ตกน้ำภาษาอังกฤษ: เรียนรู้วิธีการใช้คำว่า ตกน้ำ ในภาษาอังกฤษ

ฝนตกหนัก ฝนกำลังตก ภาษาอังกฤษ

ฝนตกหนัก ฝนกำลังตก ภาษาอังกฤษ

Keywords searched by users: ตกน้ำภาษาอังกฤษ: เรียนรู้วิธีการใช้คำว่า ตกน้ำ ในภาษาอังกฤษ พลัดตกน้ำ ภาษาอังกฤษ, เคยจมน้ำ ภาษาอังกฤษ, จมน้ำตาย ภาษาอังกฤษ, จม ภาษาอังกฤษ, ถีบหัวส่ง หมายถึง, drowning แปลว่า, Drowning

1. ความหมายของ ตก น้ำ ภาษา อังกฤษ

ความหมายของ ตกน้ำ ในภาษาอังกฤษคือ falling water หรือ waterfall [1]. คำว่า ตก แปลว่า fall และ น้ำ แปลว่า water ซึ่งรวมกันแปลว่า น้ำตก หรือ น้ำพุร้อน ซึ่งเป็นสิ่งที่เราพบเห็นบ่อยๆ ในธรรมชาติ น้ำตกเป็นการไหลของน้ำจากสูงลงมายังระดับต่ำกว่า โดยมักจะมีลักษณะเป็นชั้นน้ำที่ไหลลงมาจากเนินเขาหรือภูเขา แล้วตกลงมาเป็นน้ำพุร้อนในบ่อหรือลำธารที่อยู่ด้านล่าง [1].

น้ำตกมีความสวยงามและเป็นที่น่าทึ่ง มักจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นิยมในการเดินทาง นอกจากนี้ น้ำตกยังมีความสำคัญทางธรรมชาติ โดยมีบทบาทในการสร้างและรักษาสภาพแวดล้อม น้ำตกช่วยในกระบวนการระบายน้ำ ลดการกัดเซาะของแม่น้ำ และสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับสัตว์และพืชที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นั้น [1].

นอกจากนี้ น้ำตกยังมีความสำคัญทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ในบางที่ น้ำตกถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีความสำคัญทางศาสนา และใช้เป็นสถานที่สำหรับพิธีทางศาสนาหรือพิธีประเพณีของชนเผ่าต่างๆ [1].

ดังนั้น น้ำตกเป็นสิ่งที่มีความหมายทางธรรมชาติ และมีความสำคัญทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นที่น่าสนใจและน่าสัมผัสในการเดินทางและสำรวจธรรมชาติของเรา [1].


Learn more:

 1. ตกน้ำ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ตกน้ำ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ตกน้ำ คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

2. แหล่งข้อมูลการแปลคำว่า ตก น้ำ ในภาษาอังกฤษ

เมื่อค้นหาแหล่งข้อมูลการแปลคำว่า ตก น้ำ ในภาษาอังกฤษ ผลการค้นหาจะแสดงให้เห็นถึงแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคำนี้ ซึ่งสามารถใช้ในการแปลคำนี้ได้ ดังนี้:

 1. Longdo Dictionary [1]

  • Longdo Dictionary เป็นพจนานุกรมออนไลน์ที่ให้บริการแปลภาษาอังกฤษ-ไทย และภาษาอื่นๆ อีกมากมาย
  • คุณสามารถค้นหาคำว่า ตก น้ำ ใน Longdo Dictionary เพื่อดูความหมายและตัวอย่างประโยคที่เกี่ยวข้อง
 2. Google Translate [1]

  • Google Translate เป็นเครื่องมือแปลภาษาออนไลน์ที่ให้บริการแปลคำและประโยคจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และภาษาอื่นๆ
  • คุณสามารถป้อนคำว่า ตก น้ำ ใน Google Translate เพื่อดูความหมายและตัวอย่างประโยคที่เกี่ยวข้อง

Learn more:

 1. ตกน้ำ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ตกน้ำ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. Google แปลภาษา

3. คำแปลและความหมายของ ตก น้ำ ในภาษาอังกฤษ

คำแปลและความหมายของ ตกน้ำ ในภาษาอังกฤษ

ตกน้ำ ในภาษาอังกฤษมีคำแปลว่า falling water หรือ waterfall ซึ่งเป็นคำที่ใช้ในการอธิบายการไหลของน้ำที่ตกลงมาจากสูงสุดของน้ำตก น้ำตกเป็นที่น่าทึ่งและสวยงาม มักถูกนำมาใช้ในการท่องเที่ยวและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในหลายประเทศทั่วโลก

ตัวอย่างประโยค:

 • I visited a beautiful waterfall during my trip to Thailand. [1]
 • The sound of falling water is so soothing and relaxing. [1]

Learn more:

 1. ตกน้ำ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ตกน้ำ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. Google แปลภาษา

4. ประโยคตัวอย่างที่ใช้คำว่า ตก น้ำ ในภาษาอังกฤษ

ประโยคตัวอย่างที่ใช้คำว่า ตก น้ำ ในภาษาอังกฤษ:

 1. I love swimming in the pool. It feels refreshing when I dive into the water [1].
 2. Be careful not to slip and fall when the floor is wet. You might get hurt if you fall into the water [1].
 3. The rain was pouring heavily, causing the water level in the river to rise rapidly [1].
 4. The boat capsized, and everyone fell into the water. Luckily, we were all wearing life jackets [1].
 5. The children were excited to jump into the water and play at the water park [1].
 6. After a long hike, we finally reached the waterfall. We couldnt resist the temptation to jump into the water [1].
 7. The swimmer dived off the diving board and gracefully entered the water [1].
 8. The ship sank, and the passengers had to abandon it and swim to safety in the water [1].
 9. The little girl accidentally dropped her toy into the water, and it floated away [1].
 10. The surfer rode the wave and then gracefully landed back into the water [1].

Learn more:

 1. ตกน้ำ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ตกน้ำ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ตกน้ำ คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

5. คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ ตก น้ำ ในภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ ตก น้ำ ในภาษาอังกฤษ

เมื่อค้นหาคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ ตก น้ำ ในภาษาอังกฤษ จากผลการค้นหาในเว็บไซต์ Longdo Dictionary พบว่ามีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องมากมาย ดังนี้:

 1. Drowning: คำศัพท์นี้หมายถึง การจมน้ำ [1].
  ตัวอย่างประโยค: Drowning is a leading cause of accidental death worldwide (การจมน้ำเป็นสาเหตุหนึ่งที่สำคัญของการตายโดยบังเอิญทั่วโลก) [1].

 2. Submerged: คำศัพท์นี้หมายถึง จมน้ำ, จมลงในน้ำ [1].
  ตัวอย่างประโยค: The boat was completely submerged in the water (เรือจมลงในน้ำทั้งหมด) [1].

 3. Waterfall: คำศัพท์นี้หมายถึง น้ำตก [1].
  ตัวอย่างประโยค: The waterfall is a popular tourist attraction (น้ำตกเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยม) [1].

 4. Plunge: คำศัพท์นี้หมายถึง ตกลง, พุ่งลง [1].
  ตัวอย่างประโยค: He took a deep breath and plunged into the water (เขาหายใจลึกและพุ่งลงในน้ำ) [1].

 5. Dive: คำศัพท์นี้หมายถึง ดำน้ำ, กระโดดลงน้ำ [1].
  ตัวอย่างประโยค: She loves to dive into the pool on hot summer days (เธอชอบดำน้ำลงสระว่ายน้ำในวันที่ร้อน) [1].


Learn more:

 1. จมน้ำ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ตกน้ำ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ถามคำศัพท์ค่ะ – หมู่บ้านเด็กสองภาษา พ่อแม่สร้างได้

6. แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแปลคำว่า ตก น้ำ ในภาษาอังกฤษ

หากคุณกำลังมองหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแปลคำว่า ตก น้ำ ในภาษาอังกฤษ เพื่อตอบสอบถามของคุณ นี่คือข้อมูลที่คุณอาจสนใจ:

 1. แปลคำว่า ตก น้ำ ในภาษาอังกฤษ:

  • ตก แปลว่า fall หรือ drop [1]
  • น้ำ แปลว่า water [1]
 2. ความหมายของคำว่า ตก น้ำ ในภาษาอังกฤษ:

  • คำว่า ตก น้ำ ในภาษาอังกฤษอาจมีความหมายที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับบริบทที่ใช้
  • ในบางกรณี ตก น้ำ อาจหมายถึงการตกลงมาจากสิ่งสูงหรือสู่สิ่งต่ำกว่า เช่น fall into the water หรือ drop into the water [1]
  • ในบางกรณีอื่น ตก น้ำ อาจหมายถึงการลงไปในน้ำ เช่น go underwater หรือ submerge [1]
 3. ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ตก น้ำ ในภาษาอังกฤษ:

  • The leaf fell into the water. (ใบไม้ตกลงไปในน้ำ) [1]
  • He dropped the ball into the water. (เขาทิ้งลูกบอลลงไปในน้ำ) [1]
  • The diver went underwater. (นักดำน้ำลงไปในน้ำ) [1]

Learn more:

 1. ตกน้ำ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. Google แปลภาษา
 3. ตกน้ำ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

Categories: นับ 28 ตก น้ํา ภาษา อังกฤษ

ฝนตกหนัก ฝนกำลังตก ภาษาอังกฤษ
ฝนตกหนัก ฝนกำลังตก ภาษาอังกฤษ

[tok nām] (v, exp) EN: sink ; fall ; submerge FR: tomber à l’eau.(n) waterfall, See also: cascade, falls, cataract, Example: หน้าน้ำอย่างนี้ต้องไปเที่ยวน้ำตกถึงจะสวย, Thai Definition: น้ำที่ขังอยู่บนเขา ตกลงมาที่หน้าผา(วอลเค’โน) n. ภูเขาไฟ, บุคคลที่เดือดดาลง่าย pl. volcanoes, volcanos.

See more: https://hoicamtrai.com/category/schedule blog

น้ําตก ภาษาอังกฤษเขียนยังไง

น้ำตกในภาษาอังกฤษเขียนว่า waterfall [1]. น้ำตกเป็นน้ำที่ขังอยู่บนเขาและตกลงมาที่หน้าผา [3]. การเขียนคำว่า waterfall ในภาษาอังกฤษจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจและรู้ความหมายของคำนี้ได้ดียิ่งขึ้น [1].


Learn more:

 1. Waterfall – Definition, Meaning & Synonyms – Vocabulary.com
 2. WATERFALL Definition & Usage Examples | Dictionary.com
 3. Waterfall – Wikipedia
น้ำตกศิลาเพชร ที่เที่ยวน่าน เล่นน้ำเย็น สายน้ำสวยแห่ง ปัว
น้ำตกศิลาเพชร ที่เที่ยวน่าน เล่นน้ำเย็น สายน้ำสวยแห่ง ปัว
สุดยอด 10 น้ำตก สวยที่สุดในไทย ต้องไปให้ชื่นใจรับหน้าฝน
สุดยอด 10 น้ำตก สวยที่สุดในไทย ต้องไปให้ชื่นใจรับหน้าฝน
น้ำตกวังสายทอง ที่เที่ยวสตูล น้ำตกสวยสุดอลังการ เล่นน้ำฟินตลอดปี
น้ำตกวังสายทอง ที่เที่ยวสตูล น้ำตกสวยสุดอลังการ เล่นน้ำฟินตลอดปี

See more here: hoicamtrai.com

สารบัญ

1. ความหมายของ ตก น้ำ ภาษา อังกฤษ
2. แหล่งข้อมูลการแปลคำว่า ตก น้ำ ในภาษาอังกฤษ
3. คำแปลและความหมายของ ตก น้ำ ในภาษาอังกฤษ
4. ประโยคตัวอย่างที่ใช้คำว่า ตก น้ำ ในภาษาอังกฤษ
5. คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ ตก น้ำ ในภาษาอังกฤษ
6. แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแปลคำว่า ตก น้ำ ในภาษาอังกฤษ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *