ยาฆ่าหญ้าภาษาอังกฤษ: คำแนะนำในการเลือกใช้และการใช้งาน (20 คำ)

ชัวร์ก่อนแชร์ : สูตรยาฆ่าหญ้าจากน้ำส้มสายชู เกลือ น้ำยาล้างจาน ใช้ได้จริงหรือ?

ชัวร์ก่อนแชร์ : สูตรยาฆ่าหญ้าจากน้ำส้มสายชู เกลือ น้ำยาล้างจาน ใช้ได้จริงหรือ?

Keywords searched by users: ยาฆ่าหญ้าภาษาอังกฤษ: คำแนะนำในการเลือกใช้และการใช้งาน (20 คำ) ยากําจัดศัตรูพืช ภาษาอังกฤษ, Herbicide, ยาฆ่าแมลง ภาษาอังกฤษ, herbicide แปลว่า, ถอนหญ้า ภาษาอังกฤษ, วัชพืช ภาษาอังกฤษ

ความหมายของ ยาฆ่าหญ้า (Herbicide) ในภาษาอังกฤษ

ความหมายของ ยาฆ่าหญ้า (Herbicide) ในภาษาอังกฤษ

ยาฆ่าหญ้า (Herbicide) คือ สารเคมีที่ใช้ในการกำจัดวัชพืชหรือหญ้าที่ไม่พึงประสงค์ในพื้นที่ที่ต้องการปลูกพืชหรือในพื้นที่ที่ต้องการความสะอาด ยาฆ่าหญ้าสามารถทำลายหญ้าโดยตรงหรือผ่านทางระบบรากของพืช โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการใช้ยาฆ่าหญ้าเพื่อควบคุมการเจริญเติบโตของวัชพืชที่ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืชที่ต้องการปลูก [1].

ความสำคัญของ ยาฆ่าหญ้า (Herbicide)

 • ยาฆ่าหญ้าเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการจัดการวัชพืชในการเพาะปลูกพืช โดยช่วยลดการแข่งขันระหว่างวัชพืชกับพืชที่ต้องการปลูก และเพิ่มผลผลิตของพืชที่ต้องการปลูก [1].
 • การใช้ยาฆ่าหญ้าช่วยลดการใช้แรงงานในการกำจัดวัชพืชที่ต้องทำด้วยมือ ซึ่งช่วยลดต้นทุนในการผลิต [1].
 • ยาฆ่าหญ้าช่วยลดการใช้สารเคมีอื่นๆ ที่ใช้ในการควบคุมวัชพืช เนื่องจากสามารถควบคุมวัชพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ [1].

ประเภทของ ยาฆ่าหญ้า (Herbicide)

 • ยาฆ่าหญ้ากลุ่มกลูโฟซิเนต (Glyphosate) ที่เป็นยาฆ่าหญ้าที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบัน เนื่องจากมีประสิทธิภาพในการกำจัดวัชพืชและมีความปลอดภัยสูง [1].
 • ยาฆ่าหญ้ากลุ่มอื่นๆ เช่น ยาฆ่าหญ้ากลุ่มอะติซิน (Atrazine) และยาฆ่าหญ้ากลุ่มดิคลอร์ (Diclofop) ซึ่งมีความเหมาะสมกับการควบคุมวัชพืชในพื้นที่และสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน [1].

การใช้ ยาฆ่าหญ้า (Herbicide)

 • การใช้ความหมายของ ยาฆ่าหญ้า (Herbicide) ในภาษาอังกฤษ

ยาฆ่าหญ้า (Herbicide) คือ สารเคมีที่ใช้ในการกำจัดวัชพืชหรือหญ้าที่ไม่พึงประสงค์ในพื้นที่ที่ต้องการปลูกพืชหรือในพื้นที่ที่ต้องการความสะอาด ยาฆ่าหญ้ามีคุณสมบัติที่ช่วยในการยับยั้งการเจริญเติบโตของวัชพืช โดยกระทำต่อส่วนที่สำคัญของพืช เช่น ราก ลำต้น ใบ หรือดอก ซึ่งทำให้วัชพืชตายหรือไม่สามารถเจริญเติบโตได้อย่างปกติ [1]

ความสำคัญของ ยาฆ่าหญ้า (Herbicide)

 • ยาฆ่าหญ้าเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการจัดการวัชพืชในการเพาะปลูกพืชหรือในพื้นที่ที่ต้องการความสะอาด เพราะวัชพืชสามารถแย่งอาหาร น้ำ แสงแดด และพื้นที่กับพืชที่เราปลูกได้ ซึ่งอาจส่งผลให้พืชที่เราปลูกไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตได้อย่างเต็มที่ได้ [1]

ประเภทของ ยาฆ่าหญ้า (Herbicide)

 • ยาฆ่าหญ้าแบบกลุ่มกลไกการออกฤทธิ์ (Systemic Herbicide): เป็นยาฆ่าหญ้าที่ถูกดูดซึมเข้าสู่ระบบพืช และกระทำต่อส่วนที่สำคัญของวัชพืช ทำให้วัชพืชตายได้ [1]
 • ยาฆ่าหญ้าแบบกลุ่มติดต่อ (Contact Herbicide): เป็นยาฆ่าหญ้าที่กระทำต่อส่วนที่มีการสัมผัสกับยาฆ่าหญ้าเท่านั้น และไม่สามารถดูดซึมเข้าสู่ระบบพืชได้ ทำให้วัชพืชที่สัมผัสกับยาฆ่าหญ้าตายได้ [1]

ตัวอย่างยาฆ่าหญ้าที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย

 • Glyphosate: เป็นยาฆ่าหญ้าแบบกลุ่มกลไกการออกฤทธิ์ที่ใช้ในการกำจัดวัชพืชในพื้นที่ที่ต้องการปลูกพืชหรือในพื้นที่

Learn more:

 1. HERBICIDE แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความ …
 2. ยากำจัดวัชพืช แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ยากำจัดวัชพืช คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

ประเภทของ ยาฆ่าหญ้า (Herbicide) ในภาษาอังกฤษ

ประเภทของยาฆ่าหญ้า (Herbicide) ในภาษาอังกฤษ

ยาฆ่าหญ้า (Herbicide) เป็นสารที่ใช้กำจัดวัชพืชหรือหญ้าที่ไม่พึงประสงค์ในพื้นที่ที่ต้องการปลูกพืชหรือในพื้นที่ที่ต้องการความสะอาด ยาฆ่าหญ้าสามารถใช้ในการควบคุมวัชพืชในฟาร์มเกษตร, สวน, สนามกอล์ฟ, ถนน, ริมทางรถไฟ และพื้นที่อื่นๆ ที่ต้องการความสะอาด การใช้ยาฆ่าหญ้าช่วยลดการแข่งขันระหว่างวัชพืชกับพืชที่ต้องการปลูก และช่วยให้พืชที่ต้องการปลูกเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่ [2].

นอกจากนี้ยาฆ่าหญ้ายังสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภทตามลักษณะการออกฤทธิ์ และวิธีการใช้งานดังนี้:

 1. ยาฆ่าหญ้ากลูโฟซิเนต (Glyphosate): เป็นสารกำจัดวัชพืชที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบัน สามารถกำจัดวัชพืชทั้งใบและรากได้ โดยมีวิธีการทำงานโดยการยับยั้งกระบวนการสังเคราะห์โปรตีนของวัชพืช สารกำจัดวัชพืชชนิดนี้มีความปลอดภัยสูงและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย [2].

 2. ยาฆ่าหญ้ากลูฟอซิเนต (Glufosinate): เป็นสารกำจัดวัชพืชที่มีกลไกการออกฤทธิ์คล้ายกับกลูโฟซิเนต สามารถกำจัดวัชพืชทั้งใบและรากได้ สารกำจัดวัชพืชชนิดนี้มีความเป็นพิษต่อสัตว์บางชนิด และต้องใช้ในปริมาณที่ถูกต้องเพื่อป้องกันการสะสมในสิ่งมีชีวิตอื่นๆ [2].

 3. ยาฆ่าหญ้าอื่นๆ: นอกจากยาฆ่าหญ้ากลูโฟซิเนตและกลูฟอซิเนตแล้วยังมีสารกำจัดวัชพืชอื่นๆ อาทิเช่น 2,ประเภทของยาฆ่าหญ้า (Herbicide) ในภาษาอังกฤษ

ยาฆ่าหญ้า (Herbicide) เป็นสารที่ใช้กำจัดวัชพืชหรือหญ้าที่ไม่พึงประสงค์ในพื้นที่ที่ต้องการปลูกพืชหรือในพื้นที่ที่ต้องการความสะอาด ยาฆ่าหญ้าสามารถใช้ในการควบคุมวัชพืชในฟาร์มเกษตรหรือสวน หรือในพื้นที่อื่นๆ เช่น ถนน ทางรถไฟ และทางน้ำ

ประเภทของยาฆ่าหญ้า (Herbicide) สามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภทตามลักษณะการทำงาน ส่วนประกอบ หรือวิธีการใช้งาน ดังนี้:

 1. ยาฆ่าหญ้ากลูโฟซิเนต (Glyphosate): เป็นสารกำจัดวัชพืชที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบัน [2] สารกลูโฟซิเนตสามารถทำลายระบบการสังเคราะห์อาหารของวัชพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้กำจัดวัชพืชทั่วไปได้หลากหลายชนิด และมีความปลอดภัยต่อพืชอื่นๆ ที่ไม่เป็นวัชพืช

 2. ยาฆ่าหญ้ากลูโฟซิเนตเรซิสแตนต์ (Glyphosate-resistant): เป็นสารกำจัดวัชพืชที่มีความต้านทานต่อสารกลูโฟซิเนต สารชนิดนี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้กำจัดวัชพืชที่มีความต้านทานต่อสารกลูโฟซิเนต

 3. ยาฆ่าหญ้ากลูโฟซิเนตอื่นๆ: นอกจากกลูโฟซิเนตแล้วยังมีสารกำจัดวัชพืชชนิดอื่นๆ ที่มีส่วนประกอบของกลูโฟซิเนต แต่มีความแตกต่างในส่วนประกอบอื่นๆ เช่น ยาฆ่าหญ้ากลูโฟซิเนตพร้อมสารเสริม หรือยาฆ่าหญ้ากลูโฟซิเนตผสมสารอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดวัชพืช

 4. ยาฆ่าหญ้ากล


Learn more:

 1. ยากำจัดวัชพืช แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. สารกำจัดวัชพืช – วิกิพีเดีย

วิธีการใช้ ยาฆ่าหญ้า (Herbicide) ในภาษาอังกฤษ

วิธีการใช้ ยาฆ่าหญ้า (Herbicide) ในภาษาอังกฤษ

ยาฆ่าหญ้า (Herbicide) เป็นสารเคมีที่ใช้ในการกำจัดวัชพืชที่ไม่พึงประสงค์ในพื้นที่ที่ต้องการปลูกพืชหรือในสวน การใช้ยาฆ่าหญ้าถูกนำมาใช้ในการควบคุมวัชพืชในที่ต่างๆ เช่น สวนผลไม้ นาข้าว สนามกอล์ฟ และพื้นที่อื่นๆ ที่ต้องการความสะอาดและควบคุมวัชพืชอย่างมีประสิทธิภาพ [2].

วิธีการใช้ยาฆ่าหญ้ามีขั้นตอนหลักๆ ดังนี้:

 1. ศึกษาและเลือกสารยาฆ่าหญ้าที่เหมาะสม: ก่อนที่จะใช้ยาฆ่าหญ้า ควรศึกษาและเลือกสารยาที่เหมาะสมกับวัชพืชที่ต้องการกำจัด และพื้นที่ที่ต้องการใช้งาน ควรอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำและคำเตือนที่ระบุในฉลากสารยา [2].

 2. เตรียมพื้นที่: ก่อนการใช้ยาฆ่าหญ้า ควรเตรียมพื้นที่ให้พร้อม โดยต้องกำจัดวัชพืชที่ไม่พึงประสงค์ที่อยู่ในพื้นที่นั้น และต้องเก็บวัชพืชที่ถูกกำจัดออกจากพื้นที่ [2].

 3. ใช้ยาฆ่าหญ้าตามคำแนะนำ: อ่านคำแนะนำในฉลากสารยาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ระบุ เช่น อัตราการใช้ยาฆ่าหญ้า วิธีการผสมสาร และเวลาที่เหมาะสมในการใช้ยาฆ่าหญ้า [2].

 4. ใส่อุปกรณ์การป้องกัน: ใส่อุปกรณ์การป้องกันเมื่อใช้ยาฆ่าหญ้า เช่น ถุงมือ แว่นตา หน้ากากป้องกันฝุ่น เสื้อคลุม และรองเท้าป้องกันสารเคมี เพื่อป้องกันการสัมผัสสารเคมีกับผิวหนังและการหายใจ [2].

 5. ใช้ยาฆ่าหญ้าให้ถูกต้อง: ใช้ยาฆ่าหญ้าให้ถูกต้องโดยการพ่นสารยาให้ทั่วพื้วิธีการใช้ ยาฆ่าหญ้า (Herbicide) ในภาษาอังกฤษ

ยาฆ่าหญ้า (Herbicide) เป็นสารเคมีที่ใช้ในการกำจัดวัชพืชที่ไม่พึงประสงค์ในพื้นที่ที่ต้องการปลูกพืชหรือในสวน การใช้ยาฆ่าหญ้าถูกต้องและปลอดภัยจะช่วยให้พืชที่เราปลูกเติบโตได้ดีและไม่มีการแข่งขันกับวัชพืชที่ไม่พึงประสงค์ ดังนั้นเราจึงต้องรู้วิธีการใช้ยาฆ่าหญ้าอย่างถูกต้องเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

นี่คือขั้นตอนวิธีการใช้ ยาฆ่าหญ้า (Herbicide) ในภาษาอังกฤษ:

 1. ศึกษาและเลือกสารยาฆ่าหญ้าที่เหมาะสม: ก่อนที่จะใช้ยาฆ่าหญ้า คุณควรศึกษาและเลือกสารยาที่เหมาะสมกับวัชพืชที่คุณต้องการกำจัด มีหลายประเภทของยาฆ่าหญ้าที่มีคุณสมบัติและวิธีการใช้ที่แตกต่างกัน คุณควรอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ระบุในฉลากสารยาอย่างเคร่งครัด [2].

 2. เตรียมพื้นที่: ก่อนที่จะใช้ยาฆ่าหญ้า คุณควรเตรียมพื้นที่ให้พร้อม คือต้องตัดแต่งวัชพืชที่มีอยู่ในพื้นที่ที่ต้องการกำจัด และเก็บเศษวัชพืชที่ถูกตัดแต่งออกไป เพื่อลดการแพร่กระจายของเมล็ดพันธุ์วัชพืช [1].

 3. ใช้ยาฆ่าหญ้าในปริมาณที่ถูกต้อง: อ่านคำแนะนำในฉลากสารยาเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณที่ควรใช้ของยาฆ่าหญ้าต่อหน่วยพื้นที่ คุณควรใช้ปริมาณที่ถูกต้องเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีและป้องกันการเกิดพิษต่อพืชที่คุณปลูก [2].

 4. ใช้ยาฆ่าหญ้าในช่วงเวลาที่เหมาะสม: ยาฆ่าหญ้ามีช่วง


Learn more:

 1. ยากำจัดวัชพืช แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. สารกำจัดวัชพืช – วิกิพีเดีย

ผลกระทบของ ยาฆ่าหญ้า (Herbicide) ในภาษาอังกฤษ

ผลกระทบของยาฆ่าหญ้า (Herbicide) คืออะไร?

ยาฆ่าหญ้าหรือ Herbicide เป็นสารเคมีที่ออกแบบมาเพื่อกำจัดวัชพืชที่ไม่พึงประสงค์ในพื้นที่ที่ต้องการปลูกพืชหรือใช้ในการเกษตร ยาฆ่าหญ้าสามารถทำลายวัชพืชโดยตรงหรือทำให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตได้ ซึ่งสารเคมีในยาฆ่าหญ้าสามารถทำงานโดยการยับยั้งกระบวนการทางชีวภาพของวัชพืช เช่น การสังเคราะห์แสง การหายใจ หรือการเจริญเติบโตของเซลล์ นอกจากนี้ยาฆ่าหญ้ายังสามารถทำลายระบบรากของวัชพืชได้ ทำให้วัชพืชตายไปเมื่อไม่สามารถดูดน้ำและอาหารได้ [1].

ผลกระทบของยาฆ่าหญ้า (Herbicide) ต่อสิ่งแวดล้อม

การใช้ยาฆ่าหญ้าอาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนี้:

 1. ผลกระทบต่อพืชที่ไม่เป็นวัชพืช: ยาฆ่าหญ้าอาจมีผลกระทบต่อพืชที่ไม่เป็นวัชพืชที่อยู่ใกล้เคียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ายาฆ่าหญ้าถูกใช้ในพื้นที่ที่มีลมพัดหรือน้ำไหลที่สามารถกระจายยาไปยังพืชอื่นๆได้ [1].

 2. ผลกระทบต่อสัตว์: ยาฆ่าหญ้าอาจมีผลกระทบต่อสัตว์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ใช้ยาฆ่าหญ้า สัตว์ที่กินพืชที่มีสารเคมีตกค้างอาจได้รับสารพิษและมีผลกระทบต่อสุขภาพของพวกเขา [1].

 3. ผลกระทบต่อน้ำและดิน: ยาฆ่าหญ้าอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพของน้ำและดิน สารเคมีในยาฆ่าหญ้าอาจละลายลงในน้ำหรือดินและสามารถกระจายไปยังแหล่งน้ำหรือท่อน้ำที่ใช้ในการเกษตร ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำแผลกระทบของยาฆ่าหญ้า (Herbicide) คืออะไร?

ยาฆ่าหญ้า (Herbicide) เป็นสารเคมีที่ออกแบบมาเพื่อกำจัดวัชพืชที่ไม่พึงประสงค์ในพื้นที่ที่ต้องการปลูกพืชหรือใช้ในการเกษตร ยาฆ่าหญ้าสามารถทำลายวัชพืชโดยตรงหรือทำให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตได้อย่างปกติ ซึ่งสารเคมีในยาฆ่าหญ้าสามารถทำลายเฉพาะกลุ่มพืชที่เป็นวัชพืชเท่านั้น โดยไม่กระทบต่อพืชที่เราปลูกหรือใช้ในการเกษตร

ผลกระทบของยาฆ่าหญ้า (Herbicide) ต่อสิ่งแวดล้อม

 1. ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ: การใช้ยาฆ่าหญ้าในพื้นที่ที่มีน้ำเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ เช่น ปลา สัตว์น้ำ และพืชน้ำจืด [1].
 2. ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตบนบก: ยาฆ่าหญ้าอาจมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตบนบก เช่น สัตว์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ใช้ยาฆ่าหญ้า และผลไม้หรือพืชที่ไม่เป็นวัชพืชที่ถูกปลูกในพื้นที่เดียวกัน [1].
 3. ผลกระทบต่อคุณภาพดิน: การใช้ยาฆ่าหญ้าในระยะยาวอาจทำให้คุณภาพดินลดลง เนื่องจากสารเคมีในยาฆ่าหญ้าอาจส่งผลกระทบต่อจุลินทรีย์ในดินที่มีบทบาทสำคัญในกระบวนการสร้างดินและปรับสภาพดิน [1].

การใช้ยาฆ่าหญ้า (Herbicide) อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

 1. อ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำในฉลาก: อ่านคำแนะนำการใช้งานและปฏิบัติตามคำแนะนำในฉลากของยาฆ่าหญ้าที่ใช้ เพื่อให้การใช้งานเป็นไปอย่างถูกต้องและปลอดภัย [1].
 2. ใช้ยาฆ่าหญ้าที่เหมาะสม: เลือกใช้ย

Learn more:

 1. ยากำจัดวัชพืช แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

สารที่ใช้ใน ยาฆ่าหญ้า (Herbicide) ในภาษาอังกฤษ

สารที่ใช้ในยาฆ่าหญ้า (Herbicide) คือ สารเคมีที่ออกแบบมาเพื่อกำจัดวัชพืชหรือหญ้าที่ไม่พึงประสงค์ในพื้นที่ที่ต้องการปลูกพืชหรือใช้ในการเพาะปลูกพืชอื่นๆ สารเคมีเหล่านี้มีคุณสมบัติที่ช่วยในการยับยั้งการเจริญเติบโตของวัชพืช โดยมีหลักการทำงานหลายแบบ เช่น ยับยั้งกระบวนการสังเคราะห์แสง ยับยั้งกระบวนการหายใจ หรือทำลายเซลล์ในพืช [1].

นอกจากนี้ยังมีประเภทของสารยาฆ่าหญ้าที่แบ่งออกเป็นกลุ่มตามวิธีการทำงานดังนี้:

 1. Pre-emergence herbicides: เป็นสารที่ใช้ก่อนวัชพืชงอกขึ้น เพื่อป้องกันการเจริญเติบโตของวัชพืชในระยะแรกของการปลูกพืช [1].

 2. Post-emergence herbicides: เป็นสารที่ใช้หลังจากวัชพืชงอกขึ้นแล้ว เพื่อกำจัดวัชพืชที่เจริญเติบโตอยู่ในพื้นที่ที่ต้องการปลูกพืช [1].

 3. Selective herbicides: เป็นสารที่มีคุณสมบัติในการกำจัดวัชพืชเฉพาะบางชนิด โดยไม่กระทบต่อพืชที่ต้องการปลูก [1].

 4. Non-selective herbicides: เป็นสารที่มีคุณสมบัติในการกำจัดวัชพืชทุกชนิด รวมถึงพืชที่ต้องการปลูกด้วย [1].

สารยาฆ่าหญ้ามีความสำคัญในการเกษตรและการจัดสวน เนื่องจากการควบคุมวัชพืชที่ไม่พึงประสงค์จะช่วยให้พืชที่ต้องการปลูกได้รับสารอาหารและน้ำที่เพียงพอ และลดการแข่งขันในการเจริญเติบโต [1].


Learn more:

 1. ยากำจัดวัชพืช แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. HERBICIDE แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ไกลโฟเสต – วิกิพีเดีย

คำแนะนำในการใช้ ยาฆ่าหญ้า (Herbicide) ในภาษาอังกฤษ

คำแนะนำในการใช้ยาฆ่าหญ้า (Herbicide) ในภาษาอังกฤษ

การใช้ยาฆ่าหญ้า (Herbicide) เป็นวิธีหนึ่งในการกำจัดวัชพืชที่ไม่ต้องการให้เจริญเติบโตในพื้นที่ที่เราต้องการ ยาฆ่าหญ้าสามารถช่วยให้พื้นที่เปล่าหรือพื้นที่ที่เราปลูกพืชสะอาดจากวัชพืชที่ไม่ต้องการได้ ดังนั้น การใช้ยาฆ่าหญ้าต้องทำอย่างถูกต้องและปลอดภัยเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

นี่คือคำแนะนำในการใช้ยาฆ่าหญ้าในภาษาอังกฤษ:

 1. อ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำในฉลากสินค้า: คำแนะนำในฉลากสินค้าเป็นข้อมูลที่สำคัญที่ช่วยให้คุณใช้ยาฆ่าหญ้าได้อย่างถูกต้อง อ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันความเสี่ยงและให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด [1].

 2. เลือกยาฆ่าหญ้าที่เหมาะสม: มีหลายประเภทของยาฆ่าหญ้าที่มีคุณสมบัติและวิธีการใช้ที่แตกต่างกัน คุณควรเลือกยาฆ่าหญ้าที่เหมาะสมกับวัชพืชที่คุณต้องการกำจัด อ่านคำแนะนำในฉลากสินค้าเพื่อตรวจสอบว่ายาฆ่าหญ้าที่คุณเลือกเหมาะสมกับวัชพืชที่คุณต้องการกำจัดหรือไม่ [1].

 3. อ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำในการใช้ยาฆ่าหญ้า: คำแนะนำในการใช้ยาฆ่าหญ้าอาจแตกต่างกันไปตามยี่ห้อและประเภทของยาฆ่าหญ้า อ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อย่างถูกต้องเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด รวมถึงอัตราการใช้ยาฆ่าหญ้าที่แนะนำ และวิธีการใช้ยาฆ่าหญ้าในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม [1].

 4. ใส่อุปกรคำแนะนำในการใช้ยาฆ่าหญ้า (Herbicide) ในภาษาอังกฤษ

การใช้ยาฆ่าหญ้า (Herbicide) เป็นวิธีหนึ่งในการกำจัดวัชพืชที่ไม่ต้องการให้เจริญเติบโตในพื้นที่ที่เราต้องการ ยาฆ่าหญ้าสามารถช่วยให้พื้นที่ที่เราต้องการเป็นพื้นที่ที่สะอาดและสวยงามมากขึ้น ดังนั้นเราจึงต้องใช้ยาฆ่าหญ้าอย่างถูกต้องและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ด้านล่างนี้เป็นคำแนะนำในการใช้ยาฆ่าหญ้าในภาษาอังกฤษที่อาจมีประโยชน์สำหรับคุณ:

 1. อ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำในฉลากสินค้า: คำแนะนำในฉลากสินค้าเป็นข้อมูลที่สำคัญที่คุณควรอ่านและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เนื่องจากฉลากสินค้าจะระบุวิธีการใช้ยาฆ่าหญ้าที่ถูกต้อง อัตราการใช้ และข้อควรระวังในการใช้สารเคมี

 2. เลือกยาฆ่าหญ้าที่เหมาะสม: มีหลายชนิดของยาฆ่าหญ้าที่มีคุณสมบัติและวิธีการใช้ที่แตกต่างกัน คุณควรเลือกยาฆ่าหญ้าที่เหมาะสมกับวัชพืชที่คุณต้องการกำจัด และอย่าลืมอ่านคำแนะนำในฉลากสินค้าเพื่อให้ใช้ยาฆ่าหญ้าอย่างถูกต้อง

 3. ใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม: ในการใช้ยาฆ่าหญ้าคุณควรใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม เช่น สเปรย์หรือปั๊มฉีดยาฆ่าหญ้า ใช้อุปกรณ์ที่มีความแม่นยำสูงเพื่อป้องกันการระเหยของสารเคมีไปยังพื้นที่อื่นๆ

 4. อ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำในการใช้ยาฆ่าหญ้าให้ถูกต้อง: คำแนะนำในการใช้ยาฆ่าหญ้าที่ระบุในฉลากสินค้าเป็นข้อมูลที่สำคัญที่คุณควรอ่านและปฏิบั


Learn more:

 1. ยากำจัดวัชพืช แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

Categories: สรุป 67 ยาฆ่าหญ้า ภาษาอังกฤษ

ชัวร์ก่อนแชร์ : สูตรยาฆ่าหญ้าจากน้ำส้มสายชู เกลือ น้ำยาล้างจาน ใช้ได้จริงหรือ?
ชัวร์ก่อนแชร์ : สูตรยาฆ่าหญ้าจากน้ำส้มสายชู เกลือ น้ำยาล้างจาน ใช้ได้จริงหรือ?

(n) herbicide, See also: weed-killer, Syn. ยาปราบวัชพืช, Example: ชาวนาเป็นหนี้สินเพราะต้องเสียเงินซื้อยากำจัดวัชพืช ซึ่งเป็นรายจ่ายที่ทำให้ต้นทุนการผลิตสูง, Thai Definition: ยาที่ใช้ทำลายวัชพืช คลังศัพท์ไทย (สวทช.) Herbicides.

See more: https://hoicamtrai.com/category/schedule blog

ยากําจัดศัตรูพืช ภาษาอังกฤษ

ยากำจัดศัตรูพืช ภาษาอังกฤษ

ยากำจัดศัตรูพืชในภาษาอังกฤษเรียกว่า pesticides ซึ่งเป็นสารเคมีที่ใช้ในการควบคุมและกำจัดศัตรูพืชที่เป็นอันตรายต่อพืชเศรษฐกิจหรือสิ่งแวดล้อม ยากำจัดศัตรูพืชมีหลายประเภทและมีวิธีการใช้ที่แตกต่างกันไป ในบทความนี้เราจะพูดถึงยากำจัดศัตรูพืชในภาษาอังกฤษอย่างละเอียดเพื่อช่วยเพิ่มความรู้และเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในการค้นหาของคุณใน Google [1].

หลักการใช้ยากำจัดศัตรูพืช

 • เลือกใช้ยากำจัดศัตรูพืชที่เหมาะสมกับปัญหาที่เกิดขึ้น โดยพิจารณาถึงชนิดของศัตรูพืชและพืชที่ต้องการป้องกัน
 • อ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำและคำเตือนที่ระบุในฉลากของยากำจัดศัตรูพืช เพื่อป้องกันอันตรายต่อคนและสิ่งแวดล้อม
 • ใช้ยากำจัดศัตรูพืชตามอัตราการใช้ที่แนะนำ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เหมาะสมและป้องกันการดื้อยาของศัตรูพืช
 • ใช้ยากำจัดศัตรูพืชในช่วงเวลาที่เหมาะสม เช่นใช้ในช่วงเช้าหรือเย็นเพื่อลดอันตรายต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม

ประเภทของยากำจัดศัตรูพืช

 1. ยาฆ่าแมลง (Insecticides): ใช้กำจัดแมลงที่เป็นศัตรูของพืช เช่น แมลงปากดูด แมลงกัดกิน และแมลงที่เป็นพาหะนำเชื้อโรค
 2. ยาฆ่าวัชพืช (Herbicides): ใช้กำจัดวัชพืชที่เป็นศัตรูของพืช เช่น หญ้าที่แย่งอาหารและปัญหาในการเก็บเกี่ยว
 3. ยาฆ่าเชื้อรา (Fungicides): ใช้กำหัวข้อหลัก: ยากำจัดศัตรูพืช ภาษาอังกฤษ

ยากำจัดศัตรูพืชเป็นสารที่ใช้ในการควบคุมและกำจัดศัตรูพืชที่เป็นอันตรายต่อพืชที่เราปลูก ในบทความนี้เราจะพูดถึงยากำจัดศัตรูพืชในภาษาอังกฤษ โดยให้ข้อมูลที่ละเอียดและครอบคลุมเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือในการค้นหาของ Google ซึ่งเป็นเป้าหมายของคุณในการเพิ่มอันดับการค้นหาของ Google ดังนั้นเราจะให้ข้อมูลที่ละเอียดเกี่ยวกับยากำจัดศัตรูพืชในภาษาอังกฤษเพื่อช่วยเพิ่มอันดับการค้นหาของคุณใน Google ตามที่คุณต้องการ

เนื้อหา:

 1. ยากำจัดศัตรูพืชคืออะไร?

  • ยากำจัดศัตรูพืชคือสารที่ใช้ในการควบคุมและกำจัดศัตรูพืชที่เป็นอันตรายต่อพืชที่เราปลูก [1].
 2. ประเภทของยากำจัดศัตรูพืช

  • ยากำจัดศัตรูพืชสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภท เช่น
   • ยาฆ่าแมลง: ใช้ในการกำจัดแมลงที่เป็นศัตรูของพืช [1].
   • ยาฆ่าวัชพืช: ใช้ในการกำจัดวัชพืชที่เป็นอันตรายต่อพืชที่เราปลูก [1].
   • ยาฆ่าเชื้อรา: ใช้ในการกำจัดเชื้อราที่เป็นศัตรูของพืช [1].
   • ยาฆ่าวัชพืชและเชื้อรา: ใช้ในการกำจัดวัชพืชและเชื้อราพร้อมกัน [1].
 3. วิธีการใช้ยากำจัดศัตรูพืช

  • วิธีการใช้ยากำจัดศัตรูพืชขึ้นอยู่กับประเภทของยาและศัตรูพืชที่ต้องการกำจัด แต่ละยาจะมีคำแนะนำการใช้งานที่แตกต่างกันไป ดังนั้นควรอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ระบุในฉลากของยา [

Learn more:

 1. ยาปราบศัตรูพืช แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. pesticide แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ยาปราบศัตรูพืช คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

Herbicide

สารกำจัดวัชพืช: คู่มือและข้อมูลอย่างละเอียด

สารกำจัดวัชพืชเป็นสารที่ใช้ในการควบคุมและกำจัดวัชพืชที่ไม่ต้องการในพื้นที่เกษตรหรือพื้นที่อื่นๆ สารกำจัดวัชพืชมีบทบาทสำคัญในการเกษตรและการบริหารจัดการที่ยั่งยืนของพื้นที่ต่างๆ ในปัจจุบัน สารกำจัดวัชพืชมีความหลากหลายทั้งในรูปแบบและวิธีการใช้ ซึ่งจะถูกแบ่งออกเป็นหลายประเภทตามลักษณะการใช้งาน ลักษณะการเลือกทำลาย และลักษณะการได้รับพิษ [1].

ในประเทศไทย สารกำจัดวัชพืชมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย โดยบางสารมีการใช้มากที่สุด เช่น พาราคว็อท (Paraquat) ซึ่งเป็นสารกำจัดวัชพืชที่มีการใช้มากที่สุดในประเทศไทย [2]. สารกำจัดวัชพืชอื่นๆ ที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในประเทศไทยได้แก่ ไกลโฟเสต (Glyphosate), 2,4-ดี (2,4-D), บิวตาคลอร์ (Butachlor), โพรพานิล (Propanil) เป็นต้น .

การใช้สารกำจัดวัชพืชมีขั้นตอนและวิธีการที่ควรปฏิบัติตาม เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เหมาะสมและปลอดภัย ดังนี้:

 1. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและวัชพืช: ก่อนการใช้สารกำจัดวัชพืช ควรวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและวัชพืชในพื้นที่ที่ต้องการควบคุม โดยพิจารณาประเภทของวัชพืช ระดับความรุนแรง และพื้นที่ที่ต้องการควบคุม [1].

 2. เลือกสารกำจัดวัชพืชที่เหมาะสม: ควรเลือกสารกำจัดวัชพืชที่เหมาะสมกับวัชพืชที่ต้องการควบคุม โดยพิจารณาประเภทของวัชพืช ลักษณะการเลือกทำลาย และวิธีการสารกำจัดวัชพืช: คู่มือและข้อมูลอย่างละเอียด

สารกำจัดวัชพืชเป็นสารที่ใช้ในการควบคุมและกำจัดวัชพืชที่ไม่ต้องการในพื้นที่การเกษตร การใช้สารกำจัดวัชพืชช่วยให้เกษตรกรสามารถควบคุมการเจริญเติบโตของวัชพืชที่มีผลกระทบต่อผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ [1]. ในบทความนี้เราจะพาคุณไปสำรวจและเรียนรู้เกี่ยวกับสารกำจัดวัชพืชอย่างละเอียด เพื่อให้คุณมีความเข้าใจและความรู้ที่มีประสิทธิภาพในการใช้สารกำจัดวัชพืชในการเกษตร.

หัวข้อหลัก:

 1. สารกำจัดวัชพืชคืออะไร?

 2. ประเภทของสารกำจัดวัชพืช

 3. วิธีการใช้สารกำจัดวัชพืช

 4. ประโยชน์และผลกระทบของสารกำจัดวัชพืช

 5. คำแนะนำในการใช้สารกำจัดวัชพืชอย่างปลอดภัย

 6. คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับสารกำจัดวัชพืช

 7. สารกำจัดวัชพืชคืออะไร?
  สารกำจัดวัชพืชหรือยาฆ่าหญ้าเป็นสารที่ใช้ในการควบคุมและกำจัดวัชพืชที่ไม่ต้องการในพื้นที่การเกษตร สารกำจัดวัชพืชมีการใช้อย่างกว้างขวางทั่วโลกเพื่อควบคุมการเจริญเติบโตของวัชพืชที่สามารถทำลายผลผลิตเกษตรได้ [1]. สารกำจัดวัชพืชสามารถแบ่งออกเป็นสารเลือกทำลายและสารไม่เลือกทำลาย โดยสารเลือกทำลายจะมีฤทธิ์ฆ่าทำลายเฉพาะวัชพืชบางชนิด ในขณะที่สารไม่เลือกทำลายจะมีฤทธิ์ฆ่าทำลายทุกชนิดของวัชพืช [1].

 8. ประเภทของสารกำจัดวัชพืช
  สารกำจัดวัชพืชสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภทตามลักษณะการใช้ง


Learn more:

 1. สารกำจัดวัชพืช – วิกิพีเดีย
 2. สารป้องกันกำจัดวัชพืช1 | projectfield
 3. คาลารีส – สารป้องกันและกำจัดวัชพืช | Syngenta
ไกลโฟเซต : ไบเออร์ ยอมจ่าย 3 แสนล้านบาท ให้เหยื่อมะเร็งยาฆ่าหญ้า
ไกลโฟเซต : ไบเออร์ ยอมจ่าย 3 แสนล้านบาท ให้เหยื่อมะเร็งยาฆ่าหญ้า “ราวด์อัพ” – Bbc News ไทย
สารกำจัดวัชพืช - วิกิพีเดีย
สารกำจัดวัชพืช – วิกิพีเดีย
ยาฆ่าหญ้า - รวมข่าวเกี่ยวกับ
ยาฆ่าหญ้า – รวมข่าวเกี่ยวกับ “ยาฆ่าหญ้า” เรื่องราวของยาฆ่าหญ้า

See more here: hoicamtrai.com

สารบัญ

ความหมายของ ยาฆ่าหญ้า (Herbicide) ในภาษาอังกฤษ
ประเภทของ ยาฆ่าหญ้า (Herbicide) ในภาษาอังกฤษ
วิธีการใช้ ยาฆ่าหญ้า (Herbicide) ในภาษาอังกฤษ
ผลกระทบของ ยาฆ่าหญ้า (Herbicide) ในภาษาอังกฤษ
สารที่ใช้ใน ยาฆ่าหญ้า (Herbicide) ในภาษาอังกฤษ
คำแนะนำในการใช้ ยาฆ่าหญ้า (Herbicide) ในภาษาอังกฤษ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *