สิ่งผิดกฎหมายภาษาอังกฤษ: เขียนที่ง่ายที่สุดเพื่อเข้าใจ

Illegal (【คำคุณศัพท์】ที่ผิดกฎหมาย, ผิดกฎหมาย ) ความหมาย, วิธีใช้ และวิธีออกเสียง | Engoo Words

คำศัพท์กลุ่มฐานความผิดทางอาญาและโทษทางอาญา (Criminal Offence And Punishment) เนติบัณฑิต 2/73

Keywords searched by users: สิ่งผิดกฎหมายภาษาอังกฤษ: เขียนที่ง่ายที่สุดเพื่อเข้าใจ ผิดกฎหมาย ภาษาอังกฤษ pantip, illegal แปลว่า, มันผิดกฎหมาย ภาษาอังกฤษ, ผิดกฎหมาย ภาษาอังกฤษ อ่านว่า, ผิดกฎหมาย illegal, ผิดกฎหมาย แปล, ทําผิดกฎระเบียบ ภาษาอังกฤษ, illegal ภาษาอังกฤษ

สิ่ง ผิด กฎหมาย ภาษา อังกฤษ: ความหมายและการแปล

Illegal (【คำคุณศัพท์】ที่ผิดกฎหมาย, ผิดกฎหมาย ) ความหมาย, วิธีใช้ และวิธีออกเสียง | Engoo Words
Illegal (【คำคุณศัพท์】ที่ผิดกฎหมาย, ผิดกฎหมาย ) ความหมาย, วิธีใช้ และวิธีออกเสียง | Engoo Words

สิ่งผิดกฎหมายภาษาอังกฤษ: ความหมายและการแปล

สิ่งผิดกฎหมาย (Legal Offenses) เป็นคำใช้ในระบบกฎหมายที่ใช้ในการอธิบายการกระทำที่ละเมิดกฎหมายหรือการละเมิดสิทธิของผู้อื่น ซึ่งสิ่งผิดกฎหมายสามารถเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายทั้งทางอาญาและทางแพ่ง โดยอาจมีความรุนแรงตั้งแต่เรื่องเล็กน้อยเช่นการจราจรผิดกฎหมายจนถึงเรื่องร้ายแรงเช่นการฆาตกรรม การข่มขืน หรือการทำร้ายร่างกาย [1].

การแปลคำว่า สิ่งผิดกฎหมาย เป็นภาษาอังกฤษสามารถแปลได้ว่า Legal Offenses หรือ Criminal Offenses ซึ่งเป็นคำที่ใช้ในระบบกฎหมายภาษาอังกฤษในการอธิบายการกระทำที่ละเมิดกฎหมายหรือการละเมิดสิทธิของผู้อื่น [1].

ตัวอย่างประโยค:

 • การทำร้ายร่างกายเป็นสิ่งผิดกฎหมายที่มีโทษทางอาญา [1].
 • การขโมยทรัพย์สินเป็นการกระทำสิ่งผิดกฎหมายทางแพ่ง [1].

Learn more:

 1. สิ่งผิดกฎหมาย แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. สิ่งผิดกฎหมาย แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. Umezuiwa kwa Muda

สิ่ง ผิด กฎหมาย ภาษา อังกฤษ: ตัวอย่างประโยค

40 คำที่ใช้ชมแทนคำว่า Very Good ในภาษาอังกฤษ รวมคำชมภาษาอังกฤษที่แปลว่าดีมาก เก่ง เยี่ยม
40 คำที่ใช้ชมแทนคำว่า Very Good ในภาษาอังกฤษ รวมคำชมภาษาอังกฤษที่แปลว่าดีมาก เก่ง เยี่ยม

สิ่งผิดกฎหมายภาษาอังกฤษ: ตัวอย่างประโยค

สิ่งผิดกฎหมาย (Criminal Offense) เป็นคำศัพท์ที่ใช้ในระบบกฎหมายเพื่ออธิบายการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือการละเมิดกฎหมายในรูปแบบที่มีความผิดสังเกตเป็นอย่างชัดเจน ภาษาอังกฤษมักใช้คำว่า criminal offense เพื่ออธิบายคำนี้ [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า สิ่งผิดกฎหมายภาษาอังกฤษ ได้แก่ [1]:

 • สิ่งผิดกฎหมายภาษาอังกฤษ หมายถึงการกระทำที่ละเมิดกฎหมายในรูปแบบที่มีความผิดสังเกตเป็นอย่างชัดเจนในภาษาอังกฤษ

Learn more:

 1. สิ่งผิดกฎหมาย แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. สิ่งผิดกฎหมาย แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ผิดกฎหมาย แปลว่าอะไร ความหมาย คำแปล หมายความว่า ตัวอย่างประโยค

สิ่ง ผิด กฎหมาย ภาษา อังกฤษ: แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

สิ่งผิดกฎหมายภาษาอังกฤษ: แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

สิ่งผิดกฎหมายเป็นเรื่องที่มีความสำคัญในการดำเนินชีวิตและธุรกิจในทุกประเทศ การทราบคำศัพท์และคำวลีที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายในภาษาอังกฤษจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เราเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง ดังนั้น ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายภาษาอังกฤษจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการศึกษาและการปฏิบัติตามกฎหมายในสถานการณ์ต่างๆ

นี่คือแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายภาษาอังกฤษที่สามารถใช้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม:

 1. พจนานุกรม Longdo Dictionary: สามารถใช้เพื่อหาความหมายของคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายในภาษาอังกฤษ [1].

Learn more:

 1. สิ่งผิดกฎหมาย แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ผิดกฎหมาย แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. Check ก่อน Share…ไม่เสี่ยงผิดกฎหมาย

สิ่ง ผิด กฎหมาย ภาษา อังกฤษ: แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

สิ่งผิดกฎหมายภาษาอังกฤษ: แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

สิ่งผิดกฎหมายภาษาอังกฤษหมายถึงการกระทำหรือการปฏิบัติที่ละเมิดกฎหมายในภาษาอังกฤษหรือที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายภาษาอังกฤษ หากคุณกำลังมองหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ นี่คือบางแหล่งที่อาจเป็นประโยชน์:

 1. พจนานุกรมภาษาอังกฤษ: คุณสามารถใช้พจนานุกรมภาษาอังกฤษเพื่อหาคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายภาษาอังกฤษได้ [1].

 2. เว็บไซต์ข่าว: คุณสามารถค้นหาข่าวหรือบทความที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายภาษาอังกฤษในเว็บไซต์ข่าวต่างๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับกฎหมายภาษาอังกฤษ [1].

 3. หนังสือและบทความวิชาการ: คุณสามารถค้นหาหนังสือหรือบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายภาษาอังกฤษในห้องสมุดหรือฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ [1].

 4. เว็บไซต์ของหน่วยงานราชการ: หากคุณต้องการข้อมูลที่เป็นทางการเกี่ยวกับกฎหมายภาษาอังกฤษ คุณสามารถเข้าชมเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมที่ดิน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือกรมสรรพสามิต [1].


Learn more:

 1. สิ่งผิดกฎหมาย แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ผิดกฎหมาย แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. Check ก่อน Share…ไม่เสี่ยงผิดกฎหมาย

สิ่ง ผิด กฎหมาย ภาษา อังกฤษ: การปฏิบัติตามกฎหมาย

สิ่งผิดกฎหมายภาษาอังกฤษ: การปฏิบัติตามกฎหมาย

การปฏิบัติตามกฎหมายเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนควรทราบและปฏิบัติตามในชีวิตประจำวัน เพื่อให้สังคมมีความเป็นระเบียบและมั่นคง ในภาษาอังกฤษ คำว่า สิ่งผิดกฎหมาย แปลว่า illegal หรือ against the law [1]. ในกรณีที่เราทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ผิดกฎหมาย เราอาจต้องรับโทษตามกฎหมายที่กำหนดไว้ ดังนั้น การทราบและปฏิบัติตามกฎหมายเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เรามีการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องและปลอดภัยในสังคม

เมื่อพูดถึง สิ่งผิดกฎหมาย อาจมีหลายประเภทขึ้นอยู่กับกฎหมายและประเทศที่เกี่ยวข้อง ดังนี้:

 1. การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล: การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล เช่น การลอบสังหาร การทำร้ายร่างกาย การข่มขืน และการละเมิดความเป็นส่วนตัว เป็นต้น [1].

 2. การละเมิดทรัพย์สิน: การละเมิดทรัพย์สิน เช่น การลอกเลียนแบบผลิตภัณฑ์ การละเมิดลิขสิทธิ์ และการละเมิดสิทธิบัตร เป็นต้น [1].

 3. การฉ้อโกงและการทุจริต: การฉ้อโกงและการทุจริต เช่น การปลอมแปลงเอกสาร การหลอกลวง และการทุจริตทางธุรกิจ เป็นต้น [1].

 4. การละเมิดกฎหมายทางการเงิน: การละเมิดกฎหมายทางการเงิน เช่น การฟอกเงิน การฉ้อโกงธนาคาร และการปลอมแปลงเอกสารทางการเงิน เป็นต้น [1].

การปฏิบัติตามกฎหมายเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนควรใส่ใจ เพื่อปกป้องสิทธิและความปลอดภัยของตนเองและสการปฏิบัติตามกฎหมายเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนควรใส่ใจ เนื่องจากการกระทำสิ่งผิดกฎหมายอาจส่งผลต่อความเป็นอันตรายและมีความผิดทางกฎหมายได้ ดังนั้น เพื่อให้เข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ ข้อมูลต่อไปนี้จะอธิบายเกี่ยวกับความหมายของ สิ่งผิดกฎหมาย และการปฏิบัติตามกฎหมายในภาษาอังกฤษ

ความหมายของ สิ่งผิดกฎหมาย ในภาษาอังกฤษ:

 • สิ่งผิดกฎหมาย แปลว่า illegal หรือ against the law [1] ซึ่งหมายถึงสิ่งที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้รับการยอมรับตามกฎหมายที่กำหนดไว้

การปฏิบัติตามกฎหมายในภาษาอังกฤษ:

 • การปฏิบัติตามกฎหมาย แปลว่า compliance with the law [1] หมายถึงการปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดไว้ โดยทำตามกฎระเบียบและข้อกำหนดที่ได้รับการกำหนดไว้ในกฎหมาย

การปฏิบัติตามกฎหมายเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้สังคมมีความเป็นระเบียบ และเพื่อปกป้องสิทธิและความปลอดภัยของทุกคน นอกจากนี้ การปฏิบัติตามกฎหมายยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นในระบบกฎหมายและส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน


Learn more:

 1. ผิดกฎหมาย แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. สิ่งผิดกฎหมาย แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

Categories: สำรวจ 45 สิ่ง ผิด กฎหมาย ภาษา อังกฤษ

คำศัพท์กลุ่มฐานความผิดทางอาญาและโทษทางอาญา (criminal offence and punishment) เนติบัณฑิต 2/73
คำศัพท์กลุ่มฐานความผิดทางอาญาและโทษทางอาญา (criminal offence and punishment) เนติบัณฑิต 2/73

(n) contraband, See also: illegal article, illegal goods, pirated goods, Syn. ของผิดกฎหมาย สิ่งผิดกฎหมาย (n) contraband, See also: illegal article, illegal goods, pirated goods, Syn. ของผิดกฎหมาย

See more: hoicamtrai.com/category/schedule

ผิดกฎหมาย ภาษาอังกฤษ Pantip

ผิดกฎหมาย ภาษาอังกฤษ pantip

หากคุณกำลังมองหาข้อมูลเกี่ยวกับ ผิดกฎหมาย ภาษาอังกฤษ pantip และต้องการคำแนะนำเพื่อเพิ่มคะแนนการค้นหาของ Google ฉันมีข้อมูลที่คุณอาจสนใจได้

หัวข้อหลัก: ผิดกฎหมาย ภาษาอังกฤษ pantip
เป้าหมายของบทความ: ให้คำแนะนำ และข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เพื่ออธิบายแนวคิดและหลักการต่างๆ ให้เข้าใจได้อย่างชัดเจนและเป็นระเบียบ
จำนวนคำขั้นต่ำ: 1000 คำ
ภาษา: ภาษาไทย
รูปแบบ: ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน คุณต้องให้ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนเกี่ยวกับหัวข้อที่กำหนด อธิบายแนวคิดและหลักการอย่างชัดเจนและเป็นระเบียบ

เพื่อให้คุณได้รับข้อมูลที่ครอบคลุมและเป็นประโยชน์เกี่ยวกับ ผิดกฎหมาย ภาษาอังกฤษ pantip ฉันจะอธิบายเกี่ยวกับคำว่า ผิดกฎหมาย และ ภาษาอังกฤษ โดยละเอียดอ่อน และให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเว็บไซต์ Pantip ที่เป็นแหล่งรวมข้อมูลและการพูดคุยที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

1. ผิดกฎหมาย
คำว่า ผิดกฎหมาย หมายถึงการกระทำที่ละเมิดกฎหมายหรือกฎระเบียบที่ได้รับการกำหนดไว้ ซึ่งอาจเป็นการละเมิดกฎหมายทางอาญาหรือกฎหมายทางพลเรือน การกระทำที่ผิดกฎหมายอาจมีความผิดแตกต่างกันไปตามประเภทของกฎหมายที่ถูกละเมิด ตัวอย่างเช่น การขโมยทรัพย์สิน การฆาตกรรม หรือการละเมิดสิทธิเสรีภาพ

2. ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้กันอย่างแพร่หลผิดกฎหมาย ภาษาอังกฤษ pantip

หากคุณกำลังมองหาข้อมูลเกี่ยวกับ ผิดกฎหมาย ภาษาอังกฤษ pantip ในภาษาไทย ฉันมีข้อมูลที่คุณต้องการทราบเพื่อเพิ่มความรู้และเข้าใจเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้มากขึ้น

ผิดกฎหมาย ภาษาอังกฤษ pantip หมายถึงการกระทำที่ละเมิดกฎหมายในภาษาอังกฤษ ซึ่งอาจเกิดขึ้นในหลายกรณี เช่น การละเมิดลิขสิทธิ์, การฉ้อโกง, การทุจริตทางธุรกิจ หรือการกระทำอื่นๆ ที่ผิดกฎหมายในภาษาอังกฤษ

การกระทำที่ผิดกฎหมายในภาษาอังกฤษอาจมีผลกระทบต่อผู้กระทำและสังคมในหลายด้าน เช่น การละเมิดลิขสิทธิ์อาจทำให้เกิดความเสียหายทางการเงินและชื่อเสียงของผู้ถูกละเมิด การฉ้อโกงอาจทำให้เกิดความไม่เชื่อถือในธุรกิจและสังคมทั่วไป และการทุจริตทางธุรกิจอาจทำให้เกิดความเสียหายทางกฎหมายและความเชื่อถือในองค์กร

การละเมิดกฎหมายในภาษาอังกฤษอาจมีผลกระทบต่อผู้กระทำในรูปแบบของโทษทางกฎหมาย เช่น การละเมิดลิขสิทธิ์อาจถูกดำเนินคดีและต้องชำระค่าเสียหาย การฉ้อโกงอาจถูกดำเนินคดีและต้องรับโทษทางอาญา และการทุจริตทางธุรกิจอาจทำให้เกิดคดีความและการชำระค่าเสียหาย

การละเมิดกฎหมายในภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและมีหลายด้าน ดังนั้น การเข้าใจและรู้เท่าทันเกี่ยวกับกฎหมายในภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งจะช่วยใ


Learn more:

 1. สิ่งผิดกฎหมาย แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

Illegal แปลว่า

หัวข้อหลัก: illegal แปลว่าอะไร?

คำว่า illegal เป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายว่า ผิดกฎหมาย หรือ ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย [1][1] ซึ่งในภาษาไทยเราสามารถแปลคำนี้ได้ว่า ผิดกฎหมาย หรือ ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้น คำว่า illegal แปลว่า หมายถึงการแปลคำว่า illegal เป็นภาษาไทย [1][1]

ในทางปฏิบัติ คำว่า illegal ใช้ในบทพูดและเขียนเพื่ออธิบายถึงสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการกระทำหรือการดำเนินการที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมายที่กำหนดไว้ [1] ตัวอย่างเช่น การขายสินค้าที่ผิดกฎหมาย การใช้สารเสพติดที่ถูกห้าม หรือการกระทำอื่น ๆ ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายจะถูกเรียกว่า illegal [1]

การใช้คำว่า illegal ในประโยคภาษาไทย:

 • เขาได้รับโทษเพราะทำสิ่งที่ผิดกฎหมาย [1]
 • การขายสินค้าที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายถือเป็นการกระทำที่ illegal [1]
 • การใช้สารเสพติดที่ถูกห้ามเป็นการกระทำที่ illegal [1]

FAQs (คำถามที่พบบ่อย):

 1. Illegal แปลว่าอะไรในภาษาไทย?

  • Illegal แปลว่า ผิดกฎหมาย หรือ ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย [1][1].
 2. คำว่า illegal ใช้ในบทพูดและเขียนเพื่ออธิบายถึงสิ่งใด?

  • Illegal ใช้ในบทพูดและเขียนเพื่ออธิบายถึงสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น การขายสินค้าที่ผิดกฎหมาย หรือการใช้สารเสพติดที่ถูกห้าม [1].

Learn more:

 1. ILLEGAL แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. illegal แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
รวมศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการเมือง เลือกตั้ง นักการเมือง และสำนวนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการเมือง
รวมศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการเมือง เลือกตั้ง นักการเมือง และสำนวนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการเมือง
สิ่งที่ควรปฏิบัติ และห้ามปฏิบัติในการเยือนสิงคโปร์ - ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสิงคโปร์ (สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์)
สิ่งที่ควรปฏิบัติ และห้ามปฏิบัติในการเยือนสิงคโปร์ – ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสิงคโปร์ (สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์)
Nez Legal Translation] เวลาทำสัญญากับคู่ค้าต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษ หลายคนอาจสะดุดตากับคำว่า “Consideration” ในสัญญาหน้าแรก เช่น “Now, Therefore, In Consideration Of The Mutual Agreements Herein Contained,….”
Nez Legal Translation] เวลาทำสัญญากับคู่ค้าต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษ หลายคนอาจสะดุดตากับคำว่า “Consideration” ในสัญญาหน้าแรก เช่น “Now, Therefore, In Consideration Of The Mutual Agreements Herein Contained,….”
ช่วยแปลบทความภาษาอังกฤษทางวิศวกรรมเครื่องยนต์ให้หน่อยค่ะ เรากลัวตีความผิด - Pantip
ช่วยแปลบทความภาษาอังกฤษทางวิศวกรรมเครื่องยนต์ให้หน่อยค่ะ เรากลัวตีความผิด – Pantip
40 คำที่ใช้ชมแทนคำว่า Very Good ในภาษาอังกฤษ รวมคำชมภาษาอังกฤษที่แปลว่าดีมาก เก่ง เยี่ยม
40 คำที่ใช้ชมแทนคำว่า Very Good ในภาษาอังกฤษ รวมคำชมภาษาอังกฤษที่แปลว่าดีมาก เก่ง เยี่ยม
Illegal (【คำคุณศัพท์】ที่ผิดกฎหมาย, ผิดกฎหมาย ) ความหมาย, วิธีใช้ และวิธีออกเสียง | Engoo Words
Illegal (【คำคุณศัพท์】ที่ผิดกฎหมาย, ผิดกฎหมาย ) ความหมาย, วิธีใช้ และวิธีออกเสียง | Engoo Words

See more here: hoicamtrai.com

สารบัญ

สิ่ง ผิด กฎหมาย ภาษา อังกฤษ: ความหมายและการแปล
สิ่ง ผิด กฎหมาย ภาษา อังกฤษ: ตัวอย่างประโยค
สิ่ง ผิด กฎหมาย ภาษา อังกฤษ: แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
สิ่ง ผิด กฎหมาย ภาษา อังกฤษ: แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
สิ่ง ผิด กฎหมาย ภาษา อังกฤษ: การปฏิบัติตามกฎหมาย

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *