ทำหน้าที่ภาษาอังกฤษ: แนะนำเทคนิคการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้เป็นเลิศ

รวมวิธีแนะนำตัวภาษาอังกฤษ แนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษในห้องเรียน ที่ทำงาน หรือสถานการณ์อื่น ๆ

ฝึกพูด 40 ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษในที่ทำงาน

Keywords searched by users: ทำหน้าที่ภาษาอังกฤษ: แนะนำเทคนิคการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้เป็นเลิศ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ภาษาอังกฤษ, หน้าที่ของฉัน ภาษาอังกฤษ, ดูแล รับผิดชอบ ภาษาอังกฤษ, รูป แบบ การ ทํา งาน ภาษาอังกฤษ, ระดับ การ ทํา งาน ภาษาอังกฤษ, ดูแลความเรียบร้อย ภายใน ร้าน ภาษาอังกฤษ, In charge of กับ responsible for

ความหมายของ ทำหน้าที่ ในภาษาอังกฤษ

รวมวิธีแนะนำตัวภาษาอังกฤษ แนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษในห้องเรียน ที่ทำงาน หรือสถานการณ์อื่น ๆ
รวมวิธีแนะนำตัวภาษาอังกฤษ แนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษในห้องเรียน ที่ทำงาน หรือสถานการณ์อื่น ๆ

ความหมายของคำว่า ทำหน้าที่ ในภาษาอังกฤษ

คำว่า ทำหน้าที่ ในภาษาอังกฤษมีความหมายเป็น to perform a duty หรือ to fulfill a role ซึ่งใช้ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่หรือการทำงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยมักใช้ในทางธุรกิจ การทำงาน หรือการบริการต่าง ๆ

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ทำหน้าที่ ในภาษาอังกฤษได้แก่:

 • The manager is responsible for overseeing the team and ensuring that everyone is performing their duties effectively [1].
 • As a teacher, it is my duty to educate and guide my students [2].
 • The receptionists role is to greet visitors and answer phone calls [1].
 • The police officers duty is to maintain law and order in the community [2].

ดังนั้น คำว่า ทำหน้าที่ ในภาษาอังกฤษมีความหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่หรือการทำงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และมักใช้ในบริบททางธุรกิจ การทำงาน หรือการบริการต่าง ๆ


Learn more:

 1. คำสรรพนาม | คู่มือการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ | EF ประเทศไทย
 2. Adjective คืออะไร มีกี่ประเภท เข้าใจครบทุกหัวข้อคําคุณศัพท์ อังกฤษ – Premier Prep
 3. สรุป Part of Speech อย่างละเอียด พื้นฐานสำคัญสู่การเก่งภาษาอังกฤษ – Premier Prep

คำแปลอื่นๆของ ทำหน้าที่ ในภาษาอังกฤษ

วิธีเทียบอักษรภาษาอังกฤษเป็นไทยง่ายๆ | เขียนชื่อภาษาอังกฤษ - Youtube
วิธีเทียบอักษรภาษาอังกฤษเป็นไทยง่ายๆ | เขียนชื่อภาษาอังกฤษ – Youtube

คำแปลอื่นๆของ ทำหน้าที่ ในภาษาอังกฤษมีหลายคำแปลที่สามารถใช้เพื่อแสดงความหมายของคำนี้ได้ ดังนี้:

 1. Perform [1]: คำนี้หมายถึงการปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินการตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตัวอย่างประโยค: พนักงานมีหน้าที่ทำการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บริหาร

 2. Do duty: คำนี้หมายถึงการปฏิบัติหน้าที่หรือทำหน้าที่ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตัวอย่างประโยค: ทหารมีหน้าที่ปกป้องประเทศ

 3. Be function of: คำนี้หมายถึงการเป็นหน้าที่หรือทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่ง ตัวอย่างประโยค: คำนี้ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยค

 4. Represent: คำนี้หมายถึงการแทนหรือเป็นตัวแทนของบางสิ่ง ตัวอย่างประโยค: นักการเมืองทำหน้าที่แทนประชาชนในการต่อสู้เพื่อสิทธิและความเป็นธรรม

นอกจากนี้ยังมีคำแปลอื่นๆของคำว่า ทำหน้าที่ ในภาษาอังกฤษอีกมากมาย อาทิเช่น do ones duty หรือ fulfill ones responsibilities ซึ่งมีความหมายที่ใกล้เคียงกับคำแปลที่กล่าวมาข้างต้น


Learn more:

 1. ทำหน้าที่ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ทำตามหน้าที่ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. 350 Adverbs เด็ก ม.6 ต้องรู้ – MyLearnVille

คำที่คล้ายกันกับ ทำหน้าที่ ในภาษาอังกฤษ

เบื้องหลังการบ้านสุดล้ำ ป.4 ทำคณิตศาสตร์ได้ศัพท์ภาษาอังกฤษ | Today | Line Today
เบื้องหลังการบ้านสุดล้ำ ป.4 ทำคณิตศาสตร์ได้ศัพท์ภาษาอังกฤษ | Today | Line Today

คำที่คล้ายกันกับ ทำหน้าที่ ในภาษาอังกฤษ

ในภาษาอังกฤษมีคำหลายคำที่มีความหมายคล้ายกับ ทำหน้าที่ ซึ่งสามารถใช้แทนกันได้ในบางกรณี ดังนี้:

 1. Perform (กริยา): คำว่า perform หมายถึงการทำหน้าที่หรือการดำเนินการใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย [1].

ตัวอย่างประโยค:

 • The actor will perform the role of a detective in the play. (นักแสดงจะเป็นผู้แสดงบทนักสืบในละคร) [1].
 1. Fulfill (กริยา): คำว่า fulfill หมายถึงการทำหน้าที่หรือการปฏิบัติตามที่ต้องทำ ให้เสร็จสมบูรณ์ [2].

ตัวอย่างประโยค:

 • It is important to fulfill your duties as a student. (สำคัญที่จะปฏิบัติหน้าที่ของนักเรียนให้เสร็จสมบูรณ์) [2].
 1. Carry out (กริยา): คำว่า carry out หมายถึงการดำเนินการหรือการทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย .

ตัวอย่างประโยค:

 • The police will carry out an investigation to solve the case. (ตำรวจจะดำเนินการสืบสวนเพื่อแก้ไขปัญหา) .
 1. Execute (กริยา): คำว่า execute หมายถึงการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามที่ต้องทำ โดยมีความรอบคอบและเป็นระเบียบ .

ตัวอย่างประโยค:

 • The project manager will execute the plan according to the timeline. (ผู้จัดการโครงการจะดำเนินการตามแผนตามเวลาที่กำหนด) .
 1. Carry out duties (วลี): วลี carry out duties หมายถึงการปฏิบัติหน้าที่หรือการดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย .

ตัวอย่างประโยค:

 • As a teacher, it is important to carry out your duties with dedication. (เป็นครูสำคัญที่จะปฏิบัติหน้าที่ของคุณด้วยความมุ่งมั่น) .

Learn more:

 1. สรุปให้แล้ว! through tough thorough thought though เขียนคล้ายจนตาลายแต่ความหมายต่าง
 2. สรุป Determiner คือ? มีอะไรบ้าง ตัวอย่างการใช้คำนำหน้านาม
 3. ทำหน้าที่ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

ประโยคตัวอย่างเกี่ยวกับ ทำหน้าที่ ในภาษาอังกฤษ

25 ประโยค “ขอบคุณ” ในภาษาอังกฤษ แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
25 ประโยค “ขอบคุณ” ในภาษาอังกฤษ แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ

ประโยคตัวอย่างเกี่ยวกับ ทำหน้าที่ ในภาษาอังกฤษ

ทำหน้าที่ เป็นคำกริยาที่ใช้ในภาษาอังกฤษเพื่อแสดงถึงการปฏิบัติหน้าที่หรือการทำงานของบุคคลหรือสิ่งของใด ๆ ในประโยค ดังนั้น เราสามารถใช้ ทำหน้าที่ ในประโยคเพื่ออธิบายหน้าที่หรือการทำงานของบุคคลหรือสิ่งของต่าง ๆ ได้ ดังตัวอย่างด้านล่าง:

 1. The teacher performs the duty of educating students. [1]
  ครู ทำหน้าที่ การศึกษานักเรียน

 2. The police officer carries out the duty of maintaining law and order. [1]
  เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทำหน้าที่ รักษาความสงบเรียบร้อย

 3. The nurse fulfills the duty of taking care of patients. [1]
  พยาบาล ทำหน้าที่ ดูแลผู้ป่วย

 4. The CEO has the duty of leading the company. [1]
  ประธานบริษัท มีหน้าที่ นำทางบริษัท

 5. The waiter performs the duty of serving customers. [1]
  พนักงานเสิร์ฟ ทำหน้าที่ ให้บริการลูกค้า


Learn more:

 1. ประโยคที่ใช้ขยายความหมายของคำนาม/คำสรรพนามที่อยู่ข้างหน้า | คู่มือการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ | EF ประเทศไทย
 2. สรุป Part of Speech อย่างละเอียด พื้นฐานสำคัญสู่การเก่งภาษาอังกฤษ – Premier Prep
 3. ทำหน้าที่ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

ความหมายของ ทำหน้าที่ เป็นภาษาไทย

50 วลีภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานที่โดดเด่นแบบมือโปร - Jobsdb ไทย
50 วลีภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานที่โดดเด่นแบบมือโปร – Jobsdb ไทย

ความหมายของคำว่า ทำหน้าที่ เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่อแสดงถึงการปฏิบัติหน้าที่หรือการดำเนินการในบทบาทที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งสามารถมีความหมายได้หลากหลายตามบริบทที่ใช้ ดังนั้นเราจะมาดูความหมายและตัวอย่างประโยคของคำว่า ทำหน้าที่ ในภาษาไทยต่อไปนี้:

 1. ทำหน้าที่ (v) – หมายถึงการปฏิบัติหน้าที่หรือการดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย [1]

  • ตัวอย่างประโยค: พนักงานทำหน้าที่เป็นพิธีกรของรายการสบายตามสไตล์มยุรา [1]
 2. ทำหน้าที่ (v) – หมายถึงการเป็นหน้าที่หรือการดำเนินการในบทบาทที่ได้รับมอบหมาย [1]

  • ตัวอย่างประโยค: คำนี้ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยค [1]
 3. ทำหน้าที่แทน (v) – หมายถึงการแทนหรือการเป็นตัวแทน [1]

  • ตัวอย่างประโยค: บริษัทนี้ยังขาดบุคลากรบางตำแหน่ง จึงต้องให้พนักงานที่ประจำอยู่ทำหน้าที่แทนตำแหน่งที่ว่าง [1]

ในภาษาไทยคำว่า ทำหน้าที่ สามารถใช้ในหลายบริบทและมีความหมายที่หลากหลาย ตัวอย่างเช่นการปฏิบัติหน้าที่ในงานที่ได้รับมอบหมาย การเป็นหน้าที่หรือการดำเนินการในบทบาทที่ได้รับมอบหมาย หรือการแทนหรือการเป็นตัวแทน [1]


Learn more:

 1. ทำหน้าที่ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. วลี
 3. Home

คำที่คล้ายกันกับ ทำหน้าที่ ในภาษาไทย

5 วิธีในการกล่าวขอบคุณด้วยภาษาอังกฤษ - Jobsdb ไทย
5 วิธีในการกล่าวขอบคุณด้วยภาษาอังกฤษ – Jobsdb ไทย

คำที่คล้ายกันกับ ทำหน้าที่ ในภาษาไทย

คำที่คล้ายกันกับ ทำหน้าที่ ในภาษาไทยมีหลายคำที่สามารถใช้แทนคำนี้ได้ ซึ่งมีความหมายและบอกสภาพการกระทำเดียวกันหรือคล้ายกัน ดังนี้:

 1. ปฏิบัติหน้าที่: คำนี้ใช้แทนคำว่า ทำหน้าที่ ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่หรือการทำงาน [1].

 2. ปฏิบัติการ: คำนี้ใช้แทนคำว่า ทำหน้าที่ ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่หรือการดำเนินการ [1].

 3. ปฏิบัติหน้าที่: คำนี้ใช้แทนคำว่า ทำหน้าที่ ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่หรือการทำงาน [1].

 4. ปฏิบัติภาระ: คำนี้ใช้แทนคำว่า ทำหน้าที่ ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่หรือการดำเนินการ [1].

 5. ปฏิบัติการทำหน้าที่: คำนี้ใช้แทนคำว่า ทำหน้าที่ ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่หรือการดำเนินการ [1].

 6. ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบ: คำนี้ใช้แทนคำว่า ทำหน้าที่ ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่หรือการทำงาน [1].

 7. ปฏิบัติหน้าที่แทน: คำนี้ใช้แทนคำว่า ทำหน้าที่ ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่หรือการทำงาน [1].

 8. ปฏิบัติหน้าที่เป็น: คำนี้ใช้แทนคำว่า ทำหน้าที่ ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่หรือการทำงาน [1].

 9. ปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษา: คำนี้ใช้แทนคำว่า ทำหน้าที่ ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่หรือการทำงาน [1].

 10. ปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทน: คำนี้ใช้แทนคำว่า ทำหน้าทคำที่คล้ายกันกับ ทำหน้าที่ ในภาษาไทย

คำที่คล้ายกันกับ ทำหน้าที่ ในภาษาไทยมีหลายคำที่สามารถใช้แทนคำนี้ได้ ซึ่งเราสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภทได้ดังนี้:

 1. คำกริยาที่แสดงการกระทำหรือการทำหน้าที่: คำกริยาเหล่านี้มีความหมายที่คล้ายกันกับ ทำหน้าที่ เนื่องจากพวกเขาเป็นคำที่ใช้ในการบอกถึงการกระทำหรือการทำหน้าที่ของบุคคลหรือสิ่งของต่างๆ ตัวอย่างเช่น ปฏิบัติหน้าที่ หรือ ปฏิบัติการ [1].

 2. คำนามที่แสดงบทบาทหรือหน้าที่: บางครั้งเราใช้คำนามเพื่อแทนคำว่า ทำหน้าที่ เพื่ออธิบายบทบาทหรือหน้าที่ของบุคคลหรือสิ่งของใดๆ ตัวอย่างเช่น หน้าที่ หรือ บทบาท [2].

 3. คำคุณศัพท์ที่แสดงความเกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่: บางครั้งเราใช้คำคุณศัพท์เพื่อแสดงความเกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่ หรือลักษณะของการทำหน้าที่ ตัวอย่างเช่น เชี่ยวชาญ หรือ เป็นผู้รับผิดชอบ [2].

การใช้คำที่คล้ายกันกับ ทำหน้าที่ ในประโยคจะขึ้นอยู่กับบริบทและความหมายที่ต้องการสื่อสาร โดยคำที่เลือกใช้ควรเหมาะสมและชัดเจนต่อความหมายที่ต้องการสื่อสารให้เข้าใจได้ถูกต้อง


Learn more:

 1. Home
 2. คำไวพจน์ คืออะไร? รวมคำพ้องความหมายน่ารู้ในภาษาไทย
 3. ชนิดของคำในภาษาไทย – Learnneo

ตัวอย่างประโยคเกี่ยวกับ ทำหน้าที่ ในภาษาไทย

สมมติว่า…” พูดเป็นภาษาอังกฤษยังไงกันนะ
สมมติว่า…” พูดเป็นภาษาอังกฤษยังไงกันนะ

ตัวอย่างประโยคเกี่ยวกับ ทำหน้าที่ ในภาษาไทย:

ทำหน้าที่เป็นสมาชิกในทีมงาน [1]

 • เขาทำหน้าที่เป็นผู้นำในทีม [2]
 • ฉันทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยในงาน [1]
 • เขาทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมการผลิต [2]
 • ฉันทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลระบบ [1]

ทำหน้าที่เป็นพนักงานบริการลูกค้า [2]

 • เขาทำหน้าที่ให้คำแนะนำแก่ลูกค้า [1]
 • ฉันทำหน้าที่ให้บริการลูกค้าด้วยความเอาใจใส่ [2]
 • เขาทำหน้าที่ตอบสอบสั่งซื้อจากลูกค้า [1]
 • ฉันทำหน้าที่แก้ไขปัญหาลูกค้า [2]

ทำหน้าที่เป็นครูในโรงเรียน [1]

 • เขาทำหน้าที่สอนนักเรียนในชั้นเรียน [2]
 • ฉันทำหน้าที่ให้คำแนะนำแก่นักเรียน [1]
 • เขาทำหน้าที่ประเมินผลการเรียนของนักเรียน [2]
 • ฉันทำหน้าที่สอนวิชาคณิตศาสตร์ [1]

Learn more:

 1. Home
 2. Thai Language – กลุ่มคำ
 3. กลุ่มคำหรือวลี – ภาษาไทยใส่ไข่ใส่นม

Categories: อัปเดต 21 ทำ หน้าที่ ภาษา อังกฤษ

ฝึกพูด 40 ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษในที่ทำงาน
ฝึกพูด 40 ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษในที่ทำงาน

(v) perform, See also: do duty, Syn. ปฏิบัติหน้าที่, ดำเนินการ, ปฏิบัติภารกิจ, ประกอบกิจ, Example: มยุราทำหน้าที่เป็นพิธีกรของรายการสบายตามสไตล์มยุรา, Thai Definition: ปฏิบัติงานประจำของตน ทำหน้าที่ (v) be function of, Example: คำนี้ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยค

See more: https://hoicamtrai.com/category/schedule blog

หน้าที่ และความรับผิดชอบ ภาษาอังกฤษ

หน้าที่และความรับผิดชอบในภาษาอังกฤษ (Roles and Responsibilities in English)

หน้าที่และความรับผิดชอบเป็นเรื่องที่สำคัญในการทำงานหรือการดำเนินชีวิตประจำวัน ภาษาอังกฤษมีคำศัพท์ที่ใช้ในการอธิบายหน้าที่และความรับผิดชอบในองค์กรหรืออาชีพต่างๆ ในบทความนี้เราจะพาท่านไปทำความรู้จักกับคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบในภาษาอังกฤษ

หน้าที่ (Roles)
หน้าที่ (Roles) หมายถึงบทบาทหรืองานที่คนใดคนหนึ่งต้องทำในองค์กรหรืออาชีพ หน้าที่สามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภท เช่น หน้าที่ในการบริหารงาน (Management Roles) หรือหน้าที่ในการดูแลผู้อื่น (Supervisory Roles) นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษเอง เช่น หน้าที่ในการแปลภาษา (Translation Roles) หรือหน้าที่ในการสื่อสาร (Communication Roles) [1]

ความรับผิดชอบ (Responsibilities)
ความรับผิดชอบ (Responsibilities) หมายถึงหน้าที่หรือภารกิจที่คนใดคนหนึ่งต้องรับผิดชอบในการดำเนินงานหรือการดำเนินชีวิต ความรับผิดชอบสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภท เช่น ความรับผิดชอบในการดูแลผู้อื่น (Supervisory Responsibilities) หรือความรับผิดชอบในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ เช่น ความรับผิดชอบในการเขียนเอกสาร (Documentation Responsibilities) หรือความรับผิดชอบในการแปลภาษา (Translation Responsibilities) [1]

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำศัพท์เกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบในภาษาอังกฤษ:

 • The managers role is to oversee the daily operations of the company [1].
 • The supervisors responsibility is to ensure that the team meets its targets [1].
 • The translators role is to accurately convey the meaning of the original text in the target language [1].
 • The teachers responsibility is to create a conducive learning environment for students [1].

FAQ (คำถามที่พบบ่อย)
Q: หน้าที่และคหน้าที่ และความรับผิดชอบ ภาษาอังกฤษ

หน้าที่ และความรับผิดชอบ ภาษาอังกฤษ เป็นหัวข้อที่สำคัญในการเรียนรู้และใช้งานภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาที่มีการใช้งานและเข้าถึงกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในบทความนี้เราจะพาท่านไปทำความรู้จักกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษอย่างละเอียดและเป็นรายละเอียด

หน้าที่ (Responsibilities) คือกิจกรรมหรืองานที่ผู้ใช้ภาษาต้องรับผิดชอบในการใช้งานภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภท ตัวอย่างเช่น:

 1. การสื่อสาร (Communication):

  • การพูด (Speaking): หน้าที่ของผู้ใช้ภาษาคือการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษผ่านการพูด ซึ่งต้องมีการใช้คำศัพท์ที่ถูกต้องและไวยากรณ์ที่ถูกต้อง [1].
  • การเขียน (Writing): หน้าที่ของผู้ใช้ภาษาคือการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษผ่านการเขียน ซึ่งต้องมีการใช้คำศัพท์ที่ถูกต้องและไวยากรณ์ที่ถูกต้อง [1].
 2. การอ่านและการฟัง (Reading and Listening):

  • การอ่าน (Reading): หน้าที่ของผู้ใช้ภาษาคือการเข้าใจและอ่านเนื้อหาภาษาอังกฤษ ซึ่งต้องมีการอ่านอย่างรวดเร็วและเข้าใจความหมายของข้อความ [1].
  • การฟัง (Listening): หน้าที่ของผู้ใช้ภาษาคือการเข้าใจและฟังเนื้อหาภาษาอังกฤษ ซึ่งต้องมีการฟังอย่างรวดเร็วและเข้าใจความหมายของเสียง [1].
 3. การเข้าใจและการใช้คำศัพท์ (Vocabulary):

  • การเข้าใจคำศัพท์ (Understanding Vocabulary): หน้าที่ของผู้ใช้ภาษาคือการเข้าใจความหมายแล

Learn more:

 1. หน้าที่รับผิดชอบ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ความรับผิดชอบ ข้อผูกมัด ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร
 3. ความรับผิดชอบ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
Wordy Guru On X:
Wordy Guru On X: “Enineer แปลว่า นายช่าง, วิศวกร, ทำหน้าที่นายช่าง #ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษไทย Https://T.Co/Weopyki1Pv Https://T.Co/0O1Jw6Zh1J” / X
รวมวลีภาษาอังกฤษที่คนทำงานต้องรู้
รวมวลีภาษาอังกฤษที่คนทำงานต้องรู้
เทคนิคการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย Lesson 2 - Youtube
เทคนิคการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย Lesson 2 – Youtube
แจก!!! 100 ศัพท์ภาษาอังกฤษ ทีเจอบ่อยสุด ๆ ในการทำงาน
แจก!!! 100 ศัพท์ภาษาอังกฤษ ทีเจอบ่อยสุด ๆ ในการทำงาน
ไม่รู้ไม่ได้!! 80 ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ใช้ในที่ทำงาน
ไม่รู้ไม่ได้!! 80 ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ใช้ในที่ทำงาน
20 วิธีพูดคำว่า 'ชอบ' เป็นภาษาอังกฤษด้วยคำอื่นๆ
20 วิธีพูดคำว่า ‘ชอบ’ เป็นภาษาอังกฤษด้วยคำอื่นๆ
สมมติว่า…” พูดเป็นภาษาอังกฤษยังไงกันนะ
สมมติว่า…” พูดเป็นภาษาอังกฤษยังไงกันนะ
5 วิธีในการกล่าวขอบคุณด้วยภาษาอังกฤษ - Jobsdb ไทย
5 วิธีในการกล่าวขอบคุณด้วยภาษาอังกฤษ – Jobsdb ไทย
50 วลีภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานที่โดดเด่นแบบมือโปร - Jobsdb ไทย
50 วลีภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานที่โดดเด่นแบบมือโปร – Jobsdb ไทย
25 ประโยค “ขอบคุณ” ในภาษาอังกฤษ แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
25 ประโยค “ขอบคุณ” ในภาษาอังกฤษ แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
เบื้องหลังการบ้านสุดล้ำ ป.4 ทำคณิตศาสตร์ได้ศัพท์ภาษาอังกฤษ | Today | Line Today
เบื้องหลังการบ้านสุดล้ำ ป.4 ทำคณิตศาสตร์ได้ศัพท์ภาษาอังกฤษ | Today | Line Today
วิธีเทียบอักษรภาษาอังกฤษเป็นไทยง่ายๆ | เขียนชื่อภาษาอังกฤษ - Youtube
วิธีเทียบอักษรภาษาอังกฤษเป็นไทยง่ายๆ | เขียนชื่อภาษาอังกฤษ – Youtube
รวมวิธีแนะนำตัวภาษาอังกฤษ แนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษในห้องเรียน ที่ทำงาน หรือสถานการณ์อื่น ๆ
รวมวิธีแนะนำตัวภาษาอังกฤษ แนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษในห้องเรียน ที่ทำงาน หรือสถานการณ์อื่น ๆ

See more here: hoicamtrai.com

สารบัญ

ความหมายของ ทำหน้าที่ ในภาษาอังกฤษ
คำแปลอื่นๆของ ทำหน้าที่ ในภาษาอังกฤษ
คำที่คล้ายกันกับ ทำหน้าที่ ในภาษาอังกฤษ
ประโยคตัวอย่างเกี่ยวกับ ทำหน้าที่ ในภาษาอังกฤษ
ความหมายของ ทำหน้าที่ เป็นภาษาไทย
คำที่คล้ายกันกับ ทำหน้าที่ ในภาษาไทย
ตัวอย่างประโยคเกี่ยวกับ ทำหน้าที่ ในภาษาไทย

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *