วงเงินภาษาอังกฤษ: เคล็ดลับสำหรับการเรียนรู้ในการจัดการการเงิน

Knd1122 'ทวงเงิน ขี้หึง เลิกโม้!' ภาษาอังกฤษพูดยังไง 3 ระดับ #อังกฤษ3ระดับ | คำนี้ดี

‘ทวงเงิน ขี้หึง เลิกโม้!’ ภาษาอังกฤษพูดยังไง 3 ระดับ Part 11 | คำนี้ดี Ep.1122 #อังกฤษ3ระดับ

Keywords searched by users: วงเงินภาษาอังกฤษ: เคล็ดลับสำหรับการเรียนรู้ในการจัดการการเงิน วงเงินบัตร ภาษาอังกฤษ, วงเงินสูงสุด ภาษาอังกฤษ, วงเงินกู้ ภาษาอังกฤษ, วงเงิน แปล, วงเงินประกัน ภาษาอังกฤษ, เพิ่มวงเงิน ภาษาอังกฤษ, วงเงินในบัญชีคืออะไร, กันวงเงินบัตรเครดิต ภาษาอังกฤษ

1. ความหมายของวงเงินในภาษาอังกฤษ

Knd1122 'ทวงเงิน ขี้หึง เลิกโม้!' ภาษาอังกฤษพูดยังไง 3 ระดับ #อังกฤษ3ระดับ | คำนี้ดี
Knd1122 ‘ทวงเงิน ขี้หึง เลิกโม้!’ ภาษาอังกฤษพูดยังไง 3 ระดับ #อังกฤษ3ระดับ | คำนี้ดี

ความหมายของวงเงินในภาษาอังกฤษ

วงเงิน (currency) ในภาษาอังกฤษหมายถึงเงินตราหรือสกุลเงินที่ใช้ในระบบการเงินของแต่ละประเทศ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการซื้อขายสินค้าและบริการ รวมถึงการทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ในประเทศนั้นๆ [1].

การใช้คำว่า วงเงิน ในภาษาอังกฤษมีความหมายที่แตกต่างกันไปในบริบทต่างๆ ดังนี้:

 1. วงเงินในระบบการเงิน: ในระบบการเงิน วงเงินหมายถึงสกุลเงินที่ใช้ในการซื้อขายและการทำธุรกรรมทางการเงินในประเทศนั้นๆ เช่น ดอลลาร์สหรัฐ, ยูโร, เยนญี่ปุ่น เป็นต้น [1].

 2. วงเงินในการซื้อขาย: ในการซื้อขายสินค้าและบริการ วงเงินหมายถึงจำนวนเงินที่ผู้ซื้อหรือผู้ขายตกลงกันว่าจะใช้ในการทำธุรกรรม ซึ่งสามารถเป็นเงินสดหรือเงินที่ถูกโอนเข้าบัญชีธนาคารได้ [1].

 3. วงเงินในการลงทุน: ในการลงทุน วงเงินหมายถึงจำนวนเงินที่ผู้ลงทุนพร้อมที่จะลงทุนในกลุ่มสินทรัพย์หรือตลาดที่เฉพาะเจาะจง เช่น วงเงินในตลาดหุ้น, วงเงินในตลาดอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น [1].

 4. วงเงินในการเงินส่วนบุคคล: ในการเงินส่วนบุคคล วงเงินหมายถึงจำนวนเงินที่บุคคลสามารถใช้ได้หรือมีอยู่ในบัญชีธนาคาร ซึ่งสามารถใช้ในการซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆ หรือใช้ในการออมเงิน [1].


Learn more:

 1. วงเงิน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. วงเงิน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. วงเงิน คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

2. คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับวงเงินในภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับวงเงินในภาษาอังกฤษ (Vocabulary Related to Finance in English)

การเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับวงเงินในภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ที่สนใจในการทำธุรกรรมทางการเงิน การลงทุน หรือการทำงานในสายอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเงิน ดังนั้น เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับวงเงินในภาษาอังกฤษกันเถอะ!

 1. Budget (งบประมาณ) – A plan that outlines an individuals or organizations expected income and expenses over a specific period of time [1].
 2. Income (รายได้) – Money earned from work, investments, or other sources [1].
 3. Expense (ค่าใช้จ่าย) – Money spent on goods, services, or bills [1].
 4. Savings (เงินออม) – Money set aside for future use or emergencies [1].
 5. Investment (การลงทุน) – The act of putting money into assets or ventures with the expectation of generating income or profit [1].
 6. Interest (ดอกเบี้ย) – The cost of borrowing money or the return on investment [1].
 7. Loan (สินเชื่อ) – Money borrowed from a bank or financial institution that must be repaid with interest [1].
 8. Credit (เครดิต) – The ability to borrow money or obtain goods or services before payment, based on the trust that payment will be made in the future [1].
 9. Debt (หนี้) – Money owed to someone or an institution [1].
 10. Mortgage (สินเชื่อจำนอง) – A loan used to purchase a property, typically with the property serving as collateral [1].
 11. Bankruptcy (ล้มละลายทางการเงิน) – A legal process in which an individual or business declares that they are unable to repay their debts [1].
 12. Inflation (เงินเฟ้อ) – The rate at which the general level of prices for goods and services is rising, and, subsequently, purchasing power is falling [1].
 13. Exchange rate (อัตราแลกเปลี่ยน) – The value of one currency in relation to another currency [1].
 14. Stock market (ตลาดหลักทรัพย์) – A market where shares of publicly traded companies are bought and sold [1].
 15. Dividend (เงินปันผล) – A payment made by a corporation to its shareholders, usually as a distribution of profits [1].

Learn more:

 1. วงเงิน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. วงเงิน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. วงเงิน คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

3. ตัวอย่างประโยคเกี่ยวกับวงเงินในภาษาอังกฤษ

เมื่อคุณพูดถึงวงเงินในภาษาอังกฤษ นั้นหมายถึงการจำกัดหรือกำหนดจำนวนเงินที่สามารถใช้ได้หรือใช้ในการดำเนินการต่างๆ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการบริหารจัดการทางการเงิน ต่อไปนี้คือตัวอย่างประโยคเกี่ยวกับวงเงินในภาษาอังกฤษ:

 1. The budget for the project has been set at $1 million [1].
  (งบประมาณสำหรับโครงการถูกกำหนดไว้ที่ 1 ล้านดอลลาร์)

 2. The company has a credit limit of $10,000 [1].
  (บริษัทมีวงเงินเครดิตสูงสุดที่ 10,000 ดอลลาร์)

 3. The bank offers a loan with a maximum amount of $50,000 [1].
  (ธนาคารมีการให้สินเชื่อที่มีวงเงินสูงสุดที่ 50,000 ดอลลาร์)

 4. The government has allocated a budget of $1 billion for infrastructure development [1].
  (รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณที่ 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับการพัฒนาพื้นฐาน)

 5. The credit card has a spending limit of $5,000 per month [1].
  (บัตรเครดิตมีวงเงินใช้จ่ายสูงสุดที่ 5,000 ดอลลาร์ต่อเดือน)


Learn more:

 1. วงเงิน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. วงเงิน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. วงเงิน แปลว่าอะไร ความหมาย คำแปล หมายความว่า ตัวอย่างประโยค

4. แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวงเงินในภาษาอังกฤษ

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวงเงินในภาษาอังกฤษ

วงเงิน (Capital) เป็นคำศัพท์ทางการเงินที่ใช้ในหลายแนวความหมาย ภาษาอังกฤษมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับวงเงินในหลายด้าน ต่อไปนี้คือแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมที่สามารถใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับวงเงินในภาษาอังกฤษ:

 1. Investopedia: Investopedia เป็นเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนและการเงินที่ครอบคลุมมากมาย คุณสามารถค้นหาคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับวงเงินและอ่านเนื้อหาที่เกี่ยวข้องได้จากเว็บไซต์นี้ [1].

 2. Financial Times: Financial Times เป็นหนังสือพิมพ์ทางธุรกิจที่มีข่าวสารเกี่ยวกับการเงินและการลงทุน คุณสามารถเข้าชมเว็บไซต์ของ Financial Times เพื่อค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวงเงินในภาษาอังกฤษ [2].

 3. World Bank: World Bank เป็นองค์กรระดับโลกที่มุ่งมั่นที่จะลดความยากลำบากและสร้างความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนให้กับประชากรทั่วโลก คุณสามารถเข้าชมเว็บไซต์ของ World Bank เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวงเงินในภาษาอังกฤษ .

 4. Federal Reserve: Federal Reserve เป็นธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกา คุณสามารถเข้าชมเว็บไซต์ของ Federal Reserve เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับนโยบายการเงินและวงเงินในภาษาอังกฤษ .


Learn more:

 1. คำศัพท์น่ารู้
 2. วงเงินสินเชื่อสำหรับลูกค้า – Supply Chain Management | Dynamics 365 | Microsoft Learn
 3. ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน – Advertising Policies ความช่วยเหลือ

5. วิธีการเรียนรู้และปรับใช้คำศัพท์วงเงินในภาษาอังกฤษ

วิธีการเรียนรู้และปรับใช้คำศัพท์วงเงินในภาษาอังกฤษ

การเรียนรู้และปรับใช้คำศัพท์วงเงินในภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เราสื่อสารและเข้าใจเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการเงินได้ดีขึ้น ดังนั้น เราจะมาเรียนรู้วิธีการที่จะช่วยให้เราเรียนรู้และปรับใช้คำศัพท์วงเงินในภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนี้:

 1. อ่านและศึกษาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเงิน: เริ่มต้นด้วยการอ่านและศึกษาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเงินในภาษาอังกฤษ เช่น หนังสือเกี่ยวกับการเงิน, บทความในเว็บไซต์, หรือบล็อกเกี่ยวกับการเงิน โดยการอ่านและศึกษาเนื้อหาเหล่านี้จะช่วยให้คุณเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการเงินและเข้าใจคำศัพท์เหล่านั้นในบริบทที่ถูกต้อง [1].

 2. ใช้คำศัพท์ในบทสนทนา: หลังจากที่คุณได้เรียนรู้คำศัพท์วงเงินแล้ว ลองนำคำศัพท์เหล่านั้นมาใช้ในบทสนทนาที่เกี่ยวข้องกับการเงิน คุณสามารถฝึกใช้คำศัพท์ในบทสนทนาเกี่ยวกับการออมเงิน, การลงทุน, หรือการวางแผนการเงิน เพื่อให้คุณเข้าใจและจดจำคำศัพท์เหล่านั้นได้ดีขึ้น [2].

 3. ฟังและพูดภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการเงิน: การฟังและพูดภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการเงินเป็นวิธีที่ดีในการปรับใช้คำศัพท์วงเงินในภาษาอังกฤษ คุณสามารถฟังและพูดตามบทสนทนาเกี่ยวกับการเงินในวิดีโอ, รายการวิทยุ, หรือแม้กระทั่งวิธีการเรียนรู้และปรับใช้คำศัพท์วงเงินในภาษาอังกฤษ

การเรียนรู้และปรับใช้คำศัพท์วงเงินในภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เราสื่อสารและเข้าใจเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเงินได้ดีขึ้น ดังนั้น เราจะมาเรียนรู้วิธีการที่จะช่วยให้เราเรียนรู้และปรับใช้คำศัพท์วงเงินในภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนี้:

 1. อ่านและศึกษาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเงิน: เริ่มต้นด้วยการอ่านและศึกษาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเงินในภาษาอังกฤษ เช่น หนังสือ เว็บไซต์ บล็อก หรือบทความที่เกี่ยวข้องกับการเงิน ศึกษาคำศัพท์ที่ใช้ในเนื้อหานั้นๆ และทำความเข้าใจความหมายของคำศัพท์เหล่านั้น [2].

 2. ใช้คำศัพท์ในชีวิตประจำวัน: นำคำศัพท์ที่เราเรียนรู้มาใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การสนทนากับเพื่อนภาษาอังกฤษ เขียนบันทึกการใช้เงิน หรืออ่านข่าวเกี่ยวกับการเงินในภาษาอังกฤษ เพื่อให้เราได้ฝึกใช้คำศัพท์วงเงินในบริบทที่เกี่ยวข้อง [1].

 3. ใช้แอปพลิเคชันและเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการเงิน: มีแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการเงินในภาษาอังกฤษที่สามารถช่วยให้เราเรียนรู้และปรับใช้คำศัพท์วงเงินได้ง่ายขึ้น เช่น แอปพลิเคชันสำหรับการบันทึกค่าใช้จ่าย แอปพลิเคชันสำหรับการวางแผนการเงิน หรือเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุน ให้เราใช้เวลาในการศึกษาและใช


Learn more:

 1. เคล็ดลับเรียนภาษาอังกฤษให้ฟังได้และพูดคล่อง | Promise
 2. 5 ขั้นตอน การเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษอย่างเป็นระบบ
 3. วงเงิน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

Categories: รายละเอียด 31 วงเงิน ภาษาอังกฤษ

‘ทวงเงิน ขี้หึง เลิกโม้!’ ภาษาอังกฤษพูดยังไง 3 ระดับ Part 11 | คำนี้ดี EP.1122 #อังกฤษ3ระดับ
‘ทวงเงิน ขี้หึง เลิกโม้!’ ภาษาอังกฤษพูดยังไง 3 ระดับ Part 11 | คำนี้ดี EP.1122 #อังกฤษ3ระดับ

(n) financial amount, Example: ธนาคารอนุมัติบัตรเครดิตให้เขาในวงเงิน 50, 000 บาท, Count Unit: บาท, Thai Definition: จำนวนเงินที่จำกัดไว้เพื่อใช้ทำตามวัตถุประสงค์

See more: hoicamtrai.com/category/schedule

วงเงินบัตร ภาษาอังกฤษ

วงเงินบัตร ภาษาอังกฤษ

วงเงินบัตร คือ วงเงินที่ธนาคารหรือบริษัทอื่นๆ กำหนดให้กับผู้ถือบัตรเพื่อใช้ในการชำระเงินหรือทำธุรกรรมต่างๆ โดยผู้ถือบัตรสามารถใช้วงเงินบัตรเพื่อชำระเงินสินค้าหรือบริการที่ร้านค้าหรือร้านออนไลน์ที่รับบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต โดยไม่ต้องใช้เงินสด วงเงินบัตรสามารถใช้ในการชำระเงินที่ร้านค้าที่รับบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตทั่วไป หรือใช้ในการถอนเงินสดจากตู้เอทีเอ็ม (ATM) ได้ [1].

วงเงินบัตรสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทหลัก คือ วงเงินบัตรเครดิต (Credit Card) และวงเงินบัตรเดบิต (Debit Card) [1].

วงเงินบัตรเครดิต (Credit Card)

 • วงเงินบัตรเครดิตเป็นวงเงินที่ธนาคารหรือบริษัทอื่นๆ กำหนดให้กับผู้ถือบัตรเพื่อใช้ในการชำระเงินหรือทำธุรกรรมต่างๆ โดยผู้ถือบัตรสามารถใช้วงเงินบัตรเครดิตเพื่อชำระเงินสินค้าหรือบริการที่ร้านค้าหรือร้านออนไลน์ที่รับบัตรเครดิต โดยไม่ต้องใช้เงินสด
 • ผู้ถือบัตรจะได้รับวงเงินบัตรเครดิตจากธนาคารหรือบริษัทอื่นๆ โดยมีวิธีการกำหนดวงเงินตามเงื่อนไขที่ธนาคารหรือบริษัทกำหนด ซึ่งจะขึ้นอยู่กับประวัติเครดิตของผู้ถือบัตร รายได้ และความสามารถในการชำระหนี้ [1].

วงเงินบัตรเดบิต (Debit Card)

 • วงเงินบัตรเดบิตเป็นวงเงินที่ผู้ถือบัตรมีอยู่ในบัญชีธนาคารของตนเอง ผู้ถือบัตรสามารถใช้วงเงินบัตรเดบิตเพื่อชำระเงินสินค้าหรือบริการที่ร้านค้าหรือร้านออนไลน์ที่รับบัวงเงินบัตร ภาษาอังกฤษ

วงเงินบัตร ภาษาอังกฤษ (Credit Limit) คือ วงเงินที่ธนาคารหรือบริษัทอื่นๆ กำหนดให้กับผู้ถือบัตรเครดิต เพื่อใช้ในการชำระค่าสินค้าหรือบริการต่างๆ โดยผู้ถือบัตรสามารถใช้เงินในวงเงินบัตรได้ตามที่กำหนด โดยไม่ต้องมีเงินสดอยู่ในบัญชีธนาคารของตน วงเงินบัตรสามารถใช้ในการชำระเงินที่ร้านค้า หรือใช้ในการถอนเงินสดผ่านตู้เอทีเอ็ม (ATM) ได้ [1].

การใช้วงเงินบัตร ภาษาอังกฤษมีข้อดีหลายประการ เช่น สะดวกและรวดเร็วในการชำระเงิน ไม่ต้องมีเงินสดอยู่ในบัญชีธนาคาร สามารถชำระเงินได้ทันที และสามารถสะสมคะแนนสะสมแต้มส่วนลดจากการใช้บัตรเครดิตได้ [1].

วงเงินบัตร ภาษาอังกฤษสามารถเป็นของบัตรเครดิตที่ออกโดยธนาคารหรือบริษัทที่เป็นผู้ออกบัตร โดยวงเงินบัตรจะถูกกำหนดโดยความสามารถในการชำระเงินของผู้ถือบัตร ซึ่งจะขึ้นอยู่กับรายได้และประวัติการใช้เงินของผู้ถือบัตร วงเงินบัตรสามารถเพิ่มหรือลดลงได้ตามความเหมาะสมและความต้องการของผู้ถือบัตร [1].

FAQs (คำถามที่พบบ่อย)

 1. วงเงินบัตร ภาษาอังกฤษคืออะไร?

  • วงเงินบัตร ภาษาอังกฤษหมายถึงวงเงินที่ธนาคารหรือบริษัทอื่นๆ กำหนดให้กับผู้ถือบัตรเครดิต เพื่อใช้ในการชำระค่าสินค้าหรือบริการต่างๆ [1].
 2. วงเงินบัตรสามารถใช้ทำอะไรได้บ้าง?

  • วงเงินบัตรสามารถใช้ในการชำระเงินที่ร้านค้าหรือใช้ในการถอนเงินสดผ่าน

Learn more:

 1. วงเงิน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. วงเงิน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. วงเงินบัตร (wngngoen batn) แปลว่า – การแปลภาษาอังกฤษ
Knd1122 'ทวงเงิน ขี้หึง เลิกโม้!' ภาษาอังกฤษพูดยังไง 3 ระดับ #อังกฤษ3ระดับ | คำนี้ดี
Knd1122 ‘ทวงเงิน ขี้หึง เลิกโม้!’ ภาษาอังกฤษพูดยังไง 3 ระดับ #อังกฤษ3ระดับ | คำนี้ดี
ทวงเงิน ขี้หึง เลิกโม้!' ภาษาอังกฤษพูดยังไง 3 ระดับ Part 11 | คำนี้ดี Ep.1122 #อังกฤษ3ระดับ - Youtube
ทวงเงิน ขี้หึง เลิกโม้!’ ภาษาอังกฤษพูดยังไง 3 ระดับ Part 11 | คำนี้ดี Ep.1122 #อังกฤษ3ระดับ – Youtube
ทวงเงิน ขี้หึง เลิกโม้!' ภาษาอังกฤษพูดยังไง 3 ระดับ Part 11 | คำนี้ดี Ep.1122 #อังกฤษ3ระดับ - Youtube
ทวงเงิน ขี้หึง เลิกโม้!’ ภาษาอังกฤษพูดยังไง 3 ระดับ Part 11 | คำนี้ดี Ep.1122 #อังกฤษ3ระดับ – Youtube
ประโยคภาษาอังกฤษ ทวงเงินเพื่อนแบบต่างๆ - Youtube
ประโยคภาษาอังกฤษ ทวงเงินเพื่อนแบบต่างๆ – Youtube
Knd1122 'ทวงเงิน ขี้หึง เลิกโม้!' ภาษาอังกฤษพูดยังไง 3 ระดับ #อังกฤษ3ระดับ | คำนี้ดี
Knd1122 ‘ทวงเงิน ขี้หึง เลิกโม้!’ ภาษาอังกฤษพูดยังไง 3 ระดับ #อังกฤษ3ระดับ | คำนี้ดี

See more here: hoicamtrai.com

สารบัญ

1. ความหมายของวงเงินในภาษาอังกฤษ
2. คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับวงเงินในภาษาอังกฤษ
3. ตัวอย่างประโยคเกี่ยวกับวงเงินในภาษาอังกฤษ
4. แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวงเงินในภาษาอังกฤษ
5. วิธีการเรียนรู้และปรับใช้คำศัพท์วงเงินในภาษาอังกฤษ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *