สุข ภาษาอังกฤษ: เคล็ดลับในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างมีความสุข

เรียนภาษาอังกฤษ ความสงบสุข - Youtube

Happiness (N) ความสุข [Eng24]

Keywords searched by users: สุข ภาษาอังกฤษ: เคล็ดลับในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างมีความสุข สุข ภาษาอังกฤษ เขียน ไง, พื้นที่แห่งความสุข ภาษาอังกฤษ, สร้างความสุข ภาษาอังกฤษ, มอบความสุข ภาษาอังกฤษ, เต็มไปด้วยความสุข ภาษาอังกฤษ, ฉัน อยากมีความสุข ภาษาอังกฤษ, สนุกและมีความสุข ภาษาอังกฤษ, เขาดูมีความสุข ภาษาอังกฤษ

ความหมายของ สุข ในภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษ ความสงบสุข - Youtube
เรียนภาษาอังกฤษ ความสงบสุข – Youtube

ความหมายของคำว่า สุข ในภาษาอังกฤษหมายถึง happiness หรือ joy ซึ่งเป็นคำที่ใช้ในการแสดงถึงความสุขและความพอใจในชีวิต คำว่า สุข เป็นคำที่มีความหมายที่หลากหลายและสามารถใช้ในบริบทต่างๆ ดังนี้:

 1. ความสุขในแง่ของความพอใจและความสุขในชีวิตประจำวัน
 • ความสุขในการมีครอบครัวที่แข็งแรงและมีความสุข [1]
 • ความสุขในการมีเพื่อนที่ดีและสนุกสนาน [1]
 • ความสุขในการทำงานที่สำเร็จและได้รับความเคารพ [1]
 1. ความสุขในแง่ของความพึงพอใจและความสุขในชีวิตทางจิตใจ
 • ความสุขในการทำสิ่งที่ชอบและทำให้ตัวเองมีความสุข [2]
 • ความสุขในการพักผ่อนและสนุกกับงานอดิเรก [2]
 • ความสุขในการมีเวลาสำหรับตัวเองและการดูแลสุขภาพที่ดี [2]
 1. ความสุขในแง่ของความสำเร็จและความสุขในการตามหาความสำเร็จ
 • ความสุขในการบรรลุเป้าหมายและความสำเร็จในชีวิต [1]
 • ความสุขในการพัฒนาตนเองและเติบโตทางส่วนตัว [1]
 • ความสุขในการมีความสำเร็จทางการเงินและอาชีพ [1]

Learn more:

 1. Happy ที่ไม่ได้พูดว่า Happy
 2. รวม 15 คำที่ใช้บอกความสุข คล้ายกับ “Happy” ซึ่งนำไปใช้ได้ตามความเหมาะสม | Scholarship.in.th
 3. ความสุข แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

คำศัพท์ที่ใช้แปลคำว่า สุข ในภาษาอังกฤษ

60 คำอวยพรภาษาอังกฤษ สั้นๆ Good Luck! Happy Birthday! Good Day! – Bestkru
60 คำอวยพรภาษาอังกฤษ สั้นๆ Good Luck! Happy Birthday! Good Day! – Bestkru

คำว่า สุข ในภาษาอังกฤษมีหลายคำที่ใช้แปลได้ตามความหมาย ซึ่งเราสามารถอธิบายและแสดงตัวอย่างประโยคเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นได้ดังนี้:

 1. Happiness [khwāmsuk] – คำนี้หมายถึงความสุขที่เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ ความสุขที่เกิดจากความพอใจและความสุขที่มีความสุขในชีวิตทั่วไป [1]

  • Example: Finding true love brings happiness to many people. [1]
 2. Pleasure – หมายถึงความสุขที่เกิดจากการทำสิ่งที่ชอบหรือสิ่งที่ทำให้รู้สึกดี [1]

  • Example: I derive great pleasure from reading books. [1]
 3. Felicity – หมายถึงความสุขที่มีความสุขและความพอใจ [1]

  • Example: The couple lived in felicity for many years. [1]
 4. Bliss – หมายถึงความสุขที่มีความสุขและความพอใจอย่างสมบูรณ์แบบ [1]

  • Example: The view from the mountaintop was pure bliss. [1]
 5. Contentment – หมายถึงความพอใจและความสุขที่มีความสุขในสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบัน [1]

  • Example: After years of hard work, he finally found contentment in his life. [1]

Learn more:

 1. ความสุข แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …
 2. รวม 15 คำที่ใช้บอกความสุข คล้ายกับ “Happy” ซึ่งนำไปใช้ได้ตามความเหมาะสม | Scholarship.in.th
 3. Happy ที่ไม่ได้พูดว่า Happy

คำที่มีความหมายใกล้เคียงกับ สุข ในภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษ ความรู้ภาษาอังกฤษ ทำอย่างไรให้เก่งอังกฤษ Lingo Think In English!! :): Enjoy The Little Things - มีความสุขกับสิ่งเล็กๆ น้อยๆ
เรียนภาษาอังกฤษ ความรู้ภาษาอังกฤษ ทำอย่างไรให้เก่งอังกฤษ Lingo Think In English!! :): Enjoy The Little Things – มีความสุขกับสิ่งเล็กๆ น้อยๆ

หากคุณกำลังมองหาคำที่มีความหมายใกล้เคียงกับคำว่า สุข ในภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการเขียนเนื้อหาที่ตอบสนองต่อมาตรฐาน SEO ของ Google นี่คือคำศัพท์ที่คุณสามารถนำมาใช้ได้:

 1. Happiness – ความสุข [1]
 2. Joy – ความรื่นเริง [1]
 3. Bliss – ความสุขอันมีความสุขอย่างสมบูรณ์แบบ [1]
 4. Delight – ความพอใจ [1]
 5. Pleasure – ความสุขที่ได้รับจากสิ่งที่เป็นที่ชื่นชอบ [1]
 6. Contentment – ความพอใจ [1]
 7. Satisfaction – ความพอใจ [1]
 8. Euphoria – ความรู้สึกอย่างมากของความสุข [1]
 9. Ecstasy – ความสุขที่มีความรู้สึกอย่างมาก [1]
 10. Serenity – ความสงบสุข [1]
 11. Fulfillment – ความสุขที่มาจากการบรรลุเป้าหมาย [1]
 12. Gratitude – ความขอบคุณ [1]
 13. Tranquility – ความสงบ [1]
 14. Peace – ความสงบ [1]
 15. Well-being – ความเป็นอยู่อย่างมีความสุขและสุขภาพดี [1]

คำศัพท์เหล่านี้สามารถใช้เพื่อเสริมความหมายของคำว่า สุข ในเนื้อหาของคุณได้ และยังช่วยให้เนื้อหาของคุณตอบสนองต่อมาตรฐาน SEO ของ Google ด้วย


Learn more:

 1. รวม 15 คำที่ใช้บอกความสุข คล้ายกับ “Happy” ซึ่งนำไปใช้ได้ตามความเหมาะสม | Scholarship.in.th
 2. Happy ที่ไม่ได้พูดว่า Happy
 3. นอกจากคำนั้น ยังมีคำอื่นไหม ที่เธอจะลองใช้ และพอพูดมันได้อยู่

ประโยคตัวอย่างที่ใช้คำว่า สุข ในภาษาอังกฤษ

ประโยคตัวอย่างที่ใช้คำว่า สุข ในภาษาอังกฤษมีหลายคำที่สามารถใช้แทนคำว่า สุข ได้ ซึ่งเราสามารถนำไปใช้ในบริบทและประโยคต่างๆ ตามความเหมาะสมได้ ดังนี้:

 1. Happy [1]
 • I feel so happy when I spend time with my family.
 • Seeing her smile makes me happy.
 1. Joyful [1]
 • The children were joyful when they received their presents.
 • She felt joyful after achieving her goal.
 1. Delighted [1]
 • I am delighted to hear the good news.
 • He was delighted with the surprise party.
 1. Content [1]
 • I am content with my life as it is.
 • She felt content after a relaxing day at the beach.
 1. Blissful [1]
 • They spent a blissful day together at the park.
 • The couple looked blissful on their wedding day.
 1. Ecstatic [1]
 • He was ecstatic when he won the competition.
 • She was ecstatic about her promotion at work.
 1. Elated [1]
 • They were elated when they found out they were expecting a baby.
 • She was elated after receiving a scholarship.
 1. Overjoyed [1]
 • He was overjoyed when he got accepted into his dream university.
 • She was overjoyed by the surprise party.
 1. Thrilled [1]
 • I am thrilled to be going on vacation next week.
 • They were thrilled with the results of their hard work.
 1. Radiant [1]
 • She looked radiant on her wedding day.
 • The sunset made the sky look radiant.

Learn more:

 1. รวม 15 คำที่ใช้บอกความสุข คล้ายกับ “Happy” ซึ่งนำไปใช้ได้ตามความเหมาะสม | Scholarship.in.th
 2. happy แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ภาษาอังกฤษนานๆครั้ง : Happiness is all around

คำแนะนำเพื่อใช้คำว่า สุข ในภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง

คำแนะนำเพื่อใช้คำว่า สุข ในภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง

การใช้คำว่า สุข ในภาษาอังกฤษนั้นสามารถแสดงถึงความสุขและความพอใจได้ในหลายรูปแบบ ดังนี้:

 1. Happy: เป็นคำที่ใช้บ่อยที่สุดในการแสดงความสุขและความยินดี [1].

  • Im so happy to see you! (ฉันมีความสุขมากที่ได้เจอคุณ!)
 2. Joyful: หมายถึงความสนุกสนานและมีความสุข [1].

  • The children were joyful when they received their presents. (เด็กๆมีความสุขเมื่อได้รับของขวัญ)
 3. Delighted: หมายถึงความยินดีและชื่นชม [1].

  • She was delighted with the surprise party. (เธอรู้สึกยินดีมากกับงานเลี้ยงสุดคึกคัก)
 4. Contented: หมายถึงความพอใจและสุขภาพที่ดี [1].

  • After a long day of work, I feel contented and relaxed. (หลังจากทำงานหนักมาตลอดวัน ฉันรู้สึกพอใจและผ่อนคลาย)
 5. Blissful: หมายถึงความสุขที่สมบูรณ์แบบ [1].

  • They spent a blissful vacation on the tropical island. (พวกเขาใช้เวลาพักผ่อนที่เกาะตะวันตกอย่างสุขสมบูรณ์)
 6. Ecstatic: หมายถึงความรู้สึกดีใจอย่างเหลือล้น [1].

  • When she won the award, she was ecstatic. (เมื่อเธอได้รับรางวัล เธอรู้สึกเหลือล้นดี)
 7. Radiant: หมายถึงความสุข ความรัก หรือสุขภาพที่ดี [1].

  • The bride looked radiant on her wedding day. (เจ้าสาวดูมีความสุขและงามเหมือนเจ้าหญิงในวันแต่งงาน)
 8. Serene: หมายถึงความสงบและมีความสุข [1].

  • She found peace and serenity in the quiet countryside. (เธอพบความสงบและความสุขในชนบทที่เงียบสงบ)
 9. Satisfied: หมายถึงความพอใจและความสุข [1].

  • He felt satisfied with his achievements. (เขารู้สึกพอใจกับความสำเร็จของเขา)
 10. Grateful: หมายถึงความขอบคุณและความสุข [1].

  • I am grateful for all the support you have given meคำแนะนำเพื่อใช้คำว่า สุข ในภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง

การใช้คำว่า สุข ในภาษาอังกฤษนั้นเราสามารถใช้คำอื่นที่มีความหมายคล้ายกันเพื่อแสดงถึงความสุขได้ ดังนี้:

 1. Happy (แฮปปี้) – เป็นคำที่ใช้บ่อยที่สุดในการแสดงความสุข [1]
 2. Joyful (จอยฟูล) – หมายถึงความรื่นเริงและมีความสุข [1]
 3. Delighted (ดิไลทิด) – หมายถึงความยินดีและมีความสุข [1]
 4. Blissful (บลิสฟูล) – หมายถึงความสุขและความสุขอันมีความสุขอย่างสมบูรณ์แบบ [1]
 5. Contented (คอนเทนทิด) – หมายถึงความพอใจและความสุขในสิ่งที่มี [1]
 6. Ecstatic (เอ็กสแทติก) – หมายถึงความรู้สึกอย่างมากของความสุขและความตื่นเต้น [1]
 7. Pleasure (เพลเชอร์) – หมายถึงความสุขและความพอใจ [1]
 8. Serene (ซีรีน) – หมายถึงความสงบและความสุข [1]
 9. Satisfied (แซทฟายด์) – หมายถึงความพอใจและความสุขในสิ่งที่ได้รับ [1]
 10. Elated (เอเลทิด) – หมายถึงความรู้สึกอย่างมากของความสุขและความตื่นเต้น [1]

Learn more:

 1. Happy ที่ไม่ได้พูดว่า Happy
 2. รวม 15 คำที่ใช้บอกความสุข คล้ายกับ “Happy” ซึ่งนำไปใช้ได้ตามความเหมาะสม | Scholarship.in.th
 3. ภาษาอังกฤษนานๆครั้ง : Happiness is all around

Categories: นับ 10 สุข ภาษาอังกฤษ

happiness (n) ความสุข [eng24]
happiness (n) ความสุข [eng24]

(n) happiness, See also: cheerfulness, delight, enjoyment, Syn. ความสุข, ความสบาย, ความสำราญ, Ant. ทุกข์, โศก

See more: hoicamtrai.com/category/schedule

สุข ภาษาอังกฤษ เขียน ไง

สุข ภาษาอังกฤษ เขียน ไง

สุข เป็นคำศัพท์ที่มีความหมายหลากหลายในภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถแปลได้เป็นหลายคำ เช่น happiness, well-being, good condition, และอื่น ๆ [1]. ในบทความนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับความหมายและการใช้งานของคำว่า สุข ในภาษาอังกฤษอย่างละเอียดและเป็นรายละเอียด

ความหมายของคำว่า สุข ในภาษาอังกฤษ

 • Happiness: คำว่า สุข ในภาษาอังกฤษสามารถแปลได้เป็นคำว่า happiness ซึ่งหมายถึงความสุขและความสบายใจ [2].
 • Well-being: คำว่า สุข ยังสามารถแปลได้เป็นคำว่า well-being ซึ่งหมายถึงสภาวะที่มีสุขภาพดีและความเป็นอยู่ที่ดี [1].
 • Good condition: อีกความหมายหนึ่งของคำว่า สุข ในภาษาอังกฤษคือ good condition ซึ่งหมายถึงสภาวะที่ดีและเป็นอยู่ที่สมบูรณ์ [1].

การใช้งานของคำว่า สุข ในประโยคภาษาอังกฤษ

 • I wish you all the happiness in the world. (ฉันขอให้คุณมีความสุขทุกอย่างในโลกนี้) [2].
 • Health is the key to happiness. (สุขภาพเป็นกุญแจสู่ความสุข) [1].
 • She always has a cheerful and happy disposition. (เธอมีนิสัยที่เป็นกันเองและมีความสุขเสมอ) [1].

FAQs (คำถามที่พบบ่อย)

 1. สุข แปลว่าอะไรในภาษาอังกฤษ?
  คำว่า สุข ในภาษาอังกฤษสามารถแปลได้เป็นคำว่า happiness หรือ well-being [2].

 2. คำว่า สุข ใช้ในประโยคภาษาอังกฤษอย่างไร?
  คำว่า สุข สามารถใช้ในประโยคภาษาอังกฤษเพื่อแสดงความสุขและความสบายใจ เช่น I wish you all the happiness in the world (ฉันขอให้คุณมีความสุขทุกสุข ภาษาอังกฤษ เขียน ไง

สุข เป็นคำศัพท์ที่มีความหมายหลากหลายในภาษาอังกฤษ โดยมีความหมายหลักๆ เกี่ยวกับความสุข ความเป็นอยู่ที่ดี และความสบายใจ [1] ในบทความนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับความหมายและการใช้งานของคำว่า สุข ในภาษาอังกฤษ

ความหมายของคำว่า สุข ในภาษาอังกฤษ

 • Health; wellbeing; good condition: ในความหมายนี้ สุข หมายถึงสุขภาพหรือสภาวะที่ดีของร่างกายและจิตใจ [1]
 • Happily; pleasantly; gladly: ในความหมายนี้ สุข หมายถึงการรู้สึกดี มีความสุข หรือรู้สึกสนุกสนาน [1]
 • Calmness; calm; tranquility: ในความหมายนี้ สุข หมายถึงความสงบ ความสุขลงตัว หรือความสงบเรียบร้อย [1]
 • To be happy; content; joyful: ในความหมายนี้ สุข หมายถึงการรู้สึกมีความสุข รู้สึกพอใจ หรือรู้สึกสนุกสนาน [1]
 • To be healthy; be in good health: ในความหมายนี้ สุข หมายถึงการมีสุขภาพที่ดี หรืออยู่ในสภาวะที่มีสุขภาพดี [1]
 • Happiness and sorrow; ups and downs: ในความหมายนี้ สุข หมายถึงความสุขและความทุกข์ทรมาน หรือช่วงเวลาที่มีความสุขและความทุกข์ร่วมกัน [1]
 • To enjoy happiness; take pleasure: ในความหมายนี้ สุข หมายถึงการสนุกสนาน หรือการรับรู้ความสุข [1]
 • To share the happiness: ในความหมายนี้ สุข หมายถึงการแบ่งปันความสุขกับผู้อื่น [1]
 • Happiness and sufferings: ในความหมายนี้ สุข หมายถึงความสุขและความทุกข์ทรมาน [1]
 • Comfortable; convenient; without difficulty: ในความหมายนี้ สุข หมายถึงสะดวกสบาย ไม่มีความยุ่งยาก [1]

Learn more:

 1. สุข – Thai / English dictionary meaning – ภาษาอังกฤษ แปล ความหมาย
 2. สุข แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. รวม 15 คำที่ใช้บอกความสุข คล้ายกับ “Happy” ซึ่งนำไปใช้ได้ตามความเหมาะสม | Scholarship.in.th

พื้นที่แห่งความสุข ภาษาอังกฤษ

พื้นที่แห่งความสุข ภาษาอังกฤษ

พื้นที่แห่งความสุข ภาษาอังกฤษ (English: Happiness Space) เป็นแนวคิดหรือแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการสร้างพื้นที่ที่สร้างความสุขและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับผู้คน ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างประเทศและมีผลกระทบต่อการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองของบุคคล การใช้ภาษาอังกฤษในพื้นที่แห่งความสุขช่วยให้ผู้คนสามารถเข้าถึงข้อมูลและความรู้ที่มีคุณภาพได้มากขึ้น และสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับคนอื่นๆที่ใช้ภาษาเดียวกัน [1].

การสร้างพื้นที่แห่งความสุขในภาษาอังกฤษสามารถทำได้หลายวิธี ตั้งแต่การสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อความสุขและความเป็นอยู่ของผู้คน การสร้างสังคมที่สร้างความสุขและความเป็นอยู่ที่ดี และการสร้างโอกาสให้ผู้คนได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองในภาษาอังกฤษ [1].

การใช้ภาษาอังกฤษในพื้นที่แห่งความสุขช่วยให้ผู้คนสามารถเข้าถึงข้อมูลและความรู้ที่มีคุณภาพได้มากขึ้น และสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับคนอื่นๆที่ใช้ภาษาเดียวกัน นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้คนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ เช่น การอ่านหนังสือภาษาอังกฤษ การเข้าร่วมคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก [1].

การใช้ภาษาอังกฤษในพื้นที่แห่งความสุขยังช่วยให้ผู้คนสามารถเข้าถึพื้นที่แห่งความสุข ภาษาอังกฤษ

พื้นที่แห่งความสุข คือสถานที่ที่มีความเป็นสุขและความผ่อนคลายสูงสุด เป็นสถานที่ที่คนมาพักผ่อนและสนุกสนาน เพื่อให้ร่างกายและจิตใจได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ พื้นที่แห่งความสุขสามารถเป็นที่พักผ่อนในช่วงวันหยุดหรือเวลาว่างของคนทั่วไป หรือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีการบริการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ผู้ที่มาเยือนสามารถสนุกสนานและพักผ่อนได้อย่างเต็มที่

พื้นที่แห่งความสุขในภาษาอังกฤษเรียกว่า Happiness Space หรือ Joyful Place ซึ่งเป็นคำแปลที่ใกล้เคียงกับความหมายในภาษาไทย ในภาษาอังกฤษนั้นมีหลายคำที่ใช้เรียกสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับความสุข เช่น Recreation Area หรือ Leisure Space ซึ่งเน้นไปที่การพักผ่อนและสนุกสนาน

ในปัจจุบัน พื้นที่แห่งความสุขมีหลากหลายรูปแบบและสถานที่ที่คนสามารถเลือกได้ตามความสนใจและความต้องการของแต่ละบุคคล ตั้งแต่สวนสาธารณะ สวนสนุก สวนสัตว์ สวนน้ำ ถึงสถานบันเทิงต่างๆ เช่น สวนสนุกสนาน สวนสนุกน้ำ และอื่นๆ [1]

การเลือกพื้นที่แห่งความสุขในภาษาอังกฤษสามารถใช้คำอธิบายเพื่อเน้นความสนุกสนานและความผ่อนคลาย เช่น A place to unwind and have fun หรือ A space for relaxation and enjoyment ซึ่งสื่อถึงความสุขและความสนุกสนานที่คนสามารถพบเจอในพื้นที่นั้นๆ

FAQ (คำถามที่พบบ่อย)

 1. พื้นที่แห่งความสุขมีอะไรบ้าง?
  • พื้นที่แห่งความสุขมีหลากหลายรูปแบบ เช่

Learn more:

 1. 260 แคปชั่นภาษาอังกฤษ ไว้ตั้งแคปชั่น IG แคปชั่นภาษาอังกฤษสั้นๆ เท่ๆ !
 2. นิทรรศการ “พื้นที่แห่งความสุข : Space for Happiness” | Contest War
 3. 50 แคปชั่นภาษาอังกฤษสั้นๆ แคปชั่นความสุขภาษาอังกฤษ ความหมายดี พร้อมคำแปล เอาไว้โพสต์ทวิตเตอร์ IG Facebook | TrueID Creator
I Don'T Want Perfect Life. I Want A Happy Life. ฉันไม่ได้ต้องการชีวิตที่​สมบูรณ์แบบ ฉันต้องการชีวิตที่มีความสุข #… | คําคมคิดบวก, คำคมบทเรียนชีวิต, คำพูดให้กำลังใจ
I Don’T Want Perfect Life. I Want A Happy Life. ฉันไม่ได้ต้องการชีวิตที่​สมบูรณ์แบบ ฉันต้องการชีวิตที่มีความสุข #… | คําคมคิดบวก, คำคมบทเรียนชีวิต, คำพูดให้กำลังใจ
มันอิ่มความสุขจนล้นออกจากปาก ภาษาอังกฤษว่าไง😆 | แกลเลอรีที่โพสต์โดย Kansi🌼 | Lemon8
มันอิ่มความสุขจนล้นออกจากปาก ภาษาอังกฤษว่าไง😆 | แกลเลอรีที่โพสต์โดย Kansi🌼 | Lemon8
Eng วันละนิด With Krumim] สวัสดีเช้าวันอังคารค่ะทุกคน วันนี้มี Idiom หรือสำนวนภาษาอังกฤษมาฝากกันค่ะ “On Cloud Nine” แปลว่า มีความสุขมากๆ มีความ สุขที่สุด ⛅️ เช่น I'M On Cloud Nine Whenever I Eat Steak. 🥩 ฉันมีความสุขมากๆ เมื
Eng วันละนิด With Krumim] สวัสดีเช้าวันอังคารค่ะทุกคน วันนี้มี Idiom หรือสำนวนภาษาอังกฤษมาฝากกันค่ะ “On Cloud Nine” แปลว่า มีความสุขมากๆ มีความ สุขที่สุด ⛅️ เช่น I’M On Cloud Nine Whenever I Eat Steak. 🥩 ฉันมีความสุขมากๆ เมื
60 คำคมภาษาอังกฤษคิดบวก คําคมชีวิต ภาษาอังกฤษ สั้นๆ น่าหยิบไปโพสต์
60 คำคมภาษาอังกฤษคิดบวก คําคมชีวิต ภาษาอังกฤษ สั้นๆ น่าหยิบไปโพสต์
เรียนภาษาอังกฤษ ความรู้ภาษาอังกฤษ ทำอย่างไรให้เก่งอังกฤษ Lingo Think In English!! :): Enjoy The Little Things - มีความสุขกับสิ่งเล็กๆ น้อยๆ
เรียนภาษาอังกฤษ ความรู้ภาษาอังกฤษ ทำอย่างไรให้เก่งอังกฤษ Lingo Think In English!! :): Enjoy The Little Things – มีความสุขกับสิ่งเล็กๆ น้อยๆ
60 คำอวยพรภาษาอังกฤษ สั้นๆ Good Luck! Happy Birthday! Good Day! – Bestkru
60 คำอวยพรภาษาอังกฤษ สั้นๆ Good Luck! Happy Birthday! Good Day! – Bestkru
เรียนภาษาอังกฤษ ความสงบสุข - Youtube
เรียนภาษาอังกฤษ ความสงบสุข – Youtube

See more here: hoicamtrai.com

สารบัญ

ความหมายของ สุข ในภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ที่ใช้แปลคำว่า สุข ในภาษาอังกฤษ
คำที่มีความหมายใกล้เคียงกับ สุข ในภาษาอังกฤษ
ประโยคตัวอย่างที่ใช้คำว่า สุข ในภาษาอังกฤษ
คำแนะนำเพื่อใช้คำว่า สุข ในภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *