นต่าง ๆ [1].

ประเพณีสังสรรค์ในท้องถิ่นต่าง ๆ มีลักษณะและวิธีการทำบุญที่แตกต่างกันไป ตัวอย่างเช่น ในภาคใต้ของไทย มีประเพณีที่เรียกว่า เปตพลี ซึ่งเป็นการจัดขึ้นอุทิศแก่ผู้ตาย [1]. คำว่า เปต มีรากศัพท์มาจากภาษาบาลี แปลว่า ผู้ไปก่อน หมายถึงบรรพบุรุษที่ตายไปแล้ว [1]. ในความเชื่อของชาวไทย การทำประเพณีเปตพลีเพื่อไม่ให้บรรพบุรุษตกนรก โดยการท


Learn more:

 1. ฐานข้อมูลท้องถิ่น ภาคใต้ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ม.อ. – Southern Information @Clib PSU
 2. เทศกาลชิงหมิง-CRI
 3. ไขความลับ “การทำอาหาร-ร่วมงานเลี้ยง” บ่มเพราะความเป็นมนุษย์ของเราได้อย่างไร?

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ สังสรรค์ ในภาษาอังกฤษ

Script(สคริปต์)งานเลี้ยง/ปาร์ตี้ พิธีกรภาษาอังกฤษ - Pantip
Script(สคริปต์)งานเลี้ยง/ปาร์ตี้ พิธีกรภาษาอังกฤษ – Pantip

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ สังสรรค์ ในภาษาอังกฤษ

การสังสรรค์เป็นสิ่งที่สำคัญในการสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีระหว่างบุคคล ดังนั้น มีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ สังสรรค์ ในภาษาอังกฤษที่สามารถใช้ในบทสนทนาหรือการเขียนได้ ดังนี้:

 1. Socialize [1]: หมายถึงการพบปะหรือสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบททางสังคม เช่น I love to socialize with my friends on the weekends.

 2. Gather [1]: หมายถึงการรวมตัวกันหรือรวมพลังเพื่อเป็นกลุ่ม เช่น We gathered at the park for a picnic.

 3. Interact [1]: หมายถึงการมีปฏิสัมพันธ์หรือการสื่อสารกับผู้อื่น เช่น Children learn to interact with others at a young age.

 4. Bond [1]: หมายถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแรงและใกล้ชิดกับผู้อื่น เช่น The team members bonded during their training camp.

 5. Social event [1]: หมายถึงงานที่จัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความสนุกสนานระหว่างผู้คน เช่น The company organized a social event for its employees.

 6. Networking [1]: หมายถึงการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการเชื่อมต่อกับผู้คนที่สามารถเป็นประโยชน์ในอนาคต เช่น Attending conferences is a great way to network with professionals in your field.

 7. Community [1]: หมายถึงกลุ่มคนที่มีความสัมพันธ์และความสามัคคีกัน เช่น Our neighborhood has a strong sense of community.

 8. Socialize [1]: หมายถึงการพบปะหรือสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบททางสังคม เช่น I love to socialize with my friends on the weekends.

 9. Party [1]: หมายถึงงานเลี้ยงหรืองานสังสรรค์ที่มีการรวมตัวกันของผู้คน เช่น We had a great time at the party last night.

 10. Celebrate [1]: หมายถึงการฉลองหรือการเฉลิมฉลองเพื่อสร้างความสุขและความสนุกสนาน เช่น We celebratedคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ สังสรรค์ ในภาษาอังกฤษ

การสังสรรค์เป็นสิ่งที่สำคัญในการสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีระหว่างบุคคล ดังนั้น มีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ สังสรรค์ ในภาษาอังกฤษที่สามารถใช้ในบทความนี้ได้ เช่น

 1. Socialize [1]: หมายถึง การพบปะผู้คนและเข้าสังคมกับผู้อื่น เช่น Its important to socialize and make new friends.

 2. Gather [1]: หมายถึง การรวมตัวกันหรือรวมกลุ่ม เช่น We gathered at the park for a picnic.

 3. Interact [1]: หมายถึง การมีปฏิสัมพันธ์หรือการสื่อสารกับผู้อื่น เช่น Children need opportunities to interact with their peers.

 4. Bond [1]: หมายถึง การสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคี เช่น The team members bonded during the team-building activities.

 5. Connect [1]: หมายถึง การเชื่อมต่อหรือการสร้างความสัมพันธ์ เช่น Social media allows people to connect with each other.

 6. Engage [1]: หมายถึง การมีส่วนร่วมหรือการเข้าร่วมกิจกรรม เช่น The students were actively engaged in the classroom discussion.

 7. Mix and mingle [1]: หมายถึง การผสมผสานและพบปะผู้คน เช่น The party was a great opportunity to mix and mingle with different people.

 8. Social event [1]: หมายถึง งานที่เกี่ยวข้องกับการพบปะผู้คนและการสังสรรค์ เช่น The company organized a social event for its employees.

 9. Community gathering [1]: หมายถึง การรวมตัวกันของชุมชน เช่น The community gathering aimed to strengthen the bond among its members.

 10. Networking [1]: หมายถึง การสร้างความสัมพันธ์และการเชื่อมต่อกับผู้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น Attending conferences is a great way to network with professionals in your field.


Learn more:

 1. สังสรรค์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. สังสรรค์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. สังสรรค์ แปลว่าอะไร ความหมาย คำแปล หมายความว่า ตัวอย่างประโยค

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า สังสรรค์ ในภาษาอังกฤษ

Sotally Tober Board Game [ภาษาอังกฤษ] - Drinking Card / Party Card บอร์ดเกม สำหรับงานปาร์ตี้ งานสังสรรค์ ไพ่สำหรับดื่ม | Shopee Thailand
Sotally Tober Board Game [ภาษาอังกฤษ] – Drinking Card / Party Card บอร์ดเกม สำหรับงานปาร์ตี้ งานสังสรรค์ ไพ่สำหรับดื่ม | Shopee Thailand

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า สังสรรค์ ในภาษาอังกฤษ:

 1. The annual company retreat is a great opportunity for employees to socialize and build stronger relationships with each other. [1]
  (การเลี้ยงสังสรรค์ประจำปีของบริษัทเป็นโอกาสที่ดีสำหรับพนักงานที่จะได้พบปะวิสาสะกันและสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกันมากขึ้น)

 2. Community events are a great way to promote social interaction and unity among residents. [1]
  (กิจกรรมชุมชนเป็นวิธีที่ดีในการส่งเสริมการสังสรรค์และความสามัคคีในชุมชน)

 3. Volunteering at a local charity organization allows individuals to contribute to society while also enjoying the social aspect of helping others. [1]
  (การทำงานอาสากับองค์กรกุศลในพื้นที่ท้องถิ่นช่วยให้บุคคลสามารถมีส่วนร่วมในสังคมพร้อมทั้งเพลิดเพลินกับด้านสังคมในการช่วยเหลือผู้อื่น)

 4. Joining a sports club is a great way to meet new people and engage in social activities. [1]
  (การเข้าร่วมสโมสรกีฬาเป็นวิธีที่ดีในการพบปะกับคนใหม่และมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม)


Learn more:

 1. สังสรรค์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. สังสรรค์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. สังสรรค์ แปลว่าอะไร ความหมาย คำแปล หมายความว่า ตัวอย่างประโยค

ความแตกต่างระหว่างคำว่า สังสรรค์ และคำอื่นที่คล้ายกันในภาษาอังกฤษ

♥♥♥มาดูกันว่าอักษรภาษาอังกฤษตัวแรกชื่อเล่นของคุณหมายถึงอะไร? ♥♥♥ - Pantip
♥♥♥มาดูกันว่าอักษรภาษาอังกฤษตัวแรกชื่อเล่นของคุณหมายถึงอะไร? ♥♥♥ – Pantip

คำว่า สังสรรค์ และคำอื่นที่คล้ายกันในภาษาอังกฤษมีความแตกต่างกันอย่างไร?

เมื่อเราพิจารณาความแตกต่างระหว่างคำว่า สังสรรค์ และคำอื่นที่คล้ายกันในภาษาอังกฤษ เราสามารถเน้นไปที่ความหมายและการใช้งานของคำเหล่านี้ได้ ดังนี้:

 1. สังสรรค์ (Society)

  • คำว่า สังสรรค์ ในภาษาไทยมีความหมายเกี่ยวกับการพบปะวิสาสะกันเป็นครั้งคราวด้วยความสนิทสนม [1] ในทางภาษาอังกฤษ คำว่า society มีความหมายที่แตกต่างออกไป โดยมักจะหมายถึงกลุ่มคนที่มีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องในสังคม [1] ซึ่งสังคมอาจเป็นระบบที่มีองค์ประกอบทางสังคมและการจัดการเงินที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของบุคคลหรือกลุ่มคนในสังคมนั้น ๆ [1]
 2. คำอื่นที่คล้ายกันในภาษาอังกฤษ

  • กระทบไหล่ (Rub shoulders) [1]: หมายถึงการเข้าไปใกล้ผู้มีชื่อเสียงหรือคนที่มีตำแหน่งสูง เช่น การเข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ที่มีคนรู้จักหรือมีตำแหน่งสูง
  • กินเลี้ยง (Dine together) [1]: หมายถึงการรับประทานอาหารร่วมกัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคี
  • โต๊ะแชร์ (Shared table) [1]: หมายถึงการเล่นแชร์โดยการกินอาหารร่วมกัน โดยทั่วไปผู้เล่นแชร์จะเป็นผู้จ่ายค่าอาหาร
  • เลี้ยง (Gather) [1]: หมายถึงการรวมตัวกันเพื่อความรื่นเริงหรือความสามัคคี เช่น เลี้ยงเพื่อนหรือเลี้ยงรุ่น
  • สังคม (Community) [1]: หมายถึงกลุ่มคนที่มีความสัมพคำว่า สังสรรค์ และคำอื่นที่คล้ายกันในภาษาอังกฤษมีความแตกต่างกันอย่างไร?

เมื่อเราพิจารณาความแตกต่างระหว่างคำว่า สังสรรค์ และคำอื่นที่คล้ายกันในภาษาอังกฤษ เราสามารถเลือกใช้คำที่เหมาะสมกับบริบทและความหมายที่ต้องการสื่อสารได้ ดังนั้น เราจะมาพิจารณาความแตกต่างระหว่างคำว่า สังสรรค์ และคำอื่นที่คล้ายกันในภาษาอังกฤษต่อไปนี้:

 1. Gathering (การรวมตัว): คำว่า gathering หมายถึงการรวมตัวกันของคนหรือกลุ่มคนเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ เช่น งานเลี้ยง, งานปาร์ตี้, หรือการประชุม [1].

 2. Socializing (การสังสรรค์): คำว่า socializing หมายถึงการมีกิจกรรมทางสังคมหรือการสื่อสารกับผู้อื่น เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความสนิทสนม เช่น การไปเที่ยวกับเพื่อน, การเลี้ยงเพื่อน, หรือการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม [1].

 3. Social gathering (การรวมตัวทางสังคม): คำว่า social gathering หมายถึงการรวมตัวกันของคนหรือกลุ่มคนเพื่อทำกิจกรรมทางสังคม เช่น งานเลี้ยง, งานสังสรรค์, หรืองานเฉลิมฉลอง [1].

 4. Get-together (การรวมตัว): คำว่า get-together หมายถึงการรวมตัวกันของคนหรือกลุ่มคนเพื่อทำกิจกรรมหรือสัมผัสกัน เช่น การเลี้ยงเพื่อน, การเลี้ยงครอบครัว, หรือการเลี้ยงสัตว์เลี้ยง [1].

 5. Social event (งานทางสังคม): คำว่า social event หมายถึงงานที่มีการรวมตัวกันของคนหรือกลุ่มคนเพื่อทำกิจกรรมทางสังคม เช่น งานเลี้ยง, งานสังสรรค์, หรืองานเฉลิมฉลอง [1].

 6. Party (ปาร์ตี้): คำว่า party หมายถึงการรวมตัวกันของคนห


Learn more:

 1. สังสรรค์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. สังสรรค์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. – English Gang

การใช้คำว่า สังสรรค์ ในสถานการณ์และบทสนทนาต่าง ๆ

Hang Out สังสรรค์ ศัพท์ภาษาอังกฤษ กริยาวลี (Phrasal Verb) ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน #ศัพท์ภาษาอังกฤษ - Youtube
Hang Out สังสรรค์ ศัพท์ภาษาอังกฤษ กริยาวลี (Phrasal Verb) ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน #ศัพท์ภาษาอังกฤษ – Youtube

การใช้คำว่า สังสรรค์ ในสถานการณ์และบทสนทนาต่าง ๆ

สังสรรค์เป็นคำที่มักถูกใช้ในบทสนทนาและสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่ออธิบายการมาบรรจบของคนหรือกลุ่มคนที่มีความสัมพันธ์กัน โดยมักใช้ในบริบทของการพบปะสังสรรค์หรือการทำกิจกรรมร่วมกันของกลุ่มคนที่มีความสัมพันธ์กัน ซึ่งการใช้คำว่า สังสรรค์ นี้สามารถเป็นไปได้ในหลายสถานการณ์และบทสนทนาต่าง ๆ ดังนี้:

 1. การพูดในงานสังคม: ในงานสังคม เช่น งานเลี้ยง, งานสัมมนา, หรืองานประชุม การใช้คำว่า สังสรรค์ จะเป็นการอธิบายถึงการมาบรรจบของคนหรือกลุ่มคนที่มีความสัมพันธ์กันในงานนั้น ๆ [1].

 2. การพูดในกิจกรรมสันทนาการ: ในกิจกรรมสันทนาการ เช่น การเล่นกีฬาหรือการท่องเที่ยวกับเพื่อน การใช้คำว่า สังสรรค์ สามารถใช้เพื่ออธิบายถึงการมาบรรจบของคนหรือกลุ่มคนที่มีความสัมพันธ์กันในกิจกรรมนั้น ๆ [2].

 3. การพูดในบทสนทนาทางธุรกิจ: ในบทสนทนาทางธุรกิจ เช่น การประชุมธุรกิจหรือการเจรจาต่อรอง การใช้คำว่า สังสรรค์ สามารถใช้เพื่ออธิบายถึงการมาบรรจบของคนหรือกลุ่มคนที่มีความสัมพันธ์กันในบทสนทนานั้น ๆ [2].

 4. การพูดในบทสนทนาทางสังคม: ในบทสนทนาทางสังคม เช่น การสนทนาในครอบครัวหรือกับเพื่อน การใช้คำว่า สังสรรค์ สามารถใช้เพื่ออธิบายถึงการมาบรรจบของคนหรือกลุ่มคนที่มีความสัมพันธ์กันในบทสนทนานั้น ๆ [2].

การใช้คำว่า สังสรรค์ ใการใช้คำว่า สังสรรค์ ในสถานการณ์และบทสนทนาต่าง ๆ

สังสรรค์เป็นคำที่มักถูกใช้ในบทสนทนาและสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่ออธิบายการมีส่วนร่วมหรือการเชื่อมโยงกันระหว่างบุคคลหรือกลุ่มคน ซึ่งมีความหมายว่าการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการมีส่วนร่วมในกลุ่มที่มีความสัมพันธ์กัน โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญร่วมกัน [1].

การใช้คำว่า สังสรรค์ ในสถานการณ์และบทสนทนาต่าง ๆ สามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภทได้ดังนี้:

 1. การใช้คำว่า สังสรรค์ ในบทสนทนาทางธุรกิจ:

  • ในการประชุมหรือการสนทนาทางธุรกิจ คำว่า สังสรรค์ สามารถใช้ในการอธิบายถึงการทำงานร่วมกันของทีมหรือกลุ่มคนในองค์กร [2].
  • เช่น การใช้คำว่า สังสรรค์ เพื่ออธิบายถึงการทำงานเป็นทีมหรือการมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในทีมขององค์กร [2].
 2. การใช้คำว่า สังสรรค์ ในบทสนทนาทางสังคม:

  • ในบทสนทนาทางสังคม คำว่า สังสรรค์ สามารถใช้ในการอธิบายถึงการมีส่วนร่วมหรือการเชื่อมโยงกันระหว่างบุคคลหรือกลุ่มคนในสังคม [1].
  • เช่น การใช้คำว่า สังสรรค์ เพื่ออธิบายถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม เช่นงานเลี้ยง, งานเปิดตัวห้างร้านใหม่, หรืองานชุมนุมพบปะสังสรรค์ [1].
 3. การใช้คำว่า สังสรรค์ ในบทสนทนาทางวัฒนธรรม:

  • ในบทสนทนาทางวัฒนธรรม คำว่า สังสรรค์ สามารถใช้ในการอธิบายถึงการมีส่วนร่วมหรือการเชื่อมโยงกันระหว่างบุคคลห

Learn more:

 1. บทที่ 5 การพูดในงานสังคม – เว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้วิชา ภาษาไทย
 2. [รีวิว + สปอย] หนังสือ :กฎการสนทนาของคนคุยสนุก | The Rule of the fascinating talk | by Mos Noppadol Rattanawisadrat | BookTH | Medium
 3. เวลาเข้าสังคมใหม่ พูดอย่างไรให้น่าฟัง ? 5 Communication Skills ที่จำเป็น

Categories: รายละเอียด 71 สังสรรค์ ภาษา อังกฤษ

พิธีกรภาษาอังกฤษ ต้องเริ่มยังไง พร้อมสคริปต์พิธีกรที่ใช้ได้จริง Bilingual MC | Have A Honey Day
พิธีกรภาษาอังกฤษ ต้องเริ่มยังไง พร้อมสคริปต์พิธีกรที่ใช้ได้จริง Bilingual MC | Have A Honey Day

(v) get together, Syn. คบหาสมาคม, พบปะ การสังสรรค์ (n) association, See also: unification, coalition, meeting, conjunction, Syn. การพบปะ, การพูดคุย, Thai Definition: การพบปะวิสาสะกันเป็นครั้งคราวด้วยความสนิทสนม

See more: hoicamtrai.com/category/schedule

พบปะสังสรรค์ ภาษาอังกฤษ

พบปะสังสรรค์ ภาษาอังกฤษ เป็นหัวข้อที่น่าสนใจและมีความสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้และพัฒนาทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ในบทความนี้เราจะพาคุณไปสำรวจและเรียนรู้เกี่ยวกับพบปะสังสรรค์ในภาษาอังกฤษอย่างละเอียด โดยให้ความสำคัญกับการเพิ่มระดับการค้นหาใน Google และการเข้าใจเนื้อหาที่ลึกซึ้งของเรื่องนี้

หัวข้อหลัก: พบปะสังสรรค์ ภาษาอังกฤษ

เนื้อหา:

 1. พบปะสังสรรค์ คืออะไร?

 2. ความสำคัญของการพบปะสังสรรค์ในภาษาอังกฤษ

 3. วิธีการพบปะสังสรรค์ในภาษาอังกฤษ

 4. ประโยชน์ของการพบปะสังสรรค์ในภาษาอังกฤษ

 5. คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการพบปะสังสรรค์ในภาษาอังกฤษ

 6. พบปะสังสรรค์ คืออะไร?
  พบปะสังสรรค์ในภาษาอังกฤษหมายถึงการสื่อสารหรือพูดคุยกับคนอื่นโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง การพบปะสังสรรค์ในภาษาอังกฤษช่วยให้คุณสามารถฝึกฝนทักษะการสื่อสารและเพิ่มความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษได้มากขึ้น [1].

 7. ความสำคัญของการพบปะสังสรรค์ในภาษาอังกฤษ
  การพบปะสังสรรค์ในภาษาอังกฤษมีความสำคัญอย่างมากในการพัฒนาทักษะการสื่อสาร นอกจากนี้ยังมีประโยชน์อื่นๆ ดังนี้:

 • เพิ่มความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ
 • สร้างความรู้สึกเชื่อมั่นในการสื่อสารกับคนอื่น
 • เปิดโอกาสในการเรียนรู้เพิ่มเติมเพบปะสังสรรค์ ภาษาอังกฤษ เป็นหัวข้อที่น่าสนใจและมีความสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้และพัฒนาทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ในบทความนี้เราจะพาคุณไปสำรวจและเรียนรู้เกี่ยวกับพบปะสังสรรค์ในภาษาอังกฤษอย่างละเอียด โดยให้ความสำคัญกับการเพิ่มระดับการค้นหาใน Google และการเข้าใจเนื้อหาที่ลึกซึ้งของเรื่องนี้

หัวข้อหลัก: พบปะสังสรรค์ ภาษาอังกฤษ

เนื้อหา:

 1. พบปะสังสรรค์ คืออะไร?

 2. ความสำคัญของการพบปะสังสรรค์ในภาษาอังกฤษ

 3. วิธีการพบปะสังสรรค์ในภาษาอังกฤษ

 4. ประโยชน์ที่ได้รับจากการพบปะสังสรรค์ในภาษาอังกฤษ

 5. คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการพบปะสังสรรค์ในภาษาอังกฤษ

 6. พบปะสังสรรค์ คืออะไร?
  พบปะสังสรรค์ในภาษาอังกฤษหมายถึงการสื่อสารหรือพูดคุยกับคนอื่นโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง การพบปะสังสรรค์ในภาษาอังกฤษสามารถเกิดขึ้นในหลายสถานการณ์ เช่น การสนทนากับเพื่อน, การสนทนาในงานทำงาน, หรือการสนทนาในการท่องเที่ยว [1].

 7. ความสำคัญของการพบปะสังสรรค์ในภาษาอังกฤษ

  • เพิ่มทักษะการสื่อสาร: การพบปะสังสรรค์ในภาษาอังกฤษช่วยเพิ่มทักษะการสื่อสารในภาษาต่างประเทศ ทำให้คุณสามารถสื่อสารได้อย่างราบรื่นและเข้าใจเนื้อหาที่ถูกต้อง [1].
  • เสริมสร้างความมั่นใจ: การพบปะสังสรรค์ในภาษาอังกฤษช่วยเส

Learn more:

 1. พบปะสังสรรค์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. พบปะสังสรรค์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. พบปะสังสรรค์ ในพจนานุกรม อังกฤษ – ไทย-อังกฤษ | Glosbe
Feast แปลว่า กินเลี้ยง | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Feast แปลว่า กินเลี้ยง | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
การสังสรรค์
การสังสรรค์” (N) | Wordy Guru
Celebration แปลว่า งานเฉลิมฉลอง, งานฉลอง, งานเลี้ยง, งานสังสรรค์, งานกินเลี้ยง, งานรื่นเริง, งานพบปะสังสรรค์, งานสมโภช, งานฉลอง,งานมงคล | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Celebration แปลว่า งานเฉลิมฉลอง, งานฉลอง, งานเลี้ยง, งานสังสรรค์, งานกินเลี้ยง, งานรื่นเริง, งานพบปะสังสรรค์, งานสมโภช, งานฉลอง,งานมงคล | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Party แปลว่า? | Wordy Guru
Party แปลว่า? | Wordy Guru
Give A Farewell Party แปลว่า เลี้ยงส่ง | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Give A Farewell Party แปลว่า เลี้ยงส่ง | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Hang Out สังสรรค์ ศัพท์ภาษาอังกฤษ กริยาวลี (Phrasal Verb) ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน #ศัพท์ภาษาอังกฤษ - Youtube
Hang Out สังสรรค์ ศัพท์ภาษาอังกฤษ กริยาวลี (Phrasal Verb) ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน #ศัพท์ภาษาอังกฤษ – Youtube
♥♥♥มาดูกันว่าอักษรภาษาอังกฤษตัวแรกชื่อเล่นของคุณหมายถึงอะไร? ♥♥♥ - Pantip
♥♥♥มาดูกันว่าอักษรภาษาอังกฤษตัวแรกชื่อเล่นของคุณหมายถึงอะไร? ♥♥♥ – Pantip
Sotally Tober Board Game [ภาษาอังกฤษ] - Drinking Card / Party Card บอร์ดเกม สำหรับงานปาร์ตี้ งานสังสรรค์ ไพ่สำหรับดื่ม | Shopee Thailand
Sotally Tober Board Game [ภาษาอังกฤษ] – Drinking Card / Party Card บอร์ดเกม สำหรับงานปาร์ตี้ งานสังสรรค์ ไพ่สำหรับดื่ม | Shopee Thailand
Script(สคริปต์)งานเลี้ยง/ปาร์ตี้ พิธีกรภาษาอังกฤษ - Pantip
Script(สคริปต์)งานเลี้ยง/ปาร์ตี้ พิธีกรภาษาอังกฤษ – Pantip
ภาษาอังกฤษเพื่อการงาน&การเข้าสังคม+Cdชุดสนทนาภาษาอังกฤษ | B2S
ภาษาอังกฤษเพื่อการงาน&การเข้าสังคม+Cdชุดสนทนาภาษาอังกฤษ | B2S
Splendor Board Game ไทยส่ง Splendorเกมกระดานการ์ด,เกมปาร์ตี้ของครอบครัวเกมดื่มสังสรรค์ (ภาษาอังกฤษ) บอร์ดเกม เกมค้าเพชร | Lazada.Co.Th
Splendor Board Game ไทยส่ง Splendorเกมกระดานการ์ด,เกมปาร์ตี้ของครอบครัวเกมดื่มสังสรรค์ (ภาษาอังกฤษ) บอร์ดเกม เกมค้าเพชร | Lazada.Co.Th

See more here: hoicamtrai.com

สารบัญ

ความหมายของ สังสรรค์ ในภาษาอังกฤษ
ต้นกำเนิดและบรรพบุรุษของคำว่า สังสรรค์
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ สังสรรค์ ในภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า สังสรรค์ ในภาษาอังกฤษ
ความแตกต่างระหว่างคำว่า สังสรรค์ และคำอื่นที่คล้ายกันในภาษาอังกฤษ
การใช้คำว่า สังสรรค์ ในสถานการณ์และบทสนทนาต่าง ๆ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *