วสา แปลว่า: ความหมายและการใช้งานในชีวิตประจำวัน

ตั้งชื่อลูกสาว ตั้งชื่อจริงผู้หญิง ตั้งชื่อจริงลูกสาวเพราะๆ ตั้งชื่อความหมายดี ชื่อมงคลทันสมัย

Keywords searched by users: วสา แปลว่า: ความหมายและการใช้งานในชีวิตประจำวัน วสา ภาษาสันสกฤต, วสา ฤดู, พระวสา แปลว่า, พระวสา นิราศภูเขาทอง แปลว่า, พระวสา คือวันอะไร, ทั้งวสา, อาวาส แปลว่า, สุขวสา แปลว่า

วสา แปลว่า: ความหมายและคำจำกัดความ

รวมคำอุทานภาษาอังกฤษ พูดแล้วเหมือนโตเมืองนอก
รวมคำอุทานภาษาอังกฤษ พูดแล้วเหมือนโตเมืองนอก

วสา แปลว่า: ความหมายและคำจำกัดความ

คำวสาในภาษาไทยมีความหมายว่า มันเหลว [1] ซึ่งเป็นคำที่ใช้ในบางกรณีเพื่ออธิบายถึงสภาวะของสิ่งของหรือสถานการณ์ที่มีความเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนไหวได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกี่ยวข้องกับของเหลวหรือสารเหลวที่สามารถไหลได้โดยง่าย เช่น น้ำ น้ำมัน หรือเหลวอื่น ๆ [1]

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำวสา:

 • น้ำมันเครื่องรถยนต์เป็นสิ่งที่มีความวสามาก ซึ่งสามารถไหลได้โดยง่าย [1]
 • เมื่อเราเทียบน้ำกับน้ำมัน จะพบว่าน้ำมีความวสามากกว่าน้ำมัน [2]

Learn more:

 1. วสา – พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน – Sanook
 2. วสา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. -วสา- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำวสา

รวมชื่อไทยแบบอินเตอร์ จัดเต็ม ชื่อเขียนอ่านได้ทั้งไทยอังกฤษ หลายภาษา
รวมชื่อไทยแบบอินเตอร์ จัดเต็ม ชื่อเขียนอ่านได้ทั้งไทยอังกฤษ หลายภาษา

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำวสา (Example Sentences Using Prepositions)

การใช้คำวสา (prepositions) เป็นส่วนสำคัญของประโยคในภาษาไทย เพราะมีหน้าที่ใช้เชื่อมคำหรือวลีเข้าด้วยกัน และให้ความหมายเพิ่มเติมให้กับประโยค ดังนั้น เรามาดูตัวอย่างประโยคที่ใช้คำวสาในภาษาไทยต่อไปนี้:

 1. ฉันอยู่ในห้องนอน [1]
 2. เขาเดินไปที่ร้านอาหาร [2]
 3. เราเดินข้ามสะพาน [1]
 4. คุณนั่งบนเก้าอี้ [2]
 5. เด็กวิ่งเข้าไปในป่า [1]
 6. ฉันเห็นมันอยู่ใต้โต๊ะ [2]
 7. เขาเดินเข้าไปในห้อง [1]
 8. คุณเอาของใส่ในกระเป๋า [2]
 9. เด็กนั่งบนเตียง [1]
 10. ฉันเห็นมันอยู่บนต้นไม้ [2]

Learn more:

 1. ประโยคที่ประธานเป็นผู้ถูกกระทำ | คู่มือการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ | EF ประเทศไทย
 2. USE แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. FANBOYS Grammar คืออะไร ใช้ยังไง พร้อมตัวอย่างประโยค – Premier Prep

ความสัมพันธ์ระหว่างวสากับคำอื่น

ความสัมพันธ์ระหว่างวสากับคำอื่น

คำร่วมเชื้อสาย (cognate) ในภาษาศาสตร์หมายถึงคำศัพท์ที่มีต้นกำเนิดทางศัพทมูลวิทยาหรือรากศัพท์ร่วมกัน [1]. คำร่วมเชื้อสายมักจะถูกสืบทอดจากภาษาบรรพบุรุษร่วมกัน แต่ก็อาจมีการยืมคำจากภาษาอื่น [1]. ตัวอย่างเช่นคำว่า dish และ desk ในภาษาอังกฤษและคำว่า Tisch ในภาษาเยอรมันเป็นคำร่วมเชื้อสายเพราะทั้งสองมาจากคำว่า discus ในภาษาละติน [1].

คำร่วมเชื้อสายอาจมีความหมายที่คล้ายกัน ต่างกัน หรือแม้กระทั่งตรงข้ามกัน [1]. แต่ในกรณีส่วนใหญ่จะมีเสียงหรือตัวอักษรที่คล้ายกันหรือในบางกรณีแตกต่างกัน [1]. บางคำที่เสียงเหมือนกันแต่ไม่ได้มีรากศัพท์ร่วมกันเรียกว่าคำร่วมเชื้อสายเทียม (false cognate) [1].

คำว่า cognate ในภาษาอังกฤษมาจากคำนามในภาษาละตินว่า cognatus ซึ่งแปลว่า ญาติสายโลหิต .

คุณลักษณะของคำร่วมเชื้อสาย

 • คำร่วมเชื้อสายไม่จำเป็นต้องมีความหมายเดียวกัน เพราะจะเปลี่ยนแปลงไปในขณะที่ภาษาต่าง ๆ พัฒนาแยกจากกัน [1].
 • คำร่วมเชื้อสายไม่จำเป็นต้องมีรูปที่คล้ายกัน [1].

ระหว่างภาษา

 • คำร่วมเชื้อสายอาจมีความสัมพันธ์ระหว่างภาษาต่าง ๆ [1].

ตัวอย่างของคำร่วมเชื้อสาย

 • คำว่า starve ในภาษาอังกฤษ และ sterven ในภาษาดัตช์หรือ sterben ในภาษาเยอรมันมาจากรากภาษาเจอร์แมนิกดั้งเดิม [1].
 • คำว่า father ในภาความสัมพันธ์ระหว่างวสากับคำอื่น

คำร่วมเชื้อสาย (cognate) ในภาษาศาสตร์หมายถึงคำที่มีต้นกำเนิดทางศัพทมูลวิทยาหรือรากศัพท์ร่วมกัน [1]. คำร่วมเชื้อสายมักจะถูกสืบทอดจากภาษาบรรพบุรุษร่วมกัน แต่ก็อาจมีการยืมคำจากภาษาอื่น [1]. ตัวอย่างเช่นคำว่า dish และ desk ในภาษาอังกฤษและคำว่า Tisch ในภาษาเยอรมันเป็นคำร่วมเชื้อสายเพราะทั้งสองมาจากคำว่า discus ในภาษาละติน [1].

คำร่วมเชื้อสายอาจมีความหมายที่คล้ายกัน ต่างกัน หรือแม้กระทั่งตรงข้ามกัน [1]. แต่ในกรณีส่วนใหญ่จะมีเสียงหรือตัวอักษรที่คล้ายกันหรือในบางกรณีแตกต่างกัน [1]. บางคำที่เสียงเหมือนกันแต่ไม่ได้มีรากศัพท์ร่วมกันเรียกว่าคำร่วมเชื้อสายเทียม (false cognate) [1]. ในขณะที่บางคำที่เป็นคำร่วมเชื้อสายแต่ความหมายต่างกันเรียกว่าเพื่อนเทียม (false friend) [1].

คำว่า cognate ในภาษาอังกฤษมาจากคำนามในภาษาละตินว่า cognatus ซึ่งแปลว่า ญาติสายโลหิต .

คุณลักษณะของคำร่วมเชื้อสายไม่จำเป็นต้องมีความหมายเดียวกัน เพราะจะเปลี่ยนแปลงไปในขณะที่ภาษาต่าง ๆ พัฒนาแยกจากกัน [1]. ตัวอย่างเช่นคำว่า starve ในภาษาอังกฤษ และ sterven ในภาษาดัตช์หรือ sterben ในภาษาเยอรมันล้วนอนุพัทธ์มาจากรากภาษาเจอร์แมนิกดั้งเดิม *sterbaną ในภาษาอินโด-ยูโรเปียนดั้งเดิม [1]. คำว่า discus ก็มาจากคำว่า δίσκος ในภาษากรีก [1].


Learn more:

 1. คำร่วมเชื้อสาย – วิกิพีเดีย
 2. Home
 3. การแสดงความเป็นเจ้าของ | คู่มือการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ | EF ประเทศไทย

วสาในพจนานุกรมและความสำคัญของการใช้พจนานุกรม

วสาในพจนานุกรมและความสำคัญของการใช้พจนานุกรม

พจนานุกรมเป็นหนังสือที่รวบรวมคำศัพท์ตามลำดับตัวอักษรเพื่อใช้ในการค้นหาความหมายของคำ การใช้พจนานุกรมมีความสำคัญอย่างมากในชีวิตประจำวันของเรา เนื่องจากมีประโยชน์ในหลายด้าน ดังนี้:

 1. การเรียนรู้และการศึกษา: พจนานุกรมเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการเรียนรู้และศึกษา นักเรียนและนักศึกษาสามารถใช้พจนานุกรมในการค้นหาความหมายของคำศัพท์ที่ไม่รู้จัก หรือใช้ในการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ที่สนใจ [1].

 2. การสื่อสาร: การใช้พจนานุกรมช่วยให้เราสื่อสารได้ง่ายขึ้น เมื่อเราพบคำศัพท์ที่ไม่เข้าใจหรือไม่รู้ความหมาย เราสามารถใช้พจนานุกรมเพื่อค้นหาความหมายและใช้คำศัพท์ที่ถูกต้องในการสื่อสาร [1].

 3. การเรียนรู้ภาษา: การใช้พจนานุกรมช่วยในการเรียนรู้ภาษาต่าง ๆ ได้มาก เราสามารถใช้พจนานุกรมในการเรียนรู้การอ่านออกเสียง การเขียนสะกดคำ และการใช้คำในประโยค [1].

 4. การเรียนรู้เรื่องใหม่ ๆ: พจนานุกรมยังเป็นแหล่งข้อมูลที่มีความรู้มากมายเกี่ยวกับหลายหัวข้อ เราสามารถใช้พจนานุกรมในการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องที่สนใจ เช่น ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ และอื่น ๆ [2].

การใช้พจนานุกรมเป็นสิ่งสำคัญในการเรียนรู้และสื่อสารในชีวิตประจำวันของเรา ดังนั้น การเรียนรู้วิธีการใช้พจนานุกรมอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพจวสาในพจนานุกรมและความสำคัญของการใช้พจนานุกรม

พจนานุกรมเป็นหนังสือที่รวบรวมคำศัพท์ตามลำดับตัวอักษรเพื่อใช้ในการค้นหาความหมายของคำ การใช้พจนานุกรมมีความสำคัญอย่างมากในชีวิตประจำวันของเรา เนื่องจากมีประโยชน์ในหลายด้าน ดังนี้:

 1. การเรียนรู้และการศึกษา: พจนานุกรมเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการเรียนรู้และศึกษา นักเรียนและนักศึกษาสามารถใช้พจนานุกรมในการค้นหาความหมายของคำศัพท์ใหม่ ๆ ที่พบในการอ่านหรือการศึกษา ทำให้เข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น [1].

 2. การสื่อสาร: พจนานุกรมช่วยให้เราสามารถเลือกใช้คำศัพท์ที่ถูกต้องและเหมาะสมในการสื่อสาร ทำให้เราสามารถสื่อความหมายได้อย่างชัดเจนและเข้าใจกันได้ [1].

 3. การเรียงลำดับคำ: พจนานุกรมช่วยให้เราสามารถเรียงลำดับคำตามตัวอักษรได้อย่างถูกต้อง ทำให้การค้นหาคำศัพท์เป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว [1].

 4. การเรียนรู้ภาษา: การใช้พจนานุกรมช่วยให้เราเรียนรู้ภาษาได้ดีขึ้น โดยเราสามารถเรียนรู้การอ่านและการเขียนคำศัพท์ใหม่ ๆ ได้จากพจนานุกรม [1].

 5. การเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายและความรู้: พจนานุกรมช่วยให้เราได้รับความรู้เกี่ยวกับความหมายและคุณลักษณะของคำศัพท์ รวมถึงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์นั้น ๆ เช่น ประวัติคำ การใช้คำ และความหมายแฝง [1].

การใช้พจนานุกรมมีความสำคัญอย่างมากในชีวิตประจำวันของเ


Learn more:

 1. DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
 2. ห้องเรียนครูโศรยา – บทที่-10 การใช้พจนานุกรมและสารานุกรม
 3. พจนานุกรม – วิกิพีเดีย

วิธีการใช้และการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคำวสา

วิธีการใช้และการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคำวสา

การใช้และการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคำวสาเป็นเรื่องที่น่าสนใจและมีประโยชน์ในการพัฒนาทักษะภาษาและการเรียนรู้ของผู้เรียน ดังนั้น เราจะมาเรียนรู้วิธีการใช้และการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคำวสาในส่วนต่อไปนี้:

 1. การใช้คำวสาในประโยค: คำวสาเป็นคำที่ใช้เพื่อเชื่อมคำหรือประโยคเข้าด้วยกัน ในการใช้คำวสาในประโยค ควรใส่คำวสาให้ถูกต้องตามประเภทของคำวสา เช่น คำวสาที่ใช้เชื่อมประโยคในประโยคสมบูรณ์ คำวสาที่ใช้เชื่อมคำหรือวลีในประโยค หรือคำวสาที่ใช้เชื่อมคำหรือประโยคในเนื้อหาที่ต่างกัน [1].

 2. การเรียนรู้คำวสา: เพื่อเรียนรู้คำวสาให้มีความเข้าใจและสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง ควรทำการศึกษาและฝึกปฏิบัติเพิ่มเติม โดยอ่านและฟังประโยคที่มีคำวสา เขียนและพูดประโยคที่มีคำวสา และฝึกใช้คำวสาในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อเพิ่มความคุ้นเคยและความเข้าใจในการใช้คำวสา [2].

 3. การฝึกทักษะการใช้คำวสา: เพื่อเพิ่มทักษะในการใช้คำวสา ควรฝึกทักษะการใช้คำวสาในประโยคที่แตกต่างกัน เช่น การใช้คำวสาในประโยคบอกเหตุผล การใช้คำวสาในประโยคเงื่อนไข หรือการใช้คำวสาในประโยคเปรียบเทียบ เพื่อให้สามารถนำคำวสาไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม [1].

 4. การฝึกการเขียนและการอ่าน: เพื่อเพิ่มทักษะในการใช้แลวิธีการใช้และการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคำวสา

การใช้และการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคำวสาเป็นเรื่องที่น่าสนใจและมีประโยชน์ในการพัฒนาทักษะภาษาและความรู้ในภาษาไทย ดังนั้น เราจะมาเรียนรู้วิธีการใช้และการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคำวสาในส่วนต่อไปนี้:

 1. การใช้คำวสาในประโยค: เพื่อให้การใช้คำวสาถูกต้องและมีความหมายที่ชัดเจน คำวสาควรถูกใช้ในประโยคที่มีความสมบูรณ์และสอดคล้องกับบทความหรือเนื้อหาที่กำลังพูดถึง [1].

 2. การศึกษาคำวสาในบทความ: เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคำวสา คุณสามารถอ่านบทความที่เกี่ยวข้องหรือเนื้อหาที่มีคำวสาเป็นส่วนหนึ่ง เพื่อเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ของคุณเอง [1].

 3. การฝึกใช้คำวสาในการสื่อสาร: เพื่อเพิ่มทักษะในการใช้คำวสา คุณสามารถฝึกใช้คำวสาในการสื่อสารกับผู้คนในชีวิตประจำวัน โดยใช้คำวสาในประโยคที่เหมาะสมและสื่อความหมายได้อย่างชัดเจน [2].

 4. การศึกษาคำวสาในบทเพลงหรือวรรณกรรม: เพื่อเพิ่มความสนุกและความท้าทายในการเรียนรู้คำวสา คุณสามารถศึกษาคำวสาที่ปรากฏในเพลงหรือวรรณกรรมไทย และพยายามเข้าใจความหมายและบรรยายของคำวสาเหล่านั้น [2].

 5. การเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์: คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคำวสาผ่านสื่อออนไลน์ เช่น วิดีโอบน YouTube หรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทย ซึ่งอาจม


Learn more:

 1. Canvas ให้คำจำกัดความคำศัพท์ที่ใช้เพื่อเรียกคุณสมบ… – Instructure Community – 482320
 2. KMBUU
 3. Present Perfect Tense | คู่มือการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ | EF ประเทศไทย

Categories: รายละเอียด 38 วสา แปลว่า

ตั้งชื่อลูกสาว ตั้งชื่อจริงผู้หญิง ตั้งชื่อจริงลูกสาวเพราะๆ ตั้งชื่อความหมายดี ชื่อมงคลทันสมัย
ตั้งชื่อลูกสาว ตั้งชื่อจริงผู้หญิง ตั้งชื่อจริงลูกสาวเพราะๆ ตั้งชื่อความหมายดี ชื่อมงคลทันสมัย

See more: hoicamtrai.com/category/schedule

วสา ภาษาสันสกฤต

วสา ภาษาสันสกฤต: ความหมายและความสำคัญ

ภาษาสันสกฤตเป็นภาษาที่มีความสำคัญอย่างมากในวรรณคดีและวัฒนธรรมของประเทศไทย ภาษานี้มีรากศัพท์มาจากภาษาสันสกฤตที่เป็นภาษาตระกูลวิภัตติปัจจัย และมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากภาษาไทยทั่วไป ในบทความนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับวสา ภาษาสันสกฤตอย่างละเอียด เพื่อให้คุณเข้าใจและรู้ความสำคัญของภาษานี้ได้อย่างชัดเจน [3].

ความหมายของวสา ภาษาสันสกฤต

วสา ภาษาสันสกฤต หมายถึงคำศัพท์หรือคำที่มาจากภาษาสันสกฤต ซึ่งเป็นภาษาตระกูลวิภัตติปัจจัย ภาษานี้มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากภาษาไทยทั่วไป และมักนิยมใช้ในคำราชาศัพท์ ชื่อบุคคล และสถานที่ในวรรณคดี นอกจากนี้ยังมีการใช้ในภาษาทางวิชาการและศาสนาอีกด้วย [2].

คำที่มาจากภาษาสันสกฤต

ภาษาสันสกฤตมีคำศัพท์หลากหลายที่มาจากภาษานี้ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากภาษาไทยทั่วไป นี่คือบางตัวอย่างของคำที่มาจากภาษาสันสกฤต:

 1. ฑ เช่น กรีฑา จุฑา ครุฑ ไพฑูรย์ วิฑาร [2].
 2. รร เช่น กรรณ ขรรค์ ครรภ์ ธรรม พรรษา [2].
 3. กษัตริย์ เกษตร ตรุษ บุตร ปราชญ์ ปรารถนา พฤกษ์ เนตร ไมตรี ศาสตรา อาทิตย์ [2].
 4. ศ ษ เช่น กษัย เกษม เกษียณ ทักษิณ ทัศนีย์ บุษกร บุรุษ เพวสา ภาษาสันสกฤต: คำที่มาจากภาษาสันสกฤต

ภาษาสันสกฤตเป็นภาษาที่มีความสำคัญและมีบทบาทสำคัญในวรรณคดีและวัฒนธรรมของประเทศไทย ภาษาสันสกฤตเป็นภาษาตระกูลวิภัตติปัจจัยที่มีรูปคำสละสลวยและไพเราะ ภาษาสันสกฤตมักถูกใช้เป็นคำราชาศัพท์ ชื่อบุคคล และสถานที่ ฯลฯ [2]

การใช้คำภาษาสันสกฤตมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากภาษาไทยปัจจุบัน โดยมีข้อสังเกตและตัวอย่างคำที่นิยมใช้ดังนี้:

 1. คำที่มีอักษร ฑ เช่น กรีฑา จุฑา ครุฑ ไพฑูรย์ วิฑาร ฯลฯ [2]
 2. คำที่มีอักษร รร เช่น กรรณ ขรรค์ ครรภ์ ธรรม พรรษา บรรพต วรรค วรรณะ มหัศจรรย์ สรรพ สวรรค์ สุวรรณ อัศจรรย์ ฯลฯ [2]
 3. คำที่มีอักษรควบกล้ำ เช่น กษัตริย์ เกษตร ตรุษ บุตร ปราชญ์ ปรารถนา พฤกษ์ เนตร ไมตรี ศาสตรา อาทิตย์ ฯลฯ [2]
 4. คำที่มีอักษร ศ และ ษ เช่น กษัย เกษม เกษียณ ทักษิณ ทัศนีย์ บุษกร บุรุษ เพศ ภิกษุ มนุษย์ วิเศษ ศิลปะ ศิษย์ ศึกษา ศุกร์ ศูนย์ เศียร อักษร อัธยาศัย ฯลฯ [2]
 5. คำที่มีอักษร ส นำหน้าพยัญชนะวรรคตะ (ต ถ ท ธ น) เช่น พัสดุ พิสดาร สตรี สถาน สถิต สถิติ สถาปนา สนธยา สัตย์ สันโดษ อัสดง ฯลฯ [2]
 6. คำที่ประสมด้วยสระ ไอ เช่น ไศล ไศวะ ไวทย์ ไวษณพ ไวยากร

Learn more:

 1. วสา บาลี สันสกฤต? | Wordy Guru
 2. คำที่มาจากภาษาสันสกฤต
 3. ภาษาสันสกฤต – วิกิพีเดีย

วสา ฤดู

วสา ฤดู: คำนามที่หมายถึงฤดูฝนในภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต

วสา ฤดู เป็นคำนามที่มีต้นกำเนิดมาจากคำว่า วสฺสาน ในภาษาบาลีและคำว่า ฤตุ ในภาษาสันสกฤต ซึ่งแปลว่า ฤดูฝน [2]. ในประเทศไทย, วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เป็นวันที่ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ [2]. ฤดูฝนเป็นฤดูที่มีการตกฝนอย่างต่อเนื่องและมีปริมาณน้ำฝนสูง [2].

การแบ่งฤดูฝนในประเทศไทย:

 • ฤดูหนาว: กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนพฤศจิกายน [2].
 • ฤดูร้อน: กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม [2].
 • ฤดูฝน: กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม [2].

การแบ่งฤดูฝนในภาคกลางของประเทศไทย:

 • ฤดูฝนเริ่มต้นประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม [2].

การแบ่งฤดูฝนในภาคอีสานของประเทศไทย:

 • ฤดูฝนเริ่มต้นประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม [2].

การแบ่งฤดูฝนในภาคใต้ของประเทศไทย:

 • ฤดูฝนเริ่มต้นประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม [2].

Learn more:

 1. คำเรียกชื่อฤดูต่าง ๆ – สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
 2. “วัสสานฤดู” คือฤดูอะไร? | คำไทยรู้ไว้ใช้ถูกต้อง
 3. วสันตฤดู แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
วสา บาลี สันสกฤต? | Wordy Guru
วสา บาลี สันสกฤต? | Wordy Guru
สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า - วิกิพีเดีย
สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า – วิกิพีเดีย
คำแปลบทสวดมนต์อันไหนถูกต้องครับ - Pantip
คำแปลบทสวดมนต์อันไหนถูกต้องครับ – Pantip
200 ชื่อลูกสาว ความหมายดี ตั้งแล้วเพราะ ตั้งแล้วมงคล ตั้งในปี 2023
200 ชื่อลูกสาว ความหมายดี ตั้งแล้วเพราะ ตั้งแล้วมงคล ตั้งในปี 2023
รวมชื่อไทยแบบอินเตอร์ จัดเต็ม ชื่อเขียนอ่านได้ทั้งไทยอังกฤษ หลายภาษา
รวมชื่อไทยแบบอินเตอร์ จัดเต็ม ชื่อเขียนอ่านได้ทั้งไทยอังกฤษ หลายภาษา
รวมคำอุทานภาษาอังกฤษ พูดแล้วเหมือนโตเมืองนอก
รวมคำอุทานภาษาอังกฤษ พูดแล้วเหมือนโตเมืองนอก

See more here: hoicamtrai.com

สารบัญ

วสา แปลว่า: ความหมายและคำจำกัดความ
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำวสา
ความสัมพันธ์ระหว่างวสากับคำอื่น
วสาในพจนานุกรมและความสำคัญของการใช้พจนานุกรม
วิธีการใช้และการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคำวสา

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *