ต่อภาษาอังกฤษ: การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศให้คุณเอง

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คนมักสะกดผิด

#ผมพูดไทยคุณพูดอังกฤษ #ภาษาอังกฤษ #ฝึกภาษาอังกฤษ #สอนภาษาอังกฤษ #เรียนภาษาอังกฤษ

Keywords searched by users: ต่อภาษาอังกฤษ: การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศให้คุณเอง แมลงต่อ ภาษาอังกฤษ, ตัวต่อ ภาษาอังกฤษ, ผึ้ง ต่อ แตน ภาษาอังกฤษ, ต่อต่อย ภาษาอังกฤษ, ต้อ ภาษาอังกฤษ, เกมตัวต่อ ภาษาอังกฤษ, ต่อ แปล, โทร ต่อ ภาษาอังกฤษ

การแปลคำว่า ต่อ เป็นภาษาอังกฤษ

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คนมักสะกดผิด
รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คนมักสะกดผิด

การแปลคำว่า ต่อ เป็นภาษาอังกฤษ

คำว่า ต่อ เป็นคำที่มีหลายความหมายและใช้ในบริบทต่าง ๆ ในภาษาไทย ดังนี้:

 1. เอาล่ะ · ต่อไป (ao lâ · dtòr bpai): หมายถึง ต่อไป หรือ ดำเนินต่อไป เป็นคำพูดที่ใช้ในการเริ่มต้นหรือดำเนินการต่อจากสถานการณ์ปัจจุบัน [1].

 2. เขาสูญเสียศรัทธาต่อตัวเอง (kăo sŏon sĭia sàt-taa dtòr dtuua eng): หมายถึง เขาสูญเสียศรัทธาต่อตัวเอง หรือ เขาสูญเสียความเชื่อมั่นในตัวเอง คำนี้ใช้ในบริบทที่บ่งบอกถึงการสูญเสียความเชื่อมั่นหรือความเชื่อในตัวเอง [1].

 3. แล้ว · คุณจะทำยังไงต่อ (láew · kun jà tam yang ngai dtòr): หมายถึง แล้วคุณจะทำอย่างไรต่อ ใช้ในบริบทที่แสดงถึงคำถามหรือคำสงสัยเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการต่อไป [1].

 4. คุณควรสวามิภักดิ์ต่อเขา (kun kuuan sà-wăa-mí-pák dtòr kăo): หมายถึง คุณควรสวามิภักดิ์ต่อเขา หรือ คุณควรให้ความภักดีและความเคารพต่อเขา ใช้ในบริบทที่แสดงถึงความเคารพหรือความภักดีที่ควรให้แก่บุคคลอื่น [1].

 5. นั่นต้องมีผลกระทบต่อเขาแน่ (nân dtông mee pŏn grà-tóp dtòr kăo nâe): หมายถึง นั่นต้องมีผลกระทบต่อเขาแน่ หรือ นั่นต้องมีผลกระทบต่อเขาอย่างแน่นอน ใช้ในบริบทที่บ่งบอกถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับบุคคลใดบางคน [1].

 6. แล้วนี่จะไปไหนกันต่อหล่ะเนี่ย (láew nêe jà bpai năi gan dtòr là nîia): หมายถึง แล้วนี่จะไปไหนกันต่อหล่ะเนี่ย ใช้ในบริบทที่การแปลคำว่า ต่อ เป็นภาษาอังกฤษ

คำว่า ต่อ เป็นคำที่มีหลายความหมายและใช้ในบริบทต่าง ๆ ในภาษาไทย ดังนั้นการแปลคำว่า ต่อ เป็นภาษาอังกฤษจะขึ้นอยู่กับความหมายและบริบทที่ใช้ ดังนี้:

 1. เอาล่ะ · ต่อไป (ao lâ · dtòr bpai) – All right. Continue. [1]

  • ใช้เพื่อให้คำสั่งให้เดินต่อไปหรือดำเนินการต่อไป
 2. เขาสูญเสียศรัทธาต่อตัวเอง (kăo sŏon sĭia sàt-taa dtòr dtuua eng) – Shes lost faith in herself. [1]

  • ใช้เพื่อแสดงถึงการสูญเสียความเชื่อมั่นหรือความมั่นใจในตัวเอง
 3. แล้ว · คุณจะทำยังไงต่อ (láew · kun jà tam yang ngai dtòr) – So what will you do? [1]

  • ใช้เพื่อถามถึงวิธีการดำเนินการหรือการตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
 4. คุณควรสวามิภักดิ์ต่อเขา (kun kuuan sà-wăa-mí-pák dtòr kăo) – You owe him your allegiance. [1]

  • ใช้เพื่อแสดงถึงความภักดีหรือความเชื่อมั่นที่ต้องมีต่อบุคคลหรือองค์กร
 5. นั่นต้องมีผลกระทบต่อเขาแน่ (nân dtông mee pŏn grà-tóp dtòr kăo nâe) – That must have affected him. [1]

  • ใช้เพื่อแสดงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อบุคคลหรือสิ่งต่าง ๆ
 6. แล้วนี่จะไปไหนกันต่อหล่ะเนี่ย (láew nêe jà bpai năi gan dtòr là nîia) – What is going on here? [1]

  • ใช้เพื่อถามถึงสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น

Learn more:

 1. ต่อ – Thai / English dictionary meaning – ภาษาอังกฤษ แปล ความหมาย
 2. ต่อ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. -ต่อ- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

วิธีใช้คำว่า ต่อ ในประโยคภาษาอังกฤษ

ชื่อท่อและอุปกรณ์พีวีซี ภาษาไทยและอังกฤษ [พร้อมภาพประกอบ]
ชื่อท่อและอุปกรณ์พีวีซี ภาษาไทยและอังกฤษ [พร้อมภาพประกอบ]

วิธีใช้คำว่า ต่อ ในประโยคภาษาอังกฤษ

คำว่า ต่อ ในภาษาอังกฤษสามารถแปลได้หลายความหมาย และมีการใช้ที่หลากหลายในประโยคภาษาอังกฤษด้วยกัน ดังนี้:

 1. ต่อเรือ (build a boat) [1]

  • ตัวอย่าง: They are planning to ต่อเรือ (build a boat) next month.
 2. ต่อกรง (construct a cage) [1]

  • ตัวอย่าง: The father and son are ต่อกรง (constructing a cage) for their new dog.
 3. ต่อย (teach) [1]

  • ตัวอย่าง: The teacher will ต่อย (teach) a traditional Thai song today.
 4. ต่อเนื่อง (continuously) [1]

  • ตัวอย่าง: The company has been growing ต่อเนื่อง (continuously) for the past five years.
 5. ต่ออายุ (renew) [1]

  • ตัวอย่าง: Dont forget to ต่ออายุ (renew) your passport before it expires.
 6. ต่อสู้ (fight) [1]

  • ตัวอย่าง: The soldiers are ready to ต่อสู้ (fight) for their country.
 7. ต่อเวลา (extend the time) [1]

  • ตัวอย่าง: Can you ต่อเวลา (extend the time) for submitting the assignment?
 8. ต่อรอง (negotiate) [1]

  • ตัวอย่าง: The two parties are meeting to ต่อรอง (negotiate) a new contract.
 9. ต่อให้ (even if) [1]

  • ตัวอย่าง: I will go to the party ต่อให้ (even if) it rains.
 10. ต่อเนื่องกัน (one after another) [1]

  • ตัวอย่าง: The students presented their projects ต่อเนื่องกัน (one after another).

Learn more:

 1. ต่อ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. จัดหนักจัดเต็ม กับการใช้คำบุพบท หรือ Preposition ทั้ง in, on , at และตัวอื่นๆ !!! | Scholarship.in.th
 3. หลักการใช้ Conjuction หรือคำเชื่อม เพื่อให้ประโยคภาษาอังกฤษของคุณดูดีขึ้นทันตา !! | Scholarship.in.th

ความหมายและการใช้งานของคำว่า ต่อ ในภาษาอังกฤษ

พต22005 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ - ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-36 หน้า | Anyflip
พต22005 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ – ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-36 หน้า | Anyflip

ความหมายและการใช้งานของคำว่า ต่อ ในภาษาอังกฤษ

คำว่า ต่อ ในภาษาอังกฤษมีความหมายและการใช้งานหลายแบบ ดังนี้:

 1. ต่อ (n) – หมายถึง wasp หรือแมลงต่อ ซึ่งเป็นแมลงขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ที่มีปีก 2 คู่ ลักษณะเป็นแผ่นบางใส และมีปากเป็นชนิดกัดกิน [1]

 2. ต่อ (v) – หมายถึง build หรือสร้างสิ่งของโดยวิธีนำส่วนต่างๆ มาประกอบกันเป็นรูปร่างของสิ่งนั้น เช่น ต่อเรือ หรือ ต่อกรง [1]

 3. ต่อ (prep) – หมายถึง to หรือใช้ในการเปรียบเทียบอัตราสัดส่วน เช่น 1 ต่อ 4 หมายความว่า 1 ต่อ 4 [1]

 4. ต่อ (adv) – หมายถึง next หรือถัดไปหรือสืบต่อไปในอนาคต เช่น ต่อระดับมหาวิทยาลัย [1]

 5. ต่อ (v) – หมายถึง teach หรือสอนวิชาบางอย่าง เช่น ต่อเพลงเขมรไทรโยค [1]

 6. ต่อ (v) – หมายถึง transfer หรือย้ายสิ่งของหรือเปลี่ยนสถานที่ เช่น ต่อเรือข้ามฟาก [1]

การใช้งานของคำว่า ต่อ ในประโยคภาษาอังกฤษ:

 • เขาถูกต่อต่อยที่เท้าเมื่อเช้านี้ (He was stung by a wasp on his foot this morning) [1]
 • พ่อกับลูกช่วยกันต่อกรงสุนัขใหม่ให้ใหญ่ขึ้น (Father and son are building a new dog kennel together to make it bigger) [1]
 • ทีม A ชนะทีม B ด้วยคะแนน 1 ต่อ 4 (Team A defeated Team B with a score of 1 to 4) [1]
 • สสวท.คัดเลือกนักเรียนที่สนใจวิทยาศาสตร์เข้าเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย (The National Science and Technology Development Agency selects students interested in science to continue their studies at the university level) [1]
 • วันนี้ครูจะต่อเพลงเขมรไทรโยคให้ (Today, the teacher will teach the Thai classical song Khmer Trai Yok) [1]
 • หลังจากเขาลงรถเมล์แล้วความหมายและการใช้งานของคำว่า ต่อ ในภาษาอังกฤษ

คำว่า ต่อ ในภาษาอังกฤษมีหลายความหมายและใช้งานได้ในหลายบริบทต่างๆ ดังนี้:

 1. ความหมายของคำว่า ต่อ เป็นแมลงชนิดหนึ่งที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า wasp [1] ซึ่งเป็นแมลงขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ มีปีก 2 คู่ ลักษณะเป็นแผ่นบางใส ปีกคู่หลังเล็กกว่าปีกคู่หน้า และมีเหล็กในส่วนที่ต่อยปล่อยน้ำพิษทำให้เจ็บปวดได้ บางชนิดอาศัยอยู่โดดเดี่ยว แต่บางชนิดอาศัยอยู่เป็นฝูงทำรัง [1]

 2. คำว่า ต่อ ยังมีความหมายเป็นคำกริยาที่หมายถึงการสร้างสิ่งของหรือสร้างรูปร่างขึ้นมา โดยวิธีการนำส่วนต่างๆ มาประกอบกัน เช่น ต่อเรือ หมายถึงการสร้างเรือโดยการต่อส่วนต่างๆ เข้าด้วยกัน [1]

 3. นอกจากนี้ ต่อ ยังเป็นคำบุพบทที่ใช้ในการเปรียบเทียบอัตราสัดส่วน หรือใช้ในประโยคเพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งสองสิ่ง โดยใช้คำว่า ต่อ ระหว่างสิ่งแรกและสิ่งที่สอง เช่น 1 ต่อ 2 หมายความว่า สิ่งแรกมีอัตราส่วนกับสิ่งที่สองเป็น 1 ต่อ 2 [1]

 4. นอกจากนี้ ต่อ ยังเป็นคำวิเศษณ์ที่หมายถึง ถัดไป หรือ ตามมา เช่น วันนี้ครูจะต่อเพลงเขมรไทรโยคให้ หมายความว่า ครูจะทำการต่อเพลงเขมรไทรโยคในอนาคต [1]

 5. นอกจากนี้ ต่อ ยังเป็นคำกริยาที่หมายถึงการสอนหรือให้คำแนะนำ โดยเฉพาะในการสอนวิชาบ


Learn more:

 1. ต่อ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ต่อ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. FANBOYS Grammar คืออะไร ใช้ยังไง พร้อมตัวอย่างประโยค – Premier Prep

คำแปลอื่นๆ ของคำว่า ต่อ ในภาษาอังกฤษ

รวมทางเลือกสำหรับคนอยากเรียนต่อนอกแต่ภาษาไม่ดี ภาษาอังกฤษไม่แข็ง Ieltsน้อย Toefl น้อย
รวมทางเลือกสำหรับคนอยากเรียนต่อนอกแต่ภาษาไม่ดี ภาษาอังกฤษไม่แข็ง Ieltsน้อย Toefl น้อย

คำว่า ต่อ เป็นคำที่มีความหมายหลากหลายในภาษาอังกฤษ ดังนี้:

 1. ต่อ (n) – ในภาษาอังกฤษคำว่า ต่อ สามารถแปลได้ว่า wasp หรือ แมลงต่อ [1] ซึ่งเป็นแมลงขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ที่มีปีก 2 คู่ ลักษณะเป็นแผ่นบางใส ปีกคู่หลังเล็กกว่าปีกคู่หน้า และมีเหล็กในส่วนของต่อยที่สามารถปล่อยน้ำพิษทำให้เจ็บปวดได้ [1]

 2. ต่อ (v) – ในภาษาอังกฤษคำว่า ต่อ ยังมีความหมายเป็น build หรือ สร้าง ซึ่งหมายถึงการสร้างสิ่งของโดยวิธีนำส่วนต่างๆ มาประกอบกันเป็นรูปร่างของสิ่งนั้น เช่น ต่อเรือ หรือ ต่อกรง [1]

 3. ต่อ (prep) – ในภาษาอังกฤษคำว่า ต่อ ใช้เป็นคำบุพบทแปลว่า to หรือ ถึง ใช้ในการเปรียบเทียบอัตราสัดส่วน เช่น 1 ต่อ 4 หมายถึง 1 ถึง 4 [1]

 4. ต่อ (adv) – ในภาษาอังกฤษคำว่า ต่อ สามารถแปลได้ว่า next หรือ ถัดไป หมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนี้ หรือสืบต่อไปในอนาคต เช่น สสวท.คัดเลือกนักเรียนที่สนใจวิทยาศาสตร์เข้าเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย [1]

 5. ต่อ (v) – ในภาษาอังกฤษคำว่า ต่อ ยังมีความหมายเป็น teach หรือ สอน ซึ่งหมายถึงการสอนวิชาบางอย่างเช่น ดนตรีไทย โดยวิธีถ่ายทอดความรู้จากปากครูโดยตรง [1]

 6. ต่อ (v) – ในภาษาอังกฤษคำว่า ต่อ ยังมีความหมายเป็น transfer หรือ ย้าย หมายถึงการเปลี่ยนสถานที่หรือย้ายตัวไคำว่า ต่อ เป็นคำที่มีความหมายหลากหลายในภาษาอังกฤษ ดังนี้:

 7. ต่อ (n) – ในภาษาอังกฤษคำว่า ต่อ สามารถแปลได้ว่า wasp หรือ แมลงต่อ [1] ซึ่งเป็นชื่อของแมลงขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ที่มีปีก 2 คู่ ลักษณะเป็นแผ่นบางใส และมีปากเป็นชนิดกัดกิน บางชนิดของแมลงต่อยังมีเหล็กในส่วนที่ต่อยปล่อยน้ำพิษทำให้เจ็บปวดได้ [1]

 8. ต่อ (v) – ในภาษาอังกฤษคำว่า ต่อ สามารถแปลได้ว่า build หรือ สร้าง [1] ใช้ในบริบทที่หมายถึงการสร้างสิ่งของโดยวิธีนำส่วนต่างๆ มาประกอบกันเป็นรูปร่างของสิ่งนั้น เช่น ต่อเรือ หรือ ต่อกรง [1]

 9. ต่อ (prep) – ในภาษาอังกฤษคำว่า ต่อ สามารถแปลได้ว่า to หรือ ไปยัง [1] ใช้ในการเปรียบเทียบอัตราสัดส่วน เช่น ทีม A ชนะทีม B ด้วยคะแนน 1 ต่อ 4 หมายความว่าทีม A ชนะทีม B โดยมีอัตราส่วนคะแนนเป็น 1:4 [1]

 10. ต่อ (adv) – ในภาษาอังกฤษคำว่า ต่อ สามารถแปลได้ว่า next หรือ ถัดไป [1] ใช้ในบริบทที่หมายถึงเหตุการณ์หรือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้น หรือสืบต่อไปในอนาคต เช่น วันนี้ครูจะต่อเพลงเขมรไทรโยคให้ [1]

 11. ต่อ (v) – ในภาษาอังกฤษคำว่า ต่อ สามารถแปลได้ว่า teach หรือ สอน [1] ใช้ในบริบทที่หมายถึงการสอนวิชาบางอย่าง เช่น ต่อเพลง หรือ ต่อวิชาดนตรีไทย [1]

 12. ต่อ (v) – ในภาษาอังกฤษคำว่า ต่อ สามารถแปลได้


Learn more:

 1. ต่อ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ต่อ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. Google แปลภาษา

ตัวอย่างประโยคการใช้คำว่า ต่อ ในภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษเก่งต่อ ไม่รอแล้วนะ (ปกใหม่)
ภาษาอังกฤษเก่งต่อ ไม่รอแล้วนะ (ปกใหม่)

เมื่อค้นหาคำว่า ต่อ ในภาษาอังกฤษ จะพบว่าคำนี้มีหลายความหมายและใช้ในบริบทต่าง ๆ ดังนี้:

 1. ต่อ (n) – หมายถึง wasp ในภาษาอังกฤษ [1] ซึ่งเป็นแมลงขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ที่มีปีก 2 คู่ ลักษณะเป็นแผ่นบางใส ปีกคู่หลังเล็กกว่าปีกคู่หน้า และมีเหล็กในส่วนของต่อยที่ปล่อยน้ำพิษทำให้เจ็บปวดได้ บางชนิดอาศัยอยู่โดดเดี่ยว แต่บางชนิดรวมกลุ่มเป็นฝูงทำรัง [1]

ตัวอย่างประโยค:

 • เขาถูกต่อต่อยที่เท้าเมื่อเช้านี้ [1]
 1. ต่อ (v) – หมายถึง build หรือ construct ในภาษาอังกฤษ [1] คำนี้ใช้ในการสร้างสิ่งของโดยวิธีนำส่วนต่าง ๆ มาประกอบกันเป็นรูปร่างของสิ่งนั้น เช่น ต่อเรือ หรือ ต่อกรง [1]

ตัวอย่างประโยค:

 • พ่อกับลูกช่วยกันต่อกรงสุนัขใหม่ให้ใหญ่ขึ้น [1]
 1. ต่อ (prep) – หมายถึง to ในภาษาอังกฤษ [1] คำนี้ใช้ในการเปรียบเทียบอัตราสัดส่วน เช่น ทีม A ชนะทีม B ด้วยคะแนน 1 ต่อ 4 หมายความว่าทีม A ชนะทีม B โดยมีคะแนน 1 คะแนนสำหรับทีม A และ 4 คะแนนสำหรับทีม B [1]

ตัวอย่างประโยค:

 • ทีม A ชนะทีม B ด้วยคะแนน 1 ต่อ 4 [1]
 1. ต่อ (adv) – หมายถึง next หรือ then ในภาษาอังกฤษ [1] คำนี้ใช้ในการแสดงถึงเหตุการณ์หรือสิ่งที่เกิดขึ้นถัดไปหรือสืบต่อไปในอนาคต เช่น สสวท.คัดเลือกนักเรียนที่สนใจวิทยาศาสตร์เข้าเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยเพื่อเมื่อค้นหาคำว่า ต่อ ในภาษาอังกฤษ จะพบว่าคำนี้มีหลายความหมายและใช้ในบริบทต่าง ๆ ดังนี้:

 2. ต่อ (n) – หมายถึง wasp หรือแมลงตัวหนึ่งที่มีลักษณะเป็นแผ่นบางใสและมีปีก 2 คู่ [1]

  • ตัวอย่างประโยค: เขาถูกต่อต่อยที่เท้าเมื่อเช้านี้
 3. ต่อ (v) – หมายถึง build หรือสร้างสิ่งของโดยวิธีนำส่วนต่าง ๆ มาประกอบกัน [1]

  • ตัวอย่างประโยค: พ่อกับลูกช่วยกันต่อกรงสุนัขใหม่ให้ใหญ่ขึ้น
 4. ต่อ (prep) – หมายถึง to หรือใช้ในการเปรียบเทียบอัตราสัดส่วน [1]

  • ตัวอย่างประโยค: ทีม A ชนะทีม B ด้วยคะแนน 1 ต่อ 4
 5. ต่อ (adv) – หมายถึง next หรือถัดไปหรือสืบต่อไปในอนาคต [1]

  • ตัวอย่างประโยค: สสวท.คัดเลือกนักเรียนที่สนใจวิทยาศาสตร์เข้าเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยเพื่อผลิตเป็นนักวิทยาศาสตร์ในอนาคต
 6. ต่อ (v) – หมายถึง teach หรือสอนวิชาบางอย่างเช่นดนตรีไทย [1]

  • ตัวอย่างประโยค: วันนี้ครูจะต่อเพลงเขมรไทรโยคให้

นอกจากนี้ยังมีคำว่า ตัวต่อ ที่มีความหมายเป็น hornet หรือแมลงตัวใหญ่ที่คล้ายกับต่อ [1]


Learn more:

 1. ต่อ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ต่อ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. จัดหนักจัดเต็ม กับการใช้คำบุพบท หรือ Preposition ทั้ง in, on , at และตัวอื่นๆ !!! | Scholarship.in.th

Categories: รายละเอียด 83 ต่อ ภาษาอังกฤษ

#ผมพูดไทยคุณพูดอังกฤษ #ภาษาอังกฤษ #ฝึกภาษาอังกฤษ #สอนภาษาอังกฤษ #เรียนภาษาอังกฤษ
#ผมพูดไทยคุณพูดอังกฤษ #ภาษาอังกฤษ #ฝึกภาษาอังกฤษ #สอนภาษาอังกฤษ #เรียนภาษาอังกฤษ

(v) teach, See also: instruct, educate, discipline, inform, Syn. สอน, Example: วันนี้ครูจะต่อเพลงเขมรไทรโยคให้, Thai Definition: สอนวิชาบางอย่างเช่น ดนตรีไทย โดยวิธีถ่ายทอดความรู้จากปากครูโดยตรง เช่น ต่อ

See more: hoicamtrai.com/category/schedule

แมลงต่อ ภาษาอังกฤษ

แมลงต่อ ภาษาอังกฤษ

แมลงต่อ (wasp) เป็นคำศัพท์ในภาษาอังกฤษที่ใช้ในการอธิบายแมลงชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเป็นแผ่นบางใสและมีปีกคู่หน้าใหญ่กว่าปีกคู่หลัง [1]. แมลงต่อมีลักษณะเป็นแมลงขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ มีปากเป็นชนิดกัดกิน และเอวคอดกิ่ว [1]. นอกจากนี้ ตัวเมียของแมลงต่อยังมีเหล็กในส่วนที่ใช้ในการต่อย ซึ่งสามารถปล่อยน้ำพิษที่ทำให้เกิดอาการเจ็บปวดได้ [1].

การใช้คำว่า แมลงต่อ ในประโยคภาษาอังกฤษ:

 • The wasp stung me. (แมลงต่อต่อยฉัน) [1]
 • The wasp is a type of insect. (แมลงต่อเป็นชนิดของแมลง) [1]

นอกจากนี้ยังมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับแมลงต่ออีกหลายคำ เช่น sting (ต่อย), bite (กัด), slimy (เป็นเมือก), slime (เมือก), metamorphosis (การเปลี่ยนแปลงรูปร่าง), parasite (ปรสิต), และ host (ตัวให้อาศัย) [1].

การใช้คำว่า แมลงต่อ ในประโยคภาษาอังกฤษ:

 • The sting of a wasp can be painful. (ต่อยของแมลงต่ออาจเจ็บปวด) [1]
 • The parasite lives on the host. (ปรสิตอาศัยอยู่บนตัวให้อาศัย) [1]

ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ คำศัพท์เกี่ยวกับแมลงต่อเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างคำศัพท์และประโยคในภาษาอังกฤษ [1].


Learn more:

 1. แมลง – ต่อ: คำศัพท์ในภาษาอังกฤษ – LanguageGuide.org
 2. ตัวต่อ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ฝึกภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง : คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับแมลง (Insects)

ตัวต่อ ภาษาอังกฤษ

ตัวต่อ ภาษาอังกฤษ

ความหมายของตัวต่อในภาษาอังกฤษ [1]

ตัวต่อในภาษาอังกฤษแปลว่า wasp ซึ่งเป็นแมลงขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ที่มีรูปร่างคล้ายกับผึ้ง มีปีก 2 คู่ และลักษณะเป็นแผ่นบางใส ปีกคู่หลังเล็กกว่าปีกคู่หน้า มีปากเป็นชนิดกัดกิน และตัวเมียมีเหล็กในสำหรับต่อยปล่อยน้ำพิษทำให้เจ็บปวดได้

ตัวต่อในรูปแบบของจิกซอว์ [1]

นอกจากนี้ คำว่า ตัวต่อ ยังมีความหมายเป็น jigsaw puzzle หรือประเภทของปริศนาที่ต้องต่อรูปภาพหรือรูปร่างขึ้นมา โดยใช้ชิ้นเล็กๆ ที่ตัดเป็นชิ้นเพื่อนำมาต่อกัน ซึ่งเมื่อต่อกันอย่างถูกต้องจะเห็นเป็นรูปภาพหรือรูปร่างขึ้นมา

ตัวต่อตัวในการต่อสู้ [1]

นอกจากนี้ คำว่า ตัวต่อตัว ยังมีความหมายเป็น man to man หรือการต่อสู้หรือแข่งขันที่เกิดขึ้นระหว่างสองคน โดยใช้กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เป็นธรรม และไม่มีการยกพวกหรือใช้ความรุนแรง

FAQ (คำถามที่พบบ่อย)

1. ตัวต่อในภาษาอังกฤษแปลว่าอะไร?

ตัวต่อในภาษาอังกฤษแปลว่า wasp ซึ่งเป็นแมลงขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ที่มีรูปร่างคล้ายกับผึ้ง มีปีก 2 คู่ และลักษณะเป็นแผ่นบางใส ปีกคู่หลังเล็กกว่าปีกคู่หน้า มีปากเป็นชนิดกัดกิน และตัวเมียมีเหล็กในสำหรับต่อยปล่อยน้ำพิษทำให้เจ็บปวดได้ [1]

2. ตัวต่อในรูปแบบของจิกซอว์คืออะไร?

ตัว# ตัวต่อ ภาษาอังกฤษ

ความหมายของตัวต่อในภาษาอังกฤษ [1]

ตัวต่อในภาษาอังกฤษแปลว่า wasp ซึ่งเป็นแมลงขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ที่มีรูปร่างคล้ายกับผึ้ง มีปีก 2 คู่ และลักษณะเป็นแผ่นบางใส ปีกคู่หลังจะเล็กกว่าปีกคู่หน้า ตัวต่อมีปากที่ใช้กัดกินอาหารและเอวคอดกิ่ว นอกจากนี้ ตัวต่อเมียยังมีเหล็กในส่วนที่ต่อยปล่อยน้ำพิษทำให้เจ็บปวดได้

ตัวต่อในรูปแบบของจิกซอว์ [1]

นอกจากความหมายของตัวต่อในเชิงสัตววิทยา คำว่า ตัวต่อ ยังมีความหมายเพิ่มเติมอีกหนึ่งความหมายคือ jigsaw puzzle หรือประเภทของปริศนาที่ต้องต่อเป็นรูปภาพหรือรูปร่าง โดยใช้ชิ้นเล็กๆ ที่ตัดเป็นชิ้นเล็กๆ มาต่อกันอย่างถูกต้อง ตัวต่อในรูปแบบของจิกซอว์มักถูกนำมาใช้ในการเล่นเกมหรือเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ช่วยในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการแก้ปัญหา

ตัวต่อตัวในการต่อสู้ [1]

ตัวต่อตัว เป็นวลีที่ใช้ในการอธิบายการต่อสู้หรือการแข่งขันที่เกิดขึ้นระหว่างสองคน โดยที่การต่อสู้เป็นหนึ่งต่อหนึ่ง หรือเรียกอีกชื่อว่า man to man วลีนี้มักใช้ในบริบทของการต่อสู้หรือการแข่งขันที่เกิดขึ้นระหว่างสองคนโดยไม่มีการยกพวกหรือการใช้กลุ่มในการต่อสู้

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ตัวต่อ [1]

 • ต้นไม้ต้นนั้นมีรังของตัวต่ออยู่
 • เธอต่อรูปนี้ไม่เสร็จเพร

Learn more:

 1. ตัวต่อ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ตัวต่อ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ตัวต่อ คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON
Ss65 - Next ต่อไป - โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ - Youtube
Ss65 – Next ต่อไป – โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ – Youtube
ต่อให้ ไม่ว่า ถึงแม้ว่า แปลเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไง - Youtube
ต่อให้ ไม่ว่า ถึงแม้ว่า แปลเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไง – Youtube
Insects L แมลง - Youtube
Insects L แมลง – Youtube
ประโยคควรรู้ เมื่อต้องต่อรองกับแม่ค้า | บล็อกภาษาอังกฤษอิงกู
ประโยคควรรู้ เมื่อต้องต่อรองกับแม่ค้า | บล็อกภาษาอังกฤษอิงกู
ฝึกพูดภาษาอังกฤษ 1 คำ (ภาคต่อ) ภาษาอังกฤษใช้ในชีวิตประจำวัน คำศัพท์เดี่ยวๆที่ใช้พูดบ่อย พื้นๆ ง่ายๆ - Youtube
ฝึกพูดภาษาอังกฤษ 1 คำ (ภาคต่อ) ภาษาอังกฤษใช้ในชีวิตประจำวัน คำศัพท์เดี่ยวๆที่ใช้พูดบ่อย พื้นๆ ง่ายๆ – Youtube
เกมส์ต่อคำศัพท์ ภาษาอังกฤษ Crossword ครอสเวิร์ด ชุดมาตรฐาน ของแท้ 💯% | Shopee Thailand
เกมส์ต่อคำศัพท์ ภาษาอังกฤษ Crossword ครอสเวิร์ด ชุดมาตรฐาน ของแท้ 💯% | Shopee Thailand
ภาษาอังกฤษเก่งต่อ ไม่รอแล้วนะ (ปกใหม่)
ภาษาอังกฤษเก่งต่อ ไม่รอแล้วนะ (ปกใหม่)
รวมทางเลือกสำหรับคนอยากเรียนต่อนอกแต่ภาษาไม่ดี ภาษาอังกฤษไม่แข็ง Ieltsน้อย Toefl น้อย
รวมทางเลือกสำหรับคนอยากเรียนต่อนอกแต่ภาษาไม่ดี ภาษาอังกฤษไม่แข็ง Ieltsน้อย Toefl น้อย
พต22005 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ - ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-36 หน้า | Anyflip
พต22005 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ – ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-36 หน้า | Anyflip
ชื่อท่อและอุปกรณ์พีวีซี ภาษาไทยและอังกฤษ [พร้อมภาพประกอบ]
ชื่อท่อและอุปกรณ์พีวีซี ภาษาไทยและอังกฤษ [พร้อมภาพประกอบ]
รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คนมักสะกดผิด
รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คนมักสะกดผิด

See more here: hoicamtrai.com

สารบัญ

การแปลคำว่า ต่อ เป็นภาษาอังกฤษ
วิธีใช้คำว่า ต่อ ในประโยคภาษาอังกฤษ
ความหมายและการใช้งานของคำว่า ต่อ ในภาษาอังกฤษ
คำแปลอื่นๆ ของคำว่า ต่อ ในภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างประโยคการใช้คำว่า ต่อ ในภาษาอังกฤษ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *