อย่างมาก ภาษาอังกฤษ: เรียนรู้และเปิดโลกด้วยภาษาอังกฤษ

60 แคปชั่นภาษาอังกฤษ เศร้าๆ คําคมเศร้า ภาษาอังกฤษ ชีวิตเศร้าต้องเอาไปโพสต์

พรสวรรค์ ความสามารถพิเศษ เธอมีพรสวรรค์อย่างมาก ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร?

Keywords searched by users: อย่างมาก ภาษาอังกฤษ: เรียนรู้และเปิดโลกด้วยภาษาอังกฤษ อย่างมากที่สุด ภาษาอังกฤษ, อย่างมาก อย่างน้อย ภาษาอังกฤษ, อย่างมากก็แค่ ภาษาอังกฤษ, มากมายภาษาอังกฤษ, ไม่เกิน ภาษาอังกฤษ, greatly แปลว่า, Greatly synonym

ความหมายของ อย่างมาก ในภาษาอังกฤษ

60 แคปชั่นภาษาอังกฤษ เศร้าๆ คําคมเศร้า ภาษาอังกฤษ ชีวิตเศร้าต้องเอาไปโพสต์
60 แคปชั่นภาษาอังกฤษ เศร้าๆ คําคมเศร้า ภาษาอังกฤษ ชีวิตเศร้าต้องเอาไปโพสต์

ความหมายของ อย่างมาก ในภาษาอังกฤษหมายถึง very much หรือ extremely [1]. คำว่า อย่างมาก เป็นคำกริยาวิเศษณ์ (adverb) ที่ใช้เพื่อเสริมความเข้มแข็งของคำนามหรือคำกริยา แสดงถึงระดับความสำคัญหรือปริมาณที่มากมาย [2].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า อย่างมาก ในประโยคภาษาอังกฤษได้แก่ หนังสือพิมพ์ให้ความสำคัญกับข่าวดังกล่าวเป็นอย่างมาก (The newspaper emphasized the importance of the news very much) [1].

คำว่า อย่างมาก ใช้เพื่อเสริมความเข้มแข็งของคำอื่น ๆ เช่น อย่างมากมาย (very much) หมายถึงมากมายหรือจำนวนมากอย่างสิ้นเชิง [2].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า อย่างมากมาย ในประโยคภาษาอังกฤษได้แก่ ถ้าคนเราไม่ต้องนอน พฤติกรรมของมนุษย์ในโลกคงเปลี่ยนไปอย่างมากมาย (If humans didnt need to sleep, human behavior would change very much) [2].


Learn more:

 1. เป็นอย่างมาก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …
 2. อย่างมาก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ความหมายของ Synonyms และ Acronym – 30 พฤษภาคม 2561

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า อย่างมาก

อย่างน้อย,อย่างมาก ภาษาอังกฤษพูดว่า? #Learnenglish#Studyenglish#ฝึก ภาษาอังกฤษ #Engtransform - Youtube
อย่างน้อย,อย่างมาก ภาษาอังกฤษพูดว่า? #Learnenglish#Studyenglish#ฝึก ภาษาอังกฤษ #Engtransform – Youtube

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า อย่างมาก ในประโยคภาษาไทยมีหลากหลายแบบ โดยมีความหมายและการใช้งานที่แตกต่างกันไปตามบริบทที่ใช้ ดังนี้:

 1. อย่างมาก (adv) – หมายถึง อย่างสุดขีด หรืออย่างมากที่สุด [1]

  • ตัวอย่างประโยค: เขาขอโทษขอโพยเป็นการใหญ่อย่างมาก [1]
 2. อย่างมากมาย (adv) – หมายถึง อย่างมากมายหรือมากมาก [1]

  • ตัวอย่างประโยค: ถ้าคนเราไม่ต้องนอน พฤติกรรมของมนุษย์ในโลกคงเปลี่ยนไปอย่างมากมาย [1]

นอกจากนี้ยังมีคำที่มีความหมายใกล้เคียงกับ อย่างมาก ดังนี้:

 1. สุด (adv) – หมายถึง อย่างมาก, อย่างยิ่งยวด [1]

  • ตัวอย่างประโยค: เขาทำงานที่สุดความสามารถเต็มที่เต็มกำลัง [1]
 2. อย่างเต็มที่ (adv) – หมายถึง อย่างสมบูรณ์แบบหรืออย่างเต็มที่ [1]

  • ตัวอย่างประโยค: เขาทำงานอย่างเต็มที่เต็มกำลัง [1]

Learn more:

 1. อย่างมาก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. -อย่างมาก- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. คำกริยาวิเศษณ์ที่ใช้บอกระดับหรือปริมาณ | คู่มือการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ | EF ประเทศไทย

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ อย่างมาก ในภาษาอังกฤษ

Adverb คืออะไร ใช้อย่างไร คำกริยาวิเศษณ์ภาษาอังกฤษ มีกี่ประเภท - Ondemand
Adverb คืออะไร ใช้อย่างไร คำกริยาวิเศษณ์ภาษาอังกฤษ มีกี่ประเภท – Ondemand

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ อย่างมาก ในภาษาอังกฤษ

ในภาษาอังกฤษมีคำศัพท์หลายคำที่เกี่ยวข้องกับคำว่า อย่างมาก ซึ่งสามารถใช้ในประโยคเพื่อแสดงถึงระดับของความสำคัญหรือปริมาณที่มากของสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ ดังนี้:

 1. Very (มากมาย) – เป็นคำว่า มากมาย ที่ใช้ในประโยคเพื่อเน้นถึงระดับของสิ่งนั้น ๆ ที่มาก โดยมักใช้ร่วมกับคำกริยาหรือคำคุณศัพท์ เช่น very important (สำคัญมาก), very busy (ยุ่งมาก), very crowded (แออัดมาก) [1].

 2. Extremely (อย่างมาก) – เป็นคำว่า อย่างมาก ที่ใช้ในประโยคเพื่อเน้นถึงระดับของสิ่งนั้น ๆ ที่มากกว่า very อีกนิดหน่อย โดยมักใช้ร่วมกับคำกริยาหรือคำคุณศัพท์ เช่น extremely hot (ร้อนมาก), extremely tired (เหนื่อยมาก), extremely delicious (อร่อยมาก) [1].

 3. Highly (อย่างสูง) – เป็นคำว่า อย่างสูง ที่ใช้ในประโยคเพื่อเน้นถึงระดับของสิ่งนั้น ๆ ที่มาก โดยมักใช้ร่วมกับคำกริยาหรือคำคุณศัพท์ เช่น highly skilled (มีความชำนาญสูง), highly recommended (แนะนำอย่างเต็มใจ), highly effective (มีประสิทธิภาพสูง) [1].

 4. Intensely (อย่างรุนแรง) – เป็นคำว่า อย่างรุนแรง ที่ใช้ในประโยคเพื่อเน้นถึงระดับของสิ่งนั้น ๆ ที่มากและเข้มข้น โดยมักใช้ร่วมกับคำกริยาหรือคำคุณศัพท์ เช่น intensely focused (มุ่งมั่นอย่างรุนแรง), intensely passionate (หลงใหลอย่างรุนแรง), intensely competitive (แข่งขันอย่างรุนแรง) [1].

 5. Significantly (อย่างมีนัยสำคัญ) – เป็นคำว่า อย่างมีนัยสำคัญ ที่ใช้ในประโยคเพคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ อย่างมาก ในภาษาอังกฤษ

ในภาษาอังกฤษมีคำศัพท์หลายคำที่เกี่ยวข้องกับคำว่า อย่างมาก ซึ่งใช้ในการแสดงถึงระดับของความสำคัญหรือปริมาณที่มากมายของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ดังนี้:

 1. Very (มากมาย) – เป็นคำวิเศษณ์ที่ใช้ในการเน้นถึงระดับของสิ่งนั้น ๆ ว่ามีมากมาย [1].

  • ตัวอย่างประโยค: I am very happy to see you. (ฉันมีความสุขอย่างมากที่ได้เห็นคุณ) [1].
 2. Extremely (อย่างมาก) – เป็นคำวิเศษณ์ที่ใช้ในการเน้นถึงระดับของสิ่งนั้น ๆ ว่ามีอย่างมาก [1].

  • ตัวอย่างประโยค: The weather is extremely hot today. (อากาศร้อนอย่างมากในวันนี้) [1].
 3. Highly (อย่างสูง) – เป็นคำวิเศษณ์ที่ใช้ในการเน้นถึงระดับของสิ่งนั้น ๆ ว่ามีระดับสูงมาก [1].

  • ตัวอย่างประโยค: He is highly skilled in his profession. (เขามีความชำนาญในวิชาชีพของเขาอย่างสูง) [1].
 4. Intensely (อย่างรุนแรง) – เป็นคำวิเศษณ์ที่ใช้ในการเน้นถึงระดับของสิ่งนั้น ๆ ว่ามีระดับรุนแรงมาก [1].

  • ตัวอย่างประโยค: She felt intensely proud of her achievement. (เธอรู้สึกภูมิใจอย่างรุนแรงในความสำเร็จของเธอ) [1].
 5. Significantly (อย่างมีนัยสำคัญ) – เป็นคำวิเศษณ์ที่ใช้ในการเน้นถึงระดับของสิ่งนั้น ๆ ว่ามีความสำคัญอย่างมาก [1].

  • ตัวอย่างประโยค: The new policy has significantly improved the companys performance. (นโยบายใหม่ได้เพิ่มประสิทธิภาพของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ) [1].

Learn more:

 1. แจก!!! 100 ศัพท์ภาษาอังกฤษ ทีเจอบ่อยสุด ๆ ในการทำงาน
 2. อย่างมาก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. 12 คำศัพท์ที่สวยงามที่สุดในภาษาอังกฤษ ‹ GO Blog | EF ประเทศไทย

การใช้ อย่างมาก ในบทสนทนาภาษาอังกฤษ

แจก!!! 100 ศัพท์ภาษาอังกฤษ ทีเจอบ่อยสุด ๆ ในการทำงาน
แจก!!! 100 ศัพท์ภาษาอังกฤษ ทีเจอบ่อยสุด ๆ ในการทำงาน

การใช้ อย่างมาก ในบทสนทนาภาษาอังกฤษ

ในปัจจุบัน การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากในที่ทำงาน โดยเฉพาะในบทสนทนาภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน การใช้ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องและเหมาะสมจะช่วยให้การสื่อสารเป็นไปได้อย่างราบรื่นและเข้าใจกันได้ดีขึ้น

ดังนั้น ข้าพเจ้าได้รวบรวมประโยคสนทนาภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยในบทสนทนาที่เกี่ยวข้องกับการทำงานมาเพื่อให้คุณได้ศึกษาและปรับใช้ในการสนทนาของคุณในที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ [1].

สนทนาภาษาอังกฤษ: กล่าวชมเพื่อนร่วมงาน

 1. You’re very creative. (คุณมีความคิดสร้างสรรค์มากเลย) [1]
 2. You’re so good at what you do. (คุณเก่งในสิ่งที่คุณทำมาก ๆ) [1]
 3. I enjoy working with you. (ฉันชอบทำงานกับคุณนะ) [1]
 4. I don’t know what I would do without you. (ฉันไม่รู้เลยว่าจะทำยังไงถ้าไม่มีคุณ) [1]
 5. Your work is incredible. (งานของคุณยอดเยี่ยมมาก) [1]
 6. That’s impressive work. (นั่นเป็นงานที่น่าประทับใจมาก) [1]
 7. You know more about it than I do. (คุณรู้เรื่องนี้ดีกว่าฉันอีก) [1]
 8. That’s an interesting idea. (นั่นเป็นความคิดที่ดีมาก) [1]
 9. You’re definitely the expert. (คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญจริง ๆ) [1]
 10. On a scale from 1 to 10, youre an 11. (ถ้าให้คะแนนคุณ 1-10 นะ ฉันให้ 11 เลย) [1]

สนทนาภาษาอังกฤษ: แสดงความช่วยเหลือ
11. Shall I help you with the project? (ให้ฉันช่วยคุณทำโครงการนั้นไหม) [1]
12. Do you want me to have a look at the project? (คุณอยากให้ฉันช่วยดูโครงงานนั้นไหม) [1]
13. I’d be glad to help. (ฉันยินดีช่วยเหลือ) [1]
14. I’d be happy to assist youการใช้ อย่างมาก ในบทสนทนาภาษาอังกฤษ

ในปัจจุบัน การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากในที่ทำงาน โดยเฉพาะในบทสนทนาภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน การใช้ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องและเหมาะสมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญในการสื่อสารให้เข้าใจกันได้เป็นอย่างดี

ดังนั้น ข้าพเจ้าได้รวบรวมประโยคสนทนาภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยในบทสนทนาที่เกี่ยวข้องกับการทำงานมาเพื่อให้ท่านได้ศึกษาและปรับใช้ในการสื่อสารในที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สนทนาภาษาอังกฤษ: กล่าวชมเพื่อนร่วมงาน

 1. You’re very creative. คุณมีความคิดสร้างสรรค์มากเลย [1]
 2. You’re so good at what you do. คุณเก่งในสิ่งที่คุณทำมาก ๆ [1]
 3. I enjoy working with you. ฉันชอบทำงานกับคุณนะ [1]
 4. I don’t know what I would do without you. ฉันไม่รู้เลยว่าจะทำยังไงถ้าไม่มีคุณ [1]
 5. Your work is incredible. งานของคุณยอดเยี่ยมมาก [1]
 6. That’s impressive work. นั่นเป็นงานที่น่าประทับใจมาก [1]
 7. You know more about it than I do. คุณรู้เรื่องนี้ดีกว่าฉันอีก [1]
 8. That’s an interesting idea. นั่นเป็นความคิดที่ดีมาก [1]
 9. You’re definitely the expert. คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญจริง ๆ [1]
 10. On a scale from 1 to 10, youre an 11. ถ้าให้คะแนนคุณ 1-10 นะ ฉันให้ 11 เลย [1]

สนทนาภาษาอังกฤษ: แสดงความช่วยเหลือ

 1. Shall I help you with the project? ให้ฉันช่วยคุณทำโครงการนั้นไหม [1]
 2. Do you want me to have a look at the project? คุณอยากให้ฉันช่วยดูโครงงานนั้นไหม [1]
 3. I’d be glad to help. ฉันยินดีช่วยเหลือ [1]
 4. I’d be happy to assist you with your project. ฉันยินดีที่จะช่วยค

Learn more:

 1. ไม่รู้ไม่ได้!! 80 ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ใช้ในที่ทำงาน
 2. บทสนทนาภาษาอังกฤษ How to use (การบอกวิธีใช้งาน) ~ English Conversation
 3. แจก 50 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐาน รู้เท่านี้ ก็พูดกับฝรั่งรู้เรื่อง

คำแนะนำในการใช้คำว่า อย่างมาก ในเชิงวาจา

100 โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ - Youtube
100 โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ – Youtube

คำแนะนำในการใช้คำว่า อย่างมาก ในเชิงวาจา

การใช้คำว่า อย่างมาก ในเชิงวาจาเป็นสิ่งที่ควรให้คำนึงถึง เนื่องจากคำนี้สามารถมีผลกระทบต่อความเข้าใจและความรู้สึกของผู้ฟังหรือผู้อ่านได้อย่างมากน้อยแตกต่างกันไป ดังนั้น เพื่อให้การใช้คำนี้เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ นี่คือคำแนะนำในการใช้คำว่า อย่างมาก ในเชิงวาจา:

 1. ใช้คำอื่นที่มีความหมายแน่นอนแทน

  • หากคำว่า อย่างมาก ไม่เพียงพอในการสื่อความหมายที่ต้องการ ควรพิจารณาใช้คำอื่นที่มีความหมายแน่นอนและชัดเจนกว่า เช่น มากที่สุด หรือ อย่างสูงสุด [1].
 2. ใช้ตัวอย่างเพื่อแสดงความหมาย

  • เพื่อให้ผู้ฟังหรือผู้อ่านเข้าใจความหมายของคำว่า อย่างมาก ในบริบทที่ชัดเจน ควรใช้ตัวอย่างเพื่อแสดงความหมายของคำนี้ เช่น เขารักเธออย่างมาก เช่น เขาจะทำทุกอย่างเพื่อให้เธอมีความสุข [2].
 3. ใช้คำอื่นเพื่อเสริมความหมาย

  • เพื่อให้คำว่า อย่างมาก มีความหมายที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมที่มีความสอดคล้องกับบริบท ควรใช้คำอื่นเพื่อเสริมความหมาย เช่น เขารักเธออย่างมาก จริงจังและด้วยความจริงใจ [2].
 4. ใช้คำอธิบายเพิ่มเติม

  • เพื่อให้คำว่า อย่างมาก มีความหมายที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมที่มีความสอดคล้องกับบริบท ควรใช้คำอธิบายเพิ่มเติม เช่น เขารักเธออย่างมาก ทุ่มเทความพยายามในการดูแลเธอทุกวัน [2].

คำแนะนำในการใช้คำว่า อย่างมาก ในเชิงวาจา

การใช้คำว่า อย่างมาก เป็นสิ่งที่สำคัญในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน แต่การใช้คำนี้อย่างไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือสร้างความสับสนได้ ดังนั้น เพื่อให้การใช้คำว่า อย่างมาก เป็นไปตามหลักวาจาและเพื่อให้ตรงกับมาตรฐาน SEO ของ Google ข้างล่างนี้เป็นคำแนะนำในการใช้คำว่า อย่างมาก ในเชิงวาจา:

 1. ใช้คำว่า อย่างมาก ในบริบทที่เหมาะสม: คำว่า อย่างมาก มักถูกใช้เพื่อเน้นความสำคัญ ความเข้มข้น หรือปริมาณที่มากขึ้นของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ควรใช้คำนี้ในบริบทที่เหมาะสม เช่น เขาชอบกินขนมอย่างมาก หรือ ผลงานของเขามีคุณภาพอย่างมาก [1].

 2. ใช้คำว่า อย่างมาก ในกรณีที่มีข้อมูลหรือหลักฐานที่เป็นหลักการ: เมื่อใช้คำว่า อย่างมาก ในเชิงวาจา ควรมีข้อมูลหรือหลักฐานที่สนับสนุนคำพูด เพื่อให้คำนี้มีความน่าเชื่อถือและเป็นเหตุผล เช่น การออกกำลังกายเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างมาก [2].

 3. ใช้คำว่า อย่างมาก ในกรณีที่ต้องการเน้นความเป็นมากของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง: เมื่อต้องการเน้นความเป็นมากของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง สามารถใช้คำว่า อย่างมาก เพื่อเสริมความหมายและเน้นความสำคัญ เช่น เขาเป็นคนช่างเก่งอย่างมาก หรือ คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างมาก [1].

 4. ใช้คำว่า อย่างมาก ในกรณีที่ต้องการเน้นความเป็นเชิงวาจา: เ


Learn more:

 1. สังคหวัตถุ 4 และแนวทางการปฏิบัติในการทำงาน – CasTool
 2. “แค่คำพูดดีดี เพียงคำเดียว อาจมีค่ามากมายกว่าที่คุณคิด” – thereflectionistimage

คำทับศัพท์และคำที่คล้ายกันกับ อย่างมาก

40 คำที่ใช้ชมแทนคำว่า Very Good ในภาษาอังกฤษ รวมคำชมภาษาอังกฤษที่แปลว่าดีมาก เก่ง เยี่ยม
40 คำที่ใช้ชมแทนคำว่า Very Good ในภาษาอังกฤษ รวมคำชมภาษาอังกฤษที่แปลว่าดีมาก เก่ง เยี่ยม

คำทับศัพท์และคำที่คล้ายกันกับ อย่างมาก

คำทับศัพท์ (Transliteration) คือกระบวนการที่ใช้ในการเขียนคำหรือประโยคจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่งโดยการถอดอักษรและเสียงของคำต้นฉบับให้เข้ากับระบบอักษรและเสียงของภาษาเป้าหมาย [2]. ในกรณีที่เราพูดถึงคำทับศัพท์และคำที่คล้ายกันกับ อย่างมากในภาษาไทย จะเป็นการพูดถึงคำที่มาจากภาษาอื่นและถูกเขียนในภาษาไทยให้เป็นคำทับศัพท์ [1].

คำทับศัพท์มักถูกใช้ในหลายวงการและสาขาอาชีพ เช่น ธุรกิจ, เทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์, ศิลปะ, และอื่น ๆ. การใช้คำทับศัพท์ช่วยให้เกิดความเข้าใจและสื่อสารได้ง่ายขึ้นระหว่างผู้คนที่ใช้ภาษาต่างกัน [2].

ตัวอย่างคำทับศัพท์และคำที่คล้ายกันกับ อย่างมากในภาษาไทย:

 1. Album / อัลบั้ม
 2. Alcohol / แอลกอฮอล์
 3. Bacteria / แบคทีเรีย
 4. Ball / บอล
 5. Bar / บาร์
 6. Cake / เค้ก
 7. Capsule / แคปซูล
 8. Design / ดีไซน์
 9. Digital / ดิจิทัล
 10. Electronics / อิเล็กทรอนิกส์
 11. Farm / ฟาร์ม
 12. Fax / แฟกซ์
 13. Focus / โฟกัส
 14. Game / เกม
 15. Gas / แก๊ส
 16. Gear / เกียร์
 17. Heroin/ เฮโรอีน
 18. Highlight/ ไฮไลต์
 19. Ice Cream / ไอศกรีม
 20. Internet / อินเทอร์เน็ต
 21. Jacket / แจ็กเก็ต
 22. Jeans/ ยีนส์
 23. Kilo / กิโล
 24. Laser / เลเซอร์
 25. Lens / เลนส์
 26. Microphone / ไมโครโฟน
 27. Motor/ มอเตอร์
 28. Note / โน้ต
 29. Nylon / ไนลอน
 30. Office/ ออฟฟิศ
 31. Palm / ปาล์ม
 32. Percent / เปอร์เซ็นต์
 33. Plaster/ ปลาสเตอร์
 34. Queue / คิว
 35. Quota/ โควตา
 36. Radar / เรดาร์
 37. Resortคำทับศัพท์และคำที่คล้ายกันกับ อย่างมาก

คำทับศัพท์ (Transliteration) คือกระบวนการที่เราใช้เสียงและอักษรในภาษาหนึ่งเพื่อถ่ายทอดความหมายของคำให้เข้ากับภาษาอีกภาษาหนึ่ง โดยการทับศัพท์นี้เราจะพยายามให้เสียงและอักษรใกล้เคียงกับคำต้นฉบับในภาษาเป้าหมาย ซึ่งมีประโยชน์ในการสื่อสารระหว่างภาษาที่แตกต่างกัน และช่วยให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังสามารถเข้าใจความหมายของคำได้ง่ายขึ้น [1]

คำทับศัพท์มักถูกใช้ในภาษาไทยเมื่อมีคำศัพท์หรือคำนามในภาษาต่างประเทศที่ต้องการถ่ายทอดความหมายให้เข้ากับภาษาไทย ซึ่งคำทับศัพท์เหล่านี้มักถูกใช้ในหลายวงการและสาขาอาชีพต่างๆ ดังนั้น การรู้คำทับศัพท์เหล่านี้จะช่วยให้เราสื่อสารและเขียนเอกสารในภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและมีความเป็นมืออาชีพ [2]

นี่คือบางคำทับศัพท์ที่มักถูกใช้ในภาษาไทยและคำที่คล้ายกันกับอย่างมาก:

 1. Album / อัลบั้ม
 2. Alcohol / แอลกอฮอล์
 3. Bacteria / แบคทีเรีย
 4. Ball / บอล
 5. Bar / บาร์
 6. Cake / เค้ก
 7. Capsule / แคปซูล
 8. Design / ดีไซน์
 9. Digital / ดิจิทัล
 10. Electronics / อิเล็กทรอนิกส์
 11. Farm / ฟาร์ม
 12. Fax / แฟกซ์
 13. Focus / โฟกัส
 14. Game / เกม
 15. Gas / แก๊ส
 16. Gear / เกียร์
 17. Heroin/ เฮโรอีน
 18. Highlight/ ไฮไลต์
 19. Ice Cream / ไอศกรีม
 20. Internet / อินเทอร์เน็ต
 21. Jacket / แจ็กเก็ต
 22. Jeans/ ยีนส์
 23. Kilo / กิโล
 24. Laser / เลเซอร์
 25. Lens / เลนส์
 26. Microphone / ไมโครโฟน
 27. Motor/ มอเตอร์
 28. Note / โน้ต

Learn more:

 1. คําทับศัพท์ คืออะไร วิธีค้นหาคําทับศัพท์ ไทย อังกฤษ เขียนอย่างไรให้ถูก
 2. คำทับศัพท์
 3. 20 คำทับศัพท์ที่ใช้บ่อยจนคิดว่าเป็นคำไทย!!

คำแนะนำในการเรียนรู้วลีและคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ อย่างมาก

ฝึก 100 โครงสร้างประโยคสำเร็จรูป! ช่วยให้ใช้ภาษาอังกฤษอย่างสมบูรณ์แบบมากขึ้น - Youtube
ฝึก 100 โครงสร้างประโยคสำเร็จรูป! ช่วยให้ใช้ภาษาอังกฤษอย่างสมบูรณ์แบบมากขึ้น – Youtube

คำแนะนำในการเรียนรู้วลีและคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ อย่างมาก

การเรียนรู้วลีและคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ อย่างมาก เป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาทักษะในการใช้ภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาที่มีความสำคัญในการสื่อสารระหว่างประเทศ การเรียนรู้วลีและคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ อย่างมาก จะช่วยให้คุณสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ดังนั้น เพื่อช่วยให้คุณเรียนรู้วลีและคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ อย่างมาก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นี่คือคำแนะนำที่คุณสามารถนำมาใช้ได้:

 1. อ่านและฟังเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง: การอ่านและฟังเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเป็นวิธีที่ดีในการเรียนรู้วลีและคำศัพท์ใหม่ คุณสามารถอ่านหนังสือ เว็บไซต์ บล็อก หรือบทความที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่คุณสนใจ เพื่อเพิ่มคำศัพท์ใหม่และวลีในภาษาอังกฤษ [1].

 2. ใช้เทคนิคการจดจำ: เทคนิคการจดจำเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยให้คุณจำคำศัพท์และวลีได้ดีขึ้น ลองใช้เทคนิคต่างๆ เช่นการสร้างคำนม การใช้คำสั่งต่างๆ เพื่อช่วยในการจดจำคำศัพท์และวลี [2].

 3. ใช้เทคโนโลยี: ในยุคที่เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่สำคัญ คุณสามารถใช้แอปพลิเคชันและเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เช่นแอปพลิเคชันที่มีคำศัพท์และวลีให้ฝึกฝน หรือเว็บไซต์ที่มีแบบทดสอบคำศัพท์และวคำแนะนำในการเรียนรู้วลีและคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ อย่างมาก

การเรียนรู้วลีและคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ อย่างมาก เป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาทักษะในการใช้ภาษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีคำศัพท์มากมาย และวลีที่ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ดังนั้นการเรียนรู้วลีและคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ อย่างมากจะช่วยให้คุณสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น [1].

นี่คือคำแนะนำในการเรียนรู้วลีและคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ อย่างมาก:

 1. อ่านหนังสือและบทความ: การอ่านหนังสือและบทความเป็นวิธีที่ดีในการเรียนรู้วลีและคำศัพท์ใหม่ๆ ในบทความหรือหนังสือ คุณสามารถพบเจอคำศัพท์ที่ไม่เคยเห็นมาก่อน และเรียนรู้วลีที่ใช้ในบทความนั้นๆ ได้ [2].

 2. ฟังเพลงและรับชมภาพยนตร์: การฟังเพลงและรับชมภาพยนตร์ภาษาอังกฤษเป็นวิธีที่สนุกและน่าสนใจในการเรียนรู้วลีและคำศัพท์ใหม่ๆ คุณสามารถเพิ่มคำศัพท์ใหม่ๆ และเรียนรู้วลีที่ใช้ในเพลงและภาพยนตร์ได้ [1].

 3. ใช้แอปพลิเคชันและเว็บไซต์การเรียนรู้: มีแอปพลิเคชันและเว็บไซต์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่มีคำศัพท์และวลีที่เกี่ยวข้องกับ อย่างมาก คุณสามารถใช้แอปพลิเคชันเหล่านี้เพื่อฝึกฝนคำศัพท์และวลีได้อย่างสะดวกและเพลิดเพลิน [2].

 4. ฝึกพูดและเขียน: การ


Learn more:

 1. รวมวลี + คำศัพท์ สุดโปร เพื่อ Resume สุดปัง
 2. 6 เคล็ดลับสำหรับคนที่เริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษ

Categories: อัปเดต 24 อย่างมาก ภาษาอังกฤษ

พรสวรรค์ ความสามารถพิเศษ เธอมีพรสวรรค์อย่างมาก ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร?
พรสวรรค์ ความสามารถพิเศษ เธอมีพรสวรรค์อย่างมาก ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร?

(adv) extremely, See also: exceedingly, substantially, considerably, Syn. อย่างเต็มที่, Ant. เล็กน้อย, Example: เขาขอโทษขอโพยเป็นการใหญ่Fussy (adj.) = จู้จี้จุกจิก ขี้บ่น ยุ่ง เจ้ากี้เจ้าการ ชอบจับผิดในเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ตัวอย่างประโยค He’s so fussy about the house – everything has to be absolutely perfect.(n) โปรแกรมที่ช่วยค้นหาหรืออ่านเอกสารบนอินเตอร์เนต browse on.

ประโยคตัวอย่างของ “extremely
 1. It’s extremely cold today. มันเย็นสุดๆวันนี้
 2. I’m extremely happy with the work you did on this project. ฉันดีใจสุดๆกับผลงานของคุณที่ทำในโครงการนี้
 3. I think you look extremely silly. …
 4. Mobile phones are extremely convenient. …
 5. The company was doing extremely well until last year.

See more: https://hoicamtrai.com/category/schedule blog

Extremely ใช้ยังไง

การใช้คำวิเศษณ์ extremely ในประโยคตัวอย่างของภาษาอังกฤษมีความหมายว่าอย่างสุดๆ หรืออย่างมากที่สุด [1]. ดังนั้นเราจะเขียนประโยคตัวอย่างใหม่เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น:

หัวข้อ: การใช้คำวิเศษณ์ extremely

เนื้อหา:

 1. อากาศวันนี้หนาวมากเป็นอย่างยิ่ง [1]
 2. ผมดีใจมากที่คุณทำงานในโครงการนี้ได้ดีมาก [1]
 3. ฉันคิดว่าคุณดูน่าขบขันอย่างมาก [1]
 4. โทรศัพท์มือถือเป็นอุปกรณ์ที่สะดวกมาก [2]
 5. บริษัททำงานได้ดีมากจนถึงปีที่แล้ว [2]

แหล่งอ้างอิง:

 1. extremely – Longdo Dictionary [2]
 2. EXTREMELY แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์ [2]

Learn more:

 1. extremely (【คำวิเศษณ์】อย่างสุดๆ ) ความหมาย, วิธีใช้ และวิธี …
 2. EXTREMELY แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. คำกริยาวิเศษณ์ที่ใช้บอกระดับหรือปริมาณ | คู่มือการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ | EF ประเทศไทย

Fussy ใช้ยังไง

คำว่า Fussy ในภาษาอังกฤษแปลว่า จู้จี้จุกจิก หรือ ขี้บ่น หมายถึงคนที่ชอบจับผิดในเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ และมักจะยุ่งเกี่ยวกับรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ อีกด้วย [1].

ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นคนจู้จี้จุกจิกกับบ้านมากเลย ทุกอย่างต้องเป็นอย่างสมบูรณ์แบบ [1].


Learn more:

 1. fussy แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. fussy แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. เรื่องมาก เรื่องเยอะ จุกจิก จู้จี้ ! ภาษาอังกฤษใช้คำนี้
Học Tiếng Anh Trực Tuyến, Thực Hành Kỹ Năng Giao Tiếp Tiếng Anh, Với Giáo Viên Nước Ngoài | Globish
Học Tiếng Anh Trực Tuyến, Thực Hành Kỹ Năng Giao Tiếp Tiếng Anh, Với Giáo Viên Nước Ngoài | Globish
อย่างมาก ภาษาอังกฤษ? | Wordy Guru
อย่างมาก ภาษาอังกฤษ? | Wordy Guru
40 คำที่ใช้ชมแทนคำว่า Very Good ในภาษาอังกฤษ รวมคำชมภาษาอังกฤษที่แปลว่าดีมาก เก่ง เยี่ยม
40 คำที่ใช้ชมแทนคำว่า Very Good ในภาษาอังกฤษ รวมคำชมภาษาอังกฤษที่แปลว่าดีมาก เก่ง เยี่ยม
25 ประโยค “ขอบคุณ” ในภาษาอังกฤษ แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
25 ประโยค “ขอบคุณ” ในภาษาอังกฤษ แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
40 คำที่ใช้ชมแทนคำว่า Very Good ในภาษาอังกฤษ รวมคำชมภาษาอังกฤษที่แปลว่าดีมาก เก่ง เยี่ยม
40 คำที่ใช้ชมแทนคำว่า Very Good ในภาษาอังกฤษ รวมคำชมภาษาอังกฤษที่แปลว่าดีมาก เก่ง เยี่ยม
บอกรักลูก ด้วย 5 ประโยคภาษาอังกฤษ
บอกรักลูก ด้วย 5 ประโยคภาษาอังกฤษ
100 ประโยคเพื่อบอก
100 ประโยคเพื่อบอก “ดีมาก” ในภาษาอังกฤษ | English By Chris
น่ารัก ภาษาอังกฤษ มีอะไรบ้าง? ชมว่าน่ารักภาษาอังกฤษยังไงดี – Bestkru
น่ารัก ภาษาอังกฤษ มีอะไรบ้าง? ชมว่าน่ารักภาษาอังกฤษยังไงดี – Bestkru
ฝึก 100 โครงสร้างประโยคสำเร็จรูป! ช่วยให้ใช้ภาษาอังกฤษอย่างสมบูรณ์แบบมากขึ้น - Youtube
ฝึก 100 โครงสร้างประโยคสำเร็จรูป! ช่วยให้ใช้ภาษาอังกฤษอย่างสมบูรณ์แบบมากขึ้น – Youtube
40 คำที่ใช้ชมแทนคำว่า Very Good ในภาษาอังกฤษ รวมคำชมภาษาอังกฤษที่แปลว่าดีมาก เก่ง เยี่ยม
40 คำที่ใช้ชมแทนคำว่า Very Good ในภาษาอังกฤษ รวมคำชมภาษาอังกฤษที่แปลว่าดีมาก เก่ง เยี่ยม
100 โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ - Youtube
100 โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ – Youtube
แจก!!! 100 ศัพท์ภาษาอังกฤษ ทีเจอบ่อยสุด ๆ ในการทำงาน
แจก!!! 100 ศัพท์ภาษาอังกฤษ ทีเจอบ่อยสุด ๆ ในการทำงาน
Adverb คืออะไร ใช้อย่างไร คำกริยาวิเศษณ์ภาษาอังกฤษ มีกี่ประเภท - Ondemand
Adverb คืออะไร ใช้อย่างไร คำกริยาวิเศษณ์ภาษาอังกฤษ มีกี่ประเภท – Ondemand
อย่างน้อย,อย่างมาก ภาษาอังกฤษพูดว่า? #Learnenglish#Studyenglish#ฝึก ภาษาอังกฤษ #Engtransform - Youtube
อย่างน้อย,อย่างมาก ภาษาอังกฤษพูดว่า? #Learnenglish#Studyenglish#ฝึก ภาษาอังกฤษ #Engtransform – Youtube
60 แคปชั่นภาษาอังกฤษ เศร้าๆ คําคมเศร้า ภาษาอังกฤษ ชีวิตเศร้าต้องเอาไปโพสต์
60 แคปชั่นภาษาอังกฤษ เศร้าๆ คําคมเศร้า ภาษาอังกฤษ ชีวิตเศร้าต้องเอาไปโพสต์

See more here: hoicamtrai.com

สารบัญ

ความหมายของ อย่างมาก ในภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า อย่างมาก
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ อย่างมาก ในภาษาอังกฤษ
การใช้ อย่างมาก ในบทสนทนาภาษาอังกฤษ
คำแนะนำในการใช้คำว่า อย่างมาก ในเชิงวาจา
คำทับศัพท์และคำที่คล้ายกันกับ อย่างมาก
คำแนะนำในการเรียนรู้วลีและคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ อย่างมาก

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *