สรรพางค์ อ่านว่า: ความหมายและประโยชน์ในวิถีชีวิตของเรา

อ่านว่าอะไรเอย #ครูบอลนะจ๊ะ #สุดแสบท้ายซอย

อ่านว่าอะไรเอย #ครูบอลนะจ๊ะ #สุดแสบท้ายซอย

Keywords searched by users: สรรพางค์ อ่านว่า: ความหมายและประโยชน์ในวิถีชีวิตของเรา ศฤงคารอ่านว่า, พรรดึก อ่านว่า, สุวภาพ แปลว่า, สรรพางค์กาย, วรรณยุกต์ อ่านว่า, ศุภผล หมายถึง, อธิษฐาน อ่านว่า, โสภาคย์ หมายถึง

การอ่านคำว่า สรรพางค์

การอ่านคำว่า สรรพางค์ เป็นการอ่านคำในภาษาไทยที่มีความหมายว่า ทั้งตัว ทั่วตัว [1] ซึ่งเป็นคำที่ใช้เข้าคู่กับคำ กาย เพื่อเสริมความหมาย โดยมักใช้ในบริบททางการแพทย์ และสุขภาพ ในประโยคที่เกี่ยวข้องกับอาการเจ็บปวดทั่วสรรพางค์กาย [1]

การอ่านคำว่า สรรพางค์ นั้นสามารถแบ่งออกเป็นส่วนย่อยๆ เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น ดังนี้:

 1. การอ่านคำว่า สรรพางค์ [1]

  • สรรพางค์: ทั้งตัว ทั่วตัว
 2. ความหมายของคำว่า สรรพางค์

  • คำว่า สรรพางค์ มีความหมายว่า ทั้งตัว ทั่วตัว และมักใช้เข้าคู่กับคำ กาย เพื่อเสริมความหมาย โดยมักใช้ในบริบททางการแพทย์ และสุขภาพ ในประโยคที่เกี่ยวข้องกับอาการเจ็บปวดทั่วสรรพางค์กาย [1]
 3. ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า สรรพางค์

  • เจ็บปวดทั่วสรรพางค์กาย [1]
  • สารพางค์ [1]

Learn more:

 1. สรรพางค์ คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค
 2. สรรพางค์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. สรรพางค์ คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

สรรพางค์ หมายถึงอะไร

สรรพางค์ หมายถึงอะไร

สรรพางค์ เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยซึ่งมีความหมายว่า ทั้งหมด หรือทั้งสิ้น [2] ซึ่งในบางกรณีอาจมีความหมายเพิ่มเติมเป็น ทั้งหมดของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือ ทั้งหมดของกลุ่มหรือชนิดใดชนิดหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ความหมายของคำว่า สรรพางค์ จะขึ้นอยู่กับบริบทและการใช้งานในประโยคนั้นๆ [2]

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า สรรพางค์:

 1. เขาได้รับรางวัลสรรพางค์ในการแข่งขันนี้ [2]
 2. ผู้ชนะในการประกวดจะได้รับสรรพางค์เป็นเงินรางวัล [2]
 3. ทุกคนในทีมต้องทำหน้าที่ของตนเองอย่างสมบูรณ์ เพื่อให้ทีมได้รับสรรพางค์ [2]

สรรพางค์ เป็นคำที่ใช้ในบางคำสั่งหรือคำสั่งพิเศษ เช่น สรรพางค์ของการเรียกใช้งานฟังก์ชันในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือสรรพางค์ของการเรียกใช้งานคำสั่งในภาษาคอมพิวเตอร์ [2]


Learn more:

 1. สรรพางค์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. สรรพางค์ คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน
 3. สรรพางค์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

ความหมายของสรรพางค์ในพจนานุกรมไทย

ความหมายของสรรพางค์ในพจนานุกรมไทย

สรรพางค์เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่ออธิบายถึงส่วนประกอบหรือส่วนประกอบของสิ่งต่างๆ ซึ่งสรรพางค์มักใช้เข้าคู่กับคำ กาย เพื่ออธิบายถึงส่วนทั้งหมดหรือทั่วไปของสิ่งนั้นๆ [1] สรรพางค์กายเป็นคำที่ใช้ในบางกรณีเพื่ออธิบายถึงส่วนทั้งหมดหรือทั่วไปของร่างกายหรือสิ่งต่างๆ [1]

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า สรรพางค์ ในพจนานุกรมไทย:

 1. เจ็บปวดทั่วสรรพางค์กาย [1]
 2. สารพางค์ [1]

Learn more:

 1. สรรพางค์ คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน
 2. สรรพางค์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. สรรพางค์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

สรรพางค์ในภาษาไทย

สรรพางค์ในภาษาไทยคืออะไร?

สรรพางค์ในภาษาไทยเป็นคำที่ใช้เขียนแทนคำพูดหรือคำอื่นๆ โดยมักใช้ในบทกวีหรือบทเพลง เพื่อให้เกิดความสวยงามและเสียงสัมผัสที่น่าสนใจในภาษาไทย [1] [2]. สรรพางค์มักจะมีลักษณะเป็นคำที่มีจังหวะและเสียงสัมผัสที่เปลี่ยนแปลงตามลำดับของเสียงที่ใช้ในการออกเสียงคำนั้นๆ [2].

ความหมายของสรรพางค์ในภาษาไทย

สรรพางค์ในภาษาไทยมีความหมายเป็น ทั้งตัว ทั่วตัว หรือ ทั่วทั้งตัว [2]. คำว่า สรรพางค์ มักใช้เข้าคู่กับคำว่า กาย เพื่อเน้นถึงความเกี่ยวข้องกับร่างกายหรือส่วนต่างๆ ของร่างกาย [2]. ตัวอย่างประโยคที่ใช้สรรพางค์ในภาษาไทยได้แก่ เจ็บปวดทั่วสรรพางค์กาย หมายถึงการเจ็บปวดที่กระทบถึงทั้งร่างกาย [2].


Learn more:

 1. สรรพางค์ คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค
 2. สรรพางค์ คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน
 3. สรรพางค์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

คำอื่นที่มีความหมายใกล้เคียงกับสรรพางค์

คำอื่นที่มีความหมายใกล้เคียงกับ สรรพางค์ คือคำที่ใช้เพื่ออธิบายหรือเสริมความหมายของคำนั้นๆ โดยมักจะมีความหมายที่ใกล้เคียงหรือเกี่ยวข้องกัน ดังนี้:

 1. สรรพางค์กาย
 2. สรรพางค์กายสมาทาน
 3. สรรพางค์กายสมาทานสมานฉันท์
 4. สรรพางค์กายสมาทานสมานฉันท์สมานต์
 5. สรรพางค์กายสมาทานสมานฉันท์สมานต์สมานต์

เหล่าคำเหล่านี้มีความหมายที่ใกล้เคียงกับ สรรพางค์ โดยมีการเพิ่มคำหรือวลีเพื่อเสริมความหมายของคำนั้นๆ [1].


Learn more:

 1. สรรพางค์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. สรรพางค์กาย แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. สรรพางค์ คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

Categories: รวบรวม 71 สรรพางค์ อ่านว่า

อ่านว่าอะไรเอย #ครูบอลนะจ๊ะ #สุดแสบท้ายซอย
อ่านว่าอะไรเอย #ครูบอลนะจ๊ะ #สุดแสบท้ายซอย

(สันระพาง) น. ทั้งตัว, ทั่วตัว, มักใช้เข้าคู่กับคำ กาย เป็น สรรพางค์กาย เช่น เจ็บปวดทั่วสรรพางค์กาย, สารพางค์ ก็ว่า.

See more: hoicamtrai.com/category/schedule

ศฤงคารอ่านว่า

ศฤงคารอ่านว่า: ความหมายและตัวอย่างประโยค

ศฤงคาร (สิงคาน, สะหฺริงคาน) เป็นคำในภาษาไทยที่มีความหมายว่า สิ่งให้เกิดความรัก หรือ บริวารหญิงผู้บำเรอความรัก [1] ศฤงคารเป็นคำที่ใช้ในบริบทของความรักและความหวังในชีวิตประจำวัน ศฤงคารเป็นคำที่ใช้ในวรรณคดีและกลอนไทยเพื่อเสริมสร้างความหวังและความรักในความสัมพันธ์ระหว่างคน [2]

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ศฤงคาร:

 1. สาวศฤงคารคนใช้ (ม. คำหลวง ทานกัณฑ์) [1]

FAQ (คำถามที่พบบ่อย)

คำถาม: ศฤงคารคืออะไร?
คำตอบ: ศฤงคารหมายถึงสิ่งให้เกิดความรักหรือบริวารหญิงผู้บำเรอความรัก [1]

คำถาม: ศฤงคารใช้ในบริบทใดบ้าง?
คำตอบ: ศฤงคารใช้ในบริบทของความรักและความหวังในชีวิตประจำวัน และใช้ในวรรณคดีและกลอนไทยเพื่อเสริมสร้างความหวังและความรักในความสัมพันธ์ระหว่างคน [2]


Learn more:

 1. ศฤงคาร แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …
 2. ศฤงคาร แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ศฤงคาร หาความหมายและตรวจสอบชื่อ
คำ รร - Flip Ebook Pages 1-6 | Anyflip
คำ รร – Flip Ebook Pages 1-6 | Anyflip
อังควิภา แปลว่า รัศมีแห่งสรรพางค์ งามทั่วสรรพางค์ ( Angkawipha ) อ่านว่า อัง-คะ-วิ-พา
อังควิภา แปลว่า รัศมีแห่งสรรพางค์ งามทั่วสรรพางค์ ( Angkawipha ) อ่านว่า อัง-คะ-วิ-พา
คำ รร - Flip Ebook Pages 1-6 | Anyflip
คำ รร – Flip Ebook Pages 1-6 | Anyflip

See more here: hoicamtrai.com

สารบัญ

การอ่านคำว่า สรรพางค์
สรรพางค์ หมายถึงอะไร
ความหมายของสรรพางค์ในพจนานุกรมไทย
สรรพางค์ในภาษาไทย
คำอื่นที่มีความหมายใกล้เคียงกับสรรพางค์

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *