เรียนรู้ ทวาร หนัก ภาษา อังกฤษ: วิธีเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบย่อยอาหาร 2/2 (ลำไส้เล็ก-ทวารหนัก)

ระบบย่อยอาหาร 2/2 (ลำไส้เล็ก-ทวารหนัก)

Keywords searched by users: เรียนรู้ ทวาร หนัก ภาษา อังกฤษ: วิธีเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ ทวารหนักคืออะไร, ไส้ตรง ภาษาอังกฤษ, หลอดอาหารภาษาอังกฤษ, ตับ ภาษาอังกฤษ, anus แปลว่า, ตับอ่อน ภาษาอังกฤษ, ริดสีดวง ภาษาอังกฤษ, ทวาร คือ

ความหมายของ ทวารหนัก ในภาษาอังกฤษ

ความหมายของคำว่า ทวารหนัก ในภาษาอังกฤษ

ทวารหนักในภาษาอังกฤษมีคำแปลว่า anus หรือ ทวารหนัก [1] ซึ่งเป็นคำที่ใช้ในทางการแพทย์และภาษาทั่วไปเพื่ออธิบายส่วนที่เป็นปากทางออกของระบบทางเดินอาหาร ซึ่งเชื่อมต่อกับลำไส้ใหญ่ ในร่างกายของมนุษย์และสัตว์

คำว่า ทวารหนัก ยังมีความหมายทางสำนวนหรือคำสแลงที่ใช้ในทางที่ไม่เป็นทางการ โดยมักใช้เพื่อเรียกชื่อส่วนที่เป็นทวารหนักในทางที่ไม่เป็นทางการ หรือใช้เป็นคำสแลงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ หรือเป็นคำหยาบคาย [1]

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ทวารหนัก ในภาษาอังกฤษ:

 • The doctor examined the patients anus. (หมอตรวจสอบทวารหนักของผู้ป่วย) [1]
 • He made an inappropriate comment about her anus. (เขากล่าวคำพูดที่ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับทวารหนักของเธอ) [1]

Learn more:

 1. ทวารหนัก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. -ทวารหนัก- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ทวารหนัก คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

คำแปลของ ทวารหนัก ในภาษาอังกฤษ

คำแปลของ ทวารหนัก ในภาษาอังกฤษ

ทวารหนัก ในภาษาอังกฤษมีคำแปลหลายคำ เช่น anus, ass, asshole, bugger, sodomy และอื่นๆ [1]. คำแปลเหล่านี้มีความหมายที่เกี่ยวข้องกับทวารหนัก หรือส่วนที่เป็นปากกาที่อยู่ที่ด้านล่างของร่างกายของมนุษย์ ซึ่งเป็นส่วนที่ใช้ในการขับถ่ายของระบบทางเดินอาหาร [1].

นอกจากนี้ยังมีคำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับทวารหนัก เช่น colostomy ซึ่งหมายถึง การทำศัลยกรรมเพื่อสร้างทวารหนักเทียมโดยเปิดเข้าไปในลำไส้ใหญ่ [1]. นอกจากนี้ยังมีคำว่า enema หมายถึง การฉีดยาเข้าไปในไส้ตรง หรือยาสวนทวารหนัก [1].


Learn more:

 1. ทวารหนัก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. -ทวารหนัก- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ทวารหนัก คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

การใช้คำว่า ทวารหนัก ในภาษาอังกฤษ

การใช้คำว่า ทวารหนัก ในภาษาอังกฤษ

คำว่า ทวารหนัก ในภาษาอังกฤษมีความหมายที่แตกต่างจากภาษาไทย โดยมักจะใช้ในบริบททางการแพทย์และสุขภาพ ซึ่งมีความหมายเกี่ยวกับส่วนของระบบทางเดินอาหารและการขับถ่ายของร่างกาย ดังนั้น การใช้คำว่า ทวารหนัก ในภาษาอังกฤษจะมีความหมายที่เฉพาะเจาะจงกับส่วนนี้เท่านั้น

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ทวารหนัก ในภาษาอังกฤษ:

 1. The doctor recommended a colonoscopy to examine the colon and rectum. [1]
  (แพทย์แนะนำให้ทำการตรวจสอบลำไส้ใหญ่และทวารหนักด้วยวิธีการโคโลนอสคอปี)

 2. Constipation can be caused by a blockage in the rectum or colon. [1]
  (ปัญหาท้องผูกอาจเกิดจากการอุดตันในทวารหนักหรือลำไส้ใหญ่)

 3. Hemorrhoids are swollen blood vessels in the rectum and anus. [1]
  (ริดสีดวงทวารหนักเป็นหลอดเลือดที่บวมในทวารหนักและก้น)


Learn more:

 1. ทวารหนัก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. -ทวารหนัก- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ทวารหนัก คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

ทวารหนักในเชิงวิทยาศาสตร์และแพทยศาสตร์

ทวารหนักในเชิงวิทยาศาสตร์และแพทยศาสตร์คือหนึ่งในสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารและทวารหนักในร่างกายของมนุษย์ ศาสตร์ด้านนี้มีความสำคัญอย่างมากในการวินิจฉัยและรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับทางเดินอาหารและทวารหนัก นอกจากนี้ยังเป็นสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการดูแลและรักษาทวารหนักที่มีปัญหา เช่น การรักษาอาการท้องผูก อาการท้องเสีย และโรคทวารหนักอื่นๆ [1].

เนื่องจากทวารหนักเป็นส่วนหนึ่งของระบบทางเดินอาหาร การศึกษาทวารหนักในเชิงวิทยาศาสตร์และแพทยศาสตร์จึงเกี่ยวข้องกับหลายด้านทั้งวิทยาศาสตร์และแพทย์ ด้านการศึกษาทวารหนักในเชิงวิทยาศาสตร์ เราสามารถศึกษาโครงสร้างและฟังก์ชันของทวารหนักได้ รวมถึงการทำงานของระบบทางเดินอาหารที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีการศึกษาเกี่ยวกับการเกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับทวารหนัก เช่น โรคกระเพาะอาหาร โรคลำไส้อักเสบ และโรคมะเร็งลำไส้ [1].

ในด้านแพทยศาสตร์ ทวารหนักเป็นส่วนสำคัญของการวินิจฉัยและรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหาร แพทย์สามารถใช้เทคนิคต่างๆ เพื่อวินิจฉัยโรคทวารหนัก เช่น การใช้เครื่องมือทางการแพทย์ เช่น การใช้ส่องกล้องทวารหนัก หรือการใช้เทคนิคการศึกษาทางชีวเคมี เพื่อตรวจวิเคราะห์สารเคมีในทวารหนัก เพื่อวินิจฉัยโรคและตรวจสอบการรักษา [1].

สาขาวิชาทวารหนักในเชิทวารหนักในเชิงวิทยาศาสตร์และแพทยศาสตร์คือหนึ่งในสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารและทวารหนักในร่างกายของมนุษย์ ศาสตร์ด้านนี้มีความสำคัญอย่างมากในการวินิจฉัยและรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหาร รวมถึงการศึกษาและวิจัยเพื่อพัฒนาเทคนิคและเครื่องมือทางการแพทย์ในการรักษาโรคทางเดินอาหารและทวารหนักให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น [1].

ในสาขาวิชานี้ นักวิจัยและแพทย์จะศึกษาและศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างและฟังก์ชันของระบบทางเดินอาหารและทวารหนัก รวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับโรคที่เกี่ยวข้อง เช่น โรคกระเพาะอาหาร โรคลำไส้ใหญ่ โรคทวารหนัก และโรคอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหาร นอกจากนี้ยังศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคและเครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้ในการวินิจฉัยและรักษาโรคทางเดินอาหารและทวารหนัก เช่น การผ่าตัดทางเดินอาหารและทวารหนักโดยใช้เทคนิคลำไส้ใหญ่เสมือนจริง (Laparoscopic Surgery) [1].

การศึกษาทวารหนักในเชิงวิทยาศาสตร์และแพทยศาสตร์มีความสำคัญอย่างมากในการวินิจฉัยและรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหาร โดยใช้เทคนิคและเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย ซึ่งช่วยให้การรักษาโรคทางเดินอาหารและทวารหนักมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยลดความเจ็บปวดและเวลาฟื้นตัวของผู้ป่วยหลังการผ่าต


Learn more:

 1. สาขาวิชา หน่วยศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก – Surgery CMU
 2. ผลงานอุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียม คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. | RYT9
 3. แพทย์ ม.อ. ร่วมภาครัฐ และเอกชน วิจัยนวัตกรรม ถุงทวารเทียม …

ทวารหนักในทางเศรษฐศาสตร์และสังคมวิทยา

ทวารหนักในทางเศรษฐศาสตร์และสังคมวิทยาเป็นหนึ่งในแนวทางการวิจัยที่มุ่งเน้นการศึกษาและการวิเคราะห์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจและสังคม โดยการศึกษาทางเศรษฐศาสตร์และสังคมวิทยานี้มุ่งเน้นการวิเคราะห์และการอธิบายเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของบุคคลและสังคมในทางเศรษฐกิจ

ในการศึกษาทางเศรษฐศาสตร์และสังคมวิทยา ทวารหนักเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสะท้อนความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม โดยทวารหนักนั้นสามารถใช้ในการวิเคราะห์และการสรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างละเอียดและครอบคลุม ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการวางแผนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

การศึกษาทางเศรษฐศาสตร์และสังคมวิทยามีหลายแนวทางการวิจัยที่สำคัญ เช่น การศึกษาเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของคนในสังคม การศึกษาเกี่ยวกับความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ การศึกษาเกี่ยวกับการกระจายรายได้ การศึกษาเกี่ยวกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนในเศรษฐกิจ การศึกษาเกี่ยวกับการแบ่งแยกทางสังคม และอื่นๆ

ทวารหนักในทางเศรษฐศาสตร์และสังคมวิทยามีความสำคัญอย่างมากในการสร้างความเข้าใจและการวิเคราะห์เกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการวางแผนและการดำเนินการทางเศทวารหนักในทางเศรษฐศาสตร์และสังคมวิทยาเป็นหนึ่งในแนวทางการวิจัยที่มุ่งเน้นการศึกษาและการวิเคราะห์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจและสังคม โดยการศึกษาด้านนี้มุ่งเน้นการวิเคราะห์และการสังเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อทั้งเศรษฐกิจและสังคม

ในทางเศรษฐศาสตร์, ทวารหนักใช้ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจ เช่น การวิเคราะห์แนวโน้มของเศรษฐกิจ การวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายเศรษฐกิจต่างๆ และการวิเคราะห์ผลกระทบของปัจจัยต่างๆ ต่อการเติบโตของเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังมีการศึกษาเกี่ยวกับการกระจายรายได้ การแบ่งเบาภาระภาษี และการวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายเศรษฐกิจต่างๆ ต่อความไม่เสมอภาคในสังคม

ในทางสังคมวิทยา, ทวารหนักใช้ในการศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อเศรษฐกิจ ตัวอย่างเช่น การศึกษาเกี่ยวกับความไม่เสมอภาคในสังคม การศึกษาเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของกลุ่มน้อยนิดในสังคม และการศึกษาเกี่ยวกับความเสมอภาคทางสังคม

การศึกษาและการวิเคราะห์ทวารหนักในทางเศรษฐศาสตร์และสังคมวิทยามีความสำคัญอย่างมากในการเข้าใจและวิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นในสังคม การศึกษาด้านนี้ช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์และประเมินผลกร

คำแปลที่เกี่ยวข้องกับ ทวารหนัก ในภาษาอังกฤษ

คำแปลที่เกี่ยวข้องกับ ทวารหนัก ในภาษาอังกฤษ

ทวารหนัก เป็นคำศัพท์ที่ใช้ในภาษาไทยเพื่ออธิบายเกี่ยวกับส่วนของร่างกายที่เกี่ยวข้องกับการขับถ่าย ในภาษาอังกฤษมีคำแปลหลายคำที่เกี่ยวข้องกับความหมายนี้ ดังนี้:

 1. Anal: เป็นคำสำหรับการเรียกใช้เกี่ยวกับทวารหนัก [1].
 2. Anus: เป็นคำที่ใช้เรียกส่วนที่เป็นทวารหนัก [1].
 3. Ass: เป็นคำที่มีความหมายหลากหลาย แต่ในที่นี้เราสามารถใช้ในความหมายของทวารหนักได้ [1].
 4. Asshole: เป็นคำที่ใช้เรียกคนที่ไม่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดี และมีความหมายเกี่ยวกับทวารหนัก [1].
 5. Bugger: เป็นคำที่ใช้เรียกผู้ชายหรือเด็กผู้ชาย และมีความหมายเกี่ยวกับการกระทำทางทวารหนักที่ผิดกฎหมาย [1].
 6. Buggery: เป็นคำที่ใช้เรียกการกระทำทางทวารหนักที่ผิดกฎหมาย [1].
 7. Colostomy: เป็นคำที่ใช้เรียกกระบวนการทางศัลยกรรมที่สร้างทวารหนักเทียมโดยเปิดเข้าไปในลำไส้ใหญ่ [1].
 8. Enema: เป็นคำที่ใช้เรียกกระบวนการฉีดยาเข้าไปในทวารหนักหรือเครื่องสวนทวารหนัก [1].
 9. Sodomy: เป็นคำที่ใช้เรียกการกระทำทางทวารหนักที่ผิดธรรมชาติ โดยเฉพาะการกระทำทางทวารหนักระหว่างคนกับสัตว์ [1].
 10. Vent: เป็นคำที่ใช้เรียกช่องทางออกหรือทางระบายของอวัยวะต่างๆ ซึ่งรวมถึงทวารหนัก [1].

Learn more:

 1. ทวารหนัก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ทวารหนัก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ทวารหนัก – วิกิพีเดีย

ประโยคตัวอย่างที่ใช้คำว่า ทวารหนัก ในภาษาอังกฤษ

ประโยคตัวอย่างที่ใช้คำว่า ทวารหนัก ในภาษาอังกฤษ

คำว่า ทวารหนัก ในภาษาอังกฤษมีคำแปลว่า anus หรือ ทวารหนัก [1] ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบทางเดินอาหารและระบบทางเดินอุจจาระของมนุษย์และสัตว์ ดังนั้น ประโยคตัวอย่างที่ใช้คำว่า ทวารหนัก ในภาษาอังกฤษจะเกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับส่วนนี้ได้ เช่น การศึกษาเกี่ยวกับโรคที่เกี่ยวข้องกับทวารหนัก หรือ การอธิบายกระบวนการทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับทวารหนัก

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ทวารหนัก ในภาษาอังกฤษ:

 1. Hemorrhoids, also known as piles, are swollen blood vessels in the anus and lower rectum [1].
  (โรคริดสีดวงทวารหนักหรือที่เรียกว่าโรคริดสีดวงคือเส้นเลือดที่บวมในทวารหนักและส่วนล่างของลำไส้ตรง) [1]

 2. Anal fissures are small tears in the lining of the anus that can cause pain and bleeding [1].
  (รอยแตกในทวารหนักเป็นรอยแตกเล็กๆในผนังของทวารหนักที่อาจทำให้เกิดอาการปวดและเลือดออก) [1]

 3. Colorectal cancer is a type of cancer that starts in the colon or rectum [1].
  (มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักเป็นชนิดหนึ่งของมะเร็งที่เริ่มต้นในลำไส้ใหญ่หรือทวารหนัก) [1]

 4. The doctor performed a colonoscopy to examine the colon and rectum [1].
  (แพทย์ได้ทำการตรวจสอบลำไส้ใหญ่และทวารหนักโดยใช้วิธีการโคโลนอสโคปี) [1]


Learn more:

 1. ทวารหนัก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. -ทวารหนัก- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ทวารหนัก คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

Categories: สรุป 76 ทวาร หนัก ภาษา อังกฤษ

ระบบย่อยอาหาร 2/2 (ลำไส้เล็ก-ทวารหนัก)
ระบบย่อยอาหาร 2/2 (ลำไส้เล็ก-ทวารหนัก)

Anus. ทวารหนัก, ทวาร, รูทวารหนัก, รูเปิดของทวารหนัก, ช่องทวารหนัก [การแพทย์] Anus Diseases.n. ไส้ติ่ง Nontri Dictionary. appendix. (n) ภาคผนวก, ไส้ติ่ง, ส่วนต่อท้าย(โค’เลิน) n. ลำไส้ใหญ่, เครื่องหมาย (:), See also: colonic adj. ดูcolon.

See more: hoicamtrai.com/category/schedule

Appendix แปลว่าอะไร

หัวข้อ: ความหมายของ Appendix ในภาษาไทย

เนื้อหา:
Appendix ในภาษาไทยแปลว่า ไส้ติ่ง หรือ ภาคผนวก หรือ ส่วนต่อท้าย [1]

คำว่า Appendix ในภาษาไทยมีความหมายหลายความหมาย ดังนี้:

 1. ไส้ติ่ง [1]
 2. ภาคผนวก [1]

Learn more:

 1. APPENDIX แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. appendix แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. วิธีเขียนภาคผนวก และวิธีเขียนอ้างอิงที่ถูกต้อง ต้องเขียนอย่างไร?
ทวารหนัก ภาษาอังกฤษ? | Wordy Guru
ทวารหนัก ภาษาอังกฤษ? | Wordy Guru
Rectum (เรคทัม) แปลว่าอะไร? ดูความหมาย ภาพประกอบ ตัวอย่างประโยค | Engdict.Com
Rectum (เรคทัม) แปลว่าอะไร? ดูความหมาย ภาพประกอบ ตัวอย่างประโยค | Engdict.Com
Inbox
Inbox
โรคริดสีดวง
โรคริดสีดวง
ล้างยังไงให้สะอาดพร้อมรบแบบไม่กังวล ไม่ทรมาน? – Prompt-Th
ล้างยังไงให้สะอาดพร้อมรบแบบไม่กังวล ไม่ทรมาน? – Prompt-Th
มะเร็งทวารหนัก ( Anal Cancer ) สาเหตุ อาการ และการรักษา - Am Pro Health
มะเร็งทวารหนัก ( Anal Cancer ) สาเหตุ อาการ และการรักษา – Am Pro Health

See more here: hoicamtrai.com

สารบัญ

ความหมายของ ทวารหนัก ในภาษาอังกฤษ
คำแปลของ ทวารหนัก ในภาษาอังกฤษ
การใช้คำว่า ทวารหนัก ในภาษาอังกฤษ
ทวารหนักในเชิงวิทยาศาสตร์และแพทยศาสตร์
ทวารหนักในทางเศรษฐศาสตร์และสังคมวิทยา
คำแปลที่เกี่ยวข้องกับ ทวารหนัก ในภาษาอังกฤษ
ประโยคตัวอย่างที่ใช้คำว่า ทวารหนัก ในภาษาอังกฤษ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *