สิทธิ์ แปลว่า: เข้าใจความหมายแห่งคำว่า สิทธิ์ในภาษาไทย

วิปัสสนา คืออะไร? #อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์ - Pantip

มันแปลว่าฮัก – ตรี ชัยณรงค์ 【Music Video】

Keywords searched by users: สิทธิ์ แปลว่า: เข้าใจความหมายแห่งคำว่า สิทธิ์ในภาษาไทย สิทธิ์ ภาษาอังกฤษ, มีสิทธิ์ ภาษาอังกฤษ, หน้าที่หมายถึง, สิทธิ์ เขียนยังไง, 1 สิทธิ์ ภาษาอังกฤษ, เสรีภาพ แปลว่า, สงวนสิทธิ์, ได้รับสิทธิ์ ภาษาอังกฤษ

ความหมายของคำว่า สิทธิ์

วิปัสสนา คืออะไร? #อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์ - Pantip
วิปัสสนา คืออะไร? #อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์ – Pantip

ความหมายของคำว่า สิทธิ์ ในภาษาไทยเป็นคำที่มีความหมายหลากหลายและสำคัญมากในทางกฎหมายและสังคม ดังนั้น ในบทความนี้เราจะมาสำรวจและอธิบายความหมายของคำว่า สิทธิ์ ในแง่กฎหมายและสังคมให้เข้าใจได้อย่างชัดเจน

หมายความของคำว่า สิทธิ์ [1]

 • สิทธิ์ ในแง่กฎหมายหมายถึง สิ่งที่ผู้คนมีสิทธิ์ที่จะทำหรือไม่ทำบางสิ่งใดบางอย่าง โดยได้รับการรับรองหรือคุ้มครองจากกฎหมาย สิทธิ์สามารถเป็นได้ทั้งสิทธิ์ทางกฎหมายและสิทธิ์ทางสังคม

สิทธิ์ทางกฎหมาย [1]

 • สิทธิ์ทางกฎหมายเป็นสิทธิ์ที่ได้รับการรับรองและคุ้มครองโดยกฎหมาย ซึ่งมีความหมายและขอบเขตที่ถูกกำหนดไว้ในกฎหมาย สิทธิ์ทางกฎหมายสามารถเป็นได้หลายประเภท เช่น
  • สิทธิ์ประชาธิปไตย: สิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็น สิทธิ์ในการประชุม สิทธิ์ในการสื่อสาร เป็นต้น
  • สิทธิ์ทางทรัพย์สิน: สิทธิ์ในการครอบครองทรัพย์สิน สิทธิ์ในการถือครองทรัพย์สิน เป็นต้น
  • สิทธิ์ทางแพ่ง: สิทธิ์ในการดำเนินคดี สิทธิ์ในการตั้งคำถามในการพิจารณาคดี เป็นต้น

สิทธิ์ทางสังคม [2]

 • สิทธิ์ทางสังคมเป็นสิทธิ์ที่เกิดขึ้นในสังคม และไม่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองโดยกฎหมาย สิทธิ์ทางสังคมสามารถเป็นได้หลายประเภท เช่น
  • สิทธิ์มนุษยชน: สิทธิ์ในการมีชีวิต สิทความหมายของคำว่า สิทธิ์ ในภาษาไทยเป็นคำที่มีความหมายหลากหลายและสำคัญมากในทางกฎหมายและสังคม ดังนั้น การเข้าใจความหมายของคำว่า สิทธิ์ เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เราเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายและสังคมได้อย่างถูกต้อง ดังนี้คือความหมายของคำว่า สิทธิ์ ในภาษาไทย:
 1. สิทธิ์คืออะไร?

  • สิทธิ์คือสิ่งที่ผู้คนมีตามกฎหมายหรือสัญญาที่ให้สิทธิ์แก่บุคคลในการกระทำหรือไม่กระทำบางอย่าง ซึ่งสิทธิ์สามารถเป็นได้ทั้งสิทธิ์ที่ได้รับจากกฎหมายและสิทธิ์ที่เกิดขึ้นจากสัญญาหรือความเชื่อมั่นร่วมกัน [1].
 2. ประเภทของสิทธิ์

  • สิทธิ์บุคคล: เป็นสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเฉพาะ เช่น สิทธิ์ในการเลือกตั้ง สิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็น หรือสิทธิ์ในการปฏิบัติศาสนา [1].
  • สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน: เป็นสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับการครอบครองทรัพย์สิน เช่น สิทธิ์ในทรัพย์สิน สิทธิ์ในการถือครองทรัพย์สิน หรือสิทธิ์ในการใช้ทรัพย์สิน [1].
  • สิทธิ์ทางกฎหมาย: เป็นสิทธิ์ที่ได้รับความคุ้มครองจากกฎหมาย เช่น สิทธิ์ในการได้รับความยุติธรรม สิทธิ์ในการได้รับความเสมอภาค หรือสิทธิ์ในการได้รับความเท่าเทียม [1].
 3. สิทธิ์และหน้าที่

  • สิทธิ์และหน้าที่เป็นสองสิ่งที่สัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด สิทธิ์เป็นสิ่งที่ผู้คนมีตามกฎหมา

Learn more:

 1. สิทธิ, สิทธิ์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. “สิทธิ-สิทธิ์” ต่างกันอย่างไร? | คำไทยรู้ไว้ใช้ถูกต้อง
 3. สิทธิ – วิกิพีเดีย

การใช้คำว่า สิทธิ์ ในประโยคต่าง ๆ

มันแปลว่าฮัก - ไรอัล Feat.เขตต์ ศิรสิทธิ์ | ไมค์หมดหนี้ นักร้องนำโชค - Youtube
มันแปลว่าฮัก – ไรอัล Feat.เขตต์ ศิรสิทธิ์ | ไมค์หมดหนี้ นักร้องนำโชค – Youtube

การใช้คำว่า สิทธิ์ ในประโยคต่าง ๆ

คำว่า สิทธิ์ เป็นคำที่ใช้ในการแสดงถึงอำนาจหรือสิทธิในการกระทำบางอย่าง หรือการมีสิทธิ์ในเรื่องต่าง ๆ ต่อตัวเองหรือผู้อื่น ซึ่งมีความหมายและการใช้งานที่หลากหลาย ดังนี้:

 1. สิทธิ์ในการเลือกตั้ง: สิทธิ์ในการเลือกตั้งหมายถึงสิทธิ์ของประชาชนในการเลือกผู้แทนในรัฐบาล ซึ่งเป็นสิทธิ์ที่สำคัญและเป็นฐานะของระบบประชาธิปไตย [1].

ตัวอย่างประโยค:

 • ราษฎรทั่วราชอาณาจักรเป็นผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งลงคะแนนเสียง [1].
 1. สิทธิ์ในการเป็นเจ้าของ: สิทธิ์ในการเป็นเจ้าของหมายถึงสิทธิ์ในการครอบครองหรือควบคุมทรัพย์สิน ซึ่งสิทธิ์นี้สามารถเป็นไปได้ในหลายประเภทของทรัพย์สิน เช่น ที่ดิน บ้าน รถยนต์ และอื่น ๆ [1].

ตัวอย่างประโยค:

 • ลูกชายเขามีสิทธิ์ขาดในที่ดินแห่งนี้แต่เพียงผู้เดียว [1].
 1. สิทธิ์ในการกระทำบางอย่าง: สิทธิ์ในการกระทำบางอย่างหมายถึงสิทธิ์ในการทำบางอย่างตามต้องการหรือตามกฎหมาย ซึ่งสิทธิ์นี้อาจเป็นสิทธิ์ทางกฎหมายหรือสิทธิ์ที่ได้รับการยอมรับจากสังคม [1].

ตัวอย่างประโยค:

 • ผู้ประกอบการมีสิทธิ์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจ้างงาน [1].

Learn more:

 1. สิทธิ์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. สิทธิ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. การแสดงความเป็นเจ้าของ | คู่มือการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ | EF ประเทศไทย

สิทธิ์ในทางกฎหมาย

รวมชื่อไทยแบบอินเตอร์ จัดเต็ม ชื่อเขียนอ่านได้ทั้งไทยอังกฤษ หลายภาษา
รวมชื่อไทยแบบอินเตอร์ จัดเต็ม ชื่อเขียนอ่านได้ทั้งไทยอังกฤษ หลายภาษา

สิทธิ์ในทางกฎหมายเป็นสิทธิ์ที่ถูกกำหนดและคุ้มครองโดยกฎหมายในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งสิทธิ์เหล่านี้สามารถใช้งานและปกป้องได้ตามกฎหมายที่มีอยู่ในประเทศหรือสังคมที่เราอาศัยอยู่ [1].

สิทธิ์ในทางกฎหมายสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภท ซึ่งรวมถึง:

 1. สิทธิ์เสรีภาพ: เป็นสิทธิ์ที่ให้ความเสรีในการแสดงออก ความเชื่อ การประชุม การสื่อสาร และสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล ซึ่งสิทธิ์เหล่านี้มีความสำคัญในการสร้างสังคมที่เป็นอิสระและเป็นธรรม [2].

 2. สิทธิ์ทางการเมือง: เป็นสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางการเมือง ซึ่งรวมถึงสิทธิ์ในการเลือกตั้ง สิทธิ์ในการเข้าร่วมการเมือง และสิทธิ์ในการเป็นสมาชิกของพรรคการเมือง [1].

 3. สิทธิ์ทางกฎหมายและความยุติธรรม: เป็นสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับการได้รับการยุติธรรมในระบบกฎหมาย ซึ่งรวมถึงสิทธิ์ในการได้รับการพิจารณาคดีที่เป็นธรรม สิทธิ์ในการเข้าถึงระบบยุติธรรม และสิทธิ์ในการได้รับความคุ้มครองจากกฎหมาย [2].

 4. สิทธิ์ทางเศรษฐกิจ: เป็นสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเศรษฐกิจ ซึ่งรวมถึงสิทธิ์ในการทำงาน สิทธิ์ในการค้าแลกเปลี่ยน และสิทธิ์ในการครอบครองทรัพย์สิน [1].

สิทธิ์ในทางกฎหมายเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เกิดความเป็นอยู่ที่ยุติธรรมและเป็นธสิทธิ์ในทางกฎหมายเป็นสิทธิ์ที่ถูกกำหนดและคุ้มครองโดยกฎหมายในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งมีบทบัญญัติหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง [1]. สิทธิ์ในทางกฎหมายมีความสัมพันธ์กับระบบการปกครองและวัฒนธรรมของสังคม [1]. สิทธิ์ในทางกฎหมายมีบทบัญญัติเพื่อคุ้มครองและรักษาสิทธิ์และเสรีภาพของบุคคล โดยมีเงื่อนไขและข้อจำกัดที่กำหนดไว้ในกฎหมาย [2].

สิทธิ์ในทางกฎหมายสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภท ซึ่งรวมถึง:

 1. สิทธิ์และเสรีภาพทางการเมือง: เป็นสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางการเมือง และการเข้าร่วมในกระบวนการการเลือกตั้ง [2].

 2. สิทธิ์และเสรีภาพทางกฎหมายและคดี: เป็นสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับการได้รับการคุ้มครองจากกฎหมาย และสามารถยื่นคดีเพื่อให้ได้รับการยุติธรรมในกรณีที่สิทธิ์ของบุคคลถูกละเมิด [2].

 3. สิทธิ์และเสรีภาพทางเศรษฐกิจ: เป็นสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และการเข้าถึงทรัพยากรทางเศรษฐกิจ [2].

 4. สิทธิ์และเสรีภาพทางสังคม: เป็นสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม และการเข้าถึงบริการสังคม [2].

สิทธิ์ในทางกฎหมายเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้บุคคลสามารถมีชีวิตอย่างมีความสุขและเป็นธรรม และเป็นหลักการที่สำคัญในการสร้างสังคมที่เป็นธรรมและยุติธรรม [1].

Sources


Learn more:

 1. สิทธิธรรมชาติและสิทธิทางกฎหมาย – วิกิพีเดีย
 2. หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย (มาตรา ๒๕ – ๔๙) | สถาบันนิติธรรมาลัย

ความหมายของคำว่า สิทธิ์ ในทางสังคมและอารมณ์ความรู้สึก

อยากได้ชื่อเกาหลีที่มีความหมายเดียวกับชื่อ เสกสิทธิ์ ที่เป็นชื่อไทยซึ่ง แปลว่า สำเร็จอันง่ายดายดั่งดุจเสก เอาไว้แต่งนิยาย - Pantip
อยากได้ชื่อเกาหลีที่มีความหมายเดียวกับชื่อ เสกสิทธิ์ ที่เป็นชื่อไทยซึ่ง แปลว่า สำเร็จอันง่ายดายดั่งดุจเสก เอาไว้แต่งนิยาย – Pantip

ความหมายของคำว่า สิทธิ์ ในทางสังคมและอารมณ์ความรู้สึกเป็นเรื่องที่สำคัญในการเข้าใจและปฏิบัติตนในสังคม สิทธิ์เป็นคำที่ใช้ในบริบททางกฎหมายและทางสังคมเพื่ออธิบายถึงสิ่งที่ผู้คนมีสิทธิ์ที่จะได้รับหรือทำได้ในสังคม ซึ่งสิทธิ์นั้นสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภทตามลักษณะและลักษณะของสิ่งที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นเราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของคำว่า สิทธิ์ ในทางสังคมและอารมณ์ความรู้สึกต่อไปนี้:

 1. สิทธิ์ในทางกฎหมาย:

  • สิทธิ์ในทางกฎหมายเป็นสิ่งที่ได้รับการรับรองและคุ้มครองโดยกฎหมาย ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้คนมีสิทธิ์ที่จะได้รับหรือทำได้ตามกฎหมายที่รัฐบัญญัติไว้ เช่น สิทธิ์ในการเลือกตั้ง สิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็น หรือสิทธิ์ในการเข้าถึงการศึกษา [1].
 2. สิทธิ์ในทางสังคม:

  • สิทธิ์ในทางสังคมเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความเป็นธรรมชาติและความเท่าเทียมในสังคม ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้คนมีสิทธิ์ที่จะได้รับหรือทำได้ตามความเป็นมนุษย์ เช่น สิทธิ์ในการมีชีวิต สิทธิ์ในการมีความเสมอภาค หรือสิทธิ์ในการเข้าถึงบริการสาธารณะ [1].
 3. อารมณ์ความรู้สึกต่อสิทธิ์:

  • อารมณ์ความรู้สึกต่อสิทธิ์เป็นความรู้สึกหรือความเห็นที่เกิดขึ้นในใจของบุคคลต่อสิทธิ์ที่เขาหรือผู้อื่นมี อารมณ์ความรู้สความหมายของคำว่า สิทธิ์ ในทางสังคมและอารมณ์ความรู้สึกเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมากในการสร้างสังคมที่เป็นธรรมและยุติธรรม คำว่า สิทธิ์ หมายถึงสิ่งที่ผู้คนมีสิทธิ์ได้รับหรือเป็นเจ้าของอย่างถูกต้องและยุติธรรมในสังคม สิทธิ์เป็นสิ่งที่ผู้คนมีตั้งแต่เกิดและเป็นสิ่งที่ควรได้รับโดยเกิดจากความเท่าเทียมกันของทุกคนในสังคม [1].

ในทางสังคม, สิทธิ์มักเกี่ยวข้องกับความเสมอภาคและความยุติธรรม มนุษย์ทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันโดยเกิด และไม่ควรมีการละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น สิทธิ์ที่สำคัญที่สุดคือสิทธิ์ในการมีชีวิต สิทธิ์ในการเสรีภาพและสิทธิ์ในการเสริมสร้างความสุข [1].

สิทธิ์ในทางอารมณ์ความรู้สึกเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกและอารมณ์ของบุคคล สิทธิ์ในทางอารมณ์ความรู้สึกหมายถึงสิ่งที่ผู้คนมีสิทธิ์ในการรับรู้และประสบการณ์ความรู้สึกต่างๆ อย่างเช่น สิทธิ์ในการรับรู้ความสุข ความเศร้า ความรัก ความโกรธ และอื่นๆ [1].

การเข้าใจและเคารพสิทธิ์ในทางสังคมและอารมณ์ความรู้สึกเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างสังคมที่เป็นธรรมและยุติธรรม การเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นหมายถึงการเคารพความเท่าเทียมกันของทุกคนในสังคม และการเคารพความรู้สึกและอารมณ์ของผู้อื่น นอกจากนี้ เรายังควรเข้าใจและเคารพสิทธิ์ของตนเองในทางสังค


Learn more:

 1. FAMILY LINE | กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
 2. ด้วยรัฐและสัตย์จริง : ระบอบอารมณ์ความรู้สึกนึกคิด จริยธรรมแห่งรัฐ และความซื่อสัตย์ที่ผันแปร – MatichonBook.com

คำที่มีความหมายใกล้เคียงกับ สิทธิ์

ตรวจสอบสิทธิ์ 5,000 ถ้าเจอคำนี้ แปลว่าได้หรืออด?
ตรวจสอบสิทธิ์ 5,000 ถ้าเจอคำนี้ แปลว่าได้หรืออด?

คำที่มีความหมายใกล้เคียงกับ สิทธิ์ มีหลายคำที่สามารถใช้แทนคำนี้ได้ ซึ่งแต่ละคำจะมีความหมายที่เฉพาะเจาะจงตามบริบทที่ใช้ ดังนี้:

 1. อำนาจ (authority) – คำนี้หมายถึงความสามารถในการควบคุมหรือบังคับในเชิงกฎหมาย หรือการมีอำนาจในการตัดสินใจหรือดำเนินการใด ๆ [1].

  • ตัวอย่างประโยค: ผู้บริหารมีอำนาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายของบริษัท [1].
 2. สิทธิ (right) – คำนี้หมายถึงสิ่งที่ผู้คนมีสิทธิ์ในการทำหรือไม่ทำบางสิ่งตามกฎหมาย หรือสิ่งที่ผู้คนสามารถทำได้โดยไม่ต้องขออนุญาต [1].

  • ตัวอย่างประโยค: ทุกคนมีสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญ [1].
 3. สิทธิบัตร (patent) – คำนี้หมายถึงสิทธิ์ในการใช้และป้องกันการใช้งานสิ่งประดิษฐ์หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ [1].

  • ตัวอย่างประโยค: บริษัทได้รับสิทธิบัตรสำหรับการประดิษฐ์เครื่องมือใหม่ [1].
 4. สิทธิ์พิเศษ (privilege) – คำนี้หมายถึงสิ่งที่ได้รับการยกเว้นหรือการให้สิทธิ์เฉพาะในบางกรณี [1].

  • ตัวอย่างประโยค: นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีสามารถเข้าร่วมโครงการฝึกงานนี้ได้เป็นสิทธิ์พิเศษ [1].
 5. สิทธิ์เฉพาะ (exclusive right) – คำนี้หมายถึงสิทธิ์ที่เฉพาะเจาะจงและไม่ให้ผู้อื่นใช้หรือเข้าถึง [1].

  • ตัวอย่างประโยค: บริษัทนี้มีสิทธิ์เฉพาะในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นี้ในตลาด [1].
 6. สิทธิ์ประกอบวิชาคำที่มีความหมายใกล้เคียงกับ สิทธิ์ มีหลายคำที่สามารถใช้แทนคำนี้ได้ ซึ่งแต่ละคำจะมีความหมายที่เฉพาะเจาะจงตามบริบทที่ใช้ ดังนี้:

 7. อำนาจ (authority) – คำนี้หมายถึงความสามารถในการควบคุมหรือมีอำนาจในการดำเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่กำหนด [1].
  ตัวอย่างประโยค: ผู้บริหารมีอำนาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายขององค์กร [1].

 8. สิทธิ (right) – คำนี้หมายถึงสิ่งที่ผู้คนมีสิทธิ์ในการกระทำหรือไม่กระทำตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่กำหนด [1].
  ตัวอย่างประโยค: ทุกคนมีสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นอย่างเสรี [1].

 9. สิทธิบัตร (patent) – คำนี้หมายถึงสิทธิ์ในการใช้งานหรือการผลิตสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นสิทธิบัตร [1].
  ตัวอย่างประโยค: บริษัทได้รับสิทธิบัตรสำหรับการประดิษฐ์เครื่องมือใหม่ [1].

 10. สิทธิ์พิเศษ (privilege) – คำนี้หมายถึงสิ่งที่ได้รับการยกเว้นหรือสิทธิพิเศษในการกระทำบางอย่าง [1].
  ตัวอย่างประโยค: สมาชิกสโมสรมีสิทธิ์พิเศษในการเข้าชมสนามกีฬา [1].

 11. สิทธิ์เสรี (freedom) – คำนี้หมายถึงสิ่งที่ผู้คนมีความเสรีในการกระทำหรือแสดงออกตามความเป็นตัวของตน [1].
  ตัวอย่างประโยค: สิทธิ์เสรีในการแสดงความคิดเห็นเป็นสิ่งสำคัญในสังคมประชาธิปไตย [1].

 12. สิทธิ์ในการเข้าถึง (access right) – คำนี้หมายถึงสิทธิ์ในการเข้าถึงหรือใช้งานสิ่งต่าง ๆ เช่


Learn more:

 1. สิทธิ์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. สิทธิ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. คำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน – GotoKnow

Categories: สำรวจ 87 สิทธิ์ แปลว่า

มันแปลว่าฮัก - ตรี ชัยณรงค์ 【MUSIC VIDEO】
มันแปลว่าฮัก – ตรี ชัยณรงค์ 【MUSIC VIDEO】

See more: hoicamtrai.com/category/schedule

สิทธิ์ หมายถึง มีอะไรบ้าง

คำว่า สิทธิ หมายถึงอำนาจที่จะกระทำการใด ๆ ได้อย่างอิสระ โดยได้รับการรับรองจากกฎหมาย [1]. ในภาษากฎหมาย คำว่า สิทธิ มักใช้ในการอธิบายอำนาจหรือสิ่งที่ผู้คนมีอิสระในการกระทำบางอย่าง ซึ่งได้รับการรับรองจากกฎหมาย [1]. คำว่า สิทธิ มักใช้ควบคู่กับคำอื่น เช่น สิทธิเสรีภาพ หมายถึงอิสระในการแสดงความคิดเห็นและอิสระในการปฏิบัติตามความเชื่อ [1]. นอกจากนี้ สิทธิ ยังใช้ควบคู่กับคำว่า หน้าที่ เพื่ออธิบายการกระทำหรือการปฏิบัติตามหน้าที่ที่ผู้คนต้องรับผิดชอบ [1].


Learn more:

 1. สิทธิ – วิกิพีเดีย
 2. รายงานด้านสิทธิมนุษยชนประจำปี พ.ศ. 2565 ประเทศไทย – สถานทูตสหรัฐฯและสถานกงสุลในประเทศไทย
Wordy Guru On X:
Wordy Guru On X: “ณัฐสิทธิ์ แปลว่า ความสำเร็จของนักปราขญ์ อ่านว่า นัด-ถะ-สิด หมวด ชื่อผู้ชายที่เกิดวันพุธกลางวัน #ชื่อมงคล Https://T.Co/Q9Apsgehiv Https://T.Co/Plfdjwhn89” / X
นักสิทธิ์
นักสิทธิ์” ภาษาอีสาน – อีสานร้อยแปด
ชื่อมงคล ผู้ชาย จะเปลี่ยนชื่อใหม่ หรือตั้งชื่อลูกชาย ก็มง...
ชื่อมงคล ผู้ชาย จะเปลี่ยนชื่อใหม่ หรือตั้งชื่อลูกชาย ก็มง…
สิทธิ หมายถึงอะไร? | Wordy Guru
สิทธิ หมายถึงอะไร? | Wordy Guru
ตรวจสอบสิทธิ์ 5,000 ถ้าเจอคำนี้ แปลว่าได้หรืออด?
ตรวจสอบสิทธิ์ 5,000 ถ้าเจอคำนี้ แปลว่าได้หรืออด?
อยากได้ชื่อเกาหลีที่มีความหมายเดียวกับชื่อ เสกสิทธิ์ ที่เป็นชื่อไทยซึ่ง แปลว่า สำเร็จอันง่ายดายดั่งดุจเสก เอาไว้แต่งนิยาย - Pantip
อยากได้ชื่อเกาหลีที่มีความหมายเดียวกับชื่อ เสกสิทธิ์ ที่เป็นชื่อไทยซึ่ง แปลว่า สำเร็จอันง่ายดายดั่งดุจเสก เอาไว้แต่งนิยาย – Pantip
รวมชื่อไทยแบบอินเตอร์ จัดเต็ม ชื่อเขียนอ่านได้ทั้งไทยอังกฤษ หลายภาษา
รวมชื่อไทยแบบอินเตอร์ จัดเต็ม ชื่อเขียนอ่านได้ทั้งไทยอังกฤษ หลายภาษา
มันแปลว่าฮัก - ไรอัล Feat.เขตต์ ศิรสิทธิ์ | ไมค์หมดหนี้ นักร้องนำโชค - Youtube
มันแปลว่าฮัก – ไรอัล Feat.เขตต์ ศิรสิทธิ์ | ไมค์หมดหนี้ นักร้องนำโชค – Youtube
วิปัสสนา คืออะไร? #อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์ - Pantip
วิปัสสนา คืออะไร? #อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์ – Pantip

See more here: hoicamtrai.com

สารบัญ

ความหมายของคำว่า สิทธิ์
การใช้คำว่า สิทธิ์ ในประโยคต่าง ๆ
สิทธิ์ในทางกฎหมาย
ความหมายของคำว่า สิทธิ์ ในทางสังคมและอารมณ์ความรู้สึก
คำที่มีความหมายใกล้เคียงกับ สิทธิ์

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *